ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2012

תיקונים בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
56
ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים
28/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 4>
מישיבת הוועדה המשותפת

של ועדת המדע והטכנולוגיה, ועדת הפנים והגנת והסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט
לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים
יום רביעי, י"ד בכסלו התשע"ג (28 בנובמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תיקונים בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אברהם מיכאלי – היו"ר
דוד רותם

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
רם ולצר - ממונה יישומים ביומטריים, משרד ראש הממשלה

נעמה בן-צבי ריבלס - עוזרת היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה

גון קמני - ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי, משרד הפנים

נעמה פלאי - יועצת משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

יוגב שמני - מנהל אגף המיחשוב, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

ברוך דדון - מנהל אגף פרויקטים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

איילת אל-ישר - ניצב משנה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

ירון אביגד - סגן גונדר, רע"ן יישומים מבצעים, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

חנני קאפח - רב כלאי, עוזר ליועמ"ש, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

אבנר פינצ'וק - עו"ד, ראש תחום מידע ופרטיות, האגודה לזכויות האזרח

יהונתן קלינגר - יועץ משפטי, התנועה לזכויות דיגיטליות

רפי ראם - "ראם טכנולוגיות"
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<תיקונים בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א-2011>
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותיי, בוקר טוב. אני מתנצל על העיכוב הקל שהיה בפתיחה אבל זה לטובת הדיון שלנו, כי היועצים המשפטיים ישבו והגיעו לסיכומים נוספים בהמשך לדיונים שקיימנו פה. ומנענו פה – שוב, שאנחנו נתעסק בזה, ועוד מעט נשמע את התיקונים שהכניסו בתוך נוסח הצו.

אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים. ועדה משותפת של ועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים ואיכות הסביבה וועדת מדע וטכנולוגיה. הנושא: תיקונים בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א-2011.

בוקר-טוב לחברי הכנסת שנמצאים פה איתנו. חבר הכנסת שנלר, שלום, בימים הסוערים.
טוב, רבותיי, מכיוון שאני רוצה - - -. רבותיי, אני רוצה כרגע להיכנס לסיכומים של הדיון שלנו. אתמול נותרו נקודה אחת, שתיים, שאנחנו אמרנו שבבוקר נחדד אותן ונגיע לסיכום העניין. עמדנו אתמול בסעיף האחרון של הצו, סעיף - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
11.
היו"ר אברהם מיכאלי
לא סעיף 11, סעיף 13.

שדיברנו שם, ודיברנו על מספר דברים בעיקרון שיימצאו ביטוי בפיילוט. ואני מבין שהדברים האלה לובנו ביניכם הבוקר, פחות או יותר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. אני אולי אקריא מה עכשיו כוללים הדברים.
היו"ר אברהם מיכאלי
יתווסף כאילו, כן. אני לא רוצה לקרוא את הכול. תגידי מה התווסף כי אנחנו כבר אחרי כל הדיונים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בואי, עורכת הדין לאמעי-רכלבסקי, קצר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסעיף 13 - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אני מבקש מרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול שתקשיבו לדברים, שזה מתואם ביניכם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בהוספת תקנה 11א(א)(3)(א) – "אופן היישום של - - -".

אני אקרא את סעיף 3 – "הדיווח לפי סעיף - - -".
היו"ר אברהם מיכאלי
א'? רגע, איפה את קוראת? סעיף?
נירה לאמעי-רכלבסקי
"הדיווח לפי סעיף - - -". לא, המשך של זה.
היו"ר אברהם מיכאלי
סעיף קטן (3). סעיף 13 מופיע כרגע.
נירה לאמעי-רכלבסקי
11א(א)(3) – "הדיווח - - -".
היו"ר אברהם מיכאלי
זה מופיע בסעיף 13, היום. סעיף קטן (3).
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה אותו סעיף. זה הצו המתקן.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
"הדיווח לפי סעיף 41(4) לחוק ייערך על פי תוצאות הבדיקות שבוצעו בתקופה האמורה לפי צו זה, המשקלים והציונים המספריים המפורטים בסעיפים קטנים (1) – (2), ויכלול התייחסות לכל אחד מהמרכיבים הבאים:
(א) אופן היישום של ההוראות לפי החוק.

(ב) הבעיות להן אמור המאגר לתת מענה, ומתן מענה כאמור על-ידי המאגר לעומת חלופות אחרות.
(ג) נחיצות קיומו של המאגר והשגת מטרותיו.

(ד) - - -".
ענת לוי
סליחה, עורכת-הדין לאמעי-רכלבסקי, מה ההבדל בין שני הנוסחים? יש פה שניים.
קריאה
הוסיפו סעיף קטן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אחד מהם זה הצו המתקן, - -
היו"ר אברהם מיכאלי
את הישן הזה אל תשימו פה, שלא יבלבל.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - ואחד זה תוכן משולב בצו הקיים להקלת ההבנה של מה שאנחנו מתקנים.
היו"ר אברהם מיכאלי
את הישן אל תשימו כי הוא מבלבל.
ענת לוי
אז נשים את האחד, ככה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
את שניהם. אפשר את שניהם לשים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל לא, שישימו ישן-חדש. טוב, בסדר, תמשיכי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה לא ישן-חדש, שניהם חדשים. אחד מהם זה הצו המתקן, ואחד זה התיקונים שמוטמעים בצו הקיים.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב. תמשיכי הלאה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
(ד) "המידע שיש לשמור במאגר לרבות קיומם של כל אמצעי הזיהוי הביומטריים בתוכו, וכן נחיצות קיומם של אמצעי זיהוי ביומטריים ואופן ונחיצות השימוש בו". השימוש בו, הכוונה במידע.
היו"ר אברהם מיכאלי
וגימל, מה זה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה דל"ת, בעצם.
היו"ר אברהם מיכאלי
גימ"ל זה דל"ת.

טוב. הדברים - - -
קריאה
מה עם - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עורכת-הדין פלאי, הדברים מתואמים אתכם? הדברים מקובלים עליכם?
נעמה פלאי
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור. הלאה.
קריאה
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, כן. ראיתי.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, זו טעות. טעות דפוס. יש פה טעות דפוס בסעיף קטן (ד).
נירה לאמעי-רכלבסקי
למעשה, מה שזה אומר שחברי הכנסת מקבלים בעצם בסוף דיסרטציה שאומרת: האם בכלל צריך את המאגר, ואם לא איזה - - - רצוי לשמור.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני רוצה, בהמשך לדברים שאמרתי אתמול, ויש פה כמה חברים מוטרדים מכך שאולי לא כל דבר מוצא ביטוי בכתובים. שאנחנו נבחן את הפיילוט לפי התקופתי או לפי גמר הפיילוט, אנחנו, חברי הכנסת, בוודאי שנתייחס - - -
דוד רותם
אני מציע שלא תדבר: "אנחנו נבחן".
היו"ר אברהם מיכאלי
חברי הכנסת שיהיו פה.
דוד רותם
חברי הכנסת שייבחנו.
היו"ר אברהם מיכאלי
שיהיו פה, ויישבו בבניין הזה אחרי הבחירות, בוועדה המשותפת. כי ועדה משותפת היא תהיה בכל מקרה, חבר הכנסת רותם. אז יבחרו חברי כנסת אחרים.
אבל הוועדה תבחן כל הזמן את מכלול הדברים. ולכן, לא כל דבר צריך לכתוב פה באותיות הקטנות כדי להגיד לרשות איך לבחון ואיך לא לבחון. אם הם לא יבחנו, אנחנו נבחן את זה. חברי הכנסת יבחנו את זה. ואז יגידו להם: רבותיי, אתם לא קיימתם את מטרת החוק, כי מטרת החוק היא לא לעשות פיילוט מבלי שכל הזמן יבחנו גם את תכלית הפיילוט. לכן, שהדברים האלה יהיו ברורים, גם לרשות וגם לכל מי שנכנס לפיילוט הזה. ובאמת, מוציאים הרבה מאוד כסף.
אבנר פינצ'וק
הכול צריך להיות בצו.
היו"ר אברהם מיכאלי
עורך-הדין פינצ'וק, בוא - - -
אבנר פינצ'וק
הוא התחיל.
היו"ר אברהם מיכאלי
בכל מקרה, זאת הערה נוספת מעבר לתיקון שהכנסת עכשיו.

נשאר לנו מאתמול עניין נוסף, שחבר הכנסת רותם מבקש להעלות, והוא עניין גיל 14.
אבנר פינצ'וק
איפה העניין של השילוב?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, השילוב. זה סעיף 8ב. הדברים מופיעים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
השילוב, כן. תגידי גם את זה. על השילוב דיברנו גם אתמול. הרבה, בעצם.

כרגע מופיע בסעיף?
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסעיף 8 לצו המתקן, הסעיף שמוסיף את תקנה 8א רבתי, כן? – הוסיף סעיף קטן (ב) לתקנה, ובו אנחנו אומרים ש"במסגרת ביצוע בדיקות כאמור בסעיף קטן (א) - - -" – זה אומר כל הבדיקות - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לפני הכותרת "בדיקות יזומות" שכתובה פה, כן?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, בדיוק.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
"- - - ייבחן אופן בדיקת הזיהוי שבסעיף קטן (א)(1) - - -", שזה אומר התשאול, "- - - בין היתר, בשילוב כל אופני בדיקות הזיהוי המפורטים בסעיפים קטנים (א)(2)-(7) - - -". כלומר, התשאול ייבחן גם בשילוב עם יתר החלופות. "- - - וכן ישולב בכל בדיקת זיהוי נוספת שתתבצע לפי סעיף א(8)".
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור. גם זה מקובל עליכם, הרשות, נכון?
נעמה פלאי
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור. עכשיו נשאר לנו התאריך. מה עוד יש?
נירה לאמעי-רכלבסקי
עוד דבר חשוב שנותן מענה לחשש שיש אי חוקיות בבדיקות היזומות, סעיף 8ב רבתי, אוקי?
היו"ר אברהם מיכאלי
דיברנו על זה אתמול, מאיפה ההסמכה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו בעצם מבהירים כאן שהכוונה היא לאותם אנשים שבאים באופן חוקי, לתת את האמצעים הביומטריים שלהם לקבל תעודת זהות. ואז אפשר לקרוא להם עוד פעם כדי לעשות בדיקות יזומות. ואנחנו מתגברים כאן על החשש של איזושהי נטילה לא חוקית או הגירה לא חוקית של האמצעים, אוקי?
היו"ר אברהם מיכאלי
שמישהו לא יעלה על הדעת שהכנסת מאשרת משהו שעוברים על חוק כזה או אחר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נכון.
אבנר פינצ'וק
אז אולי כדאי באמת להוסיף את זה גם בכתב ההסכמה.
נעמה פלאי
כן, זה כתוב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני חושבת שכתבתי את זה. תראה את הסוף.
אבנר פינצ'וק
פשוט לא רואים את זה.
נעמה פלאי
כתוב בסוף הסעיף.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל תראה את הסיפא, - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - והסיפא אומרת שההסכמה של האנשים האלה תכלול גם את הסכמתם לגבי - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור. הנושא הזה הובהר. בסדר גמור.

חבר הכנסת רותם, רצית להעיר משהו על גיל 14.
דוד רותם
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני רוצה שנבין, עורכת-הדין פלאי, מה לגבי – באיזו תקנה זה מופיע?
קריאה
מה?
דוד רותם
3.
היו"ר אברהם מיכאלי
גיל 14.
נעמה פלאי
זה המצב המקורי שלא מתוקן כאן. מצב שעבר בכנסת ביולי 2011.
נירה לאמעי-רכלבסקי
המצב המקורי לפי סעיף 3. יש אפשרות שהיא ניתנת עקרונית לפי החוק, כשאם יהיה מאגר ביומטרי או בכלל ליטול אמצעי זיהוי ביומטריים מקטינים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
כן. איך זה נעשה בפועל? הרי קטין לא יכול להופיע לבד במשרד הפנים ולבצע פעילות בלי ליווי אפוטרופוס, נכון?
נעמה פלאי
נכון. אנחנו הגדרנו את זה באופן מפורט. זאת אומרת, אם נעשה קצת סדר - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
איפה זה מופיע, בצו?
נעמה פלאי
בתקנות שהן - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בצו המקורי.
נעמה פלאי
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
בתיקונים הוא לא מופיע פה, עכשיו, נכון?
נעמה פלאי
אני אפנה. בתקנות המקוריות, בתקנות הקבועות שעברו ופורסמו באוגוסט 2011, יש סעיף מיוחד שמדבר על נטילה מקטינים, - -
קריאה
איזה סעיף?
נעמה פלאי
סעיף 9 לתקנות.
- - והוא קובע
"לא ייטול עובד רשות האוכלוסין תמונה, טביעת אצבע - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בתקנות זה מופיע או בצו?
נעמה פלאי
בתקנות. אני רק אגדיר גילאים.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב.
נעמה פלאי
"לא ייטול עובד רשות האוכלוסין תמונה, טביעת אצבע, מקטין לצורך הפקת נתונים ביומטריים, אלא לאחר שמלאו לקטין 12 שנה. ומסמך נשיאה לקטין עד גיל 12 יכלול תמונת תווי פנים ביומטרית בלבד". זאת אומרת, עד גיל 12 נוטלים רק טביעת אצבע, והחל מגיל 12 גם תמונה וטביעת אצבע. כשהרלבנטיות לעניין תעודת הזהות היא כמובן מגיל 16, שאז מתחילים להנפיק תעודות זהות.
בצו שלא תוקן כרגע, ושעבר בכנסת שוב ופורסם ב-2011, - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה הצו - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
זה הצו שאנחנו כבר מתקנים אותו היום. זה מה שאנחנו מתקנים היום.
אבנר פינצ'וק
אז היא אומרת לך: אל תתערב.
נעמה פלאי
מגיל 12. אוקיי, אז רק רגע - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אנחנו מתקנים היום את הצו הזה בעצם.
דוד רותם
אבל הם לא ביקשו, אתה מבין? ואם הם לא ביקשו אתה לא יכול.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר.
נעמה פלאי
עד גיל 12 אין נטילה של טביעות אצבע.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור.
נעמה פלאי
דרכון של ילד מתחת לגיל 12 יכלול רק תמונת תווי פנים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
מה קורה בפיילוט?
נעמה פלאי
אני מדברת על התקנות הקבועות. החל מגיל 12 יש נטילה של טביעת אצבע וגם של תמונת תווי פנים. בצו – לא בצו שמתקנים כרגע – אלא בצו שעבר ב-2011 ופורסם באוגוסט - - -
דוד רותם
זה הצו שמתקנים כרגע. זה הצו שמתקנים.
קריאה
- - - זה אותו צו. זה אותו צו.
אבנר פינצ'וק
על מה את מדברת?
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותיי, אנחנו מבינים – זה אותו צו.
אבנר פינצ'וק
על מה היא מדברת? היא מדברת על צו אחר.
היו"ר אברהם מיכאלי
אין צו אחר, זה בסדר. עורך-הדין פינצ'וק.
דוד רותם
- - - צו אחר. עורך-הדין פינצ'וק, היא לא מדברת על צו אחר.
נעמה פלאי
הצו הביומטרי - -
קריאה
שמתקנים היום.
נעמה פלאי
- - המקורי, שמתקנים אותו היום, בסעיפים מסוימים, מדבר על הנושא של נטילה מקטינים, שעשינו שם הבחנות לעניין ההסכמה. כמובן, שנטילה מקטינים חייבת להיות מלווה בהסכמה של ההורים שלהם.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה זו הסכמה? הם באים בפתק או באים בליווי?
יהונתן קלינגר
חתימתם על טופס הסכמה.
נעמה פלאי
חתימתם בלשכה – יש טופסי הסכמה בסוף הצו, שהם טפסים נפרדים: טופס אחד נועד לבגיר, טופס שני נועד לקטין מגיל 14 והוא חסוי, וטופס שלישי נועד לקטין מתחת לגיל 14 - - - בהסכמות.
היו"ר אברהם מיכאלי
תסבירי בבקשה לוועדה איך המשרד פועל באופן מעשי בהליך שכזה? הקטין מגיע עם טופס מהבית, או שההורה בא וחותם במשרד ואחרי זה הקטין מגיע? כי החשש פה הוא שמא הקטינים יבואו פתאום באיזו התלהבות של ילדים בגיל נוער ויבקשו. איך זה מתבצע, חברים?
נעמה פלאי
החתימות נעשות בפני פקיד הלשכה. גם אם הוא ידפיס את זה בבית הוא לא יכול לחתום בבית.
היו"ר אברהם מיכאלי
הוא לא יכול.
נעמה פלאי
הוא חותם בלשכה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז אין לי חשש לכך שילד לבד, אפילו בגיל 14, יביא טופס מהבית. הוא צריך את ההורה שלו. את האפוטרופוס שלו.
נעמה פלאי
כל עוד אין הסכמה של ההורים, שנחתמת לפני שאני מתחילה בכלל לדבר עם הקטין, - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל איפה החתימה נעשית? במשרד?
נעמה פלאי
בלשכה, בנוכחות העובד.
היו"ר אברהם מיכאלי
בלשכה. זה מה שרציתי לדעת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל מגיל 14 זה משתנה. מגיל 14 הוא כן יכול - - - בבית, לא?
היו"ר אברהם מיכאלי
לא, לא, עד גיל 18 אני מדבר. זה קטין.
נעמה פלאי
לא, לא, לא. לא השאלה היא רק לעניין - - -
יהונתן קלינגר
זה לא מופיע בתקנה שהחתימה תבוצע - - -
קריאה
זה לא מופיע - - -
דוד רותם
אני מבקש לקבוע שבתקופת הפיילוט קטינים לא ייכנסו לפיילוט.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, אבל אני משנה בזה את התקנות. אני לא יכול - - -
אבנר פינצ'וק
לא, אתה לא משנה.
דוד רותם
אני לא משנה תקנות. אם הצו קובע – הצו עוסק בפיילוט? אני מבקש לקבוע בצו שלעניין הפיילוט לא יינטלו דגימות וטביעות מקטינים, נקודה.
היו"ר אברהם מיכאלי
תקשיבו, אני עברתי - - - בתחילת הדיונים, פה. מכיוון שאנחנו, בדיונים האלה, עכשיו, מדברים רק בתיקון צו, ההסמכה מגיעה מהתקנות. אני לא עוסק כרגע בתיקון תקנות.
אבנר פינצ'וק
לא, זה לא נכון.
קריאה
לא, לא, לא, לא, - - -
דוד רותם
אני לא מבקש שאתה. אני מדבר על הצו.
אבנר פינצ'וק
אתה לא נוגע בשום דבר אחר, רק בצו הזה.
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותיי, בואו נבהיר – התקנה מדברת: "לא ייטול עובד רשות האוכלוסין תמונה, טביעת אצבע, מקטין לצורך הפקת נתונים, אלא לאחר שמלאו לקטין 12 שנה, ומסמך נשיאה לקטין עד גיל 12 יכלול תמונת - - -".
דוד רותם
מאוד מצוין.
אבנר פינצ'וק
אז מבקש חבר הכנסת רותם למחוק את הסיפא.
היו"ר אברהם מיכאלי
בצו, אתם בעצם, כתוצאה מהתקנה, קבעתם בזמנו שיש את אותה תקנה מספר 3 בצו. כרגע, איך אתם הולכים להתמודד עם זה באופן מעשי?
דוד רותם
אדוני היושב-ראש, אני לא מבין מה כתוב בתקנות. בתקנות כתוב שאפשר לקחת מעל גיל 12, נקודה.
היו"ר אברהם מיכאלי
נכון.
דוד רותם
אבל לא כתוב בתקנות שחייבים לקחת בפיילוט. אני בפיילוט רוצה להוציא את הקטינים. לא רוצה שיכניסו קטינים לפיילוט.
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, אני מוכן כל דבר לעשות בצורה הגיונית ומתואמת, כדי שזה לא יפריע גם לפיילוט.
אבנר פינצ'וק
למה זה יפריע - - -?
היו"ר אברהם מיכאלי
אני מבין שיש משפחות, אני מתאר לעצמי, שהן בחבילה אחת. בדרכון, לדוגמה, איך אתה יכול להפריד שם קטין?
אבנר פינצ'וק
לא, היום אין כזה דבר.
קריאה
אין יותר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הדרכון לא קשור לפיילוט.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה לא קשור?
דוד רותם
הדרכון לא קשור לפיילוט.
נירה לאמעי-רכלבסקי
את הדרכון נותנים למי שצריך. אם מישהו יצטרך דרכון ביומטרי כי הוא לא יוכל לנסוע למדינה, הוא יקבל אותו בכל מקרה בלי קשר לפיילוט.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן - - -
נעמה פלאי
אני רוצה רק להבהיר משהו אחד, יכול להיות שזה היה משהו לא ברור: עד גיל 18 נדרשת ההסכמה של ההורה. ההבחנה בין 14 – מתחת ל-14 ומעל 14 – נוגעת ליכולת של הקטין גם להחליט, אם הוא כן מחליט גם בנוסף להורה, או לא מחליט בנוסף להורה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר. זה מה שהוא ביקש.
דוד רותם
אבל זה לא אכפת לי אם יש הסכמת הורים או לא. אני לא רוצה את הקטינים בפיילוט.
נעמה פלאי
ומה החשש מזה שהקטינים יהיו בפיילוט?
קריאה
מה הפחד שלך?
דוד רותם
החשש שלי הוא שאחר-כך איפה זה יתגלגל, אני לא יודע. לא רוצה קטינים בפיילוט. ההורים לא מבינים מה שהם עושים.
נעמה פלאי
אין שמירה נפרדת לקטינים ולבגירים - - -
אבנר פינצ'וק
עורכת-הדין פלאי, זה הצו שהיום - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רגע, עורך-הדין פינצ'וק, אני לא נתתי לך רשות דיבור.
אבנר פינצ'וק
סליחה.
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, תביע את החשש שלך. ממה אתה חושש? למה הקטינים – אם הפיילוט מפוקח ומושגח כמו שאנחנו רוצים. כי למה קטין שיש לו ליווי הורה, וההורים שלו מסכימים שהוא ייכנס לפיילוט.
דוד רותם
כי ההורים שלו לא מבינים מהחיים שלהם. למה אני צריך - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אנחנו מטילים פה דופי באנשים בגירים במדינת ישראל.
דוד רותם
בסדר. אני לא מטיל דופי באף-אחד. אני לא רוצה בפיילוט קטינים.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה הנזק שנגרם? תן לי להבין.
אבנר פינצ'וק
לקטינים יש בדין הגנות מיוחדות.
היו"ר אברהם מיכאלי
כשההורה מסכים. אני לא בא - - -
דוד רותם
ההורה מסכים. אני לא - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
נו, אז אתה לא סומך על ההורים. אז אולי נחליף את ההורים לילדים.
דוד רותם
בוא נאמר ככה: קודם-כל, אתה יודע, יש כאלה שגם הייתי מחליף להם את ההורים.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, בסדר. המצע של המפלגה שלי, אין לי כזאת הצעה. אולי אצלכם תשים במפלגה.
אבנר פינצ'וק
דווקא אצלכם?
יהונתן קלינגר
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
להחליף הורים?
אבנר פינצ'וק
הגנה על קטינים?
היו"ר אברהם מיכאלי
תקשיבו, האגודה לזכויות האזרח, הפעם תיזהרו בציטוטים האלה שלא תגידו שהמפלגה שלי מחליפה הורים.
אבנר פינצ'וק
לא, לא, לא, אני לא מסתבך אתכם בעניין המפלגות. ממש לא.
יהונתן קלינגר
יש בעיה עם פרטיות קטינים. בעיה אינהרנטית.
היו"ר אברהם מיכאלי
רק שנייה, עורך-הדין קלינגר. תן לי רגע. חבר הכנסת רותם, באמת, אני רוצה לשמוע את עמדתה. עורכת-הדין פלאי, אתם מבחינה עקרונית, אם יש בקשה כזאת של חבר הכנסת רותם, - -
דוד רותם
למה - - - צריכים קטינים?
היו"ר אברהם מיכאלי
- - - השאלה היא אם ייפגם משהו בפיילוט, אם נניח שהקטינים כרגע יוצאו?
נעמה פלאי
אני חושבת שיש פה שני עניינים: יש פה עניין אחד של פגיעה בשירות לתושב. אנחנו מדברים – ואת זה אתה הצגת גם – על נושא של משפחות שמחליטות כהחלטה משפחתית להוציא מסמך זיהוי ביומטרי. לעבור במעברי הגבול בעולם היום, כשמעברי הגבול - - -
דוד רותם
מה זה קשור לעניין?
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה לא קשור - - -
דוד רותם
תגידי לי, עורכת-הדין פלאי, בחייך, אני הרי מכיר גם את התקנות האחרות. מה זה קשור לעניין? אם אני רוצה לקבל דרכון ביומטרי, זה לא קשור לפיילוט. אין קשר לפיילוט ולדרכון הביומטרי.
נעמה פלאי
יש קשר מהותי. משמעותי.
ברוך דדון
יש קשר. אתה לא יכול - - -
דוד רותם
מה זה?
נעמה פלאי
מי שלא משתתף בפיילוט לא יקבל דרכון ביומטרי.
ברוך דדון
הוא לא יקבל דרכון ביומטרי.
דוד רותם
לא יודע. רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול העבירה תקנות מפורשות רק לעניין - - - הביומטרית. לא אלה. בלי קשר לפיילוט.
נעמה פלאי
התקנות יחולו גם בענייני דרכונים וגם בענייני תעודות-זהות. במקביל חלו הניסוחים הישנים של מרשם האוכלוסין, ביחד עם הניסוחים החדשים. מי שמוציא מסמך זיהוי ביומטרי – הן דרכון והן תעודת-זהות – זה רק מי שנכלל בפיילוט, ונותן את האמצעים והנתונים שלו למאגר. אין מסמך זיהוי ביומטרי בלי מאגר.
נעמה בן צבי ריבלס
בלי פיילוט.
דוד רותם
לא הבנתי. יש מסמך ביומטרי שהוא כנגד תעודה, כנגד אדם, ולא כנגד מאגר. זה בדיוק התקנות שהביאו. ואם את אומרת לי לא, אני אשמח מאוד. אני עוד אכנס ישיבת ועדה, ואני אבטל את התקנות.
יהונתן קלינגר
זה בדיוק מה שקרה - - -
דוד רותם
אני מוכרח לומר לך: את רק מועילה עכשיו - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לא, אתה מדבר עכשיו על תקנות אחרות, חבר הכנסת רותם.
דוד רותם
אני מדבר על התקנות האלה, שצריך לבטל אותן.
היו"ר אברהם מיכאלי
על אותן תקנות שאישרנו בוועדת חוקה, חוק ומשפט.

תקשיבי, עורכת-הדין פלאי, אני לא רוצה שתתרשמי כרגע שהוא הולך לבטל מחר בבוקר תקנות.
דוד רותם
אני אבטל תקנות. אתה לא מכיר אותי.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר.
דוד רותם
אתה יודע מה המצב הנפשי.
אבנר פינצ'וק
זה העניין, שהוא מכיר.
היו"ר אברהם מיכאלי
השאלה היא אם יש סתירה כלשהי באמת, במה שכרגע. שוב, אנחנו מדברים פה על עניין של קטינים – כן להכניס אותם בפיילוט או לא – לבין תקנות אחרות, שגם אושרו בעקבות הבקשה שלכם בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שזאת לא הוועדה המשותפת.
נעמה פלאי
אני לא רואה סתירה. רק אם יינתן לי להשלים את מה שניסינו להגיד.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, בבקשה.
נעמה פלאי
מעבר לזה, יש חשיבות גם בבדיקה של הנושא של ביומטריה אצל קטינים בתקופת המבחן, הן לעניין היכולות ליטול; האפשרות לדייק בבדיקות שמבצעים על מידע ביומטרי גם לגבי קטינים; השאלה אם הגילאים שקבענו בתקנות הקבועות, הם הגילאים הנכונים לעניין גיל 12 או לא. אלה דברים שחשוב שייבדקו לפני שאנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו הופכים, אם יוחלט להפוך את החוק הזה לקבוע, יש חשיבות לבדוק אותם גם בשלב הזה. בשילוב זה שההורה גם נדרש לתת את הסכמתו לצורך הדברים האלה, ואנחנו לא מפקפקים לרגע - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
הסכמה בכתב ובלשכה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, - - -
נעמה פלאי
בכתב, בלשכה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בכתב ובלשכה. ילד לא יביא פתק מהבית.
אבנר פינצ'וק
יעשו מהילדים טרף קל. - - - הילדים. תעזבו את הילדים.
נעמה פלאי
תקראו את סעיף 3 לצו, וכתוב שם באופן מפורש.
נירה לאמעי-רכלבסקי
השאלה היא, אם ילדים שיש להם הגנה מיוחדת, אוקי?
היו"ר אברהם מיכאלי
אפוטרופוס צריך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בוודאי ובוודאי על הזכות לפרטיות, אבל עוד על זכויות רבות אחרות, השאלה היא באיזון הזה אנחנו חייבים את הילדים בתכנית הפיילוט, כן? - -
אבנר פינצ'וק
תניחו לילדים.
נעמה פלאי
גם לגבי חסוי יש הוראות מפורשות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - בהנחה שבכל זאת הסכמת הורים או נציגים או אפוטרופוסים, שזה רחב מאוד ולילדים יש - - -
נעמה פלאי
אני לא יודעת לאיזה כיוונים את הולכת מבחינת הוראות מיוחדות לקטינים. אבל עשינו הבחנות בין קטינים בגילאים שונים, בהסברים שאני נדרשת לתת לקטינים, וגם בהוראות בעניין חסוי.
היו"ר אברהם מיכאלי
יש דבר אחד, אני מסכים, להכניס ילדים, באמת, בעלי מוגבלויות כאלה או אחרות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
שיש להם אפוטרופוסים.
היו"ר אברהם מיכאלי
שיש להם אפוטרופוסים ושיש להם זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זו סוגיה רחבה.
היו"ר אברהם מיכאלי
תקשיבו, אני מבין את הבקשה שלכם, שאתם רוצים בפיילוט שייבדק בתום התקופה האם הניסוי לגבי הילדים תופס. עורכת-הדין פלאי, תקשיבי טוב, תוציאו בצו – תכתבו את זה או שיהיה רשום פה בפרוטוקול – ילדים בעלי מוגבלויות או ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שזקוקים לא רק לליווי הורה אלא מעבר לזה, אני לא רוצה שהם ייכנסו לכל הטרטורים האלה, עם הצילומים הביומטריים. ילדים רגילים, שיהיו בריאים, בליווי הורים, אם ההורים מסכימים וההורים חותמים להם, אני - - -
נעמה פלאי
יש התייחסות גם לנושא של חסוי, ושל הסכמת נציג.
יהונתן קלינגר
ההורים של הילד נוכחים בתשאול?
אבנר פינצ'וק
הם הולכים לבטל בבתי-ספר טקסים לקבלת תעודות-זהות.
היו"ר אברהם מיכאלי
אתה, עזוב. אתה דואג לטקס?
אבנר פינצ'וק
אני אומר לך - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לגבי הטקס, אנחנו, עוד מעט, נכתוב צו מיוחד לגבי קיום טקס.
אבנר פינצ'וק
לא, אני לא דואג לטקס. אני דואג - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עזוב, תן לי רגע, עורך-הדין פינצ'וק, בוא.
יהונתן קלינגר
ההורים נוכחים בתשאול של הקטין?
היו"ר אברהם מיכאלי
עורכת-הדין פלאי, בואי נפריד בגילאים האלה, שחבר הכנסת רותם העיר, לגבי ילדים רגילים בליווי הורים, בהשגחת הורים, בלשכה, לבין ילדים בעלי צרכים או מוגבלויות - -
נעמה פלאי
אבל יש סעיף.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - שהם לא יהיו בפיילוט לצורך הָטָלָה עליהם, כי ההליכים שם הם הליכים מיוחדים. זה לא הליך של: לבוא, לחתום וללכת. שם זה בית-משפט. שם זה ילדים עם צרכים מיוחדים.
קריאה
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
שם לא צריך?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל הוא צריך להביא את האישורים של האפוטרופוסים, של האפוטרופוס שלהם.
נעמה פלאי
אבל יש. יש סעיף על זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ברור שיש - - -
נעמה פלאי
- - - גם האפוטרופוס שלו.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, אבל השאלה היא איך אתם תתמודדו עם זה בפועל, חברים.
נעמה פלאי
מה זאת אומרת?
יהונתן קלינגר
איך אתם מתמודדים עם תשאול של קטינים?
היו"ר אברהם מיכאלי
תשאול של ילד מוגבל, - -
יהונתן קלינגר
גם לא מוגבל.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - שיש לכם קושי לתקשר איתו.
יהונתן קלינגר
יש חוק לחקירת קטינים, ופה יש לנו, לצערי, - - - שהוא מאוד פולשני.
נעמה פלאי
את הניסוחים של הסעיף הזה אנחנו תֶיאָמְנוּ עם המחלקה שמתעסקת בנושא של קטינים במשרד המשפטים. אני אומרת שוב: אנחנו התייחסנו למי נותן את ההסכמה, והאם החסוי מסוגל להבין שגם הוא יחתום ויסכים לנושא הזה, וזה מופיע בסעיף 3(ה).
היו"ר אברהם מיכאלי
אני מציע לכם, כרגע, שתפרידו בין קבוצת הילדים הרגילים לבין קבוצת הילדים עם הצרכים המיוחדים, שבכל תיאום, שלא תגידי לי עכשיו, יהיה, בסוף לכם זה ייצור קושי בתפעול הפיילוט. ואז יום אחד, כשתבואו לכנסת לדיווח, ישאלו אתכם: איך תקשרתם עם ילד שיש בעיה לתקשר איתו.
נעמה פלאי
לפיכך אנחנו מתקשרים עם האפוטרופוס שלו.
ברוך דדון
עם האפוטרופוס ועם ההורים.
היו"ר אברהם מיכאלי
האפוטרופוס זה מקרה רגיל. זה שונה מאשר ילד עם צרכים מיוחדים. צריך עדיין אישור בית-משפט, אגב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו גם בשלב שאנחנו בודקים את כל האבטחה של המאגר, ואת כל אבטחת המידע. לכן, יש פיילוט, כדי לבדוק עד כמה אפשר לשמור על המידע הזה. בוודאי שמידע רגיש לגבי - - -
נעמה פלאי
זו אותה שאלה גם לגבי בגירים רגילים. אותן השאלות גם לגבי בגירים.
אבנר פינצ'וק
- - - עם הילדים.
ברוך דדון
שואלים את ההורים ולא את הילדים.
נעמה פלאי
אני לא מצליחה להבין גם את ההבחנה שאנחנו עושים בין ילד עם מוגבלות לבין ילד רגיל.
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותיי, אני מציע שמכיוון שהנושא הזה רגיש, ואני לא רוצה כרגע את כל הדיון בצו שדנו. אני לא קושר דבר. מכיוון שהנושא הזה רגיש, ואני גם אדבר עם השר בעניין הזה כדי שיבין שהסוגיה הזאת של ילדים עם מוגבלויות או צרכים מיוחדים, שלא יהיו מעורבבים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
חסויים בכלל.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן.

אם בסוף, לגבי ילדים רגילים עם הורים רגילים ואפוטרופוסים רגילים, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוש מעבר לבגירים, כי גם לגבם יש חשש וגם לגבם יש חשש. אז יישמרו את זה כמו ששומרים. לגבי ילדים עם צרכים מיוחדים: כרגע הבקשה של הוועדה – בקשה? אנחנו לא מגבילים אתכם כרגע להתחיל בצו או בביצוע בגלל זה, אבל הדבר הזה יילקח בחשבון על ידכם כדי למנוע מכם גם בעיות שאתם לבד תגלו שזה מעורר קושי.
אבנר פינצ'וק
אם אפשר אדוני, אתה נותן לנו, המשפטנים, קרדיט גדול מדי - - -
יהונתן קלינגר
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עם הילדים הרגילים אין לי בעיה. ילדים עם צרכים - - -
דוד רותם
אין לי בקשות בכלל.
קריאה
מה?
דוד רותם
אין לי בקשות. אני צריך להצביע על החלטה, ולכן אני רוצה להכניס את הסעיף הזה.
היו"ר אברהם מיכאלי
הסעיף שכרגע אני מציע בשם הוועדה, חבר הכנסת רותם, הוא שילדים רגילים יישארו בפיילוט וילדים עם צרכים ומוגבלויות – הוועדה ממליצה כרגע - - -
קריאה
הסדר מיוחד.
היו"ר אברהם מיכאלי
ממליצה כרגע, כי אני לא רוצה לעכב את הצו. אתה תגיד לי עכשיו בגלל זה, בהצבעות אני לא רוצה לכופף אותך.
אבנר פינצ'וק
אז תשנה את הצו. מה שלא כתוב בצו, אנחנו, עורכי-הדין - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עורך-הדין פינצ'וק, שמעתי אותך.
אבנר פינצ'וק
לא, לא שמעת.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני עכשיו מדבר עם חבר הכנסת רותם.

אתה יודע מה, אני מקבל את זה שהוועדה קובעת שילדים חריגים לא יהיו בפיילוט.
דוד רותם
נכון.
היו"ר אברהם מיכאלי
חריגים – אני לא יודע מה ההגדרה - - -, היועצת המשפטית של הוועדה לזכויות הילד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
היינו צריכים להכניס את המונח.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר. תתני בכותרת את - - -
נעמה פלאי
יש הגדרה לחסוי. אני רק מבקשת להבהיר - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לא רק חסוי – ילדים עם צרכים מיוחדים שיש להם - - -
אבנר פינצ'וק
מוגבלויות. יהיה בסדר - - -
נעמה פלאי
מוגבלויות זה נכות של כסא גלגלים. איפה אתם מעבירים את - - -
רם ולצר
צריך לוודא שלא ניצור אפליה. מרוב רצון להגן על ילד עם מוגבלויות, שלא נפגע בו. אם המשפחה שלו נוסעת כולה לחוץ לארץ, ולכולם יש דרכונים ביומטריים כי הם משתתפים בפיילוט, שלא ייווצר מצב שדווקא הוא - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לא מקבל.
רם ולצר
- - לא מקבל. אני מקבל את הצורך להגן עליו, אבל אני גם לא רוצה לפגוע בו.
יהונתן קלינגר
ולכן - - -
אבנר פינצ'וק
- - - כל הילדים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל השאלה היא מה יקרה במצב כזה, נניח? מה זו אפליה? אנחנו דואגים לילדים האלה שהם לא יקופחו בצורה כזאת או אחרת, ואתה אומר שאני מקפח אותם שלא ייסעו לחוץ לארץ. אבל דרכון רגיל יש להם.
רם ולצר
אני מסביר למה בכל אופן אני חושב שצריך לשים לב לזה: אני מקבל את האמירה של היושב-ראש לפיה נכון שמשרד הפנים חייב להסדיר את הנושא של חסויים או צרכים מיוחדים בהסדר מיוחד. אבל צריך לזכור שמשפחה שנוסעת היום לחוץ לארץ עם דרכונים ביומטריים נהנית בהרבה מאוד שדות תעופה בעולם ממעבר מהיר בעמדות שנותנות שירות רק לדרכונים ביומטריים.
דוד רותם
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
תן לו, רגע.
דוד רותם
לא, כי החוק - - -
נעמה פלאי
זה לא נכון.
רם ולצר
אני אשלים. אני אענה לך לכל דבר. אני רק מסביר.
בחלק גדול משדות התעופה בעולם היום, משפחה שתגיע עם דרכונים משולבי ביומטריה, תעבור או בעמדות שבהן ניתן שירות רק לדרכונים כאלה או אפילו בדבר שנקרא: A.B.C. –automatic border control, שלא רואים בכלל בקר. אם - - - מצב שבו ילד מוגבל לא יוכל לקבל דרכון, אנחנו עלולים לפגוע בו. לכן, אני מבקש להציע שהיושב-ראש יקבע הסדר מיוחד שלא ייפגע בילד, אבל לא לשלול ממנו את היכולת לנסוע עם המשפחה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אין לי שום כוונה לפגוע בילד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
סעיף 41(3) לא אמור לתת מענה לדברים האלה?
נעמה פלאי
בעוד רגע אני אענה על סעיף 41(3).
אני רק רוצה להוסיף עוד משהו אחד: צריך לזכור שגם בתעודות-הזהות האלה יש אפשרויות לשירותים אלקטרוניים מרחוק.
אבנר פינצ'וק
לילדים?
יהונתן קלינגר
לילדים.
אבנר פינצ'וק
לילדים?
נעמה פלאי
תעודה אלקטרונית לאימות.
אבנר פינצ'וק
- - - לשלם - - -
דוד רותם
לשלם את המע"מ שלהם.
נעמה פלאי
לאימות. לא לחתימה. תעודת אלקטרונית לאימות, להזדהות. להזדהות, לא לחתימה. חתימה זה לבגיר. זה דבר אחד. והדבר השני שאנחנו צריכים לזכור הוא שיש לו אפוטרופוס שהחוק קבע שהוא יכול לעשות עבורו הרבה מאוד פעולות מרחיקות לכת שאינן קשורות לביומטריה, ודווקא בביומטריה אנחנו אומרים: בואו נפלה - - -. האפוטרופוס שלו לא יקבל החלטות עבורו.
יהונתן קלינגר
אתם אלה שעצרתם את המפעל הזה של לקבל תעודת-זהות אלקטרונית. לא קצת בעייתי - - -?
היו"ר אברהם מיכאלי
מה רצית להעיר על סעיף 41(3), חבר הכנסת רותם?
נירה לאמעי-רכלבסקי
היא רוצה להבהיר את סעיף 41(3).
היו"ר אברהם מיכאלי
מה את רוצה להבהיר בסעיף 41(3)? מה אומר סעיף 41(3)?
נירה לאמעי-רכלבסקי
עורכת-הדין פלאי.
דוד רותם
שאם יהיו מדינות שבהן צריך דווקא - - -
נעמה פלאי
לא. הסעיף אומר באופן מפורש: "- - - תימנע כניסתו". זה אומר שאם יהיה מצב שבו אדם, שבגלל שאין לו מסמך נסיעה ביומטרי, תימנע כניסתו למדינה אחרת, הוא יקבל מסמך ביומטרי ללא - - - במאגר. לא כתוב פה: יעמוד בתור אחר. לא כתוב פה: יכולות למעבר אוטומאטי.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - - פה לצרות.
אבנר פינצ'וק
ואם תגבילו את זה רק לדרכונים ולא לתעודות-זהות, זה יעשה לך בעיה? לא.
ברוך דדון
מה זה משנה אם הוא כבר במאגר?
היו"ר אברהם מיכאלי
מה זה אכפת לך כבר? אם הוא עושה צילום - - - מקבל תעודת-זהות, אתה מטרטר את המסכן הזה פעם שנייה.
קריאות
- - -
יהונתן קלינגר
כי קודם אמרתם בדיונים כמה זה לא big deal.
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, - - -
דוד רותם
יש לי חששות.
איילת אל-ישר
- - - בדיוק על מי אתם מגנים?
דוד רותם
ואני לא רוצה הבטחות שלך, ולא רוצה שתדבר עם השר.
היו"ר אברהם מיכאלי
שלי? אני לא מבטיח לך כלום.
ברוך דדון
פוגעים בכל מה שזז.
דוד רותם
אתה אומר לי: אני אדבר עם השר.
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל אם אני פוגע בילדים האלה - - -
דוד רותם
- - - ב-22 לחודש יש שר אחר.
קריאות
- - -
איילת אל-ישר
לקטינים האלה צריך לעזור ולא צריך לפגוע.
אבנר פינצ'וק
צריך את כל הקטינים - - -
איילת אל-ישר
- - -
אבנר פינצ'וק
הוא הציע - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אם אני פוגע בילדים, בהגבלות עליהם - - -
דוד רותם
אני לא רוצה לפגוע בהם. אפשר - - - שאני פוגע בהם.
יהונתן קלינגר
אתה פוגע בהם כשאתה מכריח אותם - - -
ברוך דדון
עורך-הדין קלינגר, אתה הראשון שתעתור כשיהיה מוגבל שלא יקבל תעודה. הראשון - - -
קריאות
- - -
יהונתן קלינגר
- - - בפרטיות שלו.
ברוך דדון
אין תעודה לילד ללא הורה. אין מצב כזה.
יהונתן קלינגר
ובהרבה פעמים להורה יש ניגוד עניינים עם הפרטיות של - - -
ברוך דדון
אז תחליף לילד הזה גם את ההורה. תחליף את ההורה או שתחליף מדינה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אין פה מצב שאתה יכול - - - לפגוע בהם. - - - לקבוע את זה בצו. תקשיב, חבר הכנסת רותם, - - -
דוד רותם
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
- - - תעודת-זהות לילד, תעודת-זהות ביומטרית. אפילו אם הוא ירצה, לא ייתנו לו. - - -. ואם אני אגביל היום איזה ילד שירצה לצאת, יגידו לי: אדוני, אבל הכנסת קבעה. אצלם הולכים לחומרה תמיד.
דוד רותם
לא, אז אני אנסח את זה ככה שהם לא יוכלו ללכת לחומרה. מה, אני - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
איך תוכל? מה אתה תלך - - - לשכה של שר הפנים?
דוד רותם
- - - לשכה?
היו"ר אברהם מיכאלי
לא, בשביל לפתור לו את הבעיה.
דוד רותם
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בכל מקרה זה בהסכמה. זה בהסכמה, תמיד זה בהסכמה.
דוד רותם
לא רוצה את ההסכמה של ההורים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אוי, באמת. אתה לא יכול לכתוב את זה בצו: ההורים - - -. אתה לא יכול. אתה מונע מהם, מההורים, להפעיל שיקול דעת.
דוד רותם
אתה לא מבין מה יקרה.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה?
דוד רותם
כל הילדים יעמדו בתור אצל ההורים, ישגעו להם את השכל: בואו איתי למשרד הפנים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אוי, חבר הכנסת רותם, תפסיק עכשיו, באמת.

חברים, העניין מוצה. לגבי תאריך – אתמול ביקשתם תאריך, הראשון ל-?
ברוך דדון
לינואר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה בעצם לא מעכשיו? הצו נכנס לתוקף, למה אתם לא רוצים להתחיל את - - -?
ברוך דדון
יש לנו עוד חודש להיערכות. מרגע שהצו מאושר, 30 יום להיערכות פנימית.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני חושב שזה סוף נובמבר כבר - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, כי זה צו שכבר אושר.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר. אבל - - -
ברוך דדון
כן, אבל אין לנו את החודש. החודש - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב. אני חושב שזה גם הגיוני, יש עכשיו חודש של בחירות. הם עסוקים בבחירות.
דוד רותם
איזה עסוקים בבחירות?
היו"ר אברהם מיכאלי
הם רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – כל העולים החדשים שחוזרים - - -
ברוך דדון
לא, לא, זה - - -
קריאה
הראשון לינואר זה לפני הארץ.
אבנר פינצ'וק
הם רוצים לתת לכל הפליטים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
חברים, אני מבקש כרגע להביא להצבעה - - -
אבנר פינצ'וק
אפשר?
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, כן, עורך-הדין פינצ'וק, בבקשה, אני מצביע בתוך דקה. כן.
נעמה פלאי
יש לנו עוד נקודה אחת שלא הגענו להסכמה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה נשאר? חברים, אני הולך להצביע.
נעמה פלאי
משהו שנמצא במקום לא נכון. אנחנו מבקשים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
את מוכרחה להעלות את זה? תחליטי את.
נירה לאמעי-רכלבסקי
עורכת-הדין פלאי, תגידי, אולי - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
תגידי מה, נו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אצלי זה לא - - -
דוד רותם
עורכת-הדין פלאי, תעלי את זה. אני אעזור לך. אני אעשה על זה רוויזיה ונדון עוד פעם בשבוע הבא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם את מדברת על סעיף 8(ב) - - -
נעמה פלאי
לא, על סעיף 9(ב)(11).
נירה לאמעי-רכלבסקי
את זה היושב-ראש ביקש להוריד. זה ירד.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה זה?
נעמה פלאי
בסדר.
ברוך דדון
זה ירד. אוקי, אז אין כלום.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה זה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה ירד.
נעמה פלאי
בסדר.
היו"ר אברהם מיכאלי
ירד. בסדר, גמרנו. אתה רואה שאני פותר בעיות גם בלעדיך.
דוד רותם
- - -, לא הבנתי, מה הוא מעלה ומוריד - - -
קריאה
לא, - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אנחנו ניישר את זה.
אבנר פינצ'וק
- - -, אדוני.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, עורך-הדין פינצ'וק, חצי דקה.
אבנר פינצ'וק
בסעיף 10(ג) מדובר על פרסום פרוטוקול הניסוי באינטרנט. הייתי מבקש שגם תיקוניו של הפרוטוקול, מאחר ויהיו תיקונים - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רק תבהיר, כי אני לא מכיר את זה.
נעמה פלאי
בסדר גמור.
אבנר פינצ'וק
בסדר?
היו"ר אברהם מיכאלי
אין בעיה. יופי. שקיפות מלאה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
פרוטוקול המבחן ותיקוניו, זה מה שאתם מבקשים?
אבנר פינצ'וק
כתוב: עד תחילת - - -. בהמשך.
היו"ר אברהם מיכאלי
שקיפות מלאה בכפוף לביטחון המדינה ובכפוף לכל מיני דברים שאסור.
דוד רותם
איזה ביטחון המדינה? למה? על איזה - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
יש להם ביטחון מדינה. יש להם פה מלווה מטעם ביטחון המדינה. אתה פספסת את זה אתמול. ישב פה נציג מהחברים של חבר הכנסת שנלר שעקב אחרי העניין.
אבנר פינצ'וק
דבר נוסף, ושוב, מדובר פה על אוטונומיה של הוועדה ושל הכנסת: ברגע שהכנסת מקבלת דיווחים לפי סעיף 11(א) ולפי סעיף 11 – הסעיפים 11 ו-11(א) מדברים על דיווחים של הרשות לכנסת, לוועדה הזאת. הייתי רוצה שיהיה ברור שהם צריכים, שתהיה איזו אפשרות לחברי הכנסת להגיש שאילתות לגבי הנתונים. לא שזה מה שיש לנו, כי בהרבה פעמים כשיש חובת דיווח לכנסת בא המינהל הציבורי – זו יכולה להיות המשטרה – ואומרים: זה מה שיש. - - - חבר הכנסת: רגע, אבל אם זה – לא, זה מה שיש. זה מה - - -. ואני רק רוצה - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רגע, אתה עוד לא מכיר כנראה את חברי הכנסת שיושבים פה או את אלה שיישבו פה, שמגיעים לוועדה. הרי אם זה גלוי – גלוי, ואם זה חסוי אנחנו מקיימים גם ישיבות חסויות. אנחנו שואלים כל דבר. אם אתם תחשבו לנכון, כאשר הם יבואו לדווח, והרי גם אתם תשמעו מה היו הבעיות בפיילוט, אני מבטיח לך שהכנסת לא תוותר להם במאומה לגבי - - -
דוד רותם
איך אתה יודע מי יישב פה? אני לא - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, אני סומך על חברי הכנסת שיישבו פה, שהם יודעים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - אני לא מבינה. - - - אני עוד יכולה להגיש שאילתה?
אבנר פינצ'וק
אדוני היושב-ראש, אני לא מכיר הרבה. אתה יושב הרבה יותר. בוועדה של חבר הכנסת רותם, - -
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, אנחנו יושבים שם שבע שנים לפחות.
אבנר פינצ'וק
- - מידי שנה, למשל, יש דיווחים לפי חוק האזנת סתר, והדיווחים דלים. זה ספקולציות.
דוד רותם
כלום אי-אפשר ללמוד.
אבנר פינצ'וק
אפילו יושב-ראש הוועדה ישאל: רגע, אני רוצה לדעת עוד משהו קטן. לא, sorry, את זה אנחנו לא חייבים לתת לך, אז אנחנו לא נותנים לך. נכון? זה מה שקורה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני וחבר הכנסת רותם, עד עכשיו דאגנו לזה שאם היו דברים מהותיים שזה זה, קיבלנו אותו.
אבנר פינצ'וק
אני מאחל לכם שתהיו פה מחר, אבל אתם צריכים לדאוג גם לכל מי שיושב פה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לֶמָה אתה מכוון? מה אתה רוצה שיהיה כתוב?
דוד רותם
רגע, עורך-הדין פינצ'וק, מחר אנחנו נהיה פה. ב-23 לינואר, לא בטוח.
אבנר פינצ'וק
וזו לא אמירה פוליטית - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עורך-הדין קלינגר.
יהונתן קלינגר
דבר אחד: כשאנחנו מדברים על הנתונים הסטטיסטיים הלא מזהים, שברור לכולנו שהם לא מכילים שום פרט מידע אישי, אני לא רואה מניעה שהרשות תשחרר אותן לציבור לצורך בדיקה עצמאית וחופשית, כמו התקציב הפתוח.
דוד רותם
תגיד, בשביל מה - - -. לא הבנתי אותך, דבר שהוא לא - - -, מה אתה רוצה?
היו"ר אברהם מיכאלי
אתה רוצה שננהל את המדינה דרך האינטרנט? מה - - -
יהונתן קלינגר
אני רוצה שהנתונים הסטטיסטיים ישוחררו לציבור, כדי שהציבור יוכל לעשות את הבדיקה הזאת, גם-כן. הציבור יוכל לבדוק את הנתונים הסטטיסטיים. אם אין שום בעיה, ואין בהם שום מידע פרטי, אני לא רואה שום בעיה לעשות את זה.
היו"ר אברהם מיכאלי
עורך-הדין קלינגר, רבותיי, חברים, אני חושב שאנחנו בדיונים האחרונים נגענו בכל הבעיה של הפיילוט הזה, ונגענו בכל הרגישות. וחברי הכנסת שהשתתפו, ובאמת, לזכותם ייאמר, שכל אחד הביע את החששות שלו. והחששות האלה התחילו כבר בדיונים הראשונים, כשהתחלנו לדון בחוק הזה לפני שלוש שנים.
אבנר פינצ'וק
חוק חופש המידע לא חל.
יהונתן קלינגר
חוק חופש המידע לא חל על - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אנחנו מאשרים או נבקש לאשר כרגע את הצו שהונח בפנינו, עם כל התיקונים שהגיעו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - לכנסת.
אבנר פינצ'וק
כנסת, כנסת. ממשלה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אנחנו מקבלים את כל התיקונים שבוצעו בין היועץ המשפטי של הכנסת לבין הייעוץ המשפטי של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. ואת הצו כולו, אני קודם-כל מביא את זה כמכלול לאישור החברים פה שיושבים בוועדה. מי בעד אישור הצו?
דוד רותם
אתה הכנסת את הסעיף של הקטינים?
היו"ר אברהם מיכאלי
הכנסתי, אבל לא שינינו את זה. אמרנו שלגבי מוגבלים אתם לא תבצעו פיילוט לגבם אלא - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
רגע, זה משהו שאנחנו מכניסים כרגע לצו?
דוד רותם
תכניס את זה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל דבר אחד אני מבקש: שוב, אם זה פוגע בהם, אני לא מתכוון לעשות פגיעה בהם, אלא שיינתן שם הסדר מיוחד ופתרונות מיוחדים. זה מה - - -
דוד רותם
טוב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני - - -
אבנר פינצ'וק
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עזבי, עורכת-הדין לאמעי-רכלבסקי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני רק רוצה לדעת איפה יהיה התיקון.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני אומר לך: התיקון בצו, בצו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
התיקון יהיה בסעיף (3).
היו"ר אברהם מיכאלי
בוודאי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסדר, אבל גם צריך להגיד.
היו"ר אברהם מיכאלי
לגבי ילדים - - -
אבנר פינצ'וק
צריך רק לדעת על מה אתה מצביע.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני יודע מה אני מצביע. עורך-הדין פינצ'וק, חכה רגע.
לגבי ילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים: יבוצע בשבילם הסדר מיוחד, גם להקל עליהם וגם לתועלתם ולא לפגוע בהם, חלילה. כי אם אני אגביל שאסור, הפקיד יגיד: אדוני, אסור לתת לך תעודת-זהות - - - דרכון. בליווי כנדרש בחוק ובהסדרים מיוחדים שייקבעו עבורם, זה הכול. שהם יקבעו את זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, אבל כרגע זה מה שיש בחוק. אם אנחנו רוצים לשנות - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אז על מה התיקון?
נירה לאמעי-רכלבסקי
החוק מתייחס בגדול להסכמה, - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לא החוק.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - והסכמה לגבי קטין - - -. יש איזה טמפלט להסכמה שקבוע, כרגע. השאלה היא אם אנחנו רוצים לגבי ילדים שהם ילדים עם מוגבלויות – ואני יכולה - - - לעניין הזה – למנוע מהם להיכנס לפיילוט, זה משהו שאנחנו צריכים לא למנוע.
נעמה בן צבי ריבלס
לא למנוע. הוא דיבר על הסדר מיוחד.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני לא רוצה למנוע. אני רוצה למצוא בשבילם פתרונות שלא יפגעו בהם. כי אם בסוף זה ייפגע בהם, אנחנו עשינו נזק במקום תועלת.
אבנר פינצ'וק
אז תחריג את כל הילדים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז תקשיבי רגע, עורכת-הדין פלאי, שוב, אני נותן פה כבר הסמכה לכם לנסח את זה בצורה הזאת, אם יש משהו להבהיר באותו סעיף שכבר מופיע, שלגבי הילדים האלה אנחנו מגלים רגישות מיוחדת, שהם יקבלו פה מסלול מיוחד, בסדר? פה לא כתוב אולי את כל הפרטים האלה. בצו היו אמורים לכתוב כל דבר. אז תכתבו את המסלול המיוחד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתה רוצה שהם ייכנסו לפיילוט?
היו"ר אברהם מיכאלי
לפיילוט, כן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן?
היו"ר אברהם מיכאלי
בוודאי.
דוד רותם
לא.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה לא?
נירה לאמעי-רכלבסקי
צריך להחליט מה רוצים.
דוד רותם
אני לא רוצה שהם ייכנסו לפיילוט.
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל בסוף הסבירו שזה ייפגע בהם.
דוד רותם
אני לא רוצה שייפגעו בהם. אז יהיה מצב שהם לא יהיו בפיילוט, והם יקבלו דרכונים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז יקבלו דרכונים. זו בדיוק הנקודה.
נעמה פלאי
איזה דרכונים?
היו"ר אברהם מיכאלי
השאלה היא אם יש מצב כזה - - -
נעמה פלאי
אין דבר כזה.
קריאה
אין חיה כזאת.
אבנר פינצ'וק
אתם תמצאו - - -
נעמה פלאי
אין דרכונים ביומטריים בלי - - -
אבנר פינצ'וק
השר יימצא - - -
נעמה פלאי
אין, אין. - - -
קריאות
- - -
נעמה פלאי
אין דבר כזה בחוק.
ברוך דדון
אין מצב כזה.
נעמה פלאי
אין דבר כזה בחוק. אין חיה כזאת.
יהונתן קלינגר
סעיף 41(3) - - -
נעמה פלאי
לא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
סעיף 41(3) - - -
נעמה פלאי
לא, ממש לא מחייב אותי.
קריאות
- - -
אבנר פינצ'וק
אני יכול בחוות-דעת - - -
נעמה פלאי
אין דבר כזה בחוק, דרכון ביומטרי בלי מאגר.
דוד רותם
את יודעת מה, שום-דבר לא מחייב אותך. גם אותי לא מחייב שום-דבר.
נעמה פלאי
אני מחויבת לחוק, לתקנות ולצו.
דוד רותם
אין בעיה - - -
נעמה פלאי
אין בחוק אפשרות לתת דרכון ביומטרי בלי מאגר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בוודאי שכן.
נעמה פלאי
אין אפשרות כזאת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בלי מאגר – זה כתוב בסעיף 41 - - -
נעמה פלאי
כתוב: רק מי שתימנע כניסתו למדינה אחרת. אין דבר כזה.
אבנר פינצ'וק
אז תוריד - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - שמישהו לא יכול להיכנס.
נעמה פלאי
אין דבר כזה.
קריאה
אל - - -
נעמה בן צבי ריבלס
אבל את מדברת על תיקון לחוק. אם סעיף 41 - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא.
נעמה פלאי
זה רק לחזור ולתקן את החוק.
דוד רותם
- - - תראה.
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, תפסיק אתה, גם-כן.
דוד רותם
לא רוצה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בתקנות שאישרנו לגבי מסלול בלי מאגר, אנחנו אישרנו שם משהו בתקנות?
דוד רותם
איך אני זוכר?
היו"ר אברהם מיכאלי
אני לא זוכר את זה - - -
יהונתן קלינגר
בתקנות שאישרתם - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
יהונתן קלינגר
בוועדת חוקה, חוק ומשפט, אני הייתי שם. דובר על תקנות רק מתוקף החוק הזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בכל מקרה, בן-אדם שלא יכול לנסוע לאיזה מקום בלי דרכון ביומטרי יקבל - - -
נעמה פלאי
תימנע כניסתו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסדר, תימנע כניסתו זה לא יכול. לכן, דאגנו לא לפגוע בחופש התנועה של האנשים. וגם אם אדם לא רוצה להיכלל בפיילוט, והוא חייב לנסוע למקום שדורש דרכון ביומטרי, תתנו לו את זה בלי שהוא יהיה בפיילוט.
נעמה פלאי
רק אם הוא לא יכול להיכנס לשם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אוקי. זאת אומרת, האנשים מוגנים. אנחנו הגנו עליהם בחוק.
קריאה
דו"ח המבקר.
נעמה פלאי
לא. רק אם הוא לא יכול להיכנס.
נירה לאמעי-רכלבסקי
השאלה כאן היא אם אתה רוצה לאכוף את האיזון.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני לא רוצה לפגוע בילדים האלה. אני רוצה - - -
קריאה
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
השאלה היא מה זו פגיעה בהם: שהם יהיו בפיילוט או שלא - - -
אבנר פינצ'וק
תוריד את הילדים בכלל.
ברוך דדון
רק כולו במאגר.
קריאה
אתה יכול - - - בלי להכניס למאגר.
היו"ר אברהם מיכאלי
זו בדיוק הנקודה. זה מה שאנחנו מבררים. הם אומרים שלא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הם אומרים: בואו נגן על הילדים. אם הם רוצים דרכון ביומטרי ולנסוע למדינה סתם, גם שתקבל אותם עם הדרכון הרגיל. השאלה היא אם אתה רוצה להגן עליהם יותר, ולהגיד להם: אני רוצה להגן עליכם שלא תהיו בכלל - - -, ובעקבות זה אני גם לא אתן לכם דרכון אלא אם-כן אתם חייבים אותו. או שההגנה עליהם אומרת: בואו, אם אתם ממש רוצים דרכון, - - -
אבנר פינצ'וק
אתם מתכננים הרי בליץ על הילדים, במשרד הפרסום.
עתניאל שנלר
אם - - - יירשם בעלי צרכים מיוחדים - - -
קריאה
אם יהיה - - -
עתניאל שנלר
הם לא ייכנסו למאגר, אבל יקבלו את הדרכון הזה.
היו"ר אברהם מיכאלי
השאלה היא אם יש לי סמכות בצו לעשות את זה או שאני צריך לתקן את התקנות.
נעמה פלאי
את החוק.
היו"ר אברהם מיכאלי
את החוק.
אבנר פינצ'וק
אז הוא יעשה את זה בצו.
נעמה פלאי
לא.
דוד רותם
הוא מוסיף.
היו"ר אברהם מיכאלי
החוק, חבר הכנסת רותם. זה תיקון אחר.
נעמה בן צבי ריבלס
אתה לא יכול לעשות משהו בצו שסותר את החוק.
יהונתן קלינגר
- - - כמה כאלה.
היו"ר אברהם מיכאלי
מה, בצו אני יכול לשנות משהו - - - או בתקנות? באמת, אל - - -
אבנר פינצ'וק
היו דברים מעולם.
יהונתן קלינגר
בוא נגיד שבתקנות אנחנו כבר סותרים את החוק.
קריאות
- - -
ברוך דדון
תורידי את החסוי. החסוי הראשון שיגיע ולא יקבל, - -
נעמה בן צבי ריבלס
תהיה עתירה.
ברוך דדון
- - יגיש עתירה.
נעמה בן צבי ריבלס
בדיוק.
ברוך דדון
ואז תגנו עליו.
נעמה בן צבי ריבלס
החסוי הראשון שלא יקבל, יגיש נגדנו עתירה על זה שלא אפשרנו - - -
ברוך דדון
אתם תגישו בשבילו.
אבנר פינצ'וק
לא, אני לא. אני - - -
קריאות
- - -
נעמה בן צבי ריבלס
לא אתה.
אבנר פינצ'וק
אני לא אוהב - - -
נעמה בן צבי ריבלס
לא אתה, - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת רותם, תפסיק עם - - -. אני רוצה כיוון - - -
דוד רותם
אני רוצה ללכת.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - - לא לפגוע בהם.
דוד רותם
הם לא ייכנסו. אנחנו נגיש - - -
קריאות
- - -
דוד רותם
הם יוכלו לקבל.
היו"ר אברהם מיכאלי
איך?
דוד רותם
אני אתן הוראה בצו.
היו"ר אברהם מיכאלי
אתה לא יכול לתת הוראה בצו בניגוד לתקנות.
דוד רותם
זה לא כתוב בניגוד לתקנות.
נעמה פלאי
בניגוד לחוק.
היו"ר אברהם מיכאלי
או בניגוד לחוק.
דוד רותם
לא, זה לא בניגוד לחוק.
יהונתן קלינגר
זה לא בניגוד.
נעמה פלאי
זה בניגוד לחוק.
דוד רותם
זה לא בניגוד לחוק.
יהונתן קלינגר
זה לא בניגוד.
היו"ר אברהם מיכאלי
אתה רואה, יש פה ויכוח.
יהונתן קלינגר
זה לקחת אצבע - - -
אבנר פינצ'וק
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בסוף, - - - אנחנו נקבע את זה פה - - -
אבנר פינצ'וק
אתם סנדלתם את השר.
יהונתן קלינגר
לקחת אצבע, 72 אצבעות - - -
נעמה פלאי
לא, זה לא.
יהונתן קלינגר
זה לא בניגוד לחוק? כתוב בחוק: שתי אצבעות - - -
נעמה פלאי
הודענו על זה בתיקון של הצו ובתיקון של התקנות, וזאת הייתה מסקנת הוועדה שזה לא בניגוד לחוק.
קריאות
- - -
אבנר פינצ'וק
זו הייתה הכוונה שלכם, לסנדל את הכול.
נעמה פלאי
הפוך. הכוונה שלנו לאפשר לחסויים להשתתף - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
עורכת-הדין פלאי, שוב יש פה את השאלה המשפטית: אם על הילדים האלה תהיה החרגה – הילדים עם הצרכים המיוחדים, ויש לזה הגדרה. תמצאו את ההגדרה. יש לנו את זה בהרבה מאוד חוקים. ילדים עם צרכים מיוחדים עם מגבלות מסוימות, שיש לנו חששות לגבם, שצריך פיקוח מיוחד. ואתם לא תעמדו בזה, בפיילוט רגיל. זה צריך אולי אפילו לקבוע תקנות מיוחדות בשביל זה, ולא תקנות רגילות.
השאלה היא, אם הילדים האלה, אם נחריג אותם, הם ייפגעו או לא? אני לא רוצה – מה שמר רם ולצר העיר, אני ער להערה הזאת.
קריאה
בשעתיים הקרובות.
נעמה פלאי
איך שהיא.
היו"ר אברהם מיכאלי
במדינות או בבקשות שתבואנה והילדים האלה יוחרגו, הם ייפגעו או לא. את אומרת, - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
הם לא ייפגעו. אם המדינה הזאת דורשת ביומטריה - - -
נעמה פלאי
אם המדינה הזאת מונעת כניסה, עורכת-הדין לאמעי-רכלבסקי. בואו נדייק.

המצב היחיד שהחוק מדבר עליו, שאפשר לתת מסמך זיהוי ביומטרי ללא מאגר, זה רק מצב של אדם שיוכיח לנו שהוא רוצה להיכנס למדינה מסוימת והיא לא נותנת לו להיכנס. מה שקרוי בלשון הפופולארית: סירוב כניסה. לא יכול להיכנס כי אין לו דרכון ביומטרי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יפה. זה מופיע באתר האינטרנט של אותה מדינה?
נעמה פלאי
לא יודעת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה לא משהו שמטיל - - -
נעמה פלאי
לא יודעת.
היו"ר אברהם מיכאלי
מטיל עליהם. לפעמים מטרטרים אותו, באמת, שיביא את האישור הזה.
איילת אל-ישר
אז הילד הזה, לפני שהוא נוסע למדינה הזאת, צריך לבקש - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אין להם את רשימת המדינות שמחייבות דרכון ביומטרי?
יהונתן קלינגר
גם אם יש להם, - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
בן-אדם צריך להוכיח - - -
נעמה פלאי
זה המצב היחיד שהחוק הגדיר, וישבנו וניסחנו את זה באופן מפורש.
יהונתן קלינגר
יבקשו תצהיר משר הפנים של אותה מדינה.
דוד רותם
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
ישגעו אותו. לכן הוא חושש - - - יטרטרו אותו.
עתניאל שנלר
יש לי שאלה: עד כמה העלאת הגיל מגיל 14 ל-16 תשפיע על הניסוי כניסוי? עד כמה, אם הם לא - - - עד גיל 16, יהיה כאן נזק לתפיסה הכוללת, למהות?
נעמה פלאי
לפי הצו אנחנו נוטלים גם לפני גיל 14. אנחנו מדברים על כל הקטינים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - 16.
נעמה פלאי
ההבדלים הם בשאלה של אופן ההסכמה: מתי קטין גם מביע את דעתו בהקשרים האלה, ולכן נקבע גיל 14 בהקשרים האלה. אנחנו, מבחינת איך שאנחנו רואים את הדברים, גם מבחינה שירותית וגם מבחינת הדרישות והבדיקות שאנחנו חושבים שנכון לבצע, אנחנו מבקשים – וזה מה שמופיע בצו – את כל הגילאים. זאת אומרת, זה גם הגילאים הקטנים, כשעד גיל 12 לא נוטלים טביעת אצבע.
עתניאל שנלר
מה הנפקא-מינה אם זה מגיל אפס, whatever – כמה שאתם רוצים – עד גיל 16, עד כמה התפיסה של מאגר המידע, של השיטה, של התהליך, כמה זה ייפגע? עד כמה זה מהותי בכלל?
נעמה פלאי
הצגנו את זה גם בהקשר של מעברי גבול, שבהם אין הבדל בעצם, אם זה 0, 13, 14, 17; וגם בתפיסה של צרכי הבדיקה של המערכת, שחשוב שהיא תבדוק את הביומטריות של גילאים קטנים. אין הבדל בין 14 ל-16 בהקשר הזה. פשוט עד גיל 16 אין תעודת-זהות.
אבנר פינצ'וק
הבעיה שלך זה הדרכון.
נעמה פלאי
בגיל שלוש אנחנו לא נוטלים טביעת אצבע כי פשוט, גם מבחינת הביומטריה זה משתנה.
עתניאל שנלר
אבל אני מרגיש שאתם מתעקשים על דבר, ולכן אני רוצה לדעת עד כמה הוא חשוב באמת. עד כמה הוא עוזר לכם - - -
קריאות
- - -
איילת אל-ישר
אני חייבת להגיד לך, אני מבינה את האינטרס של הרצון להגן על קטינים - - -, אבל נדמה לי שבהקשר הזה - - -
דוד רותם
למה?
אבנר פינצ'וק
הפגיעה הכי גדולה זה שלכם יש דריסת רגל שם.
איילת אל-ישר
למה?
דוד רותם
אני אקבע סעיף מיוחד לגבי דרכונים לקטינים כאלה.
נעמה פלאי
רק בחוק.
איילת אל-ישר
חבר הכנסת רותם, קודם-כל יש אינטרס, אני חושבת שיש אינטרס לבדוק. הרי אנחנו - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רק אם אפשר בבקשה שם לפרוטוקול.
אבנר פינצ'וק
זו נחיצות, סליחה. של נחיצות.
היו"ר אברהם מיכאלי
שם לפרוטוקול.
איילת אל-ישר
אני פשוט לא חלק מהדיון, אני צופה. אבל אני - - -
אבנר פינצ'וק
- - - 27 לכל דבר. - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל מותר לך להזדהות, אלא אם-כן - - - לקוחות. אין לי בעיה. זה בסדר, נו. אני רוצה שהפרוטוקול יידע, לא אני.
איילת אל-ישר
שמי איילת אל-ישר, ואני מהמשטרה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז את רואה שאנחנו שמחים לארח אותך פה, - -
איילת אל-ישר
תודה רבה.
איילת אל-ישר
- - אבל אנחנו לא חוששים להזדהות.
אבנר פינצ'וק
היא הייתה פה תמיד, והיא על הכיפאק.
איילת אל-ישר
חס-וחלילה. - - - היום רק בתור צופה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר.
איילת אל-ישר
כל מה שרציתי להגיד לחבר הכנסת רותם זה שאני מבינה את האינטרס להגן על קטין. אבל לי נדמה שבסיטואציה הזאת, להוציא קטינים מפיילוט, זה לפגוע בהם באופן ישיר. באופן כללי, עכשיו רגע על קטינים, לפני שמדברים על בעלי מוגבלויות, כי אני חושבת שבצד הסיפור שרוצים להגן על פרטיותם, יש חשיבות מאוד גדולה לבדוק מה קורה עם טביעות האצבע, עם התמונות, גם לגבי קטינים – יש חשיבות. ואם אנחנו נוציא את זה בשלב הזה, וזה ייכנס להסדרי הקבע - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
לא מדובר על קטינים. מדובר על קטינים חריגים.
אבנר פינצ'וק
- - - לא יהיה - - - בכלל.
איילת אל-ישר
רגע, מזה הוא התחיל. הוא התחיל קודם-כל מאלה.
היו"ר אברהם מיכאלי
הוא השתכנע כבר. הוא השתכנע.
איילת אל-ישר
הוא השתכנע.

עכשיו, אני חושבת שקל-וחומר כשמדובר - - -
דוד רותם
"הוא השתכנע" – את לא רואה שאני עם יד מסובבת מאחורי הגב וצועק.
איילת אל-ישר
אני אומרת שקל-וחומר כשמדובר באוכלוסיה עוד יותר מוחלשת ועוד יותר בעייתית. ההסדרים המיוחדים האלה, בסופו של דבר, יכולים לפגוע בהם. יכולים לפגוע בהם.
אבנר פינצ'וק
אז תוציאי את הילדים בכלל.
איילת אל-ישר
אז אמרתי, אני חושבת שלהוציא את הילדים בכלל זה בעייתי, וקל-וחומר להוציא - - -
אבנר פינצ'וק
לא, זה לא קשור לנחיצות הילד. זה לא קשור לנחיצות.
יהונתן קלינגר
אפשר לקבוע גודל של - - - לא לעלות עליה.
קריאות
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותיי, תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת שנלר.
עתניאל שנלר
לפני שאתה מצביע, אני רוצה לומר את דעתי ואני אצביע ביחד עם ההסכמה שלכם.
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, בבקשה.
עתניאל שנלר
דעתי היא שהניסוי כניסוי צריך לכלול את כל המרחב כולו. אני חושב שזכות הבוגר, החריג והילד היא אותה זכות לשמירת הסודיות והטיפול הנכון. העובדה שרוצים לעשות שינוי, מעלה בי חשד שמא לא משוכנעים שהמאגר הוא מאגר על-פי כל מה שדרוש שיהיה.
לכן, אם אני הייתי צריך לקבל החלטה הייתי - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה מה שבאים לבדוק.
עתניאל שנלר
נכון.

אני לא מפחד, אני לא חושש מהמאגר הזה. אבל אם הגעתם להסכמה כלשהי, אני בוודאי אצביע בשביל לעזור לכם.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני חושב שכל הכוונה שלנו היא לא רק שלא להפלות אותם. במקום לעזור להם, חבר הכנסת שנלר, גם לא לפגוע בהם. כי העלו פה את הסוגיה של האפליה - - -
עתניאל שנלר
אני לא רואה נפקא-מינה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני כרגע ביקשתי מהיועצת המשפטית שהיא תעיין שוב במסמך.
עתניאל שנלר
דווקא הילד החריג הוא הרבה יותר מוגן מילד אחר. אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו, כי אני לא רוצה לעכב את ההצבעה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר. חבר הכנסת שנלר, תאיר לי את הפן הזה, שאם אני כרגע מכריח את המשרד לתת להם תעודת-זהות, יותר נכון דרכון ביומטרי.
דוד רותם
לא, דרכון ביומטרי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, דרכונים – בוא נניח - - - מעל גיל 16 שתעודות-זהות לא רלבנטיות בכלל. יכולה להיות בעיה של אפליה למי שירצה יבקש דרכון, גם אם הוא רוצה לנסוע למדינה שהכניסה אליה מותרת עם דרכון רגיל. והוא לא חייב את הדרכון הביומטרי, אבל הוא רוצה בו.
נעמה פלאי
הוא רוצה, אז ההסדר של החוק קובע שהוא צריך להיכלל במאגר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ואז - - - של ההסדר קובע הן לגבי דבר מסוים הוא כנראה קובע לאו לגבי אחרים, וזה יכול להיות בעייתי.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז אני חושב שחבר הכנסת רותם ייזום תיקון בחקיקה בעניין הזה, ואנחנו נצטרף אליו לתיקון בחקיקה. נכון לעכשיו, אנחנו מאשרים במסגרת החוק, ואני מבקש מחבריי שנאשר את זה כרגע - - - כי יש לנו מגבלה בחוק. אני לא יכול לשנות את החוק, חבר הכנסת רותם. היום זה לא דיון בחוק. יש לנו חקיקה ראשית.
דוד רותם
אז - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אז זה מה שאני מבקש. אז היום נאשר את הצו.

רבותיי, אבל אני אומר עכשיו, הוועדה אומרת את דברה, ואתם תיקחו בחשבון. הילדים הקטינים, חלילה לא להפלות אותם, אלא גם לדאוג למסלולים לילדים החריגים האלה, שיבואו לשם עם ההורים שלהם. אתם תצטרכו להפעיל שם כלים מיוחדים ומערכת מיוחדת, בשביל לדאוג לכך שבסוף הילדים האלה לא רק שלא יטרטרו אותם, ואני מכיר, בלי לפגוע כרגע בכל הלשכות של משרד הפנים, הפקידים שם לא עובדים תמיד עם ראש גדול ופתוח. הם עובדים לפי הוראות ונהלים. ואז, בסוף, תלך-תבוא, תלך-תבוא לילד מוגבל, זה לא בדיוק זה.
לכן, תחשבו שאתם מכניסים את הפיילוט שאתם מבקשים, גם אם זה על-פי החוק, אתם עלולים לגרום להם להרבה אי נחת. ולכן אני מבקש שאתם תבנו בנהלים שלכם – אני לא אומר את זה כרגע בצו – מסלול שבאמת מגן על הילדים האלה, ושלא יהיו מצבים של טרטורים.
עתניאל שנלר
אתה רוצה להצביע, אדוני היושב-ראש?
היו"ר אברהם מיכאלי
כן, אני רוצה להצביע.
אבנר פינצ'וק
אדוני היושב-ראש, מה שלא בצו, מה שאתה מבקש אני מוכן לקיים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני לא יכול להגדיר כרגע את צבע העור של הפקיד שיושב במשרד.
אבנר פינצ'וק
לא, לא, לא.
דוד רותם
הוא לא יכול לבקש. פשוט לא יהיה לו צו.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, רבותיי, מי בעד הצו שמבוקש כרגע על-ידי הממשלה, המדינה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד תיקונים בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א-2011 – 2
נגד – 1

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר אברהם מיכאלי
תודה רבה. הצו אושר ברוב של שניים נגד אחד. אני מודה לכולכם.
קריאה
תודה רבה.
דוד רותם
אני מבקש רוויזיה. אני אמרתי שלא יהיה להם צו. אתה מבין? איתי לא משחקים בדברים האלה. הם יכולים להגיע להסכמה. הם לא רוצים, אז לא יהיה צו.
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל אומרים לך שאין לזה בסיס בחוק.
דוד רותם
אפשר למצוא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - - רוויזיה.
עתניאל שנלר
תהיה הצבעה על הרוויזיה היום או בעוד שבוע?
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, עכשיו.
קריאה
בעוד חצי שעה.
היו"ר אברהם מיכאלי
בעוד חצי שעה. אבל - - -
דוד רותם
אתה לא יכול בעוד חצי שעה. אתה צריך אישור מהיושב-ראש.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, חבר הכנסת רותם, - - -
דוד רותם
ארבעה ימים מראש. אתה יכול לקבוע ישיבה לעוד ארבעה ימים.
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, חברים, בינתיים תודה רבה.
קריאה
תודה רבה.
דוד רותם
שיישבו ויגיעו להסכמה, אחרת לא יהיה להם - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל תיתן להם פיתרון משפטי. אין לך פיתרון משפטי.
דוד רותם
אפשר למצוא פיתרון משפטי. שיישבו עם עורכת-הדין לאמעי-רכלבסקי, היא - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
טוב, תודה רבה. הישיבה סגורה.
אבנר פינצ'וק
תודה רבה, אדוני.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:43.>

קוד המקור של הנתונים