ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/10/2012

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013, חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים