ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2012

כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
33
ועדת הכספים
14/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 1213>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ט בחשון התשע"ג (14 בנובמבר 2012), שעה 13:05
סדר היום
<כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי
אורי אריאל

יצחק וקנין

שי חרמש

גאלב מג'אדלה

שכיב שנאן

עתניאל שנלר

ישראל אייכלר
מוזמנים
>
מיקי דור - ראש אגף רפואה כללית, משרד הבריאות

אלון מסר - אגף התקציבים, משרד האוצר

אביטל דרור - מנהלת אגף יעוץ משק מים, משרד האנרגיה והמים

נוגה נחליאלי - מנהלת תחום ייעוץ משק המים, משרד האנרגיה והמים

זמר בלונדהיים - עוזר ראשי, משרד המשפטים

דבורה לילך יפת - עוזרת ראשית, מנהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

תמי שור - סמנכ"ל אסדרה, רשות המים

זאב אחיפז - מנהל אגף תפעול, רשות המים

תהל ברנדס - סגנית היועצת המשפטית, רשות המים

ניר וילנר - לשכה משפטית, רשות המים

גלעד פרננדס - סמנכ"ל כלכלה, רשות המים

חנה פרנקל - יועצת משפטית, רשות המים

משה אבנון - יועץ לענייני מים במרכז השלטון המקומי

יוסי נשרי - ראש העיר קריית אונו, מרכז השלטון המקומי

יורם תמרי - רכז מים מב"ט, מרכז השלטון המקומי

ירון סולומון - המחלקה להתיישבות, תנועת האיחוד החקלאי

יצחק כהן - יו"ר אגף המשק, תנועת המושבים

אבשלום וילן - מזכ"ל, התאחדות חקלאי ישראל

יצחק טובלי - רכז תחום המים, התאחדות חקלאי ישראל

ישראל הבר - לשכה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דובי אמיתי - נשיא התאחדות האיכרים

לינור דויטש - יועמ"ש, התאחדות האיכרים

דויד הימן - מנכ"ל התאחדות האיכרים

רובי גינל - סמנכ"ל וראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

אורן הרמבם - מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

חיזקי ישראל - התאחדות התעשיינים

יצחק ברמן - בעלים, התאחדות התעשיינים

נעמי מורביה - יו"ר, מטה מאבק הנכים

אבנר עורקבי - יו"ר, אהב"ה - ארגון הנכים בישראל המיוחד

משה בר - יו"ר, עמותת "תנו יד לחירש ונכים למען נכים", ארגוני נכים

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו

ליאת גור - מנהלת הסברה והדרכה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

אברהם דניאל - מנכ"ל, איגוד מגדלי הפרחים

ארז ויסמן - מזכיר, ארגון עובדי המים

דניאל גלילי - מזכיר, עמותת "תנו יד לחירש ונכים למען נכים", ארגוני נכים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב - 2012>
היו"ר משה גפני
כללי המים. מי מציג את כללי המים? אני מבקש לדעת כמה דברים – איפה קושניר? הוא לא פה? איפה הוא, בחוץ? הוא לא הגיע. אני מבקש לדעת האם יש התקדמות עם כללי המים מכיוון שבמכתב ששלח לי מנהל הרשות הוא כותב שהכללים מתואמים עם התאחדות חקלאי ישראל ועם מזכ"ל ההתאחדות, מר אבשלום וילן. אני רוצה לדעת האם אכן, בהמשך לישיבה הקודמת, באמת זה המצב?
הדבר השני שאני רוצה לדעת
האם נערכתם ברשות המים לאחר חקיקת החוק לפני שבוע וחצי, ב-5 בנובמבר, ששר האוצר מוסמך באישור ועדת הכספים לאשר את ההנחות לנכים ולתושבים - - -
שגית אפיק
סוגי זכאים בהתחשב בשיקולים סוציאליים.
היו"ר משה גפני
בשיקולים סוציאליים. וממילא הייתה תוספת של כסף לפי הכללים הללו. אם אנחנו סיכמנון במהל השנה על 42 מיליון, לפי הכללים הללו אנחנו עומדים על כ-60 מיליון. אני פניתי למנהל רשות המים וביקשתי להוסיף את נכי צה"ל לתוך הרשימה הזאת והכסף יכול להספיק. האם אתם נערכים לעניין הזה?
הדבר השלישי שאני רוצה לדעת
אם הולכים להעלות את תעריפי המים? אם כן, אני מציע להגיד את זה לפני הפריימריז במפלגות.
שגית אפיק
אפשר, ברשותך, להתחיל עם כללי המים?
היו"ר משה גפני
בוודאי. מתחילים עם כללי המים. בבקשה.
ניר וילנר
הכללים אושרו על-ידי הוועדה ואז הוגשה הרביזיה על-ידי חבר הכנסת שי חרמש. השאלה היא אם אתם רוצים שאנחנו נסביר מחדש את כל הרציונל של הכללים?
אורי אריאל
לא, הם הסבירו.
ניר וילנר
הם הוסברו כבר פעמיים או שלוש פעמים.
היו"ר משה גפני
אני שואל אם הייתה התקדמות.
אבשלום וילן
הכלל האחרון בזמנו לא אושר.
ניר וילנר
הכללים אושרו על-ידי הוועדה כמו שהם, כאשר כלל מספר 2, היטל הפקה חורגת, נדחתה תחילתו ל-1.1.15.
היו"ר משה גפני
אתם אמרתם שהייתה התקדמות מכיוון שאנחנו שלחנו אתכם אז, בשביל זה הייתה הרביזיה, לשבת עם החקלאים ולהגיע להסכמות. האם יש הסכמות?
שכיב שנאן
הקמת אפילו ועדת משנה של שלושה ח"כים שיישבו וידונו אבל הוועדה לא קיימה אפילו דיון אחד ולא היה שום המשך ושום דבר.
היו"ר משה גפני
טוב, תיכף נראה ונשמע. אבו, בבקשה.
אבשלום וילן
הייתה לנו הסכמה, גם בכתב, בעיקר בכל התחום של הורדת המחיר למים תעשייתיים ולמים הביתיים מהפקה פרטית. על זה הסכמנו. לפני הדיון הקודם דרשנו מרשות המים להצהיר שקנסות על חריגת הפקה פרטית יהיו רק לאחר שבודקים את כל המערכת האזורית והייתה התחייבות של מר אחיפז אצלנו בישיבה – ואני מבקש שהיא תינתן פה גם כאן – שקנסות על חריגות יהיו רק אם כלל האזור אכן חרג. זה היה הסיכום.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אפשר להצביע על מה שהוא אמר?
דובי אמיתי
לא, לא. אי אפשר להצביע על זה מכיוון שאין הסכמה - - -
היו"ר משה גפני
רגע, כדי להגיד לא אתה צריך לקבל רשות דיבור. אני קודם שאלתי את רשות המים.
זאב אחיפז
האמירה שלי בדיונים הייתה ספציפית לגבי אזור מסוים, הגליל העליון, שם היה חשש מהנושא הזה של היחס בין ההיטל על הכמות החורגת להיטל הרגיל. שם אנחנו הולכים לרישיון אזורי וכשיש חריגה מכלל הרישיון – על זה יהיה תשלום חריגה.
שכיב שנאן
מה שונה אצבע הגליל מהגליל העליון?
זאב אחיפז
לא, לא. בכל מקום שיהיה רישיון אזורי, שהאזור יתאחד ויתארגן לרישיון אזורי לפי כללים של רשות המים.
דובי אמיתי
אני נשיא התאחדות האיכרים וגם במקרה אני עומד בראש ההתאגדות הגדולה ביותר בגליל עליה דיבר מר אחיפז. אנחנו לא הסכמנו לכל המהלך הזה, לא בהסכמה אזורית, לא בהסכמה מקומית, בשום פנים ואופן.

הוקמה ועדה או צוות לבקשתך, עם חבר הכנסת שי חרמש, יושב-ראש הלובי החקלאי, חבר הכנסת שכיב שנאן, חבר הכנסת וקנין אבל לא הגענו להסכמות. לכן התפלאתי מאוד שהגיעה לפה דרישה – אני לא יודע מטעם מי – להעלות את זה שוב.
היו"ר משה גפני
ממנהל רשות המים.
דובי אמיתי
אז מנהל רשות המים קבע את מה שקבע. עם כל הכבוד, מי שעומד בראש הגופים שמייצג גם את הסקטור הערבי המפיקים הפרטיים ובכלל את המפיקים הפרטיים בכל הארץ זה אני, עם כל הכבוד. ולכן החלטה שלא בסמכות - - -
היו"ר משה גפני
אני יכול לדבר בוועדה הזאת? עם כל הכבוד אני לא איכר, אני בסך הכול חבר כנסת.
דובי אמיתי
אני לשירותך.
אורי אריאל
התחלת להיסחף.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדבר על הפרוצדורה. עם כל הכבוד להתאחדות האיכרים וארגון החקלאים וכולם, עם כל הכבוד, מי שמחליט על סדר היום זה יושב-ראש הוועדה. ברגע שגוף כמו מנהל רשות המים אומר לי שהגיע להסכמה ומבקש להביא את זה לדיון – אני מביא את זה לדיון.
גאלב מג'אדלה
מתברר לך שאין הסכמה.
היו"ר משה גפני
יפה. מה שאני רוצה לדעת ממך זה לא הפרוצדורה.
שכיב שנאן
והוא ברח מלשבת בוועדת המשנה שאתה הקמת – אז תוריד את זה מסדר היום.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
גאלב מג'אדלה
מסתבר שאין הסכמה.
היו"ר משה גפני
מר אמיתי, עזוב את הפרוצדורה – דבר על העניין.
דובי אמיתי
בימים טרופים כאלו, כשאנחנו בעיצומו של משבר מזון עולמי שמתקרב אלינו, לפני כשעה דברתם על מצב ביטחוני, הקטיושות ששי דיבר עליהן, דיברתם על לחזק את הפריפריה. מי זה בפריפריה? ההייטק בפריפריה? החקלאים בפריפריה. מי מחזיק את הגבולות במדינה? החקלאים.

אז בימים כאלו, בבקשתה של רשות המים כתוב לקחת את המפיקים הפרטיים, שהם יעילים, ולהשוות אותם – באותה הצעה שמונחת בפניכם – להשוות אותם למקורות. אולי נעשה משהו יותר חכם: נגיד למקורות שיורידו הם את ההיטלים וישוו אותם ליעילות של המפיקים הפרטיים? אולי ככה צריך לנהוג?
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, החקלאות עוברת היום את אחד המשברים הקשים ביותר שקמו במדינת ישראל. אתם מדברים מצד אחד על העלאת שעורי המזון, כולם מדברים על מחאת הקוטג', המחאות האחרות וביד השנייה, בהינף יד, מישהו רוצה להעלות לנו את מחירי המים.
היו"ר משה גפני
תודה.
דובי אמיתי
עוד משפט אחד אחרון. בסופו של עניין אי אפשר שרשות המים תהיה גם הרשות המחוקקת, גם הרשות השופטת וגם הרשות שתולה. לצערי, אני מחזיק ביד מסמכים של רשות המים שקבעה, לצערי, לפני ארבעה חודשים כשאדוני שלח אותנו לוועדת משנה, כתבה לקיבוץ עין גב – אני לא מייצג את קיבוץ עין גב אבל לצערי הם נתלים ביכולות שלנו – שהם סוגרים לקיבוץ את המים.

סוגרים את המים לקיבוץ עין גב ולקיבוצים ומושבים אחרים כי התאחדות האיכרים באמצעות המחוקק מנעה את העלאת היטל ההפקה. חברה, אנחנו הגזמנו, חצינו פה קו אדום שאנחנו מאפשרים לעשות דברים כאלו בימינו בו בזמן שאין מחסור מים.

קיבלנו הודעה של מנהל רשות המים, אני אישית, לשנה הבאה תוספת של עוד 25 מיליון. אז על הליך כזה נכתב פה שסוגרים את המים - - -
היו"ר משה גפני
למה סוגרים את המים?
דובי אמיתי
סגרו את המים.
היו"ר משה גפני
למה?
דובי אמיתי
סגרו. היום יש דיון בבית הדין הארצי שעוסק בענייני מים, היושב בבית המשפט המחוזי בחיפה. חקלאים מפגינים שם - - -
היו"ר משה גפני
למה סגרו את המים?
דובי אמיתי
סגרו כי היא לא מאפשרת לנו את החריגה של 10% כמו שמאפשרים למקורות שמאפשרת לחקלאים לחרוג 10%. שחור על גבי לבן, ברשותך, אני אגיש לך את המכתב כדי שיונח לפניך. תודה על הזמן.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
תמי שור
מכיוון שאני חתומה על המכתב שיוגש לפניך, לפחות אני אסביר מה כתוב שם. אנחנו לא חשבנו שבדיון הזה אנחנו נכנס בחזרה להסברים של ההיטלים אלא שמדובר פה על פרוצדורה, אבל מכיוון שחזרנו למצב הזה אני מבקשת רגע ליישר את הקו, לקחת את הזמן של הוועדה פה ובכל זאת להסביר מהם הכללים שמונחים פה ומה הקשר בינם לבין המכתב שמונח כאן.
ראשית, משבר המים, לצערנו, לא נגמר. זה מאוד יפה להגיד שבימים האלה שאנחנו נמצאים 60 ס"מ מעל הקו האדום התחתון בכינרת – לא זה שמשחררים ממנו מים לים המלח, אלא זה שמתחתיו, לפני כמה שנים, זה כבר היה התחתית של החבית.

זה מאוד יפה שנותנים לזה פרשנות שהמים כבר גולשים בנהרות ואין בעיה, אבל אנחנו עדיין תחת אותה סיטואציה של מחסור במים. גם בעקבות הרבה הליכים שהיו במשק המים וגם בעקבות מסקנותיה של ועדת החקירה של משק המים - - -
גאלב מג'אדלה
יש פה שאלה, כבוד היושב-ראש, למה שופכים מים לים?
תמי שור
אני יכולה בבקשה לסיים את הדברים?
שכיב שנאן
גאלב, לתמי לא מפריעים.
היו"ר משה גפני
כן, תמשיכי בבקשה.
תמי שור
אבל נקטע לי חוט המחשבה.
גאלב מג'אדלה
בגלל ששופכים מים לים.
תמי שור
בעקבות ועדת החקירה, נציבות המים בזמנו ורשות המים בתחילת דרכה, קיבלה ביקורת די גבוהה על העובדה שידינו לא הייתה מספיק חזקה בשמירה על המשאב הציבורי – הוא המים של תושבי מדינת ישראל.
אחת האמירות החזקות שהיו היא שברגע שמדינת ישראל מחליטה שהיא מקצה מים לשימושים שונים, ואנחנו בוודאי חושבים שחקלאות היא שימוש חשוב וצריך להקצות בשבילו מים, ותעשייה היא שימוש חשוב וחשוב להקצות לה מים.
אבל כל אחד מהגורמים האלה, אושרה הקצאה לרשותו שהוא רשאי להשתמש בה – זו הכמות שבה הוא ישתמש ומעבר לה הוא לא ישתמש כי מעבר לה הוא לוקח מתוך המשאב הציורי של אזרחי מדינת ישראל על משהו שלא אושר לו.
עתניאל שנלר
בלי קשר למקור?
תמי שור
בלי קשר למקור המים. לכן, לצערי, בשלוש השנים האחרונות, אני יושבת ברשות המים בתפקיד שאני לא מאחלת לאף אחד מהיושבים כאן: אני האחראית על הנושא של סגירת המים לחקלאים שעברו את המכסה שלהם.
שכיב שנאן
גם אם שייכים לאגודה שלא חרגה מהמכסה הכללים?
תמי שור
אנחנו עוסקים בבעלי רישיונות ברשות המים. אם האגודה היא בעלת הרישיון והאגודה היא זאת שחרגה – היא זאת שצריך להפסיק את צריכת המים שלה. אני רוצה לשים את הדברים בקונוטציה הנכונה: המצב שממנו אנחנו מתחיל את כל הדיון הזה הוא שחקלאי שמסיים את מכסת המים שלו – נסגר. אחרי שנתיים, 2009 ו-2010, עם מראות שבאמת קשה לי לתאר אותם, שהיו אצלנו במשרד עם חקלאי שבא לקראת סוף הגידול שלו, נשארה לו עוד כמות לא גדולה של מים שהוא צריך לצרוך אותה בשביל סיום הגידול שלו.

הוא יכול לעמוד בפני נזק כספי עצום שכל היבול שלו ילך. הוא עמד בסיום ההקצאה ולנו אין כלים. אנחנו אומרים: אדוני היקר, אנחנו מצטערים, זה החוק – אנחנו חייבים לסגור את המים. הכלי הזה הוא משהו נורא ואיום.
עתניאל שנלר
זה חוק?
תמי שור
חוק, חוק. הקצאת מים היא בחקיקה ראשית - - -
שכיב שנאן
אין לכם כל שיקול דעת?
תמי שור
ברגע שניתן רישיון – החריגה של ההקצאה ממנו היא פשוט עבירה, אסור להרשות אותה.
עתניאל שנלר
זה נכון שלמקורות יש שפיל של 10%?
תמי שור
רגע, רגע, אני אסביר - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, באמת, אנחנו עושים פה יום לימודים ארוך. בבקשה.
תמי שור
לפני שנה וחצי הגענו למועצת הרשות עם הצעה ואמרנו שזאת כמעט גזירה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. באמת, בתור הפקידים שצריכים לבוא עם היד על השיבר ולסגור את המים לחקלאי, זה כמעט לא ניתן, אי אפשר לעמוד בפני המקרים האלה, תאפשרו לנו להגדיר כלי כלכלי והוא יגדיר תעריף שאנחנו יודעים שאף חקלאי לא מסוגל לשאת אותו בעלות המים השוטפת שלו.
שלא יחשוב פה מישהו אחרת
התעריף שצריך להופיע שם הוא בשום אופן לא תעריף שחקלאי יודע לשלם בתשלום החקלאי השוטף שלו. אבל תנו לשים שם תעריף שמצד אחד הוא מאוד גבוה, כדי שאף חקלאי לא יתכנן על כמות המים הזאת, אבל מצד שני, אם הוא הגיע לסיום ההקצאה שלו והוא יודע שמול העיניים שלו עומד נזק של מאות אלפים או מיליונים או עשרות מיליונים אם היישוב גדול, הוא ייקח את ההחלטה ויעשה את השיקולים שלו.

נאפשר לו לקחת כמות מים מצומצמת נוספת, לא יותר ממה שהוא צריך, כי המים האלה מאוד יקרים, כדי למנוע את הנזק העצום והבלתי מידתי שבסיום ההקצאה. את ההחלטה הזאת העברנו בתעריפי המים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין
כל התיאור הזה הוא תיאור מצוין אבל בואו לא נשכח רבותי שאנחנו תלויים בחסדי שמים. יכול להיות מצב שבנובמבר אין גשם והחקלאי צריך להשקות. כי אם יורד גשם בנובמבר והוא לא צריך להשקות ולקחת מים דרך המאגרים או דרך מקוות, אז אין לו ברירה ואז בסוף השנה הוא נכנס לחריגה.

מה אנחנו ביקשנו כשישבנו איתם? הרי הטלתם עלינו, ישבנו אתכם יחד ואמרנו שדבר ראשון נעשה את זה פול אזורי. ניקח את הפול הארצי ונוריד אותו למטה לכל הצרכנים על מנת שאם תהיה חריגה ארצית – מקובל עלינו איך להשית את זה על מי שחרג.

אבל אתם לא יכולים לתפוס את המקל בשני הקצוות ולהגיד: אם יורד גשם אז הכול טוב ויפה ואם לא יורד גשם, החקלאי צריך להיות תלוי בחסדי שמים, ואז הוא מקבל את הקנסות. אתם יודעים אל אילו קנסות מדובר? מי שיבין באיזה סדר גודל החקלאים נתבעי יבין שיש חקלאים שצריכים לפשוט את המכנסיים ואת הבגדים ואת כל מה שיש להם כדי לשלם וגם מהתוצרת שיש להם הם לא מרוויחים כלום.
עכשיו תראו, רבותי, אתם לא יכולים להתכסות בשום סמיכה. בשורה התחתונה אתם רוצים יותר כסף. כל מה שאתם עושים, בסופם של הדברים בחישובים שלכם, זה איך אתם תיקחו יותר כסף מהחקלאים.

אתם שמים לב שזה הולך וחוזר, הולך ובא וזה לא נגמר. גם היום זה לא ייגמר אם לא תהיה החלטה ברורה. הרי אתם אמרתם לנו שאתם רוצים לתת תוספת של 25 מיליון השנה. יותר מזה אמרתם לי: אמרתם לי שבשנה הבאה 25 מיליון ואמרתם שאתם רוצים להגיע לרמה שבכלל לא יהיו מכסות מים. אתה אמרת לי, אם אני לא טועה או היושב-ראש, אחד משניכם כשישבנו אתכם.
אם זה הכיוון שלכם, אז ממה נפשך? למה להטיל עלינו קנסות כאלו גבוהים שאף לא יכול לעמוד בהם? בסופו של יום, תראו רבותי, אנחנו בני אדם ויש לנו היגיון בריא לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיות. אם אנחנו נלך עם החוק ונפרש אותו רק איך שאנחנו רוצים בלי למצוא פתרון לבעיה – אני מודיע לכם, זה ילך ויבוא ולא ייגמר.

צריך לתת פתרון. חקלאות זה לא דבר מובן מאליו. אני כבר זועק לשמים ואומר את זה בכל כנס של חקלאים: החקלאות זה לא דבר מובן מאליו. זה שיש ירקות על הבאסטה ופירות והחקלאי מקבל עליהם חצי שקל, תסלחו לי, אני אומר לכם את זה באחריות – לכו תראו מה מקבל החקלאי.

רבותי, זאת קטסטרופה מה שקורה היום בחקלאות. וכולם יושבים בצד וחושבים שהכול טוב ויפה. רואים את גן העדן של השוטים הזה. זאת אל המציאות, רבותי. המציאות היא קשה. אתמול הייתי בסיור בדרום ואני כל הזמן מסייר – המצב הוא קשה. חלק מהחקלאים נפלטים, אי אפשר לתכנן את הענף הזה. גם אם אני נמצא בענף, אני לא יכול לתכנן אותו כי אני מוגבל במים.
יש מגדלים שהיום לא יודעים מה לעשות עם מה שיש להם כי הם פוחדים מהחריגה. צריך למצוא לזה פתרון והפתרון צריך להיות בפול ארצי שיורד לכל המגזרים. אין פתרון אחר.
גאלב מג'אדלה
ובהדברות.
היו"ר משה גפני
אלון מסר, אתם כל הזמן טענתם, ואני מסכים, שצריך לתת מים לחקלאות וגם לסבסד את זה. אבל אתם טענתם שאדם משלם את העלות של המים כפי שמפיקים את המים, כפי שמוליכים אותם – אתם עכשיו מסבסדים על חשבון האדם הפרטי את החקלאות והתעשייה.
אני העברתי את החוק בשבוע שעבר, כשאתם התנגדתם, אני העברתי שת החוק של מתן הנחות לנכים ולמקרים סוציאליים. כתוב במפורש בחוק: "סך ההפחתה בתשלום של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב ימומן מתקציב המדינה" – ולא על חשבון אחרים.

צריך לממן את החקלאים, צריך לממן את התעשייה אבל למה אני צריך לשלם את זה? למה אני שגר בשכונת הארגזים בתל אביב צריך לממן את החקלאות? המדינה צריכה לממן את החקלאות. אם היא חפצת חיים היא רוצה שתהיה חקלאות. אי אפשר להמשיך לחיות בצורה כזאת.

אבל למה צריכים לשלם את זה? הרי אמרתם שמעלים את מחירי המים. המים, כמו שהם עולים ככה הם צריכים להיות משולמים על-ידי הצרכן ולא משנה מצבו. למה אנחנו צריכים לממן את החקלאות?
אלון מסר
אשמח להשיב.
היו"ר משה גפני
אני לא הייתי כל-כך שמח, אבל אם אתה שמח זה בסדר.
אלון מסר
אני שמח בדרך כלל. לגבי מחיר המים לחקלאים: מחיר המים לחקלאים לאורך השנים, במסגרת הסכם שנחתם בין המדינה לבין החקלאים, עולה בהדרגה ובסופו של דבר יגיע בעוד כ-5 שנים למחיר המים שמשלמים האזרחים במגזר העירוני. יושב-ראש הוועדה, כפי שהסברתי, המחיר של המים - - -
היו"ר משה גפני
לא, זה רק בקשר לפריימריז שלי, זה הכול.
אלון מסר
זה חשוב. עם השינוי שנעשה בתעריפי המים בהסכם עם החקלאים שבתוך 5 שנים ישווה את מחיר המים שהחקלאים משלמים למחיר שמשלמים שאר אזרחי המדינה - - -
קריאה
ואז תהיה חקלאות יותר גדולה. כן, נהדר. מדינת ישראל.
יצחק וקנין
תביא את המלפפונים מירדן.
היו"ר משה גפני
שנייה, שנייה - - -
יצחק וקנין
המדינה היחידה שלא מסבסדת את החקלאות זו מדינת ישראל. המדינה היחידה.
אבשלום וילן
- - - יש שתיים ומשהו - - -
היו"ר משה גפני
אפשר לנהל פה ישיבה או שאנחנו נהפוך את להייד פארק?
דובי אמיתי
לא צריך למגן כבר, לא תהיה פריפריה. לא צריך למגן. חבל לבזבז כסף.
גאלב מג'אדלה
כבוד היושב-ראש, עכשיו אתה מבין למה כבודו שמח?
היו"ר משה גפני
למה הוא שמח?
גאלב מג'אדלה
על מה שהודיע.
אלון מסר
אני לא שמח על מה שהודעתי.
אבשלום וילן
גם בעוד חמש שנים המחיר שלנו עולה ב-12 אגורות לשנה? יעלה בעוד 60 אגורות? אתה משלם היום 9 שקלים לבית, המחיר שלנו יהיה קצת יותר משני שקלים וזה מאוד-מאוד גבוה לחקלאות.
היו"ר משה גפני
אבו, דקה, אתה תכף תקבל רשות דיבור.
אלון מסר
המחיר של החקלאים בהדרגה עולה - - -
שכיב שנאן
מה ההבדל - - -
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה.
אלון מסר
תנו לי לסיים רק להגיב.
היו"ר משה גפני
תגיד, למה אני צריך לממן את זה? למה לא תקציב המדינה?
אלון מסר
עבור כל פעימה של עלייה במחיר המים של החקלאים עד שיושווה התעריף, המדינה משמת לחקלאים במסגרת מה שנקרא בהסכם - - -
קריאות
- - - מה אתה מדבר - - - מי משלם - - -
אלון מסר
משרד החקלאות יחד עם - - -
קריאה
מי משלם?
היו"ר משה גפני
אני פשוט אוציא אנשים. מספיק. אני נורא מצטער, אם אתה מפריע לא תקבל רשות דיבור. אלון, בבקשה.
אלון מסר
המדינה מממנת מתקציב המדינה את הפיצוי בגין הייקור שמיועד לעזור לחקלאים להסתגל למחיר מים יותר יקר, להשתמש בציוד שחוסך מים וכדומה על מנת שיוכלו להתרגל לתעריף שבסופו של דבר יגיעו אליו.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. זאת אומרת שהצרכנים הפרטיים לא מממנים את המים של החקלאות?
אבשלום וילן
מממנים.
אלון מסר
הצרכנים הפרטיים, בסופו של דבר - - -
היו"ר משה גפני
אז למה אתה עובד עלי? למה אתה אומר – אני גם יודע להגיד את זה אבל אני לא איש מקצוע, אני פוליטיקאי. האזרחים מממנים את החקלאות במקום שאתם תיקחו את זה מתקציב המדינה, נכון?
אלון מסר
לא בהכרח.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי בהכרח. שאלתי כן או לא? אני מממן? אני תושב שכונת הארגזים בתל אביב - - -
אלון מסר
קודם כל, המדינה משלמת - - -
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, זה לא מחיר עלות. אגב, זאת עבירה על החוק מפני שהחוק אומר שצריך בדיוק לפי מה שזה עולה.
אלון מסר
נכון, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו נגיע אליו. הכוונה הייתה בהידברות עם החקלאים, לא לאשר את זה בבת אחת וההסכם נחתם איתם על מנת שיוכלו לעמוד במחירים שמשקפים את העלות לכלל המשק.
היו"ר משה גפני
זה נכון שהולכים להעלות את תעריפי המים?
אלון מסר
אני חושב שצריך להפנות את זה לרשות המים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אפנה את זה. תודה רבה, אלון. כן אבו, בבקשה.
אבשלום וילן
אדוני היושב-ראש, ברגע שממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה ב-2005 שכל הקמת מתקני התפלה חדשים, האוצר חסם את זה 7 שנים. הוא הסכים שמערכת המים תהיה משק סגור, ואז הם יוצאים ם הדמגוגיה כאילו מה שקורה זה שכל ההפרש הולך על הצרכן הפרטי.

קודם כל, זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה: האוצר לוקח להכנסות המדינה בין 200 ל-300 מיליון שקל בהיטלים שמשלמת ההפקה הפרטית. זה לא נכנס למשחק, זה נרשם בהכנסות המדינה. אין משק סגור.

יתרה מזה, יש שורה של החלטות ממשלה קודמות שמדברות על תמיכה בחקלאות כיעד לאומי, ובצדק. בכל העולם זה קורה. ומחיר המים שלנו נקבע בהסכם שאנחנו משלמים את חלקנו היחסי בהתפלה ועולים לא לתשעה שקלים – לעולם לא נגיע לזה – אלא לשניים ומשהו.

אתה צודק במאה אחוז במה שאתה אומר. החלטת הממשלה הזאת נתקלת בשתי החלטות אחרות ויש פה בלוף אחד גדול כי אוצר המדינה צריך לממן את זה כחלק מהמדיניות שלו ולא על חשבון הצרכנים. מה שקורה פה זה דבר אנטי חברתי בעליל, אבל בידכם המחוקקים לשנות את זה כי זאת החלטת ממשלה שב-2005 התקבלה וממנה כל הבעיות.
עכשיו לעצם העניין פה. תראה פה את התקנות: שתי תקנות באות לעשות צדק עם החקלאים, צדק עם החקלאים - - -
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה, רק רגע. אם אני בעזרת השם אחרי הבחירות אהיה חבר כנסת ואהיה יושב-ראש ועדת הכספים, אני מבקש שתכיני הצעת חוק של הוועדה שתהיה בה רק שורה אחת שהסבסוד של החקלאות ושל התעשייה יהיה על חשבון תקציב המדינה כמו החוק הזה שהעברנו.
אבשלום וילן
הצעה מעולה.
היו"ר משה גפני
אלון, תגיד את זה לבוסים שלך.
אלון מסר
אני אעביר את זה הלאה.
היו"ר משה גפני
אם אתה יכול, תעבור את שר האוצר, את ראש הממשלה – עד אובמה.
קריאה
מה עם החזרת הפיקוח?
היו"ר משה גפני
יש את החוק.
אבשלום וילן
אני מבין שלנכים יש הסכמה, ובצדק - - -
היו"ר משה גפני
יש חוק שעבר ביום שני שעבר.
אבשלום וילן
יפה מאוד. עכשיו יש לנו עוד שתי נקודות, גם לתעשייה וגם לחקלאות שבהן מפיקים פרטיים שמשתמשים במים לצרכים ביתיים משלמים 70 אגורות יותר לקוב מאשר מי שמקבל ממקורות. זה אבסורד כלכלי ואת זה באות התקנות לתקן.
ישנו ויכוח אחד לגבי היטל הקנס על ההפקה הפרטית ועל זה היו כל הדיונים ובזה צריך להגיע לפתרון. אנחנו אמרנו מההתחלה, כולל נציגי התאחדות האיכרים שהיו אתנו בדיונים, שאם ילכו לפתרון אזורי – אנחנו נלך לפתרון הזה. הוא הציע פה כרגע רק לגליל, שיצהיר שיעשו את זה בכל הארץ - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לנו בוועדה לעשות עם כללי המים, להצביע בעד או לא?
אבשלום וילן
אני מציע לאשר את כל הכללים, ועל הכלל האחרון שבמחלוקת אתנו, אני רוצה לשמוע שיתחייבו לא רק לגליל אלא לכל אזורי הארץ. אנחנו בנובמבר, אין בעיה של קנסות - - -
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים לזה?
זאב אחיפז
לא. אני מסכים - - -
היו"ר משה גפני
רק רגע, אני אאפשר לך לענות. רק שאני אבין, הרי אני לא מבין כלום בעניין – בשום עניין אני לא מבין – זאת אומרת, אתם נותנים לאבו וילן תשובה שלילית על מה שהוא מבקש? תיכף תגידו את הנימוקים.
זאב אחיפז
תן לי להשלים כי זה לא, מה לעשות, זה לא שחור-לבן. זה גם היה באותו דיון - - -
היו"ר משה גפני
אבל הצבעה זה שחור-לבן.
זאב אחיפז
אני אסביר. באותו דיון שקיימנו גם עם הצוות המצומצם של ועדת הכספים הצגנו את זה. תמי הציגה את הרציונל של המהלך הזה. הרציונל של המהלך הזה הוא שלא יהיה תכנון ליצור את ה-10% אלא זאת תהיה התשובה מקרה שלא ירד גשם בנובמבר - - -
קריאה
ואז תשלם שישה שקלים? אתה קונס את החקלאי כשלא יורד גשם? אני רוצה להבין מה אתה עושה? אתה קונס - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. אני לא מסכים לזה.
שכיב שנאן
אז אני אשאל את השאלה במקומו.
היו"ר משה גפני
לא. תאפשרו לו להגיד. באמת, זאת העבודה שלו. תמשיך.
זאב אחיפז
הכוונה היא לתת פתרון שלא בדרך של סגירת מים לאותם מקרים לא צפויים. זאת אומרת שהתכנון החקלאי צריך להיות למכסה כי זה החוק וככה צריך להתנהל. אבל יש תשובה גם במקרים לא צפויים והמטרה היא למנוע נזק ושהשיקול יהיה של החקלאי.

כשעושים את זה על פול ארצי – זה צחוק מהעבודה כי כל אחד אומר: זה לא יהיה אצלי. אז מראש מתכננים ל-10% ואחרי זה עוד פעם באים עם הבעיה שאין מה לעשות ויש נזק.
יצחק וקנין
העובדות הן לא כאלו.
זאב אחיפז
לכן הנושא הזה צמוד לרישיון. מה שאמרנו – ואת זה אנחנו מתמרצים – זה ללכת לכיוון של רישיון אזורי, זאת אומרת התארגנות של כמה צרכנים יחד, ובתוך הרישיון האזורי, כמו שיש נכון לעכשיו בגליל העליון, בתוך זה אנחנו נאפשר את ההסתכלות הכוללת.
היו"ר משה גפני
טוב. תראו, רבותי - - -
אבשלום וילן
אדוני, אני אתן רק דוגמה אחת כדי שתבין על מה הדיון: ב-2010 הייתה בעיה גדולה בנגב המערבי, ויושב-ראש רשות המים הקודם שעשה לנו את ההסכם ואמר ככה: תראו, אם בכלל הארץ לא תהיה חריגה – אתם תשלמו קנס סביר, אבל אם תהיה חריגה מעבר לזה אז תשלמו חמישה שקלים. אנחנו הסכמנו לזה בלית ברירה. בנגב לא ירד גשם ויש מחלוקת עד היום. כלומר, אפשר גם ללכת לקראתנו.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שנלר, בבקשה.
עתניאל שנלר
אני לא מציע להעלות עוד פעם לדיון את הנושא העקרוני של משק המים בכלל בארץ, את השאלות של החוק, תמיכה בחקלאות, הכנסות מאגרות ומשק סגור או לא. זה לא הנושא שלנו היום. אני בוודאי ובוודאי חושב שהממשלה צריכה לתמוך באופן דרמטי בנושא החקלאי.

לגבי הנושא של היום – הוקמה ועדה עם חברי כנסת, אני צודק? הוועדה הזאת יצרה שיח והוחלט לחפש פתרון אזורי על מנת לתת גיבוי אחד לשני ברמה האזורית. לא הוגש לוועדה איזשהו פתרון אופרטיבי, רק דקלרציה בעניין.

אז ממה נפשך, אם הפתרון הזה נכון מקצועית – יתכבדו החברים ויגידו באילו אזורים אפשר לארגן את הרישיון האזורי – אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא בעל מקצוע – ולהציג לוועדה משהו שלם.

אני מציע לא להצביע ברגע זה כי איך שאני מבין – באתי מבחוץ לעניין הזה – יש כל-כך הרבה ויכוחים ופערים כאן שלכל הצבעה כאן יהיה לה תשלום מאוד-מאוד כבד. או ערכי או כלכלי או על משק המים – וכל שלושת הדברים האלה סופר-חשובים.

החקלאות היא נכס, משק המים זה נכס והערכים של המדינה היהודית-ציונית הזאת, התיישבותית, זה ערך לא פחות חשוב. לכן אני מציע לא להצביע, לגמור את שעורי הבית בדרך כזאת או אחרת כי אני לא מספיק בקי מה צריך לעשות ולדחות את ההצבעה.
אבשלום וילן
אבל למה אנשים צריכים לשלם - - -
היו"ר משה גפני
לא. אבו. בבקשה, חיזקי.
חיזקי ישראל
אני רוצה להתייחס לגבי התעשייה. בינואר 2013 צפוי לעלות תעריף המים - - -
היו"ר משה גפני
אבל התעשייה לא נמצאת פה.
חיזקי ישראל
אנחנו גם הוזמנו היום לדיון.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור, בגלל הנושא הזה של התעריפים וכל מה שנילווה לזה, אבל בכללים אתם לא נמצאים.
תמי שור
הם נמצאים - - -
אבשלום וילן
הם נמצאים - - -
דויד הימן
למה על חשבוננו, אבו?
אבשלום וילן
תקשיב למה שאני מציע: ששני הסעיפים הראשונים - - -
דויד הימן
על חשבוננו אתה מציע. אתה מציע על חשבוננו.
אבשלום וילן
דוידי, אל תבלבל את המוח. אני מציע ששני הסעיפים הראשונים יעברו - - -
היו"ר משה גפני
אם אפשר, בבקשה להפסיק להפריע.
עתניאל שנלר
אבו וילן, התשובה היא למה – זה בדיוק הוויכוח הזה.
קריאה
בדיוק. יש ויכוח את מי הוא מייצג אבו וילן. הוא עושה נזק לחקלאים. האדם שעשה הכי הרבה נזק בחמש שנים האחרונות, גם בתאילנדים וגם במים. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
מה זה? בבקשה לא להפריע. בבקשה, חיזקי.
חיזקי ישראל
תעריפי המים לתעשייה בינואר 2013 צפויים לעלות ב-17.5% ולהגיע ל-7.20, אני רוצה להבהיר שזה בנוסף למחירי החשמל שעלו והולכים לעלות ולארנונה. התעשייה לא מסוגלת ולא תהיה מסוגלת לעמוד בדברים כאלה. אחר-כך מתחיל מחול של העלאת מחירים וכדומה.

אנחנו מבקשים להקפיא את העסק הזה. קורה משהו במשק. אני מבין - - -
היו"ר משה גפני
אתם נגד הצבעה על כללי המים? את מה אתה מציע להקפיא?
חיזקי ישראל
זה לא קשור לכללים. אני מציע להקפיא את תעריפי המים.
היו"ר משה גפני
בוודאי, כן.
חיזקי ישראל
אני מציע להקפיא את תעריפי המים לתעשייה. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. יגידו תיכף שבזמנו דיברנו, אבל קורה משהו במשק. אי אפשר לספוג העלאות כאלה. פשוט מפעלים, ובמיוחד כאלו שהמים מהווים תשומה מרכזית אצלם, לא יוכלו לעמוד.

אנחנו מבקשים להקפיא את מחירי המים כי אנחנו לא מסוגלים לעמוד בכל גל ההעלאות הזה: פעם אחת מים, פעם אחת ארנונה, החשמל עולה, המים עולים בהמשך ואחד גורר את השני. אנחנו מבקשים להקפיא את מחירי המים לתעשייה.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים לא להעלות את התעריפים לתעשייה בגלל המצב הכלכלי שמתפתח ואנחנו לא יודעים לאיזו אי-ודאות אנחנו הולכים?
חיזקי ישראל
נכון, נכון.
היו"ר משה גפני
יפה. נציגת הביטוח הלאומי, גברתי, את יכולה להתקרב לשולחן? את יכולה לתת לנו דיווח לגבי הנושא הזה של ההנחות לנכים?
דבורה לילך יפת
מה שאנחנו עושים היום, לפי החלטת ועדת הכספים, זה להעביר את הרשימות כל חודש לרשות המים וזה אמור להתנהל בסדר.
היו"ר משה גפני
לגבי נכי צה"ל, זה לא הביטוח הלאומי, נכון?
דבורה לילך יפת
לא הביטוח הלאומי.
היו"ר משה גפני
יש לכם נתונים? אתם יודעים על מה מדובר?
דבורה לילך יפת
על נכי צה"ל?
היו"ר משה גפני
כן, סדרי גודל. אתם לא יודעים?
דבורה לילך יפת
אין לנו מושג.
היו"ר משה גפני
הנושא הזה עובד? הנכים אכן מקבלים את ההנחות על פי - - -
דבורה לילך יפת
מתלונות שמגיעות אלינו עולה כי אנשים לא מקבלים את ההנחות. בתאגידי המים טוענים שהם לא ערוכים, שהם לא קיבלו את הרשימות. ברשות המים אומרים שהתאגידים אמורים לקבל מהם איזה קוד וסיסמה כדי לקבל – אני לא באמת יודעת איך זה עובד – אבל - - -
תמי שור
ממתי האינפורמציה שבידיים שלך?
דבורה לילך יפת
מהשבועות האחרונים.
תמי שור
אני יכולה לעדכן, אם אתה רוצה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
רק רגע. איציק, תחליף אותי רגע. אני כבר חוזר. תעדכני את הוועדה, כן.

<(היו"ר יצחק וקנין, 13:40)>
היו"ר יצחק וקנין
כן, בבקשה.
תמי שור
ב-1 ביולי נכנס לתוקף הנוהל שבמסגרתו אנחנו מאשרים הטבות ל-247 אלף זכאים היום על פי החלטת הממשלה, לפי הקריטריונים שאושרו. רשות המים קיבלה את הרשימה של כל האנשים האלה, סיווגה אותם לפי הכתובות שניתנו והעבירה במנגנון של קוד ואפשרות גישה חשאית – כי יש שם נושא מאוד רציני של חסיון הפרט – אפשרות לספקים כדי לגשת לאותה רשימה ולהוציא את רשימת הזכאים שנמצאים אצלם.

נכון לעכשיו, מתוך ה-247 אלף זכאים, 70% זוהו על ידי ספקי המים באופן מוחלט. זאת אומרת, היה זיהוי בין תעודת הזהות לבין הכתובת. 70% בוודאות יקבלו את ההטבה בחשבון המים הקרוב אם לא קיבלו אותה עד עכשיו – זה חד משמעי וזאת התחייבות. זה יתקבל רטרואקטיבית למי שמוכר מהיום שבו החוק עבר, מ-1 ביולי.
לגבי החלק שנשאר, לא בכל המקומות נעשה זיהוי בין תעודת הזהות לבין הכתובת ועדיין ההוראה שקיבלו ספקי המים הייתה להודיע לאותה כתובת שנמצאת בקובץ של הביטוח הלאומי, לשלוח לאותה הכתובת הודעה שהכתובת הזאת זכאית לקבל את ההטבה בחשבון המים.
היו"ר יצחק וקנין
מה הצפי?
תמי שור
אנחנו מתקרבים היום לאחוזים מאוד-מאוד גבוהים. יש מקרים שבהם זכאים לא מעוניינים לממש את ההטבה המגיעה להם, גם בדברים האלה נתקלנו, בדרך כלל לא בתאגידי המים אלא ביישובים היותר קטנים, בגלל הנושא הזה של החיסיון שכנראה יוצר קשיים שונים.

אבל בסך הכול, ביחס להיקף של הפעילות שמדובר בה, אני חושבת שההיערכות הייתה מאוד אינטנסיבית ואנחנו מדברים על 26 מיליון שקל שהוקצו לנושא הזה השנה – זה חצי שנה בעצם – שנמצאת בין התקציב הראשוני של 42 מיליון שדיברו עליו לבין התקציב שהזכיר היושב-ראש גפני על פי הצעת החוק.
בעצם, הנושא של הצעת החוק לא משנה את ההתארגנות של רשות המים כי החלטת הממשלה קוימה כלשונה גם לפני שהצעת החוק עברה.
שגית אפיק
החלטת הוועדה. אז למה יש פניות למוסד לביטוח לאומי, ולמען האמת גם אלינו, על כך שזה לא מתבצע?
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה לשמוע – עורך דין ישראל הבר מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ישראל הבר
הבעיה שאנחנו התוודענו אליה במסגרת פניות ציבור שהגיעו לנציבות זה שמרד הביאות לא מקיים את החלטת הוועדה. אני חושב שאולי ניתן למשרד הבריאות להתייחס לנושא הזה. בעיה נוספת שאני שמתי לב אליה, אדוני, זה שאני מבין שהתעריף מתקציב המדינה הוא 42 מיליון שקל. אבל לפי החישוב שעשיתי ההטבה לכל נכה היא 19 שקלים לחודש. אני מבין שמדובר ב-42 מיליון שנתי, לא חודשי, נכון?
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה לשמוע את משרד הבריאות.
מיקי דור
ההחלטה שהתקבלה הטילה על משרד הבריאות משהו שלא ניתן לביצוע מבחינה רפואית או טכנית. אני לא יודע לפי איזה קריטריונים שם מחלקים את המים – מבחינה בריאותית אין דרך לרופא משפה להגדיר מהי צריכת המים למטופל.

אני יכול להבין הנחה למי שיש לו 100% נכות בתחומים מסוימים, אבל כשאומים לי שלאדם יש מחלת עור או פצע כזה או אחר ממחלה, אני כרופא – אני רופא משפחה – לא יודע להגדיר את צריכת המים שלו. מעבר לזה, אגוד רופאי המשפחה הודיע שהוא לא רואה את תפקידו בחיים כקובע הנחות לצרכי - - -
היו"ר יצחק וקנין
סליחה רגע. אני מבין שהחלטת הוועדה לא הייתה ללכת לרופא משפחה.
תמי שור
אלא אם הפרוצדורה שמדברים עליה היא לצורך רשימת הזכאות בביטוח לאומי, מעבר לרשימה של הביטוח הלאומי לא עושים שום בדיקה נוספת. היא אוטומטית עוברת לתאגידי המים. אני לא יודעת על מה מדובר.

<(היו"ר משה גפני, 13:45)>
קריאה
למה אתם ניגשים למשרד הבריאות אם זה בוטל בכלל?
תמי שור
לא דורשים ממשרד הבריאות. אני לא יודעת על מה מדובר.
יצחק וקנין
אבל רבותי, הנציבות אומרת במפורש שההחלטה בוטלה.
שגית אפיק
החלטת הוועדה הייתה על רשימת זכאים מוגדרת, רשימה סגורה של נכים. היה סעיף נוסף, מעין סעיף סל, שלגביו השתתפה נציגת משרד הבריאות שאמרה שישנם חולים במחלת עור שיש להם זכאות לתוספת מים בשל מחלתם – זה סעיף הסל.

הייתה התייחסות ויש גם תכתובת ענפה בנושא הזה שמדובר ב-2,200 חולים שמכוח סעיף הסל הזה הם זכאים. אין צורך בפנייה לרופא משפחה, הזכאות היא אוטומטית והכמויות קבועות, הכול קבוע. עכשיו, מי אמר שמשרד הבריאות לא מקיים את ההחלטה?
ישראל הבר
זה על פי פניית ציבור שהגיעה לנציבות שוויון. אנחנו גם בדקנו את הנושא עם משרד הבריאות והם אישרו שהם לא מסוגלים לקיים את ההחלטה.
מיקי דור
גם ועדת השיקום של משרד הביטחון נתנה תשובה זהה – היא לא מסוגלת - - -
תמי שור
זה לגבי נכי צה"ל. בסדר, זה סיפור אחר.
יצחק וקנין
כל נושא הצריכה, אני מבין, איננו כבר - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, רק רגע. חבר הכנסת וקנין, יש לך הצעה?
יצחק וקנין
יש לי הצעה לרשות המים לגבי מה שהם הביאו אלינו היום: שני הסעיפים הראשונים, הראשון והשני, אנחנו מוכנים להצביע עבורם. לגבי שאר הסעיפים – תנו לנו שבועיים לאותה ועדה, אולי נגיע איתם להסכמה. אני מעריך שנוכל להגיע איתם לסכמה. אני יודע שהם לא יסכימו. אבל אם לא – אני מציע שייקחו את כל הדבר הזה - - -
תמי שור
אדוני היושב-ראש, אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אני מתנצל, יש לי בעיות גם עם תעריפי החשמל. אני מבקש לדעת – תכף אני חוזר לעניין הזה – אני מבקש לדעת, הנושא של החוק ושל ההחלטות של ועדת הכספים לגבי הנושא של ההנחות בתעריפים לנכים וכל מה שנילווה לעניין, האם זה מתבצע או לא מתבצע?
תמי שור
הרגע סיימנו את הדיון בנושא.
היו"ר משה גפני
אבל הם טוענים שלא.
יצחק וקנין
אין יותר משרד הבריאות, לא צריך. זה נאמר במפורש: יש רשימה שהולכת לביטוח הלאומי ובזה נגמר העניין.
שגית אפיק
דבורה, מה התלונות? האם את יכולה - - -
היו"ר משה גפני
מה אנשים אומרים?
דבורה לילך יפת
שהאנשים פונים לתאגידי המים ואומרים להם שהם לא מופיעים ברשימות או שהם לא קיבלו בכלל רשימות. כשאני מבררת עם רשות המים והם עושים בדיקה קצת יותר מעמיקה, מתברר שהם מופיעים ברשימות.
היו"ר משה גפני
אז למה לא נותנים להם את ההנחות, אתם יודעים לענות?
תמי שור
אדוני היושב-ראש, 247 אלף זכאים יש בתוך ההסדרה הזאת. 70% מהם זוהו בוודאות שמית ולפי כתובת ויקבלו בוודאות את ההטבה גם רטרואקטיבית. אם לא קיבלו עד היום – יקבלו בחשבון המים - - -
היו"ר משה גפני
טוב. משרד הבריאות לא רלוונטי לעניין?
יצחק וקנין
לא, לא רלוונטי.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני רוצה לסכם את העניין הזה רגע. יש תלונות שמגיעות למוסד לביטוח לאומי?
דבורה לילך יפת
כן.
היו"ר משה גפני
אני יכול לקבל שתיים-שלוש תלונות כאלה? תעבירי לוועדה. אני אכביר את התלונות האלה אליכם, אני אתן לכם שבועיים או 10 ימים ותתנו תשובה.
תמי שור
בשמחה.
היו"ר משה גפני
למה הם לא קיבלו או שתגידו שהם קיבלו וממתי קיבלו – אני רוצה לדעת. הנושא הזה של תעריפי המים, כמו העלאת התעריפים גם בדברים אחרים, בוועדה כאן זה דבר שאנחנו לא נעבור עליו לסדר היום, אנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר היום.

יש לנו השגות כוללות על כל העניין של תעריפי המים. אנחנו מרוגזים עד היום ואנחנו נשתדל לתקן את זה כשהפיקוח על המים יצא מוועדת הכספים. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו מתנגדים לזה. אבל הגעתי לכל מיני פשרות בדרך.

אם יתברר לי שהפשרות שהגעתי אליהן, שהן לא לרוחי, גם הן לא מקוימות – אני הופך להיות חיה פצועה בגלל שאני ויתרתי לאגף התקציבים על הפיקוח על תעריפי המים בגלל שהקואליציה הכריחה אותי. אם יתברר שהנכים לא מקבלים הנחות שנקבעו בחקיקה ופשוט יושבים באגף התקציבים או ברשות המים באיזה חדר ואומרים: גפני הזה, אנחנו עובדים עליו – חבל על הזמן. אני לא רוצה לאיים.
תמי שור
אנחנו מאוד נשמח, כשתקבל את התגובות הטובות, שתיתן את המילה הטובה לאלו שעשו - - -
היו"ר משה גפני
תמיד אמרתי עליכם דברים טובים. תמיד אמרתי עליכם דברים טובים.
אלון מסר
היושב-ראש, חשוב לי גם לומר - - -
היו"ר משה גפני
כן, מה חשוב? באיזה חדר אתם עושים את זה כשאתם צוחקים עלי?
אורי אריאל
בחדר הישיבות הכי גדול כי כולם רוצים להיות.
אלון מסר
חשוב לי להגיד שהתקציב לנושא הזה עבר וכמו שרשות המים אומרת, התחזיות שאנחנו מקבלים הן שיהיה ניצול מאוד גבוה של התקציב כמו שאמור להיות. אנחנו נשמח לראות את הנתונים - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל ה-42 מיליון זה כבר לא הגג. הגג הוא כבר 60 מיליון בעקבות החקיקה, את זה סיכמתי עם שר האוצר.
אלון מסר
כמדומני, התחולה של החקיקה היא מינואר 2013, אם אינני טועה. נכון לשנה הזאת מדובר על 42 מיליון.
היו"ר משה גפני
אתה צודק, בסדר, מקובל עלי. לגבי נכי צה"ל, מישהו יודע?
מיקי דור
לצורך שעורי הבית פה, דיברתי עם ד"ר עידו כץ, הרופא הראשי של משרד הביטחון, והוא אמר לי שאין לו שום דרך לקבוע מי מהם – מקצועית, אני מדבר – ולכן, נכון לעכשיו, זה לא קיים.
היו"ר משה גפני
איך מגיעים לפתרון לזה? אני הבטחתי שנעשה מאמץ להכניס אותם אבל הוא אומר שאין אפשרות מקצועית.
מיקי דור
מבחינה מקצועית אין אפשרות, אבל ההצעה היחידה שיכולה לעלות היא אחוז נכות גבוה מאוד או אבחנות מסוימות. זה הדבר היחידי.
היו"ר משה גפני
לי נאמר שנכי צה"ל יכולים להיות בקריטריון הזה של הסכום שעליו אנחנו מדברים. אני אבקש להכניס את נכי צה"ל ב-1 בינואר 2013.
אבנר עורקבי
סליחה, גפני, אני מדבר גם בשם נכי צה"ל. ביקשו ממני.
היו"ר משה גפני
קצרה, כן.
אבנר עורקבי
נכי צה"ל, הנכים הקשים, לפחות לנכים הקשים שיש להם אותו צורך כמו לנכים - - -
היו"ר משה גפני
אתה יכול להביא לי נתונים?
אבנר עורקבי
אני יכול להגיד לך שהכמות של הנכים האלה היא בסביבות 4,000-3,000 נכים בסך הכול בתוך כל המסגרת של נכי צה"ל. היושב-ראש היה איתי בדיון הקודם והוא דיבר אתכם וביקש להכליל – הוא לא יכול להגיע היום ולכן הוא ביקש ממני להזכיר את זה – לפחות להכניס את הנכים הקשים, בערך 4,000 נכים, למסגרת כי הם צורכי מים, הם לא שולטים על סוגרים, הם צריכים אותו דבר - - -
היו"ר משה גפני
טוב, אני הבנתי. אני לא הולך לעשות את זה עכשיו בגלל שלא קבענו את זה בסדר היום אבל אני אבקש לתקן את ההחלטה של ועדת הכספים. אני רוצה מכם את הנתונים: על אלו סדרי גודל מדברים. אם זה בתוך המסגרת הזאת, אז לקראת ינואר 2013 להכליל את - - -
תמי שור
לא רשות המים, אדוני. לרשות המים אין מידע על הנושא הזה.
מיקי דור
תשאל את ד"ר עידו כץ, להזמין - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש מכל הגורמים הנוגעים בדבר שאם זה יחרוג תקציבית ממה שסיכמנו אז נצטרך ללכת רק על הנכים הקשים. אם זה לא יחרוג תקציבית – אני רוצה להכליל את נכי צה"ל בעניין הזה, אם זה נמצא במסגרת התקציבית, מ-1 בינואר 2013. עוד דבר, אתם מתכוונים להעלות את תעריפי המים?
תמי שור
כרגע יצאו תעריפי המים ל-2013 לשימוע עמדות הציבור. כרגע התעריפים שמופיעים שם, מופיעים עם העלאה בסדר גודל של 2.2% אבל לאחר שימוע הציבור זה יכול להשתנות לכל מיני כיוונים.
היו"ר משה גפני
למה אתם רוצים להעלות את זה? יש עוד כמה תאגידים שצריכים משרדים מפוארים? למה אתם רוצים להעלות את זה, לא ירד גשם, לא התפללנו?
יעקב אדרי
אין מספיק גשם.
היו"ר משה גפני
התפללנו. נכון, איציק?
יצחק וקנין
הבעיה שלהם היא שהם צריכים לכסות את ההוצאות של כל ההתפלה.
היו"ר משה גפני
בכמה להעלות את זה?
קריאה
ההעלאה הזאת לא נשארת בתאגידים, היא עוברת למקורות.
תמי שור
רק 2% מהעלייה זה המדד.
היו"ר משה גפני
מתי זה אמור לקרות?
תמי שור
ב-1 בינואר 2013 יכנסו לתוקפם התעריפים.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון לשר האוצר ולשר האנרגיה והמים ולבקש מהם שלא יעלו את התעריפים. זה לא הזמן להעלות תעריפים. גם מה שנאמר פה מקודם, גם על החקלאות ועל התעשייה וגם הנושא הזה של התעריפים.
יעקב אדרי
הרב גפני, זה יתאים להם עד הבחירות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
דבורה לילך יפת
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להוסיף משהו.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
דבורה לילך יפת
בהחלטת ועדת הכספים בנוסחה הקיים נכללו כל מי שנקבעה לו נכות רפואית של 70% ומעלה. כשהעברנו את הנתונים לרשות המים, גם בתיאום עם האוצר ועם כל הגורמים, העברנו רק את מקבלי נכות כללית.
אני אומרת שלפני שמכניסים את נכי צה"ל שבכלל לא מופיעים בהחלטה, יש נכי עבודה, נכי איבה – זאת אומרת, כל מיני - - -
שגית אפיק
החוק נותן סעיף הסמכה רחב יותר ואפשר יהיה במסגרתו לבחון את סוגי האוכלוסיות שצריך עוד להכניס. מה שאמר היושב-ראש זה שהוא חושב שצריך לנסות להכניס את נכי צה"ל - - -
דבורה לילך יפת
בסדר, אנחנו לא מתנגדים, אני רק אומרת שיש לנו גם אוכלוסיות נוספות - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, רגע, אני אתן לכם לדבר – באמת נראה לי פה שאנחנו נשב עד הלילה – אני מבקש, ואני לא מתכוון להפר את הסיכום שלי גם במסגרת החקיקה וגם במסגרת השיחות שלי וההחלטות עם שר האוצר, אנחנו לא נחרוג תקציבית. עד עכשיו דיברנו על 42 מיליון, ואני מבין שזה עדיין לא נוצל. לכן, מאוד חשוב לי התלונות והתשובות של רשות המים, אני סומך עליכם שאנחנו נקבל את מלוא הנתונים.

אם אכן אנחנו עומדים במסגרת הזאת של 42 מיליון, לפי מה שנאמר כאן אנחנו נגיע למסגרת הזאת מכיוון שהתביעות והדרישות הן אכן באופן מלא – אז נשאר לנו להכליל את הנכים הנוספים ובראשם את נכי צה"ל. כשהתקיימו הדיונים אני הייתי בטוח שנכי צה"ל יכללו.
אבנר עורקבי
זה לפי שר"מ – זה לא לפי נכות.
היו"ר משה גפני
אבנר, אני לא הולך לפתוח דיון מחדש עכשיו. אני רוצה נתונים.
אבנר עורקבי
אבל היא אומרת לפי נכות – זה לא הולך לפי נכות.
דורון יהודה
אבנר, לנו אין נכות. אנחנו יושבים פה בלי נכות.
דבורה לילך יפת
זה גם לפי נכות.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לקיים את הדיון הזה עכשיו, זה לא רלוונטי.
אבנר עורקבי
זאת אומרת שאנחנו בחוץ. כלומר, אני בחוץ והוא בחוץ.
היו"ר משה גפני
לא, לא. אני מבקש את הנתונים הללו, אנחנו נמשיך את הדיון לגבי הנושא הזה. לגבי העלאת התעריפים – אמרתי שאני מתנגד לזה בכל תוקף. אני לא רוצה שהתעריפים יעלו. אני מתכוון לדבר עם שר האוצר ולדבר גם עם שר האנרגיה. אנחנו לא מסכימים לעניין הזה. אין סיבה.
אלון מסר
להוסיף משהו לגבי התעריפים ולחדד את הסוגיה. כרגע יצאה לשימוע עלייה של 2.2%. יש עדיין אפשרות שתצא לשימוע עוד עלייה של כאחוז שכרגע נדון בנושא במועצת רשות המים.
היו"ר משה גפני
זה יהיה 3%? 3.5%?
אלון מסר
כן, ישנה אפשרות כזאת.
אורי אריאל
בגלל החשמל יעלו תעריפי המים.
אלון מסר
ישנה אפשרות כזאת ודווקא אנחנו חושבים שלאחוז הנוסף – משרד האוצר – אין שום הצדקה ואנחנו מנסים - - -
היו"ר משה גפני
מה?
אלון מסר
אין הצדקה לגבי העלאה של האחוז הנוסף. אני מעריך שלקראת דצמבר יהיו תוצאות של התהליך הזה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. זאת אומרת, אתם גם בעד העלאת תעריפי המים ב-2.5% וגם אתם יוצאים נחמדים בגלל שאתם נגד להעלות באחוז נוסף. זה רעיון לא רע.
אלון מסר
אנחנו בעד העלאה מינימלית ככל האפשר. לנסות למזער את העלייה ככל האפשר - - -
היו"ר משה גפני
כן, הבנתי. אני נגד ההעלאה הזאת עכשיו. בתקופה הזאת היא העלאה רעה. אי אפשר לעמוד בעניין הזה, מספיק. גם הנושא של תעריפי החשמל, גם תעריפי המים, גם הנושא של המזון – אנחנו לא נסכים לעניין הזה. בבקשה, נציבות שוויון זכויות עכשיו משפט בגלל שאני בזה מסכם.
ישראל הבר
אנחנו פשוט מבקשים שיימצא פתרון לאנשים שזקוקים למים, לנכים שזקוקים למים, שהם לא מקבלי קצבאות. אם משרד הבריאות לא מסוגל לתת פתרון אז צריך למצוא פתרון אחר.
היו"ר משה גפני
אבל עשינו סעיף.
ישראל הבר
משרד הבריאות הודיע שהוא לא מסוגל לקיים את הסעיף הזה, אדוני.
היו"ר משה גפני
צרכן זכאי שמשרד הבריאות קבע את זכאותו בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות הוא זכאי להנחה.
ישראל הבר
משרד הבריאות לא מקיים את זה והוא מודיע - - -
היו"ר משה גפני
אתם לא יכולים לקיים את זה? הייתה פה - - -
מיקי דור
ד"ר אוסנת לוקסנבורג הייתה - - -
היו"ר משה גפני
כן, היא אמרה שיש כאלה שהם חולי - - -
מיקי דור
חולי דיאליזה. אני בדקתי את זה – יש חולת דיאליזה אחת ואני אישרתי לה. זה אדם אחד.
היו"ר משה גפני
לא, היו כמה.
ישראל הבר
יש מחלות עור, אדוני.
שגית אפיק
אבל מי שמתקיימים בו נסיבות מיוחדות – אתם יכולים לבדוק - - -
היו"ר משה גפני
הייתה מחלת עור, היו מחלות שדובר עליהן כאן בישיבות. בבקשה, אתה רוצה להגיד משפט?
דורון יהודה
סליחה, גפני, ההנחות שניתנו – קודם כל, תודה רבה לך על העשייה - - -
היו"ר משה גפני
עזוב את זה עכשיו, אנחנו בלחץ.
דורון יהודה
אני מחזיק פה חשבונות של נכים שמגיעים ל-1,000 שקל בעקבות כל העליות האלה בגלל הצרכים שלהם. אם מישהו נותן לנכים 18 או 19 שקלים הנחה הוא פשוט עושה צחוק מאותם נכים. הנכים האלו לא יכולים להתקיים.

דבר נוסף שדיברתם עליו בדיונים הוא שאם קרה לאדם פיצוץ בבית והוא לא גילה אותו ופתאום גילה צריכה של קובים נוספים, הוא משלם קנסות על הקובים מעבר. הוא לא ידע שיש נזילה והוא גילה פתאום נזילה.

אני אתן לכם פה דוגמה: נזילה שהייתה אצלי בבית בחיוב של 3,000 שקלים - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש להעביר את זה לרשות המים עם העתק אלינו. מנהל רשות המים אמר כאן בדיון בוועדה שהוא יפתור את הבעיה הזאת של הנושא של הנכים עם הקנסות ועם כל מה שנילווה לעניין הזה, הוא אמר כאן בוועדה. אני מבקש להעביר את זה לרשות המים ולהעביר העתק אלינו ונראה אם יש בעיה. אבנר, משפט אחרון.
אבנר עורקבי
אני פעם ראשונה מקבל את הדבר הזה שמונח לך על השולחן. עיריית רמת גן בכלל לא רצתה להיכנס להסדר ועד לפני כמה חודשים שילמתי 200 שקל חודשיים. זה עלה ב-400. אז אני לא יודע איפה אנחנו יכולים לעמוד, הן בחשמל שזה בערך 1,600 וזה מתוך קצבה של 2,400 שקל. אני חושב שמן הדין שוועדת הכספים תחשוב שוב לתת לנו קצת יותר הנחה או אפילו לפטור אותנו לגמרי מזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותי, אני רוצה לסכם את שלושת הדברים: לגבי הנושא הראשון של כללי המים. הגענו להסכמה בין דב אמיתי לבין אבו וילן שאת שני הכללים הראשון אפשר לאשר ואת הכלל השלישי אי אפשר לאשר.
תמי שור
אנחנו מעבירים את הכללים כחבילה אחת.
היו"ר משה גפני
רק חבילה אחת? זאת אומרת שאם אנחנו נפצל את זה לא תסכימו?
תמי שור
לא.
היו"ר משה גפני
הפתעת השנה.
אבשלום וילן
הצעתי - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אבו, אני לא ממשיך יותר. אני הולך לעבוד בחקלאות.
קריאה
אתה תהיה הנשיא, אתה תהיה הנשיא.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה כבר נכנס לקטגוריה שהיועץ המשפטי לממשלה הנחה שלא להצביע על זה לפני הבחירות בגלל שאני רואה פה מחלוקת ממאוד-מאוד קשה ויכול להיות שרוצים שאנחנו נאשר את זה כדי שנצביע - - -
אורי אריאל
יכול להיות שאנשי השמאל שותים יותר מים מאנשי הימין.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אנחנו דוחים את ההצבעה. זה במחלוקת, אני הייתי בטוח שיש הסכמה. דיברתי עם אבו וילן, קיבלתי במכתב של קושניר שאבו וילן מסכים. בסדר, אז ללכת עם אבו וילן נגד דב אמיתי לא נורא – אבל ללכת נגד שניהם? מה, אני נראה לכם כזה בריון?
אבשלום וילן
אבל גפני, אם וקנין יעמוד בראש צוות תוך שבועיים - - -
היו"ר משה גפני
אז הקמנו את הצוות. בבקשה, תשבו שם.
אבשלום וילן
אין בעיה לגמור את זה.
יצחק וקנין
אני מציע להעביר את שני הכללים הראשנים.
אבשלום וילן
המחלוקת לא גדולה.
זאב אחיפז
לא. המחלוקת היא משמעותית. ישבנו עם הצוות, הייתה פה אי הבנה. הסיפור של הנושא האזורי לא עלה בצוות. הצוות רצה - - -
יצחק וקנין
עלה. מה זה "לא עלה"? אתה אומר לי שלא עלה? איך לא עלה? הגבר הראשון שדיברנו עליו היה הנושא הזה.
זאב אחיפז
דיברתם על פול ארצי ואני הסברתי למה פול ארצי - - -
יצחק וקנין
זה היה בחדר של טמיר?
אבשלום וילן
אני נותן פה את מילתי, אם חבר הכנסת וקנין, אני ודובי - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, אני מצטער. רק שנייה. אורי, אני לא שולט היום על הישיבה, תאמין לי, בגלל הפלאפון שלך כל הזמן. אתם רוצים שאני אביא את זה? אני מבקש לשבת עם חבר הכנסת וקנין ועם הצוות שהוקם. שבו עוד פעם, יש מחלוקת על העובדות. אני לא יכול להגיד שמה שאומר חבר הכנסת וקנין הוא לא נכון. אני לא יכול להגיד דבר כזה, אין לי סמכות גם להגיד, במיוחד שמיניתי אותו.

אני מבקש שתשבו, תנסו להגיע להסכמה. אומר גם אבו וילן, אני שומע אותו ברקע, הוא אומר שהמחלוקת היא לא גדולה, אפשר להגיע לפתרונות. אני לא אצביע נגד דעת החברים. אתה יודע מה? אם אתם רוצים שאני אצביע – אני מצביע. אני אביא את זה עכשיו להצבעה.
זאב אחיפז
אני לא אומר לך אם להביא את זה להצבעה או לא.
היו"ר משה גפני
אני אביא את זה להצבעה – זה נופל ככה על המקום.
זאב אחיפז
מה שאני מנסה להסביר זה שהנושא האזורי, של הפול האזורי או של הרישיון האזורי, הוא משהו שאנחנו מאפשרים ונאפשר אותו בשנת 2013. זה לא תלוי בנו, לא אנחנו קובעים אזור. זה דבר שנמצא על השולחן וגם האנשים יודעים - - -
אבשלום וילן
זאביק, אנחנו יכולים - - -
היו"ר משה גפני
די, די. אני לא יכול יותר - - -
אבשלום וילן
אל תהיו עקשנים. החקלאים הולכים להפסיד עכשיו 20 מיליון - - -
זאב אחיפז
אנחנו הבאנו את זה רק בגלל בקשה של - - -
היו"ר משה גפני
אני יכול לבקש ממך בקשה, ערב הפריימריז?
אבשלום וילן
אתם סתם מתעקשים.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, אבו. אני מבקש שתשבו עם הצוות הזה עוד פעם. אם לא תגיעו להסכמה – לא תגיעו להסכמה. אבל אם תגיעו להסכמה – אני אביא את זה להצבעה. אני מבקש שתשבו כדי להגיע להסכמה. אני מבקש גם מהצד הזה וגם מהצד הזה להגיע לפתרון בגלל שיש פה גם הטבות בכללי המים.

אבו צודק בעניין, שאם יש חלק שם שלא יאושר – את זה גם אתה אומר - - -
דובי אמיתי
אבל מה אנחנו צריכים להחזיק בני ערובה? כולם מסכימים - - -
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לפתוח דיון עכשיו לגבי בני ערובה? עכשיו דיון חדש. אני לא הולך לדון בזה. די כבר. לבני ערובה עכשיו הגעתם. נגמר, אני לא מסכים.
תמי שור
אדוני היושב-ראש, רק שיהיה ברור , מה שאומר פה - - -
היו"ר משה גפני
אני מאבד את הסבלנות. אני מבקש שתשבו.
תמי שור
אנחנו נשב, רק אותם יישובים שסיימו את ההקצאה שלהם המים שלהם ייסגרו. זאת הייתה ההחלטה של חוסר ההחלטה הזאת, זה המצב.
היו"ר משה גפני
איציק, אפשר לשבת השבוע?
יצחק וקנין
כן. אני מוכן כבר מחר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתם יושבים עם חבר הכנסת וקנין. מי עוד נמצא בצוות?
יצחק וקנין
אני, שי חרמש ושכיב שנאן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה מוכן לשבת מחר?
יצחק וקנין
אני מוכן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתם תשבו ואני רוצה שתגיעו לפתרון אתם הרי לא נגד החקלאים, אתם בעד החקלאות. נכון או לא נכון?
דובי אמיתי
שיפתחו את המים בינתיים עד הדיון.
תמי שור
דובי, יש גבול - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. זה לגבי הסעיף הראשון: אתם יושבים עם חבר הכנסת וקנין ואם אפשר להגיע להסכמה מהר – צריך להגיע להסכמה מהר.

לגבי הנושא של התעריפים, ההנחות לנכים: אני מבקש את התלונות. אני אעביר את זה לרשות המים ואני מקווה שאכן מה שהם אומרים נכון ואנחנו מתקדמים לעניין הזה של מילוי המכסה של הזכים להנחות ושהם אכן מקבלים כפי שאת אומרת. אני סומך עליכם בעניין הזה שאכן אנחנו נגיע לפתרון ואכן כולם יהיו בפנים.
לגבי נכי צה"ל והנכים הנוספים – אני מבקש את הנתונים על אלו סדרי גודל אנחנו מדברים ויכול להיות שאנחנו נעשה ישיבה נוספת לגבי הנושא הזה, לגבי הנושא של נכי צה"ל, אסירי ציון וכל מה שנילווה לחלק הזה.

לגבי העלאת התעריפים, ועדת הכספים – מי נמצא פה? אורי אריאל ויעקב אדרי. יש עוד מישהו? וקנין – ועדת הכספים מתנגדת להעלאת התעריפים בעת הזאת. בתקופה הזאת שבה אכן יש העלאות תעריפים גם בחשמל וגם במזון וגם בכל מה שנילווה לעניין הזה – אני מבקש שהכול יעמוד בבחינה מחודשת ולא להעלות תעריפים.

אני אפנה גם לשר האוצר, כפי שאמרתי, ולשר האנרגיה ואני מקווה שההעלאה תידחה, אם היא תתקיים בכלל. אני מודה לכולם על הדיון כאן.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:05.>

קוד המקור של הנתונים