ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/02/2013

ישיבות הכנסת בשבוע פורים

פרוטוקול

 
PAGE
4
הוועדה המסדרת
18/02/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 3>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, ח' באדר התשע"ג (18 בפברואר 2013), שעה 10:45
סדר היום
<ישיבות הכנסת בשבוע פורים>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר

רוברט אילטוב

אלי בן-דהן
יצחק הרצוג

אבי וורצמן

יצחק וקנין

אחמד טיבי

יריב לוין

שמעון סולומון

חמד עמאר
מאיר פרוש

דוד רותם

מאיר שטרית

עפר שלח

איילת שקד
מיקי לוי

דב ליפמן
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<ישיבות הכנסת בשבוע פורים>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה השלישית של הוועדה המסדרת. בדרך כלל ישיבה על הנושא הזה מתקיימת במושב יחיד, ואני שמח על הנוכחות המכובדת כאן. הנושא הוא מאוד פשוט: קיבלנו בקשה, בהתאם לתקנון, מנשיאות הכנסת, מהיושב-ראש בפועל, לקבוע סדרי דיון מיוחדים לשבוע שחל בפורים. יום שני זה שושן פורים, קרי פורים בירושלים. ההצעה של היושב-ראש שעומדת לאישור שלנו זה שבאותו יום, יום שני, לא יתקיימו ישיבות בכנסת, לא של ועדות ולא של מליאה.
דוד רותם
מי פה בכנסת הוא ירושלמי שחוגג את שושן פורים? רק בשבילם נדחה ישיבות? מה קרה?
היו"ר זאב אלקין
ההצעה של היושב-ראש היא שביום שני לא יתקיימו ישיבות של הכנסת, ביום שלישי תתקיים ישיבת כנסת כסדרה, בשעה 16:00, וביום רביעי תתקיים ישיבת כנסת כסדרה, בשעה 11:00. הצעה מאוד פשוטה. נצביע. מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

ההצעה התקבלה.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה אושרה פה אחד. חבר הכנסת שטרית, בבקשה.
מאיר שטרית
אני מבקש להעלות הצעה: מאחר שהמשא ומתן הקואליציוני נמשך, וכנראה שיימשך עוד כמה שבועות, וחברי הכנסת החדשים עוד מעט גומרים לנאום את נאומי הפתיחה שלהם, לדעתי כדאי לאפשר הגשת הצעות לסדר. הרי הממשלה קיימת, נושאים עומדים על סדר-היום, כל יום קורים דברים חדשים, ולכן אין סיבה שהממשלה לא תענה על הצעות לסדר. ממילא הן נקברות אחר כך בוועדה, אז שייקברו אחרי.
היו"ר זאב אלקין
אבל עוד אין ועדה. אין לאן להעביר אותן.
מאיר שטרית
לוועדות העתידיות.
היו"ר זאב אלקין
איך תעביר לוועדות עתידיות? אולי נחליט שלא להקים 12 ועדות אלא רק שתיים.
מאיר שטרית
אז נעביר לוועדות האלה. אני חושב שהדיון וההצעות לסדר הופכים את הכנסת לפעילה יותר בתחום היום-יומי. יכול להיות שצריך לעשות חריג: לא מעבירים לוועדות, אלא רק דנים, הממשלה עונה, ושלום על ישראל. ככה עדיין מתקיים דיון, והממשלה עונה. יש לממשלה יכולת ובמה להגיב על מה שקורה, ויש לחברי הכנסת במה להעלות נושאים לסדר-היום. אני חושב שזה רעיון טוב, ואני לא רואה פסול בזה. נחליט שעד שלא יקומו ועדות, לא נעביר לוועדת.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת שטרית, הסדר הנכון בעניין הזה הוא שתפנה ליושב-ראש בפועל. הסמכות לגבי סדר-היום של המליאה היא סמכות שלו, לא שלנו. אנחנו רק מאשרים סדרי דיון מיוחדים. מן הסתם הוא יבוא בדברים עם נציגי הסיעות, עם הוועדה המסדרת. אני מציע לך להתחיל איתו.

אני מעריך שאתה מתכוון להצעות דחופות, כ לגבי הצעות רגילות אין מכסות ואין כלום. אני מניח שכוונתך היא לגבי ההצעות הדחופות.

לדעתי, היעדר הוועדות יכול להוות בעיה. לדוגמה, רבים מכם פנו אליי בבקשה לקיים כאן, בוועדה המסדרת, דיון בנושא של שכר העוזרים, ולצערי, אחרי התייעצות עם היועצת המשפטית, התברר שאי אפשר, כי זו לא סמכותה של הוועדה המסדרת. אנחנו לא מוסמכים לדון בזה. אגב, כבר הייתה פנייה דומה: בקשה למנות ועדה זמנית של ביקורת המדינה. כבר דיברנו על זה כאן, אמרנו שגם זה כרגע בלתי אפשרי. ולכן אני חושש שזה יהיה גורלן של - - -
מאיר שטרית
אני מציע להחליט מראש שלא להעביר לוועדות. נדון, הממשלה תענה, ושלום על ישראל.
היו"ר זאב אלקין
אבל אין פרוצדורה כזאת. זה אולי דורש תיקון בתקנון.
מאיר שטרית
נעביר הכול למליאה. שהכול יעבור למליאה.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא עובר לשום מקום.
יריב לוין
מאיר, אפשר גם את הנאומים בני דקה לצרף לפנייה שלך.
מאיר שטרית
כן, מאה אחוז, אני אפנה ליושב-ראש גם עם זה.
היו"ר זאב אלקין
אין נאומים בני דקה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא, אנחנו לא עשינו. בגלל נאומי הבכורה לא עשינו. אבל אפשר לשלב את זה, אין בעיה.
מאיר שטרית
אני מקבל את עצתךָ. אני אפנה ליושב-ראש ואקבל את רשותו.
היו"ר זאב אלקין
בסדר גמור. גם אנחנו נעביר את זה ליושב-ראש.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
דרך אגב, נאומים בני דקה אפשר לעשות גם בימים של - - - אמון. אני אציע את זה עכשיו ליושב-ראש.
מאיר שטרית
אם הייתי יושב-ראש, הייתי מאשר את זה על המקום. היית אפילו יוזם את זה. אין סיבה שלא ידונו בזה.
היו"ר זאב אלקין
אני מציע שתעלה את זה בפני היושב-ראש. גם אנחנו נעלה את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:55.>

קוד המקור של הנתונים