ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/12/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1220>
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ' בכסלו התשע"ג (04 בדצמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

אמנון כהן

פניה קירשנבאום

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
חה"כ אברהם מיכאלי

חה"כ ציון פיניאן

חה"כ דוד רותם

טובה חלפין - ראש תחום תקציב, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

אבי כהן - משרד ראש הממשלה

עמיר רשף - אגף תקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - אגף תקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית - אגף התקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - אגף תקציבים, משרד האוצר

אופיר להב - אגף תקציבים, משרד האוצר

צור אגזאן - אגף תקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים

<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2012.

פניה מספר 850.

אנחנו ביקשנו פירוט של ההוצאות הללו. זה גם מעוטף עזה, זה גם אזורי עדיפות.
קריאה
אזורי עדיפות בעיקר.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 702 – אין נציג.
פניה קירשנבוים
רגע, אני רוצה להבין, מה זה הכספים שעוברים למנהל?
אמנון כהן
הוסבר בדיון הקודם.
היו"ר משה גפני
פניות מס' 713, 714 – יועץ פיננסי חברת ענבל – אין נציג.

פניה מס' 743 – רשת השידור.
עופר מרגלית
הפניה נועדה להעברת 22 מיליוני שקלים לרשות השידור למימון הפטור מאגרת הגמלאים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו?
פניה קירשנבוים
לפני שמצביעים אני רוצה לשאול. אני רוצה לדעת מה קורה עם הטלוויזיה המקומית, עם השידורים הקהילתיים.
עופר מרגלית
זה לא רלוונטי לרשות השידור אבל יש פה פניה של משרד התקשורת.
פניה קירשנבוים
שם זה מופיע? בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה התקבלה.

פניות מס' 829, 830 - משרד הקליטה.
אבי כהן
אני ממשרד ראש הממשלה. פרויקט של גרעיני משימה עירוניים. זה התחיל לפני כשנה וחצי. מדובר בהיקף תקציבי של ... זה המיליון האחרון לטובת הפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מס' 846, 847 - המגזר הערבי.
יגאל יוסף
אני ממשרד התמ"ת.

70 מיליון שקל לטובת קידום התעסוקה במגזר המיעוטים.
היו"ר משה גפני
אני בעד מגזר המיעוטים.

מי בעד הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה. זה כבר היה בפעם הקודמת רק לא היה מי שיסביר.

פניה מספר 857 – ממשל זמין.
אפרת תבור
פניה זו נועדה להגדיל תקציב ממשל זמין ב-1.2 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ולהגדיל תקציב מרכב"ה ב-2.9 מיליון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
פניה קירשנבוים
זה הפך להיות כמו תקציב משרד הביטחון. זה איזה חור שכל הזמן אתה מעביר כסף ואתה אף פעם לא יודע כמה ולמה. זה לא יאומן.
היו"ר משה גפני
כמה עוד צריך להגיע?
אפרת תבור
זהו.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שלא מגיע יותר.
פניה קירשנבאום
אנחנו רושמים את זה לפרוטוקול
אמנון כהן
זהו לשנה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני מצטרף למה שאומרת חברת הכנסת קירשנבוים. הפניה הבאה שתבוא, אם אנחנו נהיה פה בעזרת השם, אתם תצטרכו להסביר באופן יסודי. יהיה על זה דיון מיוחד, לא נאשר בלי זה. להגיד מה נעשה עד היום? מה אתם הולכים לעשות הלאה? זאת באמת חבית ללא תחתית. זה בלתי מתקבל על הדעת.
היו"ר משה גפני
פניה מס' 878 – משרד התקשורת.
עופר מרגלית
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים במשרד התקשורת, תקצוב של 3 עובדים חדשים לאגף הכלכלה, להטמעת השוק הסיטונאי ותקצוב שידורים קהילתיים.
פניה קירשנבאום
כמה?
עופר מרגלית
את החלק של משרד האוצר, החלק השני. משרד תקשורת שם חצי ומשרד התקשורת משלים את החצי השני.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו?

הפניה אושרה.
היו"ר משה גפני
פניות 879 עד 881 – מתמחה ללשכה המשפטית למשרד התיירות.
עופר מרגלית
יש פה העברה של 30 מיליון שקלים לתקציב השיווק של משרד התיירות, העברה של 900,000 שקלים ממשרד רוה"מ למשרד התיירות לתמיכה בחממות תיירות, תקצוב של 5 משרות צוערים במשרד התיירות, תקצוב משרד בין-מיעוטים והמשך תקצוב מתמחה ליועץ המשפטי של המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 882 – משרד התיירות, שיקום אגן ים המלח.
עופר מרגלית
הפניה נועדה להעברת 25 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת הממשלה לפיתוח ולשיקום ים המלח.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 883 – משרדר התחבורה
מורן מזור
אני מאגף התקציבים.

פניה זאת מיועדת לביצוע שינויים פנימיים בתקציב השוטף של משרד התחבורה. בין היתר, מדובר בהמרה של שעות העסקת סטודנט לשעת נוספות והגדלת ההכנסות מקצ"א ורספ"ן, בהתאם לבקשה של משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 884 - משרד התחבורה.
מורן מזור
הפניה מיועדת לביצוע שינויים בתקציב פיתוח התחבורה בהתאם לקצב הביצוע בשנת 2012 והתאמת התקציב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 885-886.
אפרת תבור
פניה זאת נועדה לתקצב סך של קרוב ל-52 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב שעיקרם: 40 מיליון שקלים עבור יציאה למכרז במהלך ביקורת תמיכות מרכזיות, שזה בהתאם לחוק. החשכ"ל צריך לעשות ביקורות בגופים נתמכים.
פניה קירשנבאום
תמיכות במה?
אפרת תבור
זאת ביקורת על הגופים הנתמכים ועל פי החוק זה חצי אחוז מסכום התמיכות. בנוסף, סך של 10 מיליון שקלים עבור הקמת מסלקה פנסיונית. זה הכול בהרשאה להתחייב ולא במזומנים.
עתניאל שנלר
זאת הרשאה להתחייב לשנת התקציב הבאה?
אפרת תבור
כן. אתה לא יכול לצאת למכרז אם אין לך תקציב משוריין.
פניה קירשנבאום
זה הולך למשרד המבקר? לרשם העמותות?
אפרת תבור
40 מיליון שקלים זה בעצם החשב הכללי. הם עושים את הביקורות על העמותות ועל כל הגופים הנתמכים.
פניה קירשנבאום
זה לא היה קיים עד היום?
אפרת תבור
זה היה קיים. יש חוק שאומר שחצי אחוז מסך התמיכות צריך ללכת לביקורת על התמיכות.
עתניאל שנלר
איך אתם יודעים מה יהיו התמיכות, שמזה אתם צריכים לגזור חצי אחוז?
היו"ר משה גפני
החשבת היתה אמורה לבוא לוועדה.
עתניאל שנלר
יש שיערוך כמה יהיו התמיכות?
אפרת תבור
כן. כשאתה יוצא למכרז אתה הולך לפי אמדנים. אתה יודע פחות או יותר בכמה תמכת.
היו"ר משה גפני
אני מבקש יותר פרטים.
פניה קירשנבאום
זה לא שירות שנמצא אצלכם בילט אין במשרד? אתם שוכרים את השירות של הביקורת הזאת?
היו"ר משה גפני
הפניה הגיעה היום, אני רוצה יותר פרטים.

פניה מס' 887.
קריאה
סליחה, בתוך הפניה הזאת יש גם סכום לתשלום פיצויים - - -
היו"ר משה גפני
מותר לי ללמוד את הפניה הזאת?
קריאה
יש בזה סכום לתשלום פיצויים לדרום ואין לנו כסף כבר. תשלום פיצויים ישירים לנזקי איבה בדרום וזה חלק מהפניה הזאת ואין לנו כסף לשלם.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את זה. אני פשוט לא מאשר. משרד האוצר יודע שאני רגיש לנושא הזה של הפיצויים בדרום אז הוא הכניס את שניהם יחד. אני מבקש לפצל את זה. זאת פשוט חוצפה, זאת פשוט סחיטה באיומים. מה קשור הפיצוי לנפגעי פעולות איבה לבין הנושא של ביקורות וכל הנושא של שע"ם. אני מבקש את זה ולהביא את זה לישיבה הבאה מפוצל. אני רוצה ללמוד את הפניה הזאת.


פניה מספר 887.
גיא הרמתי
הפניה נועדה להתאים את תקציב תשלומי קצבאות במוסד לביטוח לאומי לביצוע בפועל בהתאם לחוק ולהשתתפות האוצר בגבייה בהתאם לסעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 888.
מורן מזור
הפניה מיועדת לתקצוב 1.5 מיליארד שקלים למכרזי הביצוע של רכבת העמק ועכו כרמיאל בהתאם להחלטת ממשלה נתיבי ישראל. תקצוב תיכנון BRT באר-שבע, תקצוב העתקת תשתיות בתוואי הארכת הרכ"ל בירושלים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש יותר פירוט. אני לא הולך לאשר כך 1.5 מיליארד. אני אבקש פירוט מסודר בכתב ולהעביר לחברי הוועדה.

פניות מס' 889-890.

מה זה בכלל שאתם מעבירים פניות ביום שהוועדה מתכנסת?
מעין נשר
הפניה נועדה להעביר סך של 14 מיליון שקלים ו-873,000 שקלים מתקציב משרד החקלאות לסעיף התמיכות של משרד החקלאות. תקצוב הסובסידיות לפי חוק הגליל, תמיכה בביטוח נזקי טבע ותמיכה בפעילות הפחתת שימוש בחומרי הדברה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 891 – סל קליטה לעולים.
אופיר להב
מדובר על התאמת תקציב בין ביצוע בפועל לבין צרכים אחרים במשרד. רוב התקציב עובר לתכנית של קליטת הבאים מאתיופיה של גל העלייה המתגבר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 892.
אמיר רשף
הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב מנהל תכנון לפי צרכי המשרד. מדובר על 2 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור תקצוב קידום תכניות מתאר מקומיות. 1.5 להרשאה להתחייב עבור מחקרים בנושא מוסדות והליכי תכנון. תקצוב של אגף הבניה ב-1 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור יועצים לעבודה השוטפת שלו ועוד 400,000 לאגף לעדות לא יהודיות עבור תכנית מתאר לאתרים הקדושים של העדה הדרוזית ו-275,000 לשיפוץ בניין לשכת התכנון של מחוז ירושלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 893.
אמיר רשף
הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב מנהל מקרקעי ישראל לפי הצרכים של המשרד. מדובר על 6 מיליון שקלים עבור תקציב הפינויים הכלכליים.
היו"ר משה גפני
מה זה פינוי כלכלי?
אמיר רשף
בדרך-כלל כאשר יש מתקן ביטחוני שמעוניין לעבור. המנהל משתתף בעלויות המעבר כדי שאחר-כך יפתח את זה לטובת האוכלוסייה.

3.2 מיליון עבור תקציב הפיצויים וההפקעות. תקציב הפיתוח – הגדלה של 2.3 מיליון בהוצאה ו-5.6 בהרשאה להתחייב עבור פרויקטים לפיתוח למגורים. 2 מיליון שקלים עבור הגדלת תקציב פסקי הדין.
פניה קירשנבוים
מה זה פיתוח פרויקטים?
אמיר רשף
כדי שהמנהל יוכל לשווק קרקעות הוא נותן הרבה פעמים קדמי מימון לפיתוח התשתיות של השכונה, לחבר את הכביש, לחבר את החשמל ואת הביוב ואז אפשר לשווק ולצאת לדרך.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו?
עתניאל שנלר
זה לא נכלל בשיווק אחר-כך?
אמיר רשף
אנחנו נותנים זה קדם מימון.
עתניאל שנלר
זה קדם מימון, אז זה לא התקציב.
אמיר רשף
קדם מימון צריך לתקצב כי צריך לשלם לחברה לפני שהיא תקבל את הכסף מהאנשים שאחר-כך יקנו את הקרקע.
פניה קירשנבאום
ואיך זה חוזר אליכם אחר-כך?
אמיר רשף
זה חוזר דרך החזרים של הוצאות פיתוח. לכל פרויקט יש הוצאות פיתוח.
עתניאל שנלר
אני לא מבין את ההיגיון הזה בכלל.
אמיר רשף
אם אנחנו לא נותנים את קדמי המימון עכשיו - - -
פניה קירשנבאום
חבר הכנסת שואל האם החזר הוצאות פיתוח הוא יותר נמוך בהשקעה בהקדמה לפיתוח? אם אתה אומר שההחזר הוא יותר נמוך, אז ברור למה צריך לתקצב. אבל אם ההחזר שווה ערך של ההשקעה - - -
אמיר רשף
הבעיה היא בעיה תזרימית. כדי שנוכל לשווק יש פעולות שצריך לבצע טרם השיווק.
פניה קירשנבוים
לא קיבלתם השנה שום החזר פיתוח?
אמיר רשף
מקבלים, זה נכנס לתקציב המנהל אבל זה לא אחד מול השני.
פניה קירשנבאום
אני רוצה להבין. כשאתה נותן מקדמה, המדינה משלמת. כשאתה מקבל החזר זה נכנס לתקציב של המנהל. מה עושים כשזה נכנס לתקציב של המנהל?
אמיר רשף
כל הכסף שהמנהל לא משתמש בו מועבר לקופת המדינה.
היו"ר משה גפני
רצית לשמוע את זה? שמעת.

מי בעד אישור הפניה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 894 – מנהל מקרקעי ישראל
אמיר רשף
הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב ההכנסות של מנהל מקרקעי ישראל בהתאם לביצוע בפועל. מדובר על שינוי טכני של התאמת התקציב לתקנות שבהם נרשמו הכנסות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 895.
מעין נשר
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
מעין נשר
זה בתקציב החטיבה להתיישבות, זה נמצא בתוך הסעיף של חקלאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 896-897 – ביטחון, קרית הממשלה.

אין נציג.

פניה 898-899.

אין נציג.

פניה מס' 900.
אמיר רשף
הפניה נועדה להוסיף הרשאה להתחייב בסך 1,112 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור התחייבות הדיור הממשלתי.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אמיר רשף
אני אסביר. הדיור הממשלתי יוצא לפרויקט של בנין משרדים חדש למשרדי הממשלה שייקרא ג'נרי 2, בירושלים, בקרית הממשלה. כדי שיהיה אפשר לסגור חוזה עם היזם צריך הרשאה להתחייב על כל ההכנסות שיהיו לו ב-25 השנה שהוא יפעיל את הבניין. זה מכרז BOT. הוא מקבל מענק הקמה, מקים את הבניין ולאחר מכן מפעיל את הבניין. אחרי 25 שנה זה חוזר למדינה. זה כדי להבטיח לו את ההכנסות ממשרדי הממשלה שישכנו באותו בניין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.
היו"ר משה גפני
פניה מס' 901.
צור אגזאן
אני ממשרד הדתות.

פניה זאת נועדה לתקצוב סך של 1,000 אלפי שקלים עבור קשים עם הגולה, בהתאם לסיכום עם המשרדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.
פניה קירשנבאום
אני לא מבינה למה בסעיף הזה לא נכנסים יותר? אני יודעת שיש הרבה פניות להעברה של הקשר עם הקולה.
היו"ר משה גפני
את צודקת, אני עובד על זה.
פניה קירשנבוים
יש דברים שתקועים בגולה. אני רואה שאתה מעביר מיליון כשיש שם 7 מיליון, שהגורמים שאמורים לבצע פרויקטים תקועים. אני לא מבינה למה אני צריכה להצביע למיליון ולא על 7 מיליון?
היו"ר משה גפני
את צודקת מאה אחוז. אני יודע, דיברתי איתם.
אברהם מיכאלי
אבל יש תקציב כזה של פיתוח בתי עלמין בחוץ לארץ?
היו"ר משה גפני
מה פתאום?
אברהם מיכאלי
אז מה זה פיתוח בתי עלמין?
היו"ר משה גפני
פיתוח בתי עלמין יורד.
פניה קירשנבוים
תשמע, או שאני שמה רביזיה למיליון עד שיעבירו את הכסף או שאני רוצה לראות מתי עובר הכסף הזה?
היו"ר משה גפני
אני לוקח את זה על עצמי.
פניה קירשנבאום
אתה דואג לזה?
היו"ר משה גפני
כן. כבר קודם טיפלתי בזה.
פניה קירשנבאום
למה מעבירים טיפה? צריך לעשות את העברה ולהעביר את כל הכסף שמונח שם.
היו"ר משה גפני
נכון.

פניה מס' 902.
מורן מזור
פניה זאת מיועדת לתקצב סך של כ-16 מיליון שקלים במזומן לתקציב הסובסידיה של התחבורה הציבורית בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
על מה?
מורן מזור
זה בהתאם לקצב ביצוע.
היו"ר משה גפני
אבל בפניה כתוב 15 מיליון.
מורן מזור
זה כ-16 מיליון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניות 903-907 – משרד התשתיות הלאומיות.
מורן מזור
הפניות מיועדות לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד האנרגיה והעברת תקציב בסך של כ-65 מיליון בכל הפניות, למשרד התחבורה.
פניה קירשנבוים
אתם לוקחים 65 מיליון מהמשרד לאנרגיה ומעבירים אותם לתחבורה?
מורן מזור
לצורך התאמת התקציב לביצוע בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
זה פוגע במשרד האנרגיה?
מורן מזור
לא.
היו"ר משה גפני
איך אנחנו יכולים לדעת?
מורן מזור
זה בתיאום עם משרד האנרגיה.
פניה קירשנבאום
יש פה מישהו ממשרד האנרגיה שיכול לאשר את זה?
מורן מזור
לא.
היו"ר משה גפני
את רוצה לבדוק את זה?

מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

פניה מס' 702.
טובה חלפין
אני תקציבאית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בסקר הארכת מיומנויות מבוגרים. מדובר בתקציב שמקורו מכמה משרדים. משרד החינוך מעביר עכשיו את חלקו ללמ"ס לביצוע הסקר הזה שנמצא כבר בפועל בשטח.
פניה קירשנבוים
אני רוצה לעשות רביזיה על ההעברה הראשונה שהיתה. רביזיה על סעיף 850.
היו"ר משה גפני
הם הסבירו בישיבה הקודמת.
פניה קירשנבאום
אבל אני לא הייתי ואני לא יודעת אז אני מבקשת רביזיה על הסעיף הראשון. אני רוצה לדעת. היה בג"צ בשבוע שעבר, הוצא צו על תנאי ל-90 יום על הקריטריונים של דיור בר השגה. זה לא יכול להחליק כך בין הידיים. אני רוצה לקבל פירוט איך זה ניתן דיור בר השגה, המחיר למשתכן. איך מחלקים את זה?
היו"ר משה גפני
מה שבג"צ יחליט, את זה יעשו.
פניה קירשנבאום
אבל זה עכשיו יוצא. למה למהר עכשיו להוציא לפני שהממשלה נתנה על זה תשובה?
היו"ר משה גפני
מה שבג"צ יחליט כך המשרד ינהג.
פניה קירשנבאום
לא. אם זה יוצא עכשיו, זה כבר לא יהיה, זה יבוא לפני זה.
היו"ר משה גפני
את מבקשת רביזיה, אז אני אעשה היום רביזיה, אטיאס מאוד לוחץ עלי.

את מוכנה לחזור שוב?
טובה חלפין
מדובר בסקר הערכת מיומנויות של מבוגרים שמתבצע בלמ"ס במימון של 5 משרדים. משרד החינוך עכשיו מעביר את חלקו. הסקר מתבצע כבר בפועל והוא מעכב פעולות שנדרש לשלם להם היום. זאת העברה בין גגות בין שני משרדים, ממשרד החינוך ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – 1

אני נמנע. הפניה אושרה.
הודעה מספר 43008 של המרכז למיפוי ישראל
אמיר רשף: הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשימוש בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההודעה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

הודעה 46003 - חוק חיילים משוחררים, גם הודעה.
מעין נשר
הבקשה נועדה להעביר סכום של 55,734,000 מסעיף 46 חוק חיילים משוחררים כעודפים משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההודעה של חוק חיילים משוחררים?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

פניה, את עומדת על רביזיה?
פניה קירשנבאום
כן.
היו"ר משה גפני
נעשה רביזיה עוד חצי שעה.
עתניאל שנלר
אני חושב ש-40 דקות זה יותר טוב. אני פה עד רבע לאחת.
היו"ר משה גפני
תגיד את העמדה שלך, אטיאס מאוד לוחץ.
פניה קירשנבוים
בטח שהוא לוחץ, אטיאס. הוא הפסיד את הבג"צ ולכן הוא לוחץ.
עתניאל שנלר
זה 300 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה מעל לחצי מיליארד שקלים. זה 600 מיליון.
עתניאל שנלר
זה הקריטריונים.
פניה קירשנבאום
זה בדיוק הקריטריונים.
היו"ר משה גפני
זה כסף גם של עוטף עזה, של הכול.
פניה קירשנבאום
אז שיפרידו את הבקשות.
היו"ר משה גפני
תצביע בעד הרוויזיה או נגד?
עתניאל שנלר
אני צריך ללמוד את העניין הזה.
היו"ר משה גפני
אבל זה היה בישיבה הקודמת.
עתניאל שנלר
אבל אני לא הייתי בישיבה הקודמת.
פניה קירשנבאום
זה ממש מחטף. מה שהוא עושה עכשיו זה ממש מחטף.
היו"ר משה גפני
זה היה פה קודם.
פניה קירשנבאום
זה היה לפני שבוע. הדיון היה ביום שלישי והבג"צ היה ביום רביעי. השר אטיאס ניסה להעביר את זה יום לפני בג"צ כי הוא ידע. ביום חמישי יצאה הפסיקה של הבג"צ והוא מנסה להעביר את זה היום.
עתניאל שנלר
הצעת הפשרה היא כזאת: כל מה שלא נכלל בבג"צ – נאשר.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר, אין דבר כזה. הייתי מפצל עוד אלף דברים אבל אני לא חושב שזה נכון. אם הבג"צ יגיד שלא לעשות, אז את החלק הזה לא יעשו.
פניה קירשנבאום
הבג"צ לא אמר לא לעשות. הבג"צ חייב את הממשלה לנמק תוך 90 יום למה שונו הקריטריונים מוועדת טרכטנברג להחלטה של ממ"י.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה חצי שעה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:07 ונתחדשה בשעה 13:00)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אני מתנצל, הייתי אצל יו"ר הכנסת בדיון על 2 מיליון שקלים שחסרים לניצולי השואה בהשתתפות הרבה מאוד משתתפים.

היתה הפגנה השבוע של ניצולי השואה וסוכם שיעבירו להם את הכסף. הישיבה היתה צריכה להסתיים ב-12:30 והיא התארכה עד עכשיו.

אני אינני יכול להמשיך עוד. סיימו את הישיבה ויש התחייבות שישלמו להם את זה. אני מתנצל בפני החברים. יש רביזיה של חברת הכנסת פניה קירשנבוים.
דוד רותם
אפשר לבקש לדחות את ההצבעה ליום ראשון?
היו"ר משה גפני
לא. מי בעד - - -
עתניאל שנלר
אני רוצה לנמק את דעתי.
היו"ר משה גפני
רביזיה לא מנמקים.
עתניאל שנלר
אבל צריך להסביר את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
עותני, אנחנו יודעים, אנחנו לא רוצים להתחיל את הדיון הזה. מדברים על רביזיה. פאינה הסבירה את עצמה. השאלה האם אנחנו פותחים את הדיון או לא?

מי בעד הרביזיה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 4

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הרביזיה נדחתה, תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:02.>

קוד המקור של הנתונים