ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/12/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 793>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ה' בטבת התשע"ג (18 בדצמבר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון), התשע"ג-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
>
אחיה קמארה - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, משרד המשפטים

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

יהודה מירון - נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

גבריאלה אדמון - עוזר נציב, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

דן אורן - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר קבילו - לשכת משפטית, המשרד לשירותי דת

נעמי רייש - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עדי צור - יחידת השירות, המשרד לביטחון פנים

אייל זלצמן - ראש חוליית הנחיית ובקרה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

שרון מרקוביץ - לשכה משפטית, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

עזרא סרי - ראש היחידה לשיקום, תעסוקה והכשרה מקצועית, משרד הביטחון וצה"ל

אורלי בוני - מנהלת השירות לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות

אדוארד ווייס - סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אפרים חוצ'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מירב גת - יועצת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דניאל כץ - מפקח ארצי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

נעמה צדקיהו - אגף תעשיות, המשרד להגנת הסביבה

זהרה כהן - ראש תחום רווחה, המשרד לאזרחים ותיקים

רומן פינצב - מנהל ענף שכר עידוד ושיפור השירות, המשרד לקליטת העלייה

אלי דלל - סגן וממלא מקום ראש עיריית נתניה

נירית אהרון - עורכת דין, רשות הטבע והגנים

שירלי גלאור - סמנכ"לית, אקי"ם ישראל

נעמה לרנר - מנהלת המחלקה הקהילתית, בזכות

אבי בלאו - יו"ר, בקול

לירית שמש - מקדמת נגישות, בקול

ראובן ברון - מורשה נגישות השירות, המרכז לעיוור בישראל

גיא שמחי - מנכ"ל, המרכז לעיוור בישראל

זוהר ג'ינאו - יו"ר הנהלה, המרכז לעיוור בישראל

יעקב עילם - נגישות, מטה מאבק הנכים

יערה קלמנוביץ' - רכזת פורום הארגונים, מטה מאבק הנכים

גבריאלה עילם - נגישות לשירות, עילם

ישראל אבן זהב - יו"ר ועדת נגישות, פורום הארגונים לתקנות הנגישות

נטע רוטמן - מורשת נגישות השירות, עמותת נגישות ישראל
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון), התשע"ג-2012>
היו"ר אילן גילאון
שלום לכם. כנס מיוחד של הוועדה שלנו – זה אירוע מיוחד כי אנחנו מתכנסים בפגרה חרף הבחירות הממשמשות ובאות כי יש לגמור דברים כדי להיות To be on the safe side, מה שנקרה. לכן, עד לשעה אחת וחצי אנחנו נדון בתקנות התאמות של מקום קיים. נערוך דיון והצבעה – זאת מליאה של הוועדה. דיון – אתם, ואני אצביע. זה מה שנשאר, אין הרבה אפשרויות. אנחנו נחלק את הדברים כך.
לאחר מכן, משעה אחת וחצי והלאה – אייל, מה זה שאמרת לי?
אייל לב-ארי
תקנות שירות.
היו"ר אילן גילאון
תקנות שירות. בלי דיון, נכון? רק הצבעה.
אייל לב-ארי
דיון, תיקונים והצבעה.
היו"ר אילן גילאון
בעיקר צריכה פה היום להיות הצבעה כי רוב הדברים כבר נדונו. הרעיון שלנו הוא לסיים את זה היום – לשים פלומבה של הוועדה על כל ההחלטות של ועדת המשנה. כבר בראש הישיבה אני רוצה לומר שהיו כמה אי הבנות, נגיד, או הסתייגויות, גם מארגון העיוורים, גם מצד נגישות ישראל בנושא האינטרנט.

סיכמנו עם הנציבות שכל הדברים האלה יידונו ויתוקנו – אם נמצא שצריך לתקן אותם – במושב הראשון של הכנסת הבאה. אבל אנחנו לא רוצים לעצור את הדיון כרגע. זה מוסכם גם על גיא – איפה גיא? גיא לא הגיע?
גיא שמחי
אני פה.
היו"ר אילן גילאון
אתה פה. זה מוסכם גם על גיא, זה מוסכם גם על יובל – לא דיברתי אתו, אבל אני אסכים במקומו. אין מה לעשות, אני מייצג את יובל.
קריאה
יש פה נציגות.
היו"ר אילן גילאון
שלום. זה מוסכם עליו, נכון? אני לא חוטף עבודה של אף אחד. אנחנו נתחיל ביעף, מהר-מהר, ואם נתקדם יפה – נוכל לסיים מוקדם. אם לא – עד שעה ארבע אנחנו פה.
קריאה
אילן, גם יש הסכמה של הנציבות. זה מוסכם גם על הנציבות.
היו"ר אילן גילאון
כן, כן, אמרתי. תשמע, מה שלא מוסכם על הנציבות – לא קיים, כולל הכול. בבקשה.
יהודה מירון
אני מטעם נציבות שוויון. לפני שאייל יקריא את הסעיפים, אני רוצה להציג בקצרה על המסך את התיקון שמוצע ללוחות הזמנים, הסבר קצר. אם יהיו שאלות – נבהיר כדי שנוכל לסיים את זה.

הסיפור עם לוחות הזמנים בבניין קיים הוא כזה: התקנות הרי בתוקף ומתחילים לפעול לפיהן, אבל התברר שבלוחות הזמנים שנקבעו בהן נוצרה תקלה עקב התכווצות לוחות הזמנים מאז שדיברנו בכנסת ועד שהסיפור התחיל.

לכן, האריכה הכנסת בחודשים האחרונים בתיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות את המועד האחרון האפשרי שהמגזר הפרטי יוכל להנגיש בו את הבניינים שהוא צריך להנגיש עד ל-1 בנובמבר 2017. ברגע שהכנסת עשתה את ההארכה הזאת, הכדור עבר לשר המשפטים להציע תיקון, שעליו אנחנו מדברים עכשיו, איך צריך למתוח את לוחות הזמנים או להאריך את לוחות הזמנים של המגזר הפרטי, כדי שנמצא את אותה תוספת שניתנה.
הרעיון היה לא עשות שום שינוי דרמטי אלא להיצמד למה שדובר בזמנו בדיונים בוועדה כאן, ורק – איך אומרים – מתיחה של הקצה קדימה. אני אציג את זה כאן על הלוח. יש לי פה שתי שקופיות, הראשונה מציגה לנו את לוחות הזמנים עבור מי שאחראי על הנגשת עד ארבעה בניינים. נקרא לזה הקבוצה הראשונה בתקנות הנגישות לבניינים קיימים – מי שאחראי להנגשת עד ארבעה בניינים במגזר הפרטי. אני אראה לכם בקצרה מה יש ומה השינוי אם בכלל.

בתקנות היום יש כבר הבחנה, זה כבר אושר כאן בזמנו, בין בניינים לאכסון – שהם בניינים יותר מסובכים: מלונות, אכסניות וכדומה, לבין שאר הבניינים. יש שינוי יחיד שנוגע לבניינים לאכסון והוא מאריך לאותם בניינים לאכסון שיצטרכו להתקין בעיקר מעליות או מעלונים, או להתקין מה שנקרא יחידה מיוחדת, יחידה נגישה, הוא מאריך להם את המועד האפשרי הסופי מ-1 בנובמבר 2015 ל-1 בנובמבר 2017 וכל השאר נשאר ללא שינוי כי שם לא התגלתה בעיה. זה נושא אחד, מי שאחראי עד ארבעה בניינים.

החלק השני של התיקון עוסק באותם גורמים שנקרא להם מרובי נכסים, גורמים שיש להם לפחות חמישה בניינים שהם צריכים להנגיש אותם. שם הייתה תקלה יותר בעייתית והנה הפתרון: בטבלה אתם רואים בטור א' את ההצעה שדומה להצעה המקורית שכבר לפני שנים הוגשה לוועדה, איך לחלק – אני מזכיר – את מנות הביצוע כי אותם גורמים שאחרים שאחראיים על חמישה בניינים לפחות, יש להם מנות ביצוע שבהן הם צריכים לעמוד: 20%, 40%, 65% ו-100%.
אתם רואים שהמועד הסופי של המנה של ה-20% יהיה עד - - -
היו"ר אילן גילאון
יהודה, מה זה "ללא שינוי"?
יהודה מירון
"ללא שינוי" אומר שמה שיש היום נשאר ואין צורך לגעת בו, בסדר? אני אעשה את זה לאט-לאט וכבר אני אסכם את הטבלה. תהיה להם מנה ראשונה של הנגשת 20% מהבניינים שלהם והם יצטרכו לסיים את ההנגשה עד סוף יוני 2014; תהיה להם מנה של סיום 40% מהבניינים עד סוף יוני 2015, את זה כבר יש היום; תהיה להם המנה הבאה של סיום 65% - זה דבר שלא מופיע היום וזה חידוש – זה יקרה עד 22 ביוני 2016; המנה האחרונה, כלומר הנגשת 100% מהבניינים תסתיים ב-1.11.2017. זה הסיפור, זה לעשות סדר נכון יותר, כמו שהיה במקור אבל התקלקל לנו בדרך.
היו"ר אילן גילאון
מישהו רוצה להעיר? מר אלי דלל, סגן וממלא ראש עיריית נתניה, בבקשה.
אלי דלל
שלום. אנחנו מברכים על החוק. אני חושב שזה חוק חשוב, ראוי - - -
אחיה קמארה
מי המדבר?
אלי דלל
אני מייצג פה גם את פורום ה-15 וגם את מרכז השלטון המקומי. היה דיון לפני כשבועיים יחד עם שר המשפטים ושר הפנים בנושא הזה של נגישות. קודם כל, אנחנו מברכים על החוק. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק חשוב, הוא חוק שאם אנחנו רוצים להיות חברה נאורה אזה זה החוק.
בנתניה, אני חייב לציין פה, יש לנו ראש עיר מאד-מאוד רגישה. אתמול היא קיבלה את פרס קרן שלם. זה פרס שבאמת מראה את מה שנעשה בעיר נתניה, הן על ידי ראש העיר כמובילת מדיניות והן על ידי העיר במשך עשרות שנים. קידמנו הרבה מאד דברים, כמו "בית גיא" שהוא מעון לילדים מוגבלים.

לא יאומן מה שנעשה בנתניה, כולל רמפות וגישה לים ומעלית לים. באמת, הרבה מאוד דברים ואני לא לפרט אותם אחד לאחד. יש לנו רגישות ואני אומר שהחוק הזה חשוב ורצוי ואנחנו מברכים עליו. אבל לא נקבע פה נושא של מימון.
לא הגיוני שיטילו פה משימה ברמה לאומית, ברמה של ממשלה, בה אנחנו מדברים ועיריית נתניה היא מן הרשויות - - -
היו"ר אילן גילאון
אני אתן לך לסיים אבל שתדע לך שבדיון הזה, אתה אולי האיש המאה שאומר את זה. אנחנו לא דנים בתקציב – אנחנו קובעים את התקנות. יש כאן מדינה, יש ריבון - - -
אלי דלל
אני חייב לומר את זה כדי שנבין בדיוק.
היו"ר אילן גילאון
את זה אפשר להגיד על כל דבר – גם כדי שלא ירצחו אנשים צריך תקציב.
אלי דלל
בסדר אבל אי אפשר להטיל דבר כזה על הרשויות. העירייה עשתה תכנית אב לנושא הזה, זאת אומרת שאנחנו יודעים בדיוק איפה ומה על כל בניין ועל כל מדרכה - - -
היו"ר אילן גילאון
יקר שלי, אנחנו לא הכתובת לפנייה שלך. אני מוכן, יחד אתך, להגיד לממשלה: תני לנו תקציב - - -
אלי דלל
תנו לי רגע לסיים, אלה שתי ההערות שלי. אני ממש אתן את זה בקצרה. עשינו תכנית אב ב-2010. התכנית הזאת מדברת על 114 מיליון שקל. אין לני בעיה לבצע את זה גם בחמש שנים, גם בארבע שנים – אבלך תנו את המימון.

יתרה מזו, ברגע שאין מימון – יש פה סנקציות פליליות, ועם זה יש לנו בעיה. אלה שתי ההערות שלנו. אני חושב שצריך להביא אותן, לתקן אותן, להסביר אותן. כדי שנוכל להבין, אני רוצה לצטט פה איזשהו משפט אחד: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך". בזה אני רוצה לסיים. תודה.
היו"ר אילן גילאון
אני מודה לך. תפנו למקומות הנכונים ותבקשו את הכסף, אנחנו לא בעניין. יש פתרון אבל אני לא אדון בו על השולחן הזה. מי עוד רוצה להעיר איזושהי הערה? אם לא – אני ממשיך.
מירב גת
אני רוצה להבין, יהודה, מה שחדש מבחינתנו, מעבר לדחייה, יש את החלוקה לאחוזים?
יהודה מירון
רק לסקטור הפרטי, בדיוק.
מירב גת
זה מה שאנחנו צריכים לדעת, כן? תודה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.
שרון מרקוביץ
העליתי את זה גם בפעם הקודמת ואני מצטרף לדברים של מר אלי דלל – לא יכול להיות שהוועדה - - -
היו"ר אילן גילאון
מתעלמת ממקורות המימון?
שרון מרקוביץ
נכון.
היו"ר אילן גילאון
קודם צירפתי אתכם לדואר – עכשיו אני אצרף אתכם לעיריות.
שרון מרקוביץ
או לכל הפחות להעלות את זה יחד אתנו או עם גורמים אחרים, למשרד האוצר - - -
היו"ר אילן גילאון
נשמה יקרה, מותק שלי, תאמין לי – תגרום לכך שאני אהיה שר האוצר ואני אתן לך פתרון. זאת התשובה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני מבטיח לך: תן לי שלוש שנים להיות - - -
שרון מרקוביץ
מבחינת המשטרה, מר גלאון - -
היו"ר אילן גילאון
אמרת גלאון?
שרון מרקוביץ
- - מבחינת המשטרה, הצענו לנציבות – אני מבקש שהדברים ירשמו, אני מבקש שהדברים ירשמו שוב פעם – באנו והצענו שבמקום להכשיר את כל הבניינים הקיימים, הטיגרטים משנות ה-30 של המאה הקודמת, שאי אפשר להכשיר אותם, שנכשיר רק את מתן השירות לאזרח. זכינו להתעלמות. אני חושב שאתם מביאים אותנו למצב - - -
היו"ר אילן גילאון
התעלמות ממי?
שרון מרקוביץ
התעלמות מהוועדה הזאת - -
היו"ר אילן גילאון
אותנו לא מעניינים הטיגרטים, אתה לא מבין?
שרון מרקוביץ
- - התעלמות של הנציבות. לא יכול להיות - - -
היו"ר אילן גילאון
אתם מבלבלים את הדיון, תסלח לי. מה שאמרתי לו – אני אומר לך. כבר הערתי לך על זה – אנחנו עוסקים בדבר אחד: בקביעת תקנון הנגישות בישראל. שירות ציבורי צריך לתת את הנגישות הזאת. מצדי, תגור בבית של אהוד ברק במגדל. זה לא הנושא שלי, תבין.
שרון מרקוביץ
אבל אי אפשר להתעלם - - -
היו"ר אילן גילאון
לא, אני לא קובע את זה.
שרון מרקוביץ
אי אפשר להתעלם מהמסגרת הנורמטיבית שבה אנחנו חיים. לא יכול להיות שאתה מצפה שמבנה מהמאה הקודמת – עכשיו יקימו עליו מעליות. אם אתה מצפה שזה מה שיקרה - - -
היו"ר אילן גילאון
בסדר, הבנו. הבקשה שלך נרשמה ואנחנו נעביר אותה למקומות הנכונים. אני לא קובע את תקציב המדינה. תנו לי, ביקשתי, תנו לי לקבוע את תקציב המדינה – אתם לא תתלוננו – אבל אני לא קובע, זאת הבעיה. אני קובע את התקנות, אתם קובעים את התקנות. זה הכול. את השאר המדינה תעשה.

בכל נושא אחר אתם לא שואלים את השאלה הזאת, למה בנגישות כן? כל עניין אחר שצריך, אם זה חינוך או בריאות או פלילי או דבר אחר, אתם יכולים לשאול אותה שאלה. כל הדברים האלו עולים כסף.

אני מסכם את זה. מדינת ישראל, בהווייתה, היא עסק שעולה הרבה מאוד כסף, וגם הנגישות. אבל אני אמסור למקורות הנכונים שאתם רוצים טיגרטים ואנחנו רוצים טיגריסים והכול בסדר. תודה רבה לכם. אנחנו יכולים להצביע על זה עכשיו?
אייל לב-ארי
קוראים, קוראים.
היו"ר אילן גילאון
קוראים ומצביעים.
אייל לב-ארי
"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון), התשע"ג–2012
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7
1.
בתקנה 7 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי
שהוא בניין קיים), התשע"ב–2011 –

(1)
בתקנת משנה (ב) –(ב)
בטבלה, בפרט משנה (1)(א), בטור ב', במקום "י"ט בחשוון התשע"ו (1


בנובמבר 2015)" יבוא "י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017)";(ג)
בפסקה שמתחת לטבלה, המילים "ובלבד שפרק הזמן הכולל לא יהיה


לאחר יום י"ט בחשוון התשע"ו (1 בנובמבר 2015)" – יימחקו;


(2)
בתקנת משנה (ג)(1) –(ב)
במקום פסקאות (א) ו-(ב) יבוא:"(א)
לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ד (22 ביוני 2014) – ב-20אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים ולא פחות מבניין קיים אחד;(ב)
לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015) – ב-40
אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים;(ג)
לא יאוחר מיום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016) – ב-65אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים;(ד)
לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017) – ב-100


אחוזים מהבניינים הקיימים;".
תחילה
2.
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן.".
היו"ר אילן גילאון
זהו? מי בעד? מי נגד? אין. מי מבקש רביזיה? אין.

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון), התשע"ג-2012, נתקבלו.
היו"ר אילן גילאון
ההצעה התקבלה. מזל טוב. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:25.>

קוד המקור של הנתונים