ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
60
ועדת הכספים
18/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1227>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ה' בטבת התשע"ג (18 בדצמבר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
שכיב שנאן
מוזמנים
שלמה ענתבי - מנהל תחום בכיר תקציב, רשות המסים, משרד האוצר

נירית גדסי - מנהלת מחלקת חינוך פיננסי, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע - אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל לוי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול - אגף התקציבים, משרד האוצר

מעיין נשר - אגף התקציבים, משרד האוצר

רן רידניק - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי באבד - אגף התקציבים, משרד האוצר

עודד לביאן - מרכז תקציבים, משרד החוץ

סימה נח-ימין - מרכז בכיר תקציבים, משרד החוץ

דרורית שטיינמיץ - משרד ראש הממשלה

דוד שטיינימיץ - ממונה תקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

לידיה לזנס - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אופיר להב - משרד הקליטה

כפיר מצוינים - משרד הפנים

חיה עזו - תקציבאית, הנהלת בתי המשפט

גדי פרנק - סמנכ"ל תקצוב, הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה

ניסים מזרחי - רפרנט, נציבות שירות המדינה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום. אני מבין שיש נוכחות שיא של חברי הכנסת. שינויים בתקציב לשנת 2012. היועצת המשפטית, זה חוקי אם אני מעביר את זה לבד?
שגית אפיק
כן.
דוד שטיינמיץ
אוי-ואבוי אם היה לא. אנחנו מחכים לזה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה 925.
אורי גבע
הפנייה נועדה להמיר משרות מעבודה - - - ל"שיא" כוח-אדם בבתי-המשפט.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 925 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 949.
אורי גבע
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב ההקלות במיסים, בהתאם לסיכומים שיש לנו עם ממשלות זרות. זה בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 949 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 953-952.
גדי פרנק
הפנייה נועדה לתקצוב ארבעה מיליון שקלים למוסדות להשכלה גבוהה, לצורך יישום החלטת הממשלה בנושא פיתוח פיזי של המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים. בפרט לפרויקט המכללה להנדסה בירושלים.
היו"ר משה גפני
מה זה ארבעה מיליון שקלים? מה הולכים לבנות עם זה?
גדי פרנק
לא, זה חלק מפרויקט יותר גדול של החלטת ממשלה על הפניית 100 מיליון שקל לבנייה פיזית של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים. כרגע, זה הביצוע. רק התחיל פרויקט. מתוך שלושה פרויקטים - - -
היו"ר משה גפני
מה הולכים לבנות? מה הממשלה הולכת לבנות?
גדי פרנק
שלושה פרויקטים, בסך-הכול. הפרויקט, שכרגע התחיל כבר הביצוע שלו, זה בניין חדש להוראה ומעבדות למכללה להנדסה בירושלים. זה הפרויקט שכבר התחיל הביצוע. זה ארבעה מיליון שקלים מתוך סך של 100 מיליון שקלים, שפרוסים על פני שלוש השנים הקרובות.
היו"ר משה גפני
ומתי יבואו 96 מיליון השקלים הנוספים?
גדי פרנק
כבר ב-2013. לא בשנה הזאת.
היו"ר משה גפני
בממשלה הבאה?
גדי פרנק
כן. זה פרויקט שרק החל, ולכן אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
אז למה עכשיו צריך את זה?
גדי פרנק
כי יש כבר ביצוע מסוים, ואת הביצוע - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 953-952– פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 954.
דוד שטיינמיץ
הפנייה הזאת נועדה להרחבת ההתקשרות עם מרכזי הפיתוח ליזמות – המט"ים. ישנם כ-25 מט"ים, שהם מוקדי שטח של הסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 954 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 955.
דוד שטיינמיץ
הפנייה נועדה לתקצב 12 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור התוכנית לעידוד חדירת חברות ישראליות להודו ולסין. וכן 7.5 מיליון שקלים לסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 955 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 958.
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לביצוע הסטות סוף שנה בתקציב הפיתוח בהתאם לביצוע בפועל, בתקציב הפיתוח של רשות המיסים.
היו"ר משה גפני
מה מפתחים עם 270 אלף שקל? יש איזה פטנט ברשות המיסים שאנחנו לא יודעים?
אורי גבע
ברשות המיסים יש מערכות מחשוב בהיקפים מאוד-מאוד גדולים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 958 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 959.
אורי גבע
פנייה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים של סוף שנה בתקציב משרד האוצר, וביניהם: תגבור 1,900,000 שקל לתקציב "תהילה", לפיתוח אתר חירום באזור הדרום.
היו"ר משה גפני
מה זה "אתר חירום"?
אורי גבע
בעקבות הלחימה בדרום היה צורך לייצר אתר שבו יוכלו תושבי הדרום לקבל נתונים, מידע. יש לי פה את אנשי המקצוע שיכולים להסביר, אם אתה מעוניין - - -
היו"ר משה גפני
כן, אני מעוניין. מה זה פיתוח "אתר חירום"?
מיכל לוי
אני מיכל מהתקשוב הממשלתי.
היו"ר משה גפני
מי הגברת?
מיכל לוי
מיכל לוי מהתקשוב הממשלתי, שאמון על הנושא.

במסגרת מבצע "עמוד ענן" היה צורך לאגד מידע לתושבי הדרום לגבי כל מה שקורה במוסדות החינוך, במוסדות הבריאות, ברשויות המקומיות וכולי. הקמנו אתר אד-הוק. המטרה היא לייצר, מטרת התקציב הזה לייצר תשתית שתשמש לכל מקרה חירום בעתיד - - -
היו"ר משה גפני
מה הוא יעשה, המוקד הזה?
מיכל לוי
הנגשה של כל המידע הממשלתי והמוניציפאלי לרווחת הציבור באותו רגע: בין אם זה הוראות של פיקוד העורף, הוראות של משרד האוצר, רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי. כל ההתנהלות.
היו"ר משה גפני
אני גר בשדרות.
שכיב שנאן
בשער-הנגב.
היו"ר משה גפני
שער-הנגב. היום, כשאתם רוצים להעביר לי מידע, כשיש מצב כזה, מצב חירום, איך אתם עושים את זה? איך אתם מעבירים לי את המידע?
מיכל לוי
היום אין אתר שמרכז מידע ספציפי לתושבי ישוב כזה או אחר.
היו"ר משה גפני
איך אתם מודיעים לי? אל תגידי מה אין, תגידי מה יש.
מיכל לוי
היום?
היו"ר משה גפני
כן, היום.
מיכל לוי
הדבר היחיד שיש כרגע זה אתר בסיסי שהקמנו אותו תוך כדי המלחמה, שברגע שיש מצב חירום אנחנו עולים, מפעילים אותו, ומתחילים לפרסם אותו באינטרנט וברשתות המדיה השונות, ושם אנחנו מאגדים את המידע. אנחנו מפעילים מוקד חירום, ומפעילים את המידע ונותנים לך אותו. לך ולכל תושב באזור. אתה יכול למצוא את זה.
היו"ר משה גפני
וההעברה הזאת של ה-1,900,000 שקלים, מה תעשה?
מיכל לוי
עכשיו עשינו משהו שהוא אד-הוק. המטרה היא לייצר תשתית שתשמש אותנו לפעילות יותר מהירה. שיהיה לנו כסף לפרסם במדיה את קיומו של אתר כזה לרווחת הציבור, ולהנגיש את כל המידע הזה גם בסלולר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אני אוכל להתקשר למוקד הזה ולקבל פרטים? או איך?
מיכל לוי
לא מוקד טלפוני. הכוונה היא לקבל את המידע באינטרנט ובסלולר. תוכל לקבל את כל המידע של מה שקורה באינטרנט ובסלולר.
היו"ר משה גפני
טוב. הלאה, בסדר. לא כל-כך הבנתי, אבל בסדר. הבנתי, האמת.
טמיר כהן
האתר הזה יוכל לשמש גם לאזורים אחרים? - - -
מיכל לוי
בוודאי. האתר הוא לכל מקרה חירום, מכל סוג. חס-וחלילה, מחר, רעידת אדמה – הוא פועל באותו - - -
היו"ר משה גפני
טוב. 500 אלף שקל לסטודנטים המוסלמים, מה הקריטריונים? בבקשה. אני בעד, שיהיה ברור מראש, בגלל שזה - - -
אפרת תבור
הם מתוקצבים בכל שנה על שינוייו.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
כן, הקריטריונים, בבקשה.
אפרת תבור
הם מתוקצבים בכל שנה על שינוייו. זאת תוספת של - - -
היו"ר משה גפני
מה? מה?
אפרת תבור
אני אומרת שהם מתוקצבים בכל שנה על שינוייו, בתקציב על שינוייו, בבסיס - - -
שכיב שנאן
אני יכול לעזור לה?
היו"ר משה גפני
כן, כן, תעזור לה.
שכיב שנאן
זה פשוט, יש שם כספי הקדש של המוסלמים שנמצאים במשרד ראש הממשלה, - -
היו"ר משה גפני
לא. זה?
שכיב שנאן
- - ומשרד האוצר משלים את זה לצורך מתן מלגות לסטודנטים.
אפרת תבור
מלגות.
היו"ר משה גפני
אז אני יודע מה זה. בסדר.
שכיב שנאן
יש 700 מלגות שתקועות כבר איזה - - -
אפרת תבור
נכון.
היו"ר משה גפני
אז את זה אני מכיר. זה לא היה כתוב. בסדר.
מה זה מינהל הרכב הממשלתי, שצריך לעשות שינוי?
אפרת תבור
זו התאמה לביצוע בפועל שלהם.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 959 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 961-960.
עמית סדן
הפנייה נועדה להעברת מיליון שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד הפנים, להפעלת תכנית לעידוד תעסוקת חרדים שתוכל - - -
היו"ר משה גפני
חרדים?
עמית סדן
כן, זה חרדים.
שכיב שנאן
רוויזיה.
עמית סדן
יש טעות פה, בדברי ההסבר. זו תכנית של הרשות לפיתוח ירושלים לעידוד תעסוקת חרדים.
שכיב שנאן
זה לא חרדים בבני-ברק. זה חרדים בירושלים בלבד.
עמית סדן
בירושלים.
היו"ר משה גפני
אבל העברנו. על מה מדובר?
עמית סדן
מדובר - - - שהרשות לפיתוח ירושלים, שהיא תפעיל אותו, לסיוע לחרדים - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 961-960 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניות 963-962.
אורי גבע
פה אנחנו עושים העברה ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד ראש הממשלה, לשלושה גופים: הראשון, לתכנית "מורשת" שדיברנו עליה בזמנו. זה 4,900,000 שקלים. זה בהתאם לתזרים של ההחלטה. השני, 2,000,000 שקלים למשרד לאזרחים ותיקים. תכניות - - - ברשויות המקומיות. התאמה של מבנים למבוגרים וכיוצא בזה. השאר מגיע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע סקר תעסוקת מבוגרים. אנחנו עושים, בשיתוף עם ה-O.E.C.D., בשנה וחצי האחרונה. גם בהתאם לתזרים סגור של הסקר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 963-962 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 966-964.
עמית סדן
הפניות נועדו להעברת סכום של 8,440 אלפי שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד הפנים, לפי הפירוט הבא: 4,440 אלפי שקלים עבור מימוש התחייבויות קודמות בגין החלטת ממשלה - - -
היו"ר משה גפני
הבדואים, הדרוזים, הצ'רקסים – אנחנו יודעים לקרוא. נכים בעלי מוגבלות בקרב אוכלוסיית המיעוטים. מה זה 150 אלף שקלים?
עמית סדן
150 אלף שקלים זו תכנית רוחבית להסדרה של תכניות עבודה מוסדרות במשרדי הממשלה, שמשרד ראש הממשלה מעביר - - -
היו"ר משה גפני
זה גם קשור לבדווים ולדרוזים?
עמית סדן
זה לא קשור לבדווים ולדרוזים.
היו"ר משה גפני
אז למה זה פה?
עמית סדן
כי זה במסגרת - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 966-964 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 968-967, ו-972.
אורי גבע
הפנייה נועדה לתגבור תקציב של משרד החוץ, בהתאם לשינויים בשער החליפין. שני דברים – התגבור הזה בא לבטא שני פרמטרים עיקריים: הראשון, השינוי בשער החליפין. התקציב של משרד החוץ ניתן בשקלים. במהלך השנה יש שינויים בשערי-החליפין מול מדינות העולם, והחיזוק הזה נועד בעצם לפצות את המשרד על זה.

בתוך כך, אנחנו מעבירים תשלומים לאו"ם ולכוחות השלום. זה בהתאם לסיכומים שלנו, של המדינה כחברה בארגונים האלה. ותגבור של אבטחת הנציגויות בחוץ לארץ בעקבות גידול ניכר באיומים כנגד השליחים שלנו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 968-967, ו-972 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 969.
אסף וסרצוג
הרפרנט, ממש בעוד שנייה מגיע, אז אם אפשר רק להעביר אותה להמשך. הרפרנט בעוד שנייה יגיע, אז אם אפשר להמשיך.
היו"ר משה גפני
תגידו לי כשהוא יגיע, אני אחזור לזה.
אסף וסרצוג
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
פניות 976-973. עוד הפעם, דרוזי וצ'רקסי.
דוד שטיינמיץ
הפנייה נועדה לתקצב מרכז הכוון תעסוקתי בישובים הבדווים בצפון, שזה להעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, בעיקר של אוכלוסיית הנשים. כמו-כן, סכום של 2.4 מיליון שקל לקידום תעסוקת מיעוטים באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים. כמו-כן, יש שם גם תוספת של כ-4.7 מיליון שקל למפעלים שפונו מגוש-קטיף, ומעתיקים את פעילותם לאזור התעשייה "נועם", בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5153.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 976-973– פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 978-977.
אורי גבע
פה אנחנו מעבירים את הכספים לתשלום המע"מ לקבלנים. אנחנו הרי מבצעים בינוי בכל הארץ בבתי-המשפט. פה מדובר על חלק מהתשלום לקבלנים בבתי-המשפט בלוד ובאשקלון. מדובר רק בתשלום המע"מ בגין עבודה שהם - - -
היו"ר משה גפני
מה זה תשלום המע"מ?
אורי גבע
כל תשלום – בעת שאתה בונה, אתה משלם בשלבים מסוימים.
היו"ר משה גפני
מה אני משלם?
אורי גבע
שלבי התשלום נקבעים בחוזה מול הקבלן שמבצע. מדובר בפרויקטים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, וזה פשוט חלק מהתשלום, נקבע שבו ישלמו את המע"מ בשלב הזה.
היו"ר משה גפני
אז המדינה משלמת לקבלן את המע"מ? תסביר לי מה אנחנו צריכים לאשר פה.
אורי גבע
כשאתה בונה, כשאתה משלם לספק בעבור שירות, אתה משלם תשלום פלוס מע"מ. אז שילמנו בהתחלה את התשלום, ועכשיו אנחנו משלימים את תשלום המע"מ כדי לעמוד - - -
היו"ר משה גפני
אבל את המע"מ לא צריך לשלם בשעת התשלום?
אורי גבע
לא בהכרח. זה תלוי בתזרים של הבינוי.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אם למשל אני קונה משהו, אז זה תלוי בתזרים שלי. אני לא צריך לשלם את המע"מ מיד.
אורי גבע
כמו שספק, נגיד, בסופר משלם שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 90. הוא לא מקבל את התשלום ביום העברת הסחורה. הוא מקבל את זה - - -
היו"ר משה גפני
זה מהסופר, צריך לשלם את המע"מ באותו יום?
אורי גבע
ביום שבו הוא משלם, בהמשך, כן. את המע"מ.
היו"ר משה גפני
עכשיו, המדינה שילמה לקבלן לפני חודש, נניח, והיא משלמת את המע"מ רק עכשיו?
אורי גבע
זה קצת כמו לשלם בתשלומים. כשאתה משלם בתשלומים, אני פורס לך, נגיד, תשלום לשניים, אז - - - תשלום פלוס מע"מ - - -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין. אני רוצה לדעת מה המדינה שונה מהאזרח הקטן, הרגיל. יש חוק שצריך לשלם את המע"מ. היינו צריכים להילחם – ולשמחתנו גם הארכנו את המועד – כשאני אשלם את המע"מ, אני אשלם רק כשאני אקבל מזומן. אבל כשאני מקבל מזומן אני צריך לשלם את המע"מ.
אורי גבע
היא לא שונה. בתור התחלה אנחנו לא מתקצבים את מלוא הסכום בתחילת השנה. החוזים נסגרים במהלך השנה, ופה אנחנו מדברים על תקציב דו-שנתי. במיוחד היה צריך לסגור הרבה מראש. ברגע שאתה סוגר את התקציב, אתה גם יכול לסגור פריסת תשלומים מול הקבלן, בגלל שזה תלוי בהיקף הביצוע שלו.
היו"ר משה גפני
אז זה סתם תשלום. אתה מבקש תשלום - - -
קריאה
לא, אבל של מע"מ.
אורי גבע
כן, פשוט הסגירה נעשתה - - -
היו"ר משה גפני
אז איך אפשר לעשות את זה?
שגית אפיק
אתה צודק - - -
אורי גבע
אתה צודק. אתה צודק.
שגית אפיק
אתה צודק בבעיה שאתה מעלה, - -
אורי גבע
בדיוק. בדיוק.
שגית אפיק
- - בזה שבעצם המדינה לעניין המע"מ - - -
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה: אני מבקש שתבדקי האם זה חוקי מה שהם מבקשים.
אורי גבע
המדינה לא פטורה ממע"מ או משהו כזה. המדינה משלמת מע"מ כחוק.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שגית אפיק
בוודאי.
אורי גבע
אין פה בכלל ספק בעניין הזה.
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
זה חוקי?
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
למה זה חוקי? למה אני צריך לשלם את המע"מ מיד?
שגית אפיק
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
זה לא חוקי.
שגית אפיק
זה החוק.
היו"ר משה גפני
מה החוק?
קריאה
זה חוקי.
אורי גבע
זה חוקי כי - - - בתשלום - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אז אני לא רוצה לשלם מע"מ בזמן, אני אשלם מע"מ בעוד חודש. אז מה היה אם נלחמנו על תשלום על בסיס מזומן?
שגית אפיק
נלחמת בשביל האזרח הקטן, לא בשביל - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל למה המדינה שונה מהאזרח הקטן?
חיה עזו
אני רוצה להעיר איזושהי הערה.
היו"ר משה גפני
המדינה, המצב החוקי שלה שונה?
חיה עזו
אני רוצה להעיר איזושהי הערה: הבינוי נעשה ב-P.F.I.. זו בנייה שאנחנו משלמים את מענק ההקמה בצורה הדרגתית, וזה נפרס למספר שנים. ובהתאם לחוזה אנחנו משלמים את המע"מ אם - - -. ולאחרונה, המבנים האלה אוכלסו, ועכשיו אנחנו רוצים להעביר את המע"מ, עוד בשנה הזו.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 978-977 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
קריאה
הוא חזר?
טמיר כהן
תחזור לפנייה 969.
היו"ר משה גפני
פנייה 969 – חיילים משוחררים, מיליון שקל. מי זה?
טמיר כהן
מר רועי קונפינו.
רועי קונפינו
בוקר טוב ליושב-ראש הוועדה, רועי מאגף התקציבים. מדובר במיליון שקל שמועברים בהוצאה המותנית בהכנסה לקרן לקליטת חיילים משוחררים, בהתאם לביצוע בפועל של ההכנסות.
שכיב שנאן
זה כתוב בלי שתגיד.
רועי קונפינו
אתה רוצה לדעת על מה הכסף? הקרן לקליטת חיילים משוחררים מקבלת הכנסות מבנקים שונים עבור מקומות שבהם חיילים פותחים פיקדונות ומענקים. כשחייל מקבל פיקדון, הוא צריך לפתוח את החשבון של הפיקדון והמענק בבנק מסוים. כשהוא פותח את זה בבנק כזה, הבנק משלם סכום מסוים לקרן לקליטת חיילים משוחררים, וכך נוצרת הכנסה לקרן. בסך-הכול, הצפי, עד לסוף השנה, היא לתוספת של עוד מיליון שקל מעבר למה שתוקצב במקור בהכנסה. זה להתאים את התקציב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 969 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 980-979.
דוד שטיינמיץ
פניות אלה נועדו להשלמת התקצוב לתשלום שכר-לימוד לסטודנטים שמשתתפים בתכנית "עתידים בתעשייה", 125 אלף שקל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 980-979 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 982-981.
אורי גבע
מדובר בהסטות פנימיות בתוך תקציב נציבות שירות המדינה. התאמה תקציבית כדי להוציא את הרפורמה, שהסביר בשבוע שעבר הנציב, אל הפועל. ובעצם, זה הכול הסטות פנימיות למימון הפרויקטים שכוללים את הרפורמה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 982-981 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 984-983.
רן רידניק
שלום. הפנייה נועדה לתקצוב סך של כעשרה מיליון שקלים, למנהלת השירות האזרחי-לאומי, עבור תקצוב 600 תקני שירות אזרחי של מתנדבים ערבים, ותקצוב 50 תקני שירות אזרחי של מתנדבים עם מוגבלויות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 984-983– פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 985, 988, 989, 991.
מעיין נשר
מעיין נשר, אגף התקציבים. הפניות נועדו להעביר סך של 5,803 אלפי שקלים לתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לנושאים הבאים: סך של מיליון וחצי שקלים עבור מחקר בנושא תחליפי נפט לתחבורה, בהתאם להחלטת ממשלה 2790 מיום ה-30 לינואר 2011; סך של 500 אלפי שקלים מתקציב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למימון תמיכה בענף הזית; סך של 3,800,000 שקלים לתקצוב שכר הרופאים הווטרינריים, בהתאם להסכמי שכר שנחתמו בנושא; סך של 7,542 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, לביצוע פרויקט שיקום תשתיות ביישוב הכפרי, בידי החטיבה להתיישבות.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 985, 988, 989 ו-991 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 993.
אנסטסיה סורוקינה
אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב הכבאות בסך של כארבעה וחצי מיליון שקלים, שעיקרם: תקצוב פרישת כבאים ותיקים. בנוסף, הפנייה מבצעת שינויים - - -
היו"ר משה גפני
לכמה כבאים ותיקים הכסף מיועד?
אנסטסיה סורוקינה
בערך 20.
היו"ר משה גפני
20 כבאים?
אנסטסיה סורוקינה
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 993 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 995-994.
כפיר מצוינים
כפיר מצוינים, מינהל התכנון, משרד הפנים. הפניות נועדו לתקצב את מינהל התכנון במיליון שקל עבור בקרה הנדסית על עבודות חיזוק מבנים, בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. זה כסף קואליציוני?
כפיר מצוינים
מה? סליחה?
היו"ר משה גפני
שאלתי אם זה כסף קואליציוני?
כפיר מצוינים
לא. זו העברה ממשרד ראש הממשלה למשרד - - -
היו"ר משה גפני
אז מה זה מיליון שקלים לחיזוק על רעידות אדמה? למה זה לא 1,000,005 שקלים?
כפיר מצוינים
קודם-כל, מיליון שקלים כבר - - -
היו"ר משה גפני
כשאני רואה מספר עגול אז אני מבין שזה הסכם קואליציוני.
כפיר מצוינים
רגע. קודם-כל, במסגרת כל הפרויקט הזה הועברו כבר מיליון שקלים לפני כן. המטרה של כל הפרויקט הזה בעצם, לפני שעושים פרויקט של תמ"א 38, - - -
היו"ר משה גפני
טוב. לא חשוב, סתם שאלתי.
כפיר מצוינים
אוקי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 995-994 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 997-996. אזרחים ותיקים, עוד הפעם הגיע.
אורי גבע
זו אותה תכנית שדיברנו קודם.
היו"ר משה גפני
אז למה זה לא יחד?
אורי גבע
הפעם זה חלקו של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
היו"ר משה גפני
למה לא עושים את זה בפנייה אחת, כמו שעשיתם בהרבה פניות, שאתם עושים יחד כל מיני דברים? זה, דווקא יש קשר. אתם אמיתיים, עושים פניות שאין קשר.
אורי גבע
זה כי הבקשות - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 997-996 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1000-998.
אסף וסרצוג
הפניות נועדו לתקצב סך של 2,955 אלפי שקלים לתקציב הפיתוח של שירות בתי-הסוהר, עבור פיתוח מערכת מרכב"ה בשירות בתי-הסוהר; וסך של כעשרה מיליון שקלים בהוצאה המותנית בהכנסה, לשם רכישת ניידות משטרה. כמו-כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.
היו"ר משה גפני
ואיפה הכסף?
אסף וסרצוג
ההכנסה?
היו"ר משה גפני
כן, מאיפה הכסף?
אסף וסרצוג
כנגד מכירת כלי-רכב.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים גם מהמשרד לקליטת העלייה.
אסף וסרצוג
לא, זה 155 אלף שקלים שעוברים לשירות בתי-הסוהר במסגרת פתיחה של כיתות לאסירים משוחררים. בעצם, אולפנים לאסירים משוחררים.
היו"ר משה גפני
מה זה שייך למשרד לקליטת העלייה?
אסף וסרצוג
זה פשוט בתוך הפנייה בפנים. אבל המשרד לקליטת העלייה מעביר 155 אלף שקלים - - -
היו"ר משה גפני
למה המשרד לקליטת העלייה? למה לא המשרד להגנת הסביבה? למה לא משרד האנרגיה והמים?
אסף וסרצוג
כי זה סיכום בין המשרד לקליטת העלייה למשרד - - -
היו"ר משה גפני
מה זה מעניין אותי סיכום. למה המשרד לקליטת העלייה מעביר כסף - - -
אסף וסרצוג
מכיוון שזה אסירים משוחררים.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אסף וסרצוג
יש פה מישהו.
אופיר להב
אופיר מהמשרד לקליטת העלייה. מדובר בסיכום בין השרים. יש עולים - - -
היו"ר משה גפני
שמחת זקנתי, השרים והסיכום. מה הקשר בין המשרד לקליטת העלייה לכיתות בבתי-סוהר?
אופיר להב
זה כיתות של אולפנים ללימודי עברית לעולים, שאמנם עשו אולפן בהגיעם לארץ, אבל עדיין לא יודעים מספיק עברית.
היו"ר משה גפני
והגיעו לבית-סוהר עוד לפני שלא יודעים עברית?
אופיר להב
והגיעו לבית-סוהר.
היו"ר משה גפני
לא, שאני אבין. זה המצב?
אופיר להב
יש עולים בבתי-סוהר, שעדיין לא יודעים עברית ברמה מספיקה, אז אנחנו מתגברים. יש תקציב שוטף של המשרד לביטחון הפנים, בבתי-הסוהר, לאולפנים. אנחנו מתגברים את התקציב הזה בתכנית מיוחדת.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח במה שאתה אומר? אם אתה בטוח אני מצביע בעד. אם אתה לא בטוח אני לא מצביע.
אופיר להב
במה? בזה שיש אסירים עולים שעדיין לא יודעים - - -
היו"ר משה גפני
אתה בטוח שיש עולים חדשים, שנמצאים בבתי-סוהר, - - -
אופיר להב
ורמת העברית שלהם לא מספקת? כן.
היו"ר משה גפני
מה זה "רמת העברית לא מספקת"? מה פירוש המילה הזאת?
אופיר להב
רמת עברית שהם צריכים לעבור עוד פעם אולפן - - - לימודי.

מדובר בתכנית שהשרה לקליטת העלייה הייתה בסיורים בבתי-סוהר. אגף, אצלנו במשרד, הרכיב תכנית למענה לנושא הזה, וזה מה - - -
היו"ר משה גפני
עולים חדשים לא יודעים עברית וכבר נמצאים בבתי-סוהר. ככה הם אומרים, אני לא מקבל את זה.
אופיר להב
אגב, ההגדרה של עולה - - -
שכיב שנאן
תבקש פירוט.
אופיר להב
ההגדרה של עולה זה לא עולה שנמצא שנה בארץ.
היו"ר משה גפני
רק שנייה. לא יודע עברית, הבנתי. אני שואל למה זה המשרד לקליטת העלייה. המשרד לקליטת העלייה, מכוח המעמד שלו, מכוח התפקיד שלו, מטפל בעולים חדשים. הוא לא מטפל - - -
שכיב שנאן
לא היו מספיק עולים השנה, אז נשאר להם יתרות של כסף, ומעבירים את זה למקום אחר.
היו"ר משה גפני
עולים חדשים. זאת אומרת, אדם הגיע לארץ, בטיפול המשרד לקליטת העלייה, והגיע לבית-הסוהר? וצריך בשביל זה כסף וכמות?
אופיר להב
אל"ף, התכנית הזאת נבנתה כבר בתחילת השנה, והבקשה הזאת רק עכשיו מגיעה לוועדה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. - - - לתחילת השנה.
שכיב שנאן
זה עוד יותר חמור.
אופיר להב
דבר שני, העולים שמגיעים לארץ, טווח הזכאות, שבן-אדם עדיין נמצא במעקב, זה עד עשר שנים, ובקרב עולי אתיופיה זה 15 שנה. כלומר, מדובר גם בעולים שהם לאו דווקא הגיעו עכשיו לארץ ונכנסו לבית-סוהר.
היו"ר משה גפני
והמשרד לקליטת העלייה מטפל בהם?
אופיר להב
כן.
היו"ר משה גפני
מה?
אופיר להב
המשרד לקליטת העלייה מטפל בעולים חדשים עד עשר שנים בארץ, ובעולי אתיופיה, עד 15 שנה בארץ.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1000-998 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1002.
צחי דוד
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.
היו"ר משה גפני
מה הוא עושה עם הסיוע הזה?
צחי דוד
בעיקר סיוע בשכר-דירה. מתן סבסוד להלוואות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1002 – פה אחד
הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 1006-1005.
גיא הרמתי
הפנייה נועדה להעברת 100 מיליון שקל לרשות לזכויות ניצולי השואה לצורך תשלום גמלאות, ושירותים רפואיים לניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
מה זה? לא הבנתי.
קריאה
תסביר לו מה ההבדל בין הצו. נכון? זה מה שאתה רוצה לדעת, נכון? בין הצו ששלחנו לבין מה - - -
היו"ר משה גפני
לא, אני רוצה שקודם הוא יסביר. אני לא מבין כלום.

יש עם ניצולי השואה, חוץ מהנושא הזה - - -
קריאה
כן, מה שנחתם השבוע.
שכיב שנאן
אל תוותר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לאשר את זה. יש את הצו שהועבר אלינו, על הנושא - - -. אנחנו קבענו בחקיקה שצריך אישור של ועדת הכספים לנושא העדכון. את הצו הזה נביא, בעזרת השם, בשבוע הבא.
יש את הוויכוח שמתנהל בין משרד האוצר, שגם יושב-ראש הכנסת וגם שר הרווחה והשירותים החברתיים וגם אני נמצאים בעניין הזה של אי העברת התשלום של הניצולים. זה דבר נוסף. הייתה לנו ישיבה בשבוע שעבר – אתמול ביררתי – איתכם, עם משרד האוצר, ועדיין הכסף לא עבר, ובינתיים לא שילמו. יושב-ראש הכנסת אמר לי – לא חשוב מה שהוא אמר לי – אבל בינתיים לא עבר. יכול להיות שאני הולך לקיים דיון על זה, אז יכול להיות שאני מעביר גם את זה לשם. מה זה הכסף הזה?
גיא הרמתי
בכסף הזה יש תשעה מיליון שקלים שמיועדים לקרן לרווחת ניצולי השואה, והיתר לרשות עצמה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
גיא הרמתי
ההחלטה להעברת תשעה מיליון שקלים לקרן לרווחת ניצולי השואה הייתה לפני כעשרה ימים, וזאת ועדת הכספים הראשונה שמתכנסת מאז אותה החלטה של ועדת סל השירותים, של עוד תשעה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מתי היא קיבלה החלטה?
גיא הרמתי
לפני עשרה ימים, בערך.
שגית אפיק
גם על תשעת מיליון השקלים ההחלטה התקבלה לפני עשרה ימים?
גיא הרמתי
לתשעת מיליון השקלים.
שגית אפיק
כן?
גיא הרמתי
אתם מדברים על עוד משהו חוץ מהקרן לרווחת ניצולי השואה?
היו"ר משה גפני
אני לא הבנתי. מי התכנס לפני תשעה ימים?
גיא הרמתי
ועדת סל השירותים לזכויות ניצולי השואה, - -
היו"ר משה גפני
כן.
גיא הרמתי
- - שמחלקת בעיקר לתרופות ולקרן לרווחה. הוועדה הזאת החליטה להעביר עוד תשעה מיליון שקלים לקרן לרווחה. ותשעת מיליון השקלים האלה, עכשיו, בעקבות ההחלטה הזאת, זה נמצא - - -
היו"ר משה גפני
אם נאשר את זה בשבוע הבא יכולה להיות בעיה?
גיא הרמתי
לא. הכסף יועבר מהרשות לניצולי השואה לקרן לרווחת ניצולי השואה.
היו"ר משה גפני
אני שואל לגבי הפנייה הזאת. אני רוצה לקיים דיון בשבוע הבא על ניצולי השואה עם יושב-ראש הכנסת.
גיא הרמתי
לקרן לרווחת ניצולי השואה תהיה בעיה.
היו"ר משה גפני
אם זה לא יעבור היום?
גיא הרמתי
כן, בגלל הקרבה לסוף השנה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו נחזור לזה. אני אבדוק את זה. יושב-ראש הכנסת גם ביקש את הדיון הזה. אני רוצה את המכלול, אני כבר מתחיל להתבלבל. פה אומרים לי שהכסף הזה מיועד - - -
גיא הרמתי
זה כסף שמיועד לניצולים - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אני האחרון שאעכב. לא האחרון, הרי אף-אחד לא יעכב כסף לניצולים. אגב, למה זה הולך מהמוסד לביטוח לאומי?
גיא הרמתי
זה יתרות של המוסד לביטוח לאומי שאינן מהתקציב של הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי, אלא מהתקציב שמשרד האוצר הקצה להשתתפות בגבייה של המוסד לביטוח לאומי. לפי חוק, המוסד לביטוח לאומי גובה מהאזרחים, ומשרד האוצר משתתף, על כל שקל שהמוסד לביטוח לאומי גובה מהאזרחים, בכ-60 אגורות. התקציב הזה נבנה לפי אומדנים בתחילת השנה.
היו"ר משה גפני
שֶמָה זה? זה צורך גבייה?
גיא הרמתי
לצורך גבייה. בהכנסות של המוסד לביטוח לאומי, שאינן קשורות להוצאות של המוסד לביטוח לאומי, יש - - -
היו"ר משה גפני
זה לא מכסף של קצבאות? לא מכסף של - - -
גיא הרמתי
לא, לא. הקצבאות ניתנות לפי חוק, ואין קשר בין התשלום שלהם - - -
היו"ר משה גפני
אבל הסעיף הזה, שממנו מורידים את הכסף הזה, הוא כסף של גבייה? הוא לא כסף של קצבאות?
גיא הרמתי
הוא כסף של השתתפות בגבייה. השתתפות משרד האוצר בגבייה של המוסד לביטוח לאומי מהציבור.
היו"ר משה גפני
מה זה "השתתפות בגבייה"? תסביר לי.
גיא הרמתי
על כל - - -
היו"ר משה גפני
לא "על כל", את זה הבנתי. על כל שקל שיישאר, בסדר. מה זו הגבייה? מה זה? זה שהולכים לאזרחים, נותנים להם כסף?
גיא הרמתי
המוסד לביטוח לאומי גובה מהאזרחים העובדים ומהמעסיקים כ-30 מיליארד שקל בשנה. לפי החוק, משרד האוצר משלים, גם הוא, כ-30 מיליארד שקל בשנה, ישירות למוסד לביטוח לאומי, בעקבות אותה גבייה של 30 מיליארד שקל מהאזרחים.
היו"ר משה גפני
כן.
גיא הרמתי
בתחילת השנה אומרים, לפי האומדנים זה יהיה בערך 30 מיליארד שקל. בפועל, אנחנו בדצמבר, התקבלו נתוני גבייה מהציבור על סכום נמוך יותר, ולכן השתתפות משרד האוצר צריכה להיות נמוכה יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה. אני אחליט עד סוף הישיבה אם אני מצביע. כבר אין צורך בהסבר שלך, הבנתי.

פניות 1014-1013. הנה עוד הפעם המוסד לביטוח לאומי. כל הכבוד. כן, בבקשה.
גיא הרמתי
הפניות נועדו להעברת 15 מיליון שקל למשרד הרווחה והשירותים החברתיים מהמוסד לביטוח לאומי, לצורך מימון מכסות למסגרות חוץ-ביתיות ומסגרות קהילתיות.
שכיב שנאן
בלי כוח-אדם?
גיא הרמתי
לא, בלי כוח-אדם.
היו"ר משה גפני
תגיד לי עוד הפעם, אני מצטער.
גיא הרמתי
הפניות נועדו להעברת 15 מיליון שקל למשרד הרווחה והשירותים החברתיים - - -
היו"ר משה גפני
לחוסים.
גיא הרמתי
לתקצוב - - -
היו"ר משה גפני
למה זה מהמוסד לביטוח לאומי?
גיא הרמתי
שוב פעם, מאותה סיבה שאמרתי - - -
היו"ר משה גפני
יש פה מישהו מהמוסד לביטוח לאומי שיכול להגיד את זה?
טוב, אני מבקש, מר טמיר כהן, שמישהי תנסה להשיג את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. אני רוצה להגיד לו שיורד כסף - - -. אם הוא מסכים לזה, בסדר. אני רוצה להעביר לחוסים. אני לא יודע, נהיה פה פתאום פרויקט.
בסדר, הסברת. כנראה שאני אצביע בסוף.
גיא הרמתי
אם רק יורשה לי, - -
היו"ר משה גפני
בבקשה.
גיא הרמתי
- - לפי ההשתתפות שמשרד האוצר נותן למוסד לביטוח לאומי לפי חוק. כלומר, גם אם הכסף נשאר בסעיף, אי-אפשר להעביר אותו למוסד לביטוח לאומי, כי זה יהיה מעבר לחוק.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה מרשה לי לשאול את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי שאין לו התנגדות? אחרי שלפני כמה שנים הלאמתם את המוסד לביטוח לאומי.
פניות 1019-1018.
מיכל שינוול
מיכל שינוול, רפרנטית סביבה. הפניות נועדו להעביר מיליון וחצי שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לצורך פינוי הר הפסולת בעכו; ועוד 300 אלף שקלים בהרשאה להתחייב להרחבת העסקת יועצים.
היו"ר משה גפני
מה זה הר הפסולת בעכו?
מיכל שינוול
זה המפעלים האלקטרו-כימיים שננטשו שם, שנסגרו שם.
היו"ר משה גפני
כן.
מיכל שינוול
אז יש פרויקט של המשרד להגנת הסביבה לפנות את המפעלים האלה, את המפגעים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1019-1018 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1024-1020.
אורי גבע
פה מדובר בתגבור של החשב הכללי במשרד האוצר לשירותי ייעוץ, סיקור סיכונים תפעוליים. זה נעשה באמצעות חשבות המטה, החשב הכללי. הסכומים שמגיעים הם, בין היתר, 180 אלף שקל מרשות המים, 200 אלף שקל ממשרד החינוך, - - -
היו"ר משה גפני
לֶמָה זה?
אורי גבע
סיקור סיכונים – התהליך שעושים במשרדים שבהם מנתחים תהליכי עבודה מתחילתם ועד סופם, שבמהלכם בעצם מנסים לזהות סיכונים שאותם מגדירים מראש, כמו: אובדן מידע, תהליכים שאינם יעילים וכיוצא בזה. תהליכים שעושים היום בעיקר במערכת הבנקאית, והממשלה גם רוצה להתרחב ולעשות את זה, זה תהליך מאוד חשוב. כשכל משרד עושה את זה אצלו, בתהליכים שלו, ומנוהל דרך מטה החשב הכללי.
היו"ר משה גפני
מאיפה יורד הכסף? כן, יורד מרשות המים.
אורי גבע
כל משרד בעצם משתתף בחלק שלו.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1024-1020 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1027-1025.
רן רידניק
הפניות נועדו להעברת סך של שניים וחצי מיליון שקלים מסעיף 38, ו-250 אלף שקלים ממשרד האנרגיה והמים למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לטובת תקצוב: 1.5 מיליון שקלים עבור פעולות להכשרת נוער; 500 אלף שקלים עבור מימון תפעול מערך המעונות; 500 אלף שקלים עבור תגבור תקציב לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה; וסך של 250 אלף שקלים עבור תקצוב הצטיידות מגמת הנדסאות אנרגיה – מגמה חדשה שנפתחת. כמו-כן, הפנייה נועדה לביצוע שינויים - - -
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
כן, סליחה. אני ביקשתי ממנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לבדוק את זה. זאת אומרת, אני רוצה – מה אני רוצה? אני לא זוכר, לא חשוב – כן. אבל אני לא רוצה לעשות טעויות. כן.
רן רידניק
כמו-כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שעיקרם: התאמת תקציב התפעול של האגף להכשרה מקצועית לתכנית הביצוע.
היו"ר משה גפני
זה בסדר, מר דוד שטיינמיץ?
דוד שטיינמיץ
כן.
היו"ר משה גפני
זה לא משהו שאני אסבול ממנו.

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1027-1025 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1036-1030.
גדי פרנק
הפניות נועדו להעביר סך של 25 מיליון שקל לפרויקטים שמבוצעים על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב במוסדות להשכלה גבוהה, - - - השתתפות בביצוע הפרויקטים האלה על-ידי משרדים שונים. בפרט מדובר על הפרויקט בננו-טכנולוגיה, ועל הפרויקט לתחליפי נפט – התכנית הלאומית לתחליפי נפט. השתתפות המשרדים מגיעה ממשרדי התעשייה, המסחר והתעסוקה, הגנת הסביבה, החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר.
היו"ר משה גפני
אני רואה שיורד כסף ממרכב"ה ומממשל זמין. מי הסביר?
גדי פרנק
גדי פרנק, סמנכ"ל לתקצוב בוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר משה גפני
אני רואה שיורדים שבעה מיליון שקלים ממרכב"ה ומממשל זמין.
גדי פרנק
זה דברים שמשרד האוצר, זה המקורות שבו הוא בחר להביא את - - -
היו"ר משה גפני
מי יכול להסביר לי איך מורידים שבעה מיליון שקל ממרכב"ה? מי יכול להסביר את זה? אתה יכול לבדוק למה יורד ממרכב"ה? צריך עוד כסף למרכב"ה. אני לא הבנתי, תגיד לי, יכול להיות שאנחנו - - -
גדי פרנק
עוד פעם, מבחינת לאן זה הולך זה - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אני מערב פה משהו.
יורדים 13 מיליון שקל מהמו"פ וממכוני מחקר.
גדי פרנק
נכון. עוד פעם, - - -
היו"ר משה גפני
יורדים שבעה מיליון שקלים ממרכב"ה ומממשל זמין. שאלתי למה זה יורד.
גדי פרנק
יש - - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה, תן לי. יש לי הרבה שאלות.
יורד מקרן הניקיון, בסדר. הם לא רוצים שיהיה ניקיון, לא צריך. שירותי הדרכה ומקצוע, 878 אלף שקלים, יורד. והולכים ארבעה מיליון שקלים, מענקים לפיתוח מוסדות להשכלה גבוהה – מה זה?
גדי פרנק
יש שני חלקים - - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה. אבל מקודם אישרנו פיתוח, ארבעה מיליון שקלים, למוסדות להשכלה גבוהה, שהסבירו על ירושלים.
גדי פרנק
נכון.
היו"ר משה גפני
ומה זה?
גדי פרנק
זה שני פרויקטים אחרים. שני פרויקטים - - -
קריאה
זה לא - - -
היו"ר משה גפני
אבל אי-אפשר ככה לעבוד, אני נורא מצטער. אם יש לכם מטרה, באגף התקציבים - - -
גדי פרנק
אני לא מאגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה?
גדי פרנק
אני מהוועדה לתכנון ולתקצוב. אני מהצד של המוסדות להשכלה גבוהה, ואני מסביר את המהות של הפרויקטים. אמרתי, אני סמנכ"ל תקצוב בוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה.

זה שני פרויקטים - - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה, אבל עם כל הכבוד, לפני שאתה אומר, מי הרפרנט של משרד האוצר? אני שואל אותך שאלות שבכלל לא מיועדות אליך.
קריאה
הוא איננו.
היו"ר משה גפני
מה זה איננו? מה אתם רוצים שאני אאשר, ואני אוריד שבעה מיליון שקלים למרכב"ה? אחד הפרויקטים – מה הפרויקט הזה? – הפרויקט ש"סוחב" הכי הרבה כסף, ואין בו. איך אפשר? מה, אתה בא להסביר לי עכשיו על פרויקט? אני רוצה שהרפרנט יסביר על מה מדובר. יורד כסף מכל מיני מקומות.
גדי פרנק
כן, אבל אני רק רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
גדי פרנק
מרכב"ה, בוא נשים - - -
היו"ר משה גפני
תעזוב את המרכב"ה, זה לא העניין שלך.
גדי פרנק
אבל את יתר המקורות אני יודע להסביר. יתר המקורות הם, בסך-הכול – בפרויקטים האלה משתתפים משרדי ממשלה שונים, לפי הסכמים בין משרדי הממשלה, שאושרו כבר על-ידי הממשלה. בפרויקט ננו-טכנולוגיה, המשתתף העיקרי הוא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. נמצאת פה סגנית המדען הראשי, שהיא הצד שנותן את הכסף.
הפרויקטים האחרים זה הפרויקט של תחליפי נפט לתחבורה. משתתפים בו המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר. ספציפית, הנושא שתיארת במרכב"ה, אני לא מכיר מדוע יורד משם, אבל זה החלק של משרד האוצר בפרויקטים האלה. אני לא יודע מדוע משרד האוצר בחר להוריד את זה - - -
היו"ר משה גפני
מה הפרויקט?
גדי פרנק
הפרויקט הוא פרויקט של תחליפי נפט לתחבורה. פיתוח מחקר בתחום תחליפי נפט. יש את מנהלת תחליפי הנפט שיושבת במשרד ראש הממשלה. היא מפעילה פרויקטים שונים, הן באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה, הן באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב והן באמצעות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ובגדול, זה מחקר בתחום של תחליפי נפט.
היו"ר משה גפני
מה זה פיתוח? פיתוח. הרי מקודם גם היה פיתוח. מה זה הפיתוח?
גדי פרנק
פיתוח פיזי הולך לשני מקומות: אחד, התקנה שנקראת פיתוח פיזי של המוסדות להשכלה גבוהה. מטרתה, אחת משתיים: אחת, בנייה חדשה. שתיים, שדרוג תשתיות. קודם דיברנו על בנייה חדשה בירושלים. כרגע אנחנו מדברים על דברים שהם יותר בעולם של שדרוג התשתיות: קניית ציוד חדש, בניית מעבדות – בתוך הפרויקט של תחליפי נפט.
שכיב שנאן
איפה?
היו"ר משה גפני
יש מישהו ממשרד האוצר שיכול להסביר על מרכב"ה? טוב, אז אני אאשר את הפנייה הזו, אבל שלא יביאו יותר תוספת למרכב"ה. אם לא צריך, לא צריך. זה בסדר. אני בעד שלא צריך.
כן? אתה רוצה שאני אאשר את זה. יש לי פגישה עם פרופסור טרכטנברג, אני לא יכול לא לאשר את זה עכשיו.
גדי פרנק
אוקי.
היו"ר משה גפני
מה "אוקי"?
גדי פרנק
אני לוקח על עצמי, בכל מקרה, - - -
היו"ר משה גפני
לא, מה "אוקי"? לגבי הפגישה שלי?
גדי פרנק
אני יודע שנקבעה פגישה כזאת, בהתאם גם למה שהיה לפני כשבועיים-שלושה.
היו"ר משה גפני
כן, נכון.
גדי פרנק
בכל מקרה, אני גם לוקח על עצמי שהרפרנט שלנו יעביר את - - -
היו"ר משה גפני
אבל הרפרנט שלך לא יכול להסביר את מה שעשה משרד האוצר. משרד האוצר מגיע לפה עם מאות מיליוני שקלים למרכב"ה, ופתאום - - -
קריאה
הרפרנט של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מה?
קריאה
- - - של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אוקי. - - -
גדי פרנק
הרפרנט באגף התקציבים. הכוונה שלי היא, הרפרנט שמכוון באגף התקציבים שלנו יעביר את ההסברים הנדרשים, בסדר?
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1036-1030 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

אם אתה יכול להעביר לפרופסור טרכטנברג, שאני אישרתי את שני הפרויקטים של הוועדה לתכנון ולתקצוב.
גדי פרנק
יש עוד אחת בדרך, אבל כן.
היו"ר משה גפני
היום?
גדי פרנק
116.
היו"ר משה גפני
אל תגזימו.
גדי פרנק
זה בסוף, אחרון.
היו"ר משה גפני
יש עוד אחת?
טוב, אני עושה הפסקה רבע שעה.
גדי פרנק
תודה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:31 ונתחדשה בשעה 12:56.)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. פניות 1042 ו-1051, תחליפי נפט לתחבורה.
דוד שטיינמיץ
יש פה מיליון שקל שאני - - -
היו"ר משה גפני
זה שמחת זקנתי, אבל יש פה עוד דברים. מי צריך להסביר את זה, אתה? אם אתה, אז בסדר.
דוד שטיינמיץ
יש פה תקצוב של מיליון שקלים, על זה מדובר?
שגית אפיק
כן.
דוד שטיינמיץ
זה תקצוב של מיליון שקלים לקידום טכנולוגיות, תחליפי נפט לתחבורה - - -
היו"ר משה גפני
זה אתם, כן.
דוד שטיינמיץ
בהתאם להחלטת ממשלה מיום - - -
היו"ר משה גפני
טוב, הממשלה לא מעניינת אותי.


מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1042 ו-1051 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1050-1049, אזורי תעשייה.
דוד שטיינמיץ
מדובר פה בתקציב של 14.6 מיליון שקל. זו הקדמת מימון שאנחנו ביקשנו ממשרד האוצר. היות ובתקציב ההמשכי לא היו הרשאות להתחייב, ותקציב הפיתוח אצלנו עובד על פי הרשאות להתחייב, אז יש פה הקדמת מימון של 15 מיליון שקל, לצורך אישור בקשות להקצאת קרקע באזורי תעשייה בפריפריה. סכום לא גבוה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1050-1049– פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1053-1052.
דוד שטיינמיץ
הפניות נועדו לתקצב 2.8 מיליון שקלים עבור מימון פעילות לעידוד והכוונת יזמים עולים מאתיופיה, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
מה זה, זה כמו כל-מיני קבוצות?
דוד שטיינמיץ
יש תקציב לאתיופים, ויש את התקציב לסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
כן.
דוד שטיינמיץ
פעילות של הסוכנות לעסקים קטנים אפשר לעשות רק מהסעיף של הסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
דוד שטיינמיץ
אז הסוכנות לעסקים קטנים עושה פעילות עבור האתיופים, אז הסעיף התקציבי של האתיופים – אני מעביר כספים לסוכנות לעסקים קטנים, לפעילות הזאת.
היו"ר משה גפני
אז יש לכם הסכם איתם? או איך זה?
דוד שטיינמיץ
לא, לא. זה אצלנו, פנימי.
היו"ר משה גפני
אבל אתה אומר שאתה מעביר לסוכנות לעסקים קטנים.
דוד שטיינמיץ
הסוכנות לעסקים קטנים זה אצלנו.
טמיר כהן
זה שלו.
היו"ר משה גפני
סליחה.
דוד שטיינמיץ
הסוכנות לעסקים קטנים - - -
היו"ר משה גפני
סליחה, הבנתי.


מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1053-1052 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1054.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתגבור סך של 1.6 מיליון שקלים בתקציב תחזוקת הכותל המערבי, ומיליון שקלים לתקציב הרשות לפיתוח הגליל בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1054 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 1055.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתוספת של 2.2 מיליון שקלים למינהל התרבות ולרשות העתיקות, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1055 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פנייה 1056.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצוב תוספת של 60 תקני כוח-אדם לשם טיפול בתופעת ההסתננות, וכן לביצוע שינויים פנימיים בתקציב רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול: 9.7 מיליון שקלים של מימון הוצאות שוטפות והוצאות מחשוב, ו-3.4 מיליון שקלים עבור מימון הוצאות משפטיות.
היו"ר משה גפני
מה זה "הוצאות משפטיות"?
עמית סדן
הוצאות משפטיות זה להתמודדות עם תביעות רבות בנושאים של העסקה של עובדים זרים.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1056 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 1057, 1059 ו-1067-1064.
לידיה לזנס
מדובר פה במספר פניות להעברת השתתפותם של מספר משרדים שונים לתכניות המדען הראשי. מדובר על שורה שלמה של תכניות שמנהלת - - - המדען הראשי, כאשר יש בהם שותפים שונים: העברת השתתפותם של המרכז לאנרגיה למשרד לפיתוח הנגב והגליל במכון לביו-טכנולוגיה בנגב. העברת השתתפותם של המשרד לקליטת העלייה בתכנית להשבת מוחות. העברת השתתפותם של משרד המדע והטכנולוגיה בתכנית החלל – תכנית שמנוהלת על-ידי לשכת המדען הראשי, וגם בהרשאה וגם - - -
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1057, 1059 ו-1067-1064 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

1061-1060.
אסף וסרצוג
אסף וסרצוג, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב הפיתוח של משטרת ישראל בסך של 2,500 אלפי שקלים עבור היערכותה לפיילוט תעודות חכמות, בהתאם לסיכום בין המשרד לביטחון הפנים לבין משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1061-1060 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1062 – קרן לקליטת חיילים משוחררים. זה היה גם קודם, נו אז מה עכשיו?
רועי קונפינו
זה שתי פניות נפרדות.
היו"ר משה גפני
למה זה לא יחד?
רועי קונפינו
כי מדובר בשני סעיפי תקציב נפרדים – התפעול והשכר של הקרן - - -
היו"ר משה גפני
טוב. מה אתם רוצים בזה?
רועי קונפינו
זה שינויים פנימיים, בקרן לקליטת חיילים משוחררים, לפי ביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אין פה משהו זה, זה רק - - -. באיזה סעיפים?
רועי קונפינו
סעיף 46 - - -
היו"ר משה גפני
לא, אל תגיד לי מספרים, אני לא מבין. איזה סעיף? מאיזה סעיף מורידים, ולאיזה סעיף מעלים?
רועי קונפינו
יש הפחתה מהרזרבה לעמידה ביעד ההוצאה בסעיף.
היו"ר משה גפני
טוב. לאן מוסיפים?
רועי קונפינו
מוסיפים לדמי-קיום ללומדים. זה על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
היו"ר משה גפני
כן, את זה אני יודע.
רועי קונפינו
אוקי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1062 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פנייה 1063.
רועי כפיר
רועי כפיר, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב הסכמי רכש של משרד הבריאות עם קופות-חולים, - - - בריאות הנפש. זה חלק מיישום הרפורמה בבריאות הנפש. אם צריך, נסביר עוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1063 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 1070-1069.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצב את המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים בסכום של 13,047 אלפי שקלים, וזה בגין היערכות לבחירות לכנסת ה-19. יש להם תפקידים שם.
טמיר כהן
מה התפקיד שלו?
עמית סדן
התפקיד שלו זה כל התקשורת עם הבוחר עצמו: הצגת פנקס הבוחרים, פרסום – כל הפרסומות שאנחנו רואים בטלוויזיה.
היו"ר משה גפני
כן, אוקי.
עמית סדן
ליידע את הציבור על הבחירות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1070-1069 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1074-1073.
אסף וסרצוג
הפניות נועדו לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של שמונה מיליון שקלים, כחלק מיישום החלטת ממשלה 4774, לטובת הקמת יחידה ייעודית לטיפול בפשיעה במגזר הלא יהודי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1074-1073 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1076-1075.
אסף וסרצוג
הפניות נועדו להעביר סך של מיליון שקלים מתקציב המשרד לביטחון הפנים למשרד הביטחון, לשם הקמת היכל זיכרון לחללי מערכות ישראל, בהתאם להחלטת ממשלה 4588.
היו"ר משה גפני
איפה זה היכל הזיכרון?
אסף וסרצוג
איפה הוא מוקם?
היו"ר משה גפני
כן.
אסף וסרצוג
אני לא יודע.
קריאה
בהר הרצל.
היו"ר משה גפני
בהר הרצל? מה זה?
אסף וסרצוג
בהר הרצל?
הגוף המבצע הוא משרד הביטחון. המשרד לביטחון פנים רק משתתף. אני רק מעביר.
קריאה
לא בהר הרצל. בהרי ירושלים.
דרורית שטיינמיץ
לא, זה בהר הרצל.
היו"ר משה גפני
לא, אני חושב בהר הרצל.
דרורית שטיינמיץ
זה בהר הרצל.
טמיר כהן
לא, לדעתי זה בהר איתן.
היו"ר משה גפני
בהר איתן? את יודעת, הגברת דרורית שטיינמיץ?
דרורית שטיינמיץ
כן, כן. זה פרויקט של איגום משאבים שהולך להתקיים בהר הרצל.
היו"ר משה גפני
איפה? איפה?
דרורית שטיינמיץ
בחלקה של הצבא, שם.
היו"ר משה גפני
בהר הרצל?
דרורית שטיינמיץ
הר הרצל, בחלקת - - -
טמיר כהן
בהר איתן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1076-1075 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1078-1077.
אורי גבע
הפניות נועדו לתגבר את משרד החוץ ב-1,200,000 שקלים, מהם מיליון שקלים לתכנית "בניין", שזו תכנית שמופעלת על-ידי משרד החוץ, להביא צעירים לפה העוסקים בהסברה. ועוד 200 אלף שקל, שזה סיוע חוץ למדינת פָּלָאוֹ.
היו"ר משה גפני
מי זו מדינת פָּלָאוֹ?
אורי גבע
מדינת פָּלָאוֹ היא מדינה, שרשרת איים דרומית לאוסטרליה, - -
קריאה
בפסיפיק.
היו"ר משה גפני
זאת שהצביעה איתנו באו"ם?
קריאה
שהצביעה איתנו באו"ם.
אורי גבע
- - שהצביעה איתנו באו"ם. מדינה חברה של - - -
דרורית שטיינמיץ
בדיוק.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1078-1077 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1082-1080.
עמית סדן
הפניות נועדו להעברת 2,883,000 שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד הפנים. שוב, זה עוד פניות לתכניות של הדרוזים, הצ'רקסים והבדווים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1082-1080 – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1085-1083.
צחי דוד
הפניות נועדו לתקצוב מיליון שקלים ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומיליון וחצי שקלים בהוצאה - - - מינהל מקרקעי ישראל עבור פיתוח מוסדות רווחה במגזר הבדווי, בהתאם להחלטת ממשלה 3148. והעברת מיליון שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד לפיתוח הנגב והגליל, עבור פיתוח הכפר השיקומי "עלי נגב".
היו"ר משה גפני
מי הסביר את הפנייה הזאת?
צחי דוד
אני.
היו"ר משה גפני
מר צחי דוד? בסדר, אני לא אצביע עכשיו. נראה יותר מאוחר. בסדר. הסברת, זה בסדר. לא, שום-דבר. בסדר.

פנייה 1087, משרד הבינוי והשיכון.
צחי דוד
הפנייה נועדה לביצוע שינויים בתקציב ההוצאה, בתקציב הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקצב ביצוע ההתחייבויות.
היו"ר משה גפני
כן, אוקי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1087 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
1089-1088.
צחי דוד
הפניות נועדו לתקצוב שלושה וחצי מיליון שקלים במשרד לפיתוח הנגב והגליל לפרויקט מצוינות בנגב, הקמת מרכזי מצוינות, בהתאם לסיכום בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד האוצר. ותקצוב 8.1 מיליון שקלים במשרד לשירותי דת: פניית סוף שנה, השלמות שכר לקייסים, השלמות שכר במשרד והשלמת מימון קמפיין קבורה רוויה. מדובר בקמפיין שהוקצב בשנה שעברה, והוא לא חויב.
היו"ר משה גפני
יש פה נסיעות של השר, המנכ"ל, גם-כן?
צחי דוד
זה פניות שלא עוברות - - - הנסיעות.
היו"ר משה גפני
מה?
צחי דוד
זו פנייה אחרת שעל שולחנך, שלא עוברת כרגע.
היו"ר משה גפני
אבל לא הכנסתם את זה לפה בדרך אגב? לא?
צחי דוד
לא - - -
היו"ר משה גפני
זה לא ייכנס באיזו פנייה אחרת, שאני לא אשים לב.
צחי דוד
אם הייתי עושה את זה הייתי מושך את הפנייה ההיא. היא עדיין פה, הפנייה ההיא. לא העברתי.
היו"ר משה גפני
רק אם תשימו את זה בין דבר אחר. אז שאני רק אדע.
צחי דוד
שוב, אם הייתי עושה את זה, הפנייה לא הייתה.
היו"ר משה גפני
לא, סתם, אני אומר כללית. בכלל, בפניות שאנחנו לא מאשרים, אל תכניסו את זה בפניות אחרות, שחברי הוועדה יידעו. במיוחד כשאנחנו נמצאים פה, כמה חברי ועדה?

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1089-1088 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1090, מינהל מקרקעי ישראל.
צחי דוד
גם פניית סוף שנה. הפנייה נועדה לתקצוב 3.4 מיליון שקלים לתשלום הוצאות שכר בהתאם לביצוע בפועל, ו-2.2 מיליון שקלים להוצאות אחזקה ותפעול בהתאם לביצוע. כמו-כן, הגדלת תקציב התכנון בסך חצי מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. הגדלת תקציב הרשות להסדרת הבדווים ב-8.3 מיליון שקלים, עבור תכנון ופיתוח.
היו"ר משה גפני
זו פניית סוף שנה - - -
צחי דוד
סגירת שנה - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1090 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 1092-1091, שיכון.
צחי דוד
פניית סוף שנה בתקציב הרגיל של משרד הבינוי והשיכון, השלמות שכר בסך חמישה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1092-1091 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1093.
כפיר מצוינים
כפיר, משרד הפנים. הפנייה נועדה לבצע את השינויים הבאים: אחת, תקצוב תמיכה בוועדות מקומיות חלשות בסך של - - - בהוצאה. שתיים, הגדלת תקציב לתכניות מתאר במגזר המיעוטים בסך של 2,200,000 שקלים בהרשאה להתחייב. שלוש, הגדלת תקציב יועצי הוועדה לתשתיות לאומיות בסך 300 אלף שקל בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1093 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פנייה 1099.
שירלי באבד
צהריים טובים, שירלי ממשרד האוצר. הפנייה נועדה לתקצב את הגידול הטבעי במשרד החינוך: שני שליש עבור תשע"ב, שליש עבור תשע"ג – בסך של 455 מיליון שקל. ושינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1099 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 1105-1100, ו-1108.
צחי דוד
פניות סוף שנה במשרד התרבות והספורט. מימון 28 מיליון שקל לתחום הקולנוע - - -
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה, תעביר את זה לשבוע הבא.
צחי דוד
יש פה דברים. זה לא רק - - -
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. לא משנה. בשבוע הבא.

אם אפשר להפריד בבקשה בין – מי מסביר את זה?
צחי דוד
אני.
היו"ר משה גפני
אם אפשר להפריד, בכל דבר צריך לדון. יש פה דברים שונים. אתה יכול להפריד לשבוע הבא? תשתדל.

פניות 1107-1106.
מעיין נשר
הפניות נועדו להעביר סך של 20 מיליון שקל ו-600 אלף שקלים בהרשאה להתחייב לתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצורך תמיכה בפרויקטים ארציים בניקוז, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1107-1106 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 1109.
מעיין נשר
הפנייה נועדה להעביר סך של 21 משרות ותנאים נלווים בהתאם למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשל הצורך בהתאמת תקצוב התקנים במשרד לקצב הפרישה, בהתאם לסיכום עם המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1109 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פנייה 1110.
מעיין נשר
הפנייה נועדה לערוך שינוי פנימי בתקציב התמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאם לבקשת המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 1110 – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פנייה 1113-1111.
שירלי באבד
הפניות נועדו לתקצב ארבעה וחצי מיליון שקלים מהמשרד לאזרחים ותיקים: מיליון וחצי שקלים עבור הביתן היהודי באושוויץ, לפי החלטת ממשלה 3850; מיליון שקלים לטובת מיזם מורשת ליוצאי ארצות ערב; ושני מיליון שקלים עבור חינוך פיננסי.
היו"ר משה גפני
מוסיפים לחינוך הפיננסי שני מיליון שקלים?
שירלי באבד
כן.
נירית גדסי
לא, זה מתקציב החינוך הפיננסי. אנחנו מתקצבים את משרד החינוך לצורך פעילות משותפת.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. תגידי שם ותפקיד.
נירית גדסי
שמי נירית גדסי, מנהלת מחלקת חינוך פיננסי במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אוקי.
נירית גדסי
מהתקציב שתוקצבנו - - - לחינוך פיננסי - - -
היו"ר משה גפני
אז היה מדובר שיוסיפו כסף לעניין. זה חלק מהעניין?
נירית גדסי
לא, זו לא תוספת. זה חלק מהתקציב שלנו, שקיבלנו, עשרה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כן, עשרה מיליון שקלים.
נירית גדסי
אז שני מיליון שקלים אנחנו מעבירים למשרד החינוך, לטובת פיתוח תכנית לימודים לחינוך פיננסי במערכת החינוך והתאמה שלה למגזר החרדי והדתי.
היו"ר משה גפני
אה, כן? גם החרדים בעניין?
נירית גדסי
מאוד בעניין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1113-1111 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1116-1114.
גדי פרנק
הפנייה נועדה לתקצב 29 מיליון שקלים בהתאמות בתקציב המדינה, לצורך מימון התכנית הרב-שנתית במערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר לבין הוועדה לתכנון ולתקצוב. כאמור, הסיכום הזה והתכנית הרב-שנתית הוצגו גם בממשלה וגם בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. ולבקשת היושב-ראש מלפני כשלושה שבועות, יגיע פרופסור טרכטנברג ויסביר. ייתן פירוט מלא ליושב-ראש בישיבה ביניהם.
זו לא פנייה סופית בנושא של התכנית הרב-שנתית. תגיע עוד פנייה בשבוע הבא, כך שעוד יש לכם, עוד יהיה זמן טרם האישור הסופי.
טמיר כהן
כמה עודפים?
גדי פרנק
29 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1116-1114 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1120-1117.
אורי גבע
הפניות נועדו לתגבר את תקציב משרד ראש הממשלה, בשביל כמה תכניות שאני אפרט: הראשון זה נושא "תגלית". אנחנו משלימים את הסכום שלהם לפי החלטת הממשלה – 39,800,000 שקלים.

החלטות פיתוח אגן העיר העתיקה ועידוד הצמיחה בירושלים – אנחנו מתקצבים אותם לפי הביצוע בפועל. אנחנו מוסיפים 15 מיליון שקלים. כנ"ל פרויקט "מסע" שמתוקצב בהתאם לביצוע בפועל. על זה אנחנו מוסיפים עוד ל"מסע" תקציב ממשרד החינוך לתגבור לימודי אנגלית, שיעורים שמעבירים במסגרת הפרויקט. ואנחנו מגדילים את תקציב תכנית "מרום", שהיא תכנית המשכית לעידוד הצמיחה בירושלים בנושא תיירות.
לצד זה אנחנו מגדילים קצת את ההוצאה המותנית בהכנסה לשתי יחידות: הראשון זה לשכת - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1120-1117 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
הודעה 70014, שיכון.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב עודף לא מחויב משנת 2011 בסך 1.6 מיליארד שקלים בתקציב ההלוואות של משרד הבינוי והשיכון, ועוד 200 מיליון שקלים מכספי המשקים הסגורים. זה כספי הפיתוח. - - - ההלוואות שדנו בדיון הקודם היה נמוך בשנים האחרונות, והוא צפוי לעלות, בין היתר, בגלל החלטות שהתקבלו פה, בוועדה. אנחנו מגלגלים את העודף לתוך משרד הבינוי והשיכון, על-מנת שישמש ככרית במידה ובשנה הבאה הביצוע יעלה באופן משמעותי.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור ההודעה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד אישור הפנייה שמספרה 70014 – פה אחד
הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.
טמיר כהן
מה אתה עושה עם הביטוח הלאומי?
היו"ר משה גפני
הביטוח הלאומי – אני אצביע ואני אעשה רוויזיה על - - -
טמיר כהן
- - - יש רוויזיה על - - -
היו"ר משה גפני
כן, ניצולי השואה זה פניות 1006-1005.

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1006-1005 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו, ואני מגיש רוויזיה.
פניות 1014-1013.


מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1014-1013 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו, ואני מגיש רוויזיה.
פניות 1085-1083.


מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה

בעד אישור הפניות שמספרן 1085-1083 – פה אחד
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו, ואני מגיש רוויזיה.

אני עושה הפסקה.

אני רוצה לבדוק את זה. צבי.
קריאה
מה?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לבדוק את זה עם המוסד לביטוח לאומי ועם ניצולי השואה. אתה יודע שיש הפגנות.
<(הישיבה נפסקה בשעה 13:24 ונתחדשה בשעה 13:28.)>
היו"ר משה גפני
טוב, אני נועל את הישיבה.
טמיר כהן
נועל?
היו"ר משה גפני
כן. הוא אמר לי שהוא ייתן לי תשובה. הוא רק בודק את זה, אבל הוא מתחשב בהמלצה שלי להעביר את זה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:28.>

קוד המקור של הנתונים