ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/11/2012

הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים (תיקון) , התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
05/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 789>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בחשון התשע"ג (5 בנובמבר 2012), שעה 09:30
סדר היום
<הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים (תיקון) , התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי

אורי מקלב
מוזמנים
>
שמעון נבון - מנהל תחום דמי קבורה, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

שרי בכר - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

אבישג רוזנבלום - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

אלעד טובי - מנהל תחום הסדרה, המשרד לשירותי דת

משה דגן - סמנכל בכיר לשירותי דת, המשרד לשירותי דת

פריד מחאג'נה - עורך דין, משרד המשפטים

אלון גלרט - יועץ משפטי, פורום מנהלי חברות קדישא בישראל

ישראל מימון - יועץ משפטי, פורום חב' קדישא

אברהם מנלה - חבר הנהלת הפורום, פורום חב' קדישא

אבנר עופר - רואה חשבון - בועז מקלר ושות' רואי חשבון

רון רוגין - עו"ד, בתי עלמין כפריים

יצחק ישי - מנהל קבורה
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים (תיקון) , התשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים (תיקון), התשע"ב - 2012. בבקשה, גברתי.
נועה בן-שבת
יש פה חובת התייעצות עם הוועדה לגבי הסכם בין ממשלת ישראל למוסד לביטוח לאומי לגבי מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים. מדובר באנשים שאחרי פטירתם אין להם קרוב בארץ, ולא הוקמה להם מצבה על קברם, והמוסד לביטוח לאומי יממן להם אז הקמת מצבה. התקופה שבה נבחן, האם אדם נפטר גלמוד, האם יש לו קרוב בתקופה הזאת, והאם הוקמה מצבה, היא התקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. בהתחלה דובר על 12 חודש, אחר כך דובר על ששה חודשים, ומייד קיצצו אותם לשלושה חודשים כתקופת ניסיון. בפנייתו של המוסד לביטוח לאומי הוא אומר: לא היה גידול משמעותי במספר הבקשות להקמת מצבות, כשהורדנו את זה לשלושה חודשים, לכן הם מבקשים לקצר את התקופה לשלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
ולגמור את העניין של הוראת שעה.
נועה בן-שבת
הסכם.
היו"ר חיים כץ
תוך שלושה חודשים – אדם גלמוד – יעשו לו מצבה על חשבון המדינה.
אורי מקלב
צריך להדגיש את זה, שזה לא הוראת שעה.
נועה בן-שבת
זה הסכם בין המוסד לביטוח לאומי לממשלת ישראל. ההסכם מדבר על 1 בחודש שלאחר פרסומו, ויחול גם על אנשים שנפטרו ששה חודשים שקדמו ליום תחילתו.
היו"ר חיים כץ
תודה. יש הערות?
אברהם מיכאלי
למה שלושה חודשים ולא לפני?
היו"ר חיים כץ
חודש לוקח לנפטר, עד שעושים לו מצבה, אחר כך רואים, אולי יש ירושות גדולות... במרס אנחנו הולכים לעשות מהפך ניסיוני, ובו אנחנו הולכים לנסות משהו דרמטי, וזה יהיה מעין מסלקה פנסיונית, שכל אזרח יוכל ללכת עם תעודת הזהות שלו מהבית, ועם קוד מזהה, ויראה, אם אי-פעם עבד באיזשהו מקום, ולא ידע, והפקידו עבורו כספים, ויש לו באיזשהו מקום 500 שקל, 700 שקל. יש כאלה מסתובבים כ-25 עד 30 מיליארד שקלים כאלה אבודים. אדם ימצא את הכסף שלו. אז אם המת ימצא שהוא לא גלמוד- - -
נועה בן-שבת
עוד פרט לגבי ההסכם: ההסכם מצרף מפרט – יש מפרטים שונים למצבות, ולפיהם העלות שמשולמת עבור הקמת המצבה. מדובר פה בהוספת מפרט ד', שמתייחס לקבורה רוויה.
משה (מוץ) מטלון
קבעו מצבה סטנדרטית?
נועה בן-שבת
יש ארבעה סטנדרטים.
היו"ר חיים כץ
קבעו הכול. העניין פה אם זה תוך שנה, חצי שנה או שלושה חודשים. הביטוח הלאומי גם ראה שאין לחץ גדול.
משה (מוץ) מטלון
אז בוא נעביר.
אורי מקלב
יש לציין שהמצבה הזאת היא הרבה יותר זולה, ובשביל זה צריך להביא תקנות – מה לא מובן מאליו - שאם עד היום הביטוח הלאומי נותן מצבה לגלמוד בקבורת שדה, שעולה 2,500 שקל, למה עד היום גלמודים – שיואיל ביום מיוחד של הכנסת, לתקן את התקנה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו באים היום לתקן. אתה אומר: רגע, נבדוק, למה לא תיקנו? שלושה חודשים עכשיו נבדוק למה לא תיקנו, ונשאיר, ונעשה עוול?
אורי מקלב
אני משקף בסעיף הזה התנהלות על סעיפים אחרים.
היו"ר חיים כץ
קיבלתי באהבה את דבריך. היתה התייעצות, ואנחנו מאשרים את זה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים