ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/03/2013

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא סוליות גומי מרפובליקת דרום אפריקה) (הוראת שעה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
04/03/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 7>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ב באדר התשע"ג (04 במרץ 2013), שעה 13:55
סדר היום
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא סוליות גומי מרפובליקת דרום אפריקה) (הוראת שעה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
גאטס באסל
אבישי ברוורמן

ניסן סלומינסקי

שמעון קלפה
מוזמנים
>
וולרי טוצ'ילקין - כלכלן היטלי סחר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אלכסנדר טוצ'ילקין - כלכלן היטלי סחר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יאיר שירן - ממונה להיטלי סחר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תהילה ורון - עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נתן וילנר - מנכ"ל, תעשיות גומי עין שמר אגח"ש בע"מ

מור אלוני - מנהלת כספים, תעשיות גומי עין שמר אגח"ש בע"מ

עלאא מטר - מנהל, ע מטר ואחיו בע"מ

עדנאן מטר - מנכ"ל, ע מטר ואחיו בע"מ

האשם דלאשה - עורך דין, ע מטר ואחיו בע"מ

חיזקיה ישראל - מנהל המחלקה לקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים

עומר וגנר - עו"ד משרד עו"ד גיל נדל, עורכי דין

טלי לוין - מבשלת הגולן

דן לביא - בעלים, מבשלת מלכה

אורי שגיא - בעלים, מבשלת בירא
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא סוליות גומי מרפובליקת דרום אפריקה) (הוראת שעה), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
צהריים טובים. אני מחדש את הישיבה. אנחנו בסעיף האחרון בסדר היום: צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על ייבוא סוליות גומי מרפובליקת דרום אפריקה) (הוראת שעה), התשע"ג-2013.

אני חושב שהדיון מיותר. יש ויכוח על העניין הזה. הערובה התחילה ב-39.5% - -
יאיר שירן
שיעור הנזק.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא חשוב.
שגית אפיק
גם הזמנית יצאה 39.5%.
תהילה ורון
מה שהציע הממונה היה 39%.
היו"ר משה גפני
בסדר. 39.5% אחוזים במשך 5 שנים. אחר כך זה ירד ל-10% למשך שנתיים וחצי, שזה מה שמתבקש עכשיו. יש ויכוח גדול בין חברת "עין שמר" לבין חברת "ע. מטר".
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי שתשבו ביניכם ותגיעו להסכמה. אני מבקש להציע פשרה. הפשרה תהיה משהו באמצע, שאנחנו נוריד את זה ל-7.5%, ונוריד את זה משנתיים וחצי לשנתיים. אם שני הצדדים מסכימים, ואם הממונה כמובן מסכים אני מבקש להצביע על זה.
אבישי ברוורמן
כן – כן, לא – לא.
היו"ר משה גפני
קודם נשמע אם יש לנו בכלל ויכוח.
האשם דלאשה
אנחנו מסכימים, אדוני.
אבישי ברוורמן
יפה.
היו"ר משה גפני
עין שמר?
נתן וילנר
מסכימים.
אבישי ברוורמן
יפה.
יאיר שירן
אני לא איש פרטי, אני נציג של משרד התעשייה והמסחר הממונה בפועל על היטלי סחר.
היו"ר משה גפני
הוא חדש, בירכנו אותו לפני - -
קריאה
גם אני חדש - -
היו"ר משה גפני
אותך עוד לא בירכנו, ובעזרת השם שתעשה דברים טובים.
יאיר שירן
אני רוצה להגיד שהיטל היצף נקבע בצורה לא רנדומלית, אלא לאחר חקירה ולאחר הליך מקצועי. לכן המלצת המשרד שאושרה על-ידי שר האוצר ושר התמ"ת היא 10%. יחד עם זאת אתם כוועדה יכולים להחליט.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מכבד את עמדתכם. החיים בנויים מפשרות. אני ניהלתי את הוועדה 4 שנים עם הרבה מאוד פשרות, ובסופו של דבר גם המשרדים הרוויחו מזה.
אבישי ברוורמן
הוא אמר לך שדין תורה שיותר מדי אדוקים בו הביא לחורבן הבית.
קריאה
כל אחד עושה את עבודתו.
היו"ר משה גפני
אבישי כל הזמן משתמש בזה.
אבישי ברוורמן
זאת האמת.
היו"ר משה גפני
הגמרא אומרת: "לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם מעל דין תורה".
ניסן סלומינסקי
"על הדין" כתוב. "על דין תורה, ולא הלכו לפנים משורת הדין".
אבישי ברוורמן
אנחנו בדיוק מבינים מה קרה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש להצביע.
האשם דלאשה
אפשר לומר מילה אחת, ברשותך.
היו"ר משה גפני
כן.
האשם דלאשה
אנחנו מסכימים, כמובן, אבל ברצוני לומר דבר אחד: אנחנו מברכים על המאמץ שהשקעת יחד עם חברי הכנסת. אנחנו מודים ליועצת המשפטית, ואנחנו מודיעים והודענו שהחזרנו את היחסים עם חברת "עין שמר" לתקנם, כפי שהיו, בלי קשר - -
שגית אפיק
זה הכי חשוב.
היו"ר משה גפני
זה דבר מאוד חשוב. אתם תוכלו להחזיר גם את היחסים בינינו לבין הבית היהודי?
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מי בעד הצעת הפשרה שהצעתי – 7.5% ושנתיים?
הצבעה

בעד ההצעה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
היו"ר משה גפני
בעד- רוב, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה התקבלה פה-אחד. אני מברך את שני הצדדים, אני מברך את הממונה במשרד התמ"ת.
אבישי ברוורמן
אני רוצה להוסיף. הנושא של הגומי סודר. נתת לי את הזכות לומר מספר מילים. יושבים פה מספר נציגים מתעשיית הבירה.
היו"ר משה גפני
בטח, בטח.
אבישי ברוורמן
אתה זוכר שבפעם שעברה אמרתי שיש לנו פה תעשייה שמתפתחת על-ידי עסקים קטנים מאוד יצירתיים. אנחנו לא פוגעים ביצרנים הגדולים – הם ענקים. אם אנחנו לא נשנה את המדיניות לגביהם נחסל פה עסקים קטנים ובינוניים – תעשייה שמתפתחת. מכיוון שהדיון לא יהיה עכשיו אני מבקש שמייד במהירות כשאתה תהיה בתפקידך – ואני מאוד הייתי רוצה שתהיה יושב ראש ועדת כספים, אבל אין לי שליטה על הנושא. בכל מקרה, אני מבטיח שנעלה את זה מייד במושב.
היו"ר משה גפני
אתם יצרני הבירה?
דן לביא
כן.
היו"ר משה גפני
איזו נוסחה הייתם רוצים שתהיה?
דן לביא
אנחנו מציעים שיהיה מס דיפרנציאלי שנהוג גם בארצות-הברית וגם במדינות אירופה. אנחנו כיצרנים קטנים בתעשייה שמתפתחת מול דואופול גדול שיש לנו פה ונגד ריכוזיות במשק שאתם מטיפים – אנחנו רוצים שבכמויות הקטנות שאנחנו מייצרים יתחשבו בנו.
שגית אפיק
הנוסחה של הסכום הקצוב עכשיו היא לא - -
דן לביא
אין שום סכום קצוב כרגע. כרגע מהליטר הראשון אנחנו משלמים 4.25 ₪ לליטר. אני יכול להגיד לכם שאנחנו לקראת קריסה. אנחנו כ-200 מבשלות, 300 עובדים, נמצאים בפריפריה. אנחנו נמצאים בגליל המערבי בקיבוץ יחיעם. אני מעסיק תשעה עובדים בגליל המערבי. אין עבודה בגליל המערבי. המשכורות אצלנו הן 5,000 שקל. אמנם אנחנו לא בתחום הסוליות או הטקסטיל, אבל זה אותו דבר. זה נשמע קצת יותר נחמד לבשל בירה מאשר לעבוד בטקסטיל, אבל המצב שלנו דומה. אנחנו נמצאים מול דואופול של "טמפו" ו"קוקה-קולה" שגם ככה לא נותנים לנו להיכנס לשום מקום ולמכור בשום מקום. זאת תעשייה קטנה שתיכחד אם לא תעשו שינוי מסוים. מדובר על מס של 2 מיליון שקל בשנה.
אבישי ברוורמן
נכון.
קריאות
מה השם שלך?
דן לביא
השם שלי הוא דן לביא, ואני הבעלים של בירה מלכה.
אבישי ברוורמן
התפתחה כאן תעשייה קטנה כמו תעשיית היין שבהתחלה לא "ספרו" אותה, והתפתחה פה תעשיית בוטיק יוצאת מן הכלל גם יצירתית. לכן אדוני היושב ראש, נקיים דיון על זה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך שהעלית את זה. חזקיה, רוצה להגיד משהו?
חזקיה ישראל
אנחנו לא נגד התעשיינים של העסקים הקטנים. אותה בעיה של הבירה קיימת גם לגבי התעשייה הגדולה יותר. צריך להבהיר את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. רבותי, תודה רבה לכם. אבישי, אני מודה לך שהעלית את העניין הזה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:05.>

קוד המקור של הנתונים