ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/02/2013

קביעת הרכב ועדות זמניות - ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון., המלצה למינוי יושבי ראש לוועדות הזמניות.

פרוטוקול

 
PAGE
3
הוועדה המסדרת
13/02/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 2>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, ג' באדר התשע"ג (13 בפברואר 2013), שעה 09:15
סדר היום
<1. קביעת הרכב ועדות זמניות - ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.>
<2. המלצה למינוי יושבי-ראש לוועדות הזמניות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
דוד אזולאי

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

מיכל בירן

אלי בן דהן

מוחמד ברכה

משה גפני

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

אחמד טיבי

יריב לוין

אברהם מיכאלי

שמעון סלומון

חמד עמאר

שי פירון

מאיר פרוש

עדי קול
מירי רגב

דוד רותם

מאיר שטרית

נחמן שי

עפר שלח

זבולון קלפה

יוני שטבון

פנינה תמנו שטה
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אלינור ימין – מנהלת לשכת מזכירת הכנסת
שגית אפיק – יועצת משפטית, ועדת הכספים

מירי פרנקל-שור – יועצת משפטית, ועדת החוץ והביטחון

אייל לב-ארי – יועץ משפטי, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

טמיר כהן – מנהל ועדת הכספים

שמואל לטקו – מנהל ועדת החוץ והביטחון
אסף דורון – דובר ועדת החוץ והביטחון

דפנה סידס-כהן – ראש תחום ביטחוני, ועדת החוץ והביטחון

אורלי אלמגור-לוטן – ראש תחום מדיני-ביטחוני, ועדת החוץ והביטחון

דנה ברק – רכזת, ועדת החוץ והביטחון

שמעון מלכה – דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<1. קביעת הרכב ועדות זמניות - ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון>
<2. המלצה למינוי יושבי-ראש לוועדות הזמניות>
היו"ר זאב אלקין
חברים, בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה. אנחנו ניגשים לנושא שלשמו התכנסנו, דבר דחוף שהוועדה המסדרת צריכה לטפל בו – קביעת שתי ועדות זמניות של הכנסת: ועדה זמנית לענייני חוץ וביטחון וועדה זמנית לענייני כספים, וגם כמובן המלצה שלנו כוועדה מסדרת למינוי שני יושבי-ראש זמניים לשתי הוועדות הזמניות האלה.
כך למעשה אנחנו ניתן לכנסת כלים ראשוניים לתפקד, לפחות בסוגיות המרכזיות הדחופות שלא מחכות להקמה של כלל ועדות הכנסת, כשבזה נטפל בהמשך, וזה עיקר תפקידנו כאן.
ההצעה שאני רוצה להביא בפני הוועדה המסדרת, לאחר ששוחחתי עם רוב נציגי הסיעות – לא הספקתי לדבר עם כולם אבל אני חושב שעם הרוב כן הספקתי לדבר ולנסות להגיע לתיאומים – ההצעה הזאת בנויה על עיקרון מאוד מאוד פשוט, והוא עיקרון של המשכיות ורציפות.

קודם כול, לגבי השיטה. באמצעות ארבל – אני מודה לה מאוד – עשינו תחקיר קצר אחורה של כמה כנסות לפחות, איך נהגה הכנסת כל פעם כשזאת המשימה שהיתה בפניה, ופחות או יותר היתה אותה שיטה אחידה ונהגנו גם כאן בהצעה שתיכף נביא בדיוק באותה שיטה. אני חושב שזה נכון יותר כשהכנסת ממשיכה פחות או יותר באותה הדרך ולא ממציאה את הגלגל כל פעם מחדש. גם לגבי ההמלצות בנושא ראשי הוועדות הזמניות, ההמלצה שלי תהיה לנקוט בעיקרון הרציפות. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה – והמשא-ומתן הקואליציוני הוא בראשיתו – לכן בעניין של ועדת החוץ והביטחון ובעניין של ועדת הכספים, ניסיתי לשקול שיהיו כמה שפחות שינויים.
לגבי ועדת הכספים לא ברור בכלל איזו סיעה תחזיק בראשות הוועדה הזאת, לכן הצעתי לחברי הוועדה המסדרת שזה יהיה חבר הכנסת גפני – על סמך עיקרון הרציפות – וכשתוכרע הסוגיה המרכזית בידי מי תהיה הוועדה הקבועה, כמובן אנחנו נשנה בהתאם.
לגבי ועדת החוץ והביטחון הדרך הזאת היתה חסומה בפני כי היושב-ראש היוצא איננו מכהן בכנסת הנוכחית. מצד שני, מהתמונה הפוליטית המסתמנת נראה שכן די ברור מי יכהן בראשות הוועדה לאחר הקמת הממשלה והקמת הוועדות הקבועות, ולכן המלצתי היא להתחשב בעובדה הפוליטית הברורה הזאת והמלצתי למנות את חבר הכנסת אביגדור ליברמן ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.
אחמד טיבי
יום שחור לדמוקרטיה. מי שמואשם בהפרת אמונים, לא יכול להיות שר, יכול להיות יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון?
דוד רותם
אם אתה מדבר - - -
אחמד טיבי
אני רק שאלתי שאלה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי וחבר הכנסת רותם. אני מבין שכולנו מתגעגעים לימים שיכולתי להשתמש בכלי הזה שמונח לידי, ואתם זוכרים שצריך לבקש רשות דיבור, קריאות ביניים - - -
אחמד טיבי
גם בוועדה המסדרת?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי, זה כמו ועדת הכנסת.
רוברט אילטוב
לא, אחמד טיבי לא צריך.
היו"ר זאב אלקין
עכשיו היא כמו ועדת הכנסת, לכל דבר ועניין.
מוחמד ברכה
יש לי הצעה לסדר בכל זאת.
היו"ר זאב אלקין
רק אסיים. אני רק אזכיר לחבר הכנסת טיבי שסך הכול, גם כאן, אני חושב שהכנסת חייבת לנהוג בדרך שהיא נהגה.

מה שציינת הוא לא סוד. שמורה לחבר הכנסת ליברמן הזכות להוכיח ולהיאבק על חפותו, ואני מזכיר לכולנו שבשתי כנסות ברצף, לפני הכנסת הזאת, חבר הכנסת צחי הנגבי בדיוק במצב כזה עמד בראש ועדת החוץ והביטחון, והכנסת כיבדה את זה. הוועדה המסדרת מינתה אותו, נדמה לי פעמיים, לתפקיד הזה.
אחמד טיבי
תקנה חדשה בכנסת – לא יכול להיות יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון אלא מי שהואשם בהפרת אמונים או באשמה אחרת. סעיף 7.3ג(א).
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. חבר הכנסת טיבי, אני מבין את הרצון שלך לחסום.
אחמד טיבי
האיש השתלח בנו על הבוקר, לא מבין מה זה ערכי דמוקרטיה. יש כאלה שמנצלים את החסינות שלהם - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אתה מתבלבל קצת.
אחמד טיבי
- - להפרת אמונים, ויש כאלה - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
אחמד טיבי
- - שמנצלים אותה לערכי דמוקרטיה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אל תאלץ אותי להגיע לפעם שלישית. אם אתה רוצה לדבר – תירשם, תקבל זכות דיבור.
אחמד טיבי
אוקיי.
היו"ר זאב אלקין
כמה מלים לגבי השיטה, אחר כך אתן לך הצעה לסדר.
מוחמד ברכה
אבל יכול להיות שההצעה לסדר צריכה להיות משולבת במה שאתה אומר.
היו"ר זאב אלקין
אז אני אסיים, תציע, ובסוף הרוב יכריע.

השיטה שנהגה בכנסות הקודמות היתה שיטה כדלהלן. הוועדה המסדרת קודם כול קבעה כלל בכנסות הקודמות – בגלל שמדובר כרגע בהקמה רק של שתי ועדות ולא מכלול הוועדות, ולכן היכולת למתן ביטוי לכל המפלגות, לכל הסיעות ולכל חברי הכנסת היא באופן טבעי מאוד מאוד מוגבלת כי מדובר על שתי ועדות שכל אחת מהן, אני מזכיר, בחוק לא יותר מ-17 חברי כנסת. לגבי ההרכב הקבוע היו תקופות שבהן שינו את זה והגדילו, כחקיקה מיוחדת. אני בכנסת הקודמת, כיושב-ראש הוועדה המסדרת וכיושב-ראש ועדת הכנסת, בראשית דרכה של הכנסת, התנגדתי, אני לא חושב שזה הכי מוצלח לתקן כל פעם אד הוק, ולכן זה נשאר 17 חברים כפי שמופיע בחוק הקבוע, ובוודאי לגבי ועדות זמניות אין מקום לתקן, ולכן אנחנו מוגבלים במספרים של 17 בסך הכול.
לאור העובדה הזאת, הכנסות הקודמות קבעו רף כניסה לוועדות הזמניות – תמיד, סיעות מחמישה חברי כנסת ומעלה הן אלה שקיבלו ייצוג בוועדות הזמניות, אלא אם כן אחת מהסיעות הגדולות יותר נתנה לסיעות הקטנות אפשרות לכהן בוועדות הזמניות על חשבונה ועל מקומה. אני חושב שזה הסדר הוגן, ראוי ונכון, וכבר אמרתי, הפך למעין מסורת, ולכן אני מציע גם לנו ללכת בעקבות ההסדר הזה. אין בו – ואני מדגיש, זה חשוב – ללמד לגבי ההסדר של הוועדות הקבועות. גם בקדנציה הקודמת הוועדה המסדרת קבעה אותו רף – חמישה חברי כנסת – כרף כניסה לוועדות הזמניות, אבל כשהגענו לסדר את הוועדות הקבועות, עם כל האופציות של 12 ועדות והיכולת לשחק שם, אני באופן אישי פעלתי כדי שגם סיעות של פחות מחמישה חברי כנסת יהיו מיוצגות שם, והן אכן היו – לא כולן, לא הספקתי לספק את כולן.
מוחמד ברכה
זאת אומרת, אם רע"ם-תע"ל היו מקבלים את החמישי באמת, הייתם עושים את זה שש.
אחמד טיבי
שש.
היו"ר זאב אלקין
לא. יש מסורת של חמש. למה הייתי עושה את זה שש?
אחמד טיבי
המסורת של ארבע - - -
מוחמד ברכה
לפי המסורת יש ארבע אבל עכשיו אם היו מקבלים את החמש הייתם קובעים שש.
היו"ר זאב אלקין
בכנסת החמש-עשרה בכלל לא הקימו ועדות זמניות אבל החל מהכנסת השש-עשרה המסורת היא חמש, כל פעם זה היה חמש. זה לא השתנה, ולכן אין סיבה לשנות את זה גם הפעם. ושוב אני מדגיש ואומר, שכשנגיע לסידור של הוועדות הקבועות אני חושב שיש דרך לתת לזה פתרון, ומצאנו דרך לתת לזה פתרון – אולי לא במאה אחוזים אבל כן במידה רבה – הרבה מאוד סיעות של פחות מחמישה היו מיוצגות בוועדה הזאת, אם על חשבון סיעות אחרות ואם באופן מלא כנציגות בוועדה. נדמה לי שחבר הכנסת טיבי למשל, שנוכח כאן, היה חבר מאוד פעיל בוועדת הכספים בקדנציה הקודמת.
מוחמד ברכה
לא, גם בוועדה הזמנית, אני הייתי חבר ועדת הכספים בקדנציה לפני הקודמת.
היו"ר זאב אלקין
תיכף תוכל לטעון את זה.
מוחמד ברכה
לא, לא. טענתי.
היו"ר זאב אלקין
כבר טענת עכשיו.
מוחמד ברכה
לא צריך לטעון עוד פעם.
היו"ר זאב אלקין
אני אגיב גם על ההערה של חבר הכנסת ברכה.
מוחמד ברכה
זאת לא ההצעה שלי לסדר.
היו"ר זאב אלקין
תיכף תקבל, אבל אני אעיר גם על זה. העיר חבר הכנסת ברכה, ובצדק, ומן ההגינות אני חייב לעדכן את חברי הוועדה המסדרת, שקיימת כאן סוגיה מעניינת. זאת לא מחלוקת חמש או לא חמש – תמיד היה חמש – אבל קיימת פה סוגיה שנקראת "בלוק טכני".

מספר פעמים, טענו סיעות שונות בפני הוועדה המסדרת שאומנם, הן פחות מהרף המוצע, אבל הם מבקשים להכיר בהם כ"בלוק טכני" לצורך העניין הזה ולתת להם ייצוג כאילו הם סיעה אחת.


הנושא הזה עלה פעם ראשונה כשישב בכיסא הזה חבר הכנסת פינס מסיעת העבודה. מי שביקש בפעם הראשונה את הבלוק הטכני היו סיעות האיחוד הלאומי וישראל ביתנו – נדמה לי, אחרי בחירות 99'- הוועדה המסדרת דנה בעניין הזה והחליטה לסרב לבקשה כי סך הכול גודל הסיעות הוא עניין מאוד מאוד חשוב בכנסת, הרבה מאוד דברים נקבעים כתוצאה מן הסוגיה הזאת, אפילו זכויות לראשות ועדות גדולות בכנסת, וכולי. ולכן, אם כל פעם כשזה נוח, סיעות קטנות יחליטו שהן מציגות את עצמן כאילו סיעה אחת באיזשהו בלוק טכני אבל בלי לאחד באופן רשמי את מערך הסיעות, זה יפתח פה פתח להמון שינויים והרבה בלגן בבית, כל פעם מקרה לגופו, ולכן אני חושב שצדקו חבר הכנסת פינס ורוב מוחלט של חברי הוועדה המסדרת דאז שדחו את הבקשה.
פעם שנייה הבקשה הזאת עלתה ב-2003 כשחבר הכנסת גדעון סער עמד בראש הוועדה המסדרת, וסיעות, מה שקרוי, המפלגות הערביות – לא בטוח שזה שם נכון אבל ככה קראו להן גם בפרוטוקול אז אני מרשה לעצמי להשתמש בכינוי הזה – ביקשו בלוק טכני. היה על כך דיון, היה ברור שרוב מוחלט של חברי הוועדה, כולל יושב-ראש הוועדה, מתנגדים לזה מהטעמים שכבר הזכרתי, ולכן ב-2003 בחרו הסיעות הערביות אפילו לא להביא את זה לידי הצבעה כי התוצאות שלה היו ברורות והנושא הזה ירד, ובלוק טכני לא הוכר.
לאחר מכן, ב-2006, כשחבר הכנסת חיים רמון ישב על הכיסא הזה – ולזה כיוון חבר הכנסת ברכה – הוא החליט לסטות מהתקדימים הקודמים ולהכיר בבלוק טכני, שכנע את רוב חברי הוועדה המסדרת, ואז אכן בלוק טכני הוכר והיתה נציגות.

ב-2009, כשישב על הכיסא הזה – עוד לא אני; אני לא התחלתי מראשיתה של הוועדה המסדרת – אלא חבר הכנסת גדעון סער, הסוגיה שוב הועלתה על-ידי המפלגות הערביות, שוב היה כאן דיון, כולל כל התקדימים והשלכות מאוד מרחיקות לכת אם אנחנו נתחיל להכיר בבלוק טכני לכל מיני דברים, וכתוצאה מכך התבצעה הצבעה, אני זוכר שהיה רוב מוחץ נגד שניים. שניים הצביעו בעד להכיר בבלוק טכני, כל שאר חברי הוועדה המסדרת הצביעו נגד, וחזרו למסורת הקבועה, ובלוק טכני לא הוכר. היה גם ניסיון לרוויזיה, גם זה לא עזר, המספרים נשארו אותו דבר – נדמה לי שחבר הכנסת טיבי הוא זה שיזם את הרוויזיה.
זאת ההיסטוריה בסוגיה הזאת של בלוק טכני. לדעתי, וכמובן החברים יכריעו, אמליץ לוועדה המסדרת להמשיך במסורת של רוב הכנסות שלפנינו ולא להכיר בבלוק טכני לצורך העניין הזה כי התקדים הזה יכול להיות מאוד מאוד מרחיק לכת להרבה דברים כאן בכנסת ואני חושב שזה לא נכון. אם סיעות רוצות להתאחד, הן מוזמנות להתאחד באופן רשמי דרך ועדת הכנסת, ואז כמובן יראו בהן סיעה אחת.
עד כאן דברי. בבקשה, חבר הכנסת ברכה, רצית להציע הצעה לסדר.
מוחמד ברכה
אני מציע לחרוג מהנוהל בעניין של רק שתי ועדות – רק ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. יגיד מי שיגיד – כל ועדה אחרת, יש לה דחיפות – לוועדת הפנים יש משימות, לוועדת העבודה והרווחה, לוועדת החינוך, וכולי.
אני בכל זאת מציע שתהיה ועדת חינוך זמנית. יש דברים שעומדים על הפרק של מערכת החינוך, גם בהקשר הכללי וגם בהקשר של המוכנות לבחינות בגרות וכל מיני בעיות שאי-אפשר לדחות אותן.

כאמור, אפשר לומר כל מיני דברים על ועדות אחרות, אבל לדעתי יש מסר בעניין הזה ויש דחיפות עניינית. המסר הוא שהכנסת מביטה בעין חיובית גם לגבי עניינים חברתיים, ואני חושב שנושא החינוך הוא נושא מרכזי שהוא לא פחוּת מעניינים של ביטחון ומעניינים של כספים, והדחיפות העניינית היא שיש דברים שעומדים על הפרק עכשיו במערכת החינוך.
אני חבר ותיק בוועדה הזאת, אני חושב שהיא לא יכולה להיות מושבתת לתקופה כל כך ארוכה. יש נושא של אלימות במערכת החינוך, יש נושא למשל – אני לא יודע עד כמה חברי הכנסת ערים לו – של תרגום ספרי האזרחות לערבית. תלמידים ערבים אמורים לגשת לבחינת הבגרות באזרחות כשהספר שאושר על-ידי משרד החינוך עוד לא תורגם לערבית, והם אמורים ללמוד את זה בעברית, אבל יש גם נושאים אחרים שהיריעה קצרה מלהכיל אותם עכשיו או לדבר על כולם.
לכן, אני מציע, גם מהבחינה הסמלית, מה הכנסת משדרת לעם – שיש צורך בוועדה זמנית בעניין חברתי-חינוכי, וגם בגלל הנושא הענייני.
היו"ר זאב אלקין
זו הצעה מעניינת. כמובן, היא שונה מכל מה שהיה מקובל ורגיל בכנסת בכנסות הקודמות, ולכן אנחנו בוודאי לא ערוכים לזה כרגע. זה נושא שצריך לדון עליו ולחשוב.
מוחמד ברכה
למה לחשוב? אפשר לדבר על העיקרון, ואחר כך בישיבה נוספת - - -
מאיר שטרית
מה שחבר הכנסת ברכה אומר אפשר להגיד על כל ועדת אחרת בכנסת.
היו"ר זאב אלקין
נכון, בדיוק. אני בדיוק רציתי להעיר.
מוחמד ברכה
נכון, נכון, אני אמרתי בעצמי.
היו"ר זאב אלקין
אני יכול להגיד אותו דבר על ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, על ועדת הכלכלה.
מוחמד ברכה
אני אמרתי בעצמי, אבל יש את העניין הסמלי ויש - - -
משה גפני
אפשר להגיד את זה גם על ועדת העבודה והרווחה.
יצחק הרצוג
מה אומר החוק?
מוחמד ברכה
אמרתי שעל כל ועדה אחרת כל אחד יכול לבוא ולומר - - -
משה גפני
אבל אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ברכה פשוט לא עכשווי. אין עכשיו בעיות של חינוך. יש רק בעיה אחת במדינה – השוויון בנטל. כל הדברים האחרים - - -
קריאה
חרדים. חרדים.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שהפתרון הוא פשוט. חברים, לפני שנפתח כאן גנרל דבטה - - -
משה גפני
- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת גפני.
דוד רותם
גם זה עניין של תרבות.
יצחק הרצוג
סליחה, צריך לדעת מה אומר החוק קודם כול, לפני שכולם קופצים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת גפני, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
משה גפני
לא לא, רק זה לא. אני חשבתי שאני מעיר עניינית. אין בעיות במדינה.
שי פירון
הרב גפני, הוא לא התכוון אליך, הוא רצה לומר שהוא קורא את החרדים לסדר.
משה גפני
לא, לא. חלק מהחרדים הולכים אתו, הוא לא קורא אותם לסדר.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פירון, אתה חבר כנסת חדש, אני לא רוצה להתחיל. חבר הכנסת גפני, אני כבר חייב לו כל כך הרבה קריאות לסדר מהכנסת הקודמת, אז לא היתה לי בעיה לגשת מהר, אבל אל תשים אותי במקום שאני אעיר לך.
יצחק הרצוג
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר זאב אלקין
סליחה, לפני שנדון על זה. היה פה דין ודברים שאני רוצה לשתף בו כבר את כל החברים. העיר חבר הכנסת הרצוג - - -
קריאה
חקיקה ראשית.
יצחק הרצוג
שלא תהיה שגגה. אני מאוד מכבד את הדברים של חבר הכנסת ברכה, יש בהם המון היגיון אבל אמרתי, בואו נראה מה אומר החוק, כי אני זוכר שהחוק מתייחס.
מוחמד ברכה
התקנון.
יצחק הרצוג
האם אפשר לדעת מה אומר החוק?
היו"ר זאב אלקין
ארבל, אולי תסבירי שתי דקות, זה יחסוך לנו דיון.
ארבל אסטרחן
חוק הכנסת קובע שתפקיד הוועדה המסדרת הוא להביא לכנסת הצעה לגבי הוועדות הקבועות, כשלעניין הזה אין תאריך אבל כל עוד לא מובא לאישור הכנסת הרכב ועדות קבועות, אין ועדות זמניות, ונקבע חריג בחוק לעניין זה לגבי ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, שלגביהן יש סמכות מיוחדת לוועדה המסדרת לבחור את הוועדות האלה.
אחמד טיבי
בחוק.
ארבל אסטרחן
בחוק. זה אפילו לא עולה למליאה לבחירה, זה רק הודעה למליאה.
מאיר שטרית
היתה סיבה לזה.
היו"ר זאב אלקין
העניין הזה, לאור ההודעה של ארבל, הוא מאוד פשוט. בכנסת הזאת זה בוודאי לא רלוונטי כי לא נתחיל לשנות את החוק.
מוחמד ברכה
החוק מדבר על החובה של שתי הוועדות האלה, אבל לא מונע - - -
ארבל אסטרחן
זו גם לא חובה. זו סמכות.
היו"ר זאב אלקין
זו הסמכות שהוא נותן.
מוחמד ברכה
גם לא חובה. זה לא מונע מהוועדה לבחור, על-פי שיקול-דעתה, ועדה נוספת.
היו"ר זאב אלקין
לא. אנחנו יכולים להקים ועדות קבועות – זה נכון, אפילו היום.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר זאב אלקין
<לא עושים את זה בדרך כלל, עד שלא הוקמה ממשלה ולא הוסדרו כל העניינים. >
מוחמד ברכה
אין סעיף שאוסר הקמת ועדה נוספת.
היו"ר זאב אלקין
אבל ועדות זמניות, החוק מדבר רק על שתיים.
ארבל אסטרחן
קבועה.
מוחמד ברכה
אבל אין סעיף שאוסר ועדה זמנית נוספת.
אחמד טיבי
אין סעיף.
ארבל אסטרחן
אין סמכות. היא קבועה, אפשר יהיה להחליף אותה אחר כך.
היו"ר זאב אלקין
אבל הסמכות להקים ועדות זמניות, היא קשורה רק לשתי ועדות. זה משהו אחר.
מוחמד ברכה
אין סעיף שאוסר הקמת ועדה זמנית נוספת.
רוברט אילטוב
אבל אין לנו סמכות להקים אחרות.
מוחמד ברכה
יש, כמובן. מה זאת אומרת?
היו"ר זאב אלקין
אני אגיד מאוד פשוט. חברים.
מוחמד ברכה
יש. מה שאושר, יאושר כאן ויועלה למליאה ויצביעו עליו ויקבל רוב, זה יהיה - - -
ארבל אסטרחן
נכון. זה אפשרי.
היו"ר זאב אלקין
חברים, מפאת ההגינות - ההצעה היא מעניינת. אפשר לחשוב על שינוי חוק לעתיד אבל כמובן לא עכשיו אלא אחרי שיוקמו ועדות קבועות, בוועדת הכנסת, מה שנקרא ביישוב דעת.
מוחמד ברכה
אין צורך בשינוי חוק.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, אפשר לחשוב על הקמת ועדה קבועה כבר בעת הזאת - -
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר זאב אלקין
- - אני חושב שזה לא נכון, אבל יש דבר אחד מאוד ברור. זה בוודאי לא יעלה לדיון עכשיו בישיבה הזאת, מסיבה מאוד פשוטה – לישיבה הזאת יש סדר-יום, הוא פורסם, הוא מדבר על שתי ועדות זמניות בלבד, ולכן שמענו את ההצעה לסדר.
מוחמד ברכה
זה המהות של מנגנון של הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
ברור.
מוחמד ברכה
אז אתה מצביע עליה. אפשר לקבל את זה כעיקרון ואחר כך בישיבה נוספת לבוא ולדבר איך מיישמים או לא מיישמים.
היו"ר זאב אלקין
לא. היות וזה סדר-יום - -
מוחמד ברכה
אל תיתלה בפרוצדורה.
היו"ר זאב אלקין
- - אנחנו לא נסטה ממנו עכשיו.
קריאה
אתה רוצה לשמוע חוות-דעת?
היו"ר זאב אלקין
כבר הבנתי מהי חוות-הדעת, שמעתי, היא היתה מאוד ברורה. לכן, אנחנו לא נסטה מהעניין הזה עכשיו. אתה מוזמן לדבר עם היועצת המשפטית, לנסות לשכנע אותה. אם תשכנע אותה שזה לא מחייב שינוי חקיקה, אני מוכן.
מוחמד ברכה
אני לא אמור לשכנע אותה. אני אמור לקבל את עצתה.
היו"ר זאב אלקין
אני מוכן לדון על זה. אתה רואה, אני יותר מכבד את היועצים המשפטיים, לכן אני נוהג בדרך כלל לפי עצותיה.
יצחק הרצוג
אתה יכול לבקש חוות-דעת ובפעם הבאה לשמוע את התשובה.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מתקדם לעניין השיטה, רק לסיים את ההצגה שלה. אם אנחנו הולכים בשיטה שאני מציע, שנבנתה בכנסות הקודמות, המשמעות שלה היא כזאת – לוקחים את כל הסיעות שיש בהן מחמישה חברי כנסת ומעלה, זה מביא אותנו ל-107 חברי כנסת. באמצעות המספר הזה מחשבים מפתח למקום.
אחמד טיבי
אפשר הערה לסדר, אדוני היושב-ראש?
היו"ר זאב אלקין
באמצע דברי? תן לי לסיים.
אחמד טיבי
כן, לפני שאתה - - -
מוחמד ברכה
אתה בונה משהו על ההצעה.
היו"ר זאב אלקין
תן לי לסיים, ואז תגיב.
מוחמד ברכה
אני מציע שזה יהיה ארבע. תצביע על ארבע.
אחמד טיבי
בדיוק, זו הצעה משותפת של חבר הכנסת ברכה ושלי.
היו"ר זאב אלקין
נגיע. אני אציג את כל השיטה, תציעו שינוי, נצביע. אם הולכים בשיטה שהיתה בכל הכנסות הקודמות - - -
מוחמד ברכה
רוצים לדעת אם אנחנו מיותרים כאן או לא מיותרים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה - -
מוחמד ברכה
תצביע על ארבע או חמש - - -
היו"ר זאב אלקין
- - אתה לא בזכות הדיבור. הצעת הצעה לסדר.
מוחמד ברכה
לא לא לא - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מאיר שטרית
תנו לו לסיים את דבריו. גם אנחנו רוצים לדבר. תנו לו לסיים את דבריו, תבקש רשות דיבור, תדבר. מה זאת אומרת?
מוחמד ברכה
אבל שיעשה הצבעה על ארבע כי הוא בונה על חמש - -
היו"ר זאב אלקין
אני אעשה את כל ההצבעות.
מוחמד ברכה
- - כאילו זה התקבל. זה עוד לא התקבל.
היו"ר זאב אלקין
אני שומע אותך, אני מציג הצעה שלי. תציג הצעה אחרת, נצביע עליה.
מאיר שטרית
מאה אחוז, לגיטימי, אתה יכול להגיש כל הצעה להצבעה. מותר.
היו"ר זאב אלקין
מחשבים מפתח. המפתח הוא 0.1588, לפי המפתח הזה – אחרי העיגולים כלפי מעלה וכלפי מטה, בהתאם למסורת הנהוגה – התוצאה שיוצאת, שבכל אחת משתי הוועדות, לסיעת הליכוד ישראל ביתנו – חמישה מקומות; לסיעת יש עתיד – שלושה מקומות; לסיעת העבודה – שני מקומות; לבית היהודי – שני מקומות; לסיעת ש"ס – שני מקומות; ליהדות התורה – מקום אחד; לתנועה – מקום אחד; למרצ – מקום אחד.
נציגי הסיעות, לצורך התיאום של הוועדה המסדרת, כולם מכירים את החישוב. הסיעות הרלוונטיות שמופיעות פה מכירות אותו. כמעט כולם כבר מסרו לי שמות של החברים, לכן כשנגיע לשלב ההצבעה, לפחות על ההצעה שלי, היא מגובה גם בשמות של חברים מטעם כל סיעות, נדמה לי חוץ מסיעת העבודה שתשלים את האנשים שלה תוך כמה ימים.
אלה הם הנתונים המספריים. עד כאן דברי, זאת ההצעה שאני מביא להצבעה. לפני ההצבעה אני גם אקריא את השמות - כדי שנצביע כבר על הכול – שהובאו אלי על-ידי הסיעות השונות.

ביקש את זכות הדיבור חבר הכנסת טיבי. בבקשה.
אחמד טיבי
אני מבקש לחרוג מהנוהג שאתה מציג כאן. יש רושם, רבותי - ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת החדשים וגם לתקשורת – שהרף של חמישה חברי כנסת נקבע תמיד כמספר חברי הכנסת של הסיעה הערבית הכי גדולה פלוס אחד, n+1, כדי לא להכניס אותם - - -
יריב לוין
איך נקבע המיקום של טלב אלסאנע? לפי אותה שיטה, חבר הכנסת טיבי?
אחמד טיבי
מבריק. ממש מבריק.
יריב לוין
לא, אני שואל.
אחמד טיבי
ממש.
יריב לוין
לא ביקשתי ציון, ביקשתי תשובה.
אחמד טיבי
אני נפעם. אני נפעם מהאינטליגנציה שלך.
יריב לוין
זה בערך אותה רמה של טיעון.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת יריב לוין - -
רוברט אילטוב
באופן דמוקרטי מאוד.
היו"ר זאב אלקין
- - אתה ישבת על הכיסא הזה הרבה יותר זמן ממני – חייבים להודות – ולכן, אל תשים אותי במצב לא נעים להעיר לך ולקרוא אותך לסדר.
אחמד טיבי
את מה שאני אומר, חבר הכנסת לוין, לא אני המצאתי אלא מי שיזמו את המשוואה אמרו בפומבי – מטרתנו לקבוע רף כדי לא להכניס חברי כנסת ערביים לוועדת החוץ והביטחון. זה מה שאמרו תמיד, ולכן זה נקבע כ- n+1. N הוא מספר חברי הכנסת של הרשימה הערבית הכי גדולה בבחירות.

לכן, אני מבקש לחרוג מהנוהל הזה. אלה היו ימים שחורים.
היו"ר זאב אלקין
אתה מדבר על הימים שבהם חבר הכנסת פינס היה יושב-ראש הוועדה המסדרת?
מירי רגב
והיום, מה הימים?
היו"ר זאב אלקין
למה זה היה כל כך שחור? אני לא יודע, אני, בשם בוז'י - - -
אחמד טיבי
לא מעניין אותי מפלגת העבודה, ליכוד, "בטיח", לא מעניין אותי. מעניין אותי המשוואה. המשוואה הזאת היא משוואה גזענית, מטרתה להדיר - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פינס היה גזעני, כשהוא הפעיל את זה דווקא על ישראל ביתנו?
אחמד טיבי
לא, זה היה לפני חבר הכנסת פינס, ואתה יודע את זה אם עשית עבודה.
מוחמד ברכה
אתה לא נתלה בפינס בדברים אחרים, מה אתה צריך את פינס עכשיו?
אחמד טיבי
כן, פינס, פתאום. ולכן אני מבקש – נשארו עוד שתי סיעות של ארבעה: חד"ש ורע"ם-תע"ל. מה הבעיה?
היו"ר זאב אלקין
גם סיעה של שלוש וגם סיעה של שניים.
אחמד טיבי
מצדי, כל הסיעות שנשארו, זה ועדה מסדרת. זה לוועדה המסדרת.
מאיר שטרית
תתאחדו לסיעה אחת, יהיה לכם מקום.
אחמד טיבי
לא, אנחנו לא רוצים להתאחד בשתי סיעות כי נהיה יותר מכם.
מוחמד ברכה
תפסיק עם הפטרוניות הזאת.
אחמד טיבי
נהיה יותר מכם, אתם רק שישה.
מאיר שטרית
זה לא רע, יהיה לכם - - -
מוחמד ברכה
זה דביק. תעזוב, נו.
אחמד טיבי
לכן, אדוני היושב-ראש, מה רע בעובדה ששאר הסיעות שלא מיוצגות בוועדה המסדרת, כולן – אפילו קדימה, שניים – יהיו מיוצגות בוועדה המסדרת?
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. זו עמדה אחרת. השיטה של הכנסת – הסברתי מה היה ההיגיון שלה שנים רבות, שונה ממה שאתה מציע, ולכן זכותך להציע את ההצעה להוריד את הרף לארבע.
אחמד טיבי
נדמה לי, כשרמון היה יושב-ראש הוועדה המסדרת - - -
היו"ר זאב אלקין
הוא לא הוריד את זה לארבע. הוא השאיר חמש והכיר בכם כבלוק טכני, זה מה שהוא עשה. תסתכל בפרוטוקול.
אחמד טיבי
ייתכן. אני אומר, התנהלותו היתה שונה.
היו"ר זאב אלקין
לא, השאלה מה אתם מבקשים – הכרה בבלוק טכני או להוריד את זה לארבע – תחליטו.
אחמד טיבי
אני רוצה ששנינו נהיה מיוצגים בוועדה המסדרת.
היו"ר זאב אלקין
אתה אומר: לא משנה לי מה השיטה, לא משנה איך, העיקר שאני בפנים.
אחמד טיבי
נכון. מה קרה, אתה בפנים ואני בחוץ? מה, הציבור שלי בחר בי כדי שאשב בחוץ?
מוחמד ברכה
מה הבעיה?
היו"ר זאב אלקין
זו גם גישה, בסדר.
אחמד טיבי
מה גישה? גישה ישירה.
היו"ר זאב אלקין
אני מזכיר לך שבפעם הקודמת, סיעות פחות מחמש – היה גם איחוד לאומי, גם בית יהודי, מרצ, היו כל מיני סיעות.
אחמד טיבי
יש יהודים שסבלו מהמשוואה, באופן עקיף. באופן עקיף.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, ביקשת גם זכות דיבור, אחריו חבר הכנסת שטרית.
קריאה
- - -
אחמד טיבי
אל תעשה ככה. תעמוד לצדי. נוח לכם, אתם בפנים, אנחנו בחוץ ואתה עושה לי ככה.
נחמן שי
סליחה, אנחנו בחוץ אם אתה לא יודע.
מירי רגב
לא אנחנו החלטנו, הציבור שלך החליט.
אחמד טיבי
מי זאת, דובר צה"ל?
מירי רגב
כן. לא רק דוברת צה"ל, גם צנזורית צבאית ראשית, אחרי מה שעשית אתמול. אתה רוצה להיות בוועדת חוץ וביטחון - - -
אחמד טיבי
לא רוצה, משאיר לך את זה, "מברוק עליקי".
מירי רגב
ועדת משנה לחוץ וביטחון אתה לא רוצה להיות?
דוד רותם
מירי, אין כבר קדאפי, אין חשש - - -
אחמד טיבי
תגידו, זאת כנסת חדשה - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, למה אתה מפריע לחבר הכנסת ברכה?
מוחמד ברכה
אגב, בעניין של ועדת חוץ וביטחון, ב-2006 הוצע לנו להיות בוועדת חוץ וביטחון במסגרת הבלוק הטכני, ואנחנו ביקשנו לא להיות בוועדת חוץ וביטחון.
אחמד טיבי
ועדת כספים.
יצחק הרצוג
גם האשם מחמיד היה בשנות הששים.
אחמד טיבי
- - -
מוחמד ברכה
אני רק מתקן. ב-2006 הוצע לנו להיות בוועדה הזמנית של חוץ וביטחון, ואני סירבתי או דחיתי את ההצעה.
היו"ר זאב אלקין
אבל בקבועה הייתם.
יצחק וקנין
בוועדה הקבועה הייתם, ברכה.
היו"ר זאב אלקין
הייתם, הייתם.
מוחמד ברכה
לא, בקבועה לא היינו.
היו"ר זאב אלקין
הייתם.
יצחק וקנין
ברכה, אני זוכר, הייתם בקבועה.
מוחמד ברכה
אני מדבר על חד"ש.
היו"ר זאב אלקין
לא חד"ש.
מוחמד ברכה
חד"ש מעולם לא היתה.
היו"ר זאב אלקין
רע"ם-תע"ל.
אחמד טיבי
זה היה רע"ם.
יצחק וקנין
רע"ם-תע"ל היו, אני זוכר.
אחמד טיבי
רע"ם. לא רע"ם-תע"ל.
מאיר שטרית
חבר הכנסת ברכה, למה לא הסכמת?
מוחמד ברכה
חשבתי שאני מועיל יותר בוועדת הכספים, וגם היום אני חושב כך.
מאיר שטרית
אפשר גם וגם.
מוחמד ברכה
גם היום אני חושב ככה. באמת, זה דיון מכור. אני מוותר.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. חבר הכנסת שטרית.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר כמה מלים לגבי הצעתו של חבר הכנסת ברכה. קודם כול, הסיבה שבאמת משאירים רק שתי ועדות קבועות – לגבי חוץ וביטחון אין טעם להרחיב את הדיבור, דברים יכולים להתרחש כל רגע וצריך מישהו שיחליט ויאשר לצבא לעשות פעולות אלה או אחרות. בי"ת, בנושאי כספים יש נושאים פיסקליים שחייבים לקבל החלטה כל הזמן. זו הסיבה שבזמנו המחוקק קבע לגבי שני אלה.

אני רוצה לומר שהרעיון של חבר הכנסת ברכה לחלוטין לא רע, אבל כמו שאמר היושב-ראש, בטח אי-אפשר לעשות את זה עכשיו.
אני חושב, אדוני היושב-ראש, ולכן ביקשתי רשות דיבור, להציע כשתקום ועדת כנסת לחשוב על שינוי בגישה להרכבת ועדות הכנסת. אני חושב שהכנסת לא צריכה להיות שבויה בידי הממשלה. ברגע שנבחרת כנסת חדשה – אני מדבר על הכנסת הבאה – היא צריכה לקבוע את הוועדות הקבועות ישר.
מוחמד ברכה
תאר לך, שישה-שבעה חודשים ועדת חינוך לא מתכנסת? זה מטורף לחלוטין.
היו"ר זאב אלקין
לא, היא התכנסה בפגרת הבחירות.
מאיר שטרית
אפשר לקבוע במקרה כזה שיקימו ועדות כנסת קבועות כבר בתחילת הדרך, בלי לחכות לממשלה. כל מי שנכנס לוועדה קבועה ומחר ימונה לשר – יצא מהוועדה וימנו מישהו אחר במקומו. הרי חילופי גברי בוועדות זה דבר מאוד פשוט.

לדעתי, זה נושא שמחייב דיון יותר רציני, יותר עמוק על דרך העבודה והפעולה, ויכול להיות ששווה לכנסת לעשות את זה.
היו"ר זאב אלקין
אני מסכים אתך שזו סוגיה עם הרבה השלכות, צריך לקיים על זה דיון רציני בוודאי – בוודאי בוועדת הכנסת ביישוב דעת ולא תוך כדי תנועה. מי שישב על הכיסא של יושב-ראש ועדת הכנסת, תעלה את זה בפניו והוא יוכל לקיים את הדיון הזה, ואז הכנסת תקבע לפעם הבאה אם היא רוצה לשנות או לא רוצה לשנות, אם צריך לשנות חקיקה בהתאם לזה. זה נושא שיש בו צדדים לכאן ולכאן.
מאיר שטרית
מאה אחוז.
היו"ר זאב אלקין
עד כאן. אם אין עוד מישהו שביקש את רשות הדיבור, למעשה אנחנו נשארים עם שתי הצעות.
אחמד טיבי
אפשר לפתוח את ההצעה שלי לדיון?
יצחק וקנין
יש לי הצעה שאולי תביא פתרון. יכול להיות שאפשר לתת להם כגוש נציג אחד, והם יחליטו מי הנציג, בזה אתה פותר את הבעיה.
היו"ר זאב אלקין
לא, זאת לא שאלה – לתת נציג או לא לתת נציג. יש פה שתי השלכות, חבר הכנסת וקנין. האחת, השלכה מאוד מאוד ברורה לגבי עצם ההכרה בגוש, בלוק טכני, הטענה הזאת תעלה להרבה דברים אחרים.
יצחק וקנין
זו ועדה זמנית הרי.
היו"ר זאב אלקין
לא משנה, אבל ברגע שאתה מכיר בזה, אין לך הצדקה למה כאן כן ושם לא. כל פעם נחזור לעניין הזה וזה ישנה את סדרי הבית בצורה מאוד מאוד מרחיקת לכת. כשאפשר למצוא פתרון בלי הטענה הזאת אנחנו מוצאים. אתה היית חבר נשיאות, מצאנו פתרון כדי לתת ייצוג לסיעות הקטנות, למיניהן – מהקואליציה, מהאופוזיציה – להיות מיוצגות בנשיאות, בלי להכיר בגוש טכני.
מצאנו פתרון כשמחלקים את הוועדות הקבועות, לתת להן נציגות בוועדת כספים בלי להכיר בגוש טכני כי שם יש דרכים אחרות של חישוב ודרך אחרת לעשות את זה. כאן זאת אחת משתי הדרכים – או להוריד לארבע או להכיר בגוש טכני, בעיני שתי הדרכים האלה זה טעות ושינוי מסורת של הכנסת. לכן אני ממליץ לא לעשות את זה. אמרת בעצמך שזוהי ועדה זמנית, לכן זה פחות משמעותי, בוועדה קבועה ברור שצריך למצוא לזה פתרון.
ההשלכה השנייה – משום שאתה מוגבל במספר 17, ברגע שאתה עושה את זה, זה אומר שסיעה אחרת תוותר על המקום הזה. הרי זה ברור, זה לא גומי מספר חברי הוועדות. ולכן, אם יש סיעה שחושבת שזה עד כדי כך חשוב שהיא מוכנה לוותר על המקום, היא יכולה לעשות את זה גם עכשיו בלי להכיר בגוש טכני. אגב, היו סיעות שעשו את זה בכנסת הקודמת. אם סיעת ש"ס חושבת שהטענה מוצדקת וזה חשוב, היא יכולה לתת אחד משני המקומות שלה באחת משתי הוועדות לטובת או חד"ש או רע"ם-תע"ל. הדרך הזאת פתוחה בפניכם בכל רגע נתון.
יצחק וקנין
אנחנו תמיד עשינו את זה, אני לא יודע אם הפעם זה אפשרי.
היו"ר זאב אלקין
תשקלו את זה.
יצחק וקנין
בחוץ וביטחון ובכספים – עשינו את זה ונתנו את המקום שלנו לגנדי, זיכרונו לברכה.
היו"ר זאב אלקין
אני יודע. גם אנחנו בכנסת הקודמת נתנו, נדמה לי לאיחוד הלאומי פעם אחת ולבית היהודי פעם אחרת. זה אפשרי.
מוחמד ברכה
אתם בכלל בחרתם ביושב-ראש ועדת הביקורת.
היו"ר זאב אלקין
כולנו בחרנו את יושב-ראש ועדת הביקורת.
מוחמד ברכה
לא. הקואליציה בחרה מי נציג האופוזיציה בראשות ועדת הביקורת.
היו"ר זאב אלקין
לכן, הדרך הזאת פתוחה בפניכם וזה לא מחייב שינויים של ההסדרים.
נחמן שי
ועדה לבחירות שופטים.
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מביא קודם כול להצבעה – כי זה רלוונטי לשיטה – את ההצעה של חבר הכנסת טיבי, שאני מבין שחבר הכנסת ברכה הצטרף אליו.
אחמד טיבי
הצעה משותפת.
היו"ר זאב אלקין
הצעה משותפת, רק תחליטו אם מדובר בבלוק טכני או להוריד לארבע.
אחמד טיבי
ארבע.
מוחמד ברכה
בלוק טכני.
אחמד טיבי
בלוק טכני.
היו"ר זאב אלקין
בלוק טכני. אני מביא להצבעה את הבקשה של חבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת טיבי להכיר בסיעות הערביות כבלוק טכני. מי בעד הבקשה? מי נגד? רוצים לספור?
מוחמד ברכה
אל תספור. תספור מי נמנע.
היו"ר זאב אלקין
מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – רוב

נמנעים – 3
הבקשה של חבר הכנסת ברכה ושל חבר הכנסת אחמד טיבי להכיר בסיעות הערביות כבלוק טכני לא נתקבלה.
מוחמד ברכה
זה שיפור לעומת הכנסת הקודמת.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה נדחתה.
רוברט אילטוב
למראית עין.
אחמד טיבי
רוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
בקשה לרוויזיה. תוציאו בבקשה זימון. ההצבעה על הרוויזיה תתקיים עוד חצי שעה, בשעה 10:35. אני מודיע כי כל החברים פה אבל נוציא גם הזמנה מסודרת. ההצבעה על בקשת הרוויזיה של חבר הכנסת טיבי תהיה בשעה 10:35.
מאיר שטרית
על כל הרוויזיות. אם יהיו רוויזיות נוספות, על כל הרוויזיות.
היו"ר זאב אלקין
ברור.
מוחמד ברכה
- - -
היו"ר זאב אלקין
על הרוויזיה לא, הייעוץ המשפטי לא מאפשר לי. אתה מוזמן להוריד.
מוחמד ברכה
תעשה הצבעה חוזרת, נוריד את הרוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
מה זאת אומרת?
אחמד טיבי
הצבעה חוזרת כי לא כל ההצבעות נקלטו.
מוחמד ברכה
תעשה הצבעה חוזרת, נוריד את הרוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
זה כמו הצבעה חוזרת, אני תיכף עושה הצבעה - - -
מוחמד ברכה
יש חברים שלא - - -
אחמד טיבי
שלא שמו לב - - -
מוחמד ברכה
שלא שמו לב לאופציה של נמנעות כאופציה סבירה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה תיכף הצעה אלטרנטיבית, והתוצאות של ההצבעה הזאת ממילא מדברות גם על ההצבעה הקודמת כי אי-אפשר שתי השיטות גם יחד, לכן אין צורך.
אחמד טיבי
אדוני, ההצעה של חבר הכנסת ברכה היתה בלוק טכני, ההצעה שלי היא על ארבע.
היו"ר זאב אלקין
אבל כבר הצטרפת אליו. אל תהפכו את הוועדה המסדרת לקרקס, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
שתי הצעות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, שאלתי על מה אתם רוצים שנצביע, הצטרפת אליו. אל תהפוך את זה לקרקס.
אחמד טיבי
לא, לא. אסור לי להגיש שתי הצעות?
היו"ר זאב אלקין
כבר לא כי אנחנו בשלב של הצבעות. היתה לך אפשרות להעלות, הצבענו.
אחמד טיבי
אז רוויזיה בעוד חצי שעה.
היו"ר זאב אלקין
בסדר, תהיה רוויזיה.
אחמד טיבי
רציתי להתגמש, אתה לא רצית.
היו"ר זאב אלקין
תהיה רוויזיה. אני מביא עכשיו להצבעה את ההצעה שבנויה על שיטת החישוב שהצגתי כאן. אני מקריא גם את שמות החברים כדי שנצביע כבר יחד עם השמות ונביא את זה לעדכון המליאה.
לגבי ועדת חוץ וביטחון הזמנית, ההצעה היא כזאת. החברים בוועדה הזאת יהיו חברי הכנסת: אביגדור ליברמן, רוברט אילטוב, ראובן (רובי) ריבלין, צחי הנגבי, זאב אלקין, יעקב פרי, עפר שלח, מיקי לוי, שני חברים ממפלגת העבודה כשהשמות יימסרו בהמשך, נפתלי בנט, זבולון קלפה, אריה דרעי, נסים זאב, אורי מקלב, עמרם מצנע וזהבה גלאון. האם צריכים להצביע בנפרד על יושבי-הראש?
ארבל אסטרחן
לא. אפשר יחד.
היו"ר זאב אלקין
אפשר ביחד. ההמלצה של ועדת הכנסת ליושב-ראש הוועדה הזאת – חבר הכנסת אביגדור ליברמן.

לגבי ועדת הכספים, ההצעה היא כזאת. ההמלצה ליושב-ראש – חבר הכנסת משה גפני, וכמובן חבר בוועדה הזאת. חברים נוספים בוועדה: חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת זאב אלקין, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת מאיר כהן, חברת הכנסת יעל גרמן, חברת הכנסת קארין אלהרר, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, חבר הכנסת אורי אריאל, חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת אילן גילאון ושני חברים מסיעת העבודה.
אחמד טיבי
אפשר מ"מ קבוע בוועדה?
היו"ר זאב אלקין
לא. בוועדות זמניות לא קובעים ממלאי-מקום קבועים. נגיע לוועדות הקבועות. הן בכלל כמעט ולא מתכנסות. כל הדיון הזה הוא סך הכול על מספר קטן מאוד של כינוסים.
מוחמד ברכה
מי חבר הכנסת היחיד שמכהן בשתי הוועדות?
מאיר שטרית
רוברט אילטוב.
יצחק הרצוג
אלקין.
היו"ר זאב אלקין
יש כמה.
אחמד טיבי
אנחנו מברכים אותך, אילטוב. ברכות, אילטוב.
רוברט אילטוב
תודה רבה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את ההצעה הזאת להרכב שתי הוועדות והמלצות הוועדה המסדרת לשני יושבי-הראש. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 2
נמנעים – אין
הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות הזמניות נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
2 נגד, אין נמנעים. ההצעה אושרה. זה למעשה מייתר את הבקשה שלכם לגבי השיטה האחרת, כי אושרה ברוב מוחץ של קולות שיטה מסוימת. האם אתם עדיין רוצים את הרוויזיה, חבר הכנסת טיבי?
מאיר שטרית
אין טעם.
אחמד טיבי
אני מוריד את הרוויזיה.
היו"ר זאב אלקין
הרוויזיה ירדה, ולכן כמובן אין צורך להצביע.
אחמד טיבי
לא לראות בזה תקדים.
היו"ר זאב אלקין
ודאי שלא.
קריאה
יום שחור לדמוקרטיה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים