ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2013

תקנות מרשם תורמי מוח עצם, התשע"ג - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי

*
<פרוטוקול מס' 796>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ה' בשבט התשע"ג (16 בינואר 2013), שעה 10:40
סדר היום
<תקנות מרשם תורמי מח עצם, התשע"ג - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
מוזמנים
>
טליה אגמון - לשכה משפטית, משרד הבריאות

ד"ר בני דוידזון - מנהל מרכז רפואי "אסף הרופא"

ד"ר אילן זלינגר - ההנהלה הראשית, שירותי בריאות "כללית"

פרופ' אילת שנער - מנהלת שירותי הדם של מד"א, מגן דוד אדום

אסתר היימן - יועצת משפטית, עזר מציון

נירה שריקי - מתאמת השתלות בנק מח עצם, עזר מציון

אבי סלומה - יו"ר ארגון אנשי"ם
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רכזת בוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות מרשם תורמי מח עצם, התשע"ג – 2012>
היו"ר חיים כץ
היום ה' בשבט, ה-16 בינואר 2013. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא: תקנות מרשם תורמי מוח עצם, התשע"ג – 2012. נציגי "מגן דוד אדום", בנק דם מח עצם, אנחנו בוועדה נלחמים באופן קטגורי – נלחמנו, אני מקווה שזה יימשך – שכל התקנות יבואו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות, ולו רק כדי שנוכל לפקח על התקנות האלה ושלא יעשו פלסתר מהחקיקה ומהכול. ומשום מה, התקנות האלה יצאו בלי אישור הוועדה. אני לא מבין. זה לא בסדר. ואז אנחנו מביאים את זה פה עכשיו לאישור. אחרת היינו עוצרים הכול. חבל שכך הוא.
פרופ' אילת שנער
אני יכולה לומר משהו לפרוטוקול, אדוני היושב-ראש?
היו"ר חיים כץ
בבקשה. לפרוטוקול, מי גברתי?
פרופ' אילת שנער
אילת שנער, מנהלת שירותי הדם של מד"א. אני רוצה בהזדמנות הזאת לציין את החשיבות שיש לוועדה בנושא אישור תקנות, כי אני חושבת שמה שלמדנו ומה שקורה בשדה בנקי הדם הטבוריים – אני חושבת שחשוב ביותר שהיו תקנות שנכתבו ואושרו פה כי לדעתי זה משליט סדר בשטח הזה. אני חושבת שהיה מחובתי לומר את זה לאור התשדיר שראינו, כמובן. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
זה היה תשדיר או סרטון?
פרופ' אילת שנער
לא, זה היה תחקיר. אני חושבת שהיוזמה שהיתה פה בוועדה - - -
היו"ר חיים כץ
זה לא הדבר היחידי - - -
רחל אדטו
הם היו כאן בכלל בוועדה, החבר'ה האלה?
היו"ר חיים כץ
לא.
רחל אדטו
הבנק הזה היה פה?
פרופ' אילת שנער
הם היו בזמנו בפגישות ובשימועים שנערכו במשרד הבריאות בעת כתיבת התקנות.
רחל אדטו
אני לא זכרתי אותם.
פרופ' אילת שנער
אם זכרוני אינו מטעה אותי הם היו, נכון, טליה?
היו"ר חיים כץ
לצערי, יותר מפעם אחת מתברר לי שהתקנות לא כרוח הדיון שנערך בוועדה, ובטח-ובטח יותר מפעם אחת מתברר שאם אנחנו לא מבקשים מהם להביא את זה לאישור אז התקנות לא נכתבות. לא נכתבות. יש את החקיקה, התקנות לא נכתבות. הם מושכים שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואומרים רצחנו את החוק ולא צריך תקנות, תודה רבה. ככה יש לנו קונטרול בפיקוח ואנחנו יודעים שכשיוצא החוק אנחנו רוצים תקנות ואנחנו יכולים ללחוץ, מגבילים בזמן. משרד הבריאות.
טליה אגמון
עורכת הדין טליה אגמון ממשרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
תתייחסי לנושא.
טליה אגמון
אני אפתח בהתנצלות. קרתה לנו תקלה – דווקא בגלל שהפעם רצינו לא לקבור ולא לדחות, אלא לעשות את זה מהר – נשמט מאתנו שזה צריך להגיע לוועדה, ואני מתנצלת.
היו"ר חיים כץ
איך זה?
טליה אגמון
קורה, אתה יודע, מי לא טועה טעות? לא קרה לי אף פעם קודם. הפעם זו גם אשמתי, גם משרד המשפטים לא שם לב. כולם ביחד - - -
היו"ר חיים כץ
מאחר ולא יצאו מזה מתים.
טליה אגמון
באמת שרצינו לקדם מהר, וככה קרתה התקלה. זה לא בסדר, ואני מתנצלת. אנחנו ביקשנו להביא את התקנות היום לאישור מזורז בתקופת הפגרה מאחר ואלו תקנות שהוכנו בהסכמה של כל הגורמים. כבר כתבנו נהלים שעברו התייחסות של כל הגורמים שפועלים בשטח. אני לא חושבת שאלו תקנות שמעלות בעיה או דילמות. בנוסף, בעקבות דחיפה של מאגרי תורמי מח עצם, שהם רוצים לקבל אפשרות מידע ממשרד הפנים על נפטרים, עשינו מהלך דרך הוועדה של תיקון של צו הגנת הפרטיות כדי לאפשר למרשמים שיש להם היתר לקבל מידע ממשרד הפנים על מי נפטר, ואז הם יכולים למחוק אותו מהמרשם שלהם ולשמור על מרשם מעודכן. הם לא יוכלו לקבל את המידע הזה עד שאנחנו נוכל לתת להם לפחות היתר זמני, ואת זה לא נוכל לעשות עד שיאושרו התקנות. ולכן ביקשנו בדחיפות להביא את התקנות לאישור הוועדה, וגם לתקן את סעיף התחולה, כך שהן יכנסו לתוקף מיד כשנפרסם אותן בשנית.
רחל אדטו
מה זה מי נפטר מהרשימה?
טליה אגמון
כן, מבין אלה שרשומים - - -
נירה שריקי
זה לא רק זה, זה גם - - -
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
נירה שריקי
נירה שריקי, מאגר מח עצם של "עזר מציון".
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. אפילו לא ביקשת.
טליה אגמון
לא רק מי שנפטר. כל מידע שהם יבקשו ויאושר להם - - -
רחל אדטו
רק לגבי הרשימה.
טליה אגמון
כן, מי שנמצא ברשימות שלהם, כדי שהרשימות שלהם יהיו מעודכנות. כבר אושר בוועדה שהם יוכלו לקבל מידע מסוים ממשרד הפנים, אבל זה מותנה בזה שהם יהיו בעלי היתר. היתר לא נוכל לתת עד שיותקנו התקנות. אז אנחנו מודים על קביעת הדיון - - -
רחל אדטו
חיים, רק שנייה אחת. בעניין רישום ממשרד הפנים, השאלה היא איזו זכות יש לגוף שמוקם, שזה גוף "עזר מציון" – מה הוא מקבל ממשרד הפנים מבחינת מידע על אנשים? כי את מעבירה ממשרד הפנים מידע, עם אישור או בלי אישור, שאת לא מגבילה אותו או כן מגבילה אותו?
טליה אגמון
לא, יש מידע מוגבל מאוד שהסכימו לאפשר להם, וזה עבר כאן בוועדה ותוקן – צו הגנת הפרטיות – שיאפשר להם מידע מאוד מצומצם וממוקד כדי שהמאגר יוכל להיות - - -
היו"ר חיים כץ
קודם כל, אפשר לדעת אם יש במאגר – אם מישהו צריך סוג מסוים, אפשר לדעת אם במאגר בכלל קיים אותו דבר ולא יודעים מי הוא.
קריאה
אם תתנו לי שתי דקות אני אומר לכם.
רחל אדטו
היום, עם החשיפה של המאגר הביומטרי שיהיה למשרד הפנים, השאלה – הזליגה של מידע ממשרד הפנים לגוף כמו "עזר מציון" הוא בדיוק הבעיה, שאתה נותן את הביומטרי ובלי שליטה יש לך זליגה של מידע לכל מיני גופים שמבקשים מידע. ולכן הקשר הישיר בין משרד הפנים ובין גוף – טוב ככל שיהיה, רצוי ככל שיהיה – הוא קשר בעייתי. זה קשר של זליגת מידע שאני מוטרדת ממנו בכל זווית שהיא.
אסתר היימן
אפשר לומר מילה? עורכת הדין אסתי היימן, יועצת משפטית של "עזר מציון". קודם כל, הנושא הזה כבר אושר. זאת אומרת, אנחנו פה בשלב ב'. חשוב להגיד שהמידע שיגיע יהיה מאוד מוגדר, מידע שיאפשר לאתר – וזה אומר כתובת – ומידע שיאפשר לדעת מי כבר אינו בין החיים והוא לא רלוונטי. אלו הדברים, ממש לצורך הצלת חיים.
טליה אגמון
זה לא נעשה בגישה ישירה, אלא זה נעשה בשאילתה.
אסתר היימן
בשאילתה.
טליה אגמון
מידע על מגורים ופטירה.
פרופ' אילת שנער
"אני רק שאלה", כמו שאומרים. התורמים מאשרים שהמאגר יפנה למשרד הפנים לקבל עליהם פרטים?
היו"ר חיים כץ
אלו שמתו, בוודאי.
טליה אגמון
בנוהל החדש הכנסנו את הטופס.
פרופ' אילת שנער
לא, כשהם נותנים את הדגימה, האם הם חותמים על הסכמה מדעת שהם מאשרים למאגר לפנות למשרד הפנים ויודעים שהם יוכלו לקבל את הפרטים האלה והאלה ספציפית? כי זה מה שמה שחברת הכנסת אדטו שואלת.
אסתר היימן
בנוהל החדש זה נמצא כחלק מהטופס החדש, שידעו שהולכים - - -
היו"ר חיים כץ
אלה שנמצאים במאגר ולא עשו עם זה כלום, לא מאשרים כלום כי לא שאלו. מה שיכול להיות בעתיד, תכנס לטופס השאלה ואז הם ייתנו הסכמה מדעת.
רחל אדטו
איפה כתוב שהם רשאים לקבל רק את הכתובת ואת - - -
היו"ר חיים כץ
זה עבר כבר. נגמר, הצבעת על זה. תלכי ותראי שהצבעת על זה, אישרת את זה.
טליה אגמון
בצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים).
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להקראה.
אבי סלומה
שאלה אחת, המפלגות מקבלות את מרשם האוכלוסין במלואו, מי מפקח עליהן?
היו"ר חיים כץ
כן.
אייל לב-ארי
"תקנות מרשם תורמי מוח עצם, התשע"ג–2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א–2011 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.

בתקנות אלה –


"מרשם" – מרשם תורמי מוח עצם המבקש היתר ובעל היתר, לרבות מרשם קיים;


"מרשם קיים" – מרשם שביום התחילה של החוק הפעיל מרשם שבו מידע לגבי תורמי מוח עצם, וחלות לגביו הוראות סעיף 19 לחוק.
ציוד
2.
למרשם יהיה הציוד הבא
(1)
מערכות חומרה ותוכנה המקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות ומעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏, בהתחשב ברגישות המידע, והמאפשרות קיום הנחיות המנהל שנקבעו לפי סעיף 10(ג) לחוק;

(2)
מערכת ממוחשבת לבסיס נתונים המאפשרת ביצוע שאילתות והפקת דוחות, סטטיסטיקה והצגה גרפית של נתונים, ויכולת הצלבת נתונים עם בסיסי נתונים של גורמים אחרים, כגון: מרשם אחר, המאגר העולמי ומרשם האוכלוסין;

(3)
מערכת מחשב ותקשורת המאפשרת רישום תוצאות בדיקות ההתאמה במאגר העולמי, והמאפשרת למרכזים רפואיים בהם מבוצעות השתלות מוח עצם, לחפש במרשם מועמד מתאים לתת תרומת מוח עצם;

(4)
כספת, או ציוד אחר המאפשר שמירת מסמכים באופן המוגן מפני אש, מים וסכנות אחרות לשלמות המסמכים, ומפני חדירת גורמים לא מורשים למידע שבמסמכים;

(5)
משרד וציוד משרדי לפעילות העובדים והמתנדבים, באופן התואם את היקף הפעילות של המרשם.


(6)
ציוד מתאים להדפסת קוֹד-קַוִּים (בר-קוד) לסימון דגימות, וקורא קוֹד-קַוִּים.
ציוד רפואי
3.

למרשם יהיה ציוד רפואי בכמות התואמת את היקף הפעילות של המרשם באותה עת, כמפורט להלן:

(1)
ציוד הדרוש לשם נטילת דגימות דם מנבדקים באופן בטיחותי וסטרילי;

(2)
ציוד הדרוש לשם נטילת דגימות רקמה אחרות כגון רוק או דגימה מרירית הלחי, במידת הצורך, באופן בטיחותי וסטרילי;

(3)
מקרר, או אמצעי מתאים אחר לשמירת דגימות שניטלו, בקירור עד להגעתן למעבדה.
תקופת תוקפו של היתר
4.

תוקפו של היתר שנתן המנהל מתוקף סמכותו לפי סעיף 6 לחוק הוא לשלוש עד חמש שנים, לפי שיקול דעת המנהל, וניתן לחדשו לתקופות נוספות בנות שלוש עד חמש שנים בכל פעם, כאמור בתקנה 6.
היתר זמני
5.

המנהל רשאי לתת למרשם היתר זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ולהתנות את חידוש ההיתר בתום התקופה האמורה, במילוי תנאים שיורה.
חידוש ההיתר
6.

(א)
היתר שנתן המנהל, למעט היתר זמני כאמור בתקנה 5, יחודש בתום התקופה לתקופה נוספת, אלא אם כן הורה המנהל שלא לחדשו, ובלבד שהודיע לבעל ההיתר על הכוונה שלא לחדשו 60 ימים לפחות לפני תום תקופת ההיתר, ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.(ב)
המנהל רשאי לקבוע כי היתר המתחדש כאמור בתקנת משנה (א), יהיה לתקופה ארוכה יותר מההיתר המקורי, ובלבד שלא תעלה על 5 שנים".
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תודה רבה. מי בעד? ירים את ידו.
פרופ' אילת שנער
אפשר שאלה?
היו"ר חיים כץ
אחרי ההצבעה. אנחנו מצביעים, זהו.
אסתר היימן
אפשר הערה קטנה?
היו"ר חיים כץ
לא. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור התקנות – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כמעט כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד. תודה רבה, התקנות אושרו.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:55.>

קוד המקור של הנתונים