ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, טענת נושא חדש

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 309>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 11:30
סדר היום
<1. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעות חוק>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה>
<3. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה השנייה והשלישית>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

אורי אורבך

רוברט אילטוב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם

שכיב שנאן
מוזמנים
>
ליאת גרבר - ממונה (חקיקה), רשות המסים, משרד האוצר

נירית גדסי - מנהלת מחלקת חינוך פיננסי, משרד האוצר

ישי יודקביץ - ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

ד"ר יהודית אל-דור - מנהלת אגף ליקויי למידה, משרד החינוך

יעל טישלר - עו"ד, משרד החינוך

עדי סביר - עו"ד, משרד החינוך

גלעד סממה - יועץ שר המשפטים

נועם פליק - עו"ד, משרד הרווחה

ליאת גלזר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התקשורת

בעז רקוץ' - מנכ"ל, המשמר החברתי

ליה נירגד - מייסדת ורכזת אסטרטגיה, המשמר החברתי

שגית אפיק - יועצת משפטית, ועדת הכספים

תומר רוזנר - יועץ משפטי, ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב
<1. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעות חוק>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה>
<3. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר יריב לוין
רבותי, המצב הוא כזה: אני לא יודע מה יוחלט בנשיאות ומה יובא בסופו של דבר לאישור כאן מבחינת סדרי הדיון – אם בכלל תעלנה הצעות חוק למליאה מעבר לחוק פיזור הכנסת, או לא – אבל בהנחה שכן אפשר יהיה להעלות הצעות, אז אני חושב שנכון יהיה שנאשר את הפטורים. ושלא כמו שנהגנו לאורך כל הקדנציה, ונדמה לי שהוועדה הזו המעיטה מאוד באופן אפילו חסר תקדים במתן פטורים, ברור לגמרי שבמצב הנוכחי - - -
שכיב שנאן
זה אומר שהמליאה מתכנסת גם מחר?
היו"ר יריב לוין
לא, אני תיכף אסביר.

במצב הנוכחי, בהחלט נכון שלא נעצור דברים שאפשר בכל זאת לקדם או להשלים אותם, כאשר אנחנו יודעים שהכנסת רק חזרה היום מפגרה וכבר תצא לפגרה נוספת. בנסיבות האלה נכון לאשר את הפטורים.

יכול להיות שבסופו של דבר התהליך הזה יהיה כאן מיותר, ויתברר שההחלטה תהיה שלא מועלות במליאה היום הצעות חוק בכלל. אם כך יהיה, באשר להצעות חוק ממשלתיות, אפשר יהיה להעלות אותן בכינוסי פגרה מיוחדים לפי בקשת הממשלה. הצעות חוק שהיו בוועדות – יכול להיות שיהיה איזשהו הסדר והן תוכלנה לעלות כאשר יש הסכמה בין האופוזיציה לקואליציה במקרים מוסכמים. רובן, כנראה, לא תבואנה לידי הצבעה בסופו של עניין.
אברהם מיכאלי
אגב, אם נאשר היום את הפטור, בעוד שבוע כן ניתן יהיה להעלות אם המליאה תתכנס?
היו"ר יריב לוין
לא, אין משמעות לפטור כי זה יונח. אז הצורך בפטור יהיה מיותר.
דוד רותם
מי מחליט אם הכנסת מתפזרת לפגרת בחירות?
היו"ר יריב לוין
ישנה ישיבה כרגע של נשיאות הכנסת שבה תתקבל הצעה לגבי האופן שבו נתנהל גם היום וגם בימי פגרת הבחירות, וההצעה הזו תובא לכאן לאישור.
דוד רותם
זה בסמכות ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
לאשר את הצעת הנשיאות, כן.
דוד רותם
מה "לאשר"? החובה היא לא לאשר.
היו"ר יריב לוין
לא, אנחנו יכולים גם לתקן.
דוד רותם
יש בעיה אחת ויחידה. יש בנשיאות הגננת הדגולה, שכולנו נחוקק בפראות ויש מי ששומר עלינו. אני לא מקבל שיש פה שומר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, יש לסיעתך נציגה בנשיאות.
דוד רותם
היא ילדה, אני חושב שהיא לא תהיה.
אברהם מיכאלי
ליה שמטוב כבר מחליפה אותה.
רוברט אילטוב
דודו, תתעדכן בבקשה.
אברהם מיכאלי
ליה מחליפה אותה כמה חודשים.
דוד רותם
לא הבנתי, אז מה?
היו"ר יריב לוין
דעתי היא שאם הנשיאות תביא בפנינו הצעה שהיא מוסכמת פה אחד, או אפילו מוסכמת על רוב מוחלט של האנשים, אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד בלשנות את ההחלטה הזאת. אבל בוודאי, אפשר יהיה להציע ולדון בזה. אנחנו נעשה את זה כשנגיע לכך.
דוד רותם
יש חוקים שצריך לגמור אותם.
היו"ר יריב לוין
יש הרבה חוקים.
דוד רותם
אז שום דבר לא יהיה. אתה מתעסק היום, כל היום, בפיזור הכנסת - - -
היו"ר יריב לוין
בסדר, אין מה לעשות, מסתבר שהנושא הזה לפתחנו, ואנחנו גם לא ממציאים פה, אגב, את הגלגל מחדש. אלו היו התקדימים גם בעבר.
אברהם מיכאלי
דודו, עד הערב נוכל להתחרט על פיזור הכנסת.
דוד רותם
אין סיכוי שהלילה יקימו קואליציה חדשה?
אברהם מיכאלי
יש סיכוי.
היו"ר יריב לוין
אני אף פעם לא אומר: אין סיכוי. אבל זה נראה די קשה.
שכיב שנאן
מאחר שביטלו את הפריימריז בקדימה, אז יש סיכוי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עובר לבקשות השונות שמונחות על סדר-יומנו. תחילה בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות (תיקון) (עובדי ועדת החירות המרכזית), התשע"ב-2012, בכל הקריאות.

חבר הכנסת רותם, במשפט, במה מדובר?
דוד רותם
זה חוק שיש לו חשיבות לעניין הבחירות שאתם רוצים להכריז עליהן, כדי שאפשר יהיה לקבל מידע מהרישום הפלילי על עובדים קבועים בוועדת הבחירות המרכזית. רצינו להכניס את זה במסגרת התקנות של הרישום הפלילי, אבל זה לא הסתדר, ולכן נאלצנו להגיש על דעת הוועדה חוק - - -
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק של הוועדה.
דוד רותם
כן, ואנחנו רוצים להעביר את זה בדחיפות.
היו"ר יריב לוין
טוב, אני מטיל ספק אם באמת תצליחו, אבל אנחנו לפחות ננסה לעזור לכם.
דוד רותם
אם אנחנו נצליח מה, להעביר את החוק?
היו"ר יריב לוין
בגלל לוח הזמנים, לוח הזמנים הוא צפוף.
דוד רותם
אנחנו נתכנס ונחליט שנצא לפגרת בחירות רק בעוד שלושה ימים.
היו"ר יריב לוין
נעשה מה שניתן, לפחות מבחינתנו.

מי בעד לאשר את הבקשה של חבר הכנסת רותם, יושב-ראש ועדת החוקה?

הצבעה 1

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר.
אני עובר לבקשה השנייה שנוגעת להצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (תיקון מס' 7), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
דוד רותם
זו הצעת חוק של חבר הכנסת אילטוב, שעברה בוועדת הכלכלה. החוק הזה קובע שתוקם ועדת ערר לכל אלה שנקנסים על-ידי "סיטיפס" והרכבת הקלה. זה חוק שהוא ממש חוק לטובת אזרחי מדינת ישראל, ומותר לנו לעשות משהו טוב לאזרחים ערב הבחירות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, אתה יודע שבוועדה הזאת מספיק לומר שמדובר בהצעה של חבר הכנסת אילטוב.
אורי אורבך
לא צריך לנמק, זה במקום נימוק.
היו"ר יריב לוין
כן, בדיוק.
שכיב שנאן
מותר פה לעשות רוויזיה?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שנאן, אפשר לעשות רוויזיה ואפילו נחכה חצי שעה להצבעה עליה. כמו תמיד, שום דבר לא השתנה.
שכיב שנאן
מאחר שמדובר בחבר הכנסת אילטוב - - -
היו"ר יריב לוין
אבל עוד לא הצבענו, חכה, קודם נצביע.

מי בעד הבקשה של חבר הכנסת רותם?

הצבעה 2

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושרה.
שכיב שנאן
אבל זה לא רק של אילטוב, זו הרי שותפות של כולנו.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לבקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשע"ג-2012. מי מציג את בקשת הממשלה?
ישי יודקביץ
רצינו להקדים תשלומים לאנשי צבא דרום לבנון למהלך שנת 2013. אומנם הצענו את מרץ 2013 כתשלום אחרון לאלה שהגישו בקשות אחרי - - -
שכיב שנאן
אתה יכול, בבקשה, להציג את עצמך?
ישי יודקביץ
ישי יודקביץ, מהייעוץ המשפטי של משרד הביטחון.

אנחנו נעשה, כנראה, התאמת מועדים בגלל פיזור הכנסת, אבל אנחנו רוצים להעביר את זה בקריאה ראשונה. עבדנו על זה בפגרה עם הנסחיות, ואנחנו רוצים להעביר את זה בקריאה הראשונה היום.
שכיב שנאן
מה כולל החוק?
ישי יודקביץ
החוק הוא להקדמת תשלומים ולהשלמת כל התשלומים של מה שנקרא: מענקי הוקרה לאנשי צבא דרום לבנון. אנחנו רוצים להשלים את כל המנגנון ואת כל נושא התשלומים במהלך 2013, כשהתשלומים נכנסו לשבע שנים והם אמורים היו להסתיים בשנה - - - בגלל זה אנחנו רוצים להקדים את הכול.
שכיב שנאן
בכל הקבוצות מ-א' עד ו'? או רק קבוצה א' וקבוצה ב'?
ישי יודקביץ
משרד הביטחון משלם מענקי הוקרה. יש עוד גופים בממשלה שמטפלים באנשי צבא דרום לבנון. כאן אנחנו מדברים על מענקי הוקרה לפי המשכורות שהם קיבלו במהלך השנים - -
שכיב שנאן
זה השלמת המשכורות שלהם מלבנון לישראל?
ישי יודקביץ
- - כפול שנות השירות שלהם. אני לא רוצה להרחיב על זה פה. כל הרעיון שלנו הוא להקדים את התשלומים – במקום לפרוש אותם מעכשיו לעוד שלוש שנים, אנחנו רוצים להקדים, כי זה מספר מועט של בקשות. אנשים רוצים לעזוב את הארץ - - - אנחנו נעשה את זה במהלך 2013. זה הרעיון של הצעת החוק.
שכיב שנאן
בכמה אנשים שרוצים לעזוב את הארץ מדובר?
ישי יודקביץ
אני לא יודע - - - מאחר שהתשלומים משולמים להם רק אם הם בארץ, אז הם - - - לתשלומים.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותי, מי בעד הבקשה?
הצבעה 3

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושרה.

אני עובר להצעה השנייה: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69) (חקירת סיבות מוות), התשע"ג-2012.
ישי יודקביץ
עוד הצעה שעבדנו עליה בפגרה, רוצים קריאה ראשונה. הקניית סמכויות לבית-הדין הצבאי, הליך מקביל, לנושא של חקירת סיבות מוות בנסיבות האזרחיות. אנחנו רוצים להקנות את זה גם לבית-הדין הארצי ובית-הדין הצבאי לערעורים. נושא מקצועי לחלוטין, אנחנו רוצים להעביר אותו בקריאה ראשונה ולהמשיך לעבוד בכנסת הבאה על הנושא הזה בוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר יריב לוין
מי בעד הבקשה הזו?

הצבעה 4

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמענים.
ההצעה השלישית
הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5).
ישי יודקביץ
כאן הוראת השעה היתה אמורה לפקוע במחצית נובמבר. בגלל פיזור הכנסת אנחנו מקבלים הארכה אומנם עד מאי. אנחנו לא רוצים להגיע עד הרגע האחרון, לכן אנחנו מבקשים להעביר אותה היום בקריאה ראשונה. שוב, עבדנו על זה במהלך הפגרה, ואנחנו רוצים להעביר את זה בקריאה הראשונה, כשבכנסת הבאה - - - נגיע לוועדת הכלכלה ונחוקק אותה לפני פקיעת התוקף שלה.
היו"ר יריב לוין
אבל על מה מדובר? על המשך הוראת השעה הקיימת?
ישי יודקביץ
המשך הוראת השעה של תשדירי השירות ושידורי החסות.
היו"ר יריב לוין
לעוד שנה?
ישי יודקביץ
לא, אנחנו מבקשים להפוך אותה להוראה קבועה. זה בהסכמה של האוצר ושל המשפטים, ואחרי שבע שנים אנחנו רוצים שהיא תהפוך להיות הוראה קבועה.

יש לנו עוד כל מיני הצעות, של דיווח, הדיווחים הכספיים לוועדת הכלכלה. אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל אני לא רוצה שנגיע למצב של פג תוקף, ולכן הליך הקיצור - - -
היו"ר יריב לוין
מי בעד הבקשה הזו?

הצבעה 5
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני עובר להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4), התשע"ג-2012.
אברהם מיכאלי
יש הוראת שעה לסגור את גלי צה"ל.
היו"ר יריב לוין
מי מציג את הבקשה הזו? פרח, יש מישהו שמציג?
קריאה
אני בודקת, תעבור הלאה.
היו"ר יריב לוין
בסדר, נעבור הלאה.

הצעת חוק מסירת מידע על קטין או על בן משפחתו ושיתוף במידע, התשע"ג-2012 – בבקשה.
נועם פליק
אני עורך-דין נועם פליק ממשרד הרווחה. הצעת החוק באה לאפשר זיהוי, איתור וטיפול בקטינים שסובלים מהתעללות או הזנחה עוד בטרם הגיעה הפגיעה לידי עבירה, שאז חלה חובת הדיווח. כיום יש חסמים חוקיים שמונעים העברת מידע בין אנשי מקצוע שונים, ולכן צירוף של תמונת מידע עלול להצביע על קטין בסיכון או על חשש שהוא יימצא במצב כזה, ולכן הצעת החוק באה להגן על קטינים וחשוב לנו להעביר אותה בכנסת הנוכחית.
היו"ר יריב לוין
מי בעד הבקשה?

הצבעה 6

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר.

אני עובר להצעת חוק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2012 – בבקשה.
נירית גדסי
שלום, שמי נירית גדסי, אני מנהלת מחלקת חינוך פיננסי במשרד האוצר. מטרת ההצעה הזו היא להקים מועצה מייעצת לחינוך פיננסי לממונה על שוק ההון, שמוּנה בהחלטת הממשלה בחודש דצמבר האחרון לרכז את נושא החינוך הפיננסי ולפעול לקידום הנושא עבור הממשלה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד לאשר את הבקשה הזו?
שכיב שנאן
אני נגד בגלל שזה משרד האוצר.
היו"ר יריב לוין
אז כשאני אשאל מי נגד, תצביע נגד.

מי בעד?

הצבעה 7

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
שישה בעד. מי נגד? אין. נמנעים – אין. אושר פה אחד.
אני עובר להצעה האחרונה: הצעת חוק זכויות תלמידים על לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון), התשע"ג-2012 – בבקשה.
יעל טישלר
אני עורכת-דין יעל טישלר ממשרד החינוך, ייעוץ משפטי. ההצעה היא לתקן חוק שקיים מ-2008 ושנועד להסדיר את המקצוע של אבחון לקויות למידה. כשבאו ליישם את החוק הזה התגלו קשיים מעשיים בביצוע שלו מאחר שאין הגדרה מסודרת לשני דברים עיקריים: האחד, מיהו מאבחן מוכר, והשני, מהו אבחון מוכר. בגלל שני העניינים האלה הוקמה ועדת מרידור שהקים אותה שר החינוך, וישבה על המדוכה משך זמן רב על-מנת לגבש קריטריונים. לאחר שנכתב דוח הוועדה הציבורית הזאת נתגלעו מחלוקות קשות בין משרד הבריאות למשרד החינוך וגורמים נוספים – המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, וכולי – לשתי הנקודות המהותיות האלו.

בשבוע שעבר הגיעו שר החינוך וסגן שר הבריאות להסכמות בנקודות מהותיות במחלוקת. מאחר שעניין ההסדרה של המקצוע הזה מצוי גם תחת עינו של בג"ץ שעוקב אחרי התפתחות תיקוני החקיקה כפי שהתחייבנו על-ידי מחלקת הבג"ץ, והתחייבנו לבג"ץ להסדיר את הנושא הזה; מאחר שזה לטובת הסטודנטים שיהיה אבחון מסודר של לקויות למידה ושהאוניברסיטאות ידעו מיהו באמת לקוי למידה ומי הוא לא – כיום יש תופעה נרחבת של הרבה מאוד אבחונים שאף אחד לא יודע מה רמת האמינות והתקפות שלהם – התיקון בא להסדיר את העניין, שכל אבחון יהיה מוכר, יהיה על-ידי גורם מקצועי שעבר את ההכשרה המתאימה לכך, ואנחנו מבקשים לקדם את הנושא הזה מיד אחרי הבחירות להצעת חוק.
היו"ר יריב לוין
הלוואי, כן. חשיבות העניין היא ברורה.
רבותי, מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה 8

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
מתנגדים אין, נמנעים אין – אושר.

מכאן אני עובר לבקשות של יושב-ראש ועדת הכספים. יש לנו שתי בקשות של יושב-ראש ועדת הכספים שמבקש, אני מבין, להקדים את הדיון בקריאה השנייה והשלישית. נכון?
שגית אפיק
כן, נכון.
היו"ר יריב לוין
הראשונה היא הצעת חוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה) – בבקשה.
שגית אפיק
מדובר בהצעת חוק שהמטרה שלה היא ליצור הוראת שעה וחלון הזדמנויות לחברות שלא שילמו עד היום מס על דיבידנד משום שהם לא חילקו אותו, ומטרת ההצעה היא לאפשר להם, מעתה ואילך, לתקופה מוגבלת, לקבל הקלות במס ככל שהן אכן יחלקו את הדיבידנדים. ולכן זו הצעה שהיא די דחופה, כי היא צריכה להיחקק לפני תחילת שנת הכספים, כדי שהחברות ידעו עליה ויוכלו להתחיל לעסוק - - -
רוברט אילטוב
זה הרווחים הכלואים?
שגית אפיק
זה הרווחים הכלואים.
דוד רותם
מה עם חברות ששילמו את המס, אבל לא חילקו את הדיבידנד?
שגית אפיק
אין דבר כזה.
דוד רותם
באמת? יש.
שגית אפיק
המס משולם בעד חלוקת דיבידנד. ולכן, אם הן לא חילקו את הדיבידנד, מן הסתם הן לא שילמו מס.
רוברט אילטוב
הם שילמו מס על הרווח, אבל לא על הדיבידנד.
היו"ר יריב לוין
נצביע קודם כל על זה. מי בעד לאשר את הבקשה של חבר הכנסת גפני?
אברהם מיכאלי
בקשה של גפני – איך אפשר לא לאשר?

הצבעה 9

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר.
אנחנו עוברים להצעה השנייה
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 196) – בבקשה.
שגית אפיק
גם ההצעה הזאת היא לשנייה ושלישית. היא התקבלה היום בוועדת הכספים בהכנה לקריאה השנייה והשלישית. מדובר בהצעה שמעניקה פטור ממס בעד חלוקת דיבידנדים על-ידי תאגידי המים והביוב, ותחילתה הרטרואקטיבית כבר משנת 2011, וגם היא הוראת שעה עד שנת 2015, ולכן דחיפותה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד הבקשה הזו?

הצבעה 10

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושרה.

יש לנו עדיין את סעיף 4. יש כאן נציג של משרד הבריאות? אין. לפיכך, סעיף 4 יורד.

יש לנו עוד בקשות של הממשלה שמופיעות בתוספת לסדר-היום.
אברהם מיכאלי
איפה זה? יש לנו את הרשימה? אתי, לא חילקו לנו דפים.
היו"ר יריב לוין
אתי, חילקו את הרשימה? את התוספת?
אתי בן יוסף
כן, חילקו.
אברהם מיכאלי
איפה חילקו?
אתי בן יוסף
התוספת לסדר-היום – אחת, ויש תוספת שנייה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הנושא הראשון: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס בשל עיכוב בבנייה למגורים) (תיקון מס' 75), התשע"ג-2012 (מ/736) – בבקשה.
ליאת גרבר
ליאת גרבר מרשות המסים. הצעת החוק באה בעקבות החלטת ממשלה שאימצה את המלצות ועדת טרכטנברג בנושא הדיור, לאחר שנמצא שחברות מחזיקות במלאי קרקעות גדול זמינות לבנייה, באזורי ביקוש הרבה פעמים, ולא בונות, בין היתר, מסיבות של ויסות הבנייה, ובשל כך התחרות בדיור נפגעת ומחירי הדיור נפגעים.

מוצע להטיל מס על חברות, כאמור, שלא ייבנו בתוך שלוש שנים מכניסת החוק לתוקף. ובשל המצב בשוק הדיור אנחנו מבקשים לקדם את הצעת החוק לקריאה ראשונה, ולאחר מכן לקדמה במהירות.
דוד רותם
ואם החוק הזה יעבור, אז מחירי הדירות ירדו?
ליאת גרבר
אנחנו מקווים שזה יגרום להיצע קרקעות גדול יותר, להיצע דירות מגורים גדול יותר.
דוד רותם
תגידו למינהל מקרקעי ישראל שיפסיק - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד הבקשה?

הצבעה 11

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – אושר.

אני עובר להצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג-2012 (מ/735).
ליאת גרבר
מדובר בתיקון לחוק עידוד השקעות הון בסעיף שמדבר על מכירות לשוק מהותי, שזה צריך להיות שוק עם מספר תושבים מסוים. מאז 2005 הסעיף הזה לא עודכן. אנחנו מבקשים לעדכן את הסעיף מ-12 מיליון תושבים ל-14 מיליון תושבים, ולהצמידו לקצב גידול האוכלוסיה בעולם. התיקון מוצע החל מה-1.1.2012, ובשל כך הדחיפות להביאו לקריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד הבקשה הזו?

הצבעה 12

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין נמנעים, אין מתנגדים – אושר.

אני עובר להצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ג-2012 (מ/737). מי מציג את ההצעה הזו? יש כאן מישהו שמציג? אין, לא כאן – ירד.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 56) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים) - - -
שכיב שנאן
אדוני היושב-ראש, אני יכול להסביר למה זה מועצת הצמחים?
היו"ר יריב לוין
אתה לא יכול להסביר כי זו בקשה של הממשלה. אתה לא יכול לייצג את הממשלה, חבר הכנסת שנאן.
דוד רותם
אם זו בקשה של הממשלה, אז נמצא פה נציג שר המשפטים והוא יכול - - -
היו"ר יריב לוין
תראה, אנחנו עושים את כל המאמץ בנסיבות המיוחדות האלה. חבר הכנסת שנאן, אנחנו התכנסנו כאן בנסיבות המיוחדות שתיארתי בתחילת הישיבה כדי לאפשר לממשלה להשלים דברים. אם לממשלה זה לא מספיק חשוב – שמע, יש גבול למה שאנחנו יכולים לעשות גם כן.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 56) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2012 (מ/729) – בבקשה.
ליאת גלזר
עורכת-הדין ליאת גלזר מהלשכה המשפטית של משרד התקשורת. ההצעה הזאת, שמכונה לעתים: "ברית-המועצות", נועדה לאחד את גופי הרגולציה בתחום השידורים. עשינו עבודה אינטנסיבית מאוד במהלך הפגרה מול הנסחות.
רוברט אילטוב
אני מבקש מאוד לשנות את השם, כבוד היושב-ראש. זה עושה לי רע, השם הזה: ברית-המועצות.
ליאת גלזר
זה כינוי, זה כינוי. דרך אגב, חבר הכנסת אילטוב, בתוכנו פנימה המרנו את השם ל"איחוד הרגולציות". אנחנו לא קוראים לזה יותר כך.
היו"ר יריב לוין
עוד יאשימו אותנו שאנחנו מקימים את ברית-המועצות כדי לפרק את התקשורת, אתה יודע.
ליאת גלזר
איחוד הרגולטורים בתחום השידורים.

מכיוון שהצעות קודמות בנושא הזה או - - - לא הגיעו לידי מימוש עד עכשיו, אנחנו לא רוצים שכל העבודה שעשינו בגיבוש ההצעה תרד לטמיון, ולכן אנחנו מבקשים לאשר את הפטור כדי שבכנסת הבאה נוכל לקדם את התיקון הזה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. מי בעד הבקשה?

הצבעה 13

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים – תודה רבה, אושר.
שכיב שנאן
אנחנו לויאליים למרות כפיות הטובה, שנתנו לכם להמשיך לקיים ממשלה שאנחנו - - -
אברהם מיכאלי
רגע, הצהרות אחר-כך.
שכיב שנאן
אתה מקליט? אנחנו נמשיך להיות לויאליים עד הסוף למרות כפיות הטובה של הליכוד.
אברהם מיכאלי
אבל לא עושים תעמולת בחירות באמצע ועדה.
שכיב שנאן
זו לא תעמולת בחירות.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה. אני עובר לבקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת חריגה מגדר נושא לעניין הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן) (הוראת שעה), התשע"ב-2012. מי מציג את הבקשה מטעמו של יושב-ראש ועדת הפנים?
אברהם מיכאלי
נו ציון, אתה חבר ועדה.
דוד רותם
משרד המשפטים, נו.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. צריך להציג מישהו מטעם ועדת הפנים.
אברהם מיכאלי
ועדה, מי נמצא מטעם ועדה, חבר ועדה?
קריאה
גלעד, היועץ המשפטי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני התבקשתי מעכשיו לעכשיו לשים את זה על סדר-היום, והנציגים של הוועדה לא באים?
גלעד סממה
כרגע חזרנו מוועדת הפנים. הם גם יודעים שיש - - -
היו"ר יריב לוין
הם יודעים, אני בטוח שהם יודעים. אבל הם לא פה, אז מה זה עוזר?
אברהם מיכאלי
רגע, אני אתקשר אליו, חכה.
דוד רותם
מה, אז אין פה נציג של ועדת הפנים? לא חשוב, אז אפשר לדחות את הדיון.
אברהם מיכאלי
אשר להעביר את זה לוועדת החוקה.
דוד רותם
לא חשוב, אפשר לדחות את זה לאחרי הפגרה.
בעז רקוץ'
שאלה ליושב-ראש הוועדה.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
בעז רקוץ'
שלום, שמי בעז מהמשמר החברתי. שאלה קצת פרוצדורלית: דיברת בדיון הראשון היום שלמעשה למעט פיזור הכנסת, החקיקה היחידה שתתאפשר היא על הצעות חוק שנמצאות כבר בשלב מתקדם יותר לקראת קריאה שנייה ושלישית, שיש עליהן הסכמה גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה. אתה הפנית את חבר הכנסת אחמד טיבי לכך שיושב-ראש הכנסת יצטרך לדבר עם הסגנים והדבר הזה יתאפשר. אם כך, השאלה שלי היא למה בכלל דנים בהצעות חוק שהן לפני קריאה ראשונה?
היו"ר יריב לוין
השאלה היא טובה, ואני גם אומַר לך. אכן, אם המדיניות הזו, שאני חושב שהיא נכונה, תאושר כהמלצה של הסגנים ותאושר כאן – ואמרתי את זה בפתח הישיבה, אני לא יודע אם היית כאן בפתח הישיבה – אמרתי שבמקרה הזה, אכן הפטורים שנתנו יתייתרו ולא יתקיים בהם דיון. הסברתי את זה.
לעומת זאת, אם תתקבל שם החלטה אחרת או שיהיה שינוי, ועל-מנת שלא יהיה בסוף חסם טכני רק בגלל שלא אישרנו, החלטנו לאשר את העניין, כמובן, בכפוף להסדר שיהיה שם. הסברתי את זה בצורה ברורה בתחילת הישיבה.
בעז רקוץ'
תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
הוא מגיע?
גלעד סממה
מי שטען נושא חדש זה חבר הכנסת דב חנין, ומבחינתי, אם אין מי שיציג את זה, אז אני מבקש לדחות את הבקשה.
היו"ר יריב לוין
אבל איפה חבר הכנסת חנין? הוא יודע שיש ישיבה?
אברהם מיכאלי
אם הוא טען, אז נוריד את זה מסדר-היום וזהו.
אתי בן יוסף
אני הודעתי לוועדה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני לא יכול לקיים את הדיון בצורה הזאת. רבותי, אם חבר הכנסת דב חנין לא זומן, לא יהיה דיון בלי נוכחותו.
גלעד סממה
ממה שאני מבין, חבר הכנסת דב חנין וגם הייעוץ המשפטי של הוועדה טענו לנושא חדש.
היו"ר יריב לוין
בהכירי את חבר הכנסת דב חנין, אם הוא היה מזומן, הוא היה מגיע.
אברהם מיכאלי
הנה, הגיע. אמנון, איפה הנציגים שלך פה, בוועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני רוצה לוודא שחבר הכנסת חנין הוזמן.
אתי בן יוסף
אני לא הזמנתי. הודעתי בוועדה, כי לא כתבו כאן את - - -
היו"ר יריב לוין
מכובדי, היועץ המשפטי של ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דב חנין זומן לדיון הזה ויודע על קיומו?
תומר רוזנר
לי אין ידיעה בעניין.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. רבותי, אני נועל את הישיבה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:10.>

קוד המקור של הנתונים