ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
48
ועדת הכספים
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1199>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 13:10
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם בלילא
אמנון כהן
שכיב שנאן
מוזמנים
>
לידיה לזנס - ס.מדען ראשי, משרד התמ"ת

עודד דיסטל - המטה לקידום השקעות, משרד התמ"ת

מנחם יחזקאלי - משרד התמ"ת

אופיר להב - תקציבן קליטה, משרד האוצר

אורי גבע - אגף תקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - אגף תקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

אורי שומרט - רפרנט חינוך, משרד האוצר

רועי - משרד האוצר

אמיר גילת - יושב ראש רשות השידור

יוני בן מנחם - מנכ"ל רשות השידור

ערן הורן - סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

שוקי שטרן - מנהל רשות הגז הטבעי

קונסטנטין בלוז - סגן מנהל רשות הגז הטבעי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
שרון רפאלי
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לסעיף של שינויים בתקציב לשנת 2012. אנחנו עכשיו בפנייה הראשונה בחוברת: מספר פנייה לוועדה 613, 614. מי מציג את הפנייה?
צחי דוד
אני צחי דוד מאגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצב 17 מיליון ₪ להלוואות למועצות דתיות בהתאם להסדרי תכניות הבראה.
היו"ר משה גפני
איזה מועצות דתיות?
צחי דוד
העברתי רשימה מסודרת לפני הוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
הרשימה מקובלת עליך?
היו"ר משה גפני
לא יודע, לא מתמצא בזה בכלל. אבן יהודה זה 1.2 מיליון.
רוחמה אברהם-בלילא
ערב בחירות מעבירים תקציבים למועצות הדתיות?
היו"ר משה גפני
לא, זה מונח פה כבר הרבה זמן.
רוחמה אברהם-בלילא
מה בדיוק הסיפור?
היו"ר משה גפני
זה מונח פה כבר הרבה זמן, אני עיכבתי את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה זמן זה מונח פה?
קריאה
יותר מחודש.
רוחמה אברהם-בלילא
למה עיכבת את זה בחודש?
אמנון כהן
- - - פריימריס.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני, אני שואלת.
היו"ר משה גפני
רוחמה שואלת, למה אתם מביאים את זה היום, ערב בחירות. בבקשה.
צחי דוד
אנחנו הבאנו את זה לפני חודשיים, והוועדה לא מצאה לנכון לדון בזה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה?
צחי דוד
לא יודע.
רוחמה אברהם-בלילא
למה, אדוני היושב ראש, חודשיים עיכבת את זה?
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי לדעת איזה מועצות דתיות מקבלות - -
רוחמה אברהם-בלילא
והאם כל המועצות מקבלות- -
היו"ר משה גפני
נכון, זאת הייתה השאלה.
רוחמה אברהם-בלילא
- - והאם הן מקבלות כולן באופן שוויוני ועל-פי כל הקריטריונים, ושמא יש, חלילה, איפה ואיפה.
היו"ר משה גפני
נכון, יפה.


מתי הגיעה התשובה? הבוקר.
רוחמה אברהם-בלילא
גם תכנית הבראה זה לא משנה. אני כממלאת מקום שר הפנים יודעת להגיד שלעיתים אתה יודע לעכב תכניות הבראה כאשר אתה לא מספיק מקבל את הקריטריונים - -
היו"ר משה גפני
הבוקר קיבלתי תשובה, ואני מקריא אותה. התשובה היא שזה הולך לפי תכניות ההבראה. אבן יהודה – 1.2 מיליון, אילת – 4 מיליון, חולון – 930. נכון? אני מקריא נכון?
רוחמה אברהם-בלילא
אילת, 4 מיליון שקלים למועצה הדתית?
היו"ר משה גפני
כן. למה לאילת 4 מיליון שקלים, שואלת רוחמה. אני לא שואל שאלות בכלל.
צחי דוד
תכנית ההבראה כוללת כיסוי - -
רוחמה אברהם-בלילא
תסביר לנו מה זה תכניות ההבראה במועצות הדתיות.
צחי דוד
אני אסביר, אני אלך צעד אחורה. תכנית ההבראה במועצה הדתית כוללת כיסוי מלוא הגירעון הנצבר של המועצה הדתית, צעדי התייעלות שמיועדים להביא אותה לאיזון שוטף - - - לתקופה של שש שנים.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל כשיש רשות מקומית שנקלעת לגירעון, אין סיטואציה של כיסוי מלא של גירעון. אז למה תכנית ההבראה הזאת כל כך מכסה את כל הגירעונות שכולם יצרו במשך השנים?
צחי דוד
המבנה של תקציב המועצה הדתית הוא כזה שברוב המועצות הדתיות, אולי באמת בודדות שיש להן הכנסות עצמיות, גם ככה הן שעונות על תקציב הרשות המקומית – 60%, ו-40% על תקציב מדינה.
רוחמה אברהם-בלילא
אז אתה אומר לי שהכסף הזה זה 40% תקציב מדינה, והשאר הרשויות המקומיות נותנות?
צחי דוד
לא, כיסוי הגירעון הוא רובו מהמדינה.
רוחמה אברהם-בלילא
כיסוי הגירעון הוא רובו מדינה או כולו מדינה? כמה מתוכו הוא מדינה?
צחי דוד
זה משתנה ממועצה למועצה.
רוחמה אברהם-בלילא
בהתאם למה?
צחי דוד
בהתאם לשיעור ההשתתפות שלה בתקציב המועצה הדתית כפי שקבעה ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
אמות מידה.
רוחמה אברהם-בלילא
כל מועצה דתית, בהתאם למה? בהתאם לאוכלוסייה?
היו"ר משה גפני
כן, בטח. היו אמות מידה שאישרנו פה-אחד. אנחנו אפילו דרשנו לעשות את זה גם בחינוך וגם ברווחה, שזה לא יהיה אותו דבר בכל הרשויות; בחזקות יהיה פחות, ובחלשות יהיה יותר. היה פה תהליך של כמה שנים. הם רק לא עומדים בזה. האוצר לא עומד בזה להחיל את זה גם על אחרים.
רוחמה אברהם-בלילא
הבנתי.
היו"ר משה גפני
נדמה לי שאבן יהודה הגישו בג"ץ על זה.
צחי דוד
הרשות המקומית הגישה בג"ץ.
היו"ר משה גפני
הגישו בג"ץ על אמות המידה.
צחי דוד
לא על אמות המידה.
רוחמה אברהם-בלילא
אז אם הגישו בג"ץ, איך - - -
היו"ר משה גפני
לא קשור, בג"ץ לא עשה שום דבר עם זה.


גברתי ורבותיי – מספר פנייה 613, 614, מי בעד אישור הפניות לוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 613, 614 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 613, 614 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. תגיד למרגי שאישרתי.
אמנון כהן
אתה תגיד לו, למה אני צריך להגיד?
היו"ר משה גפני
מה יש לי להגיד לו? יוצא לי משהו ממה שאני אומר לו? שום דבר, כלום. תגיד למרגי.


נדלג על רשות הגז. נחזור לזה.


אני עובר לעמוד 7: מספר פנייה לוועדה 629 – משרד החקלאות. יש מישהו ממשרד החקלאות? יש שתי פניות ממשרד החקלאות עכשיו.
מעין נשר
משרד החקלאות ביקש לערוך שינויים פנימיים בתקציב משרדו.
רוחמה אברהם-בלילא
אנחנו מקשיבים.
מעין נשר
זה ההסבר של הפנייה: שינויים פנימיים בתקציב המשרד, שינויים לא גדולים בהתאם לבקשת המשרד.
רוחמה אברהם-בלילא
למה משרד החקלאות לא נערך לעצם העובדה – נתקלנו בתופעה שערב ראש השנה מחירי כל הפירות האמירו שחקים, ומי ששילם את התוצאה היה אותו צרכן. למה משרד החקלאות לא עשה מהלך למרות שידענו חודשים רבים על הסוגיה שכל מחירי הפירות הולכים להאמיר שחקים בקיץ?
מעין נשר
אני מתנצלת, לא הצגתי את עצמי: אני מעין אשר, רפרנטית חקלאות במשרד האוצר.
רוחמה אברהם-בלילא
אוקיי. אז מה?
מעין נשר
אני לא יכולה לענות בשם משרד החקלאות - -
רוחמה אברהם-בלילא
איפה משרד החקלאות?
מעין נשר
- - אני רק יכולה לספר מהידע שלי מהעבודה איתם שעיקר התנודתיות של מחירי הפירות והירקות נובעת מגורמים שקשורים לאיתני הטבע. מחירי הפירות, למיטב ידיעתי, לא האמירו; מחירי הירקות האמירו מאחר שהיו שבועיים מאוד חמים בסיום אוגוסט. העגבניות לא ביצעו חניטה, והיה מחסור בעגבניות.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל זה לא היה רק מחסור בעגבניות – כל המחירים של הפירות והירקות היו בשמים, כמו שאני מצטטת כאן.
מעין נשר
את השאלה הזאת את צריכה להפנות למשרד החקלאות.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אני רוצה תשובה ממשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
אני יכול להזמין אותם.
שכיב שנאן
בקדנציה הבאה.
היו"ר משה גפני
אין "בקדנציה הבאה", יש העברות כל הזמן.
שכיב שנאן
אם ועדת הכספים ממשיכה להתכנס, אז משרד החקלאות יענה לחברת הכנסת רוחמה אברהם מתי שהיא תרצה, ולא לנגח את משרד החקלאות. יש שרת החקלאות מצוינת שעשתה עבודה יוצאת מגדר הרגיל בתקופת כהונתה.
רוחמה אברהם-בלילא
כן. עשתה מהפכה תעשייתית בפירות והירקות.
היו"ר משה גפני
תזכיר לי לדבר איתך משהו על משרד החקלאות.
שכיב שנאן
תזכיר לי לדבר איתך משהו על משרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
משרד הקליטה? את יכולה להשתתף גם בישיבה הזאת שלנו, נראה לי שזה מתחיל להיות מעניין.
שכיב שנאן
יש פה יותר מדי אנשי תקשורת - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מתנגדת לזה, אני רוצה תשובה לשאלה שלי, אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
את עומדת על זה?
רוחמה אברהם-בלילא
כן, בין היתר.
היו"ר משה גפני
את יודעת מה, נאשר את זה ותגישי רביזיה?
שכיב שנאן
לא, היא תאשר את זה ותקבל תשובה - -
רוחמה אברהם-בלילא
מתי, עד סוף הישיבה?
שכיב שנאן
לא עד סוף הישיבה.
מעין נשר
אני אשתדל שיעבירו לך תשובה כמה שיותר מוקדם.
רוחמה אברהם-בלילא
לא כמה שיותר מוקדם. הכנסת מתפזרת היום.
שכיב שנאן
אני אדבר עם השרה שתדאג לתת תשובה. התשובה עד מחר בערב תהיה אצלך.
רוחמה אברהם-בלילא
אז מאושר בתנאי.
שכיב שנאן
מאושר, והיא תקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 629 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 629 אושרה.
היו"ר משה גפני
אנחנו אישרנו את הפנייה לוועדה. חברת הכנסת רוחמה אברהם צריכה לקבל עד מחר בערב תשובה.

מספר פנייה 630, גם חקלאות.
מעין נשר
הפעם משרד החקלאות מבקש לערוך שינויים פנימיים בתקציב התמיכות של משרדו.
היו"ר משה גפני
269 אלף שקל?
רוחמה אברהם-בלילא
גם, אותו דבר.
היו"ר משה גפני
מה זה 269 אלף שקל, קמחא דפסחא?
מעין נשר
מדובר במספר שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
מה זה "מספר"? יש אחד.
שכיב שנאן
העיקרי שבהם זה תמיכות פלוס שינוי מחירי המים לחקלאים. אני מציע שתתנגדו לזה, אדוני היושב ראש. תוציא את זה עכשיו לתקשורת.
מעין נשר
יש פה העברה מתחום התמיכות בייצור החקלאי לתחום התמיכות במוצרים ציבוריים וגם מתמיכות שונות למוצרים ציבוריים. השינויים הפנימיים בהתאם לקצב הביצוע. יש תחומים שבהם היו בקשות יותר גדולות וביצוע גבוה יותר, ותחומים אחרים שבהם היה ביצוע נמוך יותר. המשרד עושה שינויים פנימיים כדי להתאים את קצב - - - לבקשות.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו; מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 630 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 630 אושרה.
היו"ר משה גפני
אושר. עד מחר בערב אני מבקש תשובה לחברת הכנסת רוחמה אברהם גם על הפנייה הזאת.
שכיב שנאן
אבל תעמדו בהתחייבות, משרד החקלאות.
מעין נשר
משרד האוצר יבקש ממשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
תחבורה. בבקשה.
מורן מזור
אני מאגף תקציבים. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המזומן של פיתוח התחבורה ולתקצוב ההרשאה להתחייב לצורך הקמת המסלקה לענף התחבורה הציבורית ולתקצוב פרויקטים נוספים במטרופולין חיפה.
היו"ר משה גפני
אתה גם רוצה שנאשר את מה שאמרת עכשיו?
רוחמה אברהם-בלילא
יש פה שינוי תקציבי - - -
מורן מזור
אני מבקש את זה.
היו"ר משה גפני
אז תגיד לנו מה קורה. ממה לוקחים ולמה נותנים?
רוחמה אברהם-בלילא
לחיפה, אני מבינה.
היו"ר משה גפני
ממה לוקחים?
רוחמה אברהם-בלילא
מהרכבת הקלה.
מורן מזור
לא, לא לוקחים מהרכבת הקלה, להפך.
רוחמה אברהם-בלילא
אז?
מורן מזור
תקציב המזומן נותנים לרכבת הקלה בהתאם לביצוע באזור ירושלים. הכסף המזומן נועד לתקצוב המענק לרכבת הקלה. ההרשאה להתחייב מיועדת להשלמת תקציב המטרונית בחיפה ולתקצוב המסלקה.
היו"ר משה גפני
אבל לוקחים מתל-אביב – ממה לוקחים?
מורן מזור
לא לוקחים מתל-אביב, זה בהתאם לקצב ביצוע. לא האטו את קצב הביצוע בתל-אביב, אין מה לדאוג. הרכבת הקלה בתל-אביב לא תתעכב בגלל שלקחנו, אלא זה בהתאם לקצב ביצוע. בירושלים קצב הביצוע מהיר יותר, ולכן הועבר מזומן מתכנית לתכנית.
רוחמה אברהם-בלילא
מה קצב הביצוע של תל-אביב?
מורן מזור
היום אנחנו עומדים בדיונים לקראת פרסום מכרזים; מתכנסת ועדת היגוי של הקו האדום בתל-אביב.
רוחמה אברהם-בלילא
אז אין קצב ביצוע.
מורן מזור
יש קצב ביצוע. כבר חופרים פירים בתל-אביב בשלושה מקומות. כן יתחילו עבודות בקו האדום. עוד לא פורסמו מכרזי הביצוע העיקריים של המנהור, של בניית הקרונות וכולי, אבל כן התחילו עבודות- -
רוחמה אברהם-בלילא
אז זאת עוד סנונית שמבשרת את בוא הרכבת הקלה לתל-אביב?
היו"ר משה גפני
לא. זה לא הולך לקרות כל כך מהר.
רוחמה אברהם-בלילא
לכן אני אומרת. אני אומרת את זה בציניות רבה.
היו"ר משה גפני
אה.

אמרו לי שביום ראשון, זאת אומרת אתמול, היה אמור לצאת המכרז על כביש 38.
מורן מזור
אני לא מכיר את כביש 38. תקצוב כבישים ותחבורה ציבורית מתבצע בנפרד. אני לא מטפל בזה באופן אישי, אני יכול לבדוק.
רוחמה אברהם-בלילא
בית שמש לא ברשימה - -
היו"ר משה גפני
הכביש האדום.
מורן מזור
בלי להמעיט בחשיבות של כביש 38, החשיבות לקידום תחבורה הוא גבוה מאוד - -
היו"ר משה גפני
לא, אני לא שאלתי עכשיו על ציונות, אני שאלתי עובדה. מבחינת העובדה נאמר לי שהמכרז יוצא ביום ראשון, זאת אומרת אתמול. מדובר על כביש אדום, כביש מסוכן מאוד. לאחרונה הייתה שם תאונה של ראש המועצה האזורית מטה יהודה, נדמה לי. רק שאלה על העובדות – האם אכן יצא המכרז?
מורן מזור
אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אתה תבדוק ותגיד לי?
מורן מזור
כן. אני יכול לבדוק.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו; מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הפנייה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

אתה צריך לתת לי תשובה היום.
מורן מזור
אני הולך עכשיו לענות לך.
היו"ר משה גפני
אני חוזר לגז. מספר פנייה לוועדה, 621,620. עיכבנו את ההעברה הזאת של רשות הגז בגלל הסיפור של "פניציה". מי מסביר את עניין הגז? עמוד 4.
שירה ברגמן
אני שירה ברגמן מאגף תקציבים, רפרנטית אנרגיה. נפגשנו בפעם הראשונה של הדיון הזה.
היו"ר משה גפני
איפה נפגשנו?
שירה ברגמן
בניסיון הראשון להעביר את הפנייה המדוברת.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
שירה ברגמן
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 6.2 מיליון שקלים לרשות הגז בגין הרשאות להתחייב ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב הרשות.
רוחמה אברהם-בלילא
זה קשור באיזושהי נקודה לצינור הולכת הגז "פניציה"?
היו"ר משה גפני
רוחמה, אני אסביר לך מה קרה עם העניין הזה. אני ביקשתי לא להעביר את זה – למה? בגלל הסיפור של "פניציה". לא יכול שאנחנו נעביר לרשות הגז - -
רוחמה אברהם-בלילא
אז אני שמחה שקלעתי לדעתם של גדולים.
היו"ר משה גפני
לכן לא הבאתי את זה, זה לא היה על שולחן הוועדה. זאת אומרת זה היה, אבל לא הבאתי את זה לדיון. ואז היה מדובר שנקבל החלטת ממשלה ויהיו פעולות, ולכן נמצא פה מר שטרן, מנהל רשות הגז. הוא אמור להסביר מה קרה בינתיים, ולפי זה להחליט אם נאשר או לא.
רוחמה אברהם-בלילא
קראנו בעיתונים שזה אושר רק כחלק - -
היו"ר משה גפני
כן. אני מודה לך. מר שטרן, בבקשה.
שוקי שטרן
בוקר טוב.
היו"ר משה גפני
איזה בוקר טוב, אתה יודע מה עשינו בבוקר?
שוקי שטרן
צהריים טובים.

אני אתייחס גם להעברה התקציבית במידה שיהיו שאלות, ואני אתייחס ספציפית לנושא "פניציה". התכנון של מערכות ההולכה ל"פניציה" הסתיים ממש עכשיו; אתמול התקבלה החלטת ממשלה אחרונה לאישור התכנית הסטטוטורית שמגיעה עד לאזור התעשייה ציפורית שמאפשרת את הקמת מערכת ההולכה ל"פניציה". במקור ההגעה ל"פניציה" והתכנית הסטטוטורית הייתה אמורה להביא גז ל"פניציה" כאשר יחד עם "פניציה" יש מפעלי תעשייה אחרים, והייתה גם כוונה מקורית להקים שם תחנת כוח על-ידי אחד היזמים. בפועל תחנת הכוח לא קורמת עור וגידים, לא בטווח לוח הזמנים הקצר, ונשאר רק מפעל "פניציה" שצריך לקבל גז. הממשלה קיבלה החלטה לפני כשבועיים שהמערכת תקום עד אזור התעשייה ציפורית. בין לבין גם היה דיון בבית המשפט בהשתתפות הנאמן שמונה ל"פניציה", ושם נמסר לבית המשפט גם על-ידי הנאמן שיש חברה שהסכימה לספק גז ל"פניציה" החל מספטמבר 2013 על בסיס מסחרי באמצעות CNG שהוא גז טבעי דחוס.
היו"ר משה גפני
שדובר בישיבה הקודמת - -
שוקי שטרן
נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
התכנית העסקית של "פניציה" מאפשרת לה זמן הישרדות עד ספטמבר 2013? ואני רוצה גם לדעת מה כושר ההתמודדות של "פניציה" עם מחירי הזכוכית בעולם שהבנתי שגם שם יש בעיה.
שוקי שטרן
אני אשתדל לענות לנושאים שקשורים לנושא הגז ול"פניציה". אני אשלים בנושא הגז. אני לא אחראי להסדרה, ודאי לא מול בית המשפט - -
היו"ר משה גפני
רק רגע. אני אאפשר לך, אבל אני רוצה להגיד לחברת הכנסת רוחמה אברהם: יש דיון שלם על "פניציה". מה ששאלת מורכב מאוד, מסובך מאוד, סיפור לא פשוט. הבעלים הם לא תושבי הארץ, והם זרקו את מפעל "פניציה" הישראלי לתחרות בינלאומית שהיא מאוד קשה. מה אנחנו, ועדת כספים, יכולים לעשות? לנו יש טענות נגד רשות הגז. יש לנו טענה שנמשכת הרבה זמן גם לגבי נושא הולכת הגז לאופקים, גם הולכת הגז לירוחם ולדימונה, ועכשיו גם הולכת הגז של "פניציה". היה פה מנכ"ל המפעל, והוא אומר – אנחנו נמשיך, אבל בתנאי שאנחנו נדע שעד תאריך מסוים ששם הגז יגיע לתוך המפעל, לאזור התעשייה, אכן הם עומדים בתנאים האלה, דהיינו הממשלה. ואז קרה מה שקרה בינתיים. הוא לא יידע לענות לך על התחרות. יכול להיות שהוא יידע, אבל זאת לא העבודה שלו.
רוחמה אברהם-בלילא
בסדר, אבל השאלה אם הוא יידע לענות לי על הביצוע.
שוקי שטרן
נוסף לכך עומד להיחתם הסכם בין חברת "נתיבי גז" לבין חברת "פניציה" שצינור יגיע ל"פניציה", והחל מאפריל 2014 ניתן יהיה להזרים גז למפעל באמצעות צנרת. ההסכם הזה אמור להיחתם תוך ימים, הוא נמצא, ותוך ימים העניין הזה אמור להיות מוסדר. יש הסכמות והבנות בעניין גם עם הנאמן, ובאופן עקיף אני אגיד שהנאמן מכיר את כל הנושא הזה. כל הנושא הזה גם הוצג לבית המשפט. להבנתי, בעניין כולו, אם תהיה הסדרה כוללת, ויהיה משקיע – הוא מודע לזה.
היו"ר משה גפני
מה אתם מבקשים בהעברה הזאת?
שוקי שטרן
אנחנו מבקשים העברה לפעילות שוטפת של רשות הגז הטבעי שכוללת בעיקר אישורים של תכניות הנדסיות שקשורות להקמת המערכות - -
היו"ר משה גפני
בכל הארץ.
שוקי שטרן
בכל הארץ.
היו"ר משה גפני
כולל הדרום.
שוקי שטרן
כולל הדרום שגם משם אני בא, מערד. לכן איחרתי, ואני מתנצל.
היו"ר משה גפני
לא איחרת.
שוקי שטרן
תיאמתי מראש.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שוקי שטרן
תודה.

בכל הארץ וגם מעט פעולות ייעוץ עבור העסקה של יועצים ושכר עידוד.
היו"ר משה גפני
מתי יגיע הגז לאופקים?
שוקי שטרן
הגז יגיע לאופקים בתחילת 2013.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 620, 621 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 620, 621 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אני מאוד מודה לך. אם אתם יכולים להזדרז עם העניין הזה אתם תועילו לעם ישראל ותעשו מה שאתם יכולים. אני לא יודע מי יפקח עליכם בקדנציה הבאה, אבל אם זה יהיה אני - -
שוקי שטרן
אנחנו נשמח לבוא כשתזמינו אותנו.
היו"ר משה גפני
אתם צריכים לשמוח תמיד.
שכיב שנאן
למרות שלא היה שינוי בהתחייבות של כוח אדם שרשות הגז התחייבה, אבל בכל זאת אנחנו מאשרים.
שוקי שטרן
לא התקבל עוד אף עובד נוסף וחדש.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא העיר את הערתו, והערתו נרשמה.

פניות מספר 633, 634.
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב 3.5 מיליון ₪ לרשות העתיקות בהתאם לסיכום בין המשרדים. הרשות היא תאגיד סטטוטורי, מתוקצבת מתקציב המדינה. 4 מיליון ₪ לתקנת אזרחים ותיקים. בהתאם לחוק אזרחים ותיקים יש מימון של 50% של כניסה לתיאטראות, ואנחנו מממנים בהתאם לקצב הביצוע; 5 מיליון שקלים להקמת מתקני ספורט בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 633, 634 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין


פניות 633, 634 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 638, 639. אם אפשר רק להזדרז. יש לנו פריימריס וזה – רגע, לאף אחד מאתנו אין פה פריימריס.


גם לך אין פריימריס.
שכיב שנאן
ברוך שפטרנו.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להאריך. תעשה לי טובה, יש לי הרבה עבודה גם בלי הפריימריס. בבקשה.
אורי גבע
הפנייה נועדה להעביר 2 מיליון שקל ממשרד התחבורה למשרד ראש הממשלה בהתאם להחלטת הממשלה בנושא שדרוג תשתיות הכותל המערבי.
היו"ר משה גפני
מה זה, כל פעם משרד אחר מעביר?
אורי גבע
ההחלטה מאגמת משרדים.
היו"ר משה גפני
אני יודע, הסברתם את זה.

מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 638, 639 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 638, 639 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

כמה כסף זה בסופו של דבר השדרוג שם של הכותל המערבי?
אורי גבע
השדרוג הוא 85 מיליון שקל על פני חמש שנים.
היו"ר משה גפני
מה עושים?
רוחמה אברהם-בלילא
כל מה שעושים בכותל, ייאמר לזכותם - -
היו"ר משה גפני
אני גם בעד, אבל מה הולך להיות?
אורי גבע
בגלל התגברות קצב המבקרים במקום בעצם נדרשות הרבה תשתיות כמו אינסטלציה - -
היו"ר משה גפני
עבודות תשתיות.
אורי גבע
תשתית בסיסית באזור.
רוחמה אברהם-בלילא
כל שקל שהולך שם לפיתוח מוצדק.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, אני בעד.

פניות מספר 640, 641.
אורי גבע
הפנייה נועדה להעביר - -
היו"ר משה גפני
מה יש לכם ממשרד החקלאות?
רוחמה אברהם-בלילא
זאת פנייה שההסבר שלה הוא פשוט מדהים. לוקחים כסף ממשרד החקלאות שממילא בקושי יש לו, החקלאים זועקים, יש שם שבר, ומעבירים את זה לאזרחים ותיקים. לא שאני מתנגדת לסוגיה של עזרה לאזרחים הוותיקים, אבל מה הקשר?
שכיב שנאן
תאמיני לי, יש שם מנכ"ל מצוין, משרה מצוינת, ושוקלים את השיקולים.
מעין נשר
משרד החקלאות הוא גם המשרד לחקלאות ופיתוח הכפר. יש פה פעילות שהמשרד היה יכול לבצע באמצעות התקציב שלו. מאחר שהמשרד לאזרחים ותיקים הוא הגורם המבצע של התכניות האלה - -
רוחמה אברהם-בלילא
איזה תכניות אלה?
מעין נשר
הקהל הגדול של משרד החקלאות זה אזרחים ותיקים. הגיל הממוצע של החקלאים הוא 60. יש הרבה כאלה שעברו כבר את גיל 60.
היו"ר משה גפני
אבל מה התכניות?
מעין נשר
ביישובים הכפריים לעשות תכניות אב כך שהמרחב הציבורי יהיה נגיש יותר ונוח יותר לאזרחים הוותיקים.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם 500 אלף שקל האזרחים הוותיקים החקלאים?
אורי גבע
500 אלף שקל זה חלק מאיגום משאבים, זה לא המשרד היחיד שמעביר למשרד לאזרחים ותיקים, והם בעצם - -
היו"ר משה גפני
בסדר, ומה עושים?
אורי גבע
הם עושים סקירה של כל התשתיות שעומדות לרשות המועצות.
היו"ר משה גפני
אה, מה שהסברתם.
אורי גבע
הסברנו את זה. בודקים מה אפשר להנגיש ובמה אפשר להשתמש. יש הרבה מבנים - -
היו"ר משה גפני
נראה לי ששכיב מאוד בעד בגלל אזרחים ותיקים.
שכיב שנאן
כולנו פעם נהיה שם.
היו"ר משה גפני
נכון.


מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 640, 641 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות 640, 641 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מספר 642, 643.
רועי
אני רועי ממשרד האוצר. הפניות נועדו להעביר תקציב שכר ותקציב תפעול של היחידה לקליטת חיילים משוחררים מסעיף 46 לתקציב המדינה לסעיף 15 לתקציב המדינה. סעיף 46 הוא הסעיף של חוק קליטת חיילים משוחררים, סעיף 15 זה תקציב הביטחון.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה אומר, שהסוגיה הזאת של עידוד ההשכלה לחיילים משוחררים נפגעת או לא נפגעת?
רועי
זה לא קשור לתקציבים שעוברים לחיילים, זה תקציב השכר והתפעול. יש חיילים ועובדים ביחידה לקליטת חיילים משוחררים - -
רוחמה אברהם-בלילא
הם יהיו עובדים דרך משרד הביטחון?
רועי
גם היום הם עובדים של משרד הביטחון. מהבחינה המהותית לא משתנה שום דבר. רק מבחינה תקצובית במקום שהכסף יעבור דרך סעיף 43- -
רוחמה אברהם-בלילא
למה?
היו"ר משה גפני
למה השינוי?
רועי
זה סיכום בין-משרדי, לבקשת משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
למה?
רועי
יותר נוח להם לנהל את זה ככה, אני מעריך.
היו"ר משה גפני
למה?
רועי
אני לא יודע לדבר בשם משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שנצביע?
רועי
אני אשמח אם תצביעו.
היו"ר משה גפני
גם אני אשמח, אבל אני רוצה לדעת על מה.
רועי
שוב אני אומר – היחידה לקליטת חיילים משוחררים יושבת במשרד הביטחון - -
היו"ר משה גפני
לכן רוצים להעביר את זה למשרד הביטחון?
רועי
תקציב התפעול שלה נמצא בסעיף אחר.
שכיב שנאן
זאת היחידה להכוונת חיילים משוחררים.
רועי
תקציב התפעול שם נמצא בסעיף אחר. אני חושב שלמשרד הביטחון נוח יותר שזה יהיה תחת התקציב שהם מנהלים את כל תקציב משרד הביטחון ואת תקציב הצבא שזה סעיף 15.
היו"ר משה גפני
אם זה לא היה בחירות הייתי מביא לפה את שר הביטחון.
רוחמה אברהם-בלילא
בוא נביא.
היו"ר משה גפני
אבל הייתי אתו קודם בוועדת חוץ וביטחון.
רוחמה אברהם-בלילא
אז מה?
רועי
זה עניין טכני בעיקרו.
היו"ר משה גפני
היה לא רע.
שכיב שנאן
הוא תמיד טוב.
היו"ר משה גפני
אתה היום אופטימי לגמרי, חיובי לחלוטין.
שכיב שנאן
אני כל הזמן חיובי לחלוטין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 642, 643 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 642, 643 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה מספר 644.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים: 97 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב לפיתוח תשתיות ביישובים כפריים במימון מהכנסות. - - - את הפיתוח, משרד השיכון מבצע; 6 מיליון שקל עבור היישוב באר-אורה – אותו מנגנון - -
היו"ר משה גפני
באר-אורה?
צחי דוד
היישוב באר-אורה ליד אילת.
היו"ר משה גפני
למה זה נקודתית ככה?
צחי דוד
פשוט מכיוון שזאת תכנית נפרדת שעברה ממנהל מקרקעי ישראל למשרד השיכון אז מתוקצב בנפרד. עניין טכני. זה יכול היה להיות גם יחד, פשוט זה הגיע לאחרונה ממנהל מקרקעי ישראל.
רוחמה אברהם-בלילא
איזה שר היה בבאר-אורה והבטיח?
היו"ר משה גפני
איזה שר היה באמת? יש איזה שר שהגיע עד באר-אורה?
צחי דוד
לא שידוע לי.
רוחמה אברהם-בלילא
תשאל את אחד השרים אם הוא יודע איפה זה באר-אורה - - - צפונית לאילת.
היו"ר משה גפני
15 מיליון, מה אתם רוצים? מה זה "יתרת הסיכום"?
צחי דוד
יתרת הסיכום התקציבי רובו לפרויקט שיקום שכונות ועוד 1.5 מיליון למכון מחקר לחקר הבנייה, ו-80 אלף ₪ ליועץ עבור מיגון להבטחת מזרח ירושלים.
היו"ר משה גפני
בקדנציה הבאה אבטחת מזרח ירושלים ייכנס לתקציב המשרד לביטחון הפנים או שיישאר במשרד השיכון? מה תהיה התכנית?
צחי דוד
לא צופה עתידות, לא יודע.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא לא צופה עתיד.
היו"ר משה גפני
השאלה מי יהיה השר.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא לא צופה עתיד למשרד במזרח ירושלים.
צחי דוד
המטרה של היועץ הזה היא להפחית את הוצאות האבטחה, כלומר להציע תכנית אבטחתית שונה, כך שהוויכוח הזה יהיה פחות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 644 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 644 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.


פניות 649-645. מה זה?
רוחמה אברהם-בלילא
לוקחים את זה מהמדען הראשי ומעבירים את זה עבור דמי חבר.
היו"ר משה גפני
מישהו מסביר את זה?

אם אתם לא יודעים אל תסבירו.
לידיה לזנס
אני יודעת. אני במקרה כאן. אני לידיה לזנס, ולמעשה את הפנייה הזאת אמורים להציג ממשרד המדען, לא אני; אבל אני ביקשתי את העברת השתתפותנו למשרד המדע עבור תכנית CERN. זה הסכם בינלאומי שיש למדינת ישראל עם CERN. בתכנית הזאת יש מספר שותפים: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המדען הראשי, משרד המדע וות"ת. פה אני מעבירה את חלקי למשרד המדע כדי להעביר את ההשתתפות.
היו"ר משה גפני
אבל זה יורד מהמדען הראשי.
לידיה לזנס
כן.
היו"ר משה גפני
זה לא פייר. משרד האוצר, אתם לא יכולים להביא כסף מהבית?
אורי גבע
מביאים, למה לא? בשביל CERN?
היו"ר משה גפני
כן.
אורי גבע
אנחנו מביאים, זאת החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
אתם מביאים? אתם לוקחים מהמדען הראשי.
אורי גבע
גם.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אז הם לוקחים מהמדען הראשי, ממשרד החוץ וממשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אוקיי.

מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 649-645 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 649-645 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
רוחמה אברהם-בלילא
יש שם עוד 1.5 מיליון שגם לא נאמר לפרוטוקול. 1.5 מיליון ממשרד ראש הממשלה למשרד המדע והטכנולוגיה על רעידות אדמה. זה לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
כן.


פניות 650, 651.
אורי גבע
פה מדובר על העברה ממשרד ראש הממשלה למשרד הבריאות של 6.5 מיליון שקל. מהם 3 מיליון, בהתאם להחלטת ממשלה, לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה; 2.2 מיליון שקל זה התכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים שמופעלת במשרד הבריאות, סיכום בין המשרדים; ועוד 1.5 מיליון שקל מהוועדה להיערכות לרעידות אדמה להכנות שונות במבנים ששייכים למשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
מה הסברת שלא שמעתי?
אורי גבע
מההתחלה?
היו"ר משה גפני
לא, מהאמצע. חיזוק החוסן האזרחי בשדרות – הבנתי.
אורי גבע
התכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים שמופעלת על-ידי משרד הבריאות - -
היו"ר משה גפני
היערכות לרעידות אדמה.
אורי גבע
רעידות אדמה – יש פה כמה סוגי היערכות: הראשון הוא הערכת הפגיעה בנפש. משרד הבריאות מבצע על זה סקר.
רוחמה אברהם-בלילא
זה עבור סקר שהמשרד מבצע?
אורי גבע
אני לא יודע איך הם עושים את ההערכה הזאת. אני מכיר פחות או יותר את מה שרשום פה, שהם עושים הערכה של הפגיעה בנפש כתוצאה מרעידות אדמה; מה הם יצטרכו לעשות בנושא הטיפול הנפשי באוכלוסייה. עוד 1 מיליון שקל לקיבוע מערכות בבתי חולים – זאת פעילות תשתית; ו-120 אלף שקל להדרכה בגופים שונים.
היו"ר משה גפני
הטבות המס לשדרות עומדות להסתיים בסוף שנת התקציב הנוכחי. סיום השנה הנוכחית תהיה בתוך מערכת בחירות, ואנחנו נצטרך להיערך לעניין הזה. אתה יכול, בבקשה, שיביאו חקיקה בעניין הזה מהר כדי שנוכל להביא את זה באותה מסגרת שיאושרו חוקים נוספים?
אורי גבע
אני אשאל. אני אעביר את זה לגורם.
היו"ר משה גפני
אחרת יירדו קולות לליכוד. רשמת? אם רשמת זה לא הליכוד.
שכיב שנאן
מה שמם?
היו"ר משה גפני
מה שמם, באמת?


אבל באמת, זה יגיע בתוך מערכת בחירות וזה יהיה נזק. אני חושב שאתם צריכים להקדים ולהביא את החקיקה הזאת. אני מבקש שתעשו את זה מהר.


מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור פניות 650, 651 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 650, 651 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 658, 659. משרד הקליטה.
אופיר להב
מדובר ביישום של החלטת ממשלה מספר 4885 מ-8 ביולי 2012, והעברה של 9 מיליון ₪ מהמועצה להשכלה גבוהה, מהות"ת בעצם, למנהל הסטודנטים במשרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 658, 659 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 658, 659 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
חבר הכנסת שכיב שנאן ואני מגישים רביזיה. נכון?
שכיב שנאן
מה שאתה עושה אני תמיד עושה.
היו"ר משה גפני
אני עשיתי מה שאתה עושה.

פניות 660, 661.
מורן מזור
הפנייה מעבירה משרה אחת מהמשרד להגנת הסביבה למשרד האוצר.
רוחמה אברהם-בלילא
עבור תקן סגן חשב. העברת תקן.
מורן מזור
לחשב הכללי.
שכיב שנאן
על זה אני באמת מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 660, 661 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 660, 661 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

שכיב, אתה מגיש רביזיה? העבירו את זה, אתה לא מגיש רביזיה. האמת היא שהיינו צריכים להגיש רביזיה, אבל אנחנו לא מגישים.
שכיב שנאן
נוותר להם.
היו"ר משה גפני
לא לוותר. אין ברירה.


פנייה 662. תכנית המו"פ האירופאית. אם את לא יודעת אז לא, אז ממשיכים הלאה.
לידיה לזנס
סליחה, אדוני, כנראה גם זאת פנייה שאמורה להיות מוצגת על-ידי משרד המדע, ואני אשמח להציג אותה.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, זה לא תכנית כבקשתך. את יודעת להסביר את הפנייה הזאת? את באת להסביר את הפנייה הזאת?
לידיה לזנס
כן, אני יודעת להסביר את הפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
באת להסביר אותה?
לידיה לזנס
לא.
היו"ר משה גפני
מי אמור לבוא להסביר אותה?
לידיה לזנס
לעניות דעתי, משרד המדע.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
לידיה לזנס
אני אשמח להציג אותה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תציגי. אני פשוט הולך היום לפנים משורת הדין. אבל בכל אופן, עם כל הכבוד, ועדת הכספים זה לא "כולל" שלומדים פה בחברותא. צריך לבוא מוכנים ומסודרים.
קריאה
למה לא?
היו"ר משה גפני
בגלל שלא. איזהו חכם? המכיר את מקומו. אנשים צריכים לבוא מוכנים.
לידיה לזנס
מדובר בהסכם בינלאומי עם האיחוד האירופי. תכנית במסגרת איגום משאבים שבה שותפים ות"ת, משרד המדע והמדען הראשי. ות"ת והמדען הראשי, חלקם בתכנית 45%, ומשרד המדע – 10%. מדובר על תכנית שאמורה להסתיים בשנת 2013 בהיקף של 500 מיליון אירו לתקופה המצטברת. כאן מדובר, אם אני לא טועה, על העברת השתתפות של משרד המדע למשרד לשכת המדען הראשי כדי להעביר את הסכם ההשתתפות.
היו"ר משה גפני
טוב. מה התפקיד שלך במשרד?
לידיה לזנס
סגנית המדען הראשי.
שכיב שנאן
מי השרה שם?
היו"ר משה גפני
שלום שמחון.


הוא בעדך.
לידיה לזנס
אני מודה לך.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 662 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 662 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה מספר 663.
לידיה לזנס
הפעם זאת אני, לשכת המדען הראשי. מדובר על הגדלת תקנת ההכנסות.
היו"ר משה גפני
זה מה שדיברתי עליו עם השר, על חממות טכנולוגיות.
לידיה לזנס
גם חממות טכנולוגיות. מדובר כאן על שני סעיפים: האחד, הגדלת תקנת ההכנסות ב-160 מיליון שקל שנובעים מתשלומי תמלוגים מהתעשייה, והפנייה השנייה היא הרשאה להתחייב לתכנית החממות לצורך התקשרות ארוכת טווח עם זכיינים.
היו"ר משה גפני
את יכולה להגיד לנו כמה משפטים על החממות הטכנולוגיות, איפה זה מתבצע?
לידיה לזנס
יש 24 חממות טכנולוגיות שפזורות על פני כל הארץ. עיקר המקום הגיאוגרפי שלהן הוא בפריפריה. היקף התכנית המצטברת שנתית הוא 140 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
ביישובים ערביים יש חממות טכנולוגיות?
לידיה לזנס
יש בנצרת חממה אחת.
היו"ר משה גפני
אצל החרדים אני לא שואל, כי אני יודע שלא.
רוחמה אברהם-בלילא
מה ההיקף התעסוקתי של החממות הטכנולוגיות האלה?
לידיה לזנס
אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
אבל על הערבים ידעת. אני שואל אם יש גם לחרדים.
לידיה לזנס
בנצרת עד לפני כשנתיים או שלוש שנים היה מנהל יהודי ולא מנהל ערבי.
היו"ר משה גפני
המנהל לא חשוב לי, אני לא מעלה על דעתי, אני לא מגלומן כזה שיקבלו חרדי לעבודה. עוד לא השתגעתי.
שכיב שנאן
אם יעשו את זה אתה אפילו לא תאהב את זה.
היו"ר משה גפני
כמעט. אבל אני אפילו לא מתיימר לבקש. אני רק שואל. הרי חממות טכנולוגיות זה דבר חשוב, זאת תכנית רצינית, יש עניין לשלב ערבים וחרדים. אני שואל האם יש גם ביישוב חרדי.
לידיה לזנס
אני לא יודעת מה זה יישוב חרדי.
היו"ר משה גפני
אני גם לא יודע, סתם שאלתי. יישוב ערבי את יודעת מה זה?
לידיה לזנס
לא, גם לא.
היו"ר משה גפני
אז איך את יודעת על נצרת? היית בטיול?
לידיה לזנס
אני יודעת שבנצרת יש מנהל ערבי.
רוחמה אברהם-בלילא
את אומרת שאם יש מנהל ערבי אז היישוב הוא ערבי. הרי כולנו יודעים להבדיל.
היו"ר משה גפני
יש לי הצעה: שיהיה מנהל ערבי בבני-ברק. אם הוא יכול להיות אישה פתרנו לגמרי את הבעיה.
לידיה לזנס
אבל יש למשל חממה בקריית ארבע.
היו"ר משה גפני
הם חרדים באמת?
לידיה לזנס
אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
אתה הבנת איפה אני חי, שכיב?
שכיב שנאן
בתור חרדי ותיק אני יודע מה אתה אומר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שכיב שנאן אחראי פה על המיעוטים.
שכיב שנאן
אני אחראי על החרדים, ואתה על המיעוטים.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא החרד הקבוע.
לידיה לזנס
התכניות בעיקר מאושרות לפי התוכן שלהן והאיכות שלהן.
היו"ר משה גפני
אני יודע. מקצועית זה לא - -

שילוב חרדים בעבודה – יפה. איזו סיסמה.
שכיב שנאן
זה לא בריא.
היו"ר משה גפני
מה לא בריא?
שכיב שנאן
עבודה.
היו"ר משה גפני
זה לא בריא, נכון? אני יודע על כמה חרדים שהשתתפו בזה. יש אפילו חרדי שיש לו חממה טכנולוגית באחד היישובים בארץ.
רוחמה אברהם-בלילא
והוא לא היה חרד להשתתף בזה?
היו"ר משה גפני
לא. הוא השתתף, זכה במכרז והכול. ודווקא אני דיברתי עם השר על זה שצריך לעשות את זה כדי לעודד אנשים - -
שכיב שנאן
השאלה היא אם הוא עונה לקריטריונים של חוק טל או לא.
היו"ר משה גפני
חוק טל יגיע. יעשו עם זה תעמולת בחירות, צריך לשלב בעבודה. כשזה מגיע באופן מעשי המצב לא פשוט. בסדר, אין לי טענות, את בסדר גמור. אבל המערכת כולה לא בסדר. ממשרד התמ"ת היה פה ממחקר ופיתוח, והוא אמר שבארצות הברית למשל כדי לשלב אוכלוסיות שונות בעבודה עושים תכניות מיוחדות, עושים דברים מיוחדים. אפילו השאלונים, הוא אמר פה בעבודה, מותאמים לסוגי האוכלוסייה השונים. מדינת ישראל לא עושה את זה.
לידיה לזנס
אנחנו כן עושים את זה.
היו"ר משה גפני
עושים את זה? רק אני לא יודע, זה הכול.
לידיה לזנס
בתחום התעשייה המסורתית שזה לגמרי מגזר שהוא יותר שמרני - -
היו"ר משה גפני
מה זה "תעשייה מסורתית"? זה הטקסטיל.
לידיה לזנס
הטקסטיל, המזון- - -
היו"ר משה גפני
הצלחתם מאוד, דרך אגב. הסינים מודים לכם על ההצלחה שלכם כאן. היות שגרתי באופקים ואת הקריירה הציבורית שלי התחלתי במפעל "אופ-אר", מפעל הטקסטיל הגדול שהיה מפעל עוגן ביישוב, והוא נסגר מכיוון שהתחרות התחילה עם מדינות המזרח, אז אני הייתי רק מצטנע. אבל אני שאלתי רק לגבי סוגי האוכלוסייה, ובסוגי האוכלוסייה המדינה לא עושה כלום. רק סיסמאות. מגיע ערב בחירות אז מגיעים השרים ואומרים, נשלב אותם. באופן מעשי אין כלום. חממות טכנולוגיות – אני בעד לאשר את זה, אני חושב שזאת תכנית טובה. אני חושב שצריך לשלב אוכלוסיות נוספות. חממות טכנולוגיות זה דבר ברמה גבוהה, הוא מצמיח מאוד, הוא רציני מאוד. צריך לשלב את כולם ולא לתת למישהו - -
שכיב שנאן
שווה שנדע בקשר לזה מה התכנית שלהם, איפה הם הולכים להקים - -
היו"ר משה גפני
התשובה היא, לפי מכרז. זאת התשובה.
לידיה לזנס
במכרזים, כן.
היו"ר משה גפני
זאת תשובה עשר.
שכיב שנאן
אבל המשרד יכול לקבוע שהוא עושה מכרז - -
היו"ר משה גפני
אז אמרתי את זה לשלום שמחון.
שכיב שנאן
מי שרוצה להקים במקום כלשהו, גם אם זה שלום שמחון שהוא אח שלי, והיום הוא קם משבעה, ואני משתתף בצערו - -
היו"ר משה גפני
גם אני.
שכיב שנאן
- - אפשר לתקוע את התכנית עד שנבין איפה זה קורה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה לא יכול לתקוע תכנית של - - -
שכיב שנאן
נעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא.
שכיב שנאן
נעשה, נו.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא אעשה.


אנחנו מסכמים שאנחנו מאשרים את זה ולא מגישים רביזיה. אנחנו נפנה לשר שמחון, ואנחנו נבקש ממנו שעם כל הכבוד למכרז – למשרד ממשלתי מותר לקבוע יעדים שהם יעדים ציבוריים שקופים עם יעד לאומי ברור. ולא להוריד את הרמה.


מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 663 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 663 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 664, 645.
עודד דיסטל
אני מנהל המטה לקידום השקעות במשרד התמ"ת. הפנייה היא במסגרת התכנית של - - - תחליפי דלקים. הכסף הולך למטרות של שיווק וקידום התעשייה הישראלית ומשיכת השקעות זרות.
היו"ר משה גפני
300 אלף שקל?
עודד דיסטל
כן.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם 300 אלף שקל?
עודד דיסטל
עושים פעילות בתערוכה גדולה שמתקיימת בהולנד בתחליפי דלקים, ואנחנו מארחים בארץ את איגוד יצרני הבטריות האירופיים שהגיעו לפה ופגשו חברות ישראליות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד פניות 644, 645 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 644, 645 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 667
מנחם יחזקאלי
אני מנחם יחזקאלי ממשרד התמ"ת.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מנחם יחזקאלי
הפנייה נועדה להעביר הרשאות תקציביות לפיתוח אזורי תעשייה - -
היו"ר משה גפני
איפה?
מנחם יחזקאלי
- - שבהם שווקו מגרשים במחיר מלא למסחר ולפעילויות אחרות, ולכן האוצר מתקצב את זה בנוסף.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אין הוצאה של המדינה, אלא זה מהכסף ששילמו. בסדר.
מנחם יחזקאלי
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 667– רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 667 אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

המדען הראשי. לאן היא הלכה? יש כאן תקציבי המדען הראשי במשרד התמ"ת.
קריאה
אז למה היא הלכה?
רוחמה אברהם-בלילא
דווקא בפנייה שלה.
היו"ר משה גפני
זאת הפנייה שלה.
מנחם יחזקאלי
אני יכול לעזור במשהו?
היו"ר משה גפני
לך תקרא לה.


פנייה 669. אה, זה - - -


פנייה 670. רשות השידור.
שכיב שנאן
פה אין משחקים. אני מתעקש, חבל לך על הזמן. אני מתנגד, ולא יעזור שום דבר.
רוחמה אברהם-בלילא
חכה רגע, תן לו להסביר.
שכיב שנאן
לא, אני לא נותן לו אפילו להסביר.
יוני בן מנחם
הוא רוצה למתוח לנו את העצבים.
היו"ר משה גפני
מי מסביר?
קריאה
סמנכ"ל כספים.
היו"ר משה גפני
מי נמצא מהאוצר?
מעין נשר
אני. אבל לא בקשר לזה.
היו"ר משה גפני
זה לא חקלאות. בבקשה, תסבירי.
מעין נשר
לא, אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
לפני רשות השידור, מי מהאוצר מסביר את הפנייה הזאת?
מעין נשר
אין נציג של משרד האוצר - -
רוחמה אברהם-בלילא
אין נציג. שערורייה, הייתי אומרת, אדוני היושב ראש. מילא, רוצים לסגור את שאר כלי התקשורת, אבל גם את רשות השידור? לאן הגענו?
שכיב שנאן
אין מי שיסביר את הפנייה?
מעין נשר
לא הגיע נציג. זאת טעות?
קריאה
לא הייתה שום טעות.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אין נציג לאוצר להסביר את הפנייה הזאת.
יוני בן מנחם
אפשר לאשר את זה בלי האוצר. הם מנסים כבר כמה זמן למשוך את זה.
היו"ר משה גפני
מי באוצר צריך להציג את זה?
יוני בן מנחם
אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
תתקשרי ליעל מבורך, ואני מבקש שהיא תבוא.
רוחמה אברהם-בלילא
למה אנחנו צריכים להתחשב בהם עכשיו, לדחות את זה? בואו נעביר להם את זה וזהו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני לא הולך הביתה. אבל עם כל הכבוד למשרד האוצר, שיעמוד פה מולנו. מה זה הדבר הזה? אני לא הולך הביתה, הכול בסדר.
שכיב שנאן
אפשר לפרוטוקול להגיד שזה זלזול?
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו עוד לא בפרוטוקול, אנחנו קודם כל מדברים איתם.
טמיר כהן
תחזור לפנייה 668, המדען הראשי. היא חזרה.
היו"ר משה גפני
סגנית המדען הראשי, פנייה 668.
לידיה לזנס
מדובר כאן בשינויים פנימיים, הסטות בין סעיפי התקציב, הפחתה של 1 מיליון שקל בתכנית אחת לטובת תקנה לביצוע ביקורת פרויקטים. מדובר בעצם על כניסה של מספר תכניות בלשכת המדען הראשי שמצריכות העסקה של בודקים מקצועיים ובדיקת התכניות השונות בהתאם לכללים. זאת הבקשה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 668 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פנייה 668 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה מספר 669.
לידיה לזנס
זאת אני? פשוט לא הכינו אותי לזה מראש, אבל אני מכירה את התכניות. מדובר כאן - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה, מתחיל לעצבן אותי כל העניין הזה. מי ממשרד האוצר צריך להציג את זה? אני עוצר את הישיבה, אני מבקש שמשרד האוצר יגיע לפה. אני עושה הפסקה.
מעין נשר
הוא יגיע. - - - של חקלאות, ואז תעצור.
רוחמה אברהם-בלילא
אני ממילא אעצור לך את חקלאות.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא. זה בסדר גמור. אנחנו עושים הפסקה של עשר דקות.
רוחמה אברהם-בלילא
לא. יש לי עוד מעט ישיבת סיעה.
היו"ר משה גפני
אז מה את מציעה לעשות? אין ברירה. זה לא בסדר הדבר הזה.
לידיה לזנס
אני אציג את זה, אני מכירה את זה.
מעין נשר
אני קוראת לכולם.
היו"ר משה גפני
מה זה הדבר הזה? מה זה, אתם עובדים במשרד האוצר. יש לכם חופש? יש לכם פגרת בחירות? מה יש לכם?
רוחמה אברהם-בלילא
יש להם פריימריס.
מעין נשר
אני באמת לא יודעת להסביר.
היו"ר משה גפני
את מה את לא יודעת להסביר, את החופש במשרד האוצר?
מעין נשר
למה חבריי לא נמצאים. אני שולחת לכולם את ההודעות הנזעמות, אני מקווה שהם יגיבו.
טמיר כהן
לא צריך, הם קיבלו את ההזמנה בצורה מסודרת.
רוחמה אברהם-בלילא
אולי שיסבירו לנו מרשות השידור מהי תכנית ההבראה שאמורה להיות. מה אתה אומר? עד שהוא יסיים לדבר אני מניחה שזה ייקח בין חמש לשבע דקות, ואם הם לא יגיעו אז נצביע וזהו. היא ביקשה עשר דקות, וכבר עברו מאז שלוש דקות, אדוני. ב-14:30 יש לנו ישיבות סיעה. גם יומנו באיזשהו אופן – אתה יודע, אנחנו מנסים להשתדל לפי פקידי האוצר, אבל גם לזה יש גבול.
יוני בן מנחם
יושב ראש הוועדה הנכבד מודע לסחבת שהם עושים בכוונה. אנחנו כבר עם הלשון בחוץ.
שכיב שנאן
רק בגלל היושב ראש המכובד שכולנו אוהבים אותו, אנחנו אפילו לא רוצים הסבר, ואם זה יועיל לו אנחנו מאשרים לו את זה במחאה כנגד האוצר.
היו"ר משה גפני
יש גם כבוד של הוועדה. לא, אנחנו נאשר את זה היום. יש כבוד של הוועדה. מה זה הדבר הזה? מה זה, משרד האוצר חושב שאנחנו עובדים אצלו?
רוחמה אברהם-בלילא
הוא לא חושב, הוא בטוח.
שכיב שנאן
בוא נאשר את רשות השידור ונעצור להם הכול.
היו"ר משה גפני
אין לך מה לעצור הכול. היא תהרוג אותך עכשיו כי מה שנשאר זה חקלאות.
מעין נשר
אני לא אהרוג אף אחד.
היו"ר משה גפני
היא לא מתכוונת להרוג אותך.
מעין נשר
זה פלילי.
שכיב שנאן
פיזית לא, אבל - -
היו"ר משה גפני
היא יכולה, היא רק אומרת שזה פלילי. יכול להיות שנשנה את החקיקה בשביל זה.
מעין נשר
הם מוסרים שיש נציגה של משרד התמ"ת, והם שלחו אותה במקומם בשביל להציג את הדברים האלה, צוות מו"פ. רשות השידור, דיברתם עם יעל, נכון?
היו"ר משה גפני
היא לא דיברה עם יעל.
טמיר כהן
זה לא עובד ככה. זה אמור לעבוד יותר מסודר, ועשינו מה שצריך.
מעין נשר
צודקים לגמרי.
טמיר כהן
תשאירי את זה לנו.
היו"ר משה גפני
תסבירי את המו"פ.


אני אומר לך, אם לא העובדים של רשות השידור, הייתי נועל את הישיבה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם, זה לא מתנהל בצורה כזאת.
שכיב שנאן
הרב גפני, תן לו הכבוד.
רוחמה אברהם-בלילא
תן לו הכבוד להסביר.
יוני בן מנחם
אנחנו סומכים על כבודו שהוא מודע לכל התרגילים שעושה האוצר.
שכיב שנאן
הרב גפני, מה שרשות השידור לא נותנת לי אני מקבל היום בערוץ הכנסת. בעוד כמה דקות אני צריך ללכת לשם לפאנל לריאיון ולא נעים לי - - -. הם נותנים מתנה. חברי כנסת לא יהודים לא מקבלים בעברית שום דבר. בערבית, ברוך השם, יש קצת, אז לוקחים אותנו מדי פעם.
היו"ר משה גפני
אה, באמת? זה לא הדיון בכלל.
אמיר גילת
אדוני, הנושא גם עלה בישיבה קודמת של הוועדה עם סכום אחר, מגוחך.
היו"ר משה גפני
היה 39 מיליון.
רוחמה אברהם-בלילא
אם אתה רומז על היעלמות באופן עקבי בכל מה שקשור לרשות השידור - -
אמיר גילת
הדברים מדברים בעד עצמם.

אדוני, כמו שאתה יודע, האישור של הוועדה היום הוא המשוכה האחרונה - -
היו"ר משה גפני
אני יודע. אני מכיר את זה לפני ולפנים.
אמיר גילת
אני יודע.
היו"ר משה גפני
משרד התמ"ת, בבקשה.
לידיה לזנס
מדובר בתכנית חדשה בהיקף של 40 מיליון שקל שמיועדת בעצם לחברות הזנק, חברות מתחילות ללא הכנסות, שעיקרה הצטרפות גם של משקיעים פרטיים או בעצם מה שייתן מענה למשבר שקיים היום בשוק ההון. התכנית מיועדת לאותן חברות קטנות. היא תינתן כאישור רב-שנתי של מקסימום עד שנתיים בהיקף שלא יעלה על 5 מיליון שקל לתכנית.
רוחמה אברהם-בלילא
ומה זה אומר, שהכסף ניתן כהלוואה, כמימון ביניים?
לידיה לזנס
זה בהתאם לכללים של תכניות המדען הראשי. במידה שיש לה הכנסה החברות האלה מחויבות בהחזר המענק מסך המכירות. לפני מספר דקות הצגתי הכנסות של 160 מיליון שקל, אז התעשייה מחויבת בהחזר תמלוגים למדען הראשי בגין כל מכירות ממוצרי מו"פ שמתקבלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפנייה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

רשות השידור – תגידו אתם ותכף נראה מה עושים עם זה.
ערן הורן
אני סמנכ"ל כספים. ב-5 באוגוסט נחתם הסכם למימון הרפורמה ברשות השידור שבו כנגד מקורות מימון - - - מחייב תהליך של רפורמה שבמסגרתו יש יעדים מוגדרים: הגדלת ההוצאה על רכש - - - בהדרגה עד לרמה של כ-200 מיליון שקל בשנה, החלפה ושיפור של כל התשתית הטכנולוגית, פרישת עובדים וכן הלאה. מבחינת מקורות המימון 80 מיליון שקל זה סכום מענק שהוועדה אישרה 39 מיליון שקל שהשלימו את הסכום הזה לתקנה. שני מקורות נוספים זה הלוואה כנגד נכסי נדל"ן שהרשות מסרה למדינה, של 290 מיליון שקל; והלוואת רפורמה של 240 מיליון שקל – סך הכול 530 מיליון שקל שזאת הבקשה שמונחת פה לתקצוב והרשאה להתחייב. ההלוואות יימשכו על פני תכנית הרפורמה שתימשך בחמש השנים הקרובות, ואנחנו מעוניינים להתחיל אותה ב-1 בדצמבר 2012.
שכיב שנאן
כל מילה בסלע.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לחברי הוועדה – לא היה דבר כזה. זאת אומרת זאת הפעם הראשונה שאני נתקל בתופעה הזאת. רשות השידור, עם כל הכבוד, הוא גוף חיצוני, הוא לא משרד ממשלתי. משרד ממשלתי צריך להציג את זה. האמת היא שמשרד האוצר צריך להציג את זה. משרד האוצר לא מגיע להציג את זה. מדובר פה על רפורמה שתיגע בעניין של שכר של עובדים. אני אומר לכם, לא היה דבר כזה, והוא דבר חמור. אני יכול להמתין. יש לי בעיה כי אם אתה הולך לישיבת סיעה, ואת הולכת לישיבת סיעה, ואני אשאר לבד, אני לא אצביע בעד זה, אני נמנע בגלל הסיפור של שבת, ואני אחכה שמישהו מכם יצביע. הם סיבכו אותי פה עכשיו לגמרי. איזה משרד אוצר יש לנו פה במדינה? מה לעשות? תגידו אתם. להצביע?
רוחמה אברהם-בלילא
כן.
שכיב שנאן
האמת, הייתי מת להבין במה דברים אמורים כי אם זה נוגע לנושא של כוח אדם וכל הדברים האלה - -
היו"ר משה גפני
ודאי שזה נוגע לכוח אדם. לא יהיו משכורות לשלם. מי זה סמנכ"ל הכספים? אם אין רפורמה, אתם יכולים לשלם משכורת לעובדים?
רוחמה אברהם-בלילא
הסוגיה העיקרית היא שהוא התחיל את הדברים שלו בכך שהם הגיעו לסיכום ב-5 באוגוסט.
היו"ר משה גפני
נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
אנחנו היום כבר חודשיים וחצי אחרי. זאת אומרת עברו הרבה מאוד ימים באמצע שביניהם הם הגיעו עד קצה גבול היכולת.
היו"ר משה גפני
אני יודע, האוצר דיבר איתי.
רוחמה אברהם-בלילא
נו, אז?
היו"ר משה גפני
בשביל מה הביאו 39 מיליון? למה לא הביאו את זה עם ההעברה הכוללת?
ערן הורן
אני לא יכול לענות על השאלה למה זה לא הובא כמקשה אחת. יש מספר מקורות מימון – ב-39 הוסט התקצוב של המענק, ויש עוד שתי הלוואות שכרגע הם 530 שהוועדה מתבקשת לאשר. לשאלתך, מה יקרה אם הרפורמה לא תתממש? רשות השידור לא תוכל לעמוד לא במחויבויות שלה בחוק, שזה סדר גודל של 75 מיליון שקל ב-2013, לא לעמוד בהתחייבויות שלה של שיווק תשתיות וגם בתזרים השוטף בסופו של דבר אנחנו ניאלץ לעצור.
שכיב שנאן
אמיר, למה לדעתך הם לא באו?
רוחמה אברהם-בלילא
יש איזושהי התנגדות עקרונית להסכם?
אמיר גילת
לא, יש פה מסמך חתום על-ידי גל הרשקוביץ, ראש אגף תקציבים. הוא חתום על הבקשה. אתמול היו לנו מגעים עם ההסתדרות, הם בעד ההסכם – כולם בעד ההסכם. ההסכם חתום. האוצר חתום על ההסכם. גם צד ג', מנהל מקרקעי ישראל, שאמור לקבל חלק מהנכסים, חתום. זה רק עניין של - - -
שכיב שנאן
אני יודע. אם שר האוצר רוצה לתקוע את זה מטעמים לא מובנים אני לא מבין. בבקשה, תצביע. זה שהם קיבלו הזדמנות לבוא ולהסביר את הדברים ולא באו זה לא אומר שאנחנו צריכים להרוס עוד מוסד במדינה הזאת.
רוחמה אברהם-בלילא
מה הטיעון המרכזי שלהם? למה הם לא באו?
טמיר כהן
הם לא מסבירים.
אמיר גילת
הם גם כותבים פה בבקשה שזה בהתאם להסכם המימון בין האוצר לבין רשות השידור.
יוני בן מנחם
הם לא יכולים גם לנהל את ועדת הכספים. מספיק הם מנהלים חצי מהמדינה - -
היו"ר משה גפני
טוב, רבותיי, אני מחליט כדלהלן. יכול להיות שיש פה כוונות, יכול להיות שאין כוונות, יכול להיות שזאת סתם עצלנות, אני לא יודע מה. הנושא של הרפורמה צריך להיות מאושר, הוא מאושר, הוא חתום. אנחנו נצטרך לעשות סנקציות על משרד האוצר בדברים אחרים, דברים שיהיו חשובים להם. תרשמו שאנחנו חייבים להם.

מספר פנייה לוועדה 670. חשוב לי העניין הזה משום שחשוב לי מאוד גם העניין של העובדים, עם כל הבעיה שיש לי בעניין. אני כועס עד לשמים על משרד האוצר. בוועדת הכספים אנחנו נוהגים לשלם למשרד האוצר במזומן, ואני אשלם להם במזומן, לא בהרשאה להתחייב, כמו הפנייה הזאת.

מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פנייה 670 – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1

פנייה 670 אושרה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים, אני נמנע. הפנייה אושרה. תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה.
יוני בן מנחם
תודה רבה, אדוני.
היו"ר משה גפני
חקלאות. פניות 673-671.
שכיב שנאן
הרב גפני, לא הגשנו רביזיה על הקליטה, מה פתאום.
היו"ר משה גפני
הגשנו.
רוחמה אברהם-בלילא
הגשת, אתה רצית.
היו"ר משה גפני
הגשנו.
מעין נשר
הפנייה נועדה להעביר סך של 4,109,000 שקלים מתקציב התמיכות של משרד החקלאות לתקציב הפעולות של משרד החקלאות לצורך תקצוב תשתית מחקר במנהל המחקר וגם להשקעות במערך המחשוב של המשרד. בנוסף לכך הפנייה נועדה לערוך שינויים פנימיים בתקציב המשרד, לבקשתו.
היו"ר משה גפני
אוקיי.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 673-671 – רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

פניות 673-671 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

681, 682 – חינוך.
אורי שומרט
הפנייה נועדה להעביר 5.5 מיליון ₪ מהתקציב השוטף של משרד החינוך, סעיף 20, לסעיף 60 שהוא סעיף הפיתוח לטובת חידוש מבני חינוך. בנוסף לכך הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב המשרד. עיקר השינויים זה העברת מזומן בתוך סעיף 60 בהתאם לביצוע בפועל. יש תקנות שיש בהן עודף ביצוע, יש כאלה שיש בהן תת ביצוע, ולשם כך נועדה הפנייה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פניות 681, 682 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניות 681, 682 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:20.>

קוד המקור של הנתונים