ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2012

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכלכלה
26/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 0>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ג בטבת התשע"ג (26 בדצמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012>
<תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012.>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
נחמן שי
מוזמנים
>
ליאת גלזר - עו"ד במחלקה משפטית, משרד התקשורת

דנה נויפלד - יועמ"ש, משרד התקשורת

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עפר מרגלית - רפרנט תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

יעל מבורך - רכזת תקשורת באגף תקציבים, משרד האוצר

אסי קליין - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

הילה שמיר - יועמ"ש, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

ניר שוויקי - ראש תחום כספים, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

יואב הלדמן - מנכ"ל, ישראל 10

דבורה קמחי - סמנכ"ל רגולציה וייעוץ משפטי, ערוץ 10

שאול מגנזי - משנה למנכ"ל, חברת רשת

אילאיל לבנת - יועצת משפטית, חברת רשת

סיון כרמון - מנהלת רגולציה, שידורי קשת

אביטל און שחר - עו"ד, שידורי קשת

אלדד קובלנץ - מנכ"ל, הטלוויזיה החינוכית

אביגדור דנן - יועץ משפטי, הטלוויזיה החינוכית

דוד בן בסט - יו"ר, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012>
<תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012.>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012. לאחר מכן - זה ישיבה נוספת?
דנה נויפלד
אפשר לאחד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם כך, אנחנו פותחים את שתי הישיבות ומאחדים אותן לישיבה אחת. הנושא הראשון הוא כפי שהצגתי. הנושא השני הוא תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012. בבקשה, משרד התקשורת.
דנה נויפלד
התקנות שהובאו לאישור ועדת הכלכלה הן תקנות שקובעות את גובה התמלוגים שהזכייניות משלמות לאוצר המדינה. כיום הן משלמות 2.5% מההכנסות שלהן ונכון ל-2013 הן אמורות, לפי המצב המשפטי הקיים, לשלם 1% מהכנסותיהן כתמלוגים לאוצר המדינה.
כחלק מההסדר שנעשה לערוץ 10 ובעקבות ההמלצות של הוועדה שישבה ודנה בעניינם – ועדה שכללה את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, החשבת הכללית באוצר והממונה על אגף התקציבים - המליצה על הפחתת התמלוגים לאפס אחוזים החל מ-2013. בהתאם לכך, התקנות שמונחות בפניך הן תקנות שמורידות את שיעור התמלוגים לאפס אחוזים החל מ-2013.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם לטלוויזיה וגם לרדיו.
דנה נויפלד
גם לטלוויזיה וגם לרדיו.
נחמן שי
על כמה כסף מדובר?
עפר מרגלית
1% תמלוגים שווה 10 מיליון שקלים.
נחמן שי
לטלוויזיה. וברדיו?
עפר מרגלית
זה גם לטלוויזיה וגם לרדיו. טלוויזיה זה 8.9 מיליון, רדיו זה 1.5 מיליון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז זה לא כזה כסף גדול.
דנה נויפלד
להם זה גדול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מתחלק בין כולם אני מבין – בין כל תחנות הרדיו ובין כל תחנות הטלוויזיה.
דנה נויפלד
אם הם מוכנים לוותר על ההורדה גם אנחנו נוותר. אם זה לא הרבה כסף בשבילם, אז אין בעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר. פשוט היה כזה רעש סביב התמלוגים האלה, כאילו יש פה איזה קרב על - - -
נחמן שי
אני מבין שבכך אתם מיישרים קו עם כל הגורמים, כולם לא משלמים תמלוגים.
דנה נויפלד
נכון.
נחמן שי
בזה עשינו צדק מוחלט, אם יש דבר כזה.
דנה נויפלד
זה לא עניין של צדק, אבל השווינו את המצב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש למישהו בחדר התנגדות?
נחמן שי
זה תהליך שהממשלה הלכה בו לאורך זמן. התהליך הוא נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה, אדוני.
שאול מגנזי
לנו, כמובן, אין התנגדות. אנחנו מברכים על המהלך המהיר הזה שקורה עכשיו. יחד עם זאת, כשדיברתם על הסכומים הבנתם שהסכומים מתחלקים מול כולם והם לא כאלה גבוהים עבור כל אחד, העניין היה עניין עקרוני כדי ליצור שוויון בין כולם. אנחנו שמחים שזה קרה עכשיו, אמנם באיחור אבל זה קרה.

אנחנו רוצים לציין משהו שהוא לא בדיוק שייך לדיון אבל הוא חלק מההסדר הכולל כדי להשלים אותו בצורה סופית ומושלמת מול ועדת לוקר, וזו ההתייחסות ל מיזוג בין מועצת הכבלים והלוויין למועצת הרשות השניה כדי לייצר גוף אחוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה יקרה רק אחרי הבחירות.
שאול מגנזי
בסדר. המהלך הזה עשוי לחסוך סדר גודל של 50 מיליון שקלים, שזה תקציב הרשות השניה. אנחנו מעריכים שהוא ייחסך כתוצאה מהדבר הזה ואז והכסף שילך לגופים יהיה יותר משמעותי ויסייע לקיום היומיומי שאתו אנחנו מתמודדים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם קשת פה או רק רשת? השאלה שלי מופנית גם לקשת וגם לרשת. נחלצנו באותו דיון אל תוך הלילה לעזור גם לכם, כתהליך נלווה לחילוץ של ערוץ 10. אני מבין שעדיין לא בוטלו הקיצוצים בלוח השידורים של חברת החדשות. האם זה נכון?
שאול מגנזי
ראשית, הם לא בוטלו. אבל השבוע יש דיון מאוד משמעותי שיבדוק את כל התקציב ויראה איך אנחנו חוזרים למסגרת הרגילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הרושם של הוועדה היה שאם אנחנו מושיטים לכם יד תהיה לזה משמעות. אם גם ככה הצרכן, הצופה והשוק החדשותי נפגע אז לא בטוח שהיה צריך לעשות חילוץ כזה מהיר בפגרת בחירות ולהישאר פה עד 2:00 בלילה בשביל לעזור.
אנחנו מאוחדים בעמדה הזו?
נחמן שי
לגמרי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מבקשים להחזיר את לוח השידורים באופן מיידי.
נחמן שי
בגלל ששנינו עסוקים במשהו אחר בימים האלה אפילו לא נתתי את דעתי שזה לא חזר מיד. בלאו הכי זה היה דבר שטעון בדיקה – האם הזכיינים רשאים לקצץ את תקציב החדשות באופן חד-צדדי ולהתעלם מחברת החדשות, מהמשמעות הציבורית של זה ומהדירקטוריון. זה דבר שהייתי פותח אותו לדיון גדול כי הקפדנו בעבר שזה לא יקרה, שהם לא יהיו בידיכם בדרך הזאת. אבל מרגע שנפלה ההחלטה, זה צריך להיעשות באופן מהיר. אני חושב שצריך להוציא על זה הודעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרנו דברים ברורים. מתי הישיבה שלכם?
שאול מגנזי
ביום חמישי. נאמר כאן רק שתי נקודות שהן חשובות וממין העניין. ראשית, תקציב חברת החדשות הוא 50% יותר ממה שהחוק מחייב. כלומר, מראש שמנו שם כספים הרבה יותר משמעותיים וגדולים, בדיוק מהטעמים שציינתם. שנית, גם במהלכים האלה שקרו כאן, והם קרו באמת בצורה מהירה, עדיין הכסף שצריך להגיע לא מגיע. צריך להביא גם את זה בחשבון. יחד עם זאת אני אומר לכם שברוח שאמרתם, הדברים יובאו בפני המנהלים שלנו כדי לראות איך לקדם את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצדדים עושים מאמץ מיוחד, מצפים גם מכם לעשות מאמץ מיוחד, יצירתי. תגשרו על זה.
נחמן שי
א', אתם יודעים היטב למה אתם משקיעים בחברת החדשות, כי אתם מקבלים מחברת החדשות את התמורה הכי גבוהה להוצאות שלכם. נהיה כנים בעניין הזה. התרומה שלכם מתקבלת יפה מאוד בתשואה, בגדול. זה דבר אחד.

דבר שני, אתה זוכר שנפגשנו בתקופת "עמוד ענן" באולפן של החדשות ודיברנו על זה - איזה מנגנון יש לפיצוי לזכיינים על ההפסדים שהיו בתקופת "עמוד ענן". זה מה שאני מבקש לדעת. בכל זאת, זו היתה תקופה של עשרה ימים בערך, אם לא יותר. הרשות מטפלת בזה?
הילה שמיר
תגובה קצרה, כי אני מבינה שזה לא ליבת הדיון כאן. קודם כול, לעניין השינויים בתוכניות חברת החדשות ובתקציב. שני הדברים אמורים לקבל את אישור מועצת הרשות השניה. לכן, ברגע שנודע לנו על ישיבת הדירקטוריון שבה החליטו גם על קיצוץ תקציבי וגם על שינוי לוח השידורים, ששניהם אמורים להיות באישור מועצת הרשות השניה, יצא מכתב לשלושת המנכ"לים – גם של חברת החדשות וגם של שתי הזכייניות – שהדבר לא מאושר והוא צריך לבוא לאישור. אנחנו יודעים שיש מגעים כדי להשיב את הדברים על כנם, כי זה לא משהו שהזכיינים יכולים לעשות באופן חד-צדדי.
לשאלה השניה - מיד עם תום מבצע "עמוד ענן" הרשות השניה כבר ערכה התאמות, שהיא יכולה לעשות ובסמכותה לעשות, כמו ניוד דקות פרסום או דברים אחרים שאפשר לעשות, באופן יחסי לשמונת הימים בהם היה המבצע ובהם השתנה לוח השידורים באופן שלא היה תלוי בהכרח בזכיינים. כך שהעניין הזה כבר בטיפול.
נחמן שי
בפעם הקודמת, אחרי "עופרת יצוקה", זה לקח חודשים על חודשים. כנראה שרואי החשבון שטיפלו בעניין הזה הרוויחו יותר מההפסדים שהיו.
הילה שמיר
הנושא כבר בטיפול, עבר ישיבת מועצה.
שאול מגנזי
העניין הוא מאוד פשוט: ברגע שנותנים לך עוד דקות אבל אתה לא מוכר את הדקות שיש לך, אז מה זה מועיל?
נחמן שי
זה מה שרציתי להגיד. לא ברור שהדקות הן פיצוי. במצב שהם לא מוכרים 100%, אז זה לתת להם משאב שהם לא זקוקים לו. חוץ מזה, כמו ששנינו התרשמנו, התפקיד של ערוצי הטלוויזיה במבצע הזה היה מעל ומעבר לתפקיד הציבורי שלהם. הם תפקדו כערוצים ממלכתיים, הם שירתו את הציבור בדרך הכי טובה שיכולה להיות. אני לא מדבר על תוכניות, אני מדבר על העברת האינפורמציה לציבור, המסרים, ההרגעה, ההפעלה – כל הדברים האלה. אילולא הם היו מוכנים לעשות את זה – הם יכלו לסרב - מצב הציבור היה אחר, לכן זה צריך להילקח בחשבון.
הילה שמיר
זה חלק מתפקידם, אבל הם יקבלו על זה גם - - -
נחמן שי
יש לכם לוח זמנים מתי אתם מסיימים את זה? עכשיו תבקשו מהם חישובים, תחשבו את זה על בסיס שנתי, תחלקו את זה לימים ושבועות.
הילה שמיר
לא, זה לא אמור לקחת יותר מכמה שבועות. המועצה קיבלה את ההחלטה מיידית – אני חושבת ששבועיים לאחר תום המבצע. אנחנו יכולים לעשות מה שבסמכותנו לעשות. גם את זה אנחנו בודקים ואני מניחה שזה יסתיים בשבועות הקרובים.
נחמן שי
ומה ערוצים 2 ו-10 מתכוונים לעשות בעניין הזה? איך אתם מתכוונים- - - ?
סיון כרמון
פנינו מספר פעמים לרשות השניה, שאמרה שהיא מטפלת בנושא הזה.
הילה שמיר
לא רק מטפלת, התקבלה החלטה מועצה. קיבלתם את החלטת המועצה לידיכם.
סיון כרמון
אנחנו מאוד מודים ומוקירים על כך, אבל כמו שאמר חבר הכנסת שי, כרגע זה לא מסייע בידינו כי את דקות הפרסום הקיימות אנחנו לא מצליחים למכור אז תוספת שלהם איננה עוזרת לנו. יחד עם זאת, אנחנו בערוץ פתוח מול הרשות השניה על מנת לראות איך אנחנו מתקדמים בנושא הזה.
שאול מגנזי
גם אנחנו נתבקשנו לשלוח פירוט של הנזקים שנגרמו. מדובר על נזקים של למעלה מ-15 מיליון שקלים בתקופה הזאת, מכל המינים והסוגים, לרבות אולפנים פתוחים שפעלו מסביב לשעון, כולל בשבת. החומר הזה נשלח, קיבלנו באמת מענה מהיר, אבל המענה הזה הוא לא מענה שהולם, הוא אפילו לא יחסי נוכח הבעיה ובטח לא בזמנים האלה.
יואב הלדמן
אצלנו זה בדיוק אותו הדבר, אין אפילו מה להוסיף. את ההפסד אנחנו כבר משלמים.
נחמן שי
אתה סיפרת לי בשעתו על ההתכתבות.
יואב הלדמן
כן, היה אותו דבר בזמנו. אני מזכיר לכם, מבחינת מחויבויות התוכן – לא קיבלנו הקלות. דקות הפרסום, כמו שאתם רואים, השוק הזה מצטמצם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. נא להקריא.
ליאת גלזר
"תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012.

תיקון תקנה 5.
בתקנה 5 לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנת משנה (ב), בפסקה (4), במקום "1%" יבוא "0%".

אסביר לפני שאני ממשיכה. בחוק הרשות השניה סעיף 100(ג) קובע ששיעור התמלוגים שמשנים אותו ייכנס לתוקף רק חצי שנה לאחר השינוי. משכך, ומכיוון שתקנות הכספים ותקנות הרדיו, שנדבר עליהן תיכף, קובעות שאת התמלוגים צריך לשלם בתשלום רבעוני. בתיקון תקנה 18 אנחנו מציעים לדחות את תשלום התמלוגים עבור הרבעון הראשון, שכן הרבעון הראשון עדיין לא ייכנס בו שיעור התמלוגים החדש שאנחנו מציעים לתוקף. לכן אנחנו מציעים לדחות את המועד לתשלום התמלוגים לאותו רבעון יחד עם הרבעון שאחריו, שאז כבר שיעור התמלוגים החדש ייכנס לתוקפו ויהיה אפס אחוז, ולמעשה לא תחול החובה. זה איזשהו טריק בשביל לפתור את הבעיה.

"תיקון תקנה 18. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:

"(ז) על אף האמור בתקנה 6(ח), בעל זיכיון ישלם את התמלוגים המגיעים ממנו בעד הרבעון הראשון של שנת 2013 ביום י"ד באב התשע"ג (21 ביולי 2013).
תחילה. תחילתה של תקנה 1, שישה חודשים מיום פרסום תקנות אלה, כאמור בסעיף 100(ג) לחוק.

תחילתה של תקנה 2 ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש הערות על התקנות? אין. תקראי בבקשה את סט התקנות השני.
ליאת גלזר
"תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012.
החלפת תקנה 6. בתקנה 6 לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 (להלן – התקנות העיקריות), בפסקה (4), במקום "1%" יבוא "0%".
תיקון תקנה 13.
בתקנה 13 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בתקנה 7(ב), בעל זיכיון ישלם את התמלוגים המגיעים ממנו בעד הרבעון הראשון של שנת 2013 ביום י"ד באב התשע"ג (21 ביולי 2013)."

תחילה. תחילתה של תקנה 1, שישה חודשים מיום פרסום תקנות אלה, כאמור בסעיף 100(ג) לחוק.

תחילתה של תקנה 2 ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי. למישהו יש הערות לתקנות שהוקראו? מאחר שאין הערה לשום סעיף בתקנות, אנחנו מצביעים קודם כול על הסט הראשון של תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקנות אושרו פה אחד.

סט התקנות השני – תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקנות אושרו פה אחד. אני מבקש ממנהלת הוועדה לשחרר באופן מיידי לחתימת השר את תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ג-2012, קרי התקנות שמפחיתות את התמלוגים לתחנות הרדיו. את התקנות בעניין הטלוויזיה להשעות עד שנקבל את התשובה על החזרת התוכניות החדשות: "שש עם" ו"פגוש את העיתונות" ללוח השידורים. תודה רבה.
לאה ורון
אנחנו מבקשים שההודעה תהיה בכתב לוועדה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים