ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2013

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים)(תיקון), התשע"ג - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי

*
<פרוטוקול מס' 798>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ה' בשבט התשע"ג (16 בינואר 2013), שעה 11:30
סדר היום
<תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים)(תיקון), התשע"ג - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
עפו אגבאריה

רחל אדטו
מוזמנים
>
סגן שר הבריאות יעקב ליצמןפרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר אסנת לוקסנבורג - ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

ד"ר יורם לוטן - מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים, משרד הבריאות

טלי שטיין - עו"ד, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

ד"ר בנימין זאב סנדר - מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות "כללית"

ד"ר בני דוידזון - מנהל המרכז הרפואי "אסף הרופא"

אבי סלומה - יו"ר ארגון אנשי"ם

איל קופמן - כלכלן, מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
רכזת בוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים)(תיקון), התשע"ג - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, ה' בשבט, התשע"ג, 16 לינואר 2013. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא: תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים). אדוני שר הבריאות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כמעט שר. אדוני - - -
היו"ר חיים כץ
בשבילי היום היית שר הבריאות. הו, הגיע כבוד הרב השני, רוני גמזו. יפה לך. כל היום יש דיונים על נושא בריאות ואתה איננו.
פרופ' רוני גמזו
אני ביקשתי את רשות היושב-ראש לאחר בחצי שעה, והוא אישר לי.
היו"ר חיים כץ
איזה יושב-ראש?
פרופ' רוני גמזו
הוועדה.
היו"ר חיים כץ
כן? בגילי אני כבר לא זוכר. אולי במכשירים המיוחדים יהיה משהו לריענון הזיכרון. כן, אדוני.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אנחנו מביאים כאן את כל האישורים שעשינו במהלך השנה-שנתיים האחרונות, ולעתיד כמובן, של תוספת MRI. המדיניות של המשרד היא שכל בית חולים שירצה בכך, ממשלתי בעיקר – גם ציבורי, אבל בעיקר ממשלתי – יקבל MRI. אנחנו חייבים להוריד את התורים ל-MRI.
היו"ר חיים כץ
בכמה התחלנו את הקדנציה?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
עשרה.
היו"ר חיים כץ
שמונה. התחלנו בשמונה. זוכרת, חברתי, דוקטור רחל אדטו, את הקרבות, שהכנסתי אתכם לחדר ואמרתי מה שלא עושה הראש צריך – בואו ניתן ונעשה ויהיה? היום אנחנו מסכמים ארבע שנים, וכמה מכשירי MRI יש בארץ?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני מקווה שנגיע ל-21.
היו"ר חיים כץ
זוכרת?
רחל אדטו
אני רוצה לשאול, למה לצמצם את זה לממשלתי? אם זה כבר מגיע לממשלתי, למה לא להרחיב את זה ולבטל את - - -
היו"ר חיים כץ
זה יבוא.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
קודם כל, יש בלא ממשלתי גם. בי"ת, הייתי שמח, אבל הסיכום שלי כרגע מאוד צר שאנחנו לא נבטל את זה לגמרי.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו נמשיך את זה. איך אמרתי אז? עשינו סדק בקיר, נפוצץ את הקיר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אין בית חולים היום שרוצה MRI ולא מקבל.
היו"ר חיים כץ
כמה שיהיה יותר, יהיה יותר פשוט לקבל.
רחל אדטו
זה הגיע - - - לכן אני שואלת.
היו"ר חיים כץ
ככה עשינו גם אצלנו בוועד, כשפתחנו דרגה חדשה. אמרתי אני רוצה חמש על כל החברה. עכשיו יש 500.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
למשל "הדסה" הר הצופים הולך גם לקבל MRI. הנה, זה גם ציבורי.
רחל אדטו
לכן השאלה למה צריך להמשיך בתקנות? למה לא להגיד - - -
היו"ר חיים כץ
תגידי, את רוצה לסגור לנו את כל העבודה? לא מספיק ששמו אותך מקום 15?
רחל אדטו
אתה בתור שר, ואני – למה 15 ולא 16? יותר טוב.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו גם מביאים כאן - - -
היו"ר חיים כץ
את גם ראויה. תשמעי מה שאני אומר לך, את ראויה. אחרי ארבע שנים, ואני לא אומר סתם. את ראויה. זה לפרוטוקול.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
את זה היית צריך להגיד לפני הרשימות.
היו"ר חיים כץ
אני לא קובע אצל ציפורה כלום. אם אני הייתי קובע אצל ציפורה, הייתי אומר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
הדבר השני זה MRI שד. אנחנו רוצים להביא שניים לא במסגרת בתי חולים.
נעה בן-שבת
MRI שד?
פרופ' רוני גמזו
אין מילה כזאת, זה MRI. MRI שד הוא לא בהגדרה.
היו"ר חיים כץ
אבל זה נושא שעלה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
למה אני מדגיש את זה בנפרד? כי אני לא רוצה שזה יהיה בבתי חולים.
היו"ר חיים כץ
זה עלה חזק מאוד שהשלב הבא של מכשירי MRI - - -
רחל אדטו
רגע, מה שדיברת עד עכשיו היה לגבי MRI או בכלל – T.C כבר ירדנו מזה?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לא, MRI.
רחל אדטו
רק MRI.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
עכשיו MRI שד אני רוצה לבקש עוד שניים ולהכניס אותם לא לבתי חולים, כי אני לא רוצה שישתמשו לדברים אחרים, רק לבדיקות MRI שד. יש כמה מכונים מיוחדים לזה, הם מומחים לבדיקות האלו. אנחנו נפרסם ונבדוק למי זה שייך. גם מאיצים אנחנו כאן.
היו"ר חיים כץ
כן.
קריאה
גם מאיצים וגם PET C.T. זאת אומרת, יש לנו תוספת - - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תסבירי את.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
ד"ר לוקסנבורג, משרד הבריאות, ראש מינהל טכנולוגיות.
היו"ר חיים כץ
אני אחזור על מה שאמרתי ארבע שנים, אנחנו ועדת העבודה והרווחה, ואנחנו צריכים לדאוג לעבודה של העובדים בוועדה, ואלה שכותבים פרוטוקולים. תארי לך שעכשיו הם לא יודעים מי את, והוא כותב את הפרוטוקול, אומרים איזו אישה, איזה חיוך הם לא רואים. מי אמר את זה? אז הנה, עכשיו הם יודעים.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
תודה. אני אקפוץ רגע לנושא המאיצים, שזה נושא שהוא במסגרת פרויקט גדול שאנחנו עושים לקידום הרדיותרפיה במדינת ישראל. יש כ-15,000 חולי סרטן כל שנה שמטופלים בהקרנות. בשנים האחרונות אנחנו קידמנו מאוד את הנושא הזה - - -
היו"ר חיים כץ
כמה יוצאים מזה בסוף? אחרי הכימותרפיה וההקרנות? באחוזים.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
אני לא יודעת לגבי הישרדות כוללת. תלוי מאיזה תחומים. למשל, אפשר להגיד - - -
פרופ' רוני גמזו
הרוב.
היו"ר חיים כץ
הרוב יוצאים?
פרופ' רוני גמזו
כן, בהחלט.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
כן, אפשר להגיד שסרטן שד לדוגמה - - -
פרופ' רוני גמזו
הישרדות חמש שנים – הרוב שורדים. יש מהפיכה בתחום הטיפול בסרטן, הארכת תוחלת החיים היא מאוד משמעותית בהרבה מאוד סוגי סרטן. אם אנחנו ניקח את הסרטנים המובילים במדינת ישראל, שזה שד וגם סרטן המעי הגס, יש שם מהפכה גם תרופתית וגם טיפולית בכל האמצעים האחרים.
רחל אדטו
משפט המפתח הוא שיש יותר חולי סרטן – התמותה שלהם פחתה. כלומר, רואים שיש עלייה משמעותית מצד אחד, אבל הם פחות מתים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל זה בכל זאת הגורם מספר אחת. גם יותר מפתולוגיה.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
הדבר הזה נוצר מהשילוב של תכשירים ביולוגים חדשים שנכנסו מצד אחד. היום אנחנו מזהים את החולים האלה - - -
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו עכשיו בדיון אקדמי, היתה אצלי מישהי שאמרה סרטן המעי הגס. אחד הפתרונות זה הבדיקה. זה הפתרון ההתחלתי.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
קולונוסקופיה.
היו"ר חיים כץ
אני זוכר שפעם אשתי היתה שותה דברים – בארצות-הברית נותנים כדורים במקום לשתות. למה בארץ לא?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
היום עושים בשיטות הכנה הרבה יותר פשוטות.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל למה לא נותנים כדורים? לא צריך לשתות כלום. בארצות-הברית נותנים לזה כדורים, אתה לוקח כדורים, אתה מתנקה, הולך לבדיקה. למה בארץ לא?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
אני לא מכירה כדורים ספציפיים - - -
פרופ' רוני גמזו
גם אני לא מכיר את הטכנולוגיה של כדורים לניקוי מערכת העיכול לפני קולונוסקופיה. אני לא מכיר. אני אלמד. אתה מפתיע אותי עכשיו. יש שני סוגים של טיפולים, אבל המאפיין של שניהם הוא שטיפה פיזית, הייתי אומר.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
הרצה של נוזלים.
רחל אדטו
יש הכנה משולבת - - -
היו"ר חיים כץ
בלי שתייה רק כדורים.
רחל אדטו
לא, יש ב"שערי צדק" הכנה משולבת של שתייה פלוס - - -
היו"ר חיים כץ
בארצות-הברית, לא באוגנדה.
רחל אדטו
חיים, ב"שערי צדק" יש הכנה משולבת של שתייה פלוס "לקסדין" בכדורים. זאת אומרת שהם נותנים את שני הדברים במסגרת אותה הכנה. כלומר, יש את הכדורים.
פרופ' רוני גמזו
הוא אומר רק כדורים. אני לא מכיר.
היו"ר חיים כץ
אני אביא לך חומר.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
אנחנו נשמח ללמוד. בכל מקרה - - -
היו"ר חיים כץ
אתה יודע מזה? לא?
ד"ר בני דוידזון
יש כדורים משלשלים, אבל זו לא הכוונה.
קריאה
כדורים משלשלים זה אסור, זה מייבש.
היו"ר חיים כץ
שמע, אני ישבתי עם מישהו בארצות-הברית שעבר את זה לאחרונה. רק בטיפול הוא קיבל כדורים. אמרתי לו תביא לי את הכדורים. הוא אמר אני אעביר לך. אני אלך לרופא ואביא לך את הכדורים. זה כהכנה, לא את השתייה, פעם זה היה בכלל קטסטרופה עם המגעיל הזה שהיו שותים.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
היום זה הרבה יותר פשוט.
היו"ר חיים כץ
ועכשיו, עד כמה שאני מבין, זה הרבה יותר נוח. אבל אם אפשר טיפול כדורי, אתה בולע אותם.
פרופ' רוני גמזו
קשה לי להאמין. אני לא אוהב את זה. כי אם אתה לוקח כדורים - - -
ד"ר אסנת לוקסנבורג
צריך ריקון פיזי.
פרופ' רוני גמזו
- - אתה צריך ללכת לשתות משהו כדי - - -
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, אם הייתי מדבר אתך לפני 15 שנה על האינטרנט, היית מאמין? שבעוד 15 שנה תקיש "גוגל" ואפילו תראה מה רחל אדטו עשתה בכנסת. היית מאמין?
פרופ' רוני גמזו
לא אבל בתחום שלי יש מנהגים שונים.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
בכל מקרה, במסגרת הפרויקט הלאומי גם נעזרנו בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הם הביאו לפה צוותים של מומחים והעריכו גם את הצרכים של החולים פה, במדינת ישראל, לגבי הקרנות. סעיף מס' 3 הוא תוצר של זה, הוא בא ומוסיף עוד מכשירים מאיצים בשביל לקצר תורים, בשביל לאפשר טיפולים מתקדמים לחולי הסרטן. זה הסעיף שמגדיל את מספר המכשירים וגם מאפשר עוד הפעלה של שני לוויינים באזורים שיהיו נגישים לציבור, אבל מצד שני תחת פיקוח של מרכזים קיימים שבהם קיימות היכולות המקצועיות הגבוהות ביותר. זה הסעיף הזה.
נעה בן-שבת
יהיו בפריפריה גם?
פרופ' רוני גמזו
כן, הם יהיו בפריפריה.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
כן, שני הלוויינים – הכוונה היא לנגישות בפריפריה בשני אתרים נוספים כדי שזה יהיה תחת פיקוח של המרכזים הגדולים הקיימים, אבל יאפשר זמינות יותר נוחה לאוכלוסייה בפריפריה.
רחל אדטו
אני רוצה להעיר את מה שתמיד הערתי. השילוב להכניס מאיץ קווי, את ה-MRI שד, את ה-MRI בכלל – אני חושבת שזה כבר פאסה, מהבחינה הזו שזה כבר מעוות. היום MRI הוא Must בבתי חולים. זו הגנה לא רק על שלומם של החולים, אלא גם על הרופאים, כי היום אי-אפשר להגיד אין לי MRI בבית חולים, לכי תעשי תור כאן, לכי תעשי תור שם. לכן השאלה – כשמדברים באותה נשימה, באותה תקנה, גם על מאיץ קווי וגם על MRI, אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שהיום MRI צריך להיות כלי שבית חולים – אם הוא ממשלתי אז הוא בהסדר עם משרד, ואם הוא קופת חולים אז הוא בהסדר עם הנהלת קופת חולים, ואם הוא פרטי הוא יגייס לעצמו כסף - - -
היו"ר חיים כץ
מה את מציעה שהוועדה - - -
רחל אדטו
לפרק. MRI היום לא צריך - - -
היו"ר חיים כץ
- - - יש לפרק?
רחל אדטו
לפרק את מה שכתוב פה. להגיד MRI היום הוא כמו שהיה T.C בזמנו. לא עולה על הדעת היום שמי שרוצה לרכוש T.C צריך לעבור דרך התקנות. אותו דבר גם ב-MRI.
פרופ' רוני גמזו
הוא עובר היום.
קריאה
T.C גם עדיין בתקנות.
רחל אדטו
אז אני אומרת, זה כבר לא עולה על הדעת ש-T.C צריך לעבור דרך תקנות.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
אז את מציעה שנוריד את זה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני אענה - - -
היו"ר חיים כץ
תן לה לסיים. סיימת?
רחל אדטו
ולכן, מה שאני אומרת, אני חושבת שצריך להפריד את שני הדברים. אני חושבת שמאיץ קווי זה נכון, זה ראוי לעבור דרך כאן. אני חושבת שה-MRI צריך לעבור לא בתקנות אלא בית חולים שירצה לרכוש לעצמו מכשיר MRI ירכוש לעצמו MRI. זה לא מעלה יותר את הביקוש. ולכן ה-MRI צריך לצאת מהתקנות וצריך להמשיך את התקנות לגבי סעיפים אחרים שלהם.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
ה-MRI בסופו של תהליך יהיה אוטומטי כפי שאת מציעה, אבל זה לא כרגע. כרגע עשינו הסדר עם משרד האוצר, וזה ההסדר. קיבלנו מה שרצינו, קיבלנו את הכול לכולם. ולפרק את כל האישורים, עדיין אין הסכמה. ולכן אני מציע לאשר בדיוק את מה שאנחנו מבקשים כי זה עונה על כל הבעיות שלנו, על כל הציפיות שלנו.
היו"ר חיים כץ
לא כי זה עונה על הציפיות, כי זה בשלב הזה עוזר לעוד כמה אנשים במדינת ישראל. ציפיות, לא ציפיות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כרגע זה עונה על כל מה שאנחנו צריכים. אבל אני אומר גם שבעתיד – לדעתי אפילו העתיד הקרוב – בסך הכול MRI כבר - - -
נעה בן-שבת
- - -
היו"ר חיים כץ
את חוזרת לפני 2,000 שנה.
נעה בן-שבת
לא, אני רוצה לשאול לגבי המספרים של מכשירי ה-MRI. רשמתם פה שינוי מפתח מבחינת האוכלוסייה. זה מוסיף שני מכשירים?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
כן.
נעה בן-שבת
שני מכשירים בכלל, אין MRI ו-MRI שד?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
לא, כרגע זו משפחה אחת שמופיעה כ-MRI.
פרופ' רוני גמזו
אי-אפשר טכנולוגית להפריד.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל זו הכוונה.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
יש סעיף נוסף פה, פרט 4, שמדבר על מכשירי PET C.T. הכוונה היא לשנות את שיעור המכשירים לנפש. אם שיעור המכשירים לנפש עמד על 1:1,000,000, להפוך אותו ל-1:880,000, דבר שיאפשר הפעלה של תשעה מכשירים במדינת ישראל.
רחל אדטו
כמה יש היום?
ד"ר אסנת לוקסנבורג
היום יש שמונה.
רחל אדטו
PET C.T? מי יקבל עוד אחד?
פרופ' רוני גמזו
נראה, נבדוק.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
רגע, אנחנו דיברנו על שניים.
פרופ' רוני גמזו
כן, אבל אחד כבר בתוך - - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
הוא בתוך השמונה.
פרופ' רוני גמזו
המדינה גדלה ואפשרה את זה.
נעה בן-שבת
אבל אתם גם מאפשרים להכניס שני מכשירים במקומות שהם לא - - -
ד"ר אסנת לוקסנבורג
כן. הרעיון ב- PET C.T– עיקר הבדיקות של המכשיר מיועדות לחולי סרטן. ולכן כאשר מדובר על שיעור מכשירים - - -
עפו אגבאריה
הפריפריה תקבל משהו?
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כן, מדובר בפריפריה.
היו"ר חיים כץ
כמה שמתרחב זה מגיע לפריפריה. זה בסדר.
ד"ר אסנת לוקסנבורג
עיקר הבדיקות זה למעקב אחרי חולי סרטן. ולכן אנחנו כמשרד הבריאות חשבנו שבשלב הראשון הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל למרכזי העל לטיפול בסרטן יהיו מכשירי PET C.T, כי זה חלק ממערך הטיפול בחולים. בשלב מאוחר יותר, אחרי שהמרכזים האלה אוישו אנחנו חושבים שיש אפשרות להכניס את זה למרכזים נוספים. ולכן מצוינים שני מרכזים מעבר למקומות שהם מרכזים אונקולוגים.
היו"ר חיים כץ
יש לי אליך שאלה. אני שמעתי היום בבוקר את מנכ"ל משרדך מדבר ברדיו בדרכי לפה. והוא אמר שגם אם יהיו הורדות בתקציב, הקטע של משרד הבריאות לא יפגע. אתה יודע משהו שאני לא יודע?
פרופ' רוני גמזו
אני אמרתי - - -
היו"ר חיים כץ
לא אתה, אני שואל את בעל הבית.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
קודם כל צריך לראות מי יהיה שר הבריאות, או סגן שר הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שב"אגודה" החליטו שיהיה סגן שר בריאות.
רחל אדטו
לפי רוח הדברים היום צריך לראות מי יהיה ראש הממשלה, זה יותר חשוב.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
גם זה יכול להיות. בעצם זה לא משנה, שר הבריאות או סגן שר הבריאות זה אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
אז ב"אגודה" החליטו.
עפו אגבאריה
מי שלא יהיה ראש ממשלה יהיה סגן שר.
היו"ר חיים כץ
יש סיכומים? אין סיכומים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
עוד לא מדברים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה.
נעה בן-שבת
"תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים)(תיקון), התשע"ג- 2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65ב (3) ו-(5) לפקודת בריאות העם 1940, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת

1.
בפרט 3 לתוספת לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד- 1994 (להלן- התקנות העיקריות), בטור "שיעור המכשירים לנפש", במקום "1:410,000" יבוא "1:371,000"
2.
בפרט 4 לתוספת לתקנות העיקריות
(1)
בטור "תנאים נוספים", במקום "מכשיר נוסף במקום שאינו מרכז כאמור" יבוא "שני מכשירים נוספים במקומות שאינם מרכז כאמור";

(2)
בטור "שיעור המכשירים לנפש" , במקום "1:1,000,000" יבוא: "1:880,000".
3.
בפרט 7 לתוספת לתקנות העיקריות, בטור "שיעור המכשירים לנפש" –
(1)
בפסקה (א), במקום "1 עד 4 מכשירים" יבוא "1 עד 5 מכשירים", ובמקום "במרכז להקרנות בירושלים יהיו 1 עד 5 מכשירים" יבוא "במרכז להקרנות בירושלים יהיו 1 עד 7 מכשירים".

(2)
בסופו יבוא
"(ד) המנהל רשאי לאשר בנוסף שני מכשירים בבתי חולים כלליים שאינם מוכרים כמרכז להקרנות" – שוב, צריך להגיד "מרכז להקרנות כאמור" – "אם בתי החולים אושרו כמרכזים לווייניים להקרנות בפיקוח מרכז להקרנות"".
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד.
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה אישרו, ולכן התקנות אושרו. תודה רבה. אני מקווה שלא נצטרך את המכשירים האלה. שנהיה בריאים. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:50.>

קוד המקור של הנתונים