ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/03/2013

פטור מחובת מכרז לתפקיד המועבר לשירות משרד מבקר המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים
05/03/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 10

מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ג באדר התשע"ג (05 במרץ 2013), שעה 12:00
סדר היום
<פטור מחובת מכרז לתפקיד המועבר לשירות משרד מבקר המדינה>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
יצחק סעד - עו"ד, רמ"ט מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

אילנה בן עזרא - פעילה, יועצת משפטית, המשמר החברתי

איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
איל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<פטור מחובת מכרז לתפקיד המועבר לשירות משרד מבקר המדינה>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. הסעיף האחרון על סדר-היום: פטור מחובת מכרז לתפקיד המועבר לשירות משרד מבקר המדינה. עו"ד יצחק סעד ראש מטה מבקר המדינה, בבקשה.
יצחק סעד
אדוני היושב-ראש, כמו שאנחנו יודעים הוועדה הנכבדה הזאת משמשת כמחזיקת הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות ביחס למשרדנו לפי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים). ככלל, עובדים במשרד מבקר המדינה מתקבלים אך ורק במכרזים. המקרה שלפנינו הוא מקרה מיוחד ואנחנו פונים לוועדה מתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים) לתת פטור למשרה מסוימת במשרדנו.

המקרה שהיה כך היה. מדינת ישראל העסיקה לא מעט עובדים בתחום המיחשוב באמצעות חברות מחשבים בשיטת קוסט פלוס כשלמעשה החברה היתה סוג המסגרת שהעובד משתייך אליו, אבל בפועל העובד עבד במשרדי הממשלה או בגופים הממשלתיים במשך שנים. העובדים עבדו במשרדים הממשלתיים במשך שנים בפועל. בשלב מסוים כ-130 עובדים הגישו תביעה לבית-הדין לעבודה כנגד המדינה בדרישה להכיר בהם כעובדי מדינה כתוצאה מכך שלטענתם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין הגופים שהם עבדו בהם. מתוך ה-130 עובדים האלה היה עובד אחד שהוא עובד במשרדנו. הוא לא עובד ישירות במשרדנו, הוא עובד באמצעות חברת מיחשוב בשיטה הזאת של קוסט פלוס כשכל השיטה הזאת למעשה היתה שיטת החשכ"ל. זאת אומרת, זה מכרזי חשכ"ל ואנחנו פשוט אימצנו אותם לקרבנו.

בעקבות ההליך המשפטי שהתקיים ובעקבות המלצת בית-הדין המדינה הסכימה לנסות להגיע לאיזושהי פשרה עם העובדים האלה והוקם צוות בין נציבות שירות המדינה וגורמים נוספים שהמטרה שלו היתה לבחון את האפשרות לקלוט את העובדים האלה במסגרת שירות המדינה כעובדים קבועים. הצוות הגיש את המלצותיו לממשלה ובעקבותיו הממשלה קיבלה החלטה 4922 מיום 15 לשביעי 2012.
היו"ר משה גפני
סליחה, תמתין רגע. אני מתנצל.
יצחק סעד
ובכן, החלטת הממשלה 4922 מה-15 לשביעי 2012 - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו אי בודד בתוך המערכת. אני לא רוצה להגיד מילים - - -
יצחק סעד
כן, גם לפרוטוקול זה טוב.
היו"ר משה גפני
עוד מעט יגיעו כל עובדי המדינה והם ירצו שאנחנו נהיה ועדת השירות שלהם.
שגית אפיק
במקרה הזה הממשלה.
יצחק סעד
אנחנו מקבלים יחס טוב, אז אולי גם הם רוצים ליהנות מהיחס הזה.
היו"ר משה גפני
מה זה "טוב, לא טוב". אני עמדתי בכנסת הקודמת בראש הלובי יחד עם מופז, אורלב ודב חנין נגד הנושא הזה. העובד הזה שעליו אתה מדבר שעליו אמר לי מבקר המדינה הבוקר הוא עובד שנמצא באי-ברירות לגבי המשך העבודה שלו, ערב פסח. היה צריך לעשות את זה עם 130 עובדים. למה מחכים? מה זה הדבר הזה? מה זה? משחקים פה בפרנסה של אנשים?
יצחק סעד
כן. ההחלטה של הממשלה היא גם מחודש יולי. זאת אומרת, כבר עברו תשעה חודשים פחות או יותר מאז ההחלטה ואפשר היה ליישם.
שגית אפיק
כן, אבל יצאו לבחירות.
היו"ר משה גפני
אז מה? האם הממשלה לא עובדת? אה, האם היתה החלטה שבגלל שזה פגרת בחירות הם לא יכולים לאשר? היתה החלטה כזאת?
שגית אפיק
לא יודעת, לא יודעת. ההליך בבית-המשפט לא הסתיים מבחינת הממשלה. ההליך לא הסתיים.
היו"ר משה גפני
אבל אפשר לסיים את ההליך הזה בהחלטה, בלשבת עם העובדים ולפתור את הבעיה.
יצחק סעד
החלטת הממשלה החליטה לקבל את המלצת ועדת השירות לגבי העובדים שמועסקים בשירות הממשלה, ולתת פטור ממכרז למשרות האלה על-פי קריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה. למעשה, אנחנו מבקשים לאמץ את החלטת הממשלה עם הקריטריונים שנקבעו בה, את אותו מנגנון גם ביחס לעובדי משרדנו. במקרה הזה אמרתי שמדובר על מקרה אחד בלבד.
הקריטריונים שנקבעו ושאנחנו רוצים לאמץ אותם והם גם מפורטים בבקשה שהוגשה לוועדה הם: שהמועמד מועסק לפחות חמש שנים באותו תפקיד, שקיימת משרה פנויה בתקן המשרד, שיינתן אישור מבקר המדינה כמי שמחזיק בסמכויות נציב שירות המדינה ביחס לעובדי משרדו לפטור הזה, שתתקיים עמידה בפני ועדת בוחנים בתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה: שני חברים לפחות שאחד מהם הוא משנה למנכ"ל למינהל. הפטור הזה יחול רק על משרות שעד לדרגה 42, ולא על משרות שמעל לכך, ושהמועמד שיתייצב בפני הוועדה יעמוד בדרישות הסף של המשרה.
היו"ר משה גפני
לא, לזה אני לא מסכים. אני מדבר רק על העובד. לעשות מזה עכשיו החלטה גורפת - - -
יצחק סעד
ההחלטה היא לא גורפת. אנחנו מדברים רק על משרה אחת.
היו"ר משה גפני
רק על המשרה הזאת.
יצחק סעד
כן, משרה אחת. משרה אחת שהיא קיימת, פנויה.
שגית אפיק
אתה עכשיו נותן לנו החלטת ממשלה שהיא החלטה דומה להחלטת הממשלה מ-15 ביולי 2012, אבל אתה אומר: הוועדה מאשרת את זה רק ביחס לעובד הזה.
יצחק סעד
רק למשרה אחת.
שגית אפיק
אם בעוד חמש שנים יתברר שיש עוד עובד קבלן שצריך להחיל עליו אתם תבואו מחדש עם החלטה חדשה. זה לא ברור גם. מהבקשה שלכם עולה לכאורה שאתם רוצים שנאשר את החלטת הממשלה.
יצחק סעד
חשבנו שלא יפה להתייחס לגופו של עובד ספציפי, לכן ניסחנו את זה בצורה כללית.
שגית אפיק
אבל במקרה הזה הבקשה היא לגבי עובד ספציפי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים רק על המקרה הספציפי הזה.
יצחק סעד
העובד הספציפי שנכלל ב-130 העובדים שנכללו בתביעה.
היו"ר משה גפני
יפה, אנחנו לא מדברים על החלטה גורפת לגבי זה שיהיה פטור ממכרז בהמשך.
יצחק סעד
לא. אם נרצה פטור נוסף נחזור לוועדה עם בקשה נוספת.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
יצחק סעד
אנחנו מבקשים שהוועדה תקבל את הבקשה ותחיל את זה באמת במקרים ובקריטריונים האלה.
היו"ר משה גפני
את רוצה להעיר.
שגית אפיק
כן, אני רוצה להעיר כמה דברים. עשינו בירור. האמת היא שכבר באינטואיציה ההתחלתית כשהתחלנו לעבור על זה, ודיברנו גם עם הלשכה המשפטית אצלכם, ההרגשה שלנו היתה שזה לא נכון להפריד את העובד הזה מיתר המהלך ולהביא לגביו את האישור כרגע. אחרי ששוחחנו גם עם פרקליטת המחוז שמטפלת בכל התיק התבהרו לי עוד עובדות שאני חושבת שבגללן זה לא נכון לאשר כרגע את עניינו של העובד הזה, ואני תיכף אגיד אותן. בכל מקרה אני מבינה שהמשרה שלו תישמר, וגם אם זה לא יאושר היום על-ידי הוועדה אלא יאושר בעוד מספר שבועות המשרה שלו תישמר והוא יקבל את כל הזכויות כפי שהוא מבקש להיות עובד משרד מבקר המדינה וכפי שגם מבקר המדינה ומשרדו מעוניינים בכך.

ממה שאנחנו הבנו, המהלך לא הסתיים. הוא תלוי בבית-הדין לגבי יתר העובדים. הממשלה אומנם הוציאה החלטת ממשלה אבל היא לא התחילה ליישם אותה. לגבי העובדים האחרים - ייתכן ויתבררו דברים נוספים, אגב, שיוכלו להשפיע גם על העובד הספציפי הזה, וזה לא נכון שוועדת הכספים תאשר עכשיו דבר מסוים ובהמשך יאומצו דברים אחרים ביחס לעובדים האחרים כשאנחנו לא יודעים אם תחילו אותם, תחזרו אלינו, לא תחזרו אלינו. ולכן, זה נכון יותר לעשות את המהלך הזה כמהלך משולב.
בנוסף, אני מבינה שיש שונות בין העובדים וחלק מהעובדים לא מעוניינים לעבור ממעמד של עובדים קבלניים לעובדי משרד. מדובר פה במהלך שהוא טיפה יותר מורכב.

גם פרקליטות המחוז מבקשת מהוועדה שלא להצביע, גם אני חושבת שזה לא נכון לתת את האישור עכשיו. אני חושבת שצריך להמתין מספר שבועות, לתת לממשלה להתחיל להתניע את המהלך הכולל ובמסגרתו להביא את האישור הזה.
היו"ר משה גפני
אני מודה ליועצת המשפטית של הוועדה.
יצחק סעד
שמעתי את הדברים ואני מבין את הבעייתיות שמוצגת פה. אבל הצבענו על זה שההחלטה התקבלה כבר ביולי והעסק עדיין מתגלגל. בסופו של דבר, העובד הזה אומנם חלק מקבוצה שמשתתפת בתביעה, אבל התביעה היא לא ישירות גם נגדנו. אנחנו רוצים לסיים את הסכסוך המשפטי איתו, בסופו של דבר.
שגית אפיק
אבל עצם הגעתכם לכאן מעידה על זה שאתם בסדר, ואתם הפעלתם את ההליך נכון, בשונה מיתר משרדי הממשלה.
יצחק סעד
ואז אולי הפתרון יכול להיות בזה. הרי החלטת הממשלה כבר התקבלה והחלטת הוועדה היא מה שנקרא מקבילה להחלטת הממשלה, ואפשר לקבל את ההחלטה הזאת בכל זאת ולקבוע שהביצוע ייעשה במקביל לביצוע במשרדי הממשלה.
שגית אפיק
אבל אז היא תצטרך לחזור אלינו בכל מקרה.
היו"ר משה גפני
למה?
יצחק סעד
כי החלטת הממשלה הרי התקבלה כבר.
שגית אפיק
אפשר לעשות את זה בשני מהלכים כי הוועדה משמשת פה בשני כובעים. הכובע אחד הוא ממשלה, והכובע השני - ועדת שירות. היא יכולה כממשלה לקבל את אותה החלטה כפי שהממשלה קיבלה ב-15 ביולי 2012, אותה החלטה שאתה מפרט כאן. אבל בהיותה גם ועדת השירות כשאתה תרצה לקלוט אותו, אתה תצטרך לחזור לכאן. זאת אומרת, ביום שאתה תרצה לחתום איתו, או לא משנה מה מתבצע כשזה בפועל לבצע, אתה תצטרך לחזור לכאן בכובעה כוועדת שירות. זה לא איכפת לי לפצל את המהלך אבל אז הוא צריך לחזור.
יצחק סעד
השאלה היא האם אנחנו חוזרים לדווח לוועדה או שאנחנו חוזרים לקבל אישור מחודש?
שגית אפיק
לא, צריך לחזור. זה אישור, זה ועדת שירות.
היו"ר משה גפני
ראשית, אני מודה לך על הדברים. אני חושב שאמרת דברים נכונים. מה שאני הולך לעשות, אני הולך לאשר את זה, אבל אני אגיש רביזיה. אם אכן יתברר לי שיש פגיעה בעובדים האחרים - - -, הממשלה פשוט לא עונה.
שגית אפיק
פרקליטת המחוז אומרת שהיא חושבת שיש פגיעה ב- - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אם אכן נגיע למסקנה ש- - -. היה הרי סיכום עם נציב שירות המדינה, דיברתי איתו, שהיועץ המשפטי של שירות המדינה ידבר עם היועצת המשפטית של הוועדה. אם לאחר הסיפור הזה יתברר שאכן יש פגיעה בעובדים האחרים אז אנחנו נאשר רק את העיקרון. אם יתברר שאין פגיעה אני אבטל את הרביזיה.
מה שתלוי בי, אני אוחז שעובדי הקבלן זה חרפה. אני חושב שצריך למנוע את הדבר הזה. אני חושב שמבקר המדינה ואתם עושים נכון. אני קורא לממשלה ליישם את ההחלטה שלה, וליישם אותה עכשיו.

ראשית, אני מצביע על הבקשה שלכם. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בקשת מבקר המדינה אושרה.
היו"ר משה גפני
אני בעד. אני פה היחיד, אני מאשר את זה. אני מגיש רביזיה על ההחלטה שלי אפילו שיש פה קצת גם בעיה משפטית, ואני מקבל לחלוטין את דברי היועצת המשפטית של הוועדה. אני מרגיש אי-נוחות מוחלטת מזה ש-130 עובדים עומדים ותלויים בבית-דין לעבודה אחרי שכבר התקבלה החלטה עקרונית.
אני משבח את מבקר המדינה על זה שהוא הזדרז לעשות את זה. אם זה לא הייתי אני אז הייתי גם משבח את ועדת הכספים שהיא מייד מקיימת את הדיון אפילו שהיא ועדה זמנית. אני משבח את היועצת המשפטית של הוועדה שהיא מאירה את תשומת ליבנו לאבסורד הנורא שקיים פה.

אישרנו את בקשת מבקר המדינה. הגשתי על זה רביזיה. אני מחכה להתפתחויות. אם אכן יתברר שיש איזשהו ספק בעניין של פגיעה ביתר העובדים אני לא אבטל את הרביזיה ואני גם אצביע עליה, ואז אנחנו נאשר רק את ההחלטה העקרונית ולקבלת העובד לעבודה. בכל מקרה, אתם יכולים להרגיע את העובד. העובד - מקומו נשמר כמו שאמרה נכון והוא יאושר.
שגית אפיק
המשרה שלו תישמר כמשרת מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
כן, כן בדיוק. המבקר אמר לי, וזה גם נגע לליבי: אנחנו עומדים לפני ערב פסח. העובד הוא עובד חרוץ והוא עובד טוב ומסור. אנחנו נשמור עליו. אפשר להגיד את זה ואני אומר את זה. אנחנו נזרז את הממשלה. אם אכן יתברר שהתהליך עכשיו יואץ בעקבות השיחות האלה אז היה זה שכרי.

אני מאוד מודה לך. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים