ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
23/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1229>
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, י' בטבת התשע"ג (23 בדצמבר 2012), שעה 12:10
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אורי אריאל

אמנון כהן

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
עפרה רוס - מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

דב בארי - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב אוחיון - אגף תקציבים, משרד האוצר

אופיר להב - ממונה תקציבים, המשרד לקליטת העלייה

תמי מרוז - מפקחת ארצית ניצולי שואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

גיא אטיאס - מנהל תחום בכיר תקציבים, משרד התרבות והספורט

רועי קרת - המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

שרון אסיסקוביץ - רפרנט מחקר סיעוד, המוסד לביטוח לאומי

עדנה ליימן - ממונה בכירה באגף זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי

שני גוטמן - יועצת בעמותה אביב לניצולי השואה

צבי זרחיה - עיתונאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים עכשיו לבקשה שלי לרביזיה על שינויים בתקציב לשנת 2012, מספרי הפניות לוועדה: 1005 ו-1006 שהם לצורך תקצוב גמלאות – את שומעת, עפרה? – לצורך תקצוב גמלאות ושירותים רפואיים לניצולי השואה.
הצבעתי בשבוע שעבר על הפנייה הזאת, אבל הגשתי רביזיה מכיוון שהייתה פה קבילה, גם שלי – ה-102 מיליון שקלים יורדים מהביטוח הלאומי ואני מבקש לדעת אם יש פה נציג של הביטוח הלאומי. האם זה יפגע בתשלומים של המוסד לביטוח לאומי?
רועי קרת
לא. זה לא יפגע.
היו"ר משה גפני
אז ה-102 מיליון שקלים עוברים ליישום - - -
תמי מרוז
סליחה, זה לא יפגע בהשלמת הכנסה?
יואל חסון
איך זה לא יפגע?
רועי קרת
אני אסביר ואולי חברי ישלים את הדברים אחר כך. אלו כספים שהם לא כספי הביטוח הלאומי. האוצר, כידוע, משפה את המוסד לביטוח לאומי על כל מיני סכומים שאנחנו גובים ועל סכומים שאנחנו משלמים במשך השנה.
השנה, כמו שקרה בשנים קודמות, האוצר העביר יותר מדי כסף. אלו לא כספים שלנו, אין לנו טענה עליהם והם אמורים לחזור לאוצר המדינה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת עתניאל שנלר, אנחנו מדברים על 102 מיליון שקלים שילכו לרשות לזכויות ניצולי שואה לצורך תקצוב גמלאות ושירותים רפואיים לניצולי השואה.
עתניאל שנלר
זה בנוסף למסגרת הקיימת?
היו"ר משה גפני
לא, לא. זה לא קשור בכלל לקרן. תסבירי, עפרה.
עפרה רוס
זה תשלום לתגמולים ולטיפולים רפואיים לניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
תסבירי.
עפרה רוס
יש לנו תגמולים בגובה של כ-50 מיליון שקלים שדיברנו עליהם ויש לנו צרכים נוספים שאנחנו נותנים לניצולי השואה וצרכים תוספת תקציבית – זה עבור כל מיני טיפולים רפואיים - - -
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לקרן. לא קשור בכלל.
עפרה רוס
זה לא קשור לקרן לחלוטין, זאת עוד תוספת שהמדינה נותנת לניצולי השואה – ממש לא קשור לקרן.
היו"ר משה גפני
בעקבות הבהרת הדברים אני מודיע שאני מסיר את הרביזיה ולכן אנחנו לא צריכים להצביע והכסף עובר. פנייה 1005 ו-1006 מאושרות - - -
עתניאל שנלר
זה עבר בפעם שעברה.
היו"ר משה גפני
כן, אני הגשתי רביזיה. אבל ברגע שהסרתי את הרביזיה, אחרי ההסבר, הכסף יעבור לרשות. אותה שאלה קיימת על מספרי פנייה לוועדה: 1013 ו-1014. שם מדובר על 15.3 מיליון שעוברים למשרד הרווחה לצורך תקצוב חוסים במסגרת חוץ-ביתית, וגם זה יורד מהמוסד לביטוח לאומי. אני מבקש לדעת, עורך דין קרת, האם זה יפגע בפעילות של המוסד לביטוח לאומי?
דב בארי
זה זהה להעברה התקציבית הקודמת, לצורך העניין. זה תקצוב עודפים - - -
עתניאל שנלר
כמה בסך הכול? 105 מיליון ועוד 15 מיליון? זהו?
היו"ר משה גפני
102 מיליון ועוד 15.3 מיליון.
דב בארי
כן, כן. זה נובע מטיפול - - -
היו"ר משה גפני
התחלתי לעבוד במשרד האוצר, אני צריך לדעת מספרים.
דב בארי
זה עניין טכני פשוט. את תקציב המדינה ל-2012 בנינו לפני שנתיים. תקצבנו באופן מקורי את הביטוח הלאומי. יש שם תקציב שיושב שם כאבן שאין לה הופכין כי אין דרך ואין צורך להעביר את זה לביטוח הלאומי.

מדינה משפה את הביטוח הלאומי והכול לפי חוק והכול משולם עד לשקל האחרון. זה תקציב עודף ונעשה - - -
היו"ר משה גפני
טוב, אחרי שהלאמתם את הביטוח הלאומי לפני כמה שנים אז הכול בסדר. עורך דין קרת, לא מעניין אותי מה שאומר בארי בעניין הזה – מעניין אותי מה שאתה אומר. אין פגיעה?
רועי קרת
אבל מה שהוא אומר זה נכון.
היו"ר משה גפני
אני יודע. כל מה שהוא אומר תמיד נכון, אבל לפעמים אתם מתרגזים על מה שהם אומרים נכון.
רועי קרת
נכון, נכון.
היו"ר משה גפני
הפעם אתם לא מתרגזים?
רועי קרת
היינו פה כמה פעמים והתרגזנו – זה לא המקרה. זה לא כסף שלנו, זה כסף שהועבר מראש - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מסיר את הרביזיה מפנייה 1013 ו-1014, ועל כן הפנייה של 15.3 מיליון שקלים לצורך תקצוב חוסים במסגרות חוץ-ביתיות במשרד הרווחה מאושרת. ואנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום. דב, בוא הנה. אין משרד התרבות?
טמיר כהן
לא קיבלנו פנייה.
עפרה רוס
אנחנו סיימנו?
היו"ר משה גפני
כן, כן.
עפרה רוס
תודה רבה.
עתניאל שנלר
משה, יש עוד משהו היום?
היו"ר משה גפני
כן, העברות. טמיר אתם מאורגנים? לא עושים הפסקה היום, צום היום.
עתניאל שנלר
אני מבין שאין בעיות מיוחדות, נכון רב משה?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע אלו פניות הגיעו.
אמנון כהן
להשלים מיליון לוקח ארבע שעות, מיליארדים – חמש דקות. איך אתה מרגיש?
היו"ר משה גפני
מה המצב?
אורי אריאל
משה, רק יצאנו וכבר גמרת - - -
היו"ר משה גפני
לא גמרתי. אני מחכה להעברות. יש ארבע העברות.
אורי אריאל
מה זה? אלו העברות?
אמנון כהן
יש העברות? תסתדר לבד.
היו"ר משה גפני
יש משרד התרבות שביקשתי לפצל. נו, טמיר - - -
אמנון כהן
טוב, גפני, אני סומך עליך.
היו"ר משה גפני
יש משהו דרמטי? אמנון ואורי צריכים להישאר? טמיר, תגיד להם.
טמיר כהן
שחררנו אותם, לא?
אורי אריאל
בסדר, אין משהו - - -
היו"ר משה גפני
אם יהיה משהו אני אקרא לכם. אני רוצה לסיים עד תפילת מנחה. משרד הקליטה, אתה הרפרנט של הקליטה?
אופיר להב
אני עובד משרד הקליטה.

פנייה 1010
היו"ר משה גפני
מספר פניה לוועדה 1010.
אופיר להב
מדובר בשינוי פנימי לתקצוב בנושא מסורבי עלייה. הייתה החלטת ממשלה - - -
היו"ר משה גפני
168 אלף שקל? טוב. מי שבעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 1010 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 1105-1100 ו-1108
היו"ר משה גפני
פניות 1100 עד 1105 ו-1108. בבקשה, גיא.
גיא אטיאס
הפנייה התקציבית הזאת נועדה לתת מענה לכמה צרכים - - -
היו"ר משה גפני
רגע. השרה דיברה איתי בשבוע שעבר. אם זה יאושר היום, זה בסדר? אתם יכולים להשתמש בפניות האלה?
גיא אטיאס
כן.
היו"ר משה גפני
איזה מזל יש לי. בבקשה.
גיא אטיאס
הפנייה נועדה לשרת כמה צרכים שיש למשרד: אחד, יש לנו הסכם עם - - - שבמסגרתם, חלקם בהרשאות וחלקם במזומן. חלק מזה היא תוספת הרשאה בגין הסכם קיים מול משרד האוצר וחלק זה תוספת מזומן בגין הרשאות קיימות.
בנוסף לזה, יש לנו תוספת די גדולה לרשות העתיקות של 13 מיליון ש"ח. גם זה סיכום תקציבי כנגד תכנית הבראה שעברה רשות העתיקות. 10 מיליון ש"ח מיועדים לתקצוב משרד הספורט כנגד סיכום תקציבי שרק בסוף השנה, כמו שאתם יודעים, מגיע למשרדים, סיכום תקציבי שלנו עם אגף תקציבים שעכשיו בא לידי ביטוי.

בנוסף, עוד 4.5 מיליון ש"ח ממשרד ראש הממשלה בנושא שימור אתרים – תכנית תמר – אלו תכניות שהמשרד מפעיל הן בשימור אתרים והן ברשות העתיקות כנגד סיכומים מול פינסקי.
היו"ר משה גפני
מה מול פינסקי? לא הבנתי.
גיא אטיאס
4.5 מיליון ש"ח עבור שימור אתרי מורשת. משרד ראש הממשלה, המועצה לשימור אתרים ורשות העתיקות עבור פרויקטים משותפים.
היו"ר משה גפני
מה זה שייך לפינסקי?
גיא אטיאס
פינסקי מנהל תכנית תמר, תכנית מורשת - - -
היו"ר משה גפני
של משרד החינוך?
גיא אטיאס
לא. משרד ראש הממשלה. ראובן פינסקי.
היו"ר משה גפני
טוב.
גיא אטיאס
יש עוד ארבעה מיליון ש"ח שנועדו לתקצב אזרחים ותיקים.
היו"ר משה גפני
ראיתי, כן. מה זה המיליון?
גיא אטיאס
מיליון שקלים ממשרד החינוך עבור מתקני ספורט.
היו"ר משה גפני
איפה בונים את זה?
גיא אטיאס
יש תבחינים שפורסמו - - -
היו"ר משה גפני
מיליון שקלים מספיקים למתקני ספורט?
גיא אטיאס
לא. אגמנו משאבים – ממשרד החינוך מיליון ש"ח. בסך הכול נחלק 22 מיליון ש"ח.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות 1105-1100 ו-1108 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
גיא אטיאס
תודה רבה לכם.
היו"ר משה גפני
על לא דבר. משרד התרבות. משרד החקלאות – דייג בכינרת - - -
גיא אטיאס
זה לא אני. אישרתי עכשיו פניות 1105-1100 ו-1108, נכון?
טמיר כהן
כן, זה אושר.

פניות 1098-1094
היו"ר משה גפני
פניות 1098-1094, מי זה?
שגית אפיק
לא באו.
טמיר כהן
לא הגיעו, לא נמצאים.
גיא אטיאס
זה לא אני, נכון?
היו"ר משה גפני
מורידים לכם כסף.
גיא אטיאס
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
414 אלף ש"ח - - -

פנייה 1122
היו"ר משה גפני
פנייה 1122, בבקשה.
יוגב אוחיון
הפנייה נועדה - - -
היו"ר משה גפני
אני לא יכול כך. כן, בבקשה.
יוגב אוחיון
הפנייה נועדה לתוספת הרשאה להתחייב בסך 2.5 מיליארד שקל עקב טעות טכנית שהייתה לנו עם הפנייה שנועדה להפחית הרשאה באותו סכום ממשרד הביטחון.
טמיר כהן
אז זאת לא הייתה טעות טכנית. הסברתם את זה בצורה מפורטת.
יוגב אוחיון
מה שהיה עם משרד הביטחון לא היה טעות טכנית. מבחינת מערכות המחשב שלנו הפנייה של משרד הביטחון אושרה כביכול, למרות שהיא לא אושרה בפועל ואנחנו הסתמכנו - - -
היו"ר משה גפני
אתה הרפרנט של האוצר?
יוגב אוחיון
אני רכז מאקרו באגף תקציבים באוצר.
היו"ר משה גפני
מה אומר על זה משרד הביטחון?
יוגב אוחיון
הבקשה הזאת לא נוגעת למשרד הביטחון. הבקשה הזאת נועדה לתוספת הרשאה כדי שפניות שדרשו הרשאה להתחייב, שאושרו כאן בוועדת הכספים יוכלו לעבור במערכת "מרכבה" - - -
היו"ר משה גפני
על זה דיבר איתי השר?
יוגב אוחיון
לא. אני לא מאמין.
היו"ר משה גפני
שר האוצר דיבר איתי על זה.
יוגב אוחיון
יכול להיות שדיבר על הפנייה של משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
לא, לא. על זה. על הרשאות להתחייב.
שגית אפיק
מה הטעות הטכנית?
היו"ר משה גפני
מה הטעות?
יוגב אוחיון
הטעות הטכנית היא שבמערכות המחשב שלנו, ה-2.5 מיליארד שקלים שנלקחו ממשרד הביטחון הופיעו כסכום שיש לנו אותו, כסכום שאנחנו יכולים לחלק אותו. בפועל חולקו הכספים האלה, אושרו כאן בוועדה.

מבחינת "מרכבה" – לנו יש מערכת תקציב שלא תואמת את מערכת "מרכבה".
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לעכב את זה, אני רק אגיש רביזיה.
טמיר כהן
מה דינה של הפנייה ההיא?
יוגב אוחיון
לא אושרה. הפנייה הזאת, במידה והיא לא מאושרת – נניח הועברו בשבעו שעבר כספים למשרד החינוך, משרד החינוך התלונן שהוא לא רואה את הכספים במערכת. זה בגלל שיש פער בין "מרכבה" למערכות התקציב. הפנייה הזאת נועדה לתקן את הפער הזה. אין בה שום דבר מהותי.
היו"ר משה גפני
טוב, מי בעד אישור הפניה – ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה 1122 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. אני מגיש רביזיה. אני רק רוצה לברר את זה. אין בעניין הזה שום השלכה?
יוגב אוחיון
במידה וזה לא יאושר עד סוף היום אז תהיה לנון בעיה עם ביצוע של פניות שאושרו בשבוע שעבר. לכן, מה שאפשר ליישב היום - - -
היו"ר משה גפני
היום, היום. בסדר. תודה רבה. אורית, יש עוד משהו? זה לא ה-2.5 מיליארד שאז לא אישרנו?
יוגב אוחיון
לא. זה לא.
היו"ר משה גפני
אין קשר. אז למה זה בדיוק אותו סכום?
יוגב אוחיון
כי הסכום ההוא היה אמור לממן לנו דברים אחרים אז יש קשר טכני ביניהם אבל אין קשר מהותי, זאת אומרת, מה שלא אישרת – לא יאושר אז. הכסף לא יילקח ממשרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
צבי זרחיה
מה המשעות עכשיו של ה-2.5 מיליארד? לוקחים מהם?
היו"ר משה גפני
לא, לא. לא לוקחים. הוא אומר שזה רק תיקון טכני.
יוגב אוחיון
אם הבעיה תיפתר בימים הקרובים אז יכול להיות שהכסף יילקח, אבל הפנייה הזאת לא לוקחת את הכסף – היא מכניסה לרזרבה - - -
היו"ר משה גפני
טוב, צריך לדבר על זה. אורית, יש עוד פנייה?
טמיר כהן
מאיפה לקחתם את ה-2.5 מיליארד האלה?
יוגב אוחיון
הם נוספו באישור ועדת הכספים, אין מקור להם. ההרשאה להתחייב היא לא - - -
היו"ר משה גפני
עוד משהו?
טמיר כהן
- - - אתה מסביר את זה?
היו"ר משה גפני
לא, לא. תשאיר את זה ליום שלישי. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים