ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/10/2012

דחיית בחירות בבוסתן אל מארג'

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
21/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 613>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, ה' בחשון התשע"ג (21 באוקטובר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<דחיית בחירות בבוסתן אל מארג'>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
זהבה גלאון
מוזמנים
>
עמרם קלעג'י - מנכ"ל משרד הפנים, משרד הפנים

דרור לוינגר - עו"ד, משרד הפנים

מרדכי כהן - מנהל מינהל שלטון מקומי, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<דחיית בחירות בבוסתן אל מארג'>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, הצלחה לכל המתמודדים. אנחנו רוצים לראות אנשים מוכשרים בכנסת ישראל, ובראשם את זהבה, ונשים מוכשרות, שמרימות דגלים רבים.
זהבה גלאון
אני אעשה לך נזק בש"ס...
היו"ר אמנון כהן
לא, אנחנו צריכים אנשים טובים. לא תמיד מסכימים בכל דבר, אבל יש הרבה דברים חברתיים שבהם אנחנו מסכימים. יש לנו כמה חקיקות משותפות בסיעת ש"ס אתכם. אני חושב שהצעדים האלה מבורכים למען הציבור.

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא על סדר-היום: דחיית בחירות בבוסתן אל מארג'.

אני מברך את מנכ"ל משרד הפנים – למרות התרעה קצרה, ואנחנו בפגרת בחירות, קיבלנו אישור, אחר כך ביטלו לנו את האישור, אחר כך אמרנו שאולי נסתדר בלי הדיון, והבנתי שהשר רוצה בכל מקרה את דעת הוועדה – מה הוועדה חושבת ומציעה. כשאחר כך דיברתי עם יושב-ראש הכנסת, הוא בחן בשנית, ואמר שאם זה חשוב, ואין פה משהו פוליטי, ורוצים אמרה של ועדה, קיבלנו את האישור. ביום חמישי קיבלתי את האישור, ושמתי את זה מייד ביום ראשון, שנסיים את הנושא הזה, וניתן בשורה גם לציבור וגם לכם, להיערך – אם יהיו בחירות עוד שנתיים – צריך להיערך, ואם יהיו בחירות מחר או בחודש הבא, גם צריך להעירך; גם הציבור וגם המשרדים צריכים להיערך.
אנחנו שמענו את המניעים. אתה תגיד את זה שוב לפרוטוקול, שיהיה, ואז נצביע. אם מישהו יבוא ויגיד נגד – בבקשה. בדיון הקודם תושבים ביקשו לדבר, וראיתי שיש רק צד אחד של המפה שרצה את הבחירות, לא יידענו את הצד השני, ואמרנו שנעשה דיון לאחר מכן – שכל אחד יביא נציג – נציג בעד, נציג נגד, נשמע את הנימוקים, ונוכל לקבל את ההכרעה. הבנו שאתם כמשרד הפנים עשיתם עבודה מקצועית, ואתם חושבים שלא כדאי להיכנס למערכת הבחירות כרגע בגלל הגיבנת התקציבית שנמצאת שם כדי לא להכשיל את הנבחר החדש, שיקבל את כל הגירעונות של הספקים, של כולם, ושלא יצליח בתפקידו. אנחנו רוצים שכולם יצליחו בתפקידיהם. תחדד את הנקודה הזאת, ואם יגיעו עוד אנשים, יגיעו. אם לא יגיעו, נקבל החלטה ונתקדם. בבקשה, אדוני.
עמרם קלעג'י
אדוני היושב-ראש, כל הדברים שאמרת, זה מה שאמרנו בישיבה הקודמת. נשאר גירעון ברשות המקומית הזאת, ברשות האזורית. במשך הזמן אנחנו קצת ייעלנו את המערכת. אחרי בדיקה נוספת אמרנו שהגיבנת והגירעון שנשאר - חייבים שהבחירה שתהיה שם, שיבוא הנבחר, שיבוא כמעט על מצב של אפס, שיוכל לתפקד בצורה מסודרת.
היו"ר אמנון כהן
לא יכול להיות שייבחר, ואז תיכנסו לתוכנית ההבראה?
עמרם קלעג'י
אנחנו מניחים שעדיף לנו להגיע למצב של לנקות את השולחן.
היו"ר אמנון כהן
למה שנתיים? למה לא פחות? הציעו פה הצעת פשרה עם המועצות האזוריות.
עמרם קלעג'י
לחצנו את עצמנו. שנתיים זה המינימום ההכרחי שאנחנו צריכים.
היו"ר אמנון כהן
שנה לא מספיק?
מרדכי כהן
שנה זה לא זמן מספיק לאור המורכבות בבוסתן אל-מארג'.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה כבר שנים.
מרדכי כהן
נכון. חלק מההישגים הושגו, אבל לא מספיק. אם אנחנו רוצים לתת צ'אנס אמתי, אנחנו זקוקים לפחות לשנתיים עבודה אינטנסיבית.
היו"ר אמנון כהן
מה אתם מציעים? איזה תאריך?
מרדכי כהן
שנתיים מהיום.
גלעד קרן
ממועד הבחירות. זה עוד חודשיים.
מרדכי כהן
אם זה דצמבר – שנתיים מדצמבר.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעת דחיית הבחירות בבוסתן אל-מארג', על-פי בקשת משרד הפנים, המנגנון המקצועי, שהם חושבים לייעל את המערכת, לנקות את השולחן, לגמור את הגירעונות – רק אז שייבחר אדם, ויצעיד את האזור הזה לטובה לטובת האוכלוסייה?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד. אנחנו תומכים בבקשה של משרד הפנים. כמובן, השר יכול לקבל את הסיכום שלנו, את הבקשה, יכול להגיד משהו אחר, אבל אנחנו כוועדה ממליצים לתת להם שנתיים, להיערך. אני מבקש מכם לסיים את זה סופית, ואני מבקש ממנהלת הוועדה לעקוב – שלא יהיו שוב הארכות. שנתיים בחירות, ובזה נגמר הסיפור.

אני מבקש, מנהלת הוועדה, שתרשמי לך שכל יושב-ראש שייבחר פה, שיתנו דיווח פעם בחצי שנה – איך מתקדם נושא ההבראה בישוב הזה.

<תודה רבה, הישיבה נעולה.
>
<הישיבה ננעלה בשעה 09:20.>

קוד המקור של הנתונים