ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/10/2012

אישור הצעת קופת חולים לאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(2א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
23/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1204>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ז' בחשון התשע"ג (23 באוקטובר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<אישור הצעת קופת חולים לאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(2א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ג'מאל זחאלקה

שי חרמש
שכיב שנאן
מוזמנים
>
רויטל טופר חבר טוב - סמנכ"ל קופות החולים, משרד הבריאות

חיים פרננדס - סמנכ"ל כספים וכלכלה, קופ"ח לאומית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<אישור הצעת קופת חולים לאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(2א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: אישור הצעת קופת חולים לאומית (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(2א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
פנה אלי ראש הממשלה, בהיותו שר הבריאות ודיבר איתי גם סגן ראש הממשלה, הרב ליצמן. לשם הגילוי הנאות, אני לא יודע לגבי ראש הממשלה אבל לגבי ליצמן הוא חבר בסיעה שלי ואני כמובן מתחשב בדעתו.
לא חשוב, נדבר באופן מקצועי לעניין.

מי מציג?
רויטל טופר חבר טוב
אני סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים.

קופת חולים לאומית הגישה לנו בקשה לשינויים של תכנית הגבייה. הבקשה כוללת מספר סעיפים. הסעיף הראשון הוא בנושא ביקור במכון פיזיותרפיה. כיום המצב הוא שבמקומות שבהם המבוטחים נשלחים למכונים שהם מחוץ לקופה, הקופה רשאית לגבות עבור כל טיפול 29 שקלים עבור כל ביקור. לעומת זאת, כשהמבוטח נשלח למכון פיזיותרפיה בתוך הקופה הוא לא משלם כלום. המצב הזה הוא אבסורד כי יש אפליה בין מבוטחים שנשלחים למכונים מחוץ לקופה לבין מבוטחים שנשלחים למכונים בתוך הקופה.

המצב שאנחנו מבקשים כרגע לשנות הוא שתהיה גבייה אחידה של 29 שקלים פעם ברבעון לכל המבוטחים שנשלחים לפיזיותרפיה.
שגית אפיק
את מדברת רק על קופת חולים לאומית.
שי חרמש
יש אחידות בין הקופות?
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נותנים משהו שיעבור לידנו מבלי שנשים לב. היועצת המשפטית של הוועדה עשתה השוואה. את יכולה להגיד את ההשוואה?
רויטל טופר חבר טוב
גם אני יכולה להגיד.
היו"ר משה גפני
רציתי לקחת קרדיט שאנחנו עושים אבל אין לי בעיה. אין לי בעיה עם משרד הבריאות כי שנינו באותה מפלגה. כל מי שרוצה להצביע לרב ליצמן, ג, זה אותו דבר.
רויטל טופר חבר טוב
קופת חולים כללית וקופת חולים מכבי גם גובות כיום אחת לרבעון. במכבי גם עשינו את השינוי לפני כשנה וחצי. קופת חולים מאוחדת עדיין נמצאת בתהליך ואני מניחה שהבקשה שלה גם תגיע. יש לה בקשה שמונחת על השולחן רק שלא הגענו להסכמה ביתר הדברים. יתר השירותים הם שירותים מחוץ לסל והקופה לא מחויבת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור בקשתם של ראש הממשלה ושל סגן שר הבריאות? הצעת קופת חולים לאומית (תכנית גביה) בהתאם לסעיף 8(2א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
הצבעה

בעד - רוב

נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
האישור ניתן.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:07.>

קוד המקור של הנתונים