ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2013

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 795>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ה' בשבט התשע"ג (16 בינואר 2013), שעה 10:15
סדר היום
<תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
טליה אגמון - ייעוץ משפטי, משרד הבריאות

דוד חדד-לוי - המשרד לביטחון פנים

איילת צור - משרד הפנים

ד"ר בני דוידזון - מנהל בית חולים "אסף הרופא"

ד"ר אילן זלינגר - ההנהלה הראשית, שירותי בריאות "כללית"

אבי תורג'מן - אדריכל ראשי, שירותי בריאות "כללית"

אוראל גלילה-לפיד - יועמ"ש עמותת "נגישות ישראל"

ישראל אבן-זהב - רכז תחום נגישות, מטה מאבק הנכים

אבי סלומה - יו"ר ארגון אנשי"ם, ארגון נכי שיתוק מוחין.
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רכזת בוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ה' בשבט, 16 לינואר 2013. היה חשוב לי לבוא ולסיים כמה דברים. אנחנו נתעסק היום קצת בתקנות. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר-היום: תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשע"ב-2012. למעשה אלו תיקונים טכניים לתקנות שבוצעו בנושא הנגישות. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה.
אייל לב-ארי
אדוני, בגלל שיש גם הוראת מעבר שאנחנו מתקנים בתקנות שקבעו את חובת ההתאמות לנגישות, אני מבקש את רשותו של אדוני לתת את רשות הדיבור גם לנציגי משרד הפנים; כיוון שתקנה 2 בתקנות שבפנינו היא גם תיקון של הוראת המעבר של התקנות שבהן נקבעה חובת הנגישות במקומות ציבוריים חדשים, שבאה להבהיר מצב משפטי לא ברור שנוצר בהן.
היו"ר חיים כץ
שמעת מה שהוא אומר?
אייל לב-ארי
אז אם אדוני יתיר למשרד הפנים להציג את התקנות, לפחות את הוראות המעבר.
היו"ר חיים כץ
טוב. לפרוטוקול, מי גברתי?
איילת צור
עורכת הדין איילת צור, מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. בחוק התכנון והבנייה נקבע שההוראות לעניין הנגשה של בניין ציבורי חדש יכנסו לתוקף לגבי ההיתרים שיתקבלו אחרי פרסום תקנות בנושא. ואז פורסמו תקנות בנושא, והתקנות קבעו שהם יחולו על בקשה להיתר שהוגשה החל מה-1 באוגוסט 2009. ולכן נוצר מצב לא ברור האם הכוונה היא להחיל את ההנגשה של מוסד ציבורי חדש מה-1 לאוגוסט 2009 אם יתקבל ההיתר במועד הזה, או אם הוגשה הבקשה להיתר במועד הזה. ובגלל חוסר העקביות בקביעה של החוק מול הקביעה של התקנות, אנחנו ביקשנו להסביר את זה. ביקשנו לקבוע בהוראת מעבר ש"על בקשה להיתר להקמת בניין ציבורי חדש או תוספת לבניין קיים אשר הוגשה לפני יום התחילה" – זאת אומרת לפני ה-1 באוגוסט 2009 - - -
היו"ר חיים כץ
למה את לא כותבת לפני ה-1 לאוגוסט 2009?
איילת צור
כי זה מתקן את התיקון שכתוב - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אבל בתיקון שאת מתקנת – בשביל שעוד פעם אחר כך בגלל הניסוחים שלכם נצטרך להתכנס?
איילת צור
אפשר לעשות את התיקון הזה.
היו"ר חיים כץ
תכתבו ברור. אם תכתבו ברור לא נצטרך להתכנס ולא תצטרכי "להתברבר" בתוך עצמך על הניסוחים. תנסחו ברור, שכל אחד שיקרא, זה לא יהיה נתון לפרשנות.
איילת צור
אין בעיה, אנחנו נחליף את התיקון הזה. בכל מקרה, הכוונה היא שלפני ה-1 לאוגוסט 2009 יחולו על אותו המבנה ההוראות שנוגעות להנגשת בניין קיים. וזה פותר לנו את הבעיה שלכאורה קבוצה ריקה שנוצרה עד עכשיו, שלגביה לא היה ברור אם היא בניין קיים או בניין חדש או שהיא כלום. זהו, זה מבחינתנו.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שרוצה להעיר?
דוד חדד-לוי
כן.
היו"ר חיים כץ
בבקשה אדוני. לפרוטוקול, מי מדבר?
דוד חדד-לוי
אדריכל המשטרה. יש לנו בעיה עם כל הנושא הזה - - -
היו"ר חיים כץ
זו הבעיה היחידה שיש למשטרה?
דוד חדד-לוי
בקטע של תכנון אדריכלי, כן. יש לנו מבנים שהתחילו בתהליך של בקשת היתר לפני הרבה שנים. עקב התנגדות של אזרחים התהליך התארך עד היום אפילו. יש תחנות שעד היום לא מוקמות בגלל התנגדות של אזרחים. מה שמבקשים פה, אין לנו התנגדות לו. אנחנו מוכנים לבוא ולהסב את הבניין שלא נבנה לפי בניין חדש. אין לנו בעיה, אנחנו מוכנים לפתוח את התכנון, לתכנן את מחדש את המבנה. הבעיה שלנו היא שאם היום אנחנו מקבלים היתר, ואנחנו פותחים את הבניין לבניין חדש, אנחנו צריכים להגיש היתר חדש, זאת אומרת, לעבור את אותם שנים - - -
היו"ר חיים כץ
מי זה אנחנו?
דוד חדד-לוי
המשטרה.
היו"ר חיים כץ
כמה בניינים המשטרה הולכת לבנות?
דוד חדד-לוי
אני רוצה להגיד לך שבשנה הבאה אנחנו רוצים להתחיל לבנות חמישה מבנים חדשים. רוצים. אבל אנחנו עדיין חיים בהתנגדות.
היו"ר חיים כץ
מתי?
דוד חדד-לוי
בשנה הבאה. רוצים. אבל יש לנו מבנים שעדיין בהתנגדויות של כמה שנים, שאזרחים מתנגדים שתהיה שם תחנת משטרה, באזור בו הם גרים.
היו"ר חיים כץ
איזו בעיה תהיה למשטרה לעשות את הבניינים נגישים לחלוטין?
דוד חדד-לוי
אתה לא הבנת למה אני מתכוון. אני מוכן. אנחנו רוצים להנגיש אותם. אני אומר שאנחנו מוכנים להנגיש אותם לפי בניין חדש. אין לנו בעיה. הבעיה היא שאנחנו רוצים שיבואו לקראתנו בתהליך ההיתר, שלא נצטרך לעבור עוד פעם את ההתנגדויות, ועוד הפעם את הוועדות, ועוד הפעם את התהליך של כמה שנים של התנגדויות.
ישראל אבן-זהב
- - - חדש הוא מגיש, אז עוד פעם מתחיל כל התהליך.
דוד חדד-לוי
וזו בעיה.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל זה לא פה. פה זו לא הכתובת.
דוד חדד-לוי
אבל זה חלק מזה.
היו"ר חיים כץ
זה לא הכתובת פה.
אבי סלומה
אם אני בא עם קלנועית - - -
היו"ר חיים כץ
מי אדוני? לפרוטוקול, אני אתן לך לדבר.
אבי סלומה
אבי סלומה, יושב-ראש אנשי"ם, ארגון נכי שיתוק מוחין.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, דבר.
אבי סלומה
אם אני בא עם קלנועית לתחנה המשטרה, אני לא אוכל להיכנס בגללך.
היו"ר חיים כץ
למה אתה צריך לבוא למשטרה?
אבי סלומה
בגלל שהוא - - -
ישראל אבן-זהב
בהפגנות יעצרו אותם.
אבי סלומה
איך אני אכנס?
היו"ר חיים כץ
למה שתעשה הפגנות? כל יום אתם מקבלים תנאים חדשים. בארבע השנים האחרונות אין לכם סיבה לבכות. אנחנו לא עושים תעמולת בחירות פה. אין לכם סיבה לכם סיבה לבכות.
אבי סלומה
יש.
ישראל אבן-זהב
בארבע עיניים, לא בפורום הזה.
אבי סלומה
חבר הכנסת חיים כץ, יש ויש. אני אתן לך דוגמה, אתה חתמת על תקנות בוועדת העבודה והרווחה. הגעת למשרד הפנים. מה משרד הפנים עשה? זרק את זה לפח, הוא לא חתם.
ישראל אבן-זהב
הם לא מיישמים. כן, הם לא חותמים.
היו"ר חיים כץ
אז אתה עכשיו - - -
אבי סלומה
למה לא? - - -
היו"ר חיים כץ
טוב, יש לנו סדר-יום ארוך. תעבור להקראה, בקול רם.
אייל לב-ארי
"תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשע"ג-2013
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158ו1 ו-265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ובנייה, נציבות שוויון זכויות לאנשים מוגבלות, ועם הארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה הבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 –

1. בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, בתוספת השנייה, בחלק ח'1 –
(1) בכותרת החלק, במקום "חלק ח'1" יבוא "חלק ח'1:נגישות";
(2) בפרט 8.30 במקום "בפרק זה" יבוא "בחלק זה";
(3) בפרט 8.303 אחרי "אם תוספת יחידות דיור" יבוא "אינה";
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009 –

2. בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009, בתקנה 2, בסופה יבוא "על בקשה להיתר להקמת בניין ציבורי חדש או תוספת לבניין קיים, אשר הוגשה לפני יום התחילה יחולו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011".
היו"ר חיים כץ
אתה רשמת לך שאתה תנסח אתה את - - -
איילת צור
כן.
אייל לב-ארי
כן.
היו"ר חיים כץ
מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור התיקונים – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה אישרו את התקנות. ואני מקווה שלא נצטרך לדון בהן פעם נוספת. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים