ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/12/2012

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ג-2012, בדבר תכנית הליווי לנהג חדש, צו התעבורה (דחיית תחילת הוראות החוק לעניין נהג חדש צעיר), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה
19/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 967>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, ו' בטבת התשע"ג (19 בדצמבר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<1. צו התעבורה (דחיית תחילת הוראות החוק לעניין נהג חדש צעיר), התשע"ג-2012>
<2. תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ג-2012, בדבר תכנית הליווי לנהג חדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
מקס אבירם - מפקח ארצי באגף לזהירות בדרכים, משרד החינוך

גאנם חמאדה - מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית היועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

דפנה עין-דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה

חנניה אפנג'ר - מנהל מחוז באר-שבע, אגף הרישוי, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

רון מוסקוביץ - מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מאיר אורניק - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה, משטרת ישראל

שרון שלאין - ראש יחידת ייעוץ וחקיקה באגף התנועה, משטרת ישראל

רס"ן איריס ברוך - יועמ"ש אט"ל, צה"ל

סרן יזהר יצחקי - יועמ"ש הגנת הסביבה, הפרקליטות הצבאית, צה"ל

אבי גולןעידו שמשון - סגן יו"ר ארגון מורי הנהיגה

יצחק שדה - יו''ר העמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

שי ברק - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

יעקב פוני - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

אילן גרודסקי - נציג עמותת "אור ירוק"

אדווה גלעדי - נציגת מועצת התלמידים והנוער הארצית

איילת פולג - נציגת מועצת התלמידים והנוער הארצית

חיליק רוזנבלום - יו"ר המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
ירון קוונשטוק
<צו התעבורה (דחיית תחילת הוראות החוק לעניין נהג חדש צעיר), התשע"ג-2012>
<תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ג-2012, בדבר תכנית הליווי לנהג חדש>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום בקשות משרד התחבורה לצו התעבורה (דחיית תחילת הוראות החוק לעניין נהג חדש צעיר), התשע"ג-2012. הנושא השני: תקנות התעבורה (תיקון מס' - - - ), התשע"ג-2012, בדבר תוכנית הליווי לנהג חדש. כן, משרד התחבורה, בבקשה.
גאנם חמאדה
שלום לכולם, התכנסנו בפעם האחרונה במרץ 2012, ואז ועדת הכלכלה אישרה את המתכונת של רישיון הנהיגה המדורג. יצאנו לדרך והתחלנו את ההערכות שלנו בהיבט המשפטי, בהיבט של שינויים טכניים ומחשוביים שמחויבים כתוצאה מכך, וגם היינו אמורים לצאת באיזשהו קמפיין תקשורתי על מנת להגביר את המודעות בקרב הנהגים הצעירים ולומר להם לקראת מה הם הולכים.
תיכף אתן לגברת חוה ראובני להתייחס בהיבטים המשפטיים מה נעשה עד עכשיו ואיפה אנחנו עומדים בעניין הזה. יש לנו שני דברים שעדיין לא השלמנו את המוכנות שלנו: זה ההיבט התקשורתי, כלומר כל הקמפיין התקשורתי שעוד לא בצענו את זה ואנחנו מבקשים בעניין הזה ללכת למשהו רחב היקף. והדבר השני הוא היבטים מחשוביים אצלנו בתוך אגף מערכות מידע, כל החיבור של ההיתר, עדיין יש לנו את העניין הזה. ולכן אנחנו מבקשים דחייה בחצי שנה, שהיישום של העניין הזה יתחיל ב-1 ביולי 2013. בבקשה, חוה.
חוה ראובני
אדוני, צהריים טובים. אני מזכירה שהחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) נדון בוועדה לפני כשנה. ביקשנו בזמנו שנה לדחייתו, והוועדה קבעה שזה יהיה ב-1 בינואר 2013, דהיינו תשעה חודשים, ומתוך ידיעה שאולי בכל זאת התשעה חודשים לא יספיקו, עם אפשרות להארכה. בפועל מה שקרה זה שכנראה התחזית שלנו לשנה היתה אז לשנה, ולו יכולנו היינו מבקשים כיום דחיה ל-1 באפריל ולא ל-1 ביולי.
על-פי סעיף 7 לתיקון מס' 104 לפקודת התעבורה, השר יכול בצו באישור ועדת הכלכלה לדחות את תחילתם של סעיפי החוק בעניין רישיון נהיגה מדורג בשישה חודשים בכל פעם, אם לא הותקנו תקנות. מכיוון שההיערכות היישומית, כפי שהזכיר מר חמאדה, לא הושלמה, אנחנו מבקשים להתקין צו ומבקשים לא לדון בתקנות, הרי הדברים סותרים זה את זה.
לאה ורון
מה לא הושלם בהיערכות שלכם, אולי תסבירו לוועדה?
חוה ראובני
בבקשה, זה כבר לא בתחומי.
חנניה אפנג'ר
כל התהליך המחשובי: איך להפיק את הרישיון, איך לתת את ההיתרים לתלמידים החדשים, באיזה צורה אנחנו נחלק אותו לתלמידים, איך התלמידים יחזירו לנו את הצעירים. כלומר כל המחשוב בעניין הזה, לא סיימנו אותו. וכמובן, כפי שאמר מנהל האגף, אנחנו רוצים לעסוק גם בקמפיין חדש שלא הספקנו להיכנס אליו עד היום. וזה בעצם מה שמעכב אותנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. עוד הערות? אילן גרודסקי, נציג עמותת "אור ירוק".
אילן גרודסקי
זהו, מסכמים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. ביקשת לדבר, לא?
אילן גרודסקי
בסוף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסוף? אוקיי. עוד מישהו?
לאה ורון
הנציגים של מורי הנהיגה, יצחק שדה ושי ברק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
יצחק שדה
דיברנו בחודש אפריל על הנחיצות של נושא רישיון מדורג ועל הלחץ ועל כל הדברים האלה, ומה שאנחנו עכשיו מקבלים פה זו חובבנות, רבותי, כי היינו כבר מזמן צריכים לסגור את זה ומזמן לגמור את הסיפור הזה. ואנחנו כל פעם מתקשקשים, וכל פעם באים וכל פעם מוסיפים עוד איזשהו סעיף, עוד איזושהי דרגה כזו, דרגה אחרת. אני חושב, רבותי, שאגף הרישוי התרשל פה התרשלות חמורה מאוד בנושא של הדברים האלה, וצריך לבדוק את זה.
אבי גולן
ממש לא. הם צריכים לעבד את זה.
ישי ברק
אפשר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, בבקשה.
ישי ברק
בעניין הספציפי של איזושהי תקנה, הקטע הזה עם המורים לנהיגה של ה-12 שעות, שתלמיד שאין בידו להשיג מלווה יכול להמיר את העניין למורה לנהיגה ל-12 שעות. יש פה איזושהי בעיה, שאותן 12 שעות, אם יתפרסו על שישה חודשים, יש פה יותר הפסד מאשר רווח, כי למעשה מה שיקרה זה שהתלמיד ייקח שעה בשבועיים, אם נחלק את זה. ולמעשה שישה חודשים, אם אפשר היה להמיר גם את תקופת הזמן כשאתם שבים לדון בתקנות, אולי להתייחס לזה ולעשות קצת מחשבה גם בנושא הזה ולהמיר גם את עניין הזמן של שישה חודשים לחודשיים או לחודש וחצי. אם זה ניתן, אני חושב שזה יותר מועיל מאשר מזיק לעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מאשרים את התקנות היום?
חוה ראובני
על התקנות אנחנו עוד לא דנים היום. אנחנו מבקשים לא לדון בתקנות, מבקשים לדון בצו בלבד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גאנם, יש לך עוד משהו?
גאנם חמאדה
תראו, מאחר שמדובר כאן באמת במהלך משמעותי מאוד עם השפעה על הציבור של התלמידים החדשים, ואנחנו לא היינו רוצים לצאת למהלך כזה בלי שנשלים את כל העבודה שלנו. 60 שנה לא עשינו את זה אז לא יקרה כלום אם נעשה את זה עוד חצי שנה, כשאנחנו מוכנים יותר טוב וערוכים יותר טוב. אני לא חושב שצריך לבוא ולהשתמש במלים התרשל בתפקידו ועשה תפקידו. אלה מלים מיותרות ואין להן מקום, זו לא המציאות.
ואנחנו מראש אז ביקשנו, כפי שאמרה גברת חוה ראובני, שההיערכות שלנו תהיה באפריל ואז היתה החלטה שזה יהיה ב-1 לינואר 2013, ואנחנו לא ערוכים לזה. יכול להיות שלא שמנו את הדגשים אבל זה הסטטוס, ואנחנו צריכים להיות כנים עם עצמינו. לכן אנחנו מבקשים, על מנת שנצא למהלך הזה בצורה מושלמת, לדחות את זה בעוד חצי שנה ונעשה את זה הרבה יותר טוב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האמת שהיה לי הרבה יותר קל תמיד והייתי יותר רגוע אם הייתי עוסק עם פקידים באמת ברמת הרצינות והמקצועיות של גאנם, ולכן הדברים שלו מקובלים עלי. אנחנו לא נדון בתקנות ונדון רק בצו. כן, לעניין הצו.
חוה ראובני
הצו למעשה הוא על סמך סעיף 7(ג) לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), שאומר: לא הותקנו תקנות, כאמור בסעיף קטן (ב), ידחה שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, למעשה זו חובה עליו, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתן של ההוראות האמורות באותו סעיף קטן בשישה חודשים בכל פעם.
כמו שאמרתי, מצדנו, לו יכולנו, היינו דוחים ל-1 באפריל. אבל אין לנו סמכות שכזאת, ולכן אנחנו מבקשים דחייה עד 1 ביולי. וזה הצו שהשר הניח על שולחן הוועדה.
לאה ורון
אבל הוועדה קיבלה גם תיקון לתקנות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היא מושכת אותן.
לאה ורון
אז זאת בדיוק השאלה. כי אחרת מה שייצא בפרסום לציבור, זה שוועדת הכלכלה היא זו שמונעת את האימון ואת התדרוך לנהגים צעירים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אני הבנתי מכם מפורשות שאתם – אתם מושכים את התקנה?
חוה ראובני
אנחנו מבקשים במפורש לא להעלות את התקנות לדיון.
לאה ורון
לא לא, יש הבדל, אדוני היושב-ראש, בין הבקשה שלא להעלות תקנות לדיון לבין הבקשה למשוך תקנות.
חוה ראובני
אם זה חשוב המינוח, אנחנו מבקשים למשוך את התקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם מנהלת הוועדה וגם היועץ המשפטי אומרים שזה מאוד חשוב המינוח.
חוה ראובני
אז אנחנו מבקשים למשוך את התקנות האלה. בכנסת הבאה, זמן מספיק לפני 1 ביולי, יונחו התקנות המותאמות לשר המכהן ולהיערכות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא להקריא את הצו, בבקשה.
חוה ראובני
"צו התעבורה (דחיית תחילת הוראות החוק לעניין נהג חדש צעיר), התשע"ג-2012. בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג) לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. דחיית תחילה – תחילתן של הגדרות "היתר נהיגה" ו"נהג חדש צעיר" כנוסחן בסעיף 1 לחוק, ושל סעיפים 11, 12 ו-12א1 לפקודת התעבורה, כנוסחם בסעיפים 2 עד 4 לחוק, תידחה והיא תהיה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013)" – סליחה על הטעות הקלדה.
איתי עצמון
"13" צריך להיות כתוב שם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש הערות לגבי הצו שהוקרא?
הצבעה
בעד אישור הצו– פה אחד
הצו אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצו אושר. תודה רבה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:24.>

קוד המקור של הנתונים