ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/12/2012

אישור תקציב רשות השידור לשנת 2012 בהתאם לסעיף 32 א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
31/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
פרוטוקול מס' 979
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), שעה 12:30
סדר היום
<אישור תקציב רשות השידור לשנת 2012 בהתאם לסעיף 32 א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
עידו אציל - עוזר היועמ"ש, משרד ראש הממשלה

עפר מרגלית - רפרנט תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

אייל בן ישעיה - לשכה משפטית, משרד האוצר

אייל בן ישעיה - משרד המשפטים

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אמיר גילת - יו"ר, רשות השידור

יוני בן מנחם - מנכ"ל, רשות השידור

מודי בן צבי - מנהל אגף תקציבים רכש וכלכלה, רשות השידור

ערן הורן - סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

אבי כץ - סמנכ"ל גבייה, רשות השידור
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<אישור תקציב רשות השידור לשנת 2012 בהתאם לסעיף 32 א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה השנייה היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום – אישור תקציב רשות השידור לשנת 2012 בהתאם לסעיף 32א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965. כמובן, השאלה הראשונה למה התקציב הובא לאישור ביום האחרון של שנת 2012. מי עונה בשם רשות השידור, הממשלה?
עידו אציל
פשוט השלימה את התקציב לפני מספר חודשים.
עפר מרגלית
תקציב רשות השידור הוגש אלינו ב-6 באוגוסט. התקציב הזה הוא תקציב שתואם בעצם את הרפורמה שהייתה מתוכננת לעשות בשידור השידור שטרם נחתמה בתאריך זה. לאחר שנחתמו ההסכמות העקרוניות על הרפורמה במשרד ראש הממשלה ובמשרד האוצר, נכנסנו לבדיקה יותר מעמיקה של התקציב שלקחה כחודשיים עד שהמלצנו בעצם לאשר אותו לאחר כמה שינויים. לאחר מכן עבר התהליך בממשלה ועכשיו הוא מגיע לכנסת.
אתי בנדלר
ברמה התיאורתית אם הוועדה תחליט לא לאשר את התקציב או פריט מהפרטים שמופיעים בתקציב, מה המשמעות של זה? אני פשוט רוצה לחדד את השאלה של היושב ראש, כדי להדגיש את האבסורד של הגשת התקציב לאישור הוועדה ביום האחרון של שנת התקציב 2012.
עידו אציל
יכול להיות שזה מעשה עשוי לגבי שנת 2012, אבל יכול להיות שתהיה לזה השלכות לגבי שנת 2013, כי תקציב 2013 אושר, שמעתי במסדרון לאחרונה ברשות השידור, בימים האחרונים, והוא יובא בהמשך לאישור לשר האוצר. יכול להיות שלהחלטות הועדה כאן יהיו השלכות לגבי תקציב 2013, אני מניח.
אמיר גילת
קודם כל טוב מאוחר מאשר לעולם לא.
אתי בנדלר
לא בכל מקרה.
אמיר גילת
במשך שבע שנים רשות השידור עבדה בלי תקציב מאושר. זו השנה השנייה ברציפות שהפעילות של המוסדות וההנהלה הביאה לאישור תקציב מאושר גם על ידי שר האוצר, זה נתקע בצינורות אחר כך. התקציב התעכב תחילה בגלל הבג"צ, מכיוון שהיינו מנועים מלדון בתקציב שלא כולל את ההשקעה המתאימה בהפקות מקור. מיד אחרי הבג"צ ניגשנו להכנת התקציב, וכאמור, הוא אושר בחודש אוגוסט.
חייבים לציין, התקציב הזה משקף בפעם הראשונה את הגידול המשמעותי בהפקות מקור. יש פה למעלה מ-70 מיליון בהפקות מקור קנויות, אנחנו רואים את התחלת המתווה שהוועדה הזאת הייתה שותפה להתווייתו. ואכן, אתמול אישרנו את תקציב 2013, ואני מצפה שכל הגורמים הנוגעים בדבר יאשרו אותו במועד מוקדם יותר מאשר השנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי הוא הגיע לוועדה?
אמיר גילת
ב-12 לחודש.
עידו אציל
אני רק רוצה להבהיר שהתקציב הועבר לוועדה מיד בסמוך לקבלת החלטה בעניין בממשלה.
אמיר גילת
בחוק, פשוט יש סרבול של התהליכים על פי החוק, זאת אומרת, קודם אנחנו, אחר כך זה עובר לשר האוצר, אחר כך לממשלה.
לאה ורון
כן, אבל באוגוסט 2012, מעבירים את התקציב לאוצר, ורק באוקטובר ניתן האישור של שר האוצר.
עידו אציל
הליך של אישור תקציב כזה בהיקף כזה לוקח חודשיים, זמן מאוד סביר לעבוד על התקציב, להחזיר הערות. עבודה של בחינה של תקציב חודשיים זה טווח סביר עד סוף הרבעון הראשון כשהוא מוגש בתחילת שנה זה טווח סביר לבדיקה של תקציב. פה לא הייתה חריגה מהותית מזמנים סבירים של בחינת תקציב, אני חושב שפה הייתה הבעיה. התהליך כפי שנאמר הוא תהליך מאוד מורכב, הוא התחיל רק באוגוסט, ולכן הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סך התקציב 860 מיליון.
קריאה
מותנה רפורמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נקבע דיון נוסף לגבי אישור התקציב. אני מבקש עוד זמן ללמוד אותו, שנית, אני אפנה באופן אישי לחברי הוועדה, מדובר בתקציב של כמעט מיליארד שקלים שאני מעדיף לא לאשר אותו לבד ולא לבחון אותו לבד. אנחנו נעשה את זה בהקדם, לא נדחה אתכם, אבל זה ייקח עוד מספר ימים.
אתי בנדלר
יש לי רק שאלה לשאול, האם התקציב שהעברתם לאישור הוועדה בהקשר של הפקות קנויות כולל גם את התוספת שהתחייבתם אליה בהודעה אחרונה בעתירה לבג"צ?
ערן הורן
התשובה היא לא.
אתי בנדלר
התקציב בעצם איננו מעודכן.
ערן הורן
התקציב יכול להיות מעודכן אחרי שהוא מאושר, אחרת אין מה לאשר. אחרי שהתקציב מאושר אז עושים את ההסטות הפנימיות ומעדכנים את הסעיפים.
אתי בנדלר
זה יהיה ברמה של הסטה פנימית.


אם כך וכך היושב ראש מחליט לא לקיים כרגע את הדיון, אני מציעה שתעבירו לוועדה כבר תקציב מעודכן בהתאם להתחייבויות שלכם.
עידו אציל
האישור בממשלה ניתן לגבי התקציב כפי שהוא - - -
אתי בנדלר
אם אתם חושבים כך, לפחות תשלחו הודעת עדכון לוועדה ותאמרו מאיזה תקציב יוסט הסכום הזה, התוספת שעליה מדובר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:39.>

קוד המקור של הנתונים