ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/12/2012

ערבות מדינה לחברת החשמל לגיוס חוב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1226>
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ה' בטבת התשע"ג (18 בדצמבר 2012), שעה 11:00
סדר היום
<ערבות מדינה לחברת החשמל לגיוס חוב>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אבישי ברוורמן

שלמה מולה
שכיב שנאן

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
דורון כהן - מנכ"ל משרד האוצר, משרד האוצר

יהלי רוטנברג - סגן החשבת הכללית, משרד האוצר

אהרון גולדמן - מנהל יחידת המונופולים ושינויים מבניים, משרד האוצר

אורי צורף - יועץ בכיר למנכ"ל משרד האוצר, משרד האוצר

עמית שטאובר - משרד האוצר

דורון אהרון - מנהל תחום כלכלה, משרד האנרגיה והמים

רועי גולדשטיין - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האנרגיה והמים

יפתח רון-טל - יו"ר דירקטוריון, חברת החשמל

אלי גליקמן - מנכ"ל, חברת החשמל

אורן הלמן - סמנכ"ל רגולציה קשרי ממשל ותקשורת, חברת החשמל

זכריה קיי - מנהל אגף כספים, חברת החשמל

שמואל גורטלר - יועץ לדירקטוריון חברת החשמל, גורן קפיטל גרופ, חברת החשמל

דוד צרפתי - יו"ר הארגון הארצי - ועד, חברת החשמל

איתן פליס - רו"ח, ראש אגף חשבונאות, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

יהודה פורת - בנק ישראל

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

<ערבות מדינה לחברת החשמל לגיוס חוב>
היו"ר משה גפני
ערבות מדינה לחברת החשמל לגיוס חוב. בבקשה, מי מציג את הבקשה לערבות?
דורון כהן
אני אציג את - - -
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל, רק תקרב את המיקרופון.
דורון כהן
אדוני, יושב-ראש הוועדה, אנחנו מגישים – שר האוצר פנה אליך, שהוא מבקש לקבל את אישור ועדת הכספים למתן ערבות מדינה נוספת לחברה בהיקף של עד שני מיליארד שקלים. אנחנו דיברנו הרבה על הבעיות של חברת החשמל מתחילת השנה, והערבויות שניתנו בעקבות משבר הדלקים. משבר הדלקים החמיר גם את המצב הפיננסי הכולל. לכן, אנחנו החלטנו, ואם תרצה, מיד מר יהלי רוטנברג יפרט יותר. אנחנו רוצים לחזק את המצב הפיננסי של החברה לפני סוף השנה, כדי שהיא תוכל להיכנס לשנה החדשה במצב יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על התרוקנות. בעקבות,לא רק משבר הדלקים, אלא גם המשבר שהיה בחודשיים-שלושה האחרונים, החברה חייבת להראות רמת נזילות יותר גבוהה בכל סוכנויות הדירוג ונותני האשראי. היא לא יכולה להישאר עם כרית של מיליארד שקלים בלבד. היא לא יכולה להישאר בלי כסף לחלוטין. לכן, אנחנו רוצים להגדיל את מסגרת האשראי כדי שתהיה ודאות שהיא תוכל לפרוע את ההתחייבויות שלה בתחילת שנת 2013.

אני רק רוצה, ברשותך, אדוני - -
היו"ר משה גפני
כן.
דורון כהן
- - לפני שמתחילים, אני מרגיש חוב לוועדה, מכיוון ששאלתם את זה בישיבות הקודמות, לציין שבמהלך החודש האחרון משרד האוצר העביר לחברה 437 מיליון שקל מהכספים שנגבו מהפלשתינים, כספי מיסים. החוב לפני ההעברה היה 732 מיליון שקל. לאחר 437 מיליון שקל זה ירד ל-295 מיליון שקל או צריך היה לרדת בתחילת החודש. אבל יחד עם החוב שנצבר מאז ההעברות, החוב עומד היום על 340 מיליון שקל. אבל זו ירידה מאוד משמעותית. גם העברנו סכום מאוד משמעותי.
היו"ר משה גפני
אוקי. יפה. מר רוטנברג, אתה רוצה להוסיף?
יהלי רוטנברג
לא. אלא אם-כן הוועדה תרצה לשאול איזושהי שאלה.
היו"ר משה גפני
לא.
יהלי רוטנברג
אוקי.
היו"ר משה גפני
כאשר אבדתי אבדתי. מה, אני לא אאשר את הערבות לחברת החשמל? הרי דרשתי את כל השינויים שיהיו בחברה, את הרפורמה, אבל זה כנראה יהיה בממשלה הבאה. השאלה היא, אם אני אהיה באופוזיציה, לחברת החשמל תהיה בעיה גדולה. אם אני אהיה בקואליציה, אז אני אהיה יותר מתון.
עתניאל שנלר
אין מצב שתהיה באופוזיציה. אין מצב שתהיה באופוזיציה.
היו"ר משה גפני
אל תהיה בטוח.
יפתח רון-טל
לא, אנחנו לא נותנים את דעתנו שתהיה - - -
עתניאל שנלר
אין דבר כזה.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון לשתוק עם העניין הזה, עם כל הרפורמה. זה נמרח הרבה מדי זמן. אבל בסדר, אני אתכם.
שלמה מולה
אפשר לקבל התייחסות לגבי התייקרויות עתידיות של חברת החשמל?
היו"ר משה גפני
בבקשה. אולי חברת החשמל תשיב לזה?
שלמה מולה
כי לפי מה שכתוב פה, ברור שיהיו התייקרויות אבל זה יהיה מדורג. אני רוצה לדעת מה זה אומר. תסבירו לנו קצת.
דורון כהן
רשות החשמל נמצאת פה?
איתן פליס
כן. רואה החשבון איתן פליס מרשות החשמל.

הנושא של סל הדלקים, החור שנוצר בתזרימי המזומנים של חברת החשמל כתוצאה מהיעדר הגז המצרי, הוא חור גדול למדי. ונוצר חוב משמעותי מהכיוון של צרכני החשמל לחברת החשמל בסכומים ניכרים.
היו"ר משה גפני
מה השם שלך, אדוני?
איתן פליס
איתן פליס, רואה החשבון של רשות החשמל.
היו"ר משה גפני
אתה לא סמנכ"ל שם או משהו?
איתן פליס
אני ראש אגף חשבונאות ובקרה.
היו"ר משה גפני
ראש אגף, אוקי. הנה, כן. כן, יפה. בבקשה.
איתן פליס
כתוצאה ממשבר הגז המצרי נוצר חוב משמעותי של כספים שהחברה לא קיבלה אותם לכיסוי עלויותיה. את החוב הזה אנחנו בודקים, ועם סיום הבדיקה אנחנו נתייחס ונגיש הצעות כיצד לטפל בו.
שלמה מולה
זאת אומרת, מה שאתה אומר, בסופו של דבר כדי להתמודד עם שאלת החוב, זה ייפול על הצרכנים. זה מה שאתה אומר. אני מתרגם אותך נכון?
דורון כהן
אולי אני אעזור לו, חבר הכנסת מולה: בעצם, חברת החשמל נתנה הלוואה לצרכנים. כי התעריף היה צריך לעלות, לפי החישוב שהיה לנו – אני צודק? תקן אותי אם אני טועה.
שלמה מולה
ב-30%.
קריאה
לא, לא. הרבה - - -
דורון כהן
לא. לפי החישוב שהיה לנו, בשנה שעברה זה היה 40%. אבל, בינתיים, עלויות הדלקים, אני חושב שהם היו לפחות בחמישה-שישה מיליארד שקלים יותר ממה שצפינו, נכון? אני לא טועה?
יפתח רון-טל
- - - 48%, בערך.
דורון כהן
זאת אומרת, זה היה צריך לעלות ב-48%. ואז נקבע שזה גם יהיה מדורג, אבל בעיקר לפרוס את התעריף: במקום שזה יעלה – והשנה, כשמגיע הגז, זה היה צריך לרדת, אז הוא לא ירד. התעריף לא ירד כשיגיע הגז מ"תמר", וימשיך להיות גבוה עד שהצרכנים יחזירו לחברת החשמל את ההלוואה הזאת.
עתניאל שנלר
ואז הוא ירד.
דורון כהן
ואז הוא ירד.
עתניאל שנלר
ומה הוודאות שבאמצע 2013 תתחיל להיות הנפקת הגז?
דורון כהן
אולי החברה תענה. אנחנו, כרגע, מניחים – בעבר הנחות העבודה שלנו היו יולי, התקצרו ליוני ונדמה לי שאפילו למאי. יש שמועות שזה יגיע במרץ. אבל הנחת העבודה שלנו, שהיא יותר שמרנית, שזה שיגיע במאי. אנחנו מקווים שזה יגיע באיכות המתאימה.
יפתח רון-טל
אני אגיד. אני, ברשותך, אדוני.
דורון כהן
אולי מר יפתח רון-טל יגיד.
היו"ר משה גפני
יפתח רון-טל, יושב-ראש הדירקטוריון של חברת החשמל, בבקשה.
יפתח רון-טל
ראשית לשאלתך: הוודאות שיגיע גז מ"תמר", בוא נגיד במאי-יוני, אוקי? שזו הקדמה ממה שתוכנן בהתחלה, היא ודאות גבוהה מסיבה נורא פשוטה: כל הציוד נמצא כבר בשטח, ומרכיבים אותו. ולמעשה, הנחת הצינור הסתיימה כמעט לחלוטין. ולכן, גז יגיע. אבל זאת השאלה היותר פשוטה. השאלה היותר מסובכת ומורכבת היא שמהרגע שמתחיל לזרום – - - - לפרוטוקול.
שכיב שנאן
יש סיכוי שזה יגיע - - - אפילו?
היו"ר משה גפני
מה הייתה השאלה?
שכיב שנאן
יש סיכוי שזה אפילו במרץ?
יפתח רון-טל
לא, לא, לא.
היו"ר משה גפני
אז מה התאריך?
יפתח רון-טל
מאי. ואם יקדימו אז יקדימו לאפריל, הלוואי.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אוקי.
אלי גליקמן
הרשמי זה יוני - - -
יפתח רון-טל
הרשמי זה יוני. אנחנו מעריכים שזה יהיה בסוף מאי.
קריאה
- - - עוד יקדימו.
יפתח רון-טל
בדיוק. אבל לא זאת הבעיה. אני רוצה להדגיש את - - -
היו"ר משה גפני
מה הבעיה היותר מסובכת?
יפתח רון-טל
הבעיה היותר מסובכת היא שמהרגע שמתחיל לזרום גז מ"תמר", למעשה יותר מ-50%, אוקי? מהדלקים לייצור חשמל זה גז שמגיע מהצינור הזה. אלא מאי? מדובר על צינור אחד בלבד, שהונח כבר בשנת 2002, ושאם חס-וחלילה יש בו איזושהי תקלה כלשהי, אנחנו נמצאים במצב יותר מסובך מאשר נמצאנו בשנה הזאת. וזו היתירות - - -
עתניאל שנלר
זאת אומרת, תכנית ההשקעות - - -
שלמה מולה
למה אין לכם תכניות?
יפתח רון-טל
זה לא אנחנו. היינו מאוד רוצים - - -
היו"ר משה גפני
רגע, חברי הכנסת שנלר ומולה. שנייה. כן, רצית לשאול?
עתניאל שנלר
אני רציתי לדעת האם במסגרת ההתחשבנות על קבלת הגז, מעבר להורדת העלות לצרכן, יש גם נתחים גדולים על-מנת לתת פתרונות תשתיתיים לראייה יותר ארוכת-טווח. ואז ממילא זה לא יוכל לקזז את העלויות, כי העלויות תלכנה לפיתוח.
יפתח רון-טל
- - - לגבי הפתרון. למעשה, יש ועדה שעומד בראשה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לקדם ולהסיר חסמים בכל מה שקשור לסטטוּטוֹריקה, שתאפשר הנחה של עוד שלושה צינורות, כשהראשון – שיהיה השני – ב-2016. בין 2015 ל-2016. יש לנו שלוש שנים שהן קשות מאוד.

אין ספק שבמהלך השנים הבאות, מהרגע שמגיע גז ויוחזרו ההלוואות, יתחיל תהליך של הורדת מחיר, שבעזרת השם - - -
שלמה מולה
שנקבל - - -
דורון אהרון
אתה יכול להגיד אמן, אבל אני לא בטוח שכבודו צודק.
שלמה מולה
רק רגע. אפשר לקבל תחזיות של, בוא נגיד, תיאורטיות, שאתה יכול להגיד שאנחנו עכשיו נמצאים באיזושהי עקומה, ותהליך הירידה יתחיל מתאריך מסוים?
יפתח רון-טל
זה רשות החשמל. לא - - -
שלמה מולה
רק רגע. אתם לא יכולים לתת לנו תשובה, כשאתה אומר לנו עכשיו - - -. אני רוצה לדעת.
שכיב שנאן
תן לבחור הזה לדבר. איך קוראים לך?
דורון אהרון
אני דורון אהרון. אני אמנם הגעתי כנציג משרד האנרגיה והמים, אבל אני גם חבר מליאת רשות החשמל. מה שאמר - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה במשרד האנרגיה והמים?
דורון אהרון
מנהל תחום כלכלה.
היו"ר משה גפני
ואתה חבר - -
דורון אהרון
במליאה.
היו"ר משה גפני
- - ברשות של - - -
דורון אהרון
כן. ברשות החשמל שקובעת את התעריפים.
שלמה מולה
אין ניגוד עניינים?
דורון אהרון
היועץ המשפטי לא פה, אז זה בסדר.
יפתח רון-טל
לא שאין ניגוד עניינים – בחוק, חלק מהרכב רשות החשמל מורכב מנציג משרד האנרגיה והמים.
שלמה מולה
אה, אוקי. טוב, סליחה.
דורון אהרון
מה שאני רוצה, להתייחס לדברים של מר רון-טל, אבל אני רוצה להתחיל בלשם מה התכנסנו: אדוני היושב-ראש, בפרשת "מקץ" למדנו: "הנח את הספק ואחוז בוודאי", נכון?
היו"ר משה גפני
לא.
דורון אהרון
למה לא?
היו"ר משה גפני
לא אמרתי לא. אמרתי שלא שמעתי.
דורון אהרון
למדנו בפרשת "מקץ" - - -
היו"ר משה גפני
מה יש בפרשת "מקץ"?
עתניאל שנלר
היושב-ראש גפני, בכל דבר, קודם-כל אומר לא.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
עתניאל שנלר
אחר-כך הוא מקשיב.
היו"ר משה גפני
טוב, כן.
דורון אהרון
למדנו ככה, נכון?
היו"ר משה גפני
שֶמָה?
דורון אהרון
"עזוב את הספק ואחוז את הוודאי".
היו"ר משה גפני
כן, נו.
דורון אהרון
נכון?
היו"ר משה גפני
כן.
דורון אהרון
מה שבוודאות, שאם אנחנו לא מאשרים היום או לא תומכים בנושא מתן הערבויות - - -
שכיב שנאן
זו לא הבעיה. את זה כבר עברנו.
דורון אהרון
רגע.
שכיב שנאן
היושב-ראש אמר שלא - - -. תסביר לנו - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תאפשר לו, זה מעניין. הוא התחיל גם מפרשת "מקץ", אז כן.
דורון אהרון
מה שאני אומר זה ככה: אם היום אנחנו לא נותנים את הערבויות, בוודאות רשות החשמל תצטרך לתת תרגום תעריפי שיושת על הצרכן בצורה הרבה יותר קריטית וקשה, - -
שלמה מולה
אבל זאת לא השאלה.
שכיב שנאן
אתה רואה שהוא לא עונה?
היו"ר משה גפני
תיכף. נמתין בסבלנות.
דורון אהרון
- - לעומת הערבויות שתכנן משרד האוצר. לעומת הערבויות שייתן משרד האוצר.

לכן, בראש ובראשונה, מתן הערבויות – אני חושב שלמען הצרכנים, בוא נניח לרגע לחברת החשמל.
היו"ר משה גפני
לא זאת הייתה השאלה.
שלמה מולה
אבל זאת לא השאלה.
היו"ר משה גפני
מה שאמרת זה בסדר, אבל לא זאת הייתה השאלה.
דורון אהרון
- - - זה דבר חשוב.
שלמה מולה
לא זאת השאלה.
שכיב שנאן
אפשר לחדד את השאלה?
היו"ר משה גפני
רגע, נשמע. הוא כנראה הבין.
דורון אהרון
לעניין הדלקים אני אתייחס: לפי כל הבדיקות שנעשו ברשות החשמל, כל ההרצות שיש לנו ואנחנו מסוגלים לעשות, אנחנו, לצערנו, לא רואים טובות בנושא תעריף החשמל גם אחרי שייכנס גז. גם אחרי שייכנס גז.
שכיב שנאן
וכי למה?
דורון אהרון
"וכי למה"? וכי שיש לך אנרגיות מתחדשות, שזו העמסה של בערך 15% עד 20% בתעריף. זאת החלטת ממשלה, חייבים לקיים אותה. מכיוון שיש לך חובות מצטברים של חברת החשמל שצריך לראות איך מתכנסים ואיך מגשרים ואיך מביאים את החברה הזאת למצב נורמלי, שהיא יכולה לתפקד איתו. אולי המשפט שאני אגיד עכשיו, הצד השני של השולחן לא יאהב, אבל, לדעתי, מחיר הגז הוא לא מחיר נמוך. מחיר הגז בהסכם. וכל הדברים האלה לא בוודאות מביאים אותנו למצב של תעריף שהולך כלפי מטה.
שכיב שנאן
אתה נאחז בספק ומוותר על הוודאי.
דורון אהרון
אני אמרתי להיפך. כבודו לא הקשיב לי. אמרתי: אני עוזב את הספק ונאחז בוודאי.
יפתח רון-טל
אני מציע שנסתפק בפרשנות שלך לפרשת "מקץ".
דורון כהן
כן, גם-כן. אני חושב שזה מוקדם מדי.
יפתח רון-טל
בדיוק.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל החברים רוצים לדעת.
שכיב שנאן
מר דורון כהן, עם כל הכבוד, אנחנו, בסופו של דבר, צרכנים.
דורון כהן
נכון.
שכיב שנאן
תעזוב את זה שאנחנו גם אישי ציבור. אבל צריכים לדעת מה אנחנו הולכים לשלם, ומתי מעלים לנו את המחירים בפעם הבאה, אחרי ההלוואה.
היו"ר משה גפני
טוב.
דורון אהרון
אולי כדאי לתמוך בהצעה של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
לא, לא. בסדר. את זה הבנו.
שכיב שנאן
את זה כבר סיכמנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. בסדר. הבנו. לא זאת הייתה השאלה.
אם תוכלו להשיב לכולם. חבר הכנסת מולה, עד 11:30 אני רוצה להצביע. חבר הכנסת שלמה מולה וחבר הכנסת עתניאל שנלר ביקשו גם-כן, בבקשה. אם אפשר בקצרה כדי שנעמוד בלוחות-הזמנים.
שלמה מולה
אף-אחד לא נותן לי תשובות לשאלה שאני שאלתי. אני לא נכנס עכשיו לֵכֶן מאשרים או לא מאשרים. תיכף נראה, מאשרים או לא מאשרים. זאת לא השאלה. השאלה שלי היא שאתם מבקשים שתהיה העלאה. תיכף אני אשאל את מר יפתח רון-טל לגבי הגז וה"סמוך". תיכף נדבר על זה. מה שאני רוצה לדעת הוא מהן תחזיות ירידת המחירים אם צינור הגז מ"תמר" יחובר? הכול בסדר, יהיה כאן גן-עדן. מתי הצרכן ירגיש את ירידת המחירים? כי בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, אנחנו יודעים שבגלל הגז המצרי עלה המחיר ב-30%, היה מדורג, ימשיך להיות ב-2013. השאלה היא מתי אנחנו יכולים לחשוב – וזה לא מדע מדויק – אבל אני רוצה לדעת מה אתם חושבים? מתי יתחיל המחיר לרדת?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת עתניאל שנלר. אני מבקש שתשיבו יחד, ואני מצביע אחרי זה.
שלמה מולה
יש לי שאלה נוספת למר יפתח רון-טל.
היו"ר משה גפני
אז עכשיו.
שלמה מולה
אוקי. מר יפתח רון-טל, תראה, מפחיד אותי מה שאתה אומר, דרך אגב. אתה אומר שיש רק גז אחד, צינור אחד, בקושי או לא בקושי. אם בגז הזה יקרה משהו, זאת אומרת שזו יכולה להיות קטסטרופה. אני מתרגם את זה. אני אומר את זה במילים שלי. זה לא מה שאמרת. השאלה אם יש אלטרנטיבות אחרות, שהן תמיד הרי – צריך לחשוב על מֶעֵבֶר. אתה איש צבא, מֶעֵבֶר. אם זה יקרה, - - -
אבישי ברוורמן
הוא לא איש צבא. הוא איש צבא לשעבר.
שכיב שנאן
יש רזרבות, סליחה.
שלמה מולה
לשעבר. אמרתי, לשעבר.

השאלה היא אם יש – אף-אחד הרי לא חשב שהגז המצרי לא יזרום וכן הלאה. נתקענו. ולכן זה הושת על הצרכן. אם תהיה תקלה טכנית, תהיה בעיה, אז מה הפתרונות האלטרנטיביים כדי שלא נחזור כביכול על אותה הבעיה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שנלר.
איתן פליס
אני מבקש לענות על החצי הראשון של השאלה.
היו"ר משה גפני
לא, אבל אי-אפשר, עם כל הכבוד.

חבר הכנסת שנלר.
עתניאל שנלר
אני רוצה - - - ועיקרן תחילה: בוודאי שהוועדה חייבת לאשר, אין ספק בכלל. רק שאני, בניגוד לרוח הנושבת כאן, אני חושב שהמצב יהיה יותר גרוע בטווח הנראה לעין ולא יותר טוב, ואני מציע להוריד את הציפיות. והשאלה של חבר הכנסת מולה גרמה שאני אבקש לדבר. כי אם מישהו צופה שהדברים ירדו, אני לא רואה את זה, בגלל שסביר במזרח התיכון הדינמי שהתכניות בבלתי ידוע הרע – כל-כך הרבה דברים בלתי ידועים – לא הייתי קונה את זה for granted שזה ירד. אני, למשל, רוצה לשאול: הרי לא סתם צמחו החובות של הרשות הפלשתינית. אז עכשיו עשו איזה מהלך כזה או אחר, אפשר להסכים או לא להסכים. האם מחר יתחילו לשלם בצורה סדירה? אני סקפטי. האם לא יצמחו החובות האלה מחדש? אני מניח שיצמחו. האם יש סיכוי נראה באופק לחדש את אספקת החשמל ממצרים בעידן של האביב הסוער הזה? אני מניח שלא. האם אפשר להתבסס לאורך זמן על צינור אחד? אני מניח שלא בהכרח. לא רק בגלל הטכני – זה יכול להיות טכני, זה יכול להיות בטחוני, זה יכול להיות קלקולים אחרים.
היו"ר משה גפני
מה השאלה?
עתניאל שנלר
מה שאני רוצה לומר – אני רוצה לומר. אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לומר.
היו"ר משה גפני
אוקי.
עתניאל שנלר
אני רוצה לומר שאנחנו כוועדת הכספים צריכים, מצד אחד, לקבל איזושהי תכנית ולראות מה רוצים, אבל לא להסתמך על זה בראיית ההחלטות שלנו.
ולכן, אני בוודאי אצביע בעד. אני חושב שקודם-כל צריכים להעמיד את החברה ואת התשתיות ארוכות הטווח ברמת ודאות ויציבות, ואז לדבר על הצרכן.
היו"ר משה גפני
אוקי. אני מבקש שתשיבו. אני רק רוצה להגיד לפני שאתם משיבים: אצלי זה לא ודאי. זאת אומרת, אני מצביע בעד. ואני הבאתי את זה מיד כשהמנכ"ל ביקש ממני וחברת החשמל. אני מביא בגלל שבאמת אחרת זו פגיעה. אני לא ודאי שוועדת הכספים הולכת במהלך נכון. אנחנו כבר כמה דברים מעבירים כאן – זה אותו הדבר היה עם עובדי תע"ש, שמחוסר ברירה אנחנו מעבירים בגלל שאנחנו דואגים לעובדים.
שכיב שנאן
מה שנקרא: כיבוי שריפות.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מעבירים את זה. אבל הממשלה – אני לא יודע אם הממשלה. אני לא יודע אם אני נותן פה האשמה כוללת מדי. אנחנו נותנים לגיטימציה למערכות, שהמערכות לא עושות את תפקידן. זה שהעלויות או העליות של מחירי החשמל, שזה דבר נורא ואיום; שזה מצטרף לכל העליות של המים ומחירי המזון וכל מה שנלווה לעניין הזה – זה דבר נורא ואיום. הרי היינו יכולים להגיע למצב שונה.
עתניאל שנלר
איך? אם אתה ראש הממשלה, מה היית עושה? היית כובש את מצרים?
היו"ר משה גפני
נורא פשוט. אבל הייתי צריך להיות ראש ממשלה אני חושב מזמן - - -
עתניאל שנלר
אנחנו נעשה אותך. נו, אז מה תעשה?
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מאוד מודה לך.
עתניאל שנלר
תצהיר מה אתה הולך לעשות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אחרי שפירקתם את כל המערכת הפוליטית, אתם עושים אותי ראש ממשלה.
עתניאל שנלר
- - - הדינמיקה במזרח התיכון היא לא - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. עוד מזמן בן-גוריון לא היה יכול להיות דבר כזה, שעם כל הכבוד, חברה שמעלה את המחירים לתושב שכונת הארגזים, שהוא חייב את החשמל והוא מובטל ולאשתו אין עבודה, ומעלים לו כל הזמן את הבעיות ואת הארנונה ואת המים ואת הכול, ומעלים לו את החשמל, למה? בגלל שהוא צריך לשלם משכורות כאלה גבוהות; בגלל שצריך לתת חשמל חינם; בגלל שצריך להחזיק אימפריה שנקראת חברת החשמל, שזה המצב ואף-אחד לא נוגע ברפורמה הזאת.
עתניאל שנלר
לא, אתה פתחת ואמרת ודרשת רפורמה - - -
היו"ר משה גפני
אם הייתי ראש ממשלה, הייתי דורש רפורמה.

עכשיו, אנחנו באים בפני מצב שאנחנו יכולים להיות דון-קישוט: לא להצביע בעד ואז המחירים יעלו, ובכלל תהיה פגיעה בתשתיות. אנחנו רוצים את חברת החשמל, אבל אנחנו רוצים את הרפורמה.
אבישי ברוורמן
אולי אני אתייחס למה שאמרת עכשיו?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה, חבר הכנסת ברוורמן.
אבישי ברוורמן
אני שמח שאני מדבר אחרי הרב גפני, שם הרים את קולו שלא כהרגלו כי הוא איש נעים הליכות. גם אנוכי אצביע בעד. אבל אני, מעבר לשאלות שחבר הכנסת המכובד, ידידי, עתניאל שנלר, שייחסר לי מאוד בכנסת הבאה – אתה באמת אדם רציני מאוד – המזרח התיכון הולך להיות יותר מסובך. ואמרתי פעם בלעז לידידי, חבר הכנסת גפני, כשעשיתי דוקטורט בכלכלה, היה פרופסור מפורסם בשם עזרא סולומון, שהיה אומר: economic forecasting makes astrology looks good, ואחרי זה היה נותן את התחזיות שלו.

אז אני באמת לא צריך פה את התחזיות האלה. אנחנו יודעים שהמצב לא יהיה פשוט. השאלה, כמו קאטו הזקן, שלפני שלושה שבועות כמדומני, ברמת-גן נפגשנו – שלושה שבועות או חודש – ישבנו שם. לימיני ישב - - -
היו"ר משה גפני
זו לא הייתה רמת-גן, זו הייתה בני-ברק.
אבישי ברוורמן
בבני-ברק. עיר סמוכה לרמת-גן בשם בני-ברק. עיר ואם בישראל. ולימיני ישב מנכ"ל משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
נכון.
אבישי ברוורמן
וישב שם ידידי, היושב-ראש, אלוף במילואים, יפתח רון-טל, והמנכ"ל אלי גליקמן. ומאחור ישב גם אז יושב-ראש הוועד מיקו צרפתי, ושאלנו את השאלה - - -
יפתח רון-טל
גם סמנכ"ל הרגולציה היה שם.
אבישי ברוורמן
חבר'ה, אני בא עכשיו ברצינות. השאלה שאני שואל – ואני אמרתי את זה גם אז בתור אדם שהסתכל על הנושאים של חברת החשמל, כאן, לפניך, כיושב-ראש ועדת הכספים וחבר ועדת הכספים – למה לא גומרים? ופה אני - - - ישבתי עם מר מיקו צרפתי, ומר צרפתי אומר: אני מוכן לגמור, ומר דורון כהן באותו יום מוכן לגמור, ומר יפתח רון-טל אמר שהוא מוכן לגמור. אז השאלה שלי היא האם מר נתניהו לא נותן אישור לגמור? למה לא גומרים?
כי אני אגיד לך מה מפריע לי? אני בכל פעם שומע שכל הבעיה של הציונות תיפתר ברגע שירדו קצת החשמל חינם לעובדי חברת החשמל, ואז הכול יהיה בסדר. ואני מבין שכבר מורידים את זה בהסכם, נכון? לא מורידים?
קריאה
לא.
אבישי ברוורמן
לא מורידים. עד שלא יגמרו.

בכל מקרה, אני שואל את השאלה הזאת, את מר יפתח רון-טל ואת מר מיקו צרפתי, למה אי-אפשר? מי האדם? כי אחרי שאומרים שכל הדברים כמעט סגורים; כשכל אחד אומר: מדוע לא סוגרים את החוזה הזה? האם כדי שבמערכת הבחירות, עוד פעם יהיה חברת חשמל? אחרי זה חברת חשמל? כמה שנים אפשר להימשך עם נושא? אני זוכר, והזכרתי בפעם שעברה שלמיטת חוליו – מאז הבריא, וגם חלה והבריא – חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר היה השר האחראי. ואני זוכר שקראו למר רם בלינקוב ולי ולאחרים למיטת חוליו כדי להגיד איך גומרים. מר מיקו צרפתי, אתה זוכר? איך גומרים את חברת חשמל? למה אי-אפשר לגמור? למה כשאתה אמרת יש החלטות, מבצע, עמוד, כל הדברים – למה ראש הממשלה לא יכול לקחת את מר דורון כהן ואת מר יפתח רון-טל ואת מר מיקו צרפתי ולסגור אותם בחדר, כשאני מבין שמרחב ההסכמה הוא קרוב מאוד, ולגמור את זה ולהתחיל להתקדם? כי הנושא הזה תמיד נמצא על הפרק, ואז כל השיחה בעם ישראל: אם חברת החשמל תיפתר, יבוא לציון גואל. והיא לא נפתרת. אני שואל: למה אין בעל-בית? וזאת השאלה שלי.
קריאה
אני מצביע בעד.
היו"ר משה גפני
אגב, ראש הממשלה לא יעשה דיון כזה בלי מר אורן הלמן.
אוקי, מי משיב? בקצרה, אני רוצה להצביע.
דורון כהן
בקצרה.
היו"ר משה גפני
בקצרה. מר דורון כהן, בבקשה.
דורון כהן
לעניין התעריף והרלבנטיות, הקשר בין התעריף לבין מה שאנחנו מבקשים היום – אמרנו את זה כמה פעמים בשנה האחרונה – העניין שהתעריף היה צריך לעלות בגלל עלות הדלקים העודפת, אז כדי למתן את זה, לשטח את זה, ניתנה מעין הלוואה של חברת החשמל לצרכנים, ואנחנו התחייבנו לעמוד לימינה של חברת החשמל ולתמוך בה פיננסית, ואחר-כך אנחנו באים לכאן לקבל ערבויות.
היו"ר משה גפני
אגב, למה זה שונה בבקשה של היום מהבקשה הקודמת? עכשיו זה כמו הלוואה? זה שונה.
דורון כהן
לא, לא - - - אתה רוצה את הערבות.
טמיר כהן
שניהם ערבויות.
דורון כהן
זו ערבות. אותו דבר – ערבות.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח שזה אותו דבר?
דורון כהן
כן, כן. אנחנו נותנים ערבות, ואת ההלוואות הם מגייסים – בין אם זה בשוק ההון ובין אם זה בבנקים, זה כרגע לא ההבדל. זה הקשר לתעריף. אנחנו הסכמנו לבוא לכאן ולבקש לתת ערבויות כדי שהתעריף לא יעלה בצורה חדה, וירד לאחר שנה, וזה הקשר בין הדברים. וככל שההלוואה הזאת, החוב הזה של הצרכנים לחברת החשמל יוחזר, כמובן שהתעריף ירד באותו גובה מההיבט הזה. לתעריף יש הרבה מרכיבים.

מה שאמר כאן נציג רשות החשמל, מר איתן פליס, והוא אמר בצדק: אנחנו עושים עבודה על כל המרכיבים של התעריף. - - - את כל החישובים. רשות החשמל היא גוף עצמאי: יושב נציג של משרד האוצר, יושב נציג של משרד האנרגיה והמים. יש חילוקי דעות.
שכיב שנאן
אל - - -
דורון כהן
יש חילוקי דעות: הם חושבים שצריך לחזק את היציבות הפיננסית של החברה. אנחנו חושבים שצריך לחזק את היציבות הפיננסית של הצרכנים. בסופו של דבר, הרשות היא גוף עצמאי, וכשהיא תגמור את - - - העבודה היא תחליט. זאת התשובה של מר איתן פליס. אני לא מציע לעשות עכשיו דיון בפרטי פרטים על ניירות העבודה של רשות החשמל לפני שהם הוגשו למליאת רשות החשמל. אני מציע לרדת מהעניין הזה. הרלבנטיות – ובזה אנחנו עומדים מאחורי המילים – כאשר החוב של הצרכנים יוחזר, בהיבט הזה, כמובן שהתעריף יצטרך לרדת.
אבישי ברוורמן
מר דורון כהן, לשאלה שלי: מישהו לא מסמיך אותך לגמור? למה לא גומרים את הנושא הזה?
דורון כהן
אני אזהר שזה לא יחרוג לפוליטיקה, אבל אני מניח שראש הממשלה בהחלט יכול לתת לי הוראות. ומבלי לפגוע בעצמאות חברת החשמל, אני חושב שגם-כן, אם משרד האוצר והממשלה יכולה לאכוף את דעתה בעניין רפורמה על חברת החשמל, לצערי מר מיקו צרפתי לא מציית לראש הממשלה.
אבישי ברוורמן
מר צרפתי, אתה רוצה לדבר? אתה לא מציית לראש הממשלה.
דורון כהן
הוא לא אמור לציית גם.
אבישי ברוורמן
מר צרפתי, אתה הבעיה?
היו"ר משה גפני
בסדר, אוקי.
אבישי ברוורמן
הנה, יושב-ראש החברה אומר שמר צרפתי לא הבעיה. לא יכול להיות – צריך לשים את הרגל, אין בעל-בית פה.
היו"ר משה גפני
טוב, אוקי. פרופסור ברוורמן אמר את דבריו.
אבישי ברוורמן
תודה.
היו"ר משה גפני
החברים האחרים גם התבטאו. אני מתנצל שהרמתי את הקול, אבל גם אתה הרמת את הקול.
אבישי ברוורמן
אבל לפעמים גם צריך להרים את הקול. לפעמים.
היו"ר משה גפני
כן, צריך להרים את הקול.

אני לא חושב שזאת טענה – בניגוד למה שחבר הכנסת ברוורמן אמר – על ממשלה מוגדרת. זה תהליך ארוך. אני גם לא חושב שהורדת החשמל חינם לעובדים תפתור את הבעיה. הבעיה הרבה יותר קשה.
אבישי ברוורמן
על זה אני מדבר, לא על זה.
היו"ר משה גפני
כן, כן, כן.
אבישי ברוורמן
תגמור את זה.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי. הבנתי.
אבישי ברוורמן
הכול כבר - - -
היו"ר משה גפני
הבעיה מאוד מורכבת. צריך - - -
אבישי ברוורמן
"מורכבת"? כל השנים הייתה מורכבת, צריך לחתוך.
היו"ר משה גפני
בזה אני מסכים איתך.
אז מכיוון שאני יודע שאין בכוחנו עכשיו להיכנס לפרטים האלה, - -
אבישי ברוורמן
נכון.
היו"ר משה גפני
- - אנחנו לא יכולים. אנחנו קוראים לממשלה הבאה, בעזרת השם, - - -
דוד צרפתי
אין שום - - -
היו"ר משה גפני
מה?
שכיב שנאן
מר צרפתי אומר דבר מאוד חכם.
דוד צרפתי
- - -
יפתח רון-טל
לא חשוב. עזוב את זה.
היו"ר משה גפני
טוב, אוקי. אני לא נכנס. אני גם לא רוצה לעשות מהוועדה - - -. הרי אנחנו לא נקיים דיון - - -
אבישי ברוורמן
הממשלה הזאת כבר לא תפתור את הבעיה הזאת.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
אבישי ברוורמן
- - - לממשלה הבאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נקיים את הדיון הזה.
אבישי ברוורמן
נקווה שהיא תפתור אותה.
היו"ר משה גפני
אנחנו קוראים לממשלה - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא ניכנס לדיון בעניין הזה. אנחנו קוראים לממשלה הבאה להיכנס לעניין הזה. לא יימשך כך לאורך זמן. אנחנו מרגישים אחריות - - -
אבישי ברוורמן
את זה אמרתי בממשלה הקודמת.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מרגישים אחריות בעניין הזה. לכן, אני מבקש מהחברים לתמוך בבקשת שר האוצר לתת את הערבות. אתה רק לא אמרת לי למה הפעם זו הלוואה ולא הנפקה?
דורון כהן
ערבות להלוואה?
היו"ר משה גפני
כן.
דורון כהן
כי זו הלוואה של בנקים. - - - מכרז של בנקים.
היו"ר משה גפני
ההנפקה?
שגית אפיק
בפעמים קודמות עשיתם הנפקות. מה ההבדל ולמה?
דורון כהן
אנחנו רק נותנים ערבות.
דורון אהרון
אתם רק מגבים אותם.
יפתח רון-טל
ההבדל הוא פשוט ביכולת שלנו, לאיזשהו כדאי לנו להיכנס כדי שבסך-הכול ההנפקה תהיה יותר טובה ויותר איכותית, ותביא את - - -
היו"ר משה גפני
ועדיפה הלוואה מהנפקה?
קריאה
במקרה הזה. במקרה הזה.
יהלי רוטנברג
החברה צריכה לגוון את מקורות החוב שלה.
שגית אפיק
מה היא צריכה? לגוון את מקורות החוב.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור בקשת שר האוצר על ערבות לחברת החשמל? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
אבישי ברוורמן
אישור עם נזיפה לשר האוצר.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא נתתי נזיפה.

הצבעה
בעד אישור בקשת שר האוצר על מתן ערבות לחברת החשמל – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.
אבישי ברוורמן
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם.
דורון כהן
אני מודה לך, אדוני, גם על המהירות וגם על - - -
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.
קריאה
תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:32.>

קוד המקור של הנתונים