ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/11/2012

בקשת חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן-ארי להתפלג מסיעת האיחוד הלאומי, בהתאם לסעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת
19/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 313>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ה' בכסלו התשע"ג (19 בנובמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<בקשת חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן-ארי להתפלג מסיעת האיחוד הלאומי, בהתאם לסעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אברהם מיכאלי – היו"ר
אריה אלדד

דוד רותם
מוזמנים
>
ירדנה מלר הורוביץ - מזכירת הכנסת

אורי בנק - מנהל סיעת האיחוד הלאומי

ג'רמי סלטן - ע. מנהל סיעת האיחוד הלאומי

איתמר בן גביר - עוזר פרלמנטרי לח"כ מיכאל בן-ארי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; רחלי הכהן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<בקשת חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן-ארי להתפלג מסיעת האיחוד הלאומי, בהתאם לסעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת.>
היו"ר אברהם מיכאלי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת לדיון מיוחד, על-פי בקשת חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן ארי, להתפלג מסיעת האיחוד הלאומי בהתאם לסעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת. הונחה לפנינו בקשתם של חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן-ארי. זה מופנה ליושב ראש ועדת הכנסת. יש פה הודעה מתוקנת. אני אקריא את ההודעה:
"הנדון
הודעה על התפתגות מסיעת האיחוד הלאומי והקמת סיעת "עוצמה לישראל". אנו חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן-ארי מתכבדים להודיע על התפלגותנו מסיעת האיחוד הלאומי ועל הקמתה של סיעת "עוצמה לישראל". אנו מבקשים כי בהתאם להוראות סעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת תועבר הודעתנו לוועדת הכנסת בהקדם האפשרי לאישור ההתפלגות מהאיחוד הלאומי. אנו מבקשים להודיע כי בא כוח הסיעה הוא חבר הכנסת אריה אלדד וממלא מקומו – חבר הכנסת מיכאל בן-ארי".

זאת ההודעה הרשמית שהונחה לפני ועדת הכנסת. גברתי היועצת המשפטית, יש לנו הערות לפני כן?
ארבל אסטרחן
כן, אני אעיר בקצרה.
היו"ר אברהם מיכאלי
לפני שאני אתן לאריה, אם הוא רוצה להוסיף משהו.
דוד רותם
אני גם רוצה לשאול – גם חצי מהכסף הולך אליהם?
ארבל אסטרחן
אני אסביר. היום סיעת האיחוד הלאומי ששמה המלא הוא "האיחוד הלאומי, תקומה, תקווה, ארץ ישראל שלנו ומולדת" מונה ארבעה חברים ושלוש מפלגות. "ארץ ישראל שלנו" שבה חבר הכנסת בן-ארי, "התקווה" שאותה מייצג חבר הכנסת אלדד ו"תקומה" שאותה מייצגים חברי הכנסת אורי אריאל ויעקב כץ. המימון השוטף של המפלגות משולם כבר היום בנפרד. כך גם יחושב מימון הבחירות. לכן לאור העובדה שהבנתי מהמבקשים שלא יחול שינוי בהרכב המפלגתי כתוצאה מההתפלגות הזאת אז בעצם לא יחול כל שינוי בענייני מימון. הם ימשיכו לקבל את המימון השוטף בנפרד, ומימון המפלגות גם כן לא ישפיע.
דוד רותם
למיכאל בן ארי מגיע מימון?
ארבל אסטרחן
מי שמקבל זאת מפלגה. המפלגה שאותה הוא מייצג תמשיך לקבל מימון כפי שקיבלה עד עכשיו. ההתפלגות הזאת שיוצרת סיעה חדשה בכנסת שבה שתי מפלגות, המימון שלה לא יושפע מעניין ההתפלגות.
היו"ר אברהם מיכאלי
המימון עד עכשיו גם כך הגיע.
ארבל אסטרחן
גם ככה הם קיבלו בנפרד.
הסעיפים שאליהם מפנה הבקשה
סעיף 59(1) לחוק הכנסת מדבר על האפשרות של קבוצה של שני חברי כנסת לפחות שהם לפחות שליש מסיעה, להתפלג. במקרה של הסיעה הזאת הייתה גם אפשרות להתפלג לפי מפלגות, אבל זאת לא הבקשה שלפנינו; אלא מבקשים שניים מתוך ארבעה שהם יותר משליש, ולכן החוק מאפשר להם להתפלג. ההתפלגות היא לפי התנאים שקבוע בחוק, ולכן ביקשו ממני פה גם להבהיר שאין פה, כמובן, עניין של פרישה, ולא יכולה להיטען טענה בהקשר הזה. לכן לחברי הכנסת גם לא תהיה מניעה להתמודדות עתידית שלהם בשל המגבלות שקבועות בחוק יסוד הכנסת. סעיף 60 לחוק הכנסת קובע שאם נמסרה לוועדת הכנסת הודעה מטעם חלק של סיעה על התפלגות לפי חלק מהתנאים כפי שציינתי, תאשר ועדת הכנסת את השינוי. הבדיקה של ועדת הכנסת היא לוודא שמתקיימים התנאים ולאשר את זה.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז מבחינה פרוצדורלית יש להם בסיס חוקי מלא לבקשה שלהם.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת גם מתבקשת לאשר את שם הסיעה.
היו"ר אברהם מיכאלי
נגיע לזה גם.

חבר הכנסת אלדד, אם אתה רוצה להוסיף משהו לבקשתך.
אריה אלדד
זה דיון באמת פרוצדורלי, אני לא רוצה לחשוף את הסיבות האמתיות. הסיבה האמתית היא שהכיבוד בישיבות סיעה היה על הפנים, ואנחנו מתכוונים לחולל מהפך בתחום הזה בכנסת הבאה.
היו"ר אברהם מיכאלי
יישר כוח, אני אבוא להתכבד אצלכם.
דוד רותם
אם יהיה מהפך בתחום הזה, אפשר להצטרף?
היו"ר אברהם מיכאלי
זה מה שאמרתי. נבוא לפעמים לאכול אצלכם.
אריה אלדד
הבקשה ברורה.
היו"ר אברהם מיכאלי
הבקשה ברורה, ואם מישהו ירצה לומר אחר כך עוד משהו – אני אתן לחבר הכנסת רותם לומר עוד משהו.
שתי בקשות לפנינו
הבקשה הראשונה היא בקשת ההתפלגות מסיעת האיחוד הלאומי והקמתה של סיעה חדשה "עוצמה לישראל". אנחנו מביאים את זה להצבעה של חברי הוועדה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה עוד דבר אחד לציין: סיעת האיחוד הלאומי, ובעצם החברים שנותרים בסיעה המקורית, לא ביקשו לשנות את שם הסיעה, ולכן פורמלית השם נשאר "האיחוד הלאומי, תקומה, תקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת".
היו"ר אברהם מיכאלי
אין פה שום שינוי לגבי האיחוד הלאומי.
ארבל אסטרחן
גם לא לגבי "התקווה, התקומה, ארץ ישראל שלנו ומולדת". זה שם הסיעה, וכך הוא נשאר.
אריה אלדד
זה מצב אבסורדי.
דוד רותם
אני לא מבין, מה, הוא נשאר אצלם?
ארבל אסטרחן
אני חייבת לומר שכשהייתה פה ההתפלגות של "עצמאות", כולם אמרו "עבודה", אבל בעצם זה היה העבודה בראשות אהוד ברק. לכן אז גם ועדת הכנסת אישרה את השינוי הזה. בעצם אין פה נציגים של הסיעה שנשארת. הם ביקשו לא לגעת בשם "האיחוד הלאומי". משאירים שם את "ארץ ישראל - -
היו"ר אברהם מיכאלי
חבר הכנסת אורי אריאל התקשר אליי לפני חצי שעה והתנצל שהוא לא מצליח להגיע לישיבה. הוא ביקש להדגיש שלא נכנסים כרגע לדיון בשם של "האיחוד הלאומי" כי אם כן הוא רוצה להיות נוכח פה ולהביע את עמדתו.
דוד רותם
לאיחוד הלאומי לא נכנסים, אבל איך יכול להיות שיש שם תקווה?
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל כרגע השם שלהם הוא "האיחוד הלאומי".
דוד רותם
הרי אין שם תקווה.
ארבל אסטרחן
כל עוד לא קובעים שינוי זה שם הסיעה, והוא נשאר שם הסיעה.
אריה אלדד
אבל אין בכך משום להטעות? אני לא מניח שהם יתמודדו בשם "האיחוד הלאומי התקווה", אבל - -
ארבל אסטרחן
זה לא העניין של ההתמודדות. הכינוי בהתמודדות הוא אחר. אנחנו כרגע מדברים על שם הסיעה.
היו"ר אברהם מיכאלי
כרגע מדברים על סיעה.
דוד רותם
"מולדת" נשארת באיחוד הלאומי?
איתמר בן גביר
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
מכיוון שהסיעה כרגע היא סיעת האיחוד הלאומי, וההתפלגות היא מסיעת האיחוד הלאומי - -
ארבל אסטרחן
לא, זה לא שם הסיעה. שם הסיעה הוא "האיחוד הלאומי, תקומה, תקווה, ארץ ישראל שלנו ומולדת" – זה שם הסיעה. בקיצור אנשים אומרים "האיחוד הלאומי".
איתמר בן גביר
נכנס בפרוטוקול הנושא הזה שזה לא פרישה?
ארבל אסטרחן
אני אמרתי את הדברים באופן מפורש שמדובר בהתפלגות כדין. אני אחזור על זה.
היו"ר אברהם מיכאלי
התפלגות כדין.
ירדנה מלר הורוביץ
יותר משליש.
היו"ר אברהם מיכאלי
כדי למנוע ספקות הבקשה היא לגבי התפלגות ולא פרישה, ולא יחולו ההשלכות שחלות על התמודדות לכנסת הבאה.

אנחנו מצביעים על שני סעיפים, כל אחד בנפרד?
דוד רותם
ביחד.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז אנחנו מצביעים כרגע על התפלגות מסיעת האיחוד הלאומי ועל הקמתה של סיעה חדשה בשם "עוצמה לישראל". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התפלגות סיעת האיחוד הלאומי והקמתה של סיעת "עוצמה לישראל" – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

התפלגות סיעת האיחוד הלאומי והקמתה של סיעת "עוצמה לישראל" התקבלה.
היו"ר אברהם מיכאלי
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מברך את הסיעה החדשה.
אריה, עושים ברית עוד שבוע?
אריה אלדד
ברית היום ב-15:00 בתקוע לנכד ה-15 שלי.
קריאות
מזל טוב.
היו"ר אברהם מיכאלי
מזל טוב. זה היית צריך לומר לפני כן.
אריה אלדד
למה דיברתי על כיבוד?
היו"ר אברהם מיכאלי
מזל טוב. שיירשם בפרוטוקול: חבר הכנסת אלדד סבא לנכד ה-15. שירבו, בעזרת השם.

רבותיי, הישיבה נעולה עד לכינוס הבא. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים