ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2013

אושר ב 16/1/2013תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה)(תיקון), התשע"ג - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי

*
<פרוטוקול מס' 797>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ה' בשבט התשע"ג (16 בינואר 2013), שעה 11:00
סדר היום
<תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה)(תיקון), התשע"ג - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
עפו אגבאריה

רחל אדטו
מוזמנים
>
ד"ר אמיר שנון - מנהל המחלקה למקצועות רפואיים, משרד הבריאות

פרופ' שאול יציב - נציב פניות מתמחים, ההסתדרות הרפואית

ורה אופיר - משרד הקליטה

ד"ר בני דוידזון - מנהל המרכז הרפואי "אסף הרופא"

אבי סלומה - יו"ר ארגון אנשי"ם
רכזת בוועדה
ענת כהן
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה)(תיקון), התשע"ג - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין בוקר. ה' בשבט, התשע"ג, 16 לינואר 2013. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא: תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה). משרד הבריאות, יש לך מה להגיד על התקנות האלה?
ד"ר אמיר שנון
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
ד"ר אמיר שנון
קודם כל, אנחנו תומכים בהן.
רחל אדטו
תגיד קודם איך זה נולד.
ד"ר אמיר שנון
טוב. הנושא הזה של סטודנטים בוגרי חו"ל והבחינות שהן קשות, ככה ואחרת – היו הרבה תלונות בנושא. זה נידון לא פעם בוועדה הזאת. משרד הבריאות, כידוע, מנסה להקל על הבוגרים שסיימו לימודים בחו"ל, חלקם גם עולים חדשים. במסגרת הזאת עשינו מהלכים שונים, שאני לא אפרט את כולם. מנכ"ל משרד הבריאות הקים ועדה שבדקה את הנושא של הבחינות. ואחת ההמלצות העיקריות היתה ליצור איזושהי חלופה לבחינה הישראלית. אין ספק שאנחנו עדיין מאמינים שהבחינה הישראלית היא האולטימטיבית והטובה ביותר, אבל קיימת בחינה אמריקאית, שאותה אנחנו מעלים כאן, שהיא בעיננו ברמה בהחלט מספקת והולמת. היא בנויה ממספר שלבים. ולכן חשבנו שהיא יכולה להיות חלופה לבחינה הישראלית, דהיינו, שמי שיעמוד בה בהצלחה ובשלבים שמפורטים פה – זה תלוי אם הוא הולך לסטאז' או אם אנחנו מדברים על הליך לרישוי – מי שיעמוד בה בכל שלביה בהצלחה יוכל או לקבל הרשאה לסטאז' או לקבל רישוי. זאת אומרת שהוא יהיה פטור מהבחינה הישראלית. וזו ההצעה.
רחל אדטו
ומה בוגרי הארץ?
ד"ר אמיר שנון
לבוגרי הארץ יש את הבחינה שלהם בשביל לקבל דיפלומה, כך שזה לא רלוונטי.
היו"ר חיים כץ
אין להם כלום, הם לא עושים כלום.
רחל אדטו
זה לא שעכשיו אתה מעמיס עליהם. בסדר.
ד"ר אמיר שנון
לא, זה רק לבוגרי חו"ל. זה מחליף את הבחינה - - -
עפו אגבאריה
אז זה רק לכל בוגרי חו"ל?
ד"ר אמיר שנון
כל תלמידי חו"ל. רק שימו לב שאנחנו ציינו שם מפורשות שזה לא מתייחס למי שניגש לבחינה הישראלית בעבר ונכשל. יש כאלה שניגשו לבחינות בעבר, יש כאלה שניגשו הרבה פעמים לבחינות בעבר ונכשלו - - -
היו"ר חיים כץ
והלכו ללמוד בחו"ל.
ד"ר אמיר שנון
לא, אחרי שהם למדו בחו"ל.
עפו אגבאריה
לא, אחרי שחזרו.
ד"ר אמיר שנון
אז זו לא חלופה למי שנכשל. אבל לכל מי שהיום - - -
עפו אגבאריה
למה?
היו"ר חיים כץ
למה? אנחנו רוצים רופאים טובים. גם אתה רוצה רופא טוב.
רחל אדטו
מכיוון שהוא נכשל.
היו"ר חיים כץ
מי שנכשל, מקומו לא אתנו.
עפו אגבאריה
אוקיי. גם אני רוצה טוב. מי שעושה טסט לנהיגה באוטו פעם ראשונה, פעמיים, שלוש, אבל בסוף הוא עובר את הטסט. אז למה אסור שמישהו שנכשל בטסט פעם ראשונה שייגש לבחינה?
היו"ר חיים כץ
לא לזאת.
שמרית שקד
לא, הוא יכול לגשת לבחינה הישראלית שוב.
עפו אגבאריה
לא, למה לא לזאת?
היו"ר חיים כץ
כי זה לא נוגע אליו. זה רק כאלה שסיימו - - -
עפו אגבאריה
למה לא נוגע? למה?
רחל אדטו
כי גם אותו אחד שנכשל בטסט לא ייסע לעשות טסט בארץ אחרת.
היו"ר חיים כץ
אני אסביר לך בדיוק. אדוני, דוקטור עפו אגבריה, זה לאלה שכבר עברו את הבחינה בחו"ל. הם אפילו רופאים בחו"ל. והם באים לארץ. אותו אחד שנכשל פה הוא אפילו לא רופא.
עפו אגבאריה
למה?
היו"ר חיים כץ
כי הוא לא עבר את הבחינות.
עפו אגבאריה
זה אותו רופא שקיבל כבר דיפלומה בחוץ-לארץ ובא לכאן. השיטה קצת שונה אז הוא נכשל פה פעם ראשונה. למה הוא לא צריך לגשת לבחינה הזו?
רחל אדטו
כי אם הוא טוב, שימשיך לעשות את הבחינות בארץ, ואם הוא לא טוב, אנחנו לא רוצים שמישהו לא טוב יהיה רופא כאן בארץ.
היו"ר חיים כץ
לא רוצים אותו רופא.
עפו אגבאריה
אז הבחינה הזאת פחות טובה מהבחינות בארץ?
היו"ר חיים כץ
לא.
רחל אדטו
לא, זאת הדרך לפתור את הבעיה לאלה שאתה מצביע עליהם.
עפו אגבאריה
לא נכון, זו דרך של איזושהי התעלות, שכאילו הבחינה בארץ היא הרבה יותר טובה גם מגרמניה וגם מארצות-הברית וגם מכל העולם. מה זה? באמת.
היו"ר חיים כץ
תקשיב.
עפו אגבאריה
אני מקשיב.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שמי שלומד בארץ – בכל מקצוע – לא צריך לקבל הנחות.
עפו אגבאריה
בשום מקצוע לא צריך הנחות, בסדר?
היו"ר חיים כץ
פה אתה מבקש ברפואה הנחות.
עפו אגבאריה
אני לא מבקש שום הנחה. אני מבקש שמי ש - - -
היו"ר חיים כץ
אני שומע אותך. אני אתך ארבע שנים, אף פעם לא צעקת עלי.
עפו אגבאריה
אני לא צועק.
היו"ר חיים כץ
עכשיו כנראה יש בחירות.
עפו אגבאריה
אין תקשורת.
היו"ר חיים כץ
ואין פה גם קלפי. וסביר להניח שגם אתה - - - ואני אולי גם.
רחל אדטו
אתה מעדיף אותם. בדרך שלך אתה נותן להם איזושהי העדפה – נכשלת פה, קח מסלול אחר. אין העדפה בדרך הזאת. מי שהלך למסלול הישראלי, ימשיך במסלול הישראלי. מי שבמסלול מחו"ל, ילך לחו"ל. אני נגד לעשות הנחות לרופאים שצריכים לקבל רישיון. זה חד משמעי מבחינתי.
היו"ר חיים כץ
גם אני כאזרח.
עפו אגבאריה
אני גם כאזרח נגד לעשות הנחות – לאף אחד. אבל אני לא רואה שום ניגוד בין זה שבן אדם שגמר רפואה בחוץ לארץ במדינה כלשהי, והוא עובר את הבחינה האמריקאית הזאת, שלא לתת לו את האפשרות לעשות את זה פעם או פעמיים. מדוע?
רחל אדטו
הוא מקבל פעם-פעמיים לעשות את זה בדרך שהוא התחיל. שילך שלוש פעמים, ארבע פעמים. אין לו מה לדאוג.
היו"ר חיים כץ
הישראלי הולך עוד פעם לטסט. הוא יכול ללכת 700 פעמים לטסט. כמו לטעמך, הוא יכול ללכת לבחינה כל שבוע.
עפו אגבאריה
נו, אז למה אם הוא מתחיל לעשות את זה בישראל - - -
היו"ר חיים כץ
כי זו לא בחינה שמיועדת לו.
עפו אגבאריה
ואם מישהו גומר באיזושהי מדינה באירופה, והוא יכול לגשת לבחינה הזו ולבוא כבר פטור – לפני שהוא התחיל לעשות משהו - - -
רחל אדטו
נכון. שילך למבחן האמריקאי ויעשה את זה שם. נכון.
עפו אגבאריה
אני פשוט לא מבין מדוע. באמת אני לא מבין.
ד"ר אמיר שנון
אנחנו חושבים שזה ברור.
היו"ר חיים כץ
חוץ מעפו אגבריה שלא מבין, יש פה מי שחושב - - -
עפו אגבאריה
מה זה לא מבין?
היו"ר חיים כץ
לא מבין מדוע, אמרת.
עפו אגבאריה
כן, אני לא מבין מדוע. אני חושב שיש מאחורי זה משהו.
היו"ר חיים כץ
שלא יהיו אי-הבנות, הבן אדם מבין, נאור וחכם. בנושא הזה אתה לא מבין. לא כולם מושלמים.
עפו אגבאריה
אז לא הבנתי, בסדר, לא כולם מושלמים, זה נכון.
היו"ר חיים כץ
גם אני לא.
עפו אגבאריה
גם אתה וגם אני לא.
רחל אדטו
אין פה שום אפליה. אם אתה רוצה להשים את הדברים על השולחן, שים את הדברים על השולחן. אין פה שום אפליה של שום מגזר כזה או אחר בהערכה הזאת שלך. אין פה שום אפליה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא התכוון שיש.
רחל אדטו
בוודאי שכן, כי הוא מחפש את הדברים מתחת לשולחן. אין פה שום אפליה לאף מגזר.
עפו אגבאריה
לא, אני חושב שאת טיפסת על – הלכת לדרך אחרת לגמרי.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא לא התכוון לזה.
עפו אגבאריה
אני לא בכיוון הזה.
רחל אדטו
אין פה כלום. אין פה כלום. אתה נותן הבטחה - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא שם.
עפו אגבאריה
אני באמת לא שם. אני לא שם. אני פשוט לא מבין, אולי אחר כך דוקטור שנון יסביר לי.
היו"ר חיים כץ
עוד מישהו רצה להגיד משהו?
פרופ' שאול יציב
אני רוצה. אני פרופסור יציב, אני מייצג את המועצה המדעית. רציתי לומר שהנושא הזה נידון גם בנשיאות של המועצה המדעית, שהוא הגוף העליון של המועצה המדעית, שאחראית על בחינות ההתמחות בכלל. אנחנו דנו בנושא, ואנחנו תומכים בלב שלם בהצעה הזאת, גם מתוך זה שאנחנו בדקנו את התכנים של הבחינה. זאת אומרת, לא שזה תוצרת ארצות-הברית ולכן אנחנו מקבלים את זה. נבדקו התכנים. והתכנים הם בהחלט סולידיים, טובים, והם מקבילים פחות או יותר לרמת הבחינה בארץ. ולכן המועצה המדעית תומכת בלב שלם בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו, לאור מה שאמרת, אם הם מקבילים לרמת הבחינה בארץ, למה לא נותנים לרופאים ישראליים לעשות את הבחינה הזאת?
פרופ' שאול יציב
לרופאים ישראליים?
היו"ר חיים כץ
כן, שכשלו בפעם הראשונה. אם זה מקביל, אז למה?
פרופ' שאול יציב
אתה רוצה לענות על זה?
ד"ר אמיר שנון
כבר ענו בשמי. אני חושב שהדברים ברורים. בפתח דברי אני אמרתי שבינינו - - -
היו"ר חיים כץ
אבל למה? אמיר, הוא אמר שזה מקביל. אם זה מקביל - - -
ד"ר אמיר שנון
מקביל זה לא זה.
פרופ' שאול יציב
מבחינת הרמה.
ד"ר אמיר שנון
אנחנו חושבים שהבחינה הישראלית היא הבחינה האולטימטיבית. אמרתי את זה בפתח דברי. ולכן מישהו שנכשל – יש כאלו שנכשלו הרבה פעמים. אז אתה לא יכול לתת לו ללכת במסלול אחר שבסופו של דבר הוא איזשהו פיילוט. אנחנו מנסים פה משהו. מנסים איזושהי הקלה, אבל היא לא צריכה לחול על מי שכבר הוכיח חוסר ידע.
היו"ר חיים כץ
לידע כללי, עכשיו אני מבקש עבורי ידע כללי. רופא למד פה ונכשל.
ד"ר אמיר שנון
לא מדובר על מי שלמד פה.
פרופ' שאול יציב
מדובר על מי שלמד בחו"ל.
היו"ר חיים כץ
תן לי לשאול את השאלה.
ד"ר אמיר שנון
אתה מתכוון שהוא למד בחו"ל ונכשל.
היו"ר חיים כץ
לא, אני מתכוון שהוא למד בארץ ונכשל.
ד"ר אמיר שנון
במה הוא נכשל?
היו"ר חיים כץ
בבחינות. הוא יכול לנסוע לחו"ל, לעשות השלמה של הלימודים ולעשות שם בחינות?
רחל אדטו
אם הוא למד פה?
היו"ר חיים כץ
כן.
רחל אדטו
אין דבר כזה.
היו"ר חיים כץ
הוא למד רפואה באוניברסיטת באר-שבע. יש הכרה בלימודים האלה באוניברסיטאות בחו"ל, שהוא יכול לבוא לשם ולעשות - - -
עפו אגבאריה
הוא הגיע לגרמניה, יכולים להכיר לו למשל בארבע שנים, ואחר כך הוא ימשיך שם?
ד"ר אמיר שנון
אני אענה על זה. לא ידוע על מקרה כזה. ידוע לי על כאלה שלמדו בארץ ארבע שנים חלק מהלימודים ונסעו לחו"ל, השלימו את הלימודים, עשו שם את השנים הקליניות וחזרו. אני לא רואה בזה בעיה. אני יכול לומר לך שאם מישהו היה נכשל פה בבחינות והיה נוסע לחו"ל וחוזר משם עם דיפלומה, תלוי מה הוא השלים. אם הוא היה משלים את כל השנים הקליניות, היינו אולי מתחשבים בזה ורואים את זה בחיוב. אם הוא היה עושה – כמו שקיים אגב, נוסעים לרומניה ולכל מיני אוניברסיטאות כאלה ואחרות, נמצאים שם שנה ומקבלים דיפלומה, לא הייתי מכיר בזה. ואני הולך לבתי המשפט במקרים כאלה. אגב, יש כאלה שלומדים למשל בגרמניה, נכשלים בגרמניה והולכים לרומניה, לומדים שנה אחת ומקבלים דיפלומה. אני לא מכיר בזה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תעברי להקראה.
עפו אגבאריה
כתוב רופא עולה – זה רק לעולים חדשים או כל מי שלומד בחוץ לארץ?
שמרית שקד
אתה קורא מהנייר של הר"י.
עפו אגבאריה
כן.
רחל אדטו
פה זה לא מוזכר.
שמרית שקד
אין פה התייחסות לעולה.
עפו אגבאריה
לא, זה מה שקראתי - - -
שמרית שקד
אתה מדבר על אם זה - - -
היו"ר חיים כץ
לאור מה שהוא אמר, אלו רופאים שלמדו בחו"ל.
שמרית שקד
אפשר להבחין בין שני - - -
היו"ר חיים כץ
כל רופאים שלמדו בחו"ל.
שמרית שקד
תיקון אחד זה רופא שהוא ממש רופא בחו"ל, שהוא גם עסק כדין בחו"ל. זה תיקון אחד. התיקון השני זה מי שרק סיים את הלימודים, יש לו דיפלומה מחו"ל, והוא מבקש לעשות סטאז' בארץ. אני לא יודעת אם בחו"ל הוא כבר נחשב רופא לפני שהוא עשה סטאז'.
פרופ' שאול יציב
והוא ישראלי. הוא ישראלי שלמד בחו"ל - - -
רחל אדטו
שאול, חוץ מישראלי, יש פה התייחסות לעולים שבאים?
ד"ר אמיר שנון
בטח, זה - - -
שמרית שקד
זה אותו דבר. זה חל גם לגביהם.
עפו אגבאריה
גם עולים וגם ישראלים שלומדים זה אותו דבר.
פרופ' שאול יציב
כן. הסעיף הראשון הוא "רופא עולה יקבל פטור" - - -
היו"ר חיים כץ
גם ישראלים וגם עולים. אוקיי, סליחה. שמרית.
שמרית שקד
"תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון) התשע"ג – 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א1), ו-17ב, לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1 –
1.
בתקנה 1 לתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) התשמ"ח – 1988 (להלן- התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "בחינה" יבוא:

""בחינת USMLE" – בחינת הרישוי האמריקאית ברפואה";
"שלב של בחינת USMLE" – לרבות כל הבחינות הכלולות באותו שלב, לפי נוהלי הבחינה העדכניים שמפרסם מזמן לזמן הארגון הלאומי האמריקאי לבחינות רפואיות".
"תיקון תקנה 2 –

2.
בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא:

"עמד בהצלחה בשלושת השלבים של בחינת USMLE לפי נוהלי הבחינה העדכניים שמפרסם מזמן לזמן הארגון הלאומי האמריקאי לבחינות רפואיות"" – כלומר, כאן אנחנו מדברים על רופא מחוץ לארץ שבא עם דיפלומה מחוץ לארץ, ושעסק כדין ברפואה קלינית מחוץ לישראל. יש לו פטור מבחינת הרישוי הממשלתית אם הוא עמד בהצלחה בשלושת השלבים של בחינת USMLE.
"תיקון תקנה 3 –
2א.
בתקנה 3, אחרי, "התשמ"ח-1988" יבוא "או עמד בבחינה כאמור בתקנה 4"". את זה אני אסביר בהמשך.
היו"ר חיים כץ
מה זה תסבירי בהמשך?
שמרית שקד
אני אסביר את 2א. ואת 3 ביחד.
היו"ר חיים כץ
טוב.
שמרית שקד
"הוספת תקנה 4 –

3.
אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:
"4.
בעל דיפלומה ברפואה מחוץ לארץ המבקש לעשות סטאז' בארץ –

בעל דיפלומה ברפואה אשר רכש את השכלתו הרפואית כאמור בסעיף 4(ב)(2) לפקודה, בלא שעשה סטאז' מחוץ לישראל, המבקש לעשות סטאז' בישראל, ושעמד בהצלחה בשני השלבים הראשונים לפחות של בחינת USMLE לפי נוהלי הבחינה העדכניים שמפרסם מזמן לזמן הארגון הלאומי האמריקאי לבחינות רפואיות, יראו לגביו את בחינת USMLE כאמור כבחינה לקראת סטאז' כמשמעותה בסעיף 17ב לפקודה"".
כלומר, רופא שיש לו דיפלומה מחו"ל, אבל הוא לא עשה סטאז' בחו"ל, לכאורה לפי פקודת הרופאים הוא צריך לעשות בחינה לקראת סטאז' לפני שהוא עושה את הסטאז'. אנחנו אומרים אם הוא כבר עשה כבר את בחינת USMLE, את שני השלבים הראשונים שלה, אנחנו רואים לגביו את בחינת USMLE כבחינה לקראת סטאז', והוא יכול לעשות סטאז' בארץ. בהמשך, בסעיף 2א. – זה הסעיף שקראתי מקודם – הוא גם פטור מבחינת רישיון ממשלתית לאחר הסטאז'.
אני אציין שהתקנות האלה כרגע נמצאות בתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התקנות שהקראתי. יתכן שתקנה 3 תהיה כתיקון עקיף לתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988. יתכן שבנוסח היא תעבור לקובץ תקנות אחר, אבל המהות היא אותה מהות.

"הוספת תקנה 5 –
4.
"אי מתן פטור לנכשלים בבחינה
5.
לא יינתן פטור מבחינה לפי תקנות 2 עד 4 למי שניגש לבחינה כהגדרתה בסעיף 1 ונכשל בה"".
רחל אדטו
דרך אגב, כמה שלבים יש לבחינה הזאת?
ד"ר אמיר שנון
שלושה.
רחל אדטו
מה השלב השלישי?
פרופ' שאול יציב
את שואלת על ה-USMLE?
רחל אדטו
כן, שאתם פוטרים אותו.
ד"ר אמיר שנון
ל- USMLEיש שלושה שלבים, אבל השלב השני היום מורכב משני חלקים. ולכן זה נוסח כפי שזה נוסח. השלב הראשון הוא מדעים בסיסיים, השלב השני הוא קליני, שחלקו הוא עיוני וחלקו הוא עם בדיקה של חולים, מה שפעם היה השלב השלישי. השלב הנוסף היום הוא שוב עיוני, אבל הוא מאוד כוללני ומשלב את הכול.
רחל אדטו
אמיר, אם אתה משווה את 4 לעומת סטודנט שלמד בישראל והיה צריך לעשות את הבחינה לפני הסטאז', בהשוואה לישראלי שצריך לעשות את כל הבחינה לפני הסטאז', אתה משפר את מצבו בזה שאתה נותן לו לעשות רק שני שליש מהבחינה ואתה אחר כך פוטר אותו - - -
ד"ר אמיר שנון
לא, זה לא שאני נותן לו שני שליש. גם בארצות-הברית, בשביל לעבוד בפיקוח – שסטאז' הוא למעשה עבודה בפיקוח, מקבלים הרשאה לסטאז', עדיין לא רישיון – אתה צריך לעשות רק את שני השלבים. אם אתה רוצה לעבוד באופן עצמאי לחלוטין, אתה צריך לעשות את השלב הנוסף. ולכן אנחנו אומרים אותו דבר כאן. אנחנו עושים את ההקבלה. זאת אומרת, אם מישהו צריך לעבוד בפיקוח, דהיינו לקבל הרשאה לסטאז', אז אין שום סיבה שהוא יעשה שלב נוסף של הבחינה האמריקאית ואפשר להסתפק בשני השלבים הראשונים. בעוד שאם הוא רופא מורשה - - -
רחל אדטו
לא, אני רק השוויתי אותו לסטודנט ישראלי לפני הסטאז'. אמרתי אני משווה אותו לישראלי.
ד"ר אמיר שנון
אוקיי, אז אני אומר, זאת המטרה. שני השלבים הראשונים - - -
עפו אגבאריה
שני השלבים האלה הם לפני הסטאז'?
שמרית שקד
תקנה 4 שהקראתי לפני כן זה מה שאמרת בפרשנות בעל-פה, שהפטור הזה, על סמך בחינת USMLE לא יינתן למי שכבר נכשל בבחינה הישראלית.

"תחילה ותחולה –
5.
תחילתן של תקנות אלו ביום פרסומן והן יחולו גם על מי שעמד בהצלחה בבחינות USMLE כהגדרתן בתקנות העיקריות, לפני יום תחילתן, ובלבד שמתקיימות בו ההוראות החלות על פטור מבחינה כהגדרתה בתקנות העיקריות, לפי התקנות העיקריות".
המשמעות היא שגם מי שעשה בחינת USMLE לפני תחילת התוקף של התקנות האלה יוכל לקבל פטור מהבחינה הישראלית בהסתמך על הבחינה שהוא כבר עשה בעבר. אנחנו רק נציין שככל שתקנה 3 שציינתי פה, שבה מוצע תיקון 4, תנוסח בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), אז ההסמכה תהיה של שר הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תודה רבה. מי בעד? ירים את ידו.
עפו אגבאריה
אני לא.

הצבעה

בעד אישור התקנות – רוב
נגד – אחד
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כמעט כל חברי הכנסת שנמצאים פה תמכו בתקנות. התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים