ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2013

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ג - 2012 - עדכון קבוצות מחיר לרכב

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים
10/01/2013

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי

*
<פרוטוקול מס' 1239>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, כ"ח בטבת התשע"ג (10 בינואר 2013), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ג - 2012 - עדכון קבוצות מחיר לרכב>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ציון פיניאן

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
לנה גרשקוביץ - כלכלנית, אגף הרכב, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

שמעון סודאי - יו"ר איגוד קציני הבטיחות והתעבורה

יעקב אנוך - נשיא איגוד יבואני הרכב

אריה אשד - מנכ"ל איגוד המוסכים

דני כהן - ועד ארגון מורי הנהיגה
ייעוץ משפטי
רון ליברמן (מתמחה)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ג - 2012 - עדכון קבוצות מחיר לרכב>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ג - 2012 - עדכון קבוצות מחיר לרכב. קודם כל, אני רוצה להקדים ולומר שאנחנו עשינו את הישיבה כאן, באזור המרכז, בגלל החשש מהשלג שירד בירושלים. ולשמחתנו, לא התבדינו, אכן השלג יורד בירושלים והגשם יורד בכל הארץ. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה, שיורד הרבה גשם. אגב, פעם היה לי דיון באחת האוניברסיטאות – לא אזכיר את שמה – עם איזה פרופסור אחד. לפני כמה שנים היו שנות בצורת, אז הוא אמר לי שלפי התחזיות המדבר מתפשט, ואנחנו נצטרך ללמד את הנכדים שלו איך יורד גשם. אז אמרתי לו בוויכוח – אני הרבה מתווכח על כל דבר שזז – כתוב בתורה: "והיה אם בחוקותי תלכו נתתי גשמכם בעִתם". אמרתי לו מה זה המדבר מתפשט? אם נעשה מצוות אז ירד גשם. אני לא זוכר איך קוראים לפרופסור הזה. רציתי להתקשר אליו כשהייתי פה בגשם השוטף אתמול.
שכיב מוראד שנאן
שיבוא לצפון לראות את השלג.
ציון פיניאן
שכיב שנאן צפוני יותר ממני. למעלה-למעלה בארץ. יש אצלו שלג, בחורפש.
היו"ר משה גפני
אנחנו שמחים על הדבר הזה, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. מי נמצא פה ממשרד התחבורה כדי להסביר את תקנות התעבורה?
לנה גרשקוביץ
לנה גרשקוביץ, כלכלנית אגף הרכב. אבקש להעלות שני נושאים. נושא אחד זה אישור רטרואקטיבי של אישור ועדת הכספים מתאריך 5 לינואר 2011. בגלל טעות סופר אישור תיקון התקנות אז לא פורסם. אנחנו מבקשים לאשר את זה רטרואקטיבית מה-1.1.2011 ועד ל-31 לדצמבר 2012, אז אנחנו עדכנו את קבוצות המחיר לפי עדכון מדד המחירים של שנת 2011. זה נושא אחד. והנושא השני הוא עדכון גבולות קבוצות המחיר ל-2013, החל מהתאריך 1.1.2013.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני לא כל כך מבין. אני גם התפלאתי. אתם לא פרסתם. אנחנו אישרנו את זה לפני - - -
לנה גרשקוביץ
נכון, זה אושר ב-5 לינואר 2011. הענף פועל שנתיים לפי - - -
היו"ר משה גפני
בואי נעשה סדר, בגלל שגם ועדת הכספים גם הותקפה בעיתונים, אז אני רוצה לא להישאר עם הדבר הזה. אנחנו אישרנו את זה – מתי?
לנה גרשקוביץ
ב-5 לינואר 2011.
היו"ר משה גפני
ב-5 לינואר 2011. אנחנו הוצאנו את האישור באותו יום שאישרנו את זה - - -
לנה גרשקוביץ
רטרואקטיבית מה-1.1.
היו"ר משה גפני
- - מתי שאתם פניתם. ואתם לא פרסמתם את זה ברשומות. מה עשיתם במשך כל השנתיים האלה ולמה לא פרסמתם? מה ההסבר?
לנה גרשקוביץ
אין הסבר. זאת אומרת, קרתה טעות, בגלל זה זה לא פורסם. זה לא נשלח לפרסום.
היו"ר משה גפני
אז מה עשיתם?
לנה גרשקוביץ
מה שעשינו, עבדנו לפי זה. בגלל זה אנחנו מבקשים לאשר לנו - - -
היו"ר משה גפני
לפי מה?
לנה גרשקוביץ
לפי האישור של העדכון.
היו"ר משה גפני
אפילו שהוא לא פורסם?
לנה גרשקוביץ
נכון. בגלל זה אנחנו מבקשים לאשר את זה רטרואקטיבית מה-1.1.2011 ועד ה-31 לדצמבר 2012.
ציון פיניאן
ומה קורה בסיטואציה שאנחנו לא מאשרים?
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים לאשר את זה רטרואקטיבית?
קריאה
זה כבר אושר.
ציון פיניאן
האמת שזה אושר.
קריאה
שיפרסמו.
היו"ר משה גפני
טוב, תיכף נראה מה אנחנו עושים. מה עוד את מבקשת?
לנה גרשקוביץ
מה שאני מבקשת זה לעדכן את גבולות קבוצות המחיר בשיעור של 2.7%, גם, רטרואקטיבית מה-1.1.2013.
היו"ר משה גפני
עוד פעם, אני פשוט הסתכלתי על הטבלה.
לנה גרשקוביץ
אני מבקשת לעדכן את גבולות קבוצות המחיר רטרואקטיבית מה-1.1.2013, עשרה ימים, בשיעור של 2.7%.
היו"ר משה גפני
את זה אפשר?
לנה גרשקוביץ
כן, זה מה שנעשה לפני שנתיים.
שכיב מוראד שנאן
בעצם, מה קרה בסיפור הזה? אני שמעתי על זה כל כך הרבה דברים ברדיו, ולא הצלחתי להבין מה היה פה.
לנה גרשקוביץ
אין לנו איזשהו מנגנון עדכון אוטומטי של קבוצות מחיר. זאת אומרת אנחנו מעדכנים את זה לפי הצורך. אם אנחנו רואים או צופים שתהיה עליית מחירים, כדי שהאזרח לא יפגע וכדי לשמור על גבולות ריאליים של קבוצות המחיר, אנחנו מעדכנים את זה סמוך למועד עליית המחירים. בשנה שעברה לא היתה עליית מחירים, למרות שהיתה עלייה במדד, ויכול להיות שהסיבה היא ועדת זליכה שהיתה אז. בשנת 2012 אנחנו לא שינינו את קבוצות המחיר. כאן אנחנו צפינו עלייה ואנחנו רוצים, כמו שאמרתי, לשמור על טובתו של האזרח. גם שלא ייווצר מצב שבו רכב שהיום מוגדר כקבוצה 2, בגלל עליית המחיר יוגדר כקבוצה 3 וישלם אגרה שהיא יותר גבוהה ממה שהוא אמור לשלם. אז אנחנו מעדכנים את גבולות קבוצות המחיר ככה שאותו רכב יישאר באותה קבוצת מחיר.
היו"ר משה גפני
אוקיי. יש מישהו שרוצה להתייחס מהאורחים? את מי אתם מייצגים?
יעקב אנוך
כבודו, אני יקי אנוך.
היו"ר משה גפני
יקי אנוך, יושב-ראש איגוד יבואני הרכב, שכיב.
יעקב אנוך
נשיא האיגוד. אני רוצה קודם כל להלל ולשבח את הוועדה, את היושב-ראש, את מנהל הוועדה על ההיענות המהירה כשנתגלתה הבעיה, על ההיענות המהירה לפתור את הבעיה. ואכן בזכותכם הבעיה נפתרה, גם אם זה שלושה ימים לפני היום. זו בהחלט תרומה חשובה לסדר גודל של 11,000 אזרחים שחיכו לקבל את המכוניות שלהם, ולא יכלו, לצערנו, לקבל. נבצר מאתנו למסור בגלל שיצאה הוראה של משרד התחבורה לא לעשות רישוי, ולמעשה הם הורידו את המתג במחשב. לא יכולנו לעשות רישוי, הם שולטים על המתג.

מה שאני חושב, שקודם כל צריכה להיות רציפות, ואנחנו רואים גם את הדוגמה הקודמת של פרסום או לא פרסום ברשומות. צריכה להיות רציפות, וכל עוד אין תקנה חדשה או אישור להעלאה, המצב הקודם צריך להימשך. ואם זה בכוח הוועדה לגרום את זה שתהיה רציפות, אז אני מבקש לגרום לרציפות ושלא נצטרך לעבור את הסאגה הזאת בשנה הבאה ובעוד שנתיים או בעוד X שנים הבאות עלינו לטובה. זו תהיה תרומה אדירה לעניין.

אני רוצה להבין את הפסיכולוגיה של הציבור. הציבור לעיתים מזמין מכוניות כבר באוקטובר, נובמבר ודצמבר בשביל להיות בטוח שהוא יקבל אותם ב-1 לינואר, כי ב-1 לינואר - - -
שכיב מוראד שנאן
- - - רכבים שאנשים היום מקבלים בנובמבר לעומת הרכב לפני?
יעקב אנוך
יש כאלה, ודאי. אני אומר, ה-1 לינואר הוא תאריך משמעותי מבחינת שווי רכב משומש. במועד המכירה, כשהוא הולך למכור, אם כתוב שהרכב הוא 2013 או 2012, יש הבדל משמעותי בכמה אלפי שקלים, ולאזרח זה מאוד חשוב. ולכן אזרחים רבים שואפים לקבל את האוטו החדש שהזמינו החל מה-1 לינואר. זה גורם לצבר הזמנות שצריך לספק אותן החל מה-1 לינואר. כמובן, במידה מסוימת על חשבון דצמבר, כי אם בממוצע מוסרים 20,000 מכוניות בחודש, בדצמבר נמסרו כ-11,000. היתר ביקשו לעבור לינואר ולקבל כבר את המועד החדש.

זאת אומרת, נוצר לחץ של סדר גודל של 12,000-11,000 לקוחות שכבר חיכו למכוניות שלהם ב-1 לינואר. האנשים האלה, אזרחים שמצפים לשירות, וזכאים לשירות ומשלמים מס אדיר ברכישת הרכב, שהוא באמת אדיר, מגיע להם לקבל בזמן את מה שהשלטון צריך לתת להם. זה שזה לא אוטומטי או ידני – אז מחר, חס וחלילה, מישהו יכול היות לא בעבודה או כן בעבודה, ואנחנו פתאום תלויים באיזשהו משהו שהוא לא הגיוני. ולכן אני מבקש את הרציפות הזאת, על מנת שלא נצטרך להתמודד עם בעיות.

לגופו של עניין, אין לנו בעיה – לאף אחד, אני חושב לא צריכה להיות בעיה – עם ההעלאה הזאת, היא לא משמעותית בכלום. היא לא מעלה לאף אחד שום דבר בכלום. היא פשוט שומרת על רמת מחירים מסוימת בשביל לא לקפח אנשים מחד. מאידך, שינוי האגרות המשמעותי שמשרד התחבורה עושה הוא בכלל באפריל. אז למעשה, מהיום עד אפריל אין לזה כמעט משמעות. זה אופי הדברים. ואין לנו התנגדות, כמובן, אנחנו נשמח. ואני רוצה עוד פעם, למרות שכבר אמרתי, להודות לוועדה, ליושב-ראש הוועדה ולמנהל הוועדה על הדרך שלקחתם את זה ובפעולה מהירה ניסיתם לפתור, ופתרתם, לשביעות רצון כולם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש מישהו שרוצה להתייחס? בבקשה.
שמעון סודאי
שמעון סודאי, יושב-ראש איגוד קציני הבטיחות.
היו"ר משה גפני
מה זה יושב-ראש קציני בטיחות?
שמעון סודאי
איגוד קציני בטיחות התעבורה. קודם כל, אני מצטרף לדבריו של יקי. אני גם מברך את הוועדה שניאותה להגיע תוך פרק זמן קצר. אבל אני רוצה רק לסבר את האוזן לגבי הדברים שאמר יקי. אנחנו דנים היום על רכבים חדשים שיקבלו אגרת רישוי עם מחיר לפי הקבוצות החדשות. מה שקרה לגבי הרציפות – הרי עד עכשיו האזרחים שהיו להם את המכוניות קיבלו אגרות רישוי לפי התעריף הישן. וכאן היה צריך מישהו להחליט שהדבר הזה לא יקרה, שלא יחכו כל כך הרבה זמן עד שימסרו את המכוניות. מה שיקרה מהיום, ברגע שישחררו את המכוניות יצטרכו פה באיגוד יבואני הרכב כל אותם יבואני רכב לעבוד מסביב לשעון למסור את המכוניות כדי להספיק את המסירה של מכוניות בזמן.
היו"ר משה גפני
אגב, מתי מוסרים כבר מכוניות?
יעקב אנוך
כבר מוסרים. זאת אומרת, שעתיים אחרי שסוכם התחילה מסירה.
שמעון סודאי
אז באיזשהו מקום, לגבי הסיפור של הרצף של הדברים, אני חושב שבמידה ודבר כזה קורה ומחר בבוקר יש מישהו ששכח או לא עשה, צריך להמשיך לתת מכוניות במחיר שנקבע לפני כן, ולא לעכב 11,000 אזרחים שמשלמים ממיטב כספם על רכב שכור, על רכב שנגנב והם בלי תחבורה. לא צריכים לפרט בכל הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
טוב, אני מודה לך. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה מה עברתי עם הסיפור הזה. קודם כל אני בקואליציה, אז – בוודאי בערב בחירות – אני לא עושה ישיבות שאין עליהן אישור, מעבר לתקנון ומעבר לכל מה שמובא, והחלטת ועדת הכנסת ארבעה ימים. צריך שמזכיר הממשלה יפנה ליושב-ראש הכנסת, ויושב-ראש הכנסת יאשר. סאגה שלפי דעתי היא בלתי מתקבלת על הדעת בעליל, ועדת הכספים צריכה לעבוד, יש דברים שהם דחופים, למשל המקרה זה. באחת הישיבות – אתם לא הייתם – היו העברות. אתה ישבת באבל, נדמה לי שאתה שאלת אותי אם יהיה משהו – אז אמרתי לך שאין משהו מיוחד. העברתי מיליארדים כאן לבד. מה המיליארדים שהעברתי? העברות של סוף שנה שבכל שנת תקציב אין בעיה עם זה. זה נכנס בתוך חוק ההסדרים ובתקציב. ואם לא הייתי מאשר את זה, לא היו משכורות לשלם לעובדי המדינה, בגלל שעושים העברות פנימיות בתוך המשרדים, חלק מהעובדים לא היו מקבלים שכר. הועברה עלי ביקורת למה אני מעביר לבד מיליארדים?
שכיב מוראד שנאן
שאלתי אותך לפני שהלכתי.
היו"ר משה גפני
נכון, אתה שאלת אותי ואמרתי לך שאין בעיות, ובאמת לא היו בעיות. אבל העברתי את הכול לבד, את הדברים השגרתיים. הוועדה חייבת לעבוד. ותוך כדי הדברים – אני נמצא במערכת בחירות – טמיר אומר לי שהגיעה בקשה על הנושא הזה. אמרתי בסדר, שיפנו רגיל והכול ילך רגיל, וברגע שיהיה אישור אנחנו נכנס את הוועדה. הרי צריך גם להביא את זה וגם, כמו שאמרתי, מזכיר הממשלה צריך לפנות ליושב-ראש הכנסת, ויושב-ראש הכנסת צריך לאשר. ואז אנחנו צריכים ארבעה ימים כדי לכנס את הוועדה. והמשכתי במערכת הבחירות. הדברים השגרתיים. יש המון דברים שמונחים על שולחן הוועדה, ואני בכלל לא מביא אותם בגלל שזו עוד פעם ההחלטה שלא להביא דברים לא דחופים, לא לאשר לבד דברים שיש בהם נושאים עקרוניים.

- - - כתוב בגמרא. עד שאני זז מפה לשם, פתאום אני מתחיל לחטוף התקפות, גם בעיתונים, גם מאזרחים וגם מחברים שלי. חבר שלי קנה רכב. הוא אומר גפני, אתה אשם בזה שאני הולך להפסיד עכשיו. תגיד לי, לפני הבחירות תאשרו את זה, או שזה עוד חודשיים? אני לא מדבר על הטוקבקים שאמרו לי שמופיע שם שבגלל שאני חרדי לא אכפת לי מרכבים. אתה יודע, כמו - - -
שכיב מוראד שנאן
לא, אמרו שרצית לחסוך נסיעה בשבת.
היו"ר משה גפני
את זה לא ראיתי עוד, אבל אולי גם זה כבר נאמר. חברים שלי, מה לעשות? גם חרדים קונים רכבים, וגם מי שאיננו חרדי. זה לא קשור בכלל לעניין הזה. כמו שאמרו על ליצמן וטיפולי שיניים שהוא רק סקטוריאלי. אני לא ידעתי שלחילוניים אין שיניים. אבל לא חשוב, זה בסדר. הכול נכנס לעניין. ואז לא היתה לי ברירה והייתי צריך להיכנס לעניין. נכנסתי לפרטים. בין היתר, גם דיברתי עם יקי אנוך, באמת היתה שיחה מצוינת, והוא שיבח אותי על העניין. רק אני חשבתי לעצמי על הסיפור עם ראש הממשלה הבריטי, שהיה כתב צעיר של "הגרדיאן" שתקף אותו מאוד בעיתון. יום אחד במקרה הם נפגשו בשירותים. אז הכתב הצעיר הזה אומר לראש הממשלה האמת היא, אדוני ראש הממשלה, זה לא כל כך כמו שאני תוקף אותך, יש הרבה דברים טובים שאתה עושה. אז הוא אומר לו תשמע בחור צעיר, מה שאתה אומר לי בשירותים תכתוב ב"גרדיאן". את מה שאתה כותב ב"גרדיאן" תגיד לי בשירותים.
את זה היה צריך להגיד שבועיים קודם. כשתקפו אותי היה צריך להגיד את מה שיקי אנוך אמר לי בטלפון, מה שהוא אמר עכשיו, אני מודה לו על כך. את זה היה צריך להגיד לכתבים, היה צריך להגיד לאנשים. משרד התחבורה מתנהג פה לא בסדר, כמו כל המשרדים במקרים רבים. אנחנו אישרנו לפני שנתיים את הסכומים. אנחנו לא ידענו אפילו שזה לא פורסם. לא ידענו. אני לא מבין, אנחנו אישרנו את זה באותו יום – אז לא היו את הבעיות של פגרת בחירות, ואישרנו את זה, כמו שאנחנו מאשרים דרך שגרה הרבה דברים שגרתיים. מעבירים לנו, לאחר שהוועדה אומרת להם תדעו לכם זו פגרת בחירות. ב-26 לחודש עדיין אין את התקנות האלה. אין, זה לא נמצא על שולחן הוועדה. זה מגיע ב-30 לחודש. זאת אומרת, אין אפשרות טכנית. גם אם אני אעשה שמיניות באוויר, זה לא בידיים שלי. ב-30 לחודש צריך מזכיר הממשלה לפנות ליושב ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת צריך לאשר. רק לאחר שיושב-ראש הכנסת מאשר, צריך ארבעה ימים עד שיאשרו את זה, ובינתיים אני מותקף בעיתונות.
פניתי למנכ"ל משרד התחבורה. פניתי לכל הגורמים שיש להם סמכות בעניין הזה, ואמרתי בואו תכינו רציפות. זה הרי לא בידיים שלנו. אנחנו לא יכולים להכין רציפות. תשחררו את הרכבים, תגבו מהאנשים, תכתבו את כל הדברים האלה, ותתנו את זה. אל תתנו להם אחרי זה לעבור טסט. תרשמו שבתוך חודש הם צריכים לשלם כך וכך, לפי מה שהוועדה אמורה לאשר. קחו על עצמכם אחריות, הרי אתם אשמים בבעיה הזאת, זה לא אנחנו. לפני זה בכלל לא נכנסתי לעניין. אחרי שנכנסתי לעניין אמר לי עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה, אני לוקח על עצמי ואני משחרר את הרכבים. אני שמח שיקי אנוך אומר שבאמת, הרכבים כבר משוחררים. אמרתי לו שמע, תעשה את זה כמה שיותר מהר. תדאגו שהרכבים ישוחררו כמה שיותר מהר.

אנחנו מואשמים על לא עוול בכפינו. אמרו עלי דבר אחד נכון, שאני חרדי. אני מודה באשמה. מה אני יכול לעשות? אבל חוץ מזה, בכל הדברים אני בסדר. חוץ מזה שאני חרדי, שזה לא בסדר, אבל בכל הדברים האחרים אני בסדר. בתור יושב-ראש הוועדה לא עשיתי שום דבר. יקי, אין לי סמכות, ולא לחברים בוועדה, אין לנו סמכות להחיל את זה. רציפות יכול להחיל המשרד, במקרה הזה, הרשות המבצעת. להם יש סמכות. אני מגבה אותם בעניין הזה. אם יש תקלה, אל תפגעו – לא ביבואנים ולא בציבור הרחב, שהוא צריך לסבול מהעניין הזה. תתנהגו כמו שצריך, תעשו את הדברים בזמן. תביאו את זה חודשיים קודם, תפרסמו את זה ברשומות. אבל אם קרתה תקלה, קרה משהו ואי-אפשר היה לעשות את זה, תשחררו את הרכבים, אנחנו כולנו כאן. אנחנו באים אפילו בשלג.
אני לחוץ לארץ כמעט ולא נוסע. אני לא יודע מה שיהיה בקדנציה הבאה, מי יהיה יושב-ראש ועדת הכספים. אני לא יודע, אבל צריך לעשות את זה. אני מצטרף לבקשה שלך. זאת בקשה שהיא בסמכותה של הרשות המבצעת. אנחנו יכולים לאשר אם הם מביאים אלינו. אנחנו יכולים לאשר או לא לאשר. אנחנו יכולים לדחות את הבקשה שלהם, להפיל אותם ואנחנו יכולים לאשר אותה. אבל אנחנו לא רשות מבצעת ואנחנו לא מוסמכים להחיל רציפות.

לכן הגברת גרשקוביץ לנה, אני פונה אליך, את נציגת משרד התחבורה כאן, אם אכן יש תקלה מהסוג הזה והדבר הוא לא שנוי במחלוקת – ואני לא מדבר על דברים שנויים במחלוקת שבהם יש העלאות מחירים או דברים שמשנים סדרי בראשית, את זה אי-אפשר לעשות, אין לכם גם סמכות לעשות את זה, זה צריך לבוא לכאן לדיון ולאישור. אבל בדבר מהסוג הזה, שאין לגביו ויכוח – אתם יכולים לדבר איתי קודם. כפי שאמרתי לעוזי יצחקי, כפי שאמרתי למנכ"ל השבוע, שחררו את הרכבים, אחרי זה נתאם. אם המחיר יהיה פחות, אז יחזירו לאנשים, אם יהיה יותר, ישלמו יותר אנשים. סביר להניח שבמקרה זה לא יהיה שינוי מכיוון שאנחנו לא נרצה לפגוע בשווי הרכב, מכיוון שזה חשוב מאוד לנהגים עצמם.
הכי פגע בי – זאת אומרת, אין לי גנים של להיפגע, אני לא כל כך נפגע מדברים – התקשר אלי חבר שלי השבוע, אדם חרדי, והוא אמר לי גפני, אני לא יודע מה הפוליטיקה שלך עם משרד התחבורה – אגב, אני חבר של משרד התחבורה, אני חבר של השר, אני חבר של המנכ"ל, אין לי שום פוליטיקה עם משרד התחבורה – אני מבין שאתה החלטת לפגוע בהם, במשרד התחבורה. תדע לך – ככה הוא אומר לי, חבר שלי, בפלאפון, אדם חרדי – יש לי אבא נכה, וקנינו עבורו רכב. כל המשפחה השתתפנו בזה, ויש לו גם הנחה במסים על רכב. הוא נכה מאוד. אנחנו לא יכולנו להוציא את הרכב, כולם אמרו לנו שזה בגללך. אז אני מבין שכשאתה מחליט ללכת למלחמה נגד מישהו, אתה נלחם. אבל תדע לך, זה פוגע באבא שלי, הוא נכה. אני חשבתי שאני בוכה בטלפון. אני הולך למלחמה נגד משרד התחבורה? מה לי ולמשרד התחבורה עם העניין הזה? אני מעכב את זה?

לא נורא, אבל אנחנו עוברים את זה לפעמים. לפעמים יש פוליטיקאים שלא עושים כלום ומשבחים אותם בתקשורת, ויש פוליטיקאים שעובדים קשה ומשמיצים אותם.
יעקב אנוך
על זה נאמר צדיק ורע לו.
היו"ר משה גפני
אני לא נסחף כל כך. זה מקרה שהוא לא נורא, עברנו בעיות יותר קשות. אבל זה מקרה שאפשר ללמוד עליו. ידינו נקיות לגמרי. בכלל לא היינו בעניין הזה. אומרת לנה ביושר – אני חשבתי להגיד את זה אם היא לא היתה אומרת – ועדת הכספים אישרה לפני שנתיים. לא פרסמו ברשומות, לא הודיעו לה. אני הייתי יכול עכשיו לעשות מזה פה הצגה. מה זה? אנחנו אישרנו, למה לא פרסמתם? אבל אני חבר של משרד התחבורה, אני לא הולך לתקוף אותם, אני לא הולך להגיד שום דבר. אנחנו גם נאשר את זה רטרואקטיבית ונצביע על זה. אבל מה אתם שולחים מכתב ליבואני הרכב, אתם משרד התחבורה, ואתם אומרים להם אנחנו עשינו את הכול, ועכשיו זה תלוי באישור ועדת הכספים? אז נכון, לא פגעתם בנו. אבל מה יבין אותו חבר לי שאבא שלו נכה? שזה תלוי באישור ועדת הכספים. מי זה יושב-ראש ועדת הכספים? גפני. בטח יש לו איזה פוליטיקה עם משרד התחבורה, ואבא שלי הנכה לא מקבל את הרכב. לא עושים דברים כאלה. זה גם לא מועיל מהכיוון שתמיד יש צד שני למאבק. אז כשאני יוצא למאבק, אני תמיד בטוח שאני צודק, גם אם אני טועה, אבל אני בוחן את עצמי שאני באמת צודק. לא ללכת עם חמאה על הראש כשיש שמש. זה מצבנו. זהו, יצאתי ידי חובה, נכון?
שמעון סודאי
אפשר לשאול שאלה את נציגת משרד התחבורה?
היו"ר משה גפני
בבקשה, הבמה לרשותך.
שמעון סודאי
למרות ששאלתי את יקי מאיגוד יבואני הרכב, אבל אני בכל זאת שואל, יש פה קבוצות מחיר. איך משרד התחבורה מתייחס לאגרת רישוי לרכב חשמלי?
היו"ר משה גפני
מה הפירוש?
שמעון סודאי
יש רכב חשמלי שאין לו מנוע של – ואני רוצה לבדוק אם יש התייחסות לרכב חשמלי לגבי אגרת רישוי, אם במקרה היא מופחתת כדי לעודד את הציבור.
היו"ר משה גפני
לנה, בבקשה.
שמעון סודאי
למרות שאין מספיק מכוניות שנמסרות מ"בטר פלייס". אבל השאלה במקום.
לנה גרשקוביץ
עד כמה שאני יודעת, נכון לעכשיו אין התייחסות ספציפית לרכב חשמלי באגרות הרישוי.
היו"ר משה גפני
מה אתם עושים, את יודעת?
לנה גרשקוביץ
לא.
היו"ר משה גפני
אתה יודע, יקי, מה קורה?
יעקב אנוך
לא. רכב חשמלי קיבל הטבות מס מפליגות במישור של מס קנייה. במקום הבסיס של 83% הוא משלם 10% בלבד. והוקטן לו ל-8% - - -
היו"ר משה גפני
את מה שאישרנו במיסוי הירוק?
יעקב אנוך
לא במיסוי הירוק. המיסוי לרכב חשמלי זה בסעיף נפרד.
היו"ר משה גפני
כן, אבל בהגדרות שם.
יעקב אנוך
כן. באגרת הרישוי אין לזה התייחסות מיוחדת.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שזה כמו רכב רגיל?
יעקב אנוך
כן, כי אגרת הרישוי מתייחסת למחירים של הרכב, לנכס כמחיר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש, אם את תוכלי, לבדוק במשרד. זה לא דחוף הרגע, אבל תבדקי במשרד, קחי את הפרטים שלו. להערכתי, מה שיקי אומר זה נכון מכיוון שאנחנו מדברים פה על אגרה שלא מתייחסת האם הרכב הוא מזהם או שהוא רכב חשמלי או שהוא רכב מסוג כזה. אני מבין שזה באמת מתייחס לשווי של הנכס עצמו. אבל ליתר ביטחון אני מבקש שתבדקי ותוכלי לתת למר סודאי תשובה. אם זו תהיה תשובה כמו שאנחנו סבורים, אז בסדר. אם זו תהיה תשובה מפתיעה, אם תוכלי להעביר לנו את הפרטים. אבל אין מעבר לעניין הזה. אוקיי, רבותי, אנחנו צריכים לאשר קודם את הבקשה על הרטרואקטיבי. למה אנחנו צריכים לאשר את זה אם כבר אישרנו? טוב, אנחנו מצביעים ליתר ביטחון. אני לא כל כך מבין למה. אנחנו מבקשים לאשר את מה שלנה ממשרד התחבורה ביקשה לגבי האישור שניתן ב-5 לינואר 2011. מי בעד?
שכיב מוראד שנאן
תצהיר לפרוטוקול שאנחנו עושים את זה כתיקון טעות שלהם.
היו"ר משה גפני
ודאי, ברור לגמרי. אנחנו אישרנו את זה. האישור מונח כאן לפני. האישור ששר התחבורה קיבל מאתנו באותו יום הועבר אליו. אנחנו עושים את זה על-פי הבקשה של משרד התחבורה עקב התקלה שקרתה אצלם. מי בעד אישור הסכומים בעבר, ב-1 לינואר?

הצבעה

בעד אישור הסכומים רטרואקטיבית – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין . מי נמנע? אין. האישור ניתן.

אנחנו מבקשים להביא להצבעה את עדכון קבוצות מחיר לרכב בתקנות התעבורה, מה-1 בינואר 2013, י"ט בטבת התשע"ג, לפי קבוצות המחיר שביקש שר התחבורה. מי בעד אישור עדכון קבוצות המחיר? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור עדכון קבוצות מחיר לרכב – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. התקנות אושרו. תודה רבה. אני רוצה להודיע שאני עכשיו חותם על זה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים