ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
54
ועדת הכספים
12/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1224>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ג (12 בדצמבר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אורי אריאל

ציון פיניאן
אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
דוד שטיינמיץ - ממונה תקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נורית טננבוים - מנהלת תחום, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עמיחי כץ - מנהל תחום, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אורי שמרת - אגף התקציבים, משרד האוצר

אלכס קגנוב - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון סמיש - אגף התקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - אגף התקציבים, משרד האוצר

מעיין נשר - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול - אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - אגף התקציבים, משרד האוצר

רן רידניק - אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה ענתבי - מנהל תחום בכיר תכנון ותקצוב, מס הכנסה

וליד טאפש - ראש תחום חשבות, לשכת נשיא המדינה

ריטה זכודין - תקציבאית, לשכת נשיא המדינה

משה שגיא - משרד החינוך

כפיר מצוינים - משרד הפנים

אייל אביטל - מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

סימה נח-ימין - מרכז בכיר תקציבים, משרד החוץ

חיים אבידור - חשב הכנסת, הכנסת

אהרון שבח - ועדת הבחירות המרכזית

יוסי אלעזרא - רשות המים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לסעיף האחרון, הסעיף האחרון בסדר היום: שינויים בתקציב לשנת 2012. הישיבה עד השעה 14:00. אנחנו נמצאים בחנוכה, ואני לא מתכוון להאריך את זה מעבר לשעה 14:00. מה שנספיק נספיק. מה שלא נספיק, אנחנו נקבע, בעזרת השם, ישיבה ביום ראשון, ובישיבה ביום ראשון אנחנו נקבל את התשובות ממשרד האוצר - - - היום על סעיף 38. נמשיך את השינויים בתקציב. ונביא בסוף סדר היום, נביא גם את הקיצוץ הרוחבי שמבקשים כבר הרבה זמן שאני אביא את זה.
ואנחנו עוברים לפנייה הראשונה בחוברת
מספר הפניות לוועדה 971-970 – מימון מפלגות. מי מסביר את הפנייה?
עמית סדן
עמית סדן, מאגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצוב של 106 מיליון שקל למימון מפלגות לקראת הבחירות הקרבות. ועוד סכום של כ-13 וחצי מיליון שקל לוועדת הבחירות לכנסת, גם בשל היערכותם לבחירות הקרבות.
היו"ר משה גפני
לֶמָה הכסף הזה?
עמית סדן
לוועדת הבחירות או למימון המפלגות? איזה?
היו"ר משה גפני
לשני הדברים. מימון המפלגות זה למקדמות?
עמית סדן
מימון המפלגות זה מתוקף חוק מימון מפלגות - - -
היו"ר משה גפני
זה למקדמות?
עמית סדן
למקדמות של 60% לפני הבחירות. ולוועדת הבחירות המרכזית זה בתוך התקציב שאושר לוועדת הבחירות המרכזית לשנת 2013, כאן בוועדה הזאת. בגלל שהבחירות הוקדמו אז יש לנו בעצם הקדמה של סכומים לשנה הזאת, בגלל היערכות של פעילות - - -
היו"ר משה גפני
טוב. אתם בעניין?
חיים אבידור
אנחנו מחכים שתאשר כדי שנוכל לשלם. אני רק רוצה להגיד שזה לא מימון מפלגות זה מימון בחירות. מימון מפלגות זה ההוצאות השוטפות שאנחנו מעבירים בכל חודש וחודש. פה זה מימון בחירות. שלא יבינו לא נכון.
היו"ר משה גפני
אז אם אפשר בבקשה לתקן את זה. אנחנו מדברים על מימון בחירות ולא על מימון המפלגות, ואתה צודק בעניין לגמרי. מימון המפלגות זה התקציב השוטף, והמימון הזה שעכשיו עליו יש - - -
חיים אבידור
זה אמנם באותו חוק, אבל זה מוגדר כמימון בחירות.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה מימון הבחירות.
עמית סדן
זה מימון מפלגות?
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו שרוצה להעיר על העניין הזה?

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 971-970 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניות 714-713.
דורון סמיש
צהריים טובים, דורון סמיש, אגף התקציבים. פנייה תקציבית זו נועדה לתקצוב סך של 350 אלפי שקלים בגין העסקת יועצים - - -
קריאה
אני יכול להסביר את זה.
היו"ר משה גפני
עוד פעם עם היועצים האלה?
אמיר אדרי
מר סמיש, אתה רוצה שאני אסביר? אני אסביר את זה.

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 350 אלפי שקל בגין העסקת יועצים בתחום משק החשמל, וסך של 200 אלפי שקלים עבור העסקת יועץ פיננסי, ו-150 אלף שקל עבור ייעוץ משפטי לרשות החברות בנושא חברת החשמל.
היו"ר משה גפני
מה זה הייעוץ הזה על נושא חברת החשמל?
אמיר אדרי
בעצם, לרשות החברות יש יועצת משפטית שבוחנת את כל התשקיפים של חברת החשמל. כל ההנפקות שחברת החשמל יוצאת. והיא מוודאת שההנפקות, שאין שם דברים שפוגעים באינטרס של המדינה.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 714-713 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

מספר פנייה 888.
מורן מזור
מורן מזור, אגף התקציבים. הפנייה התקציבית מיועדת, בין היתר, לתקצוב מכרזי הביצוע של רכבת העמק ורכבת עכו-כרמיאל, בהתאם להחלטת הממשלה "נתיבי ישראל". וכן לתקצוב המשך התכנון המפורט של פרויקטי תחבורה ציבורית במטרופולינים. וכן להשלמות הרשאה להתחייב לפרויקטי תחבורה שבביצוע.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 888 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 897-896.
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו נועדה להעברת סך של 2,667 אלפי שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד האוצר עבור פעילות ביטחון בקריית הממשלה, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
לֶמָה זה? לא שמעתי.
דורון סמיש
לביטחון, שמשרד האוצר עושה על כל קריית הממשלה.
אורי אריאל
למה הוא צריך תוספת?
היו"ר משה גפני
רגע, אבל אתה מדבר על תוספת. משרד האוצר עושה ביטחון במשרדי ממשלה?
דורון סמיש
כן. הוא עושה לכל קריית הממשלה - - -
היו"ר משה גפני
הוא לוקח את זה מתקציב הביטחון?
אורי אריאל
הוא הגוף המאגם.
דורון סמיש
משרד ראש הממשלה מעביר את הכסף לצורך זה.
אורי אריאל
זה טכני.
היו"ר משה גפני
מי מבצע את הביטחון?
דורון סמיש
משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מי מבצע? מי מעסיק את - - -?
דורון סמיש
מחלקת הביטחון.
היו"ר משה גפני
מה?
דורון סמיש
מחלקת הביטחון במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
למה?
דורון סמיש
הסיכום בין - - -
אפרת תבור
אני יכולה להסביר: האגף אצלנו, האגף לביטחון, - - -
היו"ר משה גפני
תגידי שם ותפקיד לפרוטוקול.
אפרת תבור
אפרת, תקציבאית משרד האוצר.

האגף לביטחון אצלנו, בראשותו של מר יוני מור, מסייע למשרד ראש הממשלה לעשות איזשהו מכרז אבטחה לכלל הממשלה, לשרים. זה באחריותו. הוא קיבל את האחריות על זה.
היו"ר משה גפני
למה זה לא במשרד ביטחוני כלשהוא: במשרד הביטחון, במשרד לביטחון הפנים?
אורי אריאל
כי זו קריית הממשלה. זה לא עניין ביטחוני, זו שמירה.
היו"ר משה גפני
אז למה משרד האוצר?
אורי אריאל
אחד המשרדים שיושב בתוך הקריה. הרי הטילו את זה עליו. טכני. זה לא ביטחון – משטרה ומשרד הביטחון, זה ביטחון של חברות אבטחה ומאבטחים. אתה רוצה לדחות את זה?
היו"ר משה גפני
לא, אני לא רוצה לדחות את זה. אבל אני לא יודע מה אתה מסביר לי בכלל. אני לא מבין.
אורי אריאל
אני לא מסביר. למה אני צריך להסביר?
היו"ר משה גפני
נכון.

למה זה לא המשרד להגנת הסביבה? למה זה לא המשרד לשירותי דת?
אורי אריאל
כי הם לא - - -
היו"ר משה גפני
מה למשרד האוצר עם ביטחון?
אורי אריאל
הם לא יושבים שם.
היו"ר משה גפני
מי לא יושב?
דורון סמיש
בקריית הממשלה.
היו"ר משה גפני
אה, משרד הפנים.
אורי אריאל
בקריית הממשלה.

כן, נכון, זה יכול להיות משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
משרד הפנים, למה לא משרד הפנים? מי החליט שזה משרד האוצר?
אפרת תבור
בין משרד ראש הממשלה למשרד האוצר, הם החליטו שמשרד האוצר ייקח על עצמו לבנות את כל המנהלת ולעשות את כל הפעילות.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 897-896 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניות 899-898.
רועי קונפינו
רועי מאגף התקציבים. הפנייה נועדה לממן העברה של 250 אלף שקל ממשרד המדע והטכנולוגיה למפע"ת שבמשרד הביטחון, בהתאם לסיכום בין-משרדי לפרויקט משותף בין השניים.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אורי אריאל
מה זה מפע"ת? מפע"ת זה פיתוח אמצעי לחימה, לא?
רועי קונפינו
כן, אבל הם גם משקיעים - - -
אורי אריאל
הם גם משקיעים בתרבות?
רועי קונפינו
זה לא משרד המדע, התרבות והספורט. זה החלק של המדע.
צחי דוד
משרד נפרד, הם רק באותו סעיף תקציבי.
אברהם מיכאלי
מממנים חלק מהפיתוח, כנראה.
היו"ר משה גפני
נו, חבר הכנסת אריאל, מה מצבנו?
אורי אריאל
מצבנו טוב.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אורי אריאל
מטיסים את הטיל הבא.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 899-898 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אברהם מיכאלי
שר המדע משאיר עקבות בשטח.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד.
פניות 913-908.
צחי דוד
הפניות נועדו לתקצוב הנושאים הבאים במשרד הבינוי והשיכון: 650 אלף שקל עבור מחקרים וסקרים; חצי מיליון שקל ממשרד ראש הממשלה עבור מחקרים וסקרים בנושא רעידות אדמה; 150 אלף שקל ממשרד האנרגיה והמים לצורך הכנת מחקר משותף בנושא בנייה ירוקה; 117 אלף שקל מהמשרד לביטחון הפנים לצורך מימון התאמת מערכות המחשב של המשרדים – יש תחומים משיקים, ויש צורך להתאים את מערכות המחשוב – וביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 913-908 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פנייה 914.
צחי דוד
- - - הנגב והגליל. הפנייה נועדה להעברת ארבעה מיליון שקלים עבור תמיכה בגרעיני התיישבות עירוניים, בהתאם לסיכום בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל למשרד האוצר ולשינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
מה זה גרעיני התיישבות עירוניים?
צחי דוד
באזורי הפריפריה יש המון קבוצות התיישבות של צעירים שבאים למטרות חינוכיות, מטרות חברתיות וקהילתיות אחרות.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה את זה?
אורי אריאל
אתה נותן לי?
היו"ר משה גפני
כן.
אורי אריאל
הדבר הכי טוב שהמציאו, כי זה ההון האנושי. זה לא שמשפצים עוד פעם את חזית - - -
היו"ר משה גפני
הבעיה היא רק שלא נותנים לחרדים, זה הכול.
אורי אריאל
למה?
היו"ר משה גפני
לא נותנים.
קריאה
לא נותנים.
אורי אריאל
למה לא נותנים?
היו"ר משה גפני
בגלל שלא נותנים.
אורי אריאל
תודה רבה. ככה, זאת אומרת, אתה עונה לי.
היו"ר משה גפני
לא נותנים. אין סיבות.
אורי אריאל
שמעתי. שאלתי - - -
היו"ר משה גפני
ניסיתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא נותנים. ניסיתי בירוחם, ניסיתי בשדרות – ניסיתי, לא נותנים.
אברהם מיכאלי
כי מאהל הפראיירים הדביק לנו - - -. הפראיירים החליטו שלחרדים לא מגיע.
אורי אריאל
אני מוכן להיות לעזרתך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממך, אם אתה יכול לעזור לי בעניין הזה. אני מדבר לקיר.
אורי אריאל
אני רוצה - - - נשב עם משה.
היו"ר משה גפני
אני איש אופקים, - -
אורי אריאל
בסדר.
היו"ר משה גפני
- - ניסינו מיליון פעם. אמרו שמקורו - - -
אורי אריאל
מר שיפמן, אם תמצא שלוש דקות בשבילי, אז אני רוצה להבין את הבעיה. הבן-אדם - - - כל היום.
היו"ר משה גפני
מה שאמרו לי באופן לא פורמאלי זה שמקורו של התקציב הזה הוא בתקציב ייחודי של הציונות הדתית.
אורי אריאל
זה קואליציוני.
היו"ר משה גפני
המקור, לפני הרבה מאוד שנים. ולכן, עדיין - - -
אורי אריאל
טוב. מר שיפמן, בסדר?
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממך, אם אתה יכול לעזור לי בעניין הזה, אני אכיר לך טובה.
אורי אריאל
אני אלמד את הנושא.
היו"ר משה גפני
לא הכניסו גרעינים חרדיים, נקודה, אפילו שעומדים בכל הקריטריונים.
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 914 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. וחבר הכנסת אורי אריאל יעזור לי בעניין הזה.
פנייה 915.
אורי אריאל
בלי נדר.
דורון סמיש
דורון סמיש - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
כן, פנייה 915.
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו - - -
היו"ר משה גפני
מינהלת "תנופה", חבר הכנסת אריאל.
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מינהלת "תנופה", שעיקרם תקצוב סך של 15.5 מיליון שקל עבור הגדלת תקציב הפיצויים לעסקים ולחקלאים בעקבות תיקוני החקיקה לחוק יישום תכנית ההתנתקות.
אורי אריאל
כמה זה - - -
אברהם מיכאלי
זה בעקבות החוק שאישרנו לפני שנה בערך?
דורון סמיש
למיטב ידיעתי - - -
אברהם מיכאלי
עד עכשיו, - - -
אורי אריאל
כמה זה עלה עד היום?
היו"ר משה גפני
כן, כן.
אורי אריאל
אתם יכולים להעביר לנו בכתב, בבקשה, את העלויות עד היום? כולל הכול: צבא, - - -
היו"ר משה גפני
כן, אם אפשר הכול, חבר הכנסת אריאל צריך את זה לבחירות.
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 915 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
פניות 918-916.
עמית סדן
עמית סדן, אגף התקציבים. הפניות התקציביות נועדו לביצוע השינויים הבאים: הראשון, העברה של 3,650,000 מיליון שקלים למשרד החינוך עבור הדרכה במחלקות החינוך העירוניות. דבר נוסף, הגדלת ההרשאה להתחייב בשניים וחצי מיליון שקלים לטובת סיוע למחסנים לשעת חירום ברשויות המקומיות. ותוספת של מיליון שקלים עבור תקציב הדרכה לרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 918-916 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניות 924-919.
אסף וסרצוג
אסף וסרצוג, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון הפנים בסך של 24,527 אלפי שקלים שעיקרם: סך של כ-24 מיליון שקל, כחלק מיישום החלטת ממשלה מספר 4774, לשם הקמת יחידה ייעודית לטיפול בפשיעה במגזר הלא יהודי באזור כרמיאל.
היו"ר משה גפני
טייבה?
אסף וסרצוג
לא, זה באזור כרמיאל. בטייבה כבר הוקמה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי מדבר כל הזמן שלטייבה לא מעזים להיכנס.
אסף וסרצוג
בטייבה כבר הקימו לפני למעלה משנה.
היו"ר משה גפני
כן, אוקי.
אסף וסרצוג
וסך של 400 אלף שקלים לשם הפעלת תכנית מיל"ה, שזו תכנית לנוער בסיכון באזור צפון הארץ.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 924-919 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 925. יש מישהו?
פניות 928-926.
עמית סדן
עמית סדן, אגף התקציבים. הפניות התקציביות נועדו לאפשר את השינויים הבאים: תוספת של 4,924 אלפי שקלים לתפעול המשרד. תוספת של 14,294 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, ו-6,909 אלפי שקלים במזומן לצורכי המחשוב של המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים. ועוד שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 928-926 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 930-929.
אסף וסרצוג
אסף וסרצוג, אגף התקציבים. הפניות נועדו לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך של 946 אלפי שקלים בהוצאה, ובסך של 10,862 אלפי שקלים בהוצאה המותנית בהכנסה שעיקרם: סך של ארבעה מיליון שקלים בהוצאה המותנית בהכנסה לשם פיצויים בגין תביעות משפטיות באזור. סך של כשני מיליון שקלים בהוצאה המותנית בהכנסה לשם תקצוב העסקת עובדים מקומיים בארכיאולוגיה ובמים. סך של כמיליון שקלים בהוצאה המותנית בהכנסה לשם תקצוב הנפקת כרטיסים ביומטריים. כמו כן, נועדו הפניות לביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
מה?
אסף וסרצוג
גם לביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 930-929 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פנייה 931.
עמית סדן
עמית סדן, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים: הראשון, העברת סך של 50 מיליון שקל עבור מענקי איזון לרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
למי זה?
עמית סדן
מענקי איזון כלליים. יש סיכום על מסגרת של מענקי איזון לשנת 2012 – 2.8 מיליארד שקלים. פשוט זה לא מתוקצב שֶכָכָה - - -
היו"ר משה גפני
זו הפנייה האחרונה בנושא של מענקי האיזון? אמורה להיות עוד פנייה?
עמית סדן
לא, לא, לא חושב. אמורה להיות עוד פנייה, כן.
היו"ר משה גפני
אתה תוכל להעביר לי רשימה, איך החלוקה של מענקי האיזון השנה?
עמית סדן
אני אוכל לבקש ממשרד הפנים להעביר לך את זה, לוועדה.
היו"ר משה גפני
אז אני אחכה עם התקציב. מה זאת אומרת לבקש? אני רוצה. אני מתנה את זה בזה. מותר לוועדה לדעת איך חולקו מענקי האיזון.
עמית סדן
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אז אני מבקש את זה. מה זה לבקש מהם? אתה בעל הבית, אתה יושב מולנו.
עמית סדן
אני יכול לתקצב פה את הכסף. החלוקה נעשית על-פי קריטריונים של משרד אחר.
היו"ר משה גפני
לא, אין לי בעיה. אני לא מערער על החלוקה. אני רק רוצה שאני אדע איך זה חולק. אין לי טענה נגד זה.
עמית סדן
אוקי, אז אני - - -
היו"ר משה גפני
אני בעד לאשר את זה, אבל אתה לא יכול להגיד לי שתבקש מהם. אתה צריך להביא לי את זה.
עמית סדן
אני אארגן שיישלחו לך.
היו"ר משה גפני
"מידי תבקשנה", כתוב בתורה. אתה.
עמית סדן
אני אדאג לזה שזה יבוא.
היו"ר משה גפני
טוב, בסדר. עכשיו מה זה - - -
אברהם מיכאלי
אתה דוחה את זה לסוף, תקבל את זה כבר.
היו"ר משה גפני
מה? על מה?
אברהם מיכאלי
את הרשימה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מתנה את זה.
אברהם מיכאלי
אתה לא מתנה? בסדר, נעביר את זה.
היו"ר משה גפני
אני מעביר את זה. אני לא אעכב מענקי איזון.
אברהם מיכאלי
בסדר.
היו"ר משה גפני
אבל אני אמרתי לו שאני רוצה את הרשימה. הוועדה רוצה את הרשימה.
אברהם מיכאלי
כן, אני אגיד לו כבר שישלח.
היו"ר משה גפני
מה זה הסעיף השני?
עמית סדן
הסעיף השני זה תגבור של מענקי הפיתוח לרשויות המקומיות ב-1.7 מיליון שקלים. והשלישי זה תוספת של 850 אלפי שקלים לרזרבת שר הפנים.
היו"ר משה גפני
מה זה?
עמית סדן
רזרבת שר הפנים זה בעצם - - -
היו"ר משה גפני
לא, מה זה 850 אלף שקל?
עמית סדן
זה בהתאם לסיכום עם המשרד.
היו"ר משה גפני
מה מאפשר לעשות עם כסף כזה? למי נותנים את זה?
עמית סדן
אני לא יודע בדיוק לאן הולך הכסף הזה. זה לרזרבת - - - כמו שכתוב זו רזרבת השר.
היו"ר משה גפני
רזרבת שר, אני הבנתי. זה כתוב.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 931 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 932.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 74 מיליון שקל עבור תשתיות לבנייה חדשה, בהתאם לקצב עבודות הפיתוח והשיווקים. במקרה הזה, בדגש על הפריפריה. תקצוב יתרת הסיכום התקציבי בין המשרדים בסך 7.6 מיליון שקלים עבור פרויקט מיקוד מאמץ, שיקום תשתיות ומוסדות ציבור. וסך של שישה מיליון שקלים בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת ממשלה 5154 מיום ה-14 לאוקטובר, ממקורות משרד הבינוי והשיכון, משרד הנגב והגליל, משרד האוצר – החלטה על פיתוח העיר העתיקה בבאר-שבע.
היו"ר משה גפני
איפה זה התשתיות לבנייה החדשה בהתאם לקצב עבודות הפיתוח?
צחי דוד
משרד הבינוי והשיכון מפתח באתרים ברחבי הארץ. ספציפית, אתרים שכרגע מתוקצבים זה אריאל - - -
היו"ר משה גפני
זה לא משהו - - -?
צחי דוד
לא, לא. משרד הבינוי והשיכון מפתח בהמון מקומות. ספציפית, פה מדובר באתרי פיתוח באריאל, בנתיבות, באופקים. זה רק בתקנה של פריפריה, במקרה הזה. זה יכול להיות גם - - -
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 932 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 935-934.
דוד שטיינמיץ
דוד שטיינמיץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. הפנייה בסך מיליון שקלים נועדה לתשלום עבור מסלול תמיכה לחיבור מפעלים למערכת הגז הטבעי, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 175.
היו"ר משה גפני
מה זה חיבור הגז הטבעי?
דוד שטיינמיץ
הגז הטבעי זה - - -
היו"ר משה גפני
לא, מה זה חיבור הגז הטבעי, באופן עקרוני, אני יודע. לֶמָה זה מיועד הכסף הזה?
דוד שטיינמיץ
זה למפעלים. החיבור של הגז הטבעי למפעלים - - -
היו"ר משה גפני
באופקים הם משיקים את הקו שם, נדמה לי בתחילת ינואר – זה זה?
דוד שטיינמיץ
לא יודע.
היו"ר משה גפני
לאן זה הולך? לאיזה אזור?
דוד שטיינמיץ
זה, נדמה לי, לכל האזורים. אני לא חושב - - -
היו"ר משה גפני
לכל האזורים? אבל זה לא - - - זה מעט כסף.
אמיר אדרי
זה למפעל "חסין אש", נראה לי.
היו"ר משה גפני
מה?
אמיר אדרי
זה למפעל בשם "חסין אש".
היו"ר משה גפני
כן.
אמיר אדרי
אתה יודע מה המיקום שלו? אני לא יודע. אבל יש החלטת ממשלה שבעצם מנסה לתמרץ מפעלים להתחבר לגז טבעי, - -
היו"ר משה גפני
כן, זה ברור.
אמיר אדרי
- - על-מנת להקטין את עלויות הייצור שלהם, ועל-מנת למנוע פגיעה בסביבה.
היו"ר משה גפני
אבל זה מעט כסף.
אמיר אדרי
כי זה פֶּר מפעל אחד.
אברהם מיכאלי
מה עם "פניציה"? כמה רצית ל"פניציה"?
אמיר אדרי
זה פֶּר מפעל אחד. המענק הזה הוא למפעל אחד. הוא לא - - -. המענקים הם לפי מפעלים.
היו"ר משה גפני
איזה מפעל "חסין אש"? באיזה מקום?
אמיר אדרי
אני לא זוכר. לא זוכר. אבל זה בהתאם להחלטה.
היו"ר משה גפני
בהתאם להחלטה - - -
אמיר אדרי
כל מי שעומד בקריטריונים זכאי לקבל.
היו"ר משה גפני
אני ממליץ לאשר את זה, אבל אני מבקש שתגידו לנו על מה מדובר. על איזה מפעל מדובר. זה כנראה, באמת, כמו שאתה אומר מפעל אחד – אני רוצה לדעת מי זה.
אמיר אדרי
שמו "חסין אש". אני לא יודע מהו. אני לא יודע מה - - -
היו"ר משה גפני
באיזה מקום הוא?
אמיר אדרי
לא יודע.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 935-934 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אני מבקש את המיקום של המפעל, בסדר?
אמיר אדרי
אין בעיה.
קריאה
כמעט בטוח שזה בבאר-שבע.
היו"ר משה גפני
פניות 937-936.
צחי דוד
הפניות נועדו לתקצוב השלמות שכר בתקציב מפ"י בסך 8.7 מיליון שקלים, ולתקצוב הסכם הפשרה עם עיריית תל-אביב בנושא הארנונה.
היו"ר משה גפני
מה זה נושא של השלמות בתקציב השכר? לא הבנתי.
צחי דוד
השלמות שכר העובדים.
היו"ר משה גפני
איפה?
צחי דוד
שכר עובדי מפ"י – המרכז למיפוי ישראל.
היו"ר משה גפני
כן, ומה עוד?
צחי דוד
והסכם פשרה עם עיריית תל-אביב בנושא הארנונה. למפ"י יש שני מבנים: לינקולן 1, לינקולן 3 – לא משנה. לינקולן 1 לא היה בשימוש, ועיריית תל-אביב תיקנה את שומת הארנונה. נוצר סכום חד-פעמי שהם היו צריכים לשלם אחורה למשך שנתיים, והזדקקו להשלמה בנושא הזה על-מנת לממן את הסכם הפשרה, ולא להגיע למצב של משפט מול העירייה.
היו"ר משה גפני
כמה כסף זה?
צחי דוד
1.6 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה, הייתה תביעה משפטית של עיריית תל-אביב? מה היה?
צחי דוד
זה הסכם פשרה טרם תביעה משפטית. כן. הבניין לא היה בשימוש, ולכן תעריף הארנונה שלו היה נמוך. העירייה קבלה על התעריף הנמוך ששילמו, וטענה שהיה צריך לשלם יותר. עשו הסדר פשרה לפני - - -
היו"ר משה גפני
כמה זמן הבניין עומד ריק?
צחי דוד
הבניין עומד ריק – זה בניין לשימור מחמיר – הוא עומד כבר, לדעתי, שנתיים-שלוש, בגלל שהוא זקוק לשיפוץ, ועוד אין הסכמה עם העירייה לגבי השימור המחמיר. בתכנית תל-אביב יש תכנית לשימור.
היו"ר משה גפני
איפה? בלינקולן?
צחי דוד
בלינקולן. זה בניין המשטרה הבריטית הראשון שהוקם בארץ ישראל.
היו"ר משה גפני
בלינקולן, איפה?
אורי אריאל
ליד "מעריב".
צחי דוד
זה לינקולן 1 ו-3. ליד צומת "מעריב".
אורי אריאל
ליד בית "מעריב".
צחי דוד
זה בית המשטרה הבריטי הראשון שהוקם, ולכן יש ויכוח מאוד גדול לגבי אופן השיפוץ שלו: שימור מחמיר, שימור פחות מחמיר.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 937-936 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 938, 939, 941, 942.
קריאה
לא, את זה עשיתם. זה תע"ש.
טמיר כהן
זה תע"ש.
היו"ר משה גפני
את זה עשינו.
אמיר אדרי
מפעל "חסין אש" נמצא בבאר-שבע.
היו"ר משה גפני
איפה?
אמיר אדרי
בבאר-שבע.
דוד שטיינמיץ
בבאר-שבע.
היו"ר משה גפני
כן? זה עבור המפעל הזה?
אמיר אדרי
זה מה שכתוב ב-Google, כן.
אורי אריאל
מה שנקרא: הוא בדק אצל הרב Google ויש תשובה.

פניות 943-940.
אמיר אדרי
פנייה תקציבית זו נועדה לתקצב את פרמיית הסיכון הנובעת ממתן ערבות מדינה לגיוסי חברת החשמל, בסך של 5.9 מיליארד שקלים. אלה ערבויות שניתנו כבר, ופשוט צריך לתקצב את זה. לשקף את זה בתקציב. זה בדומה לבנק: כמו שבנק נותן הלוואה, ומנגד הוא שומר איזו כרית ביטחון כלשהי – על אותו עיקרון.
אורי אריאל
למה זה לא בא מחברת החשמל? הרי זה חטא על פשע מה שקורה פה.
אמיר אדרי
בעצם, אנחנו מגבים את הגיוסים של חברת החשמל. מאחר ואנחנו מגבים – וזו החלטה שכבר התקבלה – אנחנו חייבים לשמר לעצמנו כרית ביטחון למקרה ותקרה איזו תקלה כלשהי.
היו"ר משה גפני
איך אתם משמרים?
אמיר אדרי
איך?
היו"ר משה גפני
איך אתם משמרים את כרית הביטחון?
אמיר אדרי
אנחנו בעצם מחשבים את - - -
אורי אריאל
- - - 50 מיליון - - -
היו"ר משה גפני
לא. מאיפה לוקחים ואיפה שמים?
אמיר אדרי
לוקחים ממקורותינו - - -
היו"ר משה גפני
"מקורותינו" זה משרד האוצר.
אמיר אדרי
נכון.
היו"ר משה גפני
ואיפה שמים, במשרד האוצר?
אמיר אדרי
אנחנו שמים בקרן שאחראית על כל סוגיות ערבויות המדינה, וזו קרן ששם אנחנו מתקצבים כרית ביטחון כלשהי כנגד כל הערבויות ביחס מסוים בין כרית הביטחון לבין סך החשיפה, בדומה לבנק. בדיוק כמו שבנק עובד.
היו"ר משה גפני
חברת החשמל, הגיוסים שלה הם קרוב לשישה מיליארד שקלים? 5.9 מיליארד שקלים?
אמיר אדרי
מה? שוב.
היו"ר משה גפני
5.9 מיליארד שקלים, זה הגיוסים של חברת החשמל?
אמיר אדרי
לא. אלה הגיוסים שניתנו בערבות מדינה. אלה לא סך הגיוסים של חברת החשמל. ובעתיד, ככל הנראה, ייתכן שיהיו ערבויות נוספות, ואז נצטרך לבצע פנייה חוזרת כזאת.
היו"ר משה גפני
טוב.
טמיר כהן
אפשר לשאול אותו שאלה?
היו"ר משה גפני
כן.
טמיר כהן
מה אתה יכול לומר על הגיוס האחרון של החברה?
אמיר אדרי
באיזה הקשר?
טמיר כהן
אתם דיווחתם על גיוס בסכום מסוים עם ערבות מסוימת, והתוצאות בשטח היו, לפי הפרסומים, נמוכות יותר.
אמיר אדרי
הם גייסו בערבות מדינה בדיוק – אנחנו נתנו מיליארד שקלים נוסף, בפעם האחרונה שהתכנסנו בוועדת הכספים - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל התפרסם שהיה פחות.
טמיר כהן
שהם הצליחו לגייס 700 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
לא הצליחו לגייס את כל הכסף.
אמיר אדרי
לא. בגיוס בערבות המדינה הם הצליחו לגייס את מלוא הסכום. מה שאתם מציינים זה גיוס שחברת החשמל עשתה באופן עצמאי ללא ערבות מדינה, ושם - - -
היו"ר משה גפני
בערבות המדינה גייסו את הכול?
אמיר אדרי
נכון.
טמיר כהן
ועל הפער הזה אתם תבקשו עוד ערבות?
אמיר אדרי
לא. 700 מיליון השקלים האלה שצוינו בעיתון, לבסוף, לאחר תהליך, חברת החשמל הצליחה לגייס את מלוא הסכום, בסדר?
היו"ר משה גפני
טוב. אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 943-940 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 945-944.
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו נועדה לתגבור תפעול בית הנשיא בסך של 758 אלפי שקלים, בהתאם לסיכום בין המשרדים. כמו כן, פנייה זו מבצעת שינויים בכמויות בית הנשיא בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
בֶּמָה?
דורון סמיש
שינויים בכמויות כוח-האדם בבית הנשיא.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת?
דורון סמיש
זאת אומרת שנשארו קצת תקן רכב ושעות נוספות. קצת נעשו שינויים פנימיים בתחום הזה.
היו"ר משה גפני
אבל זה מעט כסף. זה מעט כסף. מיליון שקל לארבעה מפעלים?
דוד שטיינמיץ
יש עוד את ההרשאות. בינתיים לארבעת המפעלים האלה זה הכסף שצריך.
היו"ר משה גפני
טוב. זה לא רק "חסין אש". הוא אומר שזה ארבעה מפעלים.
אמיר אדרי
כן? אני מכיר את "חסין אש".
היו"ר משה גפני
אוקי. מה זה, זה תקנים נוספים או שרק - - -?
דורון סמיש
לא, לא, לא, זה רק שינויים פנימיים, העברה בין - - -
אורי אריאל
יושב-ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
כן.
אורי אריאל
אנחנו יכולים לדרוש שהתקציב יהיה יותר גדול מאשר משרד האוצר מבקש?
היו"ר משה גפני
מה?
קריאה
משרד האוצר מבקש.
אורי אריאל
שהתקציב יהיה כפול ממה שהם ביקשו?
היו"ר משה גפני
לֶמָה?
אורי אריאל
לבית הנשיא.
היו"ר משה גפני
למה?
אורי אריאל
בגלל הצרכים המיוחדים של הנשיא: אזרח מספר אחד, סמל מוסדי.
היו"ר משה גפני
התשובה היא לא.
אורי אריאל
לא. כמה חבל.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 945-944 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. לא בגלל שאני נגד הנשיא, חס-וחלילה, אלא בגלל שתקנונית אנחנו לא יכולים לאשר כפול.
ואליד טאפש
אבל אנחנו נקבל את זה בשמחה.
היו"ר משה גפני
מה?
ואליד טאפש
אנחנו נקבל את זה בשמחה.
היו"ר משה גפני
מי זה "אנחנו"?
ואליד טאפש
אנחנו, משכן הנשיא.
היו"ר משה גפני
אבל אין מציאות כזאת.
ואליד טאפש
אם אתם רוצים להוסיף לנו עוד, אנחנו נקבל.
היו"ר משה גפני
אין סמכות לוועדת הכספים לאשר יותר ממה שמבקשים. יש סמכות לאשר ולדחות – אחת מהשתיים.
ואליד טאפש
אני יודע. אני מכיר את זה. אבל - - -
היו"ר משה גפני
אם אכן מגיע לבית הנשיא יותר, אתם צריכים לסכם עם משרד האוצר שהפנייה תהיה שונה.
ואליד טאפש
אנחנו מכירים את הנוהל.
היו"ר משה גפני
או שתבוא פנייה נוספת.
ואליד טאפש
טוב, תודה לכם.
היו"ר משה גפני
פניות 948-946, ופניות 951-950.
מורן מזור
פנייה תקציבית זו מיועדת לביצוע השינויים בתקציב הסובסידיה לתחבורה ציבורית, שעיקרם: תקצוב כ-1,900 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לצורך תשלומים למפעילים קיימים של אשכולות קווי שירות באוטובוסים משנת 2013 באופן סדיר. והתאמת ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית לסכומי הקנסות שנגבו ממפעילי אשכולות קווי השירות באוטובוסים במהלך 2012.
היו"ר משה גפני
למה חיכיתם עם זה עד עכשיו, וככה סוף שנה? זה הרבה כסף.
מורן מזור
לא, לא מדובר בהרשאה להתחייב לצורך שנת 2012, אלא לצורך פעילות סדירה בשנת 2013. בשנת 2012 תקצבנו כבר את הנושא, לפני כשלושה או ארבעה חודשים, ואנחנו עכשיו מתקצבים בהרשאה להתחייב את הפעילות השוטפת של מפעילי התחבורה הציבורית בשנת 2013.
ציון פיניאן
348, טבריה, פה?
מורן מזור
מה זה 348?
ציון פיניאן
כביש 348 בטבריה.
מורן מזור
לא. זו סובסידיה לתחבורה הציבורית, זה לא פיתוח. אבל זה היה בפנייה הקודמת.
ציון פיניאן
זה היה בפנייה הקודמת?
מורן מזור
כן.
טמיר כהן
זה 888, שהעברנו?
ציון פיניאן
888?
מורן מזור
888, זה היה הקודם.
טמיר כהן
יפה. שם זה היה?
מורן מזור
כן.
היו"ר משה גפני
אוקי, יש שאלות על הפנייה הזאת? מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 948-946, ו-951-950 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
טמיר כהן
אתה רוצה לעבור לחוברת השנייה?
היו"ר משה גפני
כן, אני עובר לחוברת השנייה.
אברהם מיכאלי
זה אומר שלא מגיעים - - -
היו"ר משה גפני
יש פה עוד חוברת. אני לא אספיק את כולם.
קריאה
אבל לא - - -
אברהם מיכאלי
רגע, רגע, את זה אני חייב.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אני אעביר את זה פרטנית. לא נוכל לשבת. אנחנו נמשיך ביום ראשון.
אברהם מיכאלי
בסדר, אבל זה חייב.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אעביר את זה. זאת אומרת, אני אשים את זה.
מספר פנייה לוועדה – 1028. זה רווחה. בבקשה.
גיא הרמתי
גיא הרמתי, רפרנט רווחה. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בהוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם להכנסות בפועל מהרשויות המקומיות ומהמוסד לביטוח לאומי.
אורי אריאל
מה השינויים?
היו"ר משה גפני
יש פה מישהו מהמוסד לביטוח לאומי? מישהו יודע לענות לי על שאלה בביטוח הלאומי?
אורי אריאל
מר הרמתי, מה השינויים העיקריים?
גיא הרמתי
השינויים העיקריים זה הגדלה בהכנסות, בהוצאה במעונות למפגרים שבהם הרשות משתתפת, כ-25% מהעלות, בהתאם לביצוע בפועל, לכמה חוסים הושמו באותם מסגרות.
היו"ר משה גפני
אוקי, יש שאלות? בבקשה.
אברהם מיכאלי
אני רוצה לעכב את האישור הזה, כי יש עוד מעונות שכנראה הולכים לסגור אותם, כי הרשות לשיקום האסיר לא מתקצבת.
היו"ר משה גפני
אבל זה רווחה. אני גם שאלתי על מעונות.
אברהם מיכאלי
זה גם רווחה. הרשות לשיקום האסיר זה רווחה. הוסטלים שהרשות לשיקום האסיר מתקצבת.
היו"ר משה גפני
אז תאפשר לנו - - -
אברהם מיכאלי
הרשות לשיקום האסיר.
היו"ר משה גפני
הבנתי. תאפשר לנו להעביר את זה.
אברהם מיכאלי
בסדר.
היו"ר משה גפני
זה רווחה, ותגיש רוויזיה.
אברהם מיכאלי
בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מבין את מה שאתה אומר. אני אפילו חושב שאתה צודק.
אברהם מיכאלי
זה גם בתוך הרווחה.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 1028 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
אברהם מיכאלי
אני מגיש רוויזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיכאלי מבקש רוויזיה על הפנייה הזאת.
פנייה 1029 – משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
גיא הרמתי
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך התאמת תקצוב לביצוע במסגרות חוץ-ביתיות ובמסגרות קהילתיות.
היו"ר משה גפני
יש שאלות על הפנייה הזאת? מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 1029 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
אברהם מיכאלי
גם פה אני רוצה לרשום רוויזיה.
היו"ר משה גפני
רוויזיה של חבר הכנסת מיכאלי. רק תודיע לנו, ברגע שאתה מסיר את זה אז תודיע לנו.
אברהם מיכאלי
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
פניות 1036-1030. הוועדה לתכנון ולתקצוב.
פנייה 1046.
אורי שמרת
אורי שמרת, רפרנט חינוך.
אברהם מיכאלי
על פנייה 1030 דילגתם?
טמיר כהן
אין נציג.
היו"ר משה גפני
אין נציג.
היו"ר משה גפני
כן.
אורי שמרת
הפנייה נועדה לתקצב 1,331 אלפי שקל לטובת שיפוץ המכללה הטכנולוגית בחיספין. בנוסף, הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים לטובת התאמת תקציב המזומן לביצוע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 1046 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 1048.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 335 מיליון שקל לפרויקטי תשתית בבנייה למגורים, בהתאם לסיכום בין אגף התקציבים לבין משרד הבינוי והשיכון.
היו"ר משה גפני
מה זה? זו הבנייה - - -
צחי דוד
אני אגיד: זה מספר קידמי-מימון לפרויקטים - - -
היו"ר משה גפני
זו הבנייה באזור ירושלים? ביהודה ושומרון?
צחי דוד
זה פרויקטי תשתית בכל רחבי הארץ: בקריות, בבאר שבע - - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה לראות אם הממשלה יישמה את החלטתה.

תגיד לי, מה זו הבנייה? על מה מדובר?
צחי דוד
זה קידמי-מימון לפיתוח תשתיות, קרי – כבישים, מובלי ניקוז וביוב: בבאר שבע, בקריות, בבית שמש, בירושלים, באור-עקיבא. במספר אתרים של משרד הבינוי והשיכון שיש צורך להקדים ביצוע תשתיות על-מנת שניתן יהיה לשווק בה.
היו"ר משה גפני
אוקי. הבנתי. יש שאלות לחברים? מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 1048 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 1045-1043.
אורי שמרת
אורי שמרת, רפרנט חינוך. הפניות נועדו להעברת 3,461 אלפי שקלים לתקציב משרד החינוך עבור הנושאים הבאים: העברת 1,661 אלפי שקלים מתקציב המשרד לקליטת העלייה עבור תכנית לחיזוק הזהות היהודית בקרב ילדים עולים. העברת 1,800 אלפי שקלים מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל עבור שיפוץ מוסדות חינוך בפריפריה. כמו כן, הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך, בין היתר: תקצוב שלושה מיליון שקלים עבור השלמת השכלה למבוגרים בהתאם להחלטת ממשלה 4193, מיום ה-29 בינואר 2012.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 1045-1043 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אני מתנצל בפני החברים. היות ואני חייב לסיים, יש פה כמה פניות שחברים מבקשים. אנחנו נמשיך את הישיבה ביום ראשון.

פנייה 992.
רן רידניק
רן רידניק, משרד האוצר. הפנייה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך של 71.8 מיליון שקל למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לצורך פתיחת מרכזי הכוון לאוכלוסיה החרדית בירושלים ובבני-ברק; תקצוב סך של 50 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מימון בינוי מעונות יום; וכן לביצוע השינויים הפנימיים הבאים: אחד, תקצוב סך של - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אני עיכבתי את הפנייה הזאת, לא? זו פנייה שאני עיכבתי?
טמיר כהן
992? לא.
רן רידניק
זו פנייה מתוקנת בעקבות הפנייה שעוכבה.
אברהם מיכאלי
למה לעכב?
היו"ר משה גפני
אני עיכבתי. טוב, נו.
רן רידניק
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
כן, תגיד לי גם את מה אני עיכבתי.
רן רידניק
אתה עיכבת פנייה של הקמת מרכז הכוון בירושלים בלבד.
היו"ר משה גפני
ועכשיו זה נמצא פה?
רן רידניק
אנחנו ביקשנו למשוך את הפנייה, והוספנו פנייה של מרכזי הכוון בירושלים ובבני-ברק.
היו"ר משה גפני
טוב, אוקי. בסדר. כן, בבקשה.
רן רידניק
השינויים הפנימיים הבאים: אחת, תקצוב סך של כ-27.1 מיליוני שקלים עבור מימון סבסוד ילדים השוהים במעונות יום. זו השלמה בגרעון התפעולי בתקנת סבסוד מעונות היום השנה. שתיים, תקצוב סך של כ-2.3 מיליוני שקלים עבור מימון הגדלת מספר התלמידים החרדים בבתי-הספר המקצועיים. שלוש, תקצוב סך של כחצי מיליון שקלים עבור מימון הפעלת מרכז ליזמות עסקית לחרדים, וכן חצי מיליון שקלים עבור מימון הכשרות מקצועיות לחרדים. ארבע, תקצוב סך של 1.4 מיליון שקלים עבור מימון מחקרים שמבצע המשרד.
אורי אריאל
זה יכול להיות ירושלים, בני-ברק ושדרות, הסעיף הזה?
רן רידניק
מרכזי הכוון המיועדים לחרדים הם כרגע בבני-ברק ובירושלים.
היו"ר משה גפני
אוקי, שאלות? מרכזי הכוון – עד עכשיו היה לערבים, ועכשיו עושים גם - - -
אורי אריאל
אני רק שאלתי אם אפשר לעשות גם בשדרות.
היו"ר משה גפני
אפשר.
אברהם מיכאלי
להשיג תקציב נוסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו אישרנו במשך כל הזמן מרכזי הכוון. אני שאלתי למה רק אצל הערבים, אז הם אמרו שיש להם - -
דוד רותם
החרדים הם הבאים בתור.
היו"ר משה גפני
כן.

- - תכנית כזאת. אני עיכבתי את זה בגלל שאני חושב שזה לא - - -. גם עכשיו אני לא מתלהב מכל העניין הזה.
רן רידניק
רק לחבר לֶמָה שהיושב-ראש שאל, לגבי הפנייה הקודמת: - -
היו"ר משה גפני
כן.
רן רידניק
- - הוגשה, לפני כשלושה שבועות, פנייה לוועדה, למרכז הכוון בירושלים בלבד. אני חושב שהפנייה אושרה והוגשה לרוויזיה. אנחנו ביקשנו למשוך את הפנייה מכיוון שאי-אפשר אחרי הרוויזיה למשוך את הפנייה, אנחנו מבקשים להצביע - - -
היו"ר משה גפני
טוב, אוקי. הבנתי. בסדר.
רן רידניק
בכל מקרה, זו פנייה על מרכזי הכוון בירושלים ובבני-ברק.
היו"ר משה גפני
זה לא גליק גדול, עם כל הזה.

מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 992 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
רן רידניק
אם אפשר להצביע נגד הפנייה הראשונה, אנחנו נשמח.
היו"ר משה גפני
מה?
רן רידניק
יש את הפנייה הישנה - - -
אורי אריאל
צריך להפיל את הראשונה - - - השנייה.
רן רידניק
נשמח להפיל אותה.
היו"ר משה גפני
אוקי. יש בקשה של רוויזיה שלי על פנייה מספר 791.
אורי אריאל
תמשוך אתה את הרוויזיה.
היו"ר משה גפני
כן, מי בעד אישור הרוויזיה? מי נגד? אין.

הצבעה
בעד אישור רוויזיה בפנייה שמספרה 791 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הרוויזיה אושרה.

מי בעד אישור פנייה מספר 791? אף-אחד. מי נגד?
הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 791 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה נפלה.
רן רידניק
תודה.
דוד רותם
נדחתה.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל שוב על כל זה. אני כבר הייתי צריך לסיים את הישיבה. אני צריך עוד לנסוע, וצריך להדליק נרות חנוכה. זה שהממשלה השתגעה, אני - - -
מספר פניות לוועדה 1009-1007, ו-1011.
יוסי אלעזרא
גם 1012.
היו"ר משה גפני
רגע, אין פה פנייה 1012.
עדי חכמון
נכון, זו הבאה בתור.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר סך של ארבעה וחצי מיליון שקלים מתקציב משרד הבינוי והשיכון לתקציב רשות המים, לצורך השתתפות במת"ש עירון בגין חלקה של חריש. להעביר ארבעה מיליון שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לצורך השתתפות במת"ש באזור התעשייה נועם. ולהעביר 360 אלף שקלים ממשרד האנרגיה והמים לצורך השתתפות במחקרים, ולבצע עוד שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
זה הכול למשרד האנרגיה והמים?
עדי חכמון
לא, לרשות המים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני מתכוון משרד האנרגיה והמים.
עדי חכמון
כן.
היו"ר משה גפני
המשרד של עוזי לנדאו.
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 1009-1007, ו-1011 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
עדי חכמון
ופנייה 1012 הבאה בתור.
היו"ר משה גפני
פנייה 1012, כן.
עדי חכמון
הפנייה נועדה לתקצב חמישה תקני כוח-אדם בהתאם לתכנית החירום, וסיכום החירום; וכן לבצע שינויים פנימיים בתקציב רשות המים.
היו"ר משה גפני
מה זה תקני כוח-אדם?
עדי חכמון
זה תקנים שאושרו כבר בסוף שנת 2010. הם לא יכלו להיכנס לתקציב כי זה היה כבר אחרי שנבנה התקציב, אז בשנת 2011 - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור פנייה שמספרה 1012 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

מספר הפניות לוועדה, 1017-1015.
גיא הרמתי
גיא הרמתי, רפרנט רווחה. הפניות נועדו להעברת שניים וחצי מיליון שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך מימון קורסים להכשרה מקצועית במוסדות לחסות הנוער; מימון מיזם שיקום לנכים, ואביזרי שיקום לעיוורים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 1017-1015 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
איזו פנייה?
דוד רותם
1004.
היו"ר משה גפני
מה זו פנייה 1004?
אמיר אדרי
אנרגיות מתחדשות.
היו"ר משה גפני
מספר פניות לוועדה, 1004-1003. חבר הכנסת דוד רותם, את זה ביקשת?
דוד רותם
כן.
היו"ר משה גפני
אוקי.
אמיר אדרי
אמיר אדרי, אגף התקציבים. פנייה תקציבית זו נועדה להעביר שלושה מיליוני שקלים בין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד האנרגיה והמים, בגין תמיכה בהקמת מתקני חלוץ בתחום האנרגיות המתחדשות.
היו"ר משה גפני
זה טוב, למה יורד כסף ממרכב"ה.

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 1004-1003 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
קריאות
- - -
אמיר אדרי
זה לא ממרכב"ה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. זה ממרכב"ה, שלושה מיליון שקלים.
דוד רותם
טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
מה לא?
אמיר אדרי
ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה?
היו"ר משה גפני
מי לא יהיה ביום ראשון, איזה רפרנט?
טמיר כהן
משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
מספר פניות לוועדה 987-986, ו-990.
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו נועדה לתקצוב סך של 8,108,000 שקלים להוצאה נטו עבור: אחת, סך של 3,500,000 שקלים מתוך משרד המשפטים לתפעול משרד המשפטים, בהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים של המשרד. שתיים, סך של 4,608,000 שקלים מהמשרד לביטחון הפנים עבור אזרוח שוטרי מח"ש. כמו-כן, פנייה זו נועדה לתגבור סך של 3,500,000 שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה, שעיקרם ביצוע החלטות קרן החילוט. בנוסף, פנייה זו - - -
היו"ר משה גפני
מה זה "קרן החילוט"?
אייל אביטל
ישנן קרנות שהוקמו - - -
היו"ר משה גפני
שם ותפקיד.
אייל אביטל
אייל אביטל, מנהל אגף התקציבים של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
כן.
אייל אביטל
ישנן קרנות שהוקמו מכוח חוקים שונים, לרבות חוק החילוט. יש קרן לעבירות סמים, ויש קרן לעבירות חילוט מפשיעה מאורגנת. ויש ועדה שמתכנסת ומחליטה, בהתאם למשימות ויעדים, כיצד לחלק את הכספים לארגונים שמשתמשים בכסף בשביל הפעילות, ולשפר אותה.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 987-986, ו-990 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אייל אביטל
תודה.
היו"ר משה גפני
מר שטיינמיץ, זה דחוף לך, שתי הפניות האלה?
דוד שטיינמיץ
כן.
היו"ר משה גפני
אז רק שנייה. אני הבטחתי להם, למשרד האוצר, שאני אביא את זה.
מספר פניות לוועדה, 886-885. אני עיכבתי את זה בפעם הקודמת. הסביר לי סגן החשב הכללי ש-40 מיליון שקל זו פריסה לכמה שנים, לארבע שנים. מי יודע להסביר את זה? בבקשה, תסביר את הפנייה.
דורון סמיש
אני יודע.
היו"ר משה גפני
גם הכנסתם את המסלקה הפנסיונית.
דורון סמיש
נכון.
היו"ר משה גפני
והכנסתם את שע"מ.
דורון סמיש
- - - מותנות ברשות המיסים.
היו"ר משה גפני
תסביר את הפנייה. תסביר את זה.
דורון סמיש
מהתחלה. אוקי, הפנייה נועדה, קודם-כל, לתגבר 51,755 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, שעיקרם: אחת, 40 מיליון שקל עבור יציאה למערך ביקורת התמיכות המרכזי. בכל ארבע שנים נגמר המכרז ויוצאים למכרז חדש, ובשביל זה החשב הכללי צריך אישור לחתום על 40 מיליון שקל.
אורי אריאל
אדוני היושב-ראש, - -
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
אורי אריאל
אני מבקש שהפנייה הזאת לא תידון היום.
היו"ר משה גפני
לא, היא הייתה בישיבה הקודמת. אני אמרתי שאני לא רוצה לדון עליה, ואני רוצה פרטים. אני התחייבתי שזה יידון היום.
אורי אריאל
רגע, אז מה הפרטים?
היו"ר משה גפני
הנה, הוא מסביר. בבקשה. מה מפריע לך?
אורי אריאל
הבדיקות הללו הן בדיקות, סלח לי על הביטוי, פולשניות.
אברהם מיכאלי
ברבריות. ברבריות.
אורי אריאל
באים לישיבה, מפסיקים את הלימוד באמצע השיעור, עכשיו סופרים את התלמידים. זה פשוט, באמת, אני אומר - - -. קודם-כל, שיהיה ברור: אני בעד הבדיקה, קודם-כל. בסדר? שיהיה ברור. אבל יש גם דרך לעשות את זה. במציאות שבה מישהו יהיה מכובד ככל שיהיה, רואה-חשבון זה או אחר, וכל הישיבה עומדת דום כי עכשיו צריך לספור וזה, - -
אברהם מיכאלי
מפסיקים שיעור כללי באמצע.
אורי אריאל
- - לא בבית-ספרנו. לא בבית-ספרנו. עומד רב, נותן שיעור – לא, עכשיו אף-אחד לא יוצא. מה, לא עושים את זה באוניברסיטה, מקבלים סבסוד יותר גדול שם. עכשיו, אני לא בגלל זה אומר לא לעשות את זה. אני מדגיש את זה. אני בעד ביקורת. לצערנו, יש כאלה שמנצלים את זה לרעה. בין זה לבין השיטה, אני רוצה לשמוע מה השיטה. אני מבקש שהיושב-ראש יסכים להיעתר לבקשתי, שנביא את האנשים שאחראים על זה, שיסבירו לנו איך עושים בדיקה. ודי, מספיק עם זה.
דורון סמיש
אני חייב להגיד שה-40 מיליון שקל האלה הם לא תגבור הפעילות הקיימת, אלא רק המשכה.
אורי אריאל
אני הבנתי. להמשיך, אבל אמרת – נגמר ועכשיו צריך לעשות מכרז חדש. לקראת המכרז החדש אני מבקש לשמוע הסברים.
דורון סמיש
אפשר להמשיך להציג את הפנייה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורי אריאל, אני לא מסתיר שום דבר. אני אגיד לך את המציאות כמות שהיא ותחליט: זה היה בישיבה הקודמת. את מה שאתה אמרת, אני גם חושש מהעניין הזה. ואני בעד ביקורת. זה לא רק בישיבות, אגב. זה בעיקר בישיבות, - -
אורי אריאל
הבנתי.
היו"ר משה גפני
- - מכיוון שהישיבות זה תמיכות, אבל זה לא רק. זה גם באחרים. הביקורות הכי קשות זה בישיבות. אין את זה בשום דבר אחר. אין את זה באוניברסיטאות, אין את זה בתרבות, אין את זה בשום מקום שמגיעים ככה באמצע.

הייתה איזושהי רגיעה בעניין הזה, שבאמת עשו את זה בדרך של יותר כבוד. לפני שבועיים היו שני מקרים שפנו אליי – גם התפרסמו – שהפסיקו שיעור באמצע, שיעור של רב גדול, גם בבת-ים וגם בירושלים. זה היה דבר שאני מקווה שהוא חריג. דיבר איתי מר יאיר טל, סגן החשב הכללי. הוא אמר לי – מה שמך?
דורון סמיש
דורון.
היו"ר משה גפני
את מה שדורון אמר עכשיו. אנחנו לא מגבירים פה את הביקורות. אנחנו מוכנים להיכנס לדיון שהכול ייעשה באופן מכובד. ואני הבטחתי לו שאני אעביר את זה היום, לא לעכב את זה. עד כאן העובדות. בסדר, אני לא חולק על מה שאתה אומר. אני, היום, כבר פעם שנייה, לא חולק עליך והולך נגדך.
אורי אריאל
אתה צריך להתחיל לבדוק את עצמך.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי אריאל
או אני את עצמי.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, אתה אומר דברים נכונים. ממש, אני לא מתווכח על העניין הזה. אין ביקורות כאלה בשום מקום אחר, בשום תמיכה אחרת, בשום תקצוב אחר במדינה. אלה הביקורות הקשות ביותר, הדרקניות ביותר, והייתה תקופה שזה היה מבזה מאוד.
אני מציע שנאשר את זה. אתה תגיש רוויזיה. אני אבקש מיאיר - - -
אברהם מיכאלי
אני גם מצטרף לרוויזיה.
היו"ר משה גפני
כן, תצטרף גם אתה לרוויזיה. תשבו איתו, אני אשב גם-כן. תשבו איתו. יש לו כוונה ורצון טובים.
דורון סמיש
אם יורשה לי רק להציג את המשך הפנייה?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
דורון סמיש
כמו-כן, וזה עיקר הפנייה, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים שעיקרם: הגדלת ההוצאה המותנית בסך 49,930 אלפי שקלים; ותגבור רשות המיסים עבור תשלומים במסגרת נזקי פעולות איבה, ועמלות תשלומים מבנקים וחברות אשראי. בנוסף, תגבור שע"מ – שירותי עיבוד ממוכנים, היחידה שאחראית על המחשוב ברשות המיסים – בסך של 32 מיליון שקל; לצורך פרויקטי מחשוב ותגבור רשות המיסים, בסך של 12.5 מיליון שקל.
אורי אריאל
מה זה 49 מיליון שקל?
דורון סמיש
זו הוצאה מותנית.
אורי אריאל
מותנית במה?
דורון סמיש
בהכנסה.
אורי אריאל
בהכנסה מאיפה? מי משלם את זה? מאיפה תהיה הכנסה?
דורון סמיש
בעיקר בגין פיצויים בגין נזקי איבה, שבעבר זה לא היה במסגרת תקציב המדינה ומכניסים את זה לתקציב המדינה. אבל גם עבור מערכות סחר-חוץ, אחזקה ורכישה של בידוק ביטחוני במכס. יש פה את נציג רשות המיסים, אם תרצה עוד הסבר.
אורי אריאל
כשאתה אומר: הוצאה המותנית בהכנסה, מאיפה תהיה ההכנסה? או שלא הבנתי אותך.
שלמה ענטבי
אני רוצה לציין שהכסף מיועד, בין היתר, - - -
היו"ר משה גפני
מי הדובר?
שלמה ענטבי
שלמה ענטבי, מרשות המיסים.

הכסף מיועד, בין היתר, לשלם פיצויים לנזקי איבה. ולמשל, יש לנו 30 משפחות שהן עדיין בבתי-מלון, מכיוון שהבתים שלהן נפגעו. עכשיו, בתי-המלון, בכל רגע מחכים. זה היה אמור להיות בשבוע שעבר, והם רוצים לזרוק את האנשים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה סתם מעצבן, - -
שלמה ענטבי
אני יודע. רק - - -
היו"ר משה גפני
- - בגלל שגם בפעם הקודמת. מה זה קשור בכלל לעניין שעליו אנחנו דנים?
שלמה ענטבי
אני יודע, זו הכוונה - - -. מבחינתנו, אי-אפשר לשלם, אי-אפשר להתכונן לנזק עקיף, אי-אפשר לעשות כלום, כי הפנייה הזאת תקועה.
אורי אריאל
אבל מה זה - - -
שלמה ענטבי
אתם צודקים.
אברהם מיכאלי
למה מערבבים? למה מערבבים פנייה?
היו"ר משה גפני
לא הבנת למה מערבבים?
אברהם מיכאלי
נו, הבנתי עכשיו. בסדר, נו.
שלמה ענטבי
ההכנסה היא מקרן - - -
היו"ר משה גפני
- - - אותו דבר.
אברהם מיכאלי
על המצפון שלנו, אתה מבין? על המצפון שלנו, שהם יקבלו - - -
שלמה ענטבי
בקרן הפיצויים, מכל מיסי הרכוש למכירה, יש 10% או 15% שעובר לקרן מסוימת, שממנה משלמים את הפיצויים לנזקי איבה.
אורי אריאל
הבנתי.
היו"ר משה גפני
טוב. אתם מקבלים את הבקשה שלי? זאת אומרת, זו לא בקשה שלי. בעצם, אני לא הולך לצאת פה המטומטם בגלל שמה שאתם אומרים זה דבר נכון. אני לא מתווכח על זה. וזה שעירבו מין בשאינו מינו, זה בכלל דבר חמור.
דוד רותם
איזה "מין בשאינו מינו"? את מה ערבבו פה?
אברהם מיכאלי
נזקי איבה.
אורי אריאל
לא, לא, לא. יעשו, יגישו שתי בקשות.
אברהם מיכאלי
נזקי איבה. אם זה ביחד, אסור לתת את אותה הבקשה.
אורי אריאל
יגישו שתי בקשות ביום ראשון. הרי זו שיטה, שלא נתבלבל, כן? אתה ותיק פה. בסדר, מכניסים מין בשאינו מינו, ואומרים: חבר'ה, אבל אי-אפשר להמתין, יזרקו את המשפחות מבית-המלון. אז אם יזרקו אותם, אני אדאג לתשלום לבתי-המלון, שלא יזרקו אותם, עד ליום שני, בסדר? זה יהיה עליי.
היו"ר משה גפני
אני מציע - - -
אורי אריאל
בסדר, תעביר על נושא הרוויזיה, אם זה יותר נוח לך.
היו"ר משה גפני
כן, יותר נוח. אם המסקנה תהיה שלא לאשר את זה - - -
קריאה
אז תעביר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אם המסקנה תהיה שלא לאשר את זה, אז נדרוש את הפיצול. אני מניח שנגיע להסכמה.
אורי אריאל
בבקשה.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 886-885 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אברהם מיכאלי
רוויזיה.
אורי אריאל
רוויזיה, בבקשה.
היו"ר משה גפני
יש רוויזיה של חבר הכנסת אורי אריאל ושל חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אנחנו נקיים ישיבה, ביחד עם מר יאיר טל, לגבי העניין הזה. אם אכן הנושא יוסדר, טוב. ואם הנושא לא יוסדר, אז נבקש פיצול.
פניות 957-956.
דוד שטיינמיץ
הפנייה נועדה לתקצב כ-18.5 מיליון שקל לשם התאמות סוף השנה בתקציב השכר, ותקציב התפעול של המשרד.
היו"ר משה גפני
זה דחוף, הפנייה הזאת.
דוד שטיינמיץ
כן.
היו"ר משה גפני
זה תקציב השכר.
דוד שטיינמיץ
זה עבור אחזקה וחנייה. זה עבור האמרכלות של המשרד. דואר, טלפונים ומשלוחים. אחזקת רכב ממשלתי. פעולות הממונה על התקינה. תפעול המעבדה לפיזיקה. פעולות המפקח על מידות ומשקולות. כל הסעיפים האלה, על תפעולים של המשרד.
היו"ר משה גפני
אוקי. טוב. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור הפניות שמספרן 957-956 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

הישיבה נעולה. נמשיך אותה ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 10:00.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:14.>

קוד המקור של הנתונים