ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 786>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 19:00
סדר היום
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד דוד ימין
- משרד התמ"ת
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
סיגל גורדון
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012>
היו"ר חיים כץ
ערב טוב, אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היום 15 באוקטובר, כ"ט בתשרי, המדד לא עלה, הפתיע את כולם, ללא שינוי, נראה מה ייקרה עם המשכנתאות. דיברתי עם השר שלום שמחון ולפי סעיף - - -
וילמה מאור
אנחנו אמורים להצביע על הבקשה שלו לרביזיה.
נירה לאמעי
השר שמחון ביקש רביזיה, אם אנחנו מאשרים, אז אנחנו נדון ברביזיה.
היו"ר חיים כץ
יש לנו אפשרות לא לאשר את הרביזיה, להצביע נגדה ולגמור את זה, אבל אנחנו את זה.
נירה לאמעי
זה גם בקשה של השר סער.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הרביזיה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לכל חברי הכנסת שיש להם זכות הצבעה בעניין הזה ושתמכו בעניין. אנחנו פותחים את הדיון לפי סעיף - - -
נירה לאמעי
סעיף 43 בנוסח החדש. במהלך הדיונים עלו על הפרק אגרות לגבי בחינות גמר ממשלתיות שמופיעות בחוק והן נשמטו כרגע מסעיף האגרות. מאחר שהאגרות האלה עברו לסעיף ההגדרות, היינו צריכים לקבוע להן בכל זאת הוראה פוזיטיבית, אי אפשר סתם כך לקבוע אגרות, לכן לסעיף 42, סעיף הביצוע והתקנות אנחנו נוסיף סעיף שאומר, שהשרים יורו על מתכונתן של בחינות גמר ממשלתיות, פורמאלי, לקבלת תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך. ברגע שיש את סעיף ההסמכה הזה אנחנו כותבים בסעיף האגרות, שהשר או שר החינוך, לפי העניין כאמור, באישור ועדת העבודה, יכול לקבוע אגרות, ובכלל זה על בחינות גמר ממשלתיות, כאמור בסעיף 42.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ירים את ידו.

הצבעה
בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיף אושר. כעת נצביע על כל החוק, על כל החוק מתחילתו ועד סופו, אני מקווה שהוא יעלה בקרוב.
וילמה מאור
היום אנחנו מניחים אותו, תהיה ישיבה מיוחדת של מליאת הכנסת וזה יעלה.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שאתם הורדתם את ההסתייגות שלכם של אתמול.
דוד ימין
לא הגשנו הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
גם ראש הממשלה לא הגיש הסתייגויות למכרז, החוק יעבור בלי הסתייגויות. מי בעד החוק כפי שהוא נוסח, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב-2012 נתקבל
היו"ר חיים כץ
החוק אושר ויעבור לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להגיד לך דוד, שאני מודה לך. אני מודה לך נירה על העבודה שהשקעתם והבאתם את החוק הזה - שלי אישית הוא מאוד חשוב - לסף פתחה של המליאה שתתכנס במיוחד, ואני אבוא במיוחד, ובלי נדר נעביר אותו בקריאה השנייה והשלישית ונרשום אותו כעוד חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה לכם.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 19:10.>

קוד המקור של הנתונים