ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2012

תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר)(תיקון), התשע"ג-2012, בדבר הארכת התקופה הקבועה בהוראת המעבר

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכלכלה
26/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 972>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ג בטבת התשע"ג (26 בדצמבר 2012), שעה 11:45
סדר היום
<תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר)(תיקון), התשע"ג-2012, בדבר הארכת התקופה הקבועה בהוראת המעבר>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
שרון מאיר - יועצת משפטית, משרד התיירות

רקפת לוי - מנהלת תחום בקורת המוצר התיירותי ולשכות, משרד התיירות

שי דותן - כלכלן ברשות המיסים, משרד האוצר

ניר בן אהרון - מנהל תחום בכיר מאקרו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

צבי לביא - עיתונאי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר)(תיקון), התשע"ג-2012, בדבר הארכת התקופה הקבועה בהוראת המעבר>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהרים טובים, אנחנו מתחילים ישיבה נוספת. על סדר היום תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר) (תיקון), התשע"ג-2012, בדבר הארכת התקופה הקבועה בהוראות המעבר.
בבקשה, משרד התיירות. בוקר טוב.
שרון מאיר
לפני כשנה, ב-12 בדצמבר בשנה שעברה, התקנו את תקנות שירותי תיירות שהחליפו את צו הפיקוח על המצרכים ושירותים. מכוח אותו צו הוצאו אישורים לבתי עסק, שלפיהם בתי עסק יוכלו להשיב מע"מ לתייר. במסגרת אותן תקנות נקבעה הוראת מעבר, ובה ביקשנו שבתי עסק שהיו כבר בהסדר הקודם של הצו יוכלו להגיש בקשות ולחדש את האישור שלהם עד סוף דצמבר.
במסגרת אותה שנה, מהשנה שעברה ועד עכשיו, היינו בפגישות אינטנסיביות עם רשות המסים. רשות המסים מחשבה את כל הנושא, וכך גם במשרד התיירות. מעבר לזה היו עוד כל מיני היערכויות לקראת קליטת התקנות לתוך המשרד. ציפינו שאותם 6,000–7,000 בתי עסק שהיו מכוח הצו עם כתבי אישור יפנו שוב ויבקשו לחדש. לקראת ספטמבר גילינו שבסך הכול הגישו כ-180 בקשות. נכון להיום זה כבר קפץ ל-700 ואנחנו רואים עדיין מגמת צמיחה, אבל לא מספיק בתי עסק, ביחס לבתי העסק שהיו, הגישו בקשות.
לאה ורון
אתם יידעתם את בתי העסק?
שרון מאיר
בוודאי. שלחנו פעמיים מכתבים, הודענו בדבר התקנות, פרסמנו באתר האינטרנט. עשינו את כל מה שנדרש. היה גם כנס - - -
אתי בנדלר
את מדברת על 700 מתוך כמה?
לאה ורון
6,000–7,000 בתי עסק.
שרון מאיר
המשמעות אינה שהם לא יוכלו להצטרף בהמשך להסדר. הם יוכלו להגיש בקשה להצטרף כהסדר חדש, אבל משרד התיירות יצטרך לעבור בית עסק בית עסק ולעשות את כל הבדיקות מההתחלה. זה גם כפל אגרה מבחינת בתי העסק, שלא לצורך.
ביקשנו להאריך את הוראת המעבר בשישה חודשים נוספים על מנת שיוכלו לפנות עוד בתי עסק. במסגרת החודשים האלה גם נערוך כנסי הסברה, אנחנו מקווים שגם זה יעלה את המודעות. עשינו כנס מקדים, ראינו בדיוק איפה הבעיות וחלק מהמגבלות הסרנו במהלך אותם חודשים. אנחנו מקווים שעד סוף יוני נראה הרבה יותר בתי עסק בתוך ההסדר.
אתי בנדלר
המגבלות שהסרתם לא חייבו תיקון התקנות המאוד מפורטות בדבר הדברים שאתם אמורים לבדוק כתנאי למתן האישור?
שרון מאיר
לא. המגבלות היו בעיקר טכניות, כי רשות המסים רצתה כרטיס חכם. במסגרת הישיבות שקיימנו אתם הם הסכימו להסיר את זה כי הם ראו שזה איזשהו חסם פסיכולוגי לבתי העסק. הורידו את זה. דבר נוסף הוא כנסי הסברה, כי הם לא ידעו לקראת מה הם הולכים, הם לא הבינו שזה אותו אישור שהיה להם קודם והם ממשיכים את ההסדר, רק תחת תקנות ולא תחת הצו. היום יש מודעות הרבה יותר גבוהה בשטח, אנחנו רואים את ההתעוררות, אנחנו רואים שהרבה יותר בתי עסק הצטרפו. בשלושת החודשים האחרונים זה כבר צמח בעוד 500, מקווים שכך יהיה גם בשישה חודשים הבאים.
אתי בנדלר
האם המשמעות, אם הוועדה לא תאשר את התקנות החדשות, היא שאותם בתי עסק שהיה להם אישור לפני כן ולא יהיה להם אישור לפי התקנות החדשות בעצם לא יוכלו למכור לתיירים בפטור ממע"מ?
שרון מאיר
בדיוק כך, כי רק מי שיש לו את האישור רשאי לתת אישור לתייר להזדכות על המע"מ בצאתו מישראל.
שי דותן
זה לא פטור, זה אישור על הזדכות.
אתי בנדלר
הזדכות, זה הביטוי הנכון. יש לכם נתונים לגבי רמת הניצול של אותו זיכוי על-ידי תיירים?
שי דותן
שמונה מיליון שקלים בשנה.
צבי לביא
לא הרבה. למה הם לא רוצים?
שרון מאיר
זה לא שהם לא רוצים לדעתי, פשוט לא היתה מספיק מודעות או שהיה איזשהו חשש או חסם פסיכולוגי, שצריך עכשיו למחשב את בית העסק. הקלנו מאוד, אפשרנו להגיש גם בקשה ידנית ולא רק דרך האינטרנט כדי שהם יחלפו את החסם הפסיכולוגי הזה, ובאמת רואים מגמת שיפור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר להקריא את התקנות.
שרון מאיר
"תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר) (תיקון) תשע"ג-2012.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 11, 12 ו – 24 לחוק שירותי תיירות התשל"ו- 1976 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 13. 1. בתקנה 13 לתקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר) התשע"ב 2011 במקום "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)" יבוא - "יום כ"ב תמוז התשע"ג (30 ביוני 2013)".
אתי בנדלר
המילה "יום" מיותרת.
שרון מאיר
אוקיי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד התקנות?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקנות אושרו. אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים