ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/12/2012

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 133), התשע"ג-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים