ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/11/2012

אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים
27/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס'1216>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ג בכסלו התשע"ג (27 בנובמבר 2012), שעה 13:30
סדר היום
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
דוד אזולאי

אבישי ברוורמן
שי חרמש

שכיב שנאן

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
ואדים גודון - משרד האוצר

צחי מלאך - ר' אגף הכספים וחשב משרד הביטחון, משרד הביטחון

יובב גביש - רכז תעשיות ביטחוניות, רשות החברות הממשלתיות

אבי פלדר - מנכ"ל, תעשייה צבאית

זמירה גנני - סמנכ"ל כספים, תעשייה צבאית

יצחק יהודה - יו"ר ארגון עובדי תעש, תע"ש

אורה בהרקר - ע. יו"ר ארגון העובדים, תע"ש

נסים אוג'ר - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות>
היו"ר משה גפני
אני ממשיך את סדר היום: אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. כזכור, אני בפעם הקודמת פיצלתי את בקשת ההלוואה כדי לשלם את הכסף של העובדים. עכשיו זה כסף נוסף שהוא קשור לספקים. אמרו לי שבלי זה החברה לא תוכל להמשיך להתקיים. דיברתי עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר הראל לוקר, והוא אמר לי שהוא נכנס לעניין. הוא לא יכול לדבר על ההיסטוריה – מה קרה, למה חזרו בהם, למה זה השתנה. והוא נכנס לעניין, והוא עושה כל מאמץ כדי לגמור את הנושא הזה של תע"ש.
מי מגיש את בקשת ההלוואה, בבקשה?
ואדים גודון
משרד האוצר. משרד האוצר מבקש בהמשך - - -
היו"ר משה גפני
תגיד שם.
ואדים גודון
ואדים גודון, אגף התקציבים במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
ואדים גודון
בהמשך לבקשתה של ועדת הכספים מהדיון הקודם, הבקשה פוצלה מ-135 - - - ל-61. עכשיו, מדובר על בקשה תקציבית להעברת 61 מיליון שקל לצורך מתן הלוואה לתע"ש. סכום זה מוקצה על חשבון 700 מיליון שקל, אשר אמורים להיות מתוקצבים בתקציב משרד הביטחון, לאחר הגעה להסכם כאמור בסעיף 6(ד)(1) של החלטת ממשלה בנושא.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה לדבר על העניין? חבר הכנסת שי חרמש, בוא רגע.
היו"ר משה גפני
מה אתה אומר, לאשר את זה או לא לאשר? תגיד.
שי חרמש
אם - - - כבר ככה לפרוטוקול - - -
היו"ר משה גפני
תשב כבר.
שי חרמש
בתור קצרנית.
היו"ר משה גפני
אתה נראה לי גם כמו רשות המיסים. בבקשה.
שי חרמש
יושב-הראש גפני, מה שהולך פה זה שמבזים אותנו, - -
היו"ר משה גפני
נכון.
שי חרמש
- - קודם-כל את ועדת הכספים. הגענו פה להסדר שהיה יכול לגמור את כל העניין. משרד הביטחון משטה בנו, מבזה אותנו. שאלו אותי כרגע עיתונאים: אם השר ברק הולך, זה משתנה? אמרתי: קודם-כל, השר ברק עוד לא הולך עד אפריל. שנית, זה לא משתנה כי זו מדיניות built in של ההנהגה המקצועית במשרד הביטחון – הם לא רוצים הפרטה, הם רוצים לפרק את תע"ש.
שכיב שנאן
עד כדי כך מפחיד?
שי חרמש
עכשיו, אתה נמצא בין אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. לא תיתן כרגע את הכסף, תע"ש עוצר.
היו"ר משה גפני
כן.
שי חרמש
כן תיתן את הכסף, אתה משחק את המשחק שלהם שבחודש הבא יהיו עוד 70 מיליון, ובחודש הבא יהיו עוד 70 מיליון. אם לא תשתנה המדיניות או שמישהו ייתן הוראה ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון, שההפרטה היא המדיניות של ממשלת ישראל, לא יקרה דבר והדימום הזה יימשך. כל יום - - - עולה מיליון שקל רק בעובדים - - -
היו"ר משה גפני
אני מצטרף לדברים שלך. מה אתה מציע לי לעשות? להביא להצבעה? מה לעשות? תגיד.
עתניאל שנלר
אני רוצה להציע.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עתניאל שנלר
אני חושב שפתח הדברים שלך, חבר הכנסת שי חרמש, זה בדיוק העניין: אוי לי ואוי לי. זה לא אוי לי ואוי לי. יש כאן עכשיו שאלה מאוד ברורה. לא ישנו דברים דרמטיים בתקופה הנראית לעין, על אף שהכול הולך לכיוון – אני מקווה – ראוי וטוב כמו הוועדה שטרחתם עליה להפרטה כמו שצריך. אבל היעדר הצבעה היום והעמדת הלוואה לתע"ש, לא יהיה על מה לדבר מחר.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באמת-באמת על היום שאחרי – גם אם לא נוח, גם אם ביזו אותנו וכולי, מסתכלים באמת על הצורך הלאומי של העניין, נסתום את האף, נבלע את הרוק, נאשר כאן ועכשיו, בלי לדבר, להרים ידיים, להצביע ולדעת שזה מחיר של הסיטואציה שנקלענו אליה. אין שום אופציה אחרת.
היו"ר משה גפני
אוקיי. חבר הכנסת שכיב שנאן, מה אתה אומר?
שכיב שנאן
אני מצטרף לדעתו של חבר הכנסת עתניאל שנלר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין.
יצחק וקנין
ודאי.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שי חרמש.
שי חרמש
אני רק אומר – מישהו מהממשלה הזאת, צריכה לצאת מפה קריאה לראש הממשלה: פה מבזבזים 250 מיליון שקל לשנה.
היו"ר משה גפני
טוב.
שי חרמש
הקריאה הזאת צריכה לבוא מפה. ראש הממשלה צריך לקחת אחריות. לנו אין ברירה - - - לאשר.
שכיב שנאן
להתפטר?
שי חרמש
מה?
שכיב שנאן
שיתפטר?
שי חרמש
למה הוא יתפטר? - - -
שכיב שנאן
אז מה זה לקחת אחריות?
שי חרמש
חבר הכנסת שנאן, לקחת אחריות זה לתת מכה על השולחן ולהגיד: - - -. זה הכול.
קריאה
מה שאמר מר לוקר, - - - ועדה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, אני מבקש להוציא מכתב, שאני אחתום עליו, לראש הממשלה ולמנכ"ל משרד ראש הממשלה. לגולל שם את כל הסיפור של תע"ש, כל מה שאנחנו עשינו במשך – אני חושב – כבר שנה וחצי, שאנחנו - -
קריאה
מעורבים.
היו"ר משה גפני
- - מעורבים בעניין, עם ההתגלגלות של כל הנושא. ואנחנו דורשים בכל תוקף את ההתערבות של ראש הממשלה ושל מנכ"ל משרד ראש הממשלה כדי לסיים את העניין הזה, ולא שיביאו לנו לאישורים כל הזמן. אני מקבל את העמדה הזאת.
אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. מי בעד אישור ההלוואה, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד אישור העמדת הלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות – 6
נגד – אין

נמנעים – אין

האישור נתקבל.
היו"ר משה גפני
ההלוואה אושרה.

עכשיו, איפה ההעברה התקציבית?
ואדים גודון
849.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה – 849. זה 61 מיליון שקל שמועברים לתעשייה הצבאית. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 849 – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
שכיב שנאן
אפשר לעשות רוויזיה עד שנאשר את - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.
קריאה
תודה רבה.
יצחק וקנין
חבר'ה, בהצלחה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:49.>

קוד המקור של הנתונים