ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 1198>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), , התשע"ב-2012>
2. הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009 (פ/1836) של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אדרי, אורי אורבך, אורי אריאל, מגלי והבה, יצחק וקנין, שי חרמש, שלי יחימוביץ, אמנון כהן, חיים כץ, אורי מקלב, ציון פיניאן ומירי רגב
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

מגלי והבה

יצחק וקנין

ציון פיניאן

פאינה (פניה) קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
>
נוגה נחליאלי - מנהלת תחום ייעוץ משק המים, משרד האנרגיה והמים

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

אלון מסר - רכז מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אפרת פרוקצ'יה - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

רן איזנברג - שלטון מקומי, משרד הפנים

ספי זינגר - משרד המשפטים

יערה למברג - משרד המשפטים

אלכסנדר קושניר - מנכ"ל, רשות המים

גלעד פרננדס - סמנכ"ל כלכלה, רשות המים

עו"ד חנה פרנקל - יועצת משפטית, רשות המים

יוסף אלעזרה - יועץ מנכ"ל, רשות המים

עו"ד נועה בן אריה - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

איתן אטיה - מנכ"ל פורום ה - 15, מרכז השלטון המקומי

דב צור - ראש עיריית ראשל"צ, מרכז השלטון המקומי

יוסי נשרי - ראש עיריית קריית אונו, מרכז השלטון המקומי

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

אורן הרמבם - מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

עלוה קולן - האגודה לזכויות האזרח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אירית שלהבת

<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012>
<הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009 (פ/1836)>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום בחלק הראשון של ישיבת הוועדה שתי הצעות חוק: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012; והצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009 שהיא הצעת חוק של ועדת הכספים.

נתחיל כמובן בהצעת החוק על תאגידי המים והביוב. אנחנו מקיימים כבר דיון שני בעניין הזה. אני מבקש, אם אפשר, להציג את הצעת החוק.
ליאת גרבר
הצעת החוק באה בעקבות החלטת הממשלה, שהכירה בחשיבותם של תאגידי המים והביוב שבבעלות הרשויות המקומיות, והיא מציעה לפטור את תאגידי המים והביוב שבבעלות מלאה של רשות מקומית ממס חברות לתקופה של 5 שנים, החל משנת 2011 ועד שנת 2015, וכן לפטור את הרשויות המקומיות מדיבידנדים ומריביות שמשולמים מהתאגידים אל הרשויות המקומיות באותה תקופה. דיברתי על כך שהצעת החוק קובעת לפטור את התאגידים ממס חברות, וכן לפטור את הרשויות המקומיות מדיבידנדים וריביות שישולמו על-ידן לרשויות המקומיות במשך אותה תקופת זמן.
היו"ר משה גפני
איזה חברות?
ליאת גרבר
את תאגידי המים והביוב לפטור ממס חברות. מדובר בתאגיד עסקי ומוצע לפטור אותו ממס חברות בתקופה שבין 2011-2015, ובנוסף הדיבידנדים והריביות שמשולמים על-ידי התאגידים לרשויות המקומיות שמחזיקות בהם בבעלות מלאה יהיו גם הם פטורים על-פי הצעת החוק, וגם הריביות שמשולמות בשל הלוואות בעלים.

הצעת החוק תחול החל משנת 2011.
היו"ר משה גפני
מה זה "עד 2015"?
ליאת גרבר
הפטור הוא עד 2015.
היו"ר משה גפני
מה המשמעות? למה? מה יהיה ב-2015?
ליאת גרבר
למעשה אלה היו המלצות הצוות. נבקש הארכה.
דב צור
זה יבוא לדיון נוסף.
ליאת גרבר
זה היה בהתאם להחלטת הממשלה ולהמלצות הצוות שבחן את הנושא.
שגית אפיק
למה זה רטרואקטיבי מ-2011?
דב צור
כי זה הוחלט ב-1 בינואר 2011.
ליאת גרבר
כי אז היתה ההחלטה, אך בעצם לא היתה הצעת חוק.
שגית אפיק
ההטבה הזאת לא תביא לכך שתהיה השלכה כלשהי על תעריפי המים לצרכן?
אלכסנדר קושניר
לא, בפירוש לא.
היו"ר משה גפני
רק רגע, נשאלה שאלה, וכדי שתהיה תשובה צריך לדעת מי אומר את התשובה, כי זה חשוב לפרוטוקול, ולא בכדִי. פעם השר יוסף בורג אמר: "לא רואים שאני מחייך, לא רואים שאני צוחק". כלומר, אתה אומר שלא תהיה השלכה על מחירי המים. מי אומר את זה? לפרוטוקול.
אלכסנדר קושניר
לפרוטוקול, אני ראש רשות המים. זאת תשובת ביניים מכיוון שזה הוצג לא על-ידי רשות המים. לא תהיה השלכה מחלוקה נקודתית של הרווחים האלה, מכיוון שמדובר במקרים נקודתיים, כאשר מכל המאזן במחזור הכספי של כל התאגידים, שהוא בערך 4 מיליארד - - -
היו"ר משה גפני
כמה התשלומים – לא הרווחים – של המים בכלל בארץ?
אלכסנדר קושניר
ממחזור כולל של תאגידים, של כ-4 מיליארד, 3.8 מיליארד, תלוי בשנה ותלוי בכמויות המים, הפלוס הכולל בתוך כל התאגידים הוא בערך 10 מיליון שקל. אז נכון שיש תאגידים נקודתיים שמרוויחים יותר, בעיקר תאגידים ותיקים שמפיקים מים, שזה מקור לרווחיות נוספת. אני מציג מספרים גסים.
רוחמה אברהם בלילא
על ה-4 מיליארד זה 10 מיליון שקלים. מר קושניר מחדד ואומר: זה רק בערים שיש בהן ייצור, הפקה מבארות.
אלכסנדר קושניר
קודם כול, המון תודה. את מכירה את הנושא.
קריאה
היא הובילה את זה בגאווה.
אלכסנדר קושניר
גם בראשון לציון, וגם שנים במשרד. אבל אני משלים רק את המשפט.
היו"ר משה גפני
חשוב לי גם, יש שני דברים – יש לנו את זה בחשמל – יש את הרווחים במים, ויש את התשלומים, סך התשלומים הכולל, לא רק הצרכני, הכול, התשלומים שיש במים. כמה כסף זה?
אלכסנדר קושניר
במגרש תאגידי מים וביוב זה בערך מחזור של - - -
היו"ר משה גפני
תשלומי מים בכלל, בלי התאגידים אפילו, כולל חקלאות.
אלכסנדר קושניר
אם ביחד, אז בואו נוסיף לכ-400 מיליארד בערך 2.5 מיליארד – זה היקף הפעילות הכספית של "מקורות". אנחנו מדברים על היקף כולל – ויש גם איגודי ערים, יש עוד כמה גופים – הפעילות הכספית הכוללת היא בערך כ-8 מיליארד שקל. עכשיו אני מסתכל על הסמנכ"ל שלי לראות אם לא טעיתי – זה המחזור הכספי במשק המים.
שגית אפיק
8 מיליארד שקל זה סך כל התשלומים שמשלמים צרכני המים.
אלכסנדר קושניר
לא. שאל אותי יושב-ראש הוועדה מה היקף הפעילות הכספית במשק המים.
שגית אפיק
אתה שואל מה היקף הפעילות או מה סך התשלומים שמשולמים על-ידי הצרכנים?
היו"ר משה גפני
סך התשלומים, ולא רק הצרכנים.
אלכסנדר קושניר
יש כאן שרשרת פעילות – יש עלויות של "מקורות", יש עלויות של איגודי ערים, יש מספר פעילויות, אבל המחזור הכספי הכולל הוא כ-8 מיליארד שקל.
קריאה
זה גם התפלה ומט"שים.
אלכסנדר קושניר
כולל גם מיליארד בהתפלה; כ-2.5 מיליארד זה פעילות של "מקורות"; כ-4 מיליארד זה סך כל מחזור הפעילות של התאגידים; ויש עוד איגודי ערים וועדים.
רוחמה אברהם בלילא
למה אי אפשר ללכת על מהלך כולל? אני לא אומרת שהמהלך הזה לא נכון, אבל למה אי אפשר ללכת על מהלך כולל אשר יוזיל את מחירי המים לצרכן בסופו של דבר? הרי גם מים וגם חשמל הם מוצרי יסוד, בסיטואציה שבה אנו מדברים על יוקר מחיה וכולי. אדוני היושב-ראש, הוועדה הזאת דנה הרי לא מעט פעמים על כל הקשור למחירי המים לצרכן. נעשה כאן מהלך חשוב שנועד להיטיב עם מספר רשויות, ואני לא מתנגדת לכך, אבל בגלל שאנחנו מדברים גם על תאגידי המים וגם על מיחזור המים והפקת מים, למה אנחנו לא יכולים לחשוב על צעד נוסף לקראת הוזלת מחירי המים לצרכן?
היו"ר משה גפני
רעיון לא רע.
רוחמה אברהם בלילא
כן, אבל? הכנסת מסתיימת, אז כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר.
קריאה
תבטלי את המע"מ קודם כול.
אלון מסר
בנוסף למה שאמר מר אלכס קושניר, חשוב להגיד שההיגיון הכלכלי במהלך הזה הוא שלרשות יהיה תמריץ שהתאגיד יהיה יעיל. בסופו של דבר זה יוריד את העלויות שמושקעות במשק המים. מכיוון שתעריף המים אמור לשקף את העלות אז בטווח הארוך המהלך הזה כן עשוי לתרום להתייעלות ולירידה במחיר. זה לא יהיה בטווח המיידי, אני מסכים.
רוחמה אברהם בלילא
מה זה בטווח הארוך?
אלון מסר
אני לא יכול להגיד אם זה 3 או 5 שנים.
רוחמה אברהם בלילא
בפרק הזמן עד 2015 זה יכול להשפיע?
אלון מסר
זה תלוי מאוד בתאגידים וכמה הם יתייעלו. הרעיון מאחורי קביעת תעריף המים הוא שקובעים עלויות נורמטיביות בתאגידים. ככל שהעלויות האלה נמוכות יותר אז עלות הפקת המים לאזרחים תהיה נמוכה יותר, וזה יוריד את תעריף המים. זה כמובן לא השפעה מיידית. המחשבה היא על תמריצים לעודד התייעלות ובסופו של דבר כן להוריד מחירים.
היו"ר משה גפני
מה התמריץ בזה?
אלון מסר
גם היום, צריך להגיד לפרוטוקול, הרשויות המקומיות יכולות למשוך דיבידנד מהתאגיד. התיקון הזה מאפשר להן פטור ממס דיבידנד, שהוא משמעותי מאוד. הרשויות, מן הסתם, רוצות למשוך דיבידנד. האפשרות היחידה של רשות לקבל דיבידנד היא רק אם התאגיד הוא רווחי, ולא רק שהוא רווחי – ואת זה גם חשוב לציין לפרוטוקול – אלא רק במידה והממונה על תאגידים ברשות המים אישר שהתאגיד מילא את כל החובות וכל ההשקעות הנדרשות במשק המים העירוני, זאת אומרת הוא תאגיד מצוין ויעיל ואנחנו רוצים לתמרץ אותו ולכן הוא יכול להעביר דיבידנד לעירייה והוא יהיה גם פטור ממס דיבידנד.
שגית אפיק
האישור שנותנת רשות המים כתנאי לחלוקת הדיבידנד, לא צריך אולי לקבוע את זה בנוסח ההצעה?
אלון מסר
בחוק תאגידי מים וביוב - - -
קריאה
--- של האישור של הממונה.
שגית אפיק
זאת אומרת, הפטור ממס על חלוקת הדיבידנד יינתן אחרי שתיעשה בדיקה על-ידי - - -
אלכסנדר קושניר
הממונה על התאגידים.
קריאה – המשך
---
אלון מסר
עצם המשיכה מחייבת את האישור.
אלכסנדר קושניר
יש פרוצדורה מאוד מוגדרת.
היו"ר משה גפני
בבקשה, מר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון.
דב צור
אני רוצה להזכיר את מה שאמרנו בדיון הקודם, המוטיבציה לתיקון לחוק הזה באה מכך שכאשר הקימו את תאגידי המים בעצם העבירו את משק המים העירוני ממשק מים בתוך עירייה, עם העודפים שהיו בו, וברוב הרשויות היו עודפים, לחברה. אגב זה לא שמו לב שיצרו מצב שמשק המים והביוב העירוני הפך להיות ממוסה, וזה לא היה כוונת חוק תאגידי מים וביוב. הכוונה היתה לייעל את את משק המים והביוב ולא בהזדמנות זאת לקחת מס. לכן כאן עושים למעשה תיקון של אותו מהלך, בעצם תיקון טכני, שאומר שאותם עודפים לא יהיו ממוסים. נכון כרגע שזה 10 מיליון שקל, כפי שמסר יושב-ראש רשות המים, אבל לדעתי זה לא המצב שיהיה בשנים הבאות, אני חושב שתאגידי המים ירוויחו יותר. בעצם זה מאפשר לתאגידים להשתמש באותם עודפים שנוצרים, ככל שיהיו עודפים, שימוש לרווחת הציבור. היום הרווחים כלואים, במרכאות, בתוך התאגיד. לא כלואים, אפשר לשחרר אותם, אבל הם משוחררים רק אגב מיסוי, וראינו בהיבטים אחרים מה קורה כאשר יש מיסוי. כאן זה לא הולך לאיזה בעל עסקים פרטי, זה הולך לרווחת הציבור, וזה התיקון המשמעותי.
היו"ר משה גפני
מר מסר, מאיפה יש רווח לתאגידי המים?
אלון מסר
העלויות שמחושבות לתאגיד הן עלויות נורמטיביות. יש תאגידים שהם יותר יעילים ויש פחות יעילים. התאגידים היעילים – העלויות שלהם נמוכות מהעלויות הנורמטיביות והמרווח הזה מאפשר להם את הרווח שבסופו של דבר הם רוצים להעביר לרשויות.
היו"ר משה גפני
טוב. יש הערות להצעת החוק הזאת?
אורן הרמבם
אני מהתאחדות התעשיינים. אני מייצג כאן בעצם מגזר, התעשייה, שתעריפי המים שלו הוכפלו מאז שנת 2008 והם צפויים לעלות בעוד 20% בתחילת שנת 2013. בתסקיר החוק שפרסם משרד האוצר לפני כמה חודשים מדובר בעצם על הפסד הכנסות, ואני מצטט שחור על גבי לבן, הקובץ נמצא כאן מולי: "צפוי הפסד הכנסות של מעל 50 מיליון שקלים בכל שנה". אם צפוי הפסד הכנסות של מעל ל-50 מיליון שקלים בכל שנה, למה בעצם לא "לגלגל" את זה בחזרה לטובת הצרכנים? למה לפטור את התאגידים ואת הרשויות המקומיות ממס בזמן שיש להם בעצם רווחים עודפים, כאשר האלטרנטיבה היא אפשרות להפחית את תעריפי המים?
דב צור
תפחיתו, אין בעיה. כולם רוצים להפחית. הרשויות המקומיות ניהלו מאבק חריף להורדת מחירי המים.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה משיב, אני רוצה לדבר על הנושא העקרוני, מכיוון שעסקנו בעניין הזה במשך כל הקדנציה. היות ואנחנו הולכים לבחירות אז חשוב שאומר את זה. זה גם מופיע בסעיף השני בסדר היום.

היתה החלטה בממשלה הקודמת להוציא את מחירי המים מן הכנסת. היו החלטות טובות של הממשלה הקודמת, אבל היו גם החלטות לא טובות, כמו בכל ממשלה. ההחלטה הלא טובה היתה להוציא את הפיקוח על מחירי המים מן הכנסת. לפי דעתי השרים לא כל-כך שמו לב מה הפקידים עשו להם. כתוצאה מן ההחלטה הזאת העלו פשוט את מחירי המים לגבהים בלתי רגילים. מחיר המים שהיה לפני כמה שנים לעומת מחיר המים שנמצא היום – הוא מחיר בלתי סביר בעליל.

מה שאתם עושים במשרד האוצר הוא דבר פשוט נורא. אתם אומרים: "אני צריך לסייע לרשויות המקומיות. אני אסייע להם דרך זה". אני תומך בזה. אני נגד זה שעוד תרוויחו גם מיסוי. תורידו את מחירי המים, כך אמר מר דב צור, אנחנו לא מתערבים בעניין. אני לא יודע, אולי בקדנציה הבאה נוכל לעשות את זה. אני לא חושב שאוכל במהלך פגרת בחירות לעשות דברים דרמטיים. מה שאני אהיה – אם אהיה, ואם לא אהיה זה בסדר, אם לא אבחר לכנסת הבאה זה בסדר, אבל אם אני אבחר, לא חשוב, בכל תפקיד שאהיה אמשיך לעשות הכול על מנת שהפיקוח על המים יחזור לכנסת. זה לא יכול להיות, אי אפשר לחיות בצורה כזאת, זה ברור לחלוטין.

עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לי היה סיכום.
יצחק וקנין
זה לא נאום בחירות.
רוחמה אברהם בלילא
אני מעריצה אותך, אדוני.
קריאה
הוא אומר את זה כל הזמן.
היו"ר משה גפני
אני אומר לכם, זה תהליך של השתלטות של הפקידות על הנבחרים. לפני שנה וחצי עמד שר במליאת הכנסת הנוכחית ותקף את העלאת מחירי המים. צעק לו חבר טוב שלי: אתה היית שר בכיר בממשלה הקודמת, אתה אישרת את זה. השר אמר: אני לא אישרתי את זה, תאגידי המים נקבעו בכלל לפני 10 שנים. אמר לו חבר הכנסת: לא את תאגידי המים, אלא את הוצאת הפיקוח.

מה זה הוצאת הפיקוח? יש הבדל דרמטי בין דיונים שמתקיימים בממשלה ובוועדות השרים שלה ובין מה שמתנהל בוועדת הכספים. הממשלה מקיימת דיונים – אף אחד לא יודע אותם. יודעים רק את ההחלטה, ושלום על ישראל, אף אחד לא יודע מה זה אמר, מה זה אמר, אלא אם כן יש הדלפות, ועל-פי רוב ההדלפות גם לא מדויקות. בוועדת הכספים כאשר מתקיים דיון על המים, או על כל נושא אחר, מהמילה הראשונה אנו נתונים לפיקוח. העיתונאים יושבים בוועדות, הציבור מוזמן להגיד את דעתו, שום דבר אצלנו לא יכול להיות לא שקוף, להוציא מה שקבוע בחוק בנושאים ביטחוניים וכלכליים רגישים מאוד שם הוועדה חסויה, שזה נדיר לחלוטין, זה קורה פעם או פעמיים בקדנציה. פרט לכך, הכול פתוח, וצריך לעמוד מול הציבור ולא לבוא אחרי זה בפריימריז ולהגיד: אני בעד זה או אני בעד דבר אחר. תגיד כאן. לכן ההחלטות והדיונים אצלנו רציניים יותר. לכן לא יכול לבוא מישהו, לא ממשרד המשפטים, לא ממשרד האוצר ולא משום משרד אחר ולהגיד: אנחנו מקיימים על זה דיון כבר כמה שנים ואתם בשתי ישיבות משנים. בטח אנחנו משנים. אנחנו משנים מכיוון שאנחנו חשופים לביקורת. יכול להיות שאם כל אחד מאתנו היה שר בממשלה היה נוהג אחרת.
רוחמה אברהם בלילא
אנחנו לא משנים רק כי אנו חשופים לביקורת. אנחנו משנים כי תפקידנו גם לשנות, עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
אני לא אומר את כל המצע שלי, זה ברור. את צודקת לחלוטין. אני רק אומר, במבחן התוצאה בסופו של דבר – את היית שרה בממשלה – יכולים לשבת בממשלה ובוועדת שרים או בכל פורום אחר ושם עושים את החשבון המדויק כמה כסף המדינה תרוויח, וזה בסדר. כאן את צריכה לעמוד מול האזרחים, להגיד: בסדר, המדינה תרוויח כסף, אבל מי ישלם את זה?

אני התחייבתי, ואני לא חוזר בי מההתחייבויות.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אתה מדבר על תעריפי המים?
היו"ר משה גפני
על תעריפי המים, זאת הסוגיה שעומדת על סדר היום. זה אותה סוגיה, ואני הולך לקשר אותה, תיכף תראי. לא נקיים דיונים בפגרת הבחירות. נהגנו כך במשך כל השנים ואני לא הולך לשנות את זה. חלק מן האנשים יהיו בפריימריז וחלק יהיו בזה. נשתדל לעשות דברים שיהיו בהסכמה. אני עוד לא יודע מה נעשה עם הריכוזיות, יכול להיות שכן נקיים דיונים על זה, אתייעץ עם החברים ונראה מה נעשה. לא נדון על דברים שהם באמת מאוד שנויים במחלוקת. להוציא דברים שהם ניהול ענייני המדינה, שזה העברות תקציביות, דברים שיהיו חייבים לעשות בתקנות ובנהלים, דברים שהם ענייני המדינה ממש שצריכים להתנהל – ועדת הכספים לא שובתת. אבל ברפורמות הגדולות ובכל מה שנלווה לעניין הזה נקיים התייעצויות בינינו וזה כבר לא כל-כך יהיה קשור לקואליציה-אופוזיציה אלא יהיה קשור יותר ליכולות של החברים. אנחנו, על כל פנים, לא יוצאים לפגרה, אבל נעשה את הדברים באופן מסודר ומנומס ובדרך ארץ.

התחייבתי שלא אביא את הפיקוח על המים מכיוון שמשרד האוצר נתן 42 מיליון שקל כדי לתת הנחות במים לאוכלוסיות סוציאליות, לאוכלוסיות של נכים, של סיעודיים, כל מה שדיברנו. היתה החלטה של מועצת הרשות שאכן זה קורה, וזה קורה. זה לא דרמטי, אבל זה קורה, לפחות יש איזו מין אמירה.

אני מבקש לקבוע בחקיקה הזאת של תאגידי המים, לקריאה השנייה והשלישית, שתהיה סמכות לשר האוצר לקבוע עבור אוכלוסיות סוציאליות, באישור של ועדת הכספים, הנחות, כמו בחשמל, עם מגבלה של אחוז מסוים מן התשלומים. אני לא הולך לפרוץ את המסגרת ולא הולך לשנות מהתחייבותי. אני לא אומר מה לעשות, לא אומר מה לתת, לא אומר איך. אני מבקש את אותו תהליך שאנחנו מבצעים היום בפועל בהסכמה – הכסף הגיע ורשות המים מבצעת – אני מבקש להכניס את זה בחוק תאגידי המים, להכניס את הסעיף הזה, ששר האוצר יהיה מוסמך לתת הנחות. כפי שמופיע בוועדת ניסן לגבי שר הפנים, אז במקום שר הפנים זה יהיה שר האוצר. למה אני רוצה שזה יהיה שר האוצר ולא שר הפנים? למה אני לא מקבל בעניין הזה את המלצת ועדת ניסן?
פאינה (פניה) קירשנבאום
כי הוא יצטרך לשפות אותם על העניין הזה.
היו"ר משה גפני
בדיוק, בגלל שמשרד הפנים אולי מתכוון ---
פאינה (פניה) קירשנבאום
אבל אין להם כסף לתת.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אני רוצה שיהיה כתוב שזה מתקציב המדינה ולא שמעלים את התעריף.
פאינה (פניה) קירשנבאום
זאת בדיוק הנקודה, הרי בתעריפים שלהם זה משק מים סגור.
היו"ר משה גפני
מתקציב המדינה, כפי שקורה היום.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אם הם רוצים לפתח אז שהאוצר יתחייב לשפות אותם בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
בדיוק, מחוץ למשק הכספי הסגור, משום שאחרת מעלים תעריפים. לי היה ויכוח. דרך אגב, אנשים חושבים שוועדת הכספים שינתה דברים ועשתה דברים, למשל בנושא הזה. אנחנו מדברים על זה המון זמן, בכמה ישיבות השתתפתי, הייתי בהנהלת הקואליציה והייתי בוועדת השרים, ישבתי עם כמה שרים וניהלתי שיחות בטלפון וצעקות ועצבים ונפגשתי עם הפקידים, עד שבסוף הייתי הולך לעבוד בזבל ואז הייתי כבר מקבל 42 מיליון שקל, בסדר, לא חשוב.
פאינה (פניה) קירשנבאום
תראה לי איפה בזבל מרוויחים 42 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אם עובדים הרבה שנים ...
יצחק וקנין
אתה מתכוון למיחזור ...
היו"ר משה גפני
הייתי מקים חברה למיחזור ...

אבל בסופו של דבר זה התבצע ואני שמח. לפחות מוסרית אנחנו אומרים שאנחנו מתחשבים באנשים שהם באמת במצב קשה. ישבנו כאן כאשר היה היטל בצורת, ישבו כאן נכים ואנשים שונים וכולנו בכינו. הטילו עליהם לשלם סכומי כסף – אתה אז לא היית מנהל רשות המים – וזה היה פשוט נורא ואיום. אנחנו מדינה אכזרית, אכזרית במלוא מובן המילה, ואני לא מאשים ממשלה כזאת או אחרת, אני מאשים את כולם, את עצמי אני מאשים. מזל שאין לי פריימריז, אחרת לא היו בוחרים בי, כי הייתי יושב-ראש ועדת הכספים ותראו את מחירי המים. טוב שאני מתפלל שלוש תפילות ביום, אז אני "חוטף" את זה מאנשים אחרי התפילה.

על כל פנים, אני מבקש להוסיף בחוק תאגידי המים – אני אוריד את הסעיף הבא בגלל שהתחייבתי, אבל אני מכניס בסעיף הזה, בחוק תאגידי המים, ששר האוצר יהיה מוסמך לתת הנחות במים לאוכלוסיות סוציאליות, באישור ועדת הכספים. זה יהיה 1.5%, כפי שמופיע בחשמל, מסך כל ... הניסוח הזה על 8 מיליארד שקל, שהוא יהיה מוסמך באישור ועדת הכספים, מתקציב המדינה, לא מהמשק הכספי הסגור של המים. זהו.
רוחמה אברהם בלילא
זה התיקון להצעת החוק שתובא היום בפני המליאה, אני מניחה, לקריאה שנייה ושלישית?
היו"ר משה גפני
נכון.
אלון מסר
אפשר להגיב?
היו"ר משה גפני
לא חייבים, אבל אפשר.
אלון מסר
חשוב לי לציין כמה דברים. ראשית, במשק החשמל הסמכות לתת את התעריפים היא לא מתקציב המדינה אלא ממשק הכספים הסגור של משק החשמל. ה-1.5% שמדובר ממשק החשמל, שכמדומני שר האנרגיה ושר האוצר רשאים לתת הנחות, זה רק בתוך משק הכספים הסגור של משק החשמל. אם מישהו מקבל הנחה – זה לא תקציבי. כפי שהבנתי, כאן אתה מדבר על שינוי תקציבי. חשמל זה לא תקציבי.
היו"ר משה גפני
הסברתי, מה שאני לוקח ממשק החשמל זה רק דבר אחד – רק את גובה ההנחות בסך הכול הכללי שאפשר לעשות. זה הדבר היחיד שאני לוקח משם. אם תתעקש מדי אלך לתקן גם את משק החשמל. אתה רוצה? בוא נעזוב את זה. זה הדבר היחיד שאני לוקח משם. אני הולך לקחת את ה-42 מיליון שקלים ולעגן אותם בחקיקה, לא פארטץ'. הרי מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו זה הסכם בינינו, ומחר אין הסכם. מה הבעיה?
אלון מסר
אני רוצה להעיר, ברשותך. אני לא רוצה להפריע לך באמצע.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אלון מסר
קודם כול, נכון, יש את הסכם הכספים שמשרד האוצר ורשות המים כולם עמדו בו מן הצד שלנו ו-42 מיליון שקל עברו. נעשתה עבודה זריזה מאוד כדי לאשר את הדברים החל מיולי, עבודה באמת ראויה לשבח מן הבחינה הזאת. הסיכום היה ש-42 מיליון הם בבסיס התקציב וזה אמור להמשיך. גם היום בחקיקה יש את האפשרות לכל שר, במידה ויבקש, לתת הנחות. זה נכון במים, ויכול להיות גם בכל דבר אחר. לא ברור לי מדוע דווקא לרשום את זה שחור על גבי לבן.
היו"ר משה גפני
זה הדבר היחיד שלא ברור לך? לי יש כמה דברים לא ברורים גם כן.
אלון מסר
יש עוד כמה דברים אחרים, אבל בדיון הזה אני חושב שזאת שאלה שצריכה להישאל.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לצאת עם מסר לקדנציה הבאה. אני רוצה להגיד לעם ישראל, וחשוב גם לכם להגיד את זה, שבחקיקה מתחשבים מוסרית באוכלוסיות חלשות מאוד. התורה מצווה אותנו: "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך". יש עשירים ועניים בעולם, כך נברא העולם. החובה המוסרית של חברה נורמלית היא לסייע לחלשים. אנחנו יוצאים עם מסר. אני לא לוקח מכם כסף, אני לא פורץ שום מסגרת, אני לא מחזיר את הפיקוח לכנסת, אני לא עושה שום דבר דרמטי. אני רק מבקש שהסיכום לגבי 42 מיליון שקל יהיה מעוגן בחקיקה. אם לא יהיה סיכום, לא יהיה. אתם לא צריכים להתעקש על כל דבר. למה אני צריך לקבל כל הזמן תשובה שלילית ממשרדי הממשלה על כל מה שאני אומר? מזל שאני לא אומר שעכשיו יום.
רוחמה אברהם בלילא
אם אין בזה פתיחה תקציבית - - -
היו"ר משה גפני
אין פתיחה תקציבית, אין כלום.
אלון מסר
בוודאי יש פתיחה תקציבית.
היו"ר משה גפני
למה?
פאינה (פניה) קירשנבאום
איפה זה בא לידי ביטוי?
אלון מסר
בדיוק במובן הזה, היושב-ראש אומר בפירוש: התמיכה בתעריפים היא מתקציב המדינה, היא לא ממשק הכספים הסגור. יש כאן קביעה שהתקציב יגיע מתקציב המדינה. בוודאי יש כאן פתיחה תקציבית.
היו"ר משה גפני
אבל אתה לוקח בחשבון שחברי הכנסת מבינים את מה שאתה אומר.
אלון מסר
שאלו.
היו"ר משה גפני
אני אסביר את הדברים, מכיוון שהם אנשים חכמים. מאיפה מגיע 42 מיליון שקל, שמתבצע? מתקציב המדינה. אני לא מציע בחקיקה לקבוע שנותנים 42 מיליון, אני לא מציע בכלל לקבוע לתת כסף. אני מציע לתת סמכות בחוק לשר האוצר, זאת אומרת, לעגן בחקיקה את ה-42 מיליון, או 80 מיליון, לא חשוב, כמה שהוא מחליט. אז למה אתה אומר שזה פתיחה תקציבית? הרי השר יכול להחליט כן ויכול להחליט לא.
יערה למברג
קודם כול, לא כתוב "רשאי לקבוע" אלא כתוב "יקבעו", נתחיל מזה. ברגע שיש חובה לקבוע אז מן הדין שהשר ישתמש בסמכות ויקבע. גם כאשר כתוב "רשאי" בית-המשפט העליון מפרש - - -
היו"ר משה גפני
אגב, ה-42 מיליון שסיכמנו, זה יהיה בכל שנה? הרי הסיכום היה שזה יהיה בכל שנה.
אלון מסר
בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה? לא פותחים כלום.
אלון מסר
אבל יש הבדל, השינוי בחקיקה הוא כן משמעותי.
היו"ר משה גפני
מה?
אלון מסר
ראשית, 1.5% כמדומני זה יותר מ-42 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
לא חייב לקבוע 1.5%.
שגית אפיק
זה עד 1.5%, "לא יעלה על".
היו"ר משה גפני
אתה דורש שזה יהיה רק "עד 1.5%"?
אלון מסר
לא.
היו"ר משה גפני
אם אתה דורש, אני מקבל את זה.
אלון מסר
זה תלוי גם. המשק צומח. זה יכול להשתנות מן הבחינה הזאת. הסמכות היום גם כך היא של השר.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו מדברים על סך כל התשלומים.
שגית אפיק
גברת חנה פרנקל, איך 1.5% זה 60 מיליון שקל? מאיפה זה מגיע?
חנה פרנקל
אנחנו מדברים על המחזור של 4 מיליארד שקל.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו מדברים על כל התשלומים, על ה-8 מיליארד שקל.
שגית אפיק
הוא מדבר על ה-10 או 9 מיליארד שקל.
אלכסנדר קושניר
אם אנחנו מדברים על בסיס מחזור תאגידי, שזה בעצם תשלומים, זה כ-4 מיליארד שקל.
היו"ר משה גפני
לא, אני מדבר על כל התשלומים.
אלכסנדר קושניר
חלק מן הדברים האלה מתבטא, מכיוון שדיברתי על התפלה ועל "מקורות" שזה לא נכנס אל תוך ה-pool.
היו"ר משה גפני
גם על זה אני מדבר. ואם יהיה שר אוצר שיחליט שהוא רוצה לתת 80 מיליון שקל הנחות? לא, זה מסך כל התשלומים. מר דב צור, מה יש לך לומר?
דב צור
אני סבור שכוונתך רצויה, ואגיד לך גם למה זה תואם את המדיניות שלנו. אני חושש שבנסיבות שאתה מעלה את זה, יש לי חשש שכל התיקון לחוק הזה לא יעבור בעקבות ההצעה שלך.
היו"ר משה גפני
הוא יעבור.
דב צור
אם אתה אומר לי שהוא יעבור אז בסדר.
היו"ר משה גפני
הוא יעבור, תירגע, יעבור היום.
ליה שמטוב
היום אתה מעלה את זה למליאה?
היו"ר משה גפני
כן.
קריאה
הכוונה של ראש עיריית ראשון לציון היא שהתינוק לא יישפך עם המים.
היו"ר משה גפני
כן, זה יעבור.
דב צור
אם זה לא יעבור אתה תוריד את ההסתייגות הזאת?
היו"ר משה גפני
זה לא הסתייגות. זה יהיה בחוק. שהם יגישו הסתייגות.
דב צור
ואם תהיה בעיה עם הממשלה?
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתבין משהו. מי בעל הבית בראשון לציון, מי בעל הבית הפוליטי? ראש העירייה. עכשיו אני מודיע לך שבעל הבית בוועדה הזאת הוא היושב-ראש. אם מישהו רוצה להגיש הסתייגות – ראש הממשלה, שר האוצר, לא יודע מי, שר התקשורת – שיגיש הסתייגות. אני לא מגיש הסתייגות.
דב צור
כן, אבל אדוני חכם ומנוסה מאתנו בהלכות הכנסת.
היו"ר משה גפני
לא יקרה שום דבר, האמן לי. החוק יעבור היום, בעזרת השם, אלא אם כן יקרה משהו שלא קשור למה שאני מדבר עליו עכשיו, בגלל שהם יודעים שאני צודק, וכאשר הם יודעים שאני צודק בסוף הם מסכימים. קח משהו מהניסיון שלי.
ליה שמטוב
אפשר לומר משהו לפרוטוקול? קיבלתי עכשיו בפגרת הקיץ פנייה מארגון ניצולי שואה, שעיריית ירושלים נתנה להם מקום לפעילות. הם עכשיו קיבלו חשבון מים על סך 7,000 שקל לתשלום עבור כמה חודשים. זה היה עבור מים אבודים, איך שזה נקרא, כאשר יש נזילה ולא רואים אותה. אני כבר דיברתי על זה כאן בוועדה. צריכה להיות קרן בתאגידים שעוזרת במקרים כאלה. בדרך כלל מי שקורה לו דבר כזה והוא לא רואה את זה, כי השעון מסתובב ולא רואים את זה, ולא תמיד באים ואומרים שהשעון מסתובב, מגיע לתאגיד ואז התאגיד אומר: בסדר, אנחנו נעשה הסדר ואתם תשלמו במחיר שהתאגיד קונה את המים. לפעמים קורים דברים כאלה. גם זה, מ-7,000 שקל הם יצטרכו לשלם יותר מחצי. הם לא ישלמו את זה. מה קורה במקרים כאלה?
היו"ר משה גפני
מר קושניר, מה אתה משיב לחברת הכנסת ליה שמטוב?
אלכסנדר קושניר
קודם כול, כל מקרה צריך לבחון לגופו. אתה בטח זוכר, בהתחלה היה גל דרמטי של פניות כאלה, והוא ירד.
פאינה (פניה) קירשנבאום
זה ירד בגלל שלאנשים נמאס לפנות, כי רוב התשובות שהם קיבלו היו שליליות ואנשים התייאשו. זה לא ירד בגלל שמספר הפניות פחת אלא כי אנשים התייאשו מלפנות.
אלכסנדר קושניר
אשתדל לענות כמובן.
היו"ר משה גפני
אומרת חברת הכנסת ליה שמטוב, מדובר על ארגון של ניצולי שואה. לא מדובר על מקום פרטי, לא מדובר על דירת מגורים, לא מדובר על משהו רווחי או עסק. מדובר על ארגון של ניצולי שואה. אני לא מכיר את זה בכלל, אני שומע את זה ממנה לראשונה. בהנחה שאכן מדובר על ארגון ניצולי שואה, שיש שם חוב גדול של מים, מה אתם עושים במקרה הזה? יש לכם כלים חוקיים להתמודד עם זה?
אלכסנדר קושניר
מבחינה חוקית אין לי כלים, אין לי ואין לתאגיד, לתת למישהו מים בהנחה. אני מצטער. אבל אני מוכן לבדוק את זה. הרי יש כלים. במידה ובאמת היתה נזילה שניתן להתחשב בה – יש שרשרת הנחות. תעבירו אליי את הפרטים, אנחנו נשלח לתאגיד, מכיוון שאני לא יכול מעל הראש של הנהלת התאגיד לענות תשובה. העניין הזה ייבחן ותקבלי תשובה אישית ממני אחרי שנבחן ונודיע לך מה נעשה, מה בדקנו, מה ניתן היה לעשות ומה נעשה. אני פשוט לא יכול לשלוף לך פתרון.
ליה שמטוב
הצגתי את הדוגמה, אבל המקרים האלה קורים. יכול להיות שצריך באמת שתהיה קרן לדברים כאלה.
אלכסנדר קושניר
כרגע דיברנו שכל משק המים סגור, נמצא במבנה סגור. בשביל ליצור את הקרן הזאת צריך לקחת כסף מצרכן ביתי. בסביבה הזאת כל אימת שאנו נותנים הנחה למישהו צריך לקחת כסף מאזרח כלשהו.
יוסי נשרי
למה? שהמדינה תתן. למה שהאזרח ישלם?
אלכסנדר קושניר
זה גבול הסמכויות שלי. אחרת, באמת צריך להביא כסף תקציבי, כפי שהציע ראש העירייה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
ומה אם זה יהיה מהרווחים?
אלכסנדר קושניר
הלוואי ואנחנו היינו כאן. דיברנו על נושא הרווחים הנקודתיים, שזה לא ספציפי.
פאינה (פניה) קירשנבאום
מי מממן את תאגידי המים? הרשות המקומית או אתם?
אלכסנדר קושניר
אנחנו הרגולטור. הבעלים של התאגידים, ברוב המקרים, זה הרשויות המקומיות. אנחנו הרגולטור שקובע כללים, הכנסות, מינויים וכולי וכולי.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה. אני זוכרת את ההיסטוריה של הקמת התאגידים. המטרה היתה הרי שהרווחים שנצברים מן המים לא ילכו לצרכים של הרשויות המקומיות אלא באמת לתחזוקה של מערכות המים, לקידום ולפיתוח. כפי שאומרים, הדרך לגיהנום באמת רצופה כוונות טובות. הכוונה היתה טובה מאוד, אבל כאשר אני מגיעה לתוצאה הסופית כואב לי הלב על מה שקורה. אנחנו יצרנו – אנחנו, ואני אומרת, אני לוקחת על זה חלק מן האחריות – עוד גוף בירוקרטי לגמרי שמהווה מכשול בפני הצרכנים.
דב צור
גם בפני הרשות המקומית.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אין עיר אחת שאני מגיעה אליה שבה אני לא פוגשת אנשים שבוכים בדמעות תנין על כל מה שנהיה בנושא המים. נכון, גם התעריפים התייקרו וגם המע"מ נוסף והכול, אבל כאשר פונים נתקלים בלב הקשה של השירות ללקוח, של התשובות, של חוסר התייחסות. אני אומרת עכשיו, אם הרשות המקומית אחראית על התאגיד הזה אז כשאתם מתלוננים תיכנסו לעובי הקורה של מה שקורה בתאגידים, תנערו אותם, תעשו איזה "איִזוֹ 9000", של פנים ללקוח, לא יודעת מה, תעשו משהו. זה בעוכריכם ובעוכרינו.
דב צור
לא נותנים לנו. תנו לנו.
היו"ר משה גפני
פאינה, בדוח ועדת ניסן, בין יתר הדברים, חשבתי שצריך לעשות את זה אבל אני לא רוצה להגזים – להכניס את ראשי הרשויות המקומיות. זה גם הצעת חוק שלי ושל חבר הכנסת מקלב, להכניס את ראשי הרשויות המקומיות וחלק מן המערכת העירונית אל תאגידי המים. זה גם המלצות ועדת ניסן. הממשלה לא הגיעה לזה. היא היתה צריכה לדון על העניין הזה, אבל לא הגיעה. נקבעו שם חלק מן הדברים שצריך לעשות.
יוסי נשרי
גם מנכ"ל וגם גזבר.
היו"ר משה גפני
למה אתה עוזר לי? אני יודע. כולם יודעים, האמן לי. הנה, דוח ניסן נמצא כאן. יודעים, בסדר, אבל הממשלה לא הגיעה לזה. לכן צריך להצביע ליהדות התורה כדי שיהיה לי יותר כוח.
פאינה (פניה) קירשנבאום
היחידים שיכולים לעשות שינוי – אנחנו מדברים הרבה על מדיניות, על רפורמות, אך בסופו של דבר לא מדיניות ולא רפורמות, אלא אנחנו מגיעים לפתרונות שהם טלאי על גבי טלאי ונזילה מסביב לטלאים הללו. לפעמים אני אומרת, ציורית, שאם אפשר היה להעיף את הכול, להביא את זה למפלס אפס ולבנות את זה מהתחלה אולי אז אפשר היה לבנות. אנחנו מתחילים איזו רפורמה, באה אלינו מערכת הבחירות ואז אנחנו אומרים: בסדר, נעזוב את הרפורמה, נעשה טלאי פה, נעשה שינוי שם. אנחנו לא פותרים שום בעיה בעצם. כבוד היושב-ראש, כדי לעשות שינוי באמת היה צריך להוביל איזה מהלך מההתחלה ועד הסוף. אני מכבדת את החוק שלנו, ועוד חוק אחר, ועוד חוק אחר, אבל אני אומרת שאם לא נעשה באמת איזה מהלך שיבחן את הפעילות – וזה לא רק של המים, אתה יודע, כאן בוועדת הכספים אנחנו נוגעים במערכות רבות, ואני חוזרת על זה לגבי מערכות רבות – במקרה זה אנחנו מדברים על המים, כי אז תמיד יהיו פרצות, או כפי שאנחנו קוראים לזה בשפה הפיננסית, זה איזשהו ארביטראז' פיקוחי כזה ותמיד ימצאו פרצה איפה להיכנס.
רוחמה אברהם בלילא
מכיוון שזאת אחת הישיבות האחרונות של ועדת הכספים – אנחנו נכנסים לתקופה שבה מערכת הבחירות, כפי שחברת הכנסת פאינה קירשנבאום אומרת, הגיעה, וכל אחד מאתנו ידבר אל קהל הבוחרים שלו – אני רוצה לומר בנימה אישית משהו על ועדת הכספים. אני חושבת שהתיקון המוצע כרגע על-ידי ועדת הכספים בראשותך מביא לידי ביטוי באמת את דרך ההתנהלות של ועדת הכספים, מתוך הסתכלות על אותן אוכלוסיות שקורסות ונופלות בין הכיסאות. ראינו במהלך 3 השנים האחרונות את מעמד הביניים שהולך ומתרסק. אם אזכיר את המילה טרכטנברג אתה בוודאי ובוודאי תקפוץ. אבל אין ספק שהיה צורך לעשות ולהתקדם עם רפורמות שהן מרחיקות לכת, כאשר בסוף כל הדרך תמיד נבחנת טובתו של האזרח. באמת יאמר כאן לטובת חברי הכנסת – אני אומרת את זה כחברת אופוזיציה – שכל אחד מחברי הכנסת בוועדת הכספים, לעתים ידענו לשים את הדברים של קואליציה-אופוזיציה בצד ולהתנהל מתוך תחושת אחריות אמיתית כלפי האזרחים. נכון שהממשלה, עם הרוב הדורסני שלה, כולל הפקידות הקיימת, תמיד ראתה בסופו של דבר איך שומרים על החלב, אבל אני חושבת שלכנסת הבאה, כל מי שייבחר וכל מי שיהיה סביב השולחן הזה – זה אחת הוועדות החשובות והקריטיות, שיש בכוחה באמת לחולל שינוי משמעותי לטובת אזרחי ישראל. השינוי שאתה מציע, אני מקווה מאוד שיתקבל על-ידי משרד האוצר, גם אם יעלה הסתייגות כזו או אחרת, ויעבור הערב בוועדת הכספים, משום שזה באמת מסר, מסר שלך. אני רוצה לומר לך בשם עשרות אלפי אנשים שבאמת עזרת להם במהלך הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אגב, זה מתבצע בפועל. יש 42 מיליון שקל שרשות המים נותנת הנחות.
אלכסנדר קושניר
רק שני משפטים, אדוני היושב-ראש. רציתי לעדכן, אדוני היושב-ראש, חברי ועדת הכספים, מכיוון שאתם עסקתם בזה הרבה ובצורה אינטנסיבית מאוד. אני חייב לציין שבעקבות הפעילות – ויש הרבה דברים שנצטרך לתקן, כמו כל הדברים בדרך – המצב במשק המים, בעקבות הפעילות גם של הכנסת וגם של הממשלה, הולך ומשתפר. אם לפני שנתיים-שלוש דנתם כאן על קיצוצים, על מגבלות, היום אם תשימו לב אנחנו מתחילים קצת לפתוח את הברז ולשפר את תנאי אספקת המים גם לחקלאות, גם לטבע וגם למרכיבים נוספים. זאת אומרת, המאמץ המשותף, גם של הכנסת, גם של הממשלה וגם של הצרכן, בסופו של דבר מאפשר לי להגיד שמשק המים בהדרגה מתחיל לצאת מתקופת המשבר. אנחנו מיישמים עכשיו תנאים לעשור הקרוב בשביל לייצב את אספקת המים בביטחון לכל הצרכנים. ברור לחלוטין שגם במגרש של התאגידים אנחנו צריכים לשפר את המצב, לעבור ממספר גדול מדי של תאגידים למספר מצומצם.

ברור, בהתאם לשאלה שלך, חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, בנוגע להתייעלות, כל תאגיד וחברת "מקורות" בכל שנה חייבים להתייעל ב-1.5%, תלוי בשיפוע ההתייעלות. פחת מים ופחת גבייה בכל שנה הם משתנים. זה המקור להקטנת התעריף. לומר לך שמחר בבוקר? הרי את מנוסה ומבינה, אבל התהליך הזה עובד. נכון שיש עדיין בפריפריה הרבה מאוד גופים שאנחנו חייבים לשדרג אותם, אבל משק המים נמצא בדרך בטוחה לא רק ליציאה מן המשבר אלא גם להתייצבות לטווח ארוך. זה המאמץ, ואתם גם תרמתם למאמץ הזה.
מגלי והבה
כולל המחירים, אדוני? כולל מחירי המים?
אלכסנדר קושניר
כרגע הסברתי את התהליך הזה. נכון להיום יהיה לא רציני מצידי לומר שאני הולך להוריד תעריף. קודם כול, זה לא החלטה שלי אלא של המועצה, אבל כפי שאני רואה את הדרך להתייעלות והתייצבות – גם המחירים בהדרגה יירדו.
אפרת פרוקצ'יה
אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. קיבלנו אמנם את הנוסח רק הבוקר.
היו"ר משה גפני
לא נוסח. אין נוסח. אני מציע עכשיו עיקרון פשוט.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו רוצים לטעון כמה טענות לגבי ההצעה הכתובה. יכול להיות שההצעה תהיה שונה מאשר הכתוב, אבל אנחנו מתייחסים למה שכרגע עומד בפנינו.
רוחמה אברהם בלילא
הרוח המנחה צריכה להיות לנגד עיניכם.
אפרת פרוקצ'יה
נתייחס גם אל הרוח המנחה. נתחיל אולי בכמה עניינים.
היו"ר משה גפני
את מקבלת את העיקרון?
אפרת פרוקצ'יה
לגבי העניינים הכללים אני אפרוש את הטענות שיש לנו. לגבי תמיכה, אין למשרד האוצר התנגדות באופן כללי, אך אנו חושבים שהתמיכה צריכה להיעשות בדרכים מסוימות מאוד, למשל דרך המוסד לביטוח לאומי. אנו חושבים שיש אוכלוסיות נוספות. אפשר להתאים את הסיוע שנותנים להן לאחר שקלול של מחירי המים. זאת דרך המלך, ולא בדרך שהוצעה כאן.

מעבר לזה, יש כאן עניין מהותי. מבחינתנו זאת הצעה תקציבית. אין כאן רף מקסימלי להוצאה, מה גם שההצעה הזאת חורגת – יש כאן שינוי מהותי מן ההצעה שעליה אנחנו מנסים להיבנות.
קריאה
שינוי מן ההצעה שעברה בקריאה הראשונה במליאה.
אפרת פרוקצ'יה
מן הבחינה הזאת, אנחנו לא רואים איך אפשר להתקדם.
היו"ר משה גפני
מה הטענה שלך? תגידי משפטית. אידיאולוגיה הבנתי. מה את טוענת משפטית?
אפרת פרוקצ'יה
משפטית, צריך את הסכמת הממשלה להצעה הזאת.
היו"ר משה גפני
בסדר, תיכף נצא להפסקה ויהיה בסדר.
אפרת פרוקצ'יה
מעבר לזה, כמה הערות לגבי הנוסח. סעיף אחד מדבר על קביעת רשימת זכאים לתשלום. אני לא מכירה שום תקדים ששרים כותבים רשימת זכאים, בטח לא כותבים את השמות שלהם ברשומות.
היו"ר משה גפני
אמות מידה.
שגית אפיק
בחוק שירותי הדת היהודיים יש בדיוק סעיף כזה, רשימה ואמות מידה.
אפרת פרוקצ'יה
כתוב: מוטי כהן.
היו"ר משה גפני
לא מוטי כהן, עם כל הכבוד לכם.
שגית אפיק
רשימת הזכאים בדיוק כפי שפורסמה ברשומות, בסעיף של 42 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
אני חזרתי בי מהכללת מוטי כהן. ביקשתי, אבל חזרתי בי.
שגית אפיק
זה אמות מידה. אפרת פרוקצ'יה ויערה למברג, רשימת הזכאים תהיה בדיוק כפי שפורסמה ב-42 מיליון: זכאי להבטחת הכנסה, נכה בשיעור של 100%. זאת הכוונה. ננסח את זה כפי שתרצו.
היו"ר משה גפני
לא תהיה כתובה בחוק רשימה. השר יהיה מוסמך לקבוע אמות מידה.
יערה למברג
אתה כותב בחוק: "השר מוסמך לקבוע רשימת זכאים".
היו"ר משה גפני
"באישור ועדת הכספים".
יערה למברג
כלומר יפורסם שם של אדם.
שגית אפיק
לא.
יערה למברג
אתה רוצה אמות מידה.
קריאה
הוא אומר לך שלא, שזה יהיה קריטריונים.
שגית אפיק
בדיוק כפי שפורסם לגבי ההחלטה על 42 מיליון השקלים, שם נקבע שנכה בשיעור של 70% יהיה זכאי והורים לילד נכה בשיעור של 100% וכולי. זאת הרשימה, הכוונה אליה. אמות המידה הן אלה שיעמדו מאחורי הרשימה. מה שמבוקש בנוסח זה לפרסם את שניהם. אפשר לפרסם רק אחד מהם, זה לא משנה.
היו"ר משה גפני
אני לא עומד על נוסח מסוים. אפשר לקבוע נוסח מסודר.
שגית אפיק
אני חושבת שהעיקרון מובן וצריך להיות מקובל.
אפרת פרוקצ'יה
אני חוזרת שוב על ההערה, שבנוסח כתוב "יקבעו" ולא "רשאי לקבוע".
היו"ר משה גפני
רשמנו לפנינו.
אפרת פרוקצ'יה
מעבר לעניין הזה, פסקה (2) לא לחלוטין ברורה לי.
שגית אפיק
הכוונה: או בדרך של תמיכה, או שזה ייעשה בדרך של סעיף תקציבי, תוכנית תחום פעולה בחוק התקציב השנתי לאותה שנה.
אפרת פרוקצ'יה
אז מחייבים בחקיקה את השרים לתחום פעולה בכל שנה, שאנחנו לא יודעים מה הסכום שלו?
שגית אפיק
זה נעשה בסמוך לחוק התקציב, זה נעשה במקביל. כפי שההחלטה על 42 מיליון השקלים נכנסה, לדבריכם, לבסיס התקציב, אז כבר ככל הנראה בבסיס התקציב יש היום תוכנית שמדברת על הנחות למים. מה שכאן מבקשים לעשות זה הסמכה לתוכנית הזאת.
יערה למברג
בתוכנית או בתקנה בחוק התקציב השנתי, עדיין אנחנו מדברים בחלוקת תמיכות.
שגית אפיק
זה או-או.
יערה למברג
את מדברת על תקנה ייעודית.
שגית אפיק
תסתכלי היום על סעיף 102(ג), הוא מדבר על תמיכה. בדיוק אותו סעיף.
יערה למברג
את התמיכה הבנו. זה בדיוק מה שאני אומרת. לדעתי מה שנוצר כאן, בגדול, קונצפטואלית, עולה בקנה אחד עם סעיף 102(ג).
שגית אפיק
רק שהוא נותן את ההסמכה והפירוט איך לעשות את זה.
יערה למברג
זה יוצק תוכן, זה מעגן.
שגית אפיק
אגב, היית צריכה לברך על זה.
היו"ר משה גפני
את מברכת על זה? זה סוף הדיון? באמת, אני לא מוצא סיבה למה לא לברך על זה.
יערה למברג
זה עולה בקנה אחד עם סעיף 102(ג), אבל אני מדגישה את אי-הבהירות. סעיף 102(ג) מדבר על תמיכה. אתם מדברים עכשיו על לקבוע כסף בתקציב. זה גם בדרך של תמיכה. אני לא מבינה אם זה תמיכה או חוק התקציב.
שגית אפיק
נמצא לזה את הנוסח המתאים.
היו"ר משה גפני
ניצור נוסח שיהיה בהסכמה.
אפרת פרוקצ'יה
אני לא מצליחה להבין למה אנחנו צריכים את זה.
היו"ר משה גפני
את זה אני מבקש לא להגיד. את לא חייבת להבין. תלכי לפריימריז. את לא חייבת להבין, מספיק שאנחנו מבינים.
שגית אפיק
ננסח את זה אחרת.
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה להצביע עכשיו.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה אברהם, אני מודיע לך, כמו לכל חברי הוועדה, לא אקיים הצבעה בלי שיודיעו לכולם על ההצבעה.

גברת פרוקצ'יה, דיברנו על כך שאת לא חייבת להבין. מה את עונה על זה?
אפרת פרוקצ'יה
מבחינתנו נכון להיום, מבחינת משרד האוצר, מבחינת מי שאני מוסמכת לייצג, המדינה יכולה לתת תמיכה גם היום. אני לא רואה במה הנוסח הזה מוסיף על מה שהמדינה בכל מקרה מוסמכת לתת. מעבר לזה, הצעת החוק בעצם מחייבת את הממשלה לכבול את שיקול הדעת שלה ולתת תמיכה בכל שנה. לזה אני מוסיפה את פסקה (3), לגבי העובדה שאם לא מאושרת רשימת זכאים בשנה מסוימת, השנה הבאה מקבלת את אותה רשימת זכאים, מבלי שהיא נבחנה, מבלי שבכלל הובהר אם האנשים האלה נזקקים לתמיכה. לדבר כזה אני גם לא יודעת אם יש תקדים.
היו"ר משה גפני
אבל מה יקרה אם לא תאושר רשימה? פתאום יתבטל ה-42 מיליון שקלים שנתתם?
אפרת פרוקצ'יה
אם היא לא אושרה, נניח שבשנה מסוימת תעריפי המים יורדים פלאים, הכנסת מציעה הצעות חוק להקטנת מחירי המים ---
היו"ר משה גפני
הכנסת מציעה להחזיר את הפיקוח על המים לוועדת הכספים.
אפרת פרוקצ'יה
אז מה אנחנו עושים? ממשיכים עם התמיכות למרות שהמדינה דואגת למחירים נמוכים מאוד? בשביל זה צריך להעביר חקיקה, כדי לבטל?
היו"ר משה גפני
הבנתי. תודה. בבקשה, גברתי.
נוגה נחליאלי
אני מאגף המים במשרד האנרגיה והמים. אנחנו מבקשים שגם שר האנרגיה והמים יהיה שותף.
היו"ר משה גפני
עוד מישהו? יש בעיה, שהכסף מגיע לתקציבית. זה לא כמו בחשמל.
נוגה נחליאלי
עדיין הסמכות היא של שר האנרגיה והמים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני לא מערער על הסמכויות. גם כך יש לי בעיות. עוד מישהו רוצה להתייחס?
אלון מסר
אני מבקש, אם אפשר, הפסקה קצרה בדיון כדי לדבר עם שר האוצר. אין עמדת ממשלה לנוסח הזה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, האם אני עובד אצלכם? אני מתכוון לעשות הפסקה כי אני רוצה לדבר עם שר האוצר, אבל למה אתם מבקשים את זה?
אלון מסר
גם אנחנו רוצים לדבר אתו.
היו"ר משה גפני
בסדנה שמלמדים אתכם כאשר אתם נכנסים למשרד האוצר, מה אומרים לכם? מי בעל הבית כאשר מגיעים לוועדת הכספים?
אלון מסר
יושב-ראש ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
ככה אומרים לכם, וצוחקים כולם ...

אני עושה הפסקה של 5 דקות.

<(הישיבה נפסקה למשך 10 דקות ונתחדשה.)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. קראנו את הצעת החוק. אני מבקש להוסיף להצעת החוק הזאת ששר האוצר יהיה מוסמך – תקראי בבקשה. השינויים הם כדלקמן: זה יהיה רק לפי התשלומים, כפי שדיברנו קודם.
שגית אפיק
התשלומים המשולמים על-ידי כלל הצרכנים.
היו"ר משה גפני
עד 1.5% מהתשלומים. כמה זה?
נוגה נחליאלי
זה משק מים ארצי.
שגית אפיק
בתאגידי המים – 4 מיליארד שקל.
אלון מסר
רגע, לא בדקנו את זה. לא בדקנו את המספרים האלה. יכול להיות גם הרבה יותר.
שגית אפיק
יכול להיות גם הרבה פחות.
אלון מסר
נכון, אבל בואו נבדוק.
היו"ר משה גפני
סדר גודל של 60 מיליון שקל, לפי מה שנראה כרגע. עכשיו אני מודיע שאנחנו מדברים על סדר גודל של 60 מיליון שקל. שר האוצר ייתן את ההנחות האלה עד 60 מיליון שקל, עד 1.5%. אם פתאום יתברר לכם שמדובר על הרבה יותר, שר האוצר לא חייב לעשות את זה. יהיה כתוב: "עד 1.5%". הוא יכול לתת פחות.
יערה למברג
ממשק המים העירוני.
היו"ר משה גפני
לא ממשק המים. מתקציב המדינה.
אלכסנדר קושניר
לא על התעריף.
היו"ר משה גפני
לא. על התשלומים.
אלון מסר
אין לנו נוסח שאפשר להתייחס אליו. צריך להבין בדיוק את הנוסח, כי הדברים האלה מהותיים.
שגית אפיק
"בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, בסעיף 102, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1)
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע בכל שנת כספים רשימת זכאים"."
אפרת פרוקצ'יה
"יקבע", או "יהיה רשאי לקבוע"? דיברנו על "יהיה רשאי לקבוע".
היו"ר משה גפני
הוא יכול לקבוע גם 10 מיליון.
אלון מסר
אבל "יקבע" מחייב את השר.
היו"ר משה גפני
הבנתי. נצביע, נראה מי בעד ומי נגד.
שגית אפיק
"רשימת זכאים לתשלום מופחת של מחיר שירות המים".
היו"ר משה גפני
אתם לא חייבים להקשות על החיים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
לא הבנתי את ההבדל בין "רשאי" ובין "יקבע". תסביר.
היו"ר משה גפני
"יקבע".
שגית אפיק
"יקבע" זה יהיה חייב לקבוע.
היו"ר משה גפני
הוא יכול לקבוע 10 מיליון.
אלון מסר
אבל הוא חייב לקבוע משהו.
היו"ר משה גפני
רבותי, השתלטתם על הוועדה עכשיו? אמרתם את דעתכם, הכול בסדר, אפשר להחליט.
שגית אפיק
"רשימה כאמור תיקבע לאחר התייעצות עם מועצת רשות המים ועל פי אמות מידה שוויוניות שיובאו לאישור ועדת הכספים לפחות ששים ימים לפני תחילת שנת כספים.

התשלום המופחת של מחיר שירות המים כאמור בפסקה (1), ימומן מתקציב המדינה בדרך של תמיכה, או לפי חוק התקציב השנתי".

נמצא לזה את הניסוח המתאים.

"ובלבד שסך כל התשלומים המופחתים לא יעלה על סכום השווה ל-1.5 אחוזים מסך התשלומים המשולמים על-ידי כלל הצרכנים בעד שירותי מים ושירותי ביוב."
חנה פרנקל
במקום "כלל הצרכנים" צריך לבוא "צרכני תאגידי מים וביוב".
שגית אפיק
אבל אז את מצמצמת את זה. לא?
היו"ר משה גפני
כמה כסף זה?
חנה פרנקל
זה אקוויוולנטי ל-60 מיליון שקל, בסדר גודל. צריך לבדוק. זה 1.5% מ-4 מיליארד שקל.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני מקבל את הניסוח שלה, שזה פחות כסף. אני מבקש שלא תתערבו עכשיו. קיבלתי, נכנעתי, הכול בסדר.
שגית אפיק
"לא אושרה רשימה עד 60 ימים לאחר תחילת שנת הכספים" - - -
היו"ר משה גפני
ברור מהניסוח הזה ששר האוצר לא חייב. שר האוצר יכול לאשר פחות?
אלון מסר
הוא חייב לאשר משהו.
שגית אפיק
האם הוא מאשר לשנה אחת או מאשר למספר שנים? מה כוונתך?
היו"ר משה גפני
זה תלוי בו.
שגית אפיק
לכן אני שואלת את היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
זה תלוי בו. הוא מאשר לשנה אחת, וכל שנה הוא צריך לאשר מחדש.
שגית אפיק
ואם הוא לא אישר בשנה מסוימת? זה יהיה אפס?
היו"ר משה גפני
לא. זה ממשיך.
שגית אפיק
ממשיך לפי השנה הקודמת.
אלון מסר
יש כאן התחייבות תקציבית.
שגית אפיק
אגיד את העיקרון. נמצא לזה ניסוח ביחד אתכם. העיקרון הוא כדלקמן: צריכים לאשר בכל שנה מחדש את הרשימה. לא אושרה הרשימה במועדים הקבועים – ימשיך לחול ההסדר שהיה בשנה הקודמת.
היו"ר משה גפני
כדי לשנות הוא יכול לבוא ולהגיד: במקום 60 מיליון יהיה 10 מיליון.
אפרת פרוקצ'יה
הוא חייב לקבוע משהו.
שגית אפיק
אבל גם היום את 42 מיליון השקלים הכנסתם לבסיס התקציב. כוונתכם שזה יהיה בכל שנה.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנתי.
חנה פרנקל
הבהרה מקצועית. אנחנו חושבים שבדבר הזה יש גורמי רווחה. התייעצות עם מועצת הרשות זה לא חיוני בכלל.
היו"ר משה גפני
ישבתי כאן בישיבות עם כל המשרדים. מזל שאין עוד. אין לי כוח יותר. בסדר, אז שיתייעצו, שראש הרשות יתייעץ עם גורמי הרווחה.
שגית אפיק
במקום "מועצת רשות המים" אתם רוצים לכתוב "לאחר התייעצות עם שר הרווחה"?
חנה פרנקל
כן.
יערה למברג
רק רגע, אנחנו לא יכולים לכתוב את זה - - -
שגית אפיק
חייבים להיוועץ עם השר הרלוונטי. בסדר, מצוין.

"רשימת הזכאים ואמות המידה יפורסמו ברשומות".

אם תרצו שרק אמות המידה יפורסמו ברשומות נמצא לזה את הנוסח המתאים.
אפרת פרוקצ'יה
השאלה אם צריך לגדר גם את אמות המידה, כי כרגע אין גידור כלשהו לאמות המידה, אמות המידה הן כלליות לחלוטין.
שגית אפיק
אתם מביאים אותן. ההסמכה רחבה. זה הקלה בשבילך.
היו"ר משה גפני
אם אני לא אבחר לכנסת אני מתנדב לעזור לכם בקביעת הקריטריונים.
יערה למברג
יש כאן שאלה מהותית. דיברנו קודם על הנחות מטעמים סוציאליים. כרגע ההסמכה רחבה מאוד.
היו"ר משה גפני
לא צריך. בשביל מה?
יערה למברג
זה מה שוועדת ניסן אמרה.
היו"ר משה גפני
אבל הסמכות בידיכם. למה אתם צריכים להקשות?
יערה למברג
כי ההסמכה כרגע כל-כך רחבה שבסוף אני מפחדת מסיטואציה של צ'יפור מוסדות או דברים אחרים. כדי להגשים את מה שוועדת הכספים מבקשת, היא מדברת על קהל יעד מסוים.
אפרת פרוקצ'יה
הרי הוועדה הזאת התחילה מנקודה מסוימת, שהיא נקודה נכונה – לתת הנחות למי שצורך יותר מים בגלל כורח. אולי אפשר לרשום את אמת המידה הזאת. הרי משם התחלנו, וזה נכון. בואו נציין את זה, נכתוב את אמת מידה, שמי שבשל כורח נזקק ליותר מים - - -
היו"ר משה גפני
פעם שלישית אני נכנע, יהיה כתוב "מטעמים סוציאליים".
אפרת פרוקצ'יה
אבל זה לא סוציאלי. הרי מהיכן התחלנו?
אלון מסר
"מי שמשתמש ביותר מים מכורח הנסיבות".
היו"ר משה גפני
רשמתי "מטעמים סוציאליים". הבנו, העיקרון ברור.
שגית אפיק
"שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר הדרכים להוכחת הזכאות לתשלום מופחת בהתאם להוראות סעיף קטן זה, וכן הוראות לעניין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות. כאמור, הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף האמור בסעיף קטן (ב)."
היו"ר משה גפני
הסעיף הזה יחול החל מ-1 בינואר 2013. הוא לא יחול השנה. השנה זה מסודר.
עלוה קולן
אני מהאגודה לזכויות האזרח. אני מבינה שזה יחליף את ההסדר של ה-42 מיליון שקל שהושג השנה.
היו"ר משה גפני
לא, הוא יגבה אותו חוקית.
עלוה קולן
הוא יגבה אותו חוקית, אבל בעצם זה ההסדר שהוא מגבה אותו חוקית. כלומר, זה לא סוציאלי אלא לאנשים עם מוגבלויות? אני רק מנסה להבין.
היו"ר משה גפני
לא. מה שקיים היום ב-42 מיליון שקל, על-פי החוק הזה גם יהיה קיים וימשיך להיות קיים, מגובה חוקית, ואולי יותר.
עלוה קולן
שם זה נכים וניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה אפילו שיהיה כתוב בפרוטוקול. יש היום 42 מיליון שקל.
שגית אפיק
יש החלטה שפורסמה ויש בה את הקריטריונים. מה שיקרה ב-2013 הוא כדלהלן: כיוון שהתחילה היא ב-2013, 60 ימים לפני תחילת שנת המס יצטרך שר האוצר לבוא בפני ועדת הכספים עם הצעה לקריטריונים אחרים. ככל שהוא לא יבוא, ככל שלא יאושרו קריטריונים כאלה ימשיכו 42 מיליון השקלים משנה קודמת לשנה הבאה.
קריאה
הניסיון להשפיע על הקריטריונים הוא בעצם מול שר האוצר?
היו"ר משה גפני
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012, כפי שהוקראה בישיבה הקודמת וכפי שנוסחה עכשיו על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נחדש את הישיבה בשעה 13:00 בעזרת השם. תודה רבה, אני מודה לכל נציגי משרדי הממשלה, לחברי הכנסת, לאורחים, לכולם. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים