ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
41
ועדת הכספים
25/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1235>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ב בטבת התשע"ג (25 בדצמבר 2012), שעה 12:50
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
צור אגזאן - המשרד לשירותי דת

דוד שטיינמץ - מנהל תחום תקציבים, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

דורון סמיש - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - רפרנט תחבורה ציבורית באגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול - רפרנטית סביבה, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה, משרד האוצר

עמית סדן - אגף תקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית - רפרנט תקשורת ותיירות, משרד האוצר

רועי קונפינו - אגף תקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן - אגף תקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף תקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף תקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - אגף תקציבים, משרד האוצר

מאיר בינג - אגף תקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף תקציבים, משרד האוצר

ערן הכהן - אגף תקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר - אגף תקציבים, משרד האוצר

מוטי אלמליח - מנהל אגף תקציבים, מנהלת שרות אזרחי לאומי

קרן שפר - תקציבאות משרד התיירות, משרד התיירות

גלעד כהן - מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה

סימה נח - מרכזת בכירה תקציבים, משרד החוץ

עובד לביא - תקציבאי, משרד החוץ

דורון סמיש - תקציבים, משרד החוץ

שירלי באבד - אגף תקציבים, משרד החוץ

ענת גרוסמן - נתיב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים

<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. את הסעיף האחרון אישרנו ואני חוזר לסעיף 5 שהוא הסעיף האחרון בסדר היום: שינויים בתקציב לשנת 2012.

אני מתחיל בשתי פניות של משרד התמ"ת.

מס' פניה 1071, 1072.
דודו שטיינמץ
הפנייה הזאת נועדה להעביר 19 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור פיתוח אזור תעשייה במגזר הבדואי בדרום, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3708 מיום 11.11.2011. מדובר בתכנית חומש לפיתוח אזור תעשייה עידן הנגב שמשותף לרהט, להבים ומועצה אזורית בני שמעון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1148-1149, עמ' 66 בחוברת.
דודו שטיינמץ
זאת פנייה שנועדה לתקצב 400,000 שקלים ממשרד האוצר לשירות תעסוקה לצורך תקצוב חלקו של משרד האוצר במימון עלות השיפוץ של המשרד בירושלים המשותף לשני הגופים. כמו כן, הפניה נועדה לשינויים פנימיים ובין היתר לתקצוב 1 מיליון שקלים לתמיכות בבינוי, שיפוץ והצטיידות של פנימיות נוער הפועלות במסגרת מערך בתי הספר המקצועיים של המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניה קירשנבאום
זה תמ"ת?
היו"ר משה גפני
כן.
פניה קירשנבאום
אולי זה הזמן לשאול את השאלה ששאלתי אותך.

אני רוצה לשאול אותך. יש שני מפעלים שאחד נמצא בירוחם או בערד ואחד נמצא באופקים. בכל אחד מהם עובדים 500 עובדים. למפעל קוראים "פלקסטרוניקס". הם צריכים את האשראי שלכם , או אישור לאשראי שלכם ואתם לא מאפשרים. בכל מפעל עובדים 500 עובדים והולכים לפטר אותם. בסך-הכול מדובר ב-1,000 עובדים. אפשר לקבל עובדים למה אתם לא תומכים במפעלים האלה?
דוד שטינמץ
אני אקח ממך את הנתונים ואברר.
היו"ר משה גפני
אלה גם הנתונים שלי. אני דיברתי עם החשבת הכללית וגם נפגשתי איתה. היא אומרת שזה לא נוגע לעניין הזה אלא שזה משרד התמ"ת.
פניה קירשנבאום
זה לא מימון חוץ. זה לא ביטוח של פעולות בחוץ לארץ, זה ביטוח פעולות בארץ.
דוד שטינמץ
אני אקח את הפרטים.
פניה קירשנבאום
אני אשים רביזיה עד שהוא ייתן לי תשובה?
היו"ר משה גפני
לא.

פאינה, זאת חברה ששייכת - - -
פניה קירשנבאום
זה היה ECI והם החליפו את זה ל"פלקסטרוניקס".
היו"ר משה גפני
פניה מס' 795 - המשרד לשירותי דת.
צור אגזאן
אני ממשרד הדתות. פנייה זאת נועדה לביצוע שינויים מבניים בתקציב המשרד לשירותי דת בהתאם לפירוט: סך של 1,6 מיליון שקלים למימון הוצאות עבור תמיכה - - -
היו"ר משה גפני
הפנייה הזאת היתה פה וכבר הוסברה, אבל אני לא הצבעתי עליה בגלל שהיה שם גם נסיעות של השר לחו"ל.
צור אגזאן
זה ירד.
היו"ר משה גפני
איך הם יממנו את זה?
צור אגזאן
זה קשור לחשבות. הם ייקחו את זה ממקום אחר. זה ירד ואנחנו לא מבקשים את זה כרגע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 933.
שירלי באבד
הפניה נועדה להקדמת הרשאה להתחייב בסך 722,000,000 שקלים מתקציב 2013 לתקציב 2012 עבור בניית 700 כיתות לימוד ו-225 גני ילדים לגילאי 3-4. ההרשאות יופחתו בהתאמה בשנת 2013.
היו"ר משה גפני
זאת פניה שגרתית?
שירלי באבד
כן, כל שנה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1037-1040 - מדע וטכנולוגיה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לתקצב 7,960,000 שקלים עבור מרכזי המו"פ האזוריים וכן פרויקט לוויין ונוס ממשרד המדע. זה בעצם העברה בין גגות בין משרד המדע עבור הפרויקטים הללו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1071-1072 – את זה אישרנו.

פניה מס' 1086.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב פיתוח האוצר בהתאם לסדרי עדיפויות הפנימיים של המשרד.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר ברצינות? איזה שינויים פנימיים? אני לא סומך על רשות המיסים אחרי מה שהם עשו עם חישוב מס מאוחד. מה רוצים לעשות עם 640,000 שקלים? מה הם רוצים לעשות עם הכסף הזה?
דורון סמיש
640,000 בהרשאה להתחייב בתקנה אחרת. רשות המיסים עברה למרכב"ה בשבוע שעבר ובגלל זה היה צורך להתאים מחדש את כל ההרשאות להתחייב בתקנות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1094-1098.
מיכל שינוול
הפנייה נועדה להעברת תקציבים ממשרדים שונים לרשות הטבע והגנים בגין פרויקטים שונים. למשל, שיקום עובדת, פיקוח על דייג בכנרת, 80,000 שקלים ממשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו אישרנו את זה, לא?
מיכל שינוול
לא. זה עלה ביום ראשון ולא הייתי כאן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.
היו"ר משה גפני
פניה מס' 10121 – המשרד לאזרחים ותיקים.
מוטי אלמליח
זה מנהלת השירות האזרחי לאומי. המשרד לאזרחים ותיקים מעביר לנו 700,000 שקלים לטובת הפיקוח על פרויקט "והדרת" של שירות אזרחי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1123, 1124.
עופר מרגלית
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 500,000 שקלים למשרד התקשורת עבור תקצוב של ייעוץ לוועדה הציבורית לבחינת הדואר.
היו"ר משה גפני
מה זה הייעוץ הזה?
עופר מרגלית
התכנסה ועדה ציבורית לבחינת ענף הדואר והמבנה העתידי של הדואר.
היו"ר משה גפני
מי מקבל את הכסף הזה?
עופר מרגלית
דרך משרד התקשורת. יצאו למכרז.
היו"ר משה גפני
למה צריך 500,000 שקלים?
עופר מרגלית
כי זאת עבודה מאוד מורכבת. הוא גם צריך לבחון את כל העלויות של הדואר ומזה לגזור את כל התעריפים שייקבעו. הוא אמור לצאת לסקרים, להבין מה תקן השירות העתידי של הדואר, עם כל השינויים הטכנולוגיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

יו"ר רשות החשמל העבירה לי הודעה. אנחנו אישרנו 4 מיליון שקלים על ייעוץ והיא הודיעה שהם יצאו למכרז ובסוף לקחו מישהו בחצי מחיר, ב-2 מיליון.
קריאה
קצת יותר מ-2 מיליון.
היו"ר משה גפני
פניה מס' 1125-1129.
קרן שפר
אני ממשרד התיירות.

הפנייה נועדה להקדים כ-31 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב מתקציב שיווק של 2013. יש פה עוד העברה של 300,000 שקלים למרכז הארצי למקומות קדושים, 100,000 שקלים ממשרד החקלאות ועוד שינויים פנימיים כדי שהמשרד ינצל את התקציבים שלו בצורה מקסימאלית.
היו"ר משה גפני
עבור מה זה 300,000 שקלים במקומות הקדושים?
קרן שפר
חסר להם כסף לתקציב השוטף שלהם.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1130.
צור אגזאן
פניה תקציבית זאת נועדה לכסות - בהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים של המשרד.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את ההסבר הזה.
צור אגזאן
יש תתי ביצוע בתקנות מסוימות ועודפי ביצוע בתקנות אחרות, אז מעבירים בסוף שנה, בהתאם לביצוע של המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1131
עמית סדן
הפניה נועדה לתקצב את משרד ראש הממשלה ב-100 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת ממשלה 4651 בנושא תכנית המשך לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים.
היו"ר משה גפני
מה זה?
עמית סדן
זאת תכנית שאושרה בממשלה.
היו"ר משה גפני
אז שהממשלה תאשר את ההעברה הזאת. תגיד לי מה זה.
עמית סדן
התכנית נועדה לפיתוח אזור אגן העיר העתיקה בירושלים בין השנים 2013 ל-2019, כולל פיתוח של מוצרים תיירותיים, הסביבה של המרחבים הציבוריים מסביב לעיר העתיקה, הר הזיתים.
היו"ר משה גפני
100 מיליון שקל עכשיו? אנחנו ב-2012.
עמית סדן
זה בהרשאה להתחייב. הביצוע של זה בפועל יהיה מאוד נמוך בשנת 2013 ו-2014 אבל הם צריכים את זה בשביל להתחיל לעבוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1132.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להפחית 4 שיאי כוח אדם מתקציב המנהל האזרחי בהתאם לביצוע הסכם שכר שנחתם ביום 22.7.2012 ובהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מפחיתים?
אסף וסרצוג
מפחיתים. זה בהתאם להסכם שנקבע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1133 , 1134.
עמית סדן
הפניה נועדה לכיסוי גירעונות שכר בתקציב היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1135-1138, 1142, 1145.
קרן שפר
הפניה נועדה לתגבר את תקציב המשרד בהרשאה להתחייב כחלק מהקדמה של 2013 וכן להעביר תקציב בגין החלטות ממשלה שאנחנו מאגמים: רכיבת אופניים, פיתוח טבריה ופיתוח קבר הרשב"י.
היו"ר משה גפני
איפה רכיבת אופניים?
קרן שפר
בכל הארץ.
היו"ר משה גפני
כמה כסף לקבר הרשב"י?
קרן שפר
עכשיו זה חלקו של האוצר שזה 1.84 מיליון. זאת תכנית כוללת של 28 מיליון.
היו"ר משה גפני
טבריה גם פה?
קרן שפר
כן.

זה הסיפור של הכביש שעושים סביב קבר מאיר בעל הנס?
קרן שפר
יכול להיות, זה משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
זאת כנראה אותה החלטה.
קרן שפר
יש תכנית מפורטת. אני חושבת שהכביש שייך למשרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1139.
מורן מזור
פניה זאת מיועדת לביצוע התאמות אחרונות בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהתאם לקצב הביצוע בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1140, 1174.
עדי חכמון
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של רשות המים ולהעביר 25 מיליון שקלים מתקציב הפיתוח לתקציב התמיכות. זה על-מנת שנוכל לשלם לספקים שנותנים הנחות לתעריפי המים בנכים בשנת 2013.
היו"ר משה גפני
אני רואה שיש פה מתן הנחות לנכים. זאת החלטה שלנו, נכון?
עדי חכמון
נכון.
היו"ר משה גפני
מעבירים את זה מתקציב המדינה לרשות?
עדי חכמון
בהרשאה להתחייב מתקציב הפיתוח לתקציב התמיכות כדי שאפשר יהיה לפתוח התחייבויות מול הספקים.
היו"ר משה גפני
אבל הכסף צריך להגיע מתקציב המדינה. הוא לא על חשבון הצרכנים?
עדי חכמון
לא על חשבון הצרכנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1141.
אמיר אדרי
פניה תקציבית זאת נועדה לתגבור 6 תקנים לרשות הגז הטבעי בגין סיכון תקציבי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1143, 1144.
אמיר אדרי
פניה תקציבית זאת נועדה לתקצב סך של 50,000 שקלים במזומן ממשרד האנרגיה לרשות המים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד האנרגיה והמים.
היו"ר משה גפני
50,000 אלף שקלים. מה זה הטלפונים הלווייניים?
אמיר אדרי
הטלפונים הלווייניים נועדו לשמש בשעת חירום. במקרה שיש תקלה ויש חשש שכל הרשת הסלולארית תקרוס.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1148 אישרנו.

אני חוזר לעמוד 63.

פניה מס' 1146, 1147 – רשות החשמל.
אמיר אדרי
פניה תקציבית זאת נועדה לתקצב סך של 280,000 שקלים במזומן עבור רשות החשמל בגין שכירת משרד לפעילותו.
היו"ר משה גפני
למה צריך את המשרד?
אמיר אדרי
הפעילות של רשות החשמל גדלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

אני עובר לעמוד 71.

פניות מס' 1150-1173.
מיכה פרלמן
הפניה נועדה לבצע הסטות בתקציב המדינה ולהעביר 503 מיליוני שקלים למערכת ההשכלה הגבוהה כדי לממן את התכנית הרב שנתית. זאת בעצם המנה השנייה שהגיעה עכשיו לפני שהגענו לפני כמה שבועות עם המנה הראשונה בסך 250 מיליון שקלים. מאז גם הצגנו לוועדה את התכנית הרב שנתית. זאת בעצם המנה השנייה.
היו"ר משה גפני
אני רואה שזה יורד מכל המשרדים.
מיכה פלדמן
זה הסטות בתקציב המדינה. בגלל שזה לא מתוקצב בבסיס, ההסכם נעשה אחרי התקציב הדו-שנתי ולכן כל שנה אנחנו עושים הסטה כדי להעביר את הכספים הללו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

הפניה אושרו. הועבר חצי מיליארד שקל למוסדות להשכלה גבוהה.

פניה מס' 1175 – ילדים ופנימיות רווחה

אין נציג.

פניה מס' 1176, 1178, 1180.
אסף וסרצוג
הפניה נועדה להעביר סך של - - - שקלים מתקציב המשרד לביטחון פנים וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: תגבור תקציב הגמלאות של המשטרה ושירות בתי הסוהר בסך של 90 מיליוני שקלים, תגבור תקציב השכר של המשטרה בסך של כ-25 מיליוני שקלים - - -
היו"ר משה גפני
אתם גם הולכים לקצץ היום בתקציב? אני לא מבין, יש קיצוץ ויש תוספת?
אסף וסרצוג
של המשרד לביטחון פנים?
היו"ר משה גפני
כן.
אסף וסרצוג
לא, הסעיף הקודם היה במנהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1177, 1179.
מורן מזור
פניה תקציבית זאת מיועדת להתאמת התקציב השוטף של משרד התחבורה לקצב הביצוע בפועל בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1181, 1182.
עמית סדן
הפניה נועדה לתקצוב של 67 מיליון - - -
היו"ר משה גפני
כל-כך הרבה כסף להוצאות משפטיות?
עמית סדן
פעם שעברה זאת היתה פנייה לשכירת שירותי רואה חשבון ושמאים בשביל לעזור - - -
היו"ר משה גפני
היה גם הוצאות משפטיות.
עמית סדן
פה מדובר על מימון של פסקי דין חלוטים שנפסקו נגד המדינה ונדרש לשלמם. הם כבר בוצעו בפועל.
היו"ר משה גפני
זה שאתם מורידים את זה מכל מיני מקומות, זה לא יפגע בפעילות? טוב, אנחנו בסוף שנה.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1183, 1184.
עמית סדן
הפניה נועדה לתקצוב 2.688,000 שקלים בהרשאה להתחייב לרשות למאגר ביומטרי וכן תקצוב של 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה למנהל חירום וכ-2 מיליון שקלים למימון הבחירות שנערכו במועצות האזוריות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1185, 1189, 1192.
עמית סדן
הפניה נועדה לנושאים הבאים: תקצוב של כ-102 מיליון שקלים במזומן ו-14 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למענקי פיתוח. 74 מיליוני שקלים למענק בירה וכ-28.5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור ביצוע ביקורת על רשויות מקומיות במשרד הפנים וכן לביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
מה זה מענק בירה? מה הוא כולל?
עמית סדן
תגבור. בבסיס יש 175 מיליון שקלים והסיכום הוא על סכום גבוה יותר. כן יש סיוע להקמה של ארנה בירושלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1186, 1190, 1191 – משרד המדע.
מיכה פרלמן
הפניה נועדה להעביר 1.2 מיליון שקלים למשרד המדע, 1.1 מיליון שקלים למשרד להגנת הסביבה עבור פרויקטים בתחום הקרינה הבלתי מייננת ועוד 200,000 שקלים ממשרד החינוך עבור פרויקטים בתחום הרובוטיקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1187, 1188.
עמית סדן
הפניה נועדה לתקצוב של 2 מיליון שקלים עבור תפעול משרד הפנים ותקצוב של 5 מיליון שקלים לרזרבת שר הפנים, 4 מיליון שקלים לקריות חינוך ו-3 מיליון שקלים עבור מענק פיתוח ברשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1193 – 1196.
עמית סדן
הפניה נועדה להעברת סכום של 10 מיליוני שקלים לפרויקט תעודות זהות חכמות ו-4 מיליון שקלים למימון של הרחקה של זרים מישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1197, 1198.
עופר מרגלית
הפניה נועדה לתקצוב הלוואה בסך 80 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

הביאו עוד חוברת.
פניה קירשנבאום
הוא עדיין לא הספיק להסביר מה הוא מעביר.

תסביר, אני אצביע עוד פעם.
עופר מרגלית
הפניה נועדה לתקצוב הלוואה בסך 80 מיליוני שקלים לערוצי הטלוויזיה המסחריים, תיקון החוק שאושר ב-20.12.2012 בעצם הסדיר את החוב של ערוץ 10 וגם של רשת.
היו"ר משה גפני
אני חוזר על ההצבעה.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – 1
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1199 – 1209.
מאיר בינג
הפניה נועדה להוסיף כ-1.5 מיליארד שקלים לתקציב מערכת הביטחון וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מינואר 2012.
היו"ר משה גפני
הסביר לי שר האוצר שהכסף הזה הוא כסף שבעצם משרד הביטחון כבר הוציא אותו. בעצם עושים פה שינוי שבעצם לא משנה את המצב. זה לא שיש להם עכשיו עוד תקציב. שלא נחשוב שבויכוח בין שר האוצר לבין שר הביטחון, ידו של שר הביטחון גברה. כך אני מבין.
מאיר בינג
אני אסביר. יש את החלטת הממשלה שאימצה שינוי בסדר עדיפויות בתקציב המדינה לשנת 2012 - - בוועדת טרכטנברג.

בהחלטה מה-8.1.2012 התקבלה גם החלטה - - -
היו"ר משה גפני
מה שייך לפה טרכטנברג?
מאיר בינג
באותה החלטה של טרכטנברג שאימצו, קיבלו גם החלטה על מערכת הביטחון. בהתחלה הורידו להם, החזירו להם.
היו"ר משה גפני
מה שייך טרכטנברג לתקציב של משרד הביטחון?
מאיר בינג
ההחלטה היא אותה החלטה מה-8.1. בהחלטה זאת קיבלו החלטה להוסיף 3.1 מיליארד שקלים למערכת הביטחון בהתאם לעמידה באבני דרך מסוימים: שקיפות ובקרה. במקומות שהם עמדו באבני הדרך הם מקבלים את הכסף ובמקומות שהם לא עמדו, הם לא מקבלים כסף.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1210 – חטיבה להתיישבות
יוגב גרדוס
הפניה נועדה לתקצב הרשאה של 203 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות. למעשה, במהלך השנה אנחנו תקצבנו את החטיבה במזומנים שלא הספיקו לצאת. לכן לקחנו את הכסף - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1211.
עמית סדן
פניה זאת נועדה לתקצב 200 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור מענק איזון מותנה. מענק איזון מותנה זה שנותנים מענק איזון וחלקו מותנה בעמידה ביעדים. זה לכל הרשויות.
פניה קירשנבאום
יש רשויות שלא מקבלות את המענק האיזון? זה לפי קריטריונים?
עמית סדן
כל הרשויות צריכות לעמוד ביעדים של גביה בשביל לקבל מענק מותנה שניתן רק בשנה העוקבת בשנה לאחר מכן.
פניה קירשנבאום
זה מחולק לפי קריטריונים או שזה בעדיפות של השר והוא מחלק?
עמית סדן
לא. זה לפי קריטריונים. מי שעומד ביעדי הגבייה שהוגדרו מתחילת השנה, שמוגדרים שווה בשווה לכולם, הוא מקבל את המענק המותנה. זה לא גמיש.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרו.

פניה מס' 1212 עד 1213.
קרן שפר
הפניה נועדה להעברת תקציב ממשרד הבריאות לרשות הטבע והגנים לפעולות פיקוח למניעת התפשטות הלישמניה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1214 – 1215.
צור אגזאן
פניה זאת נועדה לתקצוב 2 מיליון לשיפוי בגין סולר למקוואות וכן ביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להודיע לחברי הוועדה וגם למשרד. כאשר אנחנו קיבלנו החלטה על שיפוי של הרכבת ושל סולר לכל מיני נושאים שהחלטנו עליהם, חבר הכנסת אורי אריאל ואנוכי העלנו את העניין של שיפוי הסולר למקוואות. אז הועברו 2 מיליון שקלים עבור שיפוי הסולר. אני מבקש להודיע חד משמעית שהכסף הזה מיועד אך ורק לסולר למקוואות. אני מבקש מעקב אחרי זה.

אני חושב שלא מספיקים 2 מיליון שקלים מכיוון שבשיפוי שנתנו השנה יש יותר כסף. יכול להיות שאנחנו נצטרך להוסיף לזה כסף. הכסף הזה מיועד אך ורק לשיפוי של הסולר למקוואות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1216.
עמית סדן
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לצורך בפועל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1217.
עמית סדן
הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים והתאמות - - -
היו"ר משה גפני
מה עושים ב-601,000 שקלים? למי נותנים את זה?
עמית סדן
יש פה העברות בין סעיפים של תתי ביצוע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1218.
עמית סדן
הפניה נועדה לתקצוב ועדת הבחירות המרכזית בסך של 14 מיליוני שקלים עבור היערכותה לבחירות.
היו"ר משה גפני
בחירות עולות הרבה כסף.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1219, 1221.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה להעברת סכום של 117,112,000 לתגבור תקציב השכר במשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
למה צריך לתגבר להם את השכר?
דורון סמיש
כי בסוף השנה לוקחים תתי ביצוע - - -
היו"ר משה גפני
מקבלים עוד עובדים? נותנים להם עוד כסף?
דורון סמיש
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1220 – הוצאות משפטיות במשרד הפנים.
עמית סדן
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים של 2.4 מיליון שקלים עבור מימון הוצאות משפטיות במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1222-1225.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה להעברת סכום של 16,407,000 שקלים לתגבור תקציב השכר בבית הנשיא, בחברי הממשלה ובמטה לביטחון לאומי.
היו"ר משה גפני
מקבלים עוד עובדים?
דורון סמיש
לא.
היו"ר משה גפני
אז מה עושים עם הכסף הזה?
דורון סמיש
מכסים את גירעון השכר של סוף השנה.
היו"ר משה גפני
אין שינויים?
דורון סמיש
אין שינויים בכמות - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1226, 1233, 1235, 1237.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה להעברת סכום של 181,397,000 שקלים לצורך תגבור השכר במשרד האוצר בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
מקבלים עוד עובדים?
דורון סמיש
לא.
היו"ר משה גפני
נותנים תוספת שכר?
דורון סמיש
לא.
היו"ר משה גפני
אבל מורידים ממקומות אחרים.
דורון סמיש
כן. מורידים מתתי ביצוע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1227-1230.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה לתקצוב סך של 26,269,000 שקלים ממשרד ראש הממשלה ו-10 מיליון מסעיף הוצאות שונות ו-16 מיליון מסעיף אוצר למשרד החוץ לצורך תגבור תקציב השכר בהתאם לביצוע בפועל.

כמו כן, פניה זאת מבצעת שינויים פנימיים בתקציב משרד ראש הממשלה שעיקרם תגבור תקציב השכר של המשרד בהתאם לביצוע בפועל.

בנוסף, פניה זאת מתגברת את תקציב הקניות בסך של 33 מיליון שקלים במשרד החוץ בהתאם לסיכום.
היו"ר משה גפני
בהתאם לשכר כנ"ל?
דורון סמיש
לגבי השכר כנ"ל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1231, 1232.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה לתגבור סך של 1,840,000 שקלים לצורך יישום החלטת הממשלה מס' 1412 מיום 21.2.2010 בנושא העצמת תשתיות מורשת יהודית לאומית.
היו"ר משה גפני
אישרנו גם בישיבה הקודמת אז מה עכשיו?
דורון סמיש
כל משרד נותן משלו.
היו"ר משה גפני
זה לאיגום המשאבים?
דורון סמיש
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1234, 1236.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה לתגבור תקציב נתיב בסך של 8 מיליון בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מה זה סיכום בין המשרדים? למה זה מיועד? למה עכשיו לקראת סוף התקציב?
עינת גרוסמן
אני מנתיב. מטה נתיב נמצא כעת בתל-אביב והוא אמור לעבור למגדלי הבירה בירושלים. הסכום הזה נועד למעבר: שכירות, אחזקות וכדומה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1238-1241.
רועי קונפינו
הפניה נועדה להעביר סכום של כ-111,000,000 שקלים לקרן לקליטת חיילים משוחררים לצורך תקצוב הקרן.
היו"ר משה גפני
מי יודע כמה כסף אנחנו מעבירים היום?
היו"ר משה גפני
זה על-פי החוק של חיילים משוחררים?
רועי קונפינו
על-פי החוק שתוקן בינואר האחרון והכפיל את מענק השחרור.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1242, 1243.
מיכה פרלמן
זה המשך של הפניה הקודמת בענייני מערכת ההשכלה הגבוה. העברנו פה אחד חצי מיליארד שקל להשכלה הגבוהה, רק אני לבד. מה עכשיו?
מיכה פרלמן
יש עוד 17.9 מיליוני שקלים.
היו"ר משה גפני
למה לא שמתם את זה שם?
מיכה פרלמן
זה הגיע באיחור ממשרד המדע.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד?
מיכה פרלמן
לאותה תכנית רב שנתית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1244.
עמית סדן
הפניה נועדה לביצוע התאמות בתקציב השכר של רשות האוכלוסין וההגירה. אין פה תוספות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1245 – משרד הביטחון
רועי קונפינו
מדובר בהגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה בסכום של כ-350 מיליון שקלים. השימושים יפורטו בוועדה המשותפת. זה אל מול הכנסות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1246, 1247, 1250, 1249.
מיכה פרלמן
הפניה נועדה להעביר 2.4 מיליון שקלים במזומן ו-7 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למשרד המדע עבור פרויקטים בתחום הסייבר מהמטה הקיברנטי ועוד תגבור של 900,000 שקלים בתקציב של המטה הקיברנטי בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למטה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1248 – קופת חולים.
יוגב גרדוס
עוד כמה דקות צריכה להגיע עוד בקשה של בריאות ואז הם יסבירו יחד.
היו"ר משה גפני
פניות מס' 1251-1252.
רועי קונפינו
מדובר בהעברה של 300,000 שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון עבור הקמת בית כנסת באחת היחידות המסווגות של משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1253-1260.

יוגב, הם מתלוננים במשרד החינוך שתהיה להם בעיה עם השכר כי זה מאושר רק היום.
יוגב גרדוס
אנחנו נעשה כל מאמץ.
היו"ר משה גפני
אני לא עובד פה לבד. להעביר את השכר של משרד החינוך ומשרדים אחרים.
יוגב גרדוס
זאת הסיבה שאנחנו עושים את הוועדה האחרונה היום ולא ב-31 לדצמבר כדי שיהיה לנו שבהוע להיערך.
היו"ר משה גפני
דיבר איתי משה שגיא בטלפון בבוקר.
יוגב גרדוס
להתלונן זה תמיד מקדם.
היו"ר משה גפני
הוא לא התלונן, אני מתלונן. אני לא מתלונן, אני מבקש שתעשו כל מאמץ שלא יהיו תקלות ושלא יגידו משהו. אני שחררתי הכול. שחררתי גם את הקיצוץ הרוחבי וגם את הכסף האחר שעיכבתי.
שירלי באבד
עכשיו הכול יהיה בסדר.

הפניה נועדה לתקצב סך של 1,789,000,000 שקלים בהוצאה ו-270,000 שקלים בהרשאה להתחייב להתאמות סוף שנה בשכר המורים, הגננות ועובדי המטה בתקציב משרד החינוך, שנבעו בין היתר מיישום הסכם המסגרת במגזר הציבורי, העלאת שכר המינימום וכן יישום הסכם עוז לתמורה.
היו"ר משה גפני
אמרת שתדאגו שהכול יהיה בסדר. שלא יבואו אלי מורים ויגידו שבגללי הם לא קיבלו. אם הם יבואו בטענות, אני אשלח אליך.
שירלי באבד
העניין סגור.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1261 – הנציג עדיין לא הגיע.

פניה מס' 1263.
דורון סמיש
פניה תקציבית זאת נועדה לביצוע שינויים פנימיים בכמויות כוח האדם במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
קיבלו עובדים?
דורון סמיש
לא. להיפך, הפחיתו עובדים. בעיקר מדובר על תגבור שעות אבטחה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1264-1266.
שירלי באבד
הפניה נועדה לתקצב סך של 5.5 מיליון שקלים במשרד החינוך על-פי הפירוט הבא: 3 מיליון לחידוש מבנים, 1 מיליון לישיבות גבוהות ו-1.5 לתרבות יהודית.
היו"ר משה גפני
זה הסכם קואליציוני של מישהו?
שירלי באבד
כן. הסכם קואליציוני של ש"ס.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1267.
מיכה פרלמן
הפניה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד המדע כדי להתאים את זה לסוף שנה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 1268, 1269.
אמיר אדרי
פניה תקציבית זאת נועדה לתקצב את פרמיית הסיכון הנובעת ממתן ערבות מדינה לגיוסי חברת החשמל בסך של 200 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה בעקבות הערבות שאישרנו?
אמיר אדרי
כן, וזה עדיין לא מלוא הסכום.
היו"ר משה גפני
אבל הם עדיין מקבלים חשמל חינם.
אמיר אדרי
זה לא שלוב זה בזה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1248 – בריאות.
ערן הכהן
הפניה נועדה לסגור שנה בתקנת הסל ולהעביר את התמיכות לקופות חולים שחותמות בימים אלה על הסכמי הייצוב עד סוף שנת 2013.
היו"ר משה גפני
ליצמן בעד?
ערן הכהן
ליצמן בעד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1261 – שינויים פנימיים במשרד הבריאות.
ערן הכהן
סגירת שנה בתקציב של המשרד. התקציב עובר לסל הבריאות באחריות הקופות ולסל הבריאות באחריות המשרד וזה אותו דבר רק בסל התרופות שבאחריות המשרד.
היו"ר משה גפני
סגן השר בעניין?
ערן הכהן
הכסף הזה ממש בשליטתו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1262.

תגידו מראש עם סגן השר נמצא בעניין והוא בעד.
ערן הכהן
אפשר להגיש מראש שהפניות האלה הגיעו מהמשרד.


הפניה נועדה לביצוע התאמות בתקציב הפעילות של בתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים של משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות מס' 1270 עד 1276 – ייצוב עם קופות חולים השלמת סל הבריאות.
ערן הכהן
חשבתי שהסברתי קודם. זה התקציב של הקופות לסגירת שנה והסכמי הייצוב עד סוף שנת 2013 שייחתם ממש בימים אלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1277 – תקציב בתי החולים הממשלתיים.
רועי כפיר
הפניה נועדה לביצוע התאמות בתקציב של בתי החולים הכלליים של משרד הבריאות בהתאם לשינויי מחירים, הסכמי שכר והתאמות פנימיות.
היו"ר משה גפני
זה על דעת סגן השר?
רועי כפיר
בוודאי.
היו"ר משה גפני
אנחנו עדיין בפניה 1277.
רועי כפיר
אני אחזור. מדובר פה בהתאמה של סוף שנה שנדרשת בהתאם לביצוע בפועל של בתי החולים. הכנסות שהתקבלו וכדומה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 1278 – בינוי והצטיידות.
רועי כפיר
הפניה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב לפרויקטים של בינוי והצטיידות במשרד הבריאות וכאלה שנתמכים על-ידי משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
למה זה מגיע כל-כך מאוחר?
רועי כפיר
עד אתמול ועוד היום בבוקר, משרד הב ריאות עוד ביקש לבצע שינויים בתקציב שלו בכל היחידות.
היו"ר משה גפני
מה זה הצטיידות, 27 מיליון?
רועי כפיר
יש שם הרבה פרויקטים. בין השאר, MRI בבתי חולים ממשלתיים ולא ממשלתיים. הצטיידות יותר קלה שמתבצעת בדרך-כלל בבתי חולים פריפריאליים. חלק גם סכומים שהתבקשו וסוכמו פה מול חברי ועדה. אפשר להביא פירוט, זה לא מעט סעיפים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 1175 – ילדים ופנימיות.
ערן הכהן
הפניה נועדה להגדיל את ההוצאה המותנית להחזקת ילדים בפנימיות כתוצאה מהגדלת ההכנסה מהשתתפות הורים ורשויות מקומיות בסך של 3,600,000 שקלים. העניין הזה של הגדלת הוצאה מותנית על חשבון הכנסות – בהתחלה מתכננים גביה של 5 מיליון ואז מאפשרים ליחידה להוציא 5 מיליון בתקציב. אם מתגלה שיש גביה יתרה, למשל מההורים, הכסף לא הולך לתקציב המדינה אלא הוא נותן ליחידה להגדיל את הפעילות לאותם ילדים. זאת הגדלה של הוצאה מותנית אל מול הגדלת הכנסות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים