ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013, חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 611>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 14:45
סדר היום
<1. הצבעה על הסתייגויות>
<2. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן - הוראת שעה), התשע"ב-2012>
<3. הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן - עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
>
גלעד סממה - יועץ השר, משרד המשפטים

אביטל שטרנברג - ראש תחום יעוץ, משרד המשפטים

לילך וגנר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

גבי פיסמן - משרד המשפטים

עמית מררי - משרד המשפטים

רותם ידלין - יועצת מזכיר הממשלה, משרד ראש הממשלה

רפ"ק דרור קלייטמן - קצין קניין רוחני באח"מ, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק שמעון בן שושן - ראש חוליית איסור הלבנת הון, המשרד לביטחון פנים

שלי אלסה - עמיתת ממשל, הרשות לאיסור הלבנת הון
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<הצבעה על הסתייגויות>
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. מה ההחלטה של ועדת הכנסת? מי מעדכן את הוועדה?
גלעד סממה
לאחר שבזבזנו את זממנו לריק בנושא הזה - - -
היו"ר אמנון כהן
חס וחלילה, אף פעם זמנך לא הולך לריק. הוא כבר הרים נושאים. יש תקנון הכנסת שמאפשר לחברי כנסת.
גלעד סממה
אדוני היושב-ראש, אני מתעקש על זה. הרבה זמן לא שמעתי טענה לנושא חדש כל כך לא במקום. בעיני. בכל אופן, הנושא החדש כמובן נדחה. אנחנו מבקשים לחזור - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה. אנחנו נצביע על ההסתייגויות של חבר הכנסת דב חנין. מה ההסתייגויות? על כל ההסתייגויות של דב חנין. מי בעד ההסתייגויות של דב חנין? מי נגדן?
הצבעה

בעד ההסתייגויות – אין
נגד – 1
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר אמנון כהן
ההסתייגויות לא התקבלו.

<הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן - הוראת שעה), התשע"ב-2012>
<הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן - עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הולכים להצבעה לקריאה שנייה ושלישית לגבי הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן - הוראת שעה), על-פי איך שהוקרא בוועדה. אנחנו הכנסתנו שני דיווחים, פעמיים. כל חצי שנה דיווח לוועדה. על החוק הראשון קודם.
אביטל שטרנברג
על מה הדיווחים?
היו"ר אמנון כהן
הדיווחים על כמה פניות היו. כמה דברים היו?
גלעד סממה
אפשר להקריא את הנוסח? זה חשוב לנו כדי שנוכל - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מציע שאת הנוסח של הדיווח תתאמו בין הוועדה לבינכם. זה מה שמקובל בחוקים האחרים. או שאתה רוצה להגיד?
תומר רוזנר
אנחנו ניקח את הנוסח מחקיקה קיימת שעוסקת בנושאים דומים, כמו למשל הוראת - - -
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
מה קרה? תן לי להצביע.
גלעד סממה
לא, אני מבקש. כי יש כאן עניין של האם לדווח על תיקי חקירות - - -
היו"ר אמנון כהן
לא על תיקים. כמות התיקים. לא שמות התיקים.
גלעד סממה
כן, ברור.
היו"ר אמנון כהן
אז מה הבעיה?
גלעד סממה
ברור. מספר תיקי החקירה לעומת – אני מבין שתומר – לפחות שמעתי אותו מקודם אומר על כתבי האישום. כתבי האישום, אני מבין - - -
עמית מררי
אין סטטיסטיקה ממוחשבת על כתבי האישום. ולכן המידע שיועבר הוא לא מידע מדויק.
היו"ר אמנון כהן
אתם אומרים הגישו כך וכך בקשות, זה נמצא בתהליכים - - -
קריאה
אנחנו מוכנים לדווח על תיקי חקירה.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעת החוק כפי שהוסבר בדיון הקודם?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

אושר.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד.
תומר רוזנר
אני רק מבהיר – מכיוון שזה לא היה ברור בדיון הקודם, אבל הבהרתי את זה במהלך ההפסקה – הממשלה הסכימה לנושא של הנושא של הטיפול של חוק סדר הדין הפלילי בנוסח ש - - -
קריאה
כן.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. יישר כוח. אנחנו מצביעים על הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן - עבירת מקור) (הוראת שעה), הכנה לקריאה שנייה ושלישית, כפי שהוקרא בוועדה. וגם כאן אנחנו רוצים כל חצי שנה דיווח לוועדה על כל ההליכים. בגלל שהיום יום מיוחד, אנחנו מצביעים על זה. אני שמח שזו הוראת שעה. ונבחן את הסוגיה לקראת שנה הבאה. גם עוד חצי שנה. מי בעד הצעת החוק?
הצבעה

בעד הצעת החוק – 1
נגד – אין

נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:55.>

קוד המקור של הנתונים