ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2012

אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכספים
12/12/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1223>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ג (12 בדצמבר 2012), שעה 11:00
סדר היום
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות>
נכחו
חברי הוועדה: >

משה גפני – היו"ר
אורי אריאל
אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
דניאל בן-סימון
מוזמנים
>
אורי שאשא - מנהל תחום משרדים ביטחוניים בחשב הכללי, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - אגף התקציבים, משרד האוצר

דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

הראלי מזרחי - לשכה משפטית אוצר, משרד האוצר

זאב זילבר - ר' היח' לתעשיות ביטחוניות, משרד הביטחון

רוני פרידמן - ממלא מקום מנהל רשות החברות הממשלתיות

אוהד עוזרי - רפרנט, רשות החברות הממשלתיות

יעקב גזית - רפרנט, רשות החברות הממשלתיות

ניצה פוזנר - יו"ר התעשייה הצבאית, תעשייה צבאית

מאיר אורן - סמנכ"ל והיועץ המשפטי, תעשייה צבאית

זמירה גנני - סמנכ"ל לכספים ובקרה, תעשייה צבאית

אורה בהלקר - ע. יו"ר ארגון העובדים, תע"ש

יצחק יהודה - יו"ר ארגון עובדי תעש, תע"ש
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות>
היו"ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה בנושא הבא שעל סדר היום – נעשה אותו קצר - אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות.

מי מציג את ההלוואה? בבקשה. מי אדוני?
יעקב גזית
יעקב גזית, מרכז הפרטה ברשות החברות הממשלתיות. אנחנו מבקשים הלוואה בנוהל שנעשה בוועדה בפעמים הקודמות, על מנת לאפשר לוועדה לשלם משכורות לעובדים ולרכוש חומרי גלם חיוניים לתקופה של החודשיים הקרובים.
היו"ר משה גפני
יש בקשה להעמדת הלוואה של 150 מיליון שקל כדי לשלם שלושה חודשי משכורת, מתקציב משרד הביטחון.
אורי אריאל
אילו שלושה חודשים?
היו"ר משה גפני
שלושת החודשים הבאים.
יעקב גזית
אנחנו מדברים על חצי של נובמבר, דצמבר, ינואר, ובעזרת השם, אולי גם חלק מפברואר.
אורי אריאל
למה לא מרץ?
יעקב גזית
אנחנו באים לתקופה שהיא טיפה יותר ארוכה ממה שהיה בפעמים הקודמות מהסיבה הפשוטה שאנחנו נמצאים ערב בחירות. הנושא, כפי שהוצג פה בוועדה, תקוע לאור ההתנגדות של משרד הביטחון למתווה שעל פיו התכוונו להפריט את החברה. אנחנו שמים את הדברים ביושר על השולחן – אנחנו לא סבורים שבחודשיים הקרובים תהיה איזושהי התקדמות למימוש מתווה ההפרטה, ולכן אנחנו מוצאים לנכון לבוא עכשיו ולא להיגרר עוד פעם ב-9 בינואר, ממש בדקה ה-90, ערב בחירות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. דיבר אתי מנכ"ל משרד האוצר. הוא אמר לי: תראה, אנחנו הולכים לתקופת בחירות. המציאות היא שיש ויכוח, אחרי שסיכמנו פחות או יותר את כל הדברים. אנחנו הולכים לוויכוח עם משרד הביטחון. קיבלתי מכתב גם מאודי שני, מנכ"ל משרד הביטחון, שמתנגד לעניין הזה.

אבל הגיעו כבר להסכמה ויש ויכוח לגבי נושא ההפרטה בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, והמחלוקת הזאת לא תיפתר לפני הבחירות, אין סיכוי בעולם. עכשיו בפנינו עומדת הברירה. אנחנו התקדמנו, השקענו בעניין הזה הרבה עבודה, הגענו גם לחתימה של כל הגורמים הנוגעים בדבר - כולל ההסתדרות, משרד הביטחון, משרד האוצר והנהלת החברה. הכול היה סגור, גמור וחתום, ואז התעורר ויכוח שהוא ויכוח ישן והוא ויכוח רוחבי, שלא נוגע רק לתע"ש. הוא נוגע לוויכוח בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, שלא יכול להסתיים לפני הבחירות.
השאלה שעומדת עכשיו בפני חברי הוועדה היא אחת בלבד: האם אנחנו מקבלים את העמדה שנאמרה כאן בוועדה על-ידי אחד מחברי הוועדה המאוד חשובים, שהיום הוא יושב-ראש ועדת הביקורת, שמכיוון שאין עדיין מתווה ולא נגמר העניין אנחנו שוב חוזרים על עצמנו בעניין הזה; או שמא, היות שכבר הגענו לחתימה והגענו כבר להסכמה, האם גם כאן אנחנו אומרים את אותו דבר שאמרנו בדיון הקודם לגבי סעיף 38 - שניתן את מרחב הזמן של כמה החודשים האלה ואחרי הבחירות יהיה שר אוצר, יהיה שר ביטחון, יהיה ראש ממשלה, יהיה ראש ועדת כספים, והם יקבלו החלטה.
זה מה שעומד כאן לדיון וזה מה שעומד להכרעה - האם לאשר את ההלוואה הזאת כדי לשלם כסף לעובדים, 3,400 עובדים, כן או לא. זה מה שעומד כאן. אני יודע שאתה צוחק עלי, ואתה צוחק עלי בצדק, חבר הכנסת אריאל.
אורי אריאל
אני בוכה עליך.
היו"ר משה גפני
אתה גם בוכה עלי וגם בוכה על זה, ובצדק. אני מסכים אתך לחלוטין, בושה וחרפה. אבל הנושא של העובדים הוא דבר, שמה אגיד לך, אני לא יכול. בבקשה, אורי. תשאל.
אורי אריאל
האם יש לוועדה סמכות להעביר כספים מ-2012 ל-2013 באין תקציב? הרי זה לא תקציב שוטף.
היו"ר משה גפני
אמר לי מנכ"ל משרד האוצר שם ניגרר ל-2013 יש בעיה, בגלל שאז אין תקציב.
אורי אריאל
אני שואל על העניין המשפטי, לא מה שהוא רוצה.
היו"ר משה גפני
אז אני עונה לך מה שאמר לי מנכ"ל משרד האוצר, וזה ככל הנראה גם נכון. אתה מאשר עכשיו בתקציב 2012, נקודה. זה לא נוגע לתקציב 2013. אתה מעמיד את ההלוואה עכשיו, וזה ב-2012.
אורי אריאל
יושב פה יעקב, מסביר שזה עבור משכורות ל-2013.
היו"ר משה גפני
לא משנה.
יעקב גזית
החברה היא חברה, תקציב החברה הוא - - -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין כמוך בגלל שאני לא עוסק בהפרטות, כולה למדתי בכולל. אבל אנחנו לא מאשרים תקציב ל-2013. אנחנו מאשרים היום העמדת הלוואה לחברה. החברה יכולה לשלם היום שלוש משכורות, ארבע משכורות, והיא יכולה לשלם את המשכורת ב-2013, כמו שהיא תעשה באמת, אבל הכסף עומד לרשותה עכשיו.
אורי אריאל
זו עלות המשכורת החודשית – 70 מיליון?
יעקב גזית
עלות המשכורת החודשית בתע"ש היא כ-60 מיליון שקלים. בנוסף לעלות המשכורת אנחנו מעבירים גם חומרי גלם חיוניים.
אורי אריאל
כמה מתוך ההעברה הזאת, מתוך ה-150 מיליון, זה משכורות?
יעקב גזית
אנחנו מדברים על 150 מיליון, 150 מיליון זה הפער בין התקבולים הצפויים בחודשים הקרובים לבין ההוצאות. חלק מההוצאות הן הוצאות שכר. הוצאות השכר בתע"ש הן כ-60 מיליון שקלים, תוסיף עוד כמה מיליונים לטובת הגמלאים, אבל זה, פלוס מינוס, המספר.
אורי אריאל
מה הפער בין התקבולים שיש לתע"ש, שהיא משלמת מעצמה, מיכולתה העצמית, לבין מה שהממשלה מעבירה?
יעקב גזית
לא הבנתי.
אורי אריאל
כמה עולה משכורות בתע"ש בחודש?
יעקב גזית
אמרתי: כ-60 מיליון.
אורי אריאל
כמה תע"ש מביאה מעצמה, מהבית? בערך.
יעקב גזית
התקבולים הצפויים בדצמבר הם כ-73 מיליון שקלים; בינואר התקבולים הצפויים הם משהו כמו 200 מיליון שקל. אבל זו שאלה של תקבולים מעסקאות בחו"ל, גם תקבולי משרד הביטחון. אבל בגדול, אלה המספרים שתע"ש מביאה מעסקיה.
אורי אריאל
אני מבין שתשובה אני לא אקבל. אני שואל אותך כמה מהתקבולים תע"ש נותנת למשכורות. האם המדינה משלמת 100% מהמשכורות, 20% מהמשכורות?
יעקב גזית
אני לא יודע להגיד. בתע"ש יש קופה שנכנסים אליה תקבולים מעסקאות ויש בה הוצאות – הוצאות לשכר והוצאות לחומרי גלם.
אורי אריאל
מי יודע, חוץ מתע"ש, מה יוצא ומה נכנס? איך אתם יודעים לעקוב אחרי זה? חוץ מזה שהם אומרים. בסדר. מילתם מילתם.
היו"ר משה גפני
מי נמצא מתע"ש? מי יכול להשיב לחבר הכנסת אריאל? תשובה קצרה, אני לא רוצה דיון על זה. אם אפשר, לא לדבר ציונות, לא אידיאולוגיה ולא עובדים. לענות לשאלה. מבקשת הממשלה העמדת הלוואה של 150 מיליון שקל לתע"ש. שואל חבר הכנסת אורי אריאל - שאלה שמעניינת גם אותי ושאלתי את מנכ"ל משרד האוצר, והוא אמר לי שהרוב המוחלט הולך למשכורות – כמה מתוך ה-150 מיליון שקל הולך למשכורות?
זמירה גנני
זה בדיוק כמו שאמר לך נציג רשות החברות – לחברה יש תקבולים משל עצמה ויש לה הוצאות. ההוצאות כוללות את המשכורות, את התקורות ואת חומרי הגלם. אם אתה שואל איזה שקל הולך לאן, זה קצת קשה לצבוע, אבל באופן עקרוני אפשר להגיד ש-150 מיליון שקלים מספיק לשתיים וחצי משכורות, ואז התקבולים הולכים רק לכיוון של תקורות של חומרים. בתקופות שרמת המקורות של תע"ש יותר נמוכה אז רוב הכסף הפנוי הולך למשכורות, כי מטבע הדברים משכורות זה בראש סדר העדיפויות של התשלומים. כך שאם אנחנו מתסכלים ברמה שנתית על כל שנת 2012, לחברה היה סדר גודל של 1.2 מיליארד שקלים מקורות עצמיים, בלי הלוואות, ויש לה סדר גודל של הוצאות של 1.7–1.8 מיליארד שקל בשנה. אז התשובה היא בעצם שזה חלק מתוך המכלול. סביר להניח שכל הכסף ילך לטובת המשכורות.
אורי אריאל
אני לא פונה לתע"ש, אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, למה הם מבקשים אני יודע. אתה נוהג בדרך שעליה נאמר המשפט שהדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות – אתה לא עוזר לתע"ש, אתה לא עוזר לעובדים, כי אנחנו לא מביאים את זה לפתרון אמתי. אנחנו לוקחים כסף טוב וזורקים אותו אחרי כסף רע. לא כי אין לחברה פוטנציאל, לא כי אין לה עובדים טובים – יש לה את הכול לעניות דעתי, ממה שאני למדתי. אבל אתה מסרב לפתור את המשבר שיש שם, ויש שם משבר עמוק מאוד. חברה שרשות החברות מאשרת לה לא להגיש דוחות חתומים עשר שנים - הרי אין שערורייה כזאת בכל העולם. מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? מה אתם חושבים, שתעבירו עוד חודש עם הסיפורים האלה? היה לנו לזרא כבר, נמאס כבר.
עכשיו אני שומע אותך, שזה שיא השיאים אני מוכרח לומר. נער הייתי גם זקנתי, אני עובד אתך כבר יומיים - יבוא שר אוצר חדש, יבוא שר ביטחון חדש, הם ילמדו. זה בדיוק מה שחלק מהחברים פה מתפללים – ילך אורי אריאל, סליחה שאני אומר על עצמי, הנודניק הזה, יבואו כולם חדשים ועכשיו נתחיל להסביר להם, הם ילמדו ובינתיים כל חודש יושב-ראש ועדת הכספים יעביר עוד 50 מיליון, 70 מיליון שקל ובא לציון גואל. הרי זו התפילה שנישאת בפי רבים וטובים. איך אתה נותן לזה יד, לכל הרוחות? תסלח לי על הביטוי. אתה לא עושה טוב. אני יודע שאתה מתכוון לטוב, על זה אין בכלל שאלה.
היו"ר משה גפני
אין לי שום נגיעה בעניין.
אורי אריאל
יש לך נגיעה – אכפת לך. אבל אתה, במקום לפני שנה - - -
היו"ר משה גפני
אני לא חולק עליך.
אורי אריאל
אבל אתה מתנהג כאילו אתה חולק עליי. זה טוב מאוד שאתה מסכים אתי עם הראש, אבל אתה עושה הפוך בדיוק.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי אריאל
אתה לא עושה לזה סוף. הרי לפני חודש אמרת: עכשיו מעבירים קצת מזה וקצת מזה, אבל זהו. מה אתה עושה? בשביל מה אתה עושה את זה?

אני בקיא בפרטים עכשיו. ביקש יעקב עמידרור, ראש המל"ל, לדחות עוד פעם. זו דחייה רביעית בזמן הקצר הזה, של השנה האחרונה. נעתרתי לבקשתו, אבל אני בודק גם אצל האחרים. אומר משרד המשפטים: אין היתכנות בכלל. לא שאין פתרון, אין היתכנות בכלל. מה אתם משחקים עם הדבר הזה? מה אתם משחקים בעובדים? אתם חושבים שאתם עושים להם טוב? אומר אבי ליכט, המשנה, בישיבה לפני שבוע עם עשרות משתתפים שאין היתכנות. שר הביטחון אומר: אני כבר לא בעסק הזה. מה אתם עושים? ואנחנו פה רבים על "פרי הגליל", על 12 מיליון שקלים; רוצים להעביר למשרד הבריאות 16 מיליון שקל ואף אחד לא יודע מה לעשות. בא האוצר עם השערורייה הזאת – 150 מיליון.
היו"ר משה גפני
טוב. מי אדוני?
רוני פרידמן
אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לבחור בין אלטרנטיבות. אני חושב שאין פה אחד בחדר שלא רוצה שיהיו דוחות כספיים, שיהיה פתרון לחברה והחברה תופרט - גם החברה, גם האוצר על כל גווניו. השאלה היא אם יש אלטרנטיבה, אם יש משהו יותר טוב לעשות. אם יש – בואו נגיד. לפרסם את הדוחות – הכי קל לנו להגיד: פרסמו. מה המחיר? ברור לכולם מה יקרה.
אורי אריאל
סליחה שאני קוטע אותך. אני מודיע פה עכשיו שמבחינתי ההארכות נגמרו. אני יודע מה יקרה ב-8 בינואר וב-7 וב-9. אני מודיע לכם – אני מודיע גם לנציגי העובדים, להנהלה ולכל מי שיושב פה - מבחינתי, בלי נדר, ב-10 בינואר 2013 זה יתפרסם. השערורייה הזאת תיגמר, ואתם אחראים לה.
רוני פרידמן
מכיוון שהאחריות היא לא רק עלינו אלא על כולם - - -
אורי אריאל
רק עליכם. אתם אישרתם את זה.
רוני פרידמן
בפרסום האחריות היא לא רק עלינו. אז בסדר, זה רלוונטי, זה לגיטימי.

אני רוצה לומר דבר אחד לסיום דבריי: מה שאנחנו רוצים זה את פרק הזמן הזה שבו אי אפשר לעשות שום דבר מעשי, ולכן אין אלטרנטיבה יותר טובה.
היו"ר משה גפני
טוב. משרד הביטחון, בבקשה.
זאב זילבר
אני רוצה להתייחס לבקשה של האוצר. האוצר מתייחס פה ל-150 מיליון שקל והוא קושר את זה ל-700 מיליון שקל במסגרת החלטת הממשלה מינואר בשנה שעברה. אין לנו התנגדות ל-150 מיליון שקל, יש התנגדות של משרד הביטחון לאמירה שזה יבוא על חשבון אותם 700 מיליון שקל. נכתב בהחלטת הממשלה שראש הממשלה הוא זה שצריך להחליט לגבי 700 המיליון האלה. גם בבקשה של האוצר הסעיף התקציבי הוא של האוצר. כלומר, זה לא מתקציב הביטחון, זה מתקציב האוצר. לגבי ה-700 מיליון שקלים במקור, זה בדיונים שננהל עם האוצר. אבל אני רוצה שזה יהיה ברור, אני חושב שגם המנכ"ל כתב לך איזשהו נייר בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה.
זאב זילבר
לכן, מבחינתנו, אנחנו לא קושרים את זה ל-700 מיליון.
שכיב מוראד שנאן
איפה המכתב של המנכ"ל?
זאב זילבר
אנחנו מבקשים שזה לא יהיה כמו שזה כתוב בדברי ההסבר, אלא שזה 150 מיליון מתקציב האוצר.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מבקש לסכם את הדיון. איציק יהודה, בבקשה.
יצחק יהודה
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להזכיר שלפני שבועיים, כשהיינו פה בישיבה האחרונה, ההחלטה שלך כיושב-ראש הוועדה היתה לכתוב מכתב לראש הממשלה כדי שהוא יפעיל את סמכותו לסיים את הפרשה. אני ידוע שלוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, התמנה לעניין הזה; אני יודע שעמידרור פועל - בימים האחרונים הם היו במפעלי התעשייה הצבאית לבדוק את הדברים; אני יודע שמתנהל משא ומתן. כך שהשתנה משהו מאז הישיבה האחרונה, שבה קראתם לראש הממשלה להיכנס ולסיים את הפרשה. ידוע לי שגם ההסתדרות נפגשת בשבוע הבא עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה בעניין תע"ש, ואני מאוד מקווה שהפרשה הזאת תבוא לסיומה. בינתיים החברה צריכה להמשיך להתקיים, כי בינתיים העובדים נמצאים בחברה ואנחנו מייצאים דברים ומייצרים דברים, גם עבור צה"ל וגם עבור מדינות זרות, כך שהכול צריך להתנהל. חבר הכנסת אורי אריאל, השתנו דברים מאז שהיינו פה בישיבה האחרונה לפני שבועיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה.
אנסטסיה סורוקינה
אני רוצה להתייחס לדברים של נציג משרד הביטחון. בהחלטת הממשלה כתוב שראש הממשלה יחליט בדבר הפרטת תע"ש ולא בדבר המקורות. אז אנחנו אומרים שבמידה שנגיע להסכמה בינינו על הפרטת תע"ש זה יגיע על חשבון 700 מיליון השקלים. זה מה שאנחנו אומרים וזה לגיטימי להגיד דבר כזה, כי אין לנו כסף אחר.
זאב זילבר
כן, אבל הסעיף התקציבי שאתם מביאים הוא לא סעיף תקציבי של משרד האוצר אלא של משרד האוצר. לגבי ה-700 מיליון – גם בהחלטת הממשלה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה.

רבותי, אני מסכם את הדיון. הדברים שנאמרו פה הם דברים קשים וגם יש בהם מידה רבה של צדק. אבל אני רוצה לעשות סדר ממה שהיה בישיבה בסוכות בשנה שעברה, שאז העברנו את זה בישיבת בזק של ערב סוכות כדי לא לפגוע בעובדים, ואז הגיע חבר הכנסת אורי אריאל. הייתי לבד פה בחדר והתחייבתי שעד שלא יתקדם העניין לפתרון קבע אני לא מביא את זה יותר, אחרת זה לא היה עובר גם בערב סוכות, כשבאתי במיוחד וקיימתי את הישיבה בתוך שעה וחצי. חבר הכנסת אורי אריאל צודק בכל מילה, אלא שאמרתי לו, ואני אומר לכולם, שהיתה מאז התקדמות גדולה מאוד. לא עמדנו על מקום אחד, כמו שהיה במשך שנים. הגענו להסכם, שהיה צריך כבר לצאת לפועל. לצערי הרב, ראש הממשלה לא הכריע בעניין הזה. הוא היה צריך להכריע. יש פה ויכוח לגבי הנושא של ההפרטה, לא לגבי העובדים, לא לגבי התשלומים ולא לגבי כל הדברים האחרים, יש על זה גם דוח ביקורת של מבקר המדינה. זאת המציאות שבה התקדמנו ונתקענו עכשיו, לקראת הישורת האחרונה, בוויכוח הזה שאנחנו לא יכולים לפתור אותו.
דיברו אתי אריה לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ויעקב עמידרור. הם נכנסו לעניין, בהוראה של ראש הממשלה, על מנת לפתור את הבעיה. להערכתי, אין סיכוי לפתור את הבעיה בתוך מערכת הבחירות. ביקשתי גם בדיון הקודם להאריך מועדים. לא יכול להיות שהמדינה תיעצר בגלל שהחלטנו שהולכים לבחירות או בגלל שהגיע מועד הבחירות. אי אפשר לעצור את הדברים האלה. כל הזמן לנגד עיניי זה העובד הפשוט, שמקבל משכורת בתע"ש, ותגיד לו: עכשיו לא קיבלת משכורת בגלל שיש ויכוח בין שר הביטחון לבין שר האוצר. תסביר לו את זה. תגיד לו, כשלא יהיה לו אוכל להביא לילדים שלו, תסביר לו את הפוליטיקה הגבוהה הזו.

אני לא אומר לאף אחד איך להצביע. ההכרעה אצל חברי הוועדה, כל אחד על-פי מצפונו, וכל החלטה תהיה צודקת. מי שהממשלה שחושב שהממשלה נהגה פה לא בסדר שיצביע נגד; מי שחושב שעל אף שהממשלה נהגה לא בסדר אבל טובת העובדים חשובה יותר – יצביע בעד. ואני מסכים עם כל מה שנאמר פה על-ידי כולם, לא נכנס לוויכוח הזה. אני, במהלך כל הקדנציה הזאת – במהלך כל החיים שלי – אבל במהלך כל הקדנציה הזאת, טובת העובדים היתה תמיד לנגד עיניי. לא בחנתי מי העובדים. זה יכול להיות יהודים או ערבים, זה יכול להיות ימין או שמאל - - -
שכיב מוראד שנאן
זה יכול להיות אפילו חרדים.
היו"ר משה גפני
בכלל לא רלוונטי העניין. דרך אגב, התברר לי פתאום שיש גם עובדים חרדים בתע"ש. כשהתחלתי את זה לא ידעתי. התקשר אליי אחד שגר בבני ברק ועובד בתע"ש, אבל זה התברר לי ממש בשבועיים האחרונים. שלא תהיה טעות – לא עבדתי בשביל תע"ש בגלל שחשבתי שיש שם עובדים חרדים, בוודאי לא 3,400. אבל זה היה לנגד עיניי תמיד. זה היה הנושא. ואני מוכן גם לקבל את הביזיונות האלה, ובאמת האמירות שנאמרו נגדי צודקות.
מי בעד אישור ההלוואה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – 1

הבקשה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
תודה. ההלוואה אושרה. העברה מס' 938939941941.
אורי אריאל
אפשר להסביר את המקורות?
היו"ר משה גפני
בבקשה. מי מהאוצר מסביר את הפנייה הזאת?
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתקצב סך של 150 מיליוני שקלים על מנת לתת הלוואת בעלים לתע"ש, שתאפשר לה לעמוד במחויבויותיה הבסיסיות כלפי העובדים והספקים לחודשים הקרובים. סכום זה מוקצה על חשבון 700 מיליוני שקלים אשר אמורים להיות מתוקצבים בתקציב משרד הביטחון לאחר הגעה להסכמה בדבר הפרטה, כאמור בהחלטת הממשלה 4088.
אורי אריאל
בפנייה כתוב 130 מיליון.
אנסטסיה סורוקינה
טעות סופר.
אורי אריאל
אין בעיה, תביאו בקשה מסודרת. ככה נהוג פה.
אנסטסיה סורוקינה
איפה כתוב 130 מיליון, בדברי ההסבר או בגוף הפנייה?
אורי אריאל
את יכולה להסביר את המקורות?
אנסטסיה סורוקינה
זה עודפים או אי ניצול כספים בסעיפים אחרים שהצלחנו לגרד לקראת סוף השנה.
אורי אריאל
אני לא מבין. הרי יש פה פרטים - מאיפה לקחתם את זה?
אנסטסיה סורוקינה
מכל מיני סעיפים של אי ניצול כספים.
אורי אריאל
כן, אבל אני רוצה את הפירוט. לא להישאר ברמת העיקרון.
אנסטסיה סורוקינה
אלה רזרבות שעוד לא ניצלו אותן, זה לא מפרויקטים מסוימים.
אורי אריאל
תגמולים לנכים, נניח.
אנסטסיה סורוקינה
אבל זה מתוך רזרבות. זה כסף שלא היה מיועד לפרויקטים מסוימים בתחילת השנה.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, אבל זה 130 מיליון וביקשתם 150 מיליון. אני נותן לך חצי שעה. תבדקי את הפנייה הזאת ואביא אותה בעוד חצי שעה להצבעה. הפנייה הזאת, או שיש לה הסבר אחר או שיש פה טעות מבחינת הסכום.
אנסטסיה סורוקינה
כנראה שיש פה טעות, אני צריכה לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך חצי שעה. אם אכן יש טעות סופר, תתקני אותה ותביאי פנייה אחרת. אני עושה הפסקה בישיבה עד 13:00.
אנסטסיה סורוקינה
אני יודעת להסביר את הטעות.
היו"ר משה גפני
לא, אני רוצה שתתקני את הטעות.
אנסטסיה סורוקינה
אין מה לתקן. 20 מיליון השקלים הנותרים, או קצת פחות, זה השינוי הפנימי בתוך התקנה 830603. זה כתוב בדברי ההסבר: 130 מיליון שקלים. הלוואה לתע"ש בסך של 150 מיליון שקלים. זאת אומרת, הפנייה מתקצבת 130 מיליון אבל ההלוואה לתע"ש היא בסך של 150 מיליון שקלים. אז אין פה טעות. פשוט לא רואים את התקנות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אורי, עוד שאלות? לא.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
נמנעים – אין
הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו. תודה רבה, אני נועל את הישיבה ועושה הפסקה בדיוני הוועדה עד השעה 13:00.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים