ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/10/2012

תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 19 לשנת הכספים 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1207>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ג בחשון התשע"ג (29 באוקטובר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 19 לשנת הכספים 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי

שכיב שנאן

עתניאל שנלר
מוזמנים
>
אורלי עדס - מנהלת כללית, ועדת הבחירות המרכזית

עמרי שניידר - עוזר בכיר למנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית

יפה בן אליהו
​–


גיורא פורדס
​–
מנהל מרכז המבקרים, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 19 לשנת הכספים 2013>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הצעת תקציב לשנת הכספים 2013. על פי חוק הבחירות לכנסת סעיף 134 אנחנו נדרשים לאשר את הצעת התקציב של ועדת הבחירות. מה יקרה אם לא נאשר את התקציב? הבחירות יידחו?
אורלי עדס
על אחריותכם הגדולה.

מונחת לפניכם הצעת התקציב לשנת 2013, שהיא שנת בחירות, אבל היא כוללת גם את תקציב הוועדה לפעילות השוטפת. בשנה שוטפת התקציב שלנו עומד על משהו כמו 11 מיליון שקלים, שהם נכללים בתקציב הזה. כיוון שהבחירות יהיו ב-22 בינואר ועדיין יש לנו 11 חודשי פעילות שוטפים, אז הצעת התקציב הנוכחית כוללת גם תקציב הבחירות וגם את הפעילות השוטפת.
היו"ר משה גפני
זה מסביר את הגידול בתקציב או שזה רק חלק?
אורלי עדס
זה חלק. ההצעה עומדת על 246 מיליון ו-781,000 שקלים. אנחנו נעשה, כפי שנהגנו בעבר, להימנע מלהגיע לתקרת ההוצאות. נחסוך במקומו שניתן, אבל אנחנו חייבים ליצור רשת ביטחון של 100% בתקציב שלוקחת כל תרחיש אפשרי בחשבון. לפעמים יש דברים לא צפויים שדורשים תקציב מיוחד.

הגידול נובע מכמה סיבות עיקריות. יש גידול במספר הקלפיות. המספר, כולל הרזרבה, הוא מעל 1,500 קלפיות. הגידול הזה משליך באופן ישיר על כל אחד ואחד מסעיפי התקציב: עובדי יום הבחירות, שזה סעיפים רבים בתקציב, אז מטבע הדברים איפה שיש גידול במספר הקלפיות יש יותר בעלי תפקידים; זה משליך בעקיפין על סעיף ההובלות - ככל שיש יותר קלפיות וריכוזי קלפיות המסלולים גדלים, הצירים גדלים ונדרשים יותר ימי הובלות; הדפסות - - -
היו"ר משה גפני
יש יותר קלפיות ממה שהיו בבחירות הקודמות?
אורלי עדס
כן.
היו"ר משה גפני
בכמה?
אורלי עדס
יש למעלה מ-1,000 קלפיות, וכולל הרזרבה זה יותר מ-1,500.
עתניאל שנלר
ממה נובע הגידול?
אורלי עדס
מהגידול באוכלוסייה.
עתניאל שנלר
לא פיזור גיאוגרפי, גידול באוכלוסייה.
אורלי עדס
גם. יש גם גידול באוכלוסייה, שאם מחלקים את זה למספר המקסימלי בקלפי זה משקף משהו כמו 650 קלפיות נוספות. אבל מעבר לזה יש התפתחות גיאוגרפית - בכל עיר נוספים אזורים חדשים ומרוחקים והמטרה היא, כמובן, לאפשר לכל אחד להצביע בנוחות מרבית. זה חלק מהשיקולים. זה לגבי הגידול, שמשפיע על כל הסעיפים. רק כדי לסבר את האוזן, זה משפיע אפילו על תקציב ההדפסות. ככל שיש יותר קלפיות צריך להדפיס יותר טפסים מכורח החוק, וזה מתבטא בהוצאה.

דבר נוסף שמבטא את הגידול, להבדיל מכל משרד אחר שמגיע לכאן בכל שנה ומביא לידי ביטוי את הגידול בהצמדות מדד ותוספות שכר במשק, ואז זה באופן הדרגתי בכל שנה, אצלנו זה גידול של ארבע שנים, כשהצמדות השכר, הסכמי השכר ותוספות הוותק מאז שנת 2009 עומדים על תוספת של כ-18%. לגבי הצמדות מדדים מצטברים – יש תוספת של 11.3% שהצטברו במהלך ארבע השנים האחרונות ולא רואים את זה באופן מדורג אלא בבת אחת.
כמו שאמרתי, התקציב הזה מאחד בתוכו ברוב סעיפי התקציב את התקציב השוטף, אבל יש גם שלושה סעיפים שלא היו בשנת 2009 בתקציב השוטף, הם נוספו לתקציב שלנו בשנת 2010 ומאז הם בתקציב השוטף והם חלק מהתקציב הנוכחי.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
אורלי עדס
סעיף 157, שכולל: הדרכה, השתלמויות, רווחת עובדים לצוות הקבוע; סעיף 158, שנדרשנו להוסיף אותו בשנת 2010 לפיצויים לעובדים שפורשים. כמובן שאם לא פורשים לא נעשה שימוש בכסף הזה; סעיף 160 – הוצאות מערכת מרכב"ה, שזו מערכת רוחבית במדינה.
היו"ר משה גפני
נעבור סעיף-סעיף. מי מכין את התקציב אצלכם?
אורלי עדס
אנחנו, הצוות של הוועדה, בוחן את הצרכים, בוחן את התקציב מהפעם הקודמת, את תוכניות העבודה וכו'. הוא מגבש הצעה, זה מובא לשלושה פורומים בוועדת הבחירות: ועדת המשנה לענייני כספים - - -
היו"ר משה גפני
מי עומד בראשה?
אורלי עדס
אלה חברי ועדת בחירות, שהם נציגי סיעות.
היו"ר משה גפני
מי עומד בראש ועדת הבחירות?
אורלי עדס
עורך הדין סהר פינטו, שהוא נציג סיעת קדימה. יש בה שישה חברים. אחרי שהוועדה דנה ומחליטה על שינויים כאלה או אחרים זה מגיע לנשיאות הוועדה, שזה יושב-ראש ועדת הבחירות, במקר הזה השופט אליקים רובינשטיין, וארבעת סגניו. אחרי שהנשיאות מאשרת שוב והחליטה לערוך שינויים כלשהם, זה מובא למליאת ועדת הבחירות בראשות השופט ו-33 חברי הוועדה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, התקציב הזה אושר על-ידי מליאת ועדת הבחירות המרכזית וועדת המשנה וצוות שהכין אותו.
אורלי עדס
בראשית הדרך הצוות מכין ומגבש איזושהי הצעה כללית. בהמשך הוא מציג את זה לכל הפורומים הללו.
היו"ר משה גפני
מתי התחלתם להכין את התקציב הזה?
אורלי עדס
כשהקדימו את הבחירות בפעם הקודמת, במאי. עבדנו על זה יומיים-שלושה. הפסקנו כי חזרנו לפעילות השוטפת.
היו"ר משה גפני
וכבר היה לכם תקציב מגובש?
אורלי עדס
לא, ממש תקציב ראשוני, כללי. התחלנו לעבוד עליו בערב שראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות, לפני שבועיים.
עתניאל שנלר
היה שינוי בין הגשת הטיוטה שלכם במסגרת הכללית לבין הנייר לבין הנייר הזה בסופו של דבר?
אורלי עדס
יש פה ושם שינויים. אנחנו מסבירים, אנחנו מקבלים גם את עמדת החברים. זה עובר שינויים, בוודאי, כי זה בא כהצעה כללית שלנו כצוות. בסך הכול, אנחנו הצוות המקצועי שמכיר את הפעילות של הוועדה, יודע מה תוכנית העבודה, יודע מה הצרכים בשטח. אנחנו בוחנים את ההוצאות שהיו בבחירות הקודמות ואיפה היתה לנו בעיה. אלה דברים שחברי הוועדה לא מודעים להם. כמובן, מסבירים את הכול.
היו"ר משה גפני
את יכולה לעבור סעיף סעיף?
אורלי עדס
יש סעיף בדיקת מקומות קלפי, עם 131,510 שקלים. זה תקציב שמיועד להמשך בדיקת כל מקומות הקלפי ברחבי הארץ. זה נעשה גם בשוטף.
היו"ר משה גפני
את אומרת שמספר הקלפיות גדל בגלל גידול באוכלוסייה.
אורלי עדס
כן. התחלנו בהכנת התקציב לא היו נתונים מדויקים, לא היה שליפת פנקס. יש לנו נתונים כמעט מדויקים שניתנו רק אתמול אבל זה כבר לא משפיע כאן כי התקציב מוכן. כשהתחלנו בהכנת התקציב ובדקנו את הנתונים הצפי היה ל-10,600 קלפיות בערך, ועל זה צריך להוסיף את הקלפיות המיוחדות ואת הרזרבות וכו'. נכון לאתמול, נדמה לי שזה 10,251 קלפיות, כי נעשתה שליפה ראשונה של הפנקס.
היו"ר משה גפני
כמה היה קודם?
אורלי עדס
9,623, נדמה לי.
היו"ר משה גפני
הלאה – הצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל וכלי שיט. יש גידול גדול בהוצאה הזאת.
אורלי עדס
נכון. בפעם הקודמת התקציב עמד על 525,000 שקלים בגלל הערכה לא נכונה שקיבלנו. ההוצאה בפועל עמדה על 700,000 שקלים ומשהו. משרד החוץ העביר לנו דרישה חדשה.
עתניאל שנלר
עלה ל-720,000 בערך, אז זה לא יספיק.
אורלי עדס
ביקשנו ממשרד החוץ לצמצם בהוצאות, כי התקציב הזה כולל הוצאות של גופים שונים לצורך ההצבעה. אנחנו עומדים מולם ומבקשים גם מהם לצמצם ככל הניתן.

הסברה לציבור – כאן יש גידול גדול.
היו"ר משה גפני
למה אי-אפשר להשתמש בסרט הזה?
אורלי עדס
אנחנו יכולים להשתמש.
היו"ר משה גפני
אז למה צריך הוצאה?
שגית אפיק
היא גם מאוד גדלה.
אורלי עדס
אסביר. בפעם הקודמת הפקנו סרט אנימציה, שהוא סרט הסברה לציבור על הליך הבחירות, איפה אפשר לברר וכו'.
היו"ר משה גפני
השתנה משהו מ-2009?
אורלי עדס
בוודאי. היו תיקוני חקיקה מאז ואנחנו צריכים ליידע את הציבור, יש מידע שכולל מועדים וצריך לשנות אותו, ולכן עשינו סרט אנימציה כדי שניתן יהיה לתקן. אנחנו מפיקים את הסרט באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית.
היו"ר משה גפני
למה ב-2009 הסרט עלה 1 מיליון ועכשיו הוא עולה 1.8 מיליון?
אורלי עדס
הוא לא עולה 1.8 מיליון, אסביר את הסעיף. לצורך הכנת התקציב פניתי ללשכת הפרסום הממשלתית כדי לקבל הערכת עלויות לתיקון הסרט בלבד. עד כה אין תשובה סופית ולכן נאלצנו לתקצב גם סרט חדש. מסתבר שזה הופק בטכנולוגיה מסוימת, והחברה שהפיקה לא קיימת. בודקים בלפ"מ האם ניתן יהיה לתקן את הסרט הקיים. הדרישה שלנו היא לתקן, אבל היינו צריכים לקחת את האפשרות שניאלץ בעל כורחנו להפיק סרט חדש.
היו"ר משה גפני
אבל למה הפער הגדול הזה?
אורלי עדס
כי עלות של הפקת סרט חדש עומדת על 800,000 שקל בערך. כמובן שאם נתקן את הסרט לא נשתמש בתקציב והוא יוחזר.
שגית אפיק
סכום שלא תשתמשי בו את מחזירה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. לעשות סרט עלה 1 מיליון שקלים ב-2009. אם הסרט עולה 1 מיליון שקל או פחות, למה עכשיו זה 1.8 מיליון?
אורלי עדס
נשאלה פה שאלה אם התקציב עבר שינויים. זה אחד התיקונים שנעשה במליאת ועדת הבחירות. במליאת ועדת הבחירות נתבקשנו לצאת בקמפיין אינטרנטי לעידוד ההצבעה.
היו"ר משה גפני
מה זה קמפיין אינטרנטי?
אורלי עדס
לערוך קמפיין לעידוד ההצבעה, ולכן תוקצבו כאן 800,000 שקלים נוספים. נפנה ללפ"ם, כבר יש לנו - - -
היו"ר משה גפני
מה זה קמפיין אינטרנטי?
אורלי עדס
קמפיין אינטרנט שמגביר - - -
היו"ר משה גפני
ומי שאין לו אינטרנט, ויש רבים שאין להם?
אורלי עדס
נכון, אבל לרוב האוכלוסייה יש.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים לזה, זה ממש לא שוויוני.
אורלי עדס
מי שאין לו, יש את סרט ההסברה לציבור שכולל גם את עידוד זכות ההצבעה.
היו"ר משה גפני
זה לא היה בפעם הקודמת. אני לא מסכים לזה.
שגית אפיק
יש גם תשדירים ברדיו?
אורלי עדס
בוודאי. לאוכלוסייה שאין לה אינטרנט יש מודעות בעיתונות שאנחנו מפרסמים בכל העיתונים, לכל המגזרים. בנוסף, יש את סרט ההסברה לציבור שמשודר בשלושת ערוצי התקשורת וכולל גם עידוד הצבעה, מלבד המידע על הבחירות. המטרה היא להגיע לכל מקום ולנסות להגדיל את אחוזי ההצבעה.
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב את הקמפיין האינטרנטי.
אורלי עדס
זו היתה בחירה של ועדת הבחירות.
היו"ר משה גפני
את משדרת ברדיו, את עושה סרט - - -
שגית אפיק
ובעיתונים.
אורלי עדס
אי-אפשר להתעלם מהקדמה ומזה שהאוכלוסייה נמצאת באינטרנט.
שגית אפיק
גם בכנסים ופעולות הדרכה יש כמעט הכפלה בתקציב. תסבירי גם את זה?
אורלי עדס
זה מוסבר בדברי ההסבר, ואני ארחיב. כנסים ופעולות הדרכה, והסעיף הבא: שכר עבודה מדריכים. אני חושבת שוועדת הבחירות היא הגוף היחיד במדינה שמגייס במהלך חודשיים וחצי בערך קרוב ל-45,000 עובדי יום בחירות וחברי ועדות קלפי, שמגויסים על-ידי הסיעות. האנשים האלה נדרשים לעבור הדרכה. ההדרכה הזו נעשית בשלושה שבועות אינטנסיביים מאוד, עד חודש. עשינו תהליך של הפקת לקחים. מבחינתנו, זה אחד הגורמים הכי משפיעים על הצלחת הבחירות כי זה בא לידי ביטוי בעבודת מזכיר ועדת הקלפי. האסמכתא לבחירות זה פרוטוקול ועדת הקלפי, שהוא גם מסמך משפטי והוא משמש אותנו לכל דבר ועניין שקשור בתוצאות ובכל בעיה. אלה מסמכים מורכבים, כל הניהול של הקלפי מאוד מורכב, ולכן עשינו תהליך של הפקת לקחים. שינינו את כל מערך ההדרכה על תכניו, על שיטת ההדרכה וכו' ובין היתר, אחת המסקנות היא שכיתות הדרכה שכוללות 40–45 מודרכים הן לא אפקטיביות.
שגית אפיק
אז הקטנתם את הכיתות ולכן יש לך את הגידול.
אורלי עדס
יחד עם זאת, צריך מערך שיעור אחיד שצריך להציג אותו במקרנים וכו'. זה לוקח בחשבון את כל זה, וכמובן שיש גם יותר שעות הדרכה ושכר המדריכים גדל.
שגית אפיק
תקנה 133 - שינית את השם שלה לעומת 2009, ויש לך עוד כמה תקנות כאלה. אפשר לשנות את השם?
אורלי עדס
אתמול בערב דיברתי על זה עם הרפרנט של האוצר, עוד לא קיבלתי ממנו תשובה סופית. המהות לא השתנתה.
שגית אפיק
אני מבינה, אבל אני לא בטוחה שאפשר לשנות - - -
אורלי עדס
היו מונחים ארכאיים, שכבר לא קיימים.
שגית אפיק
איפה שיש שינוי שם תבדקי מולם אם אפשר לעשות את זה. אם לא, תחזרי לשם הקודם.
אורלי עדס
המהות נשארה זהה, רק היו שם מינוחים ארכאיים שכבר לא קיימים.
שגית אפיק
אוקיי.
אורלי עדס
עריכת רצף שידורי תעמולה – שידורי התעמולה בטלוויזיה וברדיו מגושים על-ידי סיעות הכנסת. כל סיעה מגישה לנו את הקובץ שלה, ויש בכל יום מקבץ של שידורים שנקבע בהתאם - - -
היו"ר משה גפני
למה הכסף?
אורלי עדס
אנחנו מקבלים מכל מפלגה את הסרט שלה, וצריך לערוך אותו לרצף שידורי תעמולה.
היו"ר משה גפני
פה אין שינוי בתקציב.
אורלי עדס
לא. אנחנו מקווים שזה לא יעלה יותר. בדקנו קצת את הנושא ונאמר לנו שזה עשוי להספיק. צריך לערוך את קובץ שידורי התעמולה לרצף אחד, להכניס את ההקדמות עם השיקופיות עם שמות המפלגות וכו'.
היו"ר משה גפני
אוקיי, הלאה. גם בסעיף של ישיבות הוועדה המרכזית וועדות המשנה אין שינוי. יש שינוי בסעיף שירותי מנהלה מהכנסת.
אורלי עדס
סעיף שירותי מנהלה מהכנסת כולל את כל ההוצאות שנובעות מפעילות הוועדה בכנסת. מכורח הנוכחות שלנו בבניין אנחנו משלמים ארנונה, דמי אחזקה, תקשורת, רשת אינטרנט, שירותי אירוח של אתר האינטרנט, חיבור עמדות מחשב, שכרי שלי משולם על-ידי הכנסת כי אני עובדת כנסת שמושאלת לוועדת הבחירות. בנוסף, בעבר העסקנו באופן ישיר את עובדי השירותים של הכנסת: ניקיון, תחזוקה, מיזוג וחשמל, שאנחנו לא יכולים להביא מבחוץ. הם באים built-in עם הבניין. בעבר העסקנו אותם באופן ישיר על-ידי הוועדה ושילמנו את שכרם, וזה היה מסעיף 152. היום השתנו ההסדרים מול הכנסת והכנסת תמכור לנו את השירותים. לפי מה שנאמר לנו לא היתה ברורה התמונה בעת הכנת התקציב, עוד לא היה ברור לפי מה יהיה התמחור - האם משעות הבוקר או האם רק אחר הצהרים. כנראה שבסופו של דבר נשלם רק על השירותים בשעות אחר הצהרים. יש מחלקות שמסיימות לעבוד בשעה 13:00 ואנחנו נישא בתשלום מהשעה הזו ואילך.
היו"ר משה גפני
את צריכה להסביר לוועדה מה קרה שבסעיף הזה יש גידול מ-1.4 מיליון ל-5.4 מיליון שקלים. אם זה ירד מסעיף אחר אני מבין, אז זה לא ירד מסעיף אחר.
שגית אפיק
חלק ירד גם מסעיף אחר. היא הסבירה שיש - - -
היו"ר משה גפני
אבל גם בסעיף 152 יש גידול.
שגית אפיק
אבל עיקר הגידול נובע - - -
אורלי עדס
נסביר את הגידול של סעיף השכר. זה נובע מ-18% המצטברים של מקדמי שכר וכו' - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תעשי לי סדר. כנראה התווספו לפה סעיפים, הם היו צריכים לרדת מאיזשהו מקום. מאיפה הם ירדו?
אורלי עדס
לקחנו 20 משרות מלאות מסעיף 152.
היו"ר משה גפני
לא ירד.
שגית אפיק
ירד, 20 עובדים.
אורלי עדס
הסעיף למעשה, אילו לא כל התוספות וההצמדות – ונסביר בסעיף 152 למה יש בו תוספות - היה מבטא ירידה, כי 20 משרות מלאות הועברו מסעיף 152 לסעיף 138, כי בעת הכנסת התקציב לא היה ידוע כיצד הכנסת תתמחר את השירותים. לקחנו בחשבון שאם זה יהיה אחר הצהרים זה יהיה מחצית מ-20 המשרות, אבל בנוסף יש מבצעים מיוחדים לוועדת הבחירות שדורשים אלפי שעות עבודה נוספות בהעסקה לפי שעות של עובדי הכנסת, וגם זה נכלל כאן. אנחנו מקווים ש-20 המשרות האלה יכסו את הזה. כמובן שאם הכנסת תתמחר את העלויות במחיר יותר נמוך שוב יישאר עודף ונשיב אותו. מה שלא ייעשה בו שימוש נשיב.
שגית אפיק
מה השתנה בתנאים שאתם משלמים השנה בשירותים לעומת מה ששילמתם לכנסת ב-2009?
אורלי עדס
ב-2009 שילמנו בפעם הראשונה ארנונה, גם לשטחים של המשרדים הקבועים וגם לשטח החדש. עכשיו אנחנו במעבר לקומת הסיעות כי מטה הוועדה מתרחב, אנחנו מקבלים את קומת הסיעות ומשלמים את הארנונה שם.
משנת 2010 אנחנו משלמים השתתפות בנושא גלישה ברשת האינטרנט של הכנסת, שירותי אירוח לאתר שלנו, שנמצא בכנסת. כמעט מחצית מהסעיף הזה מתומחר ממש - - -
היו"ר משה גפני
את אומרת שאם היה נשאר אותו הסכם שכר בסעיף 152, שם המחיר היה יורד.
אורלי עדס
המשרות האלה ירדו. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר זה יעלה יותר, הכול תלוי איך הכנסת תתמחר את זה בסוף.
עתניאל שנלר
בעבר היה מצב שהחזרתם כספים?
אורלי עדס
תמיד, ואנחנו עושים מאמץ. בפעם הקודמת התקציב היה 207 מיליון, ולמיטב זכרוני הביצוע בפועל היה 187 מיליון. אנחנו לוקחים את כל התרחישים האפשריים, אנחנו חייבים מאה אחוז רשת ביטחון. בפעם הקודמת היה את מבצע "עופרת יצוקה", ובשבועיים שלפני הבחירות זה דרש לעשות המון שינויים בשטח – נדרשנו להעסקה של אנשים בשעות עבודה אינטנסיביות ולא צפינו את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים לשנות פה משהו? מה שונה השנה ממה שהיה ב-2009? מה פתאום החליטו לעשות הסכם חדש?
אורלי עדס
זו החלטה של הכנסת. אנחנו יושבים כאן מכוח חוק משכן הכנסת ורחבתו.
היו"ר משה גפני
מי החליט על הסכם חדש?
אורלי עדס
יושב-ראש הכנסת ומנכ"ל הכנסת.
יעקב אדרי
לא רק זה, יש עוד כמה דברים מאוד מעניינים בצורת ההעסקה של העובדים. אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, זה לא ראוי, אבל הייתי מוסיף למה שהרב גפני אמר.
היו"ר משה גפני
אני רק שאלתי. לא אמרתי כלום.
יעקב אדרי
בסדר. כולל ההעסקה שלה, של אורלי.
אורלי עדס
צריך להבין שהסעיף הזה מאפשר לנו לקבל את כל השירותים ולפעול מתוך הבניין. כמובן שאם העלויות יהיו פחותות נשמח מאוד. זו רק הערכה כי בעת הכנת התקציב לא היה ברור באופן מדויק כיצד יתומחרו השירותים. שוב - אילו זה לא היה נעשה כאן היינו מעסיקים את העובדים באופן ישיר לפי סעיף 152, שגם הוא היה גדל משמעותית. זה ירד מסעיף אחר ועבר לכאן. אם השירותים יעלו פחות אז נשמח מאוד. יכול מאוד להיות שזה מה שיהיה, את זה נדע רק בעוד מספר חודשים כי זו פעם ראשונה.
שגית אפיק
עלה כאן העניין של שכר העובדים לפי שעות, סעיף 154.
אורלי עדס
סעיף 154 – שכר עובדים לפי שעות. אנחנו מעסיקים עובדים בשתי מתכונות העסקה: אחת, במשרות תקניות, שהיא יותר מצומצמת; השניה, בשעות עבודה לפי הצורך. הגדרנו משרות שצריך רק לפי שעות עבודה כי אין כל הצדקה לכך שיועסקו במחצית משרה או במשרה מלאה כי אלה תפקידים שצריך אותם לתקופות מסוימות. בפעם הקודמת נוכחנו שהביצוע היה קרוב ל-7 מיליון שקלים לעומת תקצוב של 4.5 מיליון. התקצוב פשוט לא היה נכון. זה נבע ממבצע "עופרת יצוקה" ועוד תרחיש שלא צפינו, שהוא הליך שעשינו בפעם הראשונה, הליך פומבי של גיוס מזכירים. בתוך חמישה ימים הוגשו 17,000 מועמדויות לתפקיד בוועדות. תוך שבועיים ראיינו למעלה מ-25,000 איש, וזה דרש שעות עבודה. אנחנו מתכוונים לעשות את זה גם הפעם, ויש לזה עלויות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, בבקשה.
יעקב אדרי
ועדת הבחירות היא גוף אוטונומי מבחינה חוקית?
אורלי עדס
כן, ועדת הבחירות היא סוג של גוף ציבורי עצמאי, שיש לו צוות עובדים משלו, יושב-ראש משלו, שהוא מקביל לשר ואחראי על תקציב הוועדה, ותקציב עצמאי לחלוטין.
יעקב אדרי
זאת אומרת, יושב-ראש הכנסת ומנכ"ל הכנסת לא מכתיבים לכם דברים או קובעים לכם דברים.
אורלי עדס
לא. הדברים שנובעים מהפעילות שלנו מהכנסת, אז כמובן שיש זכות מכוח חוק משכן הכנסת, שנתונה ליושב-ראש הכנסת, רשאי לקבוע את התנאים לפעילות של הוועדה במשכן, והיא יושבת במשכן למעלה מ-40 שנה.
יעקב אדרי
אני לא מדבר על תנאים. למשל, נושא שכר העובדים – מנכ"ל הכנסת מתערב בעניין הזה?
אורלי עדס
לקבוע את שכר עובדי ועדת הבחירות הוא לא יכול. כמו שוועדת הבחירות לא קובעת את שכר עובדי הכנסת.
היו"ר משה גפני
כולל לא של המנהל.
יעקב אדרי
כולל לא של המנהל?
אורלי עדס
נכון. את זה מחליטה ועדת הכספים של ועדת הבחירות וזה נכלל במסגרת התקציב השנתי שלה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה שמנכ"ל הכנסת יכול לקבוע זה רק התנאים שנמצאים במבנה הפיזי וכמה זה עולה.
אורלי עדס
כן, כי גם לכנסת יש עלויות. ואנחנו מקבלים שיתוף פעולה מהכנסת, קיבלנו בינתיים את כל מה שביקשנו כדי לאפשר לנו לעבוד.
יעקב אדרי
את עובדת כנסת?
אורלי עדס
כן, אני עובדת כנסת 25 שנים ואני מושאלת לוועדת הבחירות. בזמנו זה נדון פה, בוועדה הזו - - -
שכיב שנאן
תוך כדי שמירת זכויות, אני מקווה.
יעקב אדרי
הרב גפני, אם לא היית מתחיל לא הייתי נכנס לעניין הזה.
אורלי עדס
אני לא חושבת שזה חשוב כרגע, יותר חשוב לאשר את תקציב ועדת הבחירות.
יעקב אדרי
אני בכל זאת רוצה לשאול את השאלות כי הדברים מגיעים אלינו. שוב, אם הרב גפני לא היה אומר את מה שאמר - - -
היו"ר משה גפני
לא אמרתי כלום. בסך הכול שאלתי שאלה תמימה.
היו"ר משה גפני
ושאלת במקום, כי בכל זאת הדברים לא - - -
אורלי עדס
צריך לזכור שהמטרה שעומדת לנגד עיני כולנו כרגע היא הבחירות לכנסת ואנחנו צריכים תקציב ולכן התכנסנו כאן.
יעקב אדרי
אני לא מתכונן לדחות את הבחירות, אין לי את הכוח הזה, אבל - - -
היו"ר משה גפני
שאלתי בהתחלה, לפני שהגעת, אם לא נאשר את התקציב אם הבחירות יידחו. אין להם תשובה.
אורלי עדס
אמרנו: על אחריותכם שלכם.
היו"ר משה גפני
כשיהיו העברות מסעיף לסעיף תצטרכי את האישור שלנו?
אורלי עדס
כן, אנחנו מבקשים. זה מכוח סעיף 11 לחוק יסודות התקציב.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם מבקשים?
אורלי עדס
אנחנו מבקשים לאפשר ליושב-ראש הוועדה להעביר מסעיף לסעיף.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתביאו את זה לכאן.
אורלי עדס
אנחנו כמעט לא עושים את זה, ואם יש העברות גדולות – ולמיטב זכרוני היתה פעם אחת או פעמיים שנדרשנו להעברות גדולות - זה בא לכאן לוועדה.
היו"ר משה גפני
אז אני מבקש שזה יבוא לכאן לוועדה.
אורלי עדס
למיטב זכרוני, היתה פעם אחת העברה גדולה, כשבנינו את המרכז הלוגיסטי. הבאנו את זה לוועדה. באופן עקרוני זה כמעט לא קורה, אבל אנחנו מבקשים את האישור, כפי שהיה תמיד, לאפשר ליושב-ראש הוועדה להעביר מסעיף לסעיף.
היו"ר משה גפני
מה זה להעביר מסעיף לסעיף? באילו סדרי גודל?
אורלי עדס
זה אף פעם לא הוגדר מבחינת סכומים.
היו"ר משה גפני
אז אני רוצה להגדיר.
אורלי עדס
אני חושבת שיושב-ראש ועדת הבחירות, שהוא שופט בית המשפט העליון, סביר להניח - - -
היו"ר משה גפני
אני מכבד אותו, זה בסדר גמור, אבל בכל אופן צריך פיקוח של הוועדה כשיש העברות גדולות.
אורלי עדס
כשיש העברות גדולות הן באות לכאן.
היו"ר משה גפני
מי יגדיר את ההעברות הגדולות?
אורלי עדס
זה לשיקולכם. זה אף פעם לא היה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אף פעם לא הייתי יושב-ראש ועדת הכספים בתקופת הבחירות. אורלי, תגידי מה נקרא העברה גדולה.
אורלי עדס
אני לא יודעת לומר לכם לגבי הפרטים הקטנים, מה העבירו בסכום כזה או אחר, אם זה 50,000 שקל או 100,000 או 200,000 או 300,000. אני יכולה להגיד רק על ההעברות הגדולות.
עתניאל שנלר
העבר של מעל 10% בכל סעיף נראה סביר?
היו"ר משה גפני
בסדר. שינוי של מעל 15% בכל סעיף צריך לבוא לוועדה. בסדר?
שגית אפיק
כמו סעיף 11 לחוק יסודות התקציב.
אורלי עדס
בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מברך אתכם על הכנת התקציב, אני מברך אתכם על העבודה שאתם עושים.
אורלי עדס
אנחנו מבטיחים להחזיר חלק מהכסף.
היו"ר משה גפני
כן, אם אפשר לחסוך זה חשוב בעידן הזה.
אורלי עדס
נעשה כל מאמץ.
היו"ר משה גפני
תקציב ועדת הבחירות הוא הרבה כסף. אין ברירה, אבל מה שאפשר לחסוך צריך לחסוך.

אני מביא להצבעה את הצעת התקציב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 לשנת הכספים 2013, שנת בחירות. מי בעד אישור התקציב, כפוף לשינויים כפי שאמרנו? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, התקציב אושר. אני נועל את הישיבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:36.>

קוד המקור של הנתונים