ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/02/2013

המלצה בדבר מינוי סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת בפועל.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדה מסדרת
11/02/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, א' באדר התשע"ג (11 בפברואר 2013), שעה 16:05
סדר היום
<המלצה בדבר מינוי סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת בפועל – כפוף לאישור הרכב הוועדה המסדרת במליאת הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

מיכל בירן
מוחמד ברכה
אילן גילאון

משה גפני

יצחק הרצוג

אברהם וורצמן

אחמד טיבי
עליזה לביא

שמעון סולומון

חמד עמאר
שי פירון
מאיר פרוש
עדי קול
מירי רגב

נחמן שי

עפר שלח

איילת שקד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<המלצה בדבר מינוי סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת בפועל – כפוף לאישור הרכב הוועדה המסדרת במליאת הכנסת.>
היו"ר זאב אלקין
חברים, ברשותכם אני פותח את הישיבה הראשונה של הוועדה המסדרת שכרגע קיבלה את אמון המליאה. אני מברך את כל החברים על הנוכחות כאן. יש כאן לא מעט, וזאת למעשה הוועדה הראשונה שמשתתפים בכנסת אז ברכותיי. כרגע עם ההצבעה הזאת במליאה ועם הדיון כאן מתחיל תהליך של בריאת יש מאין של ועדות הכנסת בשלב הזה של סידורים זמניים, ולאחר מכן בעוד כחודש וחצי – סידורים קבועים.

אני יודע שיש הרבה שאלות על סדר יומנו – ונטפל בהן – אבל המטרה של הישיבה הזאת היא מאוד מוגדרת ומאוד ממוקדת. קיבלנו אישור לשבת במקביל למליאה לישיבה קצרה במטרה אחת: מינוי של שני סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת כדי לאפשר לו לקיים ישיבות באופן סדיר היום ובימים הקרובים. אני מיד אגיד שאנחנו נבחן האם יש שניים זה מספיק. יש פה סימן שאלה – אולי נרצה להוסיף בהמשך עוד סגן אחד או שניים. גם לזה היו כבר תקדימים, אבל כדי לא לעכב את ההליך החלטנו לצאת לדרך עם מינוי שני סגנים.

ההצעה לוועדה המסדרת היא למנות שני סגנים זמניים. שימו לב, לאור תיקון בתקנון המינוי הוא זמני בלבד עד לבחירה הקבועה. זה כבר מופיע בתקנון, ואפשר מראש להגביל את זה כהחלטה, ולכן אין הבעיה הפורמלית שהייתה יכולה להיווצר קודם. ההצעה היא למנות שני חברים שהיו סגני יושב ראש בפעם הקודמת מהסיעות הגדולות של הבית – חבר הכנסת אופיר אקוניס מסיעת הליכוד ביתנו וחבר הכנסת יצחק וקנין מסיעת ש"ס.

אני מודה לסיעת יש עתיד וליושב ראש הסיעה עפר שלח שאף על פי שהם שניים בגודלם הסכימו לוותר כרגע על מינוי סגן זמני ולאפשר - -
משה גפני
זה דווקא התחלה טובה שיש עתיד מסכימה.
עפר שלח
אל תיקח את זה בתור תקדים.
משה גפני
עד עכשיו שמענו שהיא מתנגדת.
היו"ר זאב אלקין
- - ולוותר לסגנים הוותיקים לנהל את הכנסת בתקופה הזאת. אני מודה באותו הקשר גם לסיעת העבודה וגם לסיעת הבית היהודי.
יצחק הרצוג
בדיוק. היות שאנחנו חברים של השר שמחון ורוצים להיפרד ממנו אז בואו נצביע מהר, ונחזור למליאה.
מוחמד ברכה
הבחירה של הראשון היא פוליטית, ושל השני היא מקצועית.
היו"ר זאב אלקין
אתה תגדיר איך שאתה רוצה. אני חושב ששניהם הוכיחו את עצמם בכנסת הקודמת.
מוחמד ברכה
וקנין הוא משכמו ומעלה.
היו"ר זאב אלקין
זאת ההצעה. היות שאנחנו מתכנסים במקביל למליאה ורוצים לכבד את האנשים שמדברים במליאה אני מציע שאם אין צורך לנאום דחוף, לאשר את ההצעה הזאת ולהביא אותה לאישור המליאה. כרגע שני סגנים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד מינוי שני סגני יושב ראש כנסת זמניים – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

מינוי שני סגני יושב ראש כנסת זמניים אושר
היו"ר זאב אלקין
המינוי אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 16:10.>

קוד המקור של הנתונים