ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התש"ע-2009, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב חמישי
<פרוטוקול מס' 610>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א -2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
דב חנין

יואל חסון

אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
ארז קמיניץ - ראש תחום יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר פינס - מרכז מקרקעין ותכנון אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף - רפרנט ממ"י באגף התקציבים, משרד האוצר

יעל סיון גייסט - יועצת שימור וחידוש עירוני אגף תכנון אסטרט, משרד הפנים

סימונה טסטה - סגנית מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

ערן אברהמי - סמנכ"ל אגף תיכנון ואסטרטגיה, עיריית תל אביב-יפו

ריסה אלזם רימון - יועמ"ש מחוז ת"א, מינהל מקרקעי ישראל

משה פופיק - מנהל מחוז ת"א, מינהל מקרקעי ישראל

גולן שמש - מנהל מחלקת פינויים, חברת חלמיש

דוד קשני - פורום לדיור ציבורי

אהרון מדואל - ועד כפר שלם

עקיבא אביעד - ועד כפר שלם

נאווה צנעני - ועד כפר שלם

זכריה תרם - ועד כפר שלם

רויטל אריאל - ועד כפר שלם

דוד דהאן - אחראי על הארגונים החברתיים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א -2011>
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא על סדר היום: הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם). יש פה שורה של חברי כנסת, בראשם, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, עם פ/3371, וחברי כנסת נוספים מכל סיעות הבית אני רואה כאן. זה, באמת, נושא כאוב שנמשך - - -
תומר רוזנר
צריך להקריא את כל ה-פ' ולמזג.
היו"ר אמנון כהן
את כל ה-פ'. מיזגנו בפעם הקודמת, לא?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר אמנון כהן
ה-פ' השני: פ/1308 שבתוכם גם חבר הכנסת יואל חסון. פ' אחר הוא פ/1892, ופ' של חבר הכנסת דבר חנין ואחרים, פ/1542. אז אנחנו ממזגים את כל הצעות החוק האלה להצעת חוק אחת. אנחנו מאשרים את המיזוג? הצבעה.
הצבעה

בעד מיזוג הצעות החוק – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אמנון כהן
מיזגנו את הצעות החוק. ועכשיו אני פותח את הדיון, ואני אומר כך: הוועדה דנה בחוק הזה מספר רב של פעמים. פעמים בדיון מורחב בוועדה, ופעמים בדיון פנימי בתוך הוועדה. המטרה היא למצוא נוסחה מתאימה לנושא שנמשך הרבה מאוד שנים. ויש אנשים שכבר לא זוכים לראות את הפתרון של המצב הזה, כי הם לא נמצאים אתנו. ויש את הצאצאים שנמצאים כאן. כתוצאה מכך שהמדינה פעלה כל פעם בחלק מסוים, נתנה חלק מהפיצוי לאותם האנשים, חלקם עזבו. ובמקום אלה שפונו השתלטו גופים אחרים שלא שייכים למקום. המקום פרוע אז כל אחד ו – ובין הדברים האלה יש אנשים אמתיים שנפלו בין הכיסאות, והם לא מקבלים את המענה.
ופה בגלל הקושי של חילופי שלטון כל פעם – גם עכשיו אנחנו מגיעים לחילופי שלטון – הדבר לא מקבל את הביטוי שלו. ואנחנו, אני אומר לכם, לא עוזבים את הנושא הזה. גם כסיעה, גם כתנועה וגם כחברי כנסת. גם יושב-ראש הוועדה הבא שיהיה – אני לא יודע מי יהיה – אנחנו נמשיך ללוות את הפרויקט הזה עד שנבוא למיצויו הסופי.

פה אני רוצה לשבח את משרדי הממשלה. אני רוצה לשבח את שר הפנים שדחף וביקש ממני גם לקדם את הנושא כמה שיותר. את יושב-ראש הסיעה, אברהם מיכאלי, שהוא גם אחד היוזמים הבולטים של החוק, יחד עם חברים אחרים. אני גם רוצה לשבח את העבודה של משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל. ובוודאי, משרד האוצר ומשרד המשפטים, שבעבודה פנימית שאנחנו היינו מקדמים, דווקא הגענו לכברת דרך. גם הנושא של החברה הממשלתית "חלמיש", שהמנכ"ל שלה היא הגברת תורג'מן, שהיא גם נכנסה לעובי הקורה בדיונים האחרונים, ובאמת, בכוחות לא פשוטים ובעבודה סיזיפית כזאת שכל נושא ונושא היא בודקת, פר משפחה, כל אחד מה שמגיע – עושים עבודה מצוינת.
אני חושב שלא היינו צריכים את הצעת החוק. אני בטוח שלא היה צריך את הצעת החוק. אבל היתה הבטחה, והבטחה שלי שאנחנו רוצים ללכת במסלול שרוצים לפתור את הבעיה. חוק, לא חוק – לא מעניין. אנחנו נפתור את הבעיה. ואני לקחתי את היוזמה. ואתם ראיתם שהתחילו להתקדם דברים, והתכנסו, משרדי ממשלה באו לקראת, וחלק מהתביעות הם הקפיאו. חלקם אתם אומרים שעדיין לא הוקפא. לא יודע מה. ארז – כל הזמן הטרדתי אותו, אמרתי מה שהבטחנו נעשה. ואני מודה לך, ארז קמינץ, ממשרד המשפטים, שבאמת, היית קשוב. ואפילו בחו"ל הטרדתי אותך. היית בחו"ל והפעלת את מי שצריך להפעיל. ובאמת, אמרת אני אטפל. יישר כוח. אני אומר יישר כוח.
כל מה שאפשר, אני חושב, במהלך השנה הזאת – זאת אומרת, היינו בנתיב הזה, תוך מספר חודשים היינו פותרים את הבעיה בהידברות ובמשא ומתן. אבל יש לנו כרגע גורל שאנחנו הולכים לבחירות. אני הבטחתי לכם שאם יהיו בחירות, אנחנו לפחות נעשה שיהיה דין רציפות לחוק הה. בוועדה יש חוק שהבאתם, שמונח על שולחן הכנסת. אני לא אוכל להסכים אתו. גם אתם בטוחים שאי-אפשר להסכים. אנחנו הולכים על העיקרון שהיתה החלטת ממשלה, משרד השיכון, המנהל והוועדה הארצית לתכנון ובנייה שאמצה – של שנת 96' יש שם קריטריונים של משק כספים סגור.
וכך הנחיתי גם את הייעוץ המשפטי של הוועדה, שאנחנו הולכים לא, חס וחלילה, להתפרע. שהמדינה לא תפחד, שזה מגיע לארבע-חמש מיליארד, מפחידים את כולם. לא רוצים כסף של המדינה. הם לא רוצים כסף של המדינה. מה שמגיע, תקבלו בדין. אפילו אם לבן אדם יש שם פחון עם 50-40 מטר, לפחות שתהיה לו קורת גג. זה מה שאנחנו רוצים, שתהיה לו קורת גג. לא רוצים לעשוק את המדינה, ואנחנו לא רוצים גם לעשוק את האזרחים. אנחנו רוצים את המינוח המתאים.

החוק הזה לא חייב לעבור בשנייה ושלישית, אני כבר אומר. אנחנו הולכים לבחירות. אתם נשארים. תמשיכו את המשא ומתן. תתקדמו אתם. יכול להיות שהחוק מיותר בכלל. לא צריך את החוק. אנחנו רוצים פתרון. ואותו נוסח שאנחנו רוצים להגיע אליו, שהאזרחים האלה – למי שמגיע יקבל. מי שיושב שם שיושב שלא כדין – להוציא אותו. אבל אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים שהם צאצאים ומגיע להם, שיקבלו על-פי הקריטריונים של 96'. בנוסח הדברים האלה אני ביקשתי מהייעוץ המשפטי של הוועדה שיכין את הצעת החוק מתוך החוקים שאתם הבאתם ברוח הדברים האלה של משק כספים סגור. אני מבקש כבר לקרוא את הצעת החוק. ואנחנו מצביעים על זה לקריאה ראשונה.
יואל חסון
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת. יש לי עוד רבע שעה עוד דיון.
יואל חסון
משהו קצר. אין לנו זכות להגיד? זה דיון חשוב.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי שתגיד, אבל נקרא ואז ניתן. בוא נקרא.
גלעד קרן
"הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ב–2012

מטרה

1.
מטרת חוק זה להבטיח את זכויות המפונים ממתחם כפר שלם.

הגדרות

2.
בחוק זה –"גורם מפנה" – גורם שנוקט בהליכי פינוי כדין נגד מפונה, לרבות אחד מאלה:
(1)
חברה לדיור ציבורי;
(2)
עיריית תל אביב-יפו;

(3)
רשות מקרקעי ישראל, כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל התש"ך–1960 ;"המועד הקובע" – ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987);"ועדת הפינויים" – ועדת הפינויים הפועלת לפי מסמך הקריטריונים;"זכאי" – אדם המחזיק המתגורר או המחזיק בנכס במתחם כפר שלם והזכאי לפיצוי לפי מסמך הקריטריונים בעד פינויו של הנכס האמור;"חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998 ;"מסמך הקריטריונים" – מסמך ריכוז הקריטריונים לפינוי כפר שלם מיום י"ט בסיון התשנ"ו (6 ביוני 1996) של משרד הבינוי והשיכון, המופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור ומפורסם באתר האינטרנט של המשרד"

""מפונה" – זכאי שפינה נכס שבחזקתו במתחם כפר שלם;


"מתחם כפר שלם" – תחומי הגושים והחלקות המפורטים בחלק א' של התוספת כמסומן במפה שבתוספת" – כרגע עדיין אין לנו - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש, אם הנושא לא ייפתר, לקראת הדיון לקריאה השנייה והשלישית אנחנו צריכים לקבל את המפה. למפה יש משמעות מאוד חשובה. ההרחבה שפעם הראו לי החברים התושבים כאן היא גם הרחבה של אזור מסוים – כן נכלל, לא נכלל. כי זה גם מותנה בנושא של הפיצויים. בבקשה.
גלעד קרן
"זכאות לפיצויים
3.
על אף האמור בכל דין או הוראת מנהל מפונה יהיה זכאי לפיצוי בעד פינוי הנכס שבו התגורר או היה בחזקתו במתחם כפר שלם לפי הוראות חוק זה.

4.
(א)
סכום הפיצויים לו זכאי מפונה הוא הסכום המרבי שאותו הייתה רשאית לאשר ועדת הפינויים לפי מסמך הקריטריונים.


(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) סכום הפיצויים למפונה לא יפחת משווי מחירה הממוצע של דירת ארבעה חדרים חדשה בבניה רוויה במתחם כפר שלם, ששטחה 100 מטרים מרובעים, כפי שיקבע השמאי הממשלתי הראשי בתוך 90 ימים ממועד תחילתו של חוק זה.

הורשת זכויות זכאים
5.
זכאי שנפטר בטרם פינה את הנכס בו התגורר או החזיק במתחם כפר שלם ולא קיבל פיצוי בעד פינוי הנכס האמור, יעברו זכויותיו לפיצוי לפי הוראות חוק זה ליורשיו, ובלבד שפינו את הנכס כאמור".
"חישוב סכומים

6.
הסכומים המחושבים לפי מסמך הקריטריונים, יוצמדו למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד תשלום הפיצויים;


בסעיף זה –


"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


"המדד הבסיסי" – המדד הידוע ביום י"ט בסיון התשנ"ו (6 ביוני 1996).

7.
(א)
השמאי הממשלתי הראשי יקבע בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה את הסכום הכולל אותו צפויים הגורמים המפנים לקבל בעד שיווקן של קרקעות מתחם כפר שלם אשר יפונו על ידי כלל הזכאים על יסוד שוויין של הזכויות שישווקו במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון בהתאם למירב זכויות הבנייה הקיימות בהן לפי תכניות שניתן להן תוקף עד ליום תחילתו של חוק זה (בחוק זה – סך התקבולים הכולל); לעניין זה, "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965.


(ב)
ועדת הפינויים תקבע, בתוך 90 ימים ממועד תחילתו של חוק זה, את סך כל סכומי הפיצויים הצפויים להשתלם למפונים לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – סך הפיצויים הכולל).


(ג)
על אף האמור בסעיפים 4 עד 6, עלה סך הפיצויים הכולל על סך התקבולים הכולל, יהיה סכום הפיצויים לו זכאי כל מפונה הסכום לו הוא זכאי לפי חוק זה במכפלת שיעור היחס שבין סכום התקבולים הכולל לסכום הפיצויים הכולל".
תומר רוזנר
רק צריך להוסיף לזה – אנחנו נוסיף - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה תוספות? את התקנות צריך גם.
גלעד קרן
תוספת זה המפה.
תומר רוזנר
כן. זו התוספת. אנחנו נצטרך להוסיף כאן סעיף שעניינו ביצוע ותקנות המסמיך את שר השיכון לבצע את החוק - -
היו"ר אמנון כהן
תקנות למשרד השיכון?
תומר רוזנר
- - ולהתקין תקנות לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים, בין היתר בנושא יישומו של מסמך הקריטריונים, קביעת דרכים להגשת בקשות.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן תקנות?
דוד קשני
שלושה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת. כמה זמן סביר?
דוד קשני
זה סביר.
יאיר פינס
90 יום.
היו"ר אמנון כהן
שלושה חודשים?
דוד קשני
90 יום, כן. זה מקובל.
היו"ר אמנון כהן
בתוך 90 יום. הלאה, מה עוד?
תומר רוזנר
התקנות האלה יתייחסו, בין היתר, לדרכי הגשת הבקשות ומועדיהם לפיצויים, בנושאים כלליים ונהלים ליישום מסמך הקריטריונים. ונושאים אחרים שהשר ימצא לנכון.
היו"ר אמנון כהן
מה רצית, נציג התושבים?
עקיבא אביעד
אני רוצה לדבר, ואחר כך. קודם כל, אנחנו מופתעים, אף פעם לא ראינו את המסמך הזה.
היו"ר אמנון כהן
אני ביקשתי לתת אותו.
עקיבא אביעד
הרגע ראינו אותו. נראה לי שיש כמה הערות, אבל ההערה הבולטת היא המדד. למעשה, מדד המחירים לא עלה משנת 96' עד עכשיו. הוא לא עלה משמעותית. מדד הדיור מדד עלה מאוד משמעותית. מדד תשומות הבנייה - - -
היו"ר אמנון כהן
לכן שווי הקרקע שלו הוא לא מה שהיה ב-96', השווי שלו היום, ברוך ה'.
עקיבא אביעד
לא, אבל בסעיף 6 צריך לא לפי מדד המחירים לצרכן, כי מה שחשוב זה מדד הדיור, מדד תשומות הבנייה. מדד המחירים לצרכן – זה לא זה.
אהרון מדואל
אני אחדד את ההערה, ברשותך. בכפר שלם הרי יש שני מסלולי פינוי. יש מסלול פינוי לשוק חופשי, שהצעת החוק פה נותנת לו פתרון – אפשר לומר – ראוי ומשביע רצון. ויש מסלול "בנה ביתך", ששם אנשים מקבלים מגרש ובונים בבניה עצמית. יש עדיין 200 מגרשים. זה חלק גדול מאוד ומרכיב חשוב מסל הפיצוי בכפר שלם. מה שאנחנו מבקשים פה, שיוכנס פה גם מדד תשומות הבנייה, והפיצוי יחושב לפי המדד הרלוונטי. כלומר, לפי אותו מסלול שהאדם מתפנה. מדד תשומות הבנייה – זה נוגע למסלול "בנה ביתך"?
יואל חסון
- - - בשנייה ושלישית. למדד תשומות הבנייה?
אהרון מדואל
למי שירצה למסלול "בנה ביתך".
יואל חסון
יהיה אפשר להכניס את זה אז?
היו"ר אמנון כהן
אז, ודאי. בשנייה ושלישית - - -
יואל חסון
אז חבר'ה, להכין את זה - - -
עקיבא אביעד
זו השמטה גסה.
אהרון מדואל
לא, פשוט אני לא יודע אם יש לי - - -
היו"ר אמנון כהן
זה לא איזה ספר חוקים. אני רוצה שזה לא ירד מסדר-היום.
אהרון מדואל
אתה צודק. אנחנו מודים לך. אנחנו באמת מאוד מכבדים את זה. פשוט מדד הדיור – אני לא יודע אם קיים דבר כזה. לדעתי אין דבר כזה כמו מדד דיור. יש מדד תשומות בנייה ומדד - - -
יואל חסון
רגע, בוא נשאל, הממשלה מתנגדת למדד תשומות הבנייה?
יאיר פינס
הממשלה מתנגדת להצעת החוק.
אהרון מדואל
אז איך זה עבר? זה עבר בניגוד לעמדת הקואליציה?
יאיר פינס
זה עבר בממשלה - - - עמדת הממשלה היא להתנגד.
אהרון מדואל
ועדת שרים הצביעה בעד החוק.
יואל חסון
אבל הוא אומר לך עכשיו שעמדת הממשלה היא נגד.
אהרון מדואל
אבל איך ועדת שרים אישרה את החוק?
יואל חסון
לא משנה. לא חשוב. נקווה שנחליף את הממשלה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש ממך. ארז, לגבי הסעיף הזה, כשאומרים מדד הבנייה, יש - - -
ארז קמיניץ
אני לא הבנתי את ההערה, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
תגיד את ההערה עוד פעם. אתה פשוט לא הקשבת, לא?
ארז קמיניץ
הקשבתי לגמרי, אדוני. אבל אם יש מינימום של דירת מגורים, מחיר של דירת מגורים ממוצעת, אז מה הבעיה?
עקיבא אביעד
כי זה אחד המסלולים. יש מסלול "בנה ביתך".
אהרון מדואל
ארז, אני אסביר.
ארז קמיניץ
רק שנייה, אתם יודעים פחות או יותר כמה יש בקרקע, ואתם יודעים כמה אנשים פחות או יותר. המספרים ידועים. אם הקרקע נושאת – לדעתי היא לא נושאת לכולם דירת מגורים של ארבעה חדרים – ייכנס לתוקפו סעיף 7(ג). יצטרכו להוריד את זה בשיעור יחסי. אז שאלת ההצמדה פה – אתם רוצים לייצר במסלול ההצמדה משהו ששווה יותר מדירת ארבעה חדרים?
אהרון מדואל
לא, לא, לא. אני רוצה להסביר. הצעת החוק עצמה, כפי שאמר יו"ר הוועדה, מתייחסת למסמך הקריטריונים של 96'. הוא הבסיס שלה. מה שאמרת לגבי סעיף 7 בסוף – הוא שסתום הביטחון של הממשלה. אתה תוכל להשתמש בו גם אם נפעיל את מדד תשומות הבנייה. תוכל באופן יחסי להבחין באותו מדד. מה שאני אומר – על מנת למנוע ויכוחים ומחלוקות, וזה יהיה גם טוב להידברות עכשיו – יש שני מסלולי פינוי מרכזיים בקריטריון 96': מסלול שהוא חופשי, שלו דירת ארבעה חדרים נותנת את הפתרון, זה בערך הפינוי שניתן ב-96'. ויש מסלול מרכזי אחר, ולא פחות, זה מסלול "בנה ביתך". במסלול "בנה ביתך" אתה לא מתייחס לא למדד דיור ולא לארבעה חדרים. אדם מקבל מגרש, ויש טבלה מסוימת שלפי גודל המשפחה הוא מקבל מטרים לבנייה. אנחנו מבקשים שהטבלה הזאת תתייחס למדד תשומות הבנייה. אני חושב שזה מתבקש.
היו"ר אמנון כהן
בסדר ארז?
ארז קמיניץ
אני רוצה לבדוק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, תבדוק. חבר הכנסת – מי רצה להגיד?
יואל חסון
אני. אני יכול להגיד?
היו"ר אמנון כהן
לגופו של עניין, אדוני.
יואל חסון
לגופו של עניין. קודם כל, אדוני היושב-ראש, אני שמח שאתה עושה לפחות את המהלך הזה של - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה לפחות? לא הבנתי את זה.
יואל חסון
אני אגיד לך, כי אני חושב שהיתה פה - - -
אברהם מיכאלי
לא, הוא אמר לי במליאה: אתה מדבר, מדבר , מדבר, לא תעשה כלום. אמרתי לו: יואל, נפגש בסיבוב.
יואל חסון
לא, לא עשיתם כלום, זה מה שניסיתי להגיד.
אברהם מיכאלי
סליחה.
היו"ר אמנון כהן
לא נכון. לא היית. כמה דיונים עשינו פה, אתה יודע?
יואל חסון
אתה רוצה שאני אגיד את האמת? יש לך כיפה על הראש, נכון?
היו"ר אמנון כהן
אמת.
יואל חסון
אז אני רוצה להגיד את האמת. ותן לי להגיד את האמת שלי לפרוטוקול.
היו"ר אמנון כהן
מה שאתה רוצה. אבל אמתי, לא לשקר.
יואל חסון
את האמת שלי, לפרוטוקול. האמת שלי. האמת שלי היא האמת שלי. אני רוצה להגיד את הדברים. אני חושב, לצערי – ואני לא אומר את זה ממקום פוליטי, אני אומר את זה ממקום אמתי, אדוני – אני לא חושב שאתה אשם בעניין הזה. כמו שנאמר כאן, הממשלה לא באמת רצתה לקדם את החוק הזה. הממשלה לא רצתה שהחוק הזה יעבור. החוק הזה עבר באיזושהי צורה שהוא עבר, תודה לאל. אני כן מעריך אותך באופן אישי, אדוני, על העובדה שאתה מעביר את זה בקריאה ראשונה. אני חושב שזה דבר חשוב. בפעם בקודמת היינו על הטרומית, עכשיו התקדמנו לראשונה. הלוואי ונגמור כבר בכנסת הבאה עם השנייה והשלישית.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך שנייה – שלישית, זה ייפתר.
יואל חסון
שנייה. יפה. את המשפט הזה רציתי להגיד. לצערי, הממשלה גררה רגליים, לא רצתה שהחוק הזה יעבור. לא רצתה שהוא יבוא לקריאה שנייה ושלישית בכלל. אני – עם כל הכבוד לנכבדים – לא סומך עליהם. אני לא סומך על האנשים האלה. הם לא מבקשים לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, הדבר המדהים פה, שחייבים להגיד אותו – הרי מדובר בקרקע מהיקרות ביותר שיש במדינת ישראל. שאם היו מתייחסים אליה באמת ברצינות והיו מתכננים תכנון אמתי ורציני לבנייה – ולא רק לפיצוי, אלא לבנייה באמת – אם מישהו היה לוקח את המקום הזה ברצינות והיה מחליט להקים שם בנייה רוויה שהיתה פותרת בעיות של צעירים בתל-אביב והיתה עושה דברים משמעותיים, כולם היו נהנים מזה. גם הציבור התל-אביבי והציבור הישראלי בכלל, וגם האנשים שגרים שם. לא רוצים לעשות את זה, לצערי, כבר שנים. אני לא סומך על הממשלה, לא הזאת, ולא - - -
אברהם מיכאלי
ולא הקודמת, כי שר השיכון הקודם לא בכלל שיתף אתנו פעולה. שר השיכון הנוכחי - - -
יואל חסון
אני לא נכנס לזה.
אברהם מיכאלי
שר השיכון הנוכחי שובר את הראש כדי לשתף פעולה.
יואל חסון
אז אמרת מה שאמרת. אני טוען, אדוני, שאם אתה שם מבטחך בפקידות, בחברה העירונית "חלמיש", אם אתה סומך עליהם, לצערי, לא ייצא מזה שום דבר. לא יקרה כלום. טוב שאתה עושה העברה ראשונה עכשיו. אני מאוד מקווה שהכיוון יהיה לחוקק את זה בכנסת הבאה, כי אם תחכה להם – והנה, אמרת נכון – שלושה חודשים. יש לגורמים הממשלתיים שלושה חודשים - - -
היו"ר אמנון כהן
יש להם יותר אפילו. עד שירכיבו.
יואל חסון
נכון, אתה צודק. עד שירכיבו. אפילו חצי שנה. בואו נראה מה יקרה אז. אבל בוא נתחייב אדוני, שאם עוד חצי שנה מהיום, אחרי שהעברנו את זה בקריאה ראשונה, לא התקדם שום דבר ולא קרה שום דבר, אנחנו בנחישות מעבירים את זה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת החדשה, ועושים הכול כדי שתהיה את הרציפות כדי שזה יקרה. בוא נתחייב על זה. אני רוצה שאתה תתחייב על זה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. חבר הכנסת דב חנין, זכות דיבור. בבקשה אדוני.
דב חנין
תודה, אדוני היושב-ראש. אני מברך על קיומו של הדיון הזה. אדוני היושב-ראש, אנחנו כולנו נצטרך לעשות מאמץ משותף כדי שלא רק נאשר את הצעת החוק בוועדה, אלא גם נגיע לכל ההסכמות וההבנות שיאפשרו לנו לאשר את החוק במליאה היום בערב. השערורייה הזאת של כפר שלם מלווה את מדינת ישראל הרבה מאוד שנים. הגיע הזמן להסיר את הכתם הזה מהמצפון של כולנו. נמצאים פה נציגי התושבים. אני רוצה לברך אתכם על המאבק שלכם ועל הנחישות שלכם לאורך כל הדרך. אני מקווה, למען כולנו, שנצליח היום לאשר את הצעת החוק הזו בקריאה ראשונה, כדי שנוכל להשלים אותה בכנסת הבאה, ולהביא לציון גואל. תודה.
היו"ר אמנון כהן
ממשלה. מי רוצה לדבר? ארז, לא כל החברים היו כאן. אני שוב רוצה לומר לך שוב יישר כוח על שיתוף הפעולה ועל זה שמנעת מספר דברים של עוול שנעשו לאזרחים. אין להם כסף לקחת עורכי דין. ויש כאלה שלא בצדק קיבלו את התביעות המשפטיות מהחברה הממשלתית. אל תלך, אתה צריך להצביע גם.
יואל חסון
לא, אבל יש דיון על חוק שלי. עכשיו מצביעים עליו.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת צריך לקבל החלטה איזה דיון הכי חשוב לו.
יואל חסון
אמרת שמצביעים. אז בוא נצביע.
היו"ר אמנון כהן
שני משפטים ניתן לממשלה. אתה רוצה קודם אוצר?
ארז קמיניץ
לא, אנחנו רוצים לענות לשאלה שנשאלה פה.
יאיר פינס
לפני הנקודה של מדד תשומות בנייה, אז קודם כל, למען הפרוטוקול, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק הזאת. ואני אסביר בגדול למה. הצעת החוק הזאת - - -
עקיבא אביעד
כי זו ממשלה לא חברתית. זאת הסיבה.
יאיר פינס
הצעת החוק, כפי שהיא מנוסחת כעת למעשה מנסה לתפוס את המקל משני קצותיו. מצד אחד היא אומרת משק כספים סגור. מצד שני היא קובעת שהזכאים יקבלו דירה בשווי של דירה חדשה בכפר שלם. צריך להשים את זה על השולחן. זה לא מחזיק משק כספים סגור, לא יעזור שום דבר. מספר הזכאים כפול שווי של דירה חדשה בכפר שלם – אין משק כספים סגור. משק הכספים הזה ייפרץ. ולכן החוק, כמו שהוא מנוסח כעת, הוא לא ישים בעליל. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו חושבים שלהעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה מנטרל את היכולת לנהל משא ומתן בסביבה סטרילית מול - - -
יואל חסון
מה עשיתם עד עכשיו?
אהרון מדואל
מה עשיתם כל השנים?
עקיבא אביעד
זה רק איומים.
דוד קשני
למה, בין קריאה שנייה לשלישית אפשר לדבר.
יואל חסון
מה עשיתם עד עכשיו? לפחות יושר ציבורי.
אהרון מדואל
אתה מדבר על אנשים. אתה מדבר על סביבה סטרילית?
יואל חסון
מה עשיתם עד עכשיו? הייתם אצלי בוועדה לביקורת המדינה? לא עשיתם שום דבר. הייתם לפני שנתיים בוועדה לביקורת המדינה. הבטחתם הבטחות – אני אביא לפה את הפרוטוקול, נשמע את כולכם. הבטחתם הבטחות ולא עשיתם שום דבר. אל תבלבל את המוח. באמת, מספיק. ולא הם מפסידים, אגב. הציבור הישראלי מפסיד.
ארז קמיניץ
לא, רגע. זה לא מדויק שלא נעשה שום דבר. אנחנו ישבנו פה. יושב-ראש הוועדה נדרש להצעה הזאת מעבר להצעה פרטית רגילה, אני חייב לציין את זה. ובין היתר, הוא נדרש בדרך של קיום ישיבות אצלו בוועדה. ובלחץ שלו הותווה איזשהו מהלך גם פנימי – שאנחנו התחייבנו לו פנימית אצלנו – וגם - - -
היו"ר אמנון כהן
יואל, תקשיב.
דוד קשני
מה רע בזה אבל?
יואל חסון
אני לא מאמין לשום מילה.
ארז קמיניץ
רק שנייה. זה ייקח בדיוק שתי דקות. במהלך הזה אנחנו התחייבנו שאנחנו נעצור את כל ההליכים המשפטיים על פינויים. ואכן, נעשו כמה פעולות בעניין הזה, שחייבו קצת יותר נחישות ממה שהיה עד היום. זה דבר אחד. דבר שני, הבטחנו – וזה מגובה בהחלטות מועצה – שהמועצה, באמצעות משרד השיכון ומשרד האוצר יקבעו קריטריונים חד-משמעיים וסופיים לחלוקה, ויגישו את הדברים למועצה בקבועי זמן שנקבעו. התקופה הזאת לא הסתיימה. היא לא הסתיימה. אנחנו רצינו לפנות מהר יותר.
יושב-ראש הוועדה ביקש – ואנחנו הסכמנו – שבאמצעות "חלמיש" תעשה הידברות עם התושבים על מנת לשמוע את עמדתם הסופית ביחס לקריטריונים שאנחנו חשבנו עליהם. העבודה הזאת טרם הסתיימה. לפי המתווה, אנחנו אמורים לסיימה בסוף החודש, תחילת החודש הבא, ולהביא אותה למועצת מקרקעי ישראל. מה לעשות? רצה הגורל ויש בחירות באמצע - - -
היו"ר אמנון כהן
ארז, עוד שאלה - - -
ארז קמיניץ
רק שנייה. לא נעשה שום דבר זה לחלוטין לא מדויק.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לכוון אותך. זאת אומרת, החוק שאני מעביר אותו היום, לא ישבש לכם את המשא ומתן? אני לא רוצה שעכשיו, בגלל שזה עובר – אני גם מבקש מהתושבים. החוק הזה הוא דקלרטיבי כזה, בשביל שיהיה. אנחנו רוצים למצוא פתרון בלי חוק. לכן, גם אתם הממשלה וגם אתם התושבים, אל תתבצרו כרגע – אולי איזה סעיף פה בא לטובה לכאן או לכאן. ואז תגידו: חכה יש את החוק. לשניכם אני אומר את אותו דבר. אנחנו רוצים למצוא פתרון. לא בחקיקה. חקיקה זה מוצא אחרון. אבל אני עושה את זה היום כדי שלא תגידו שזה ירד מסדר-יומה של הכנסת, של הציבור. לא רוצים שירד. אנחנו רוצים למצוא פתרון. אבל מבחינתכם זה לא קיים. זה בשביל הרגשה טובה. אל תיצמדו לי עכשיו לסעיף, כי הכול משתנה פה גם לטובה פה ולטובה פה לפעמים.
אברהם מיכאלי
בקריאה שנייה ושלישית אפשר להפוך את הכול בחזרה.
יואל חסון
אתה מצביע?
היו"ר אמנון כהן
אני מצביע. לכן אני מבקש להמשיך את המשא ומתן. מצדי, במהלך הבחירות תגמרו את כל המשא ומתן, תצאו למכרזים, תשווקו את הקרקעות. כל אחד ידע איפה הפינה שלו, מה הפיצוי שלו. אתה רוצה להגיד עוד משפט?
יואל חסון
די, לא.
יאיר פינס
יש לי הערות לגוף החוק. אבל רק להגיד משהו על מה שאמרת עכשיו – תמשיכו, תמשיכו. אני יכול להגיד לך – אני לא אגיד אם זה מחברת "חלמיש" - - -
היו"ר אמנון כהן
יואל, כנראה זה לא חשוב.
קריאה
יואל.
יאיר פינס
אם זה מחברת "חלמיש" – זה ברור לגמרי שאם החוק הזה עובר, יהיה קושי לנהל משא ומתן. ואני יכול להגיד ש - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל הם מבטיחים שלא.
יאיר פינס
אז בוא אני אספר לך - - -
אהרון מדואל
אמנון, אני יכול לומר לך באופן הברור ביותר - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה מייצג את כולם?
אהרון מדואל
אני מייצג את כולם. אני אומר לך באופן הברור ביותר, בזה שאתם תעבירו את החוק בקריאה ראשונה היום, אתה תגרום להידברות ותגרום למשא ומתן. אני משוכנע – ואמר את זה נכון - - -
היו"ר אמנון כהן
לא הקשחת עמדות?
אהרון מדואל
בשום פנים, להיפך. אנחנו צופים שאם החוק לא יעבור תהיה הקשחת עמדות – אנחנו רואים פה – פי מיליון, בוודאות מוחלטת - - -
היו"ר אמנון כהן
של הצד השני?
יאיר פינס
על ראש הגנב בוער הכובע.
אהרון מדואל
הנושא - - - עונת ההפגנות עכשיו - - -
היו"ר אמנון כהן
אין גנבים פה. כולם צדיקים. עוד משפט. כל אחד עושה את מלאכתו נאמנה.
אהרון מדואל
בוודאות מוחלטת. עובדה שלא ניסינו לקדם את החוק לקריאה ראשונה כל עוד הכנסת לא עמדה להתפזר. לא פנינו אליך. כיבדנו את ההידברות.
היו"ר אמנון כהן
הייתם בסדר. יש עוד הערה עניינית?
יאיר פינס
רק להגיד, להצעת החוק הזאת יש משמעות תקציבית.
תומר רוזנר
עלות?
אברהם מיכאלי
אבל אומרים לך קופה סגורה.
יאיר פינס
גם קופה סגורה, זה מקרקעי ישראל. יש לזה משמעות תקציבית בכל מקרה. עצם זה שאין תסריט.
תומר רוזנר
מה העלות התקציבית, מר פינס? אנחנו צריכים לכתוב.
יאיר פינס
העלות התקציבית חורגת מהמשק הסגור מכיוון - - -
תומר רוזנר
מה העלות התקציבית? כולל המשק הסגור.
יאיר פינס
אם היה לנו תסריט - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל למה אתה לא מביא תסריט?
יאיר פינס
אין לנו תסריט. אנחנו לא יודעים על מה - - -
דב חנין
הם לא יודעים על מה הם מדברים.
יאיר פינס
אני לא יכול לדבר. יש שטחי מנהל, יש שטחי עיריית תל-אביב - - -
קריאות
- - -

גם בשנה שעברה לא היה.
היו"ר אמנון כהן
אחד אחד.
אהרון מדואל
אני ישבתי אתך בישיבה ולא ידעת לתת לי נתונים. לא ידעת לתת לי נתונים. זו לא פעם ראשונה.
יאיר פינס
זו לא פעם ראשונה שאתה אומר דברים ש - - -
אהרון מדואל
ישבנו. ויש עדים לאותה ישיבה.
היו"ר אמנון כהן
מר פינס, מה אתה אומר?
יאיר פינס
לא ניתן לאמוד מכיוון שיש - - -
תומר רוזנר
לא ניתן לאמוד, זאת אומרת שאין עלות?
היו"ר אמנון כהן
מעל חמישה מיליון?
תומר רוזנר
אתה חייב לתת לי את העלות המינימלית.
דוד קשני
הוא מדבר על מיליארדים.
יאיר פינס
מעל 650 מיליון שקל, שזה שווי שמאי של - - -
היו"ר אמנון כהן
מעבר למשק כספים סגור - - -
יאיר פינס
מעל. לא, משק הכספים הסגור – השווי של הקרקע הוא 650 מיליון שקל. אנחנו – באומדן מאוד גס ומאוד שמרני, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה התסריט, יש שטחי עיריית תל-אביב, יש שטחי "חלמיש", יש שטחי מנהל – מעריכים את זה במאות מיליונים מעבר ל-650.
היו"ר אמנון כהן
תן לנו מכתב, שנדע להביא את זה למליאה. אוקיי, מה עוד יש לך מהותי? יש עוד?
יאיר פינס
רק להגיד על העניין של המשא ומתן. לי נמסר - - -
קריאה
יש לכם מכתב - - -
היו"ר אמנון כהן
לא להפריע עכשיו.
יאיר פינס
לי נמסר שכבר בשבועות האחרונים, שהמערכת רואה שהצעת החוק הזו הולכת לעבור, יש קושי גדול לחברת "חלמיש" לנהל משא ומתן עם התושבים.
היו"ר אמנון כהן
לא. אני אדבר עם גברת תורג'מן, אם יש בעיות, אנחנו - - -
אהרון מדואל
מדובר על האשמה מצוצה מהאצבע. הרי נודע על פיזור הכנסת – אנחנו פנינו אליך - - -
עקיבא אביעד
אנחנו רצינו לדבר אתך, אתה התחמקת מלדבר אתנו.
יאיר פינס
אני לא התחמקתי.
אהרון מדואל
האשמה מצוצה מהאצבע.
עקיבא אביעד
- - - עם דוד שמעון, אתה התחמקת מלהיפגש אתנו - - -
אהרון מדואל
רצינו לשבת אתך מספר פעמים, מעולם לא הסכמת.
עקיבא אביעד
אתה לא רוצה להיפגש אתנו בכלל.
היו"ר אמנון כהן
יקירי, אתה מפריע לי.
עקיבא אביעד
לא, הוא לא רוצה להיפגש.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתה מפריע לי. אני עושה את הדיון בשבילכם ואתם מפריעים לי. כן, מר פינס, יש לך עוד הערות?
יאיר פינס
כן. מכיוון שיש כוונה לנהל משק כספים סגור, אני מציע, ככל שתהיה הצבעה על הצעת החוק, בסעיף 4(ב) לא לכתוב חדשה דירת ארבעה חדרים חדשה - - -
היו"ר אמנון כהן
איפה 4(ב)?
דוד קשני
אלא לכתוב ישנה. הישנה שווה לחדשה.
היו"ר אמנון כהן
אתה מפריע לי אבל. תן לו לדבר. תנו לו לדבר.
אהרון מדואל
כלומר, אדם יתפנה ולא יוכל לקבל דירה על המגרש שהוא גר בו.
יאיר פינס
אני אסביר. זה באמת לטובת העניין, משום שאם יהיה כתוב דירת ארבעה חדרים ישנה, אוכלוסייה יותר גדולה תוכל להיכנס - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נדון בזה לקריאה שנייה ושלישית. הלאה.
יאיר פינס
הערה נוספת לעניין המדד. צריך להבין - - -
היו"ר אמנון כהן
מה שכתבת, כתבת חדשה. להוריד את החדשה?
קריאות
לא, לא להוריד. לא מורידים. לא ייתכן - - - לא יכול להיות.
היו"ר אמנון כהן
זהו, נגמר. הלאה. מה עוד?
יאיר פינס
לעניין המדד, לענות. המשמעות של לכתוב "מדד תשומות הבנייה" היא גריעה ממשק הכספים הסגור עוד כ-20 מיליון שקל.
היו"ר אמנון כהן
גם זה לקריאה שנייה ושלישית. אוקיי, הבנתי. הלאה.
דב חנין
מה זה 20 מיליון שקל בשביל האוצר?
היו"ר אמנון כהן
בוא נשמע את פינס עד הסוף. כן?
יאיר פינס
התקנות שהיועץ המשפטי דיבר עליהן – אנחנו מבקשים שהן יהיו בתיאום עם שר האוצר.
היו"ר אמנון כהן
כתוב – אוצר ומשפטים.
יאיר פינס
אנחנו רק מבקשים שזה יהיה בתיאום.
תומר רוזנר
מה זה בתיאום? יש או התייעצות או הסכמה.
יאיר פינס
הסכמה, סליחה. בהסכמה.
אהרון מדואל
מה בהסכמה? בהתייעצות.
יאיר פינס
בהתייעצות? בהסכמה.
היו"ר אמנון כהן
זה כלום - - -
ארז קמיניץ
לא, אין בעיה עם הסכמה משום שהיעדרן של התקנות ייצר יותר בעיות מאי היעדרן. אז לכולם יהיה אינטרס לעשות תקנות, לא לזה שלא תהינה תקנות. כי אחר כך יש זכות שבדין שלא ברור איך מיישמים אותה. אף אחד לא רוצה את המצב הזה.
היו"ר אמנון כהן
אוקי. הבנתי. מה עוד?
ארז קמיניץ
עוד שתי הערות קטנות, ברשותך.
היו"ר אמנון כהן
תבוא לטובת האזרחים עכשיו. לא צריך את המשפטנים. יותר מידי משפטנים לא צריך.
ארז קמיניץ
טוב.
היו"ר אמנון כהן
ארז, תעזוב.
ארז קמיניץ
לא, לא, לא. שנייה, נו. בסדר, זה עניינים יותר טכניים.
היו"ר אמנון כהן
טכניים. עזוב. את השינויים – אני לא רוצה להגיע לשנייה ושלישית. אבל אם יהיה - - -
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, לפני שאתה מצביע, רק משפט אחד.
היו"ר אמנון כהן
אתה המציע, היוזם הראשי.
אברהם מיכאלי
אני רוצה להיות גם הגון לשני הצדדים. על הטענה הזאת שאמרו חוסר שיתוף פעולה – חברים, כבר קיבלתי תלונות בשבועות האחרונים. קיבלתי תלונות. לכן אני אומר לכם, כל המטרה שלנו בלחץ הזה לסגור את אותה הבעיה שהיתה לנו בקדנציה הקודמת, שנפלנו ברגע האחרון. חברים, קריאה שנייה ושלישית – שלא תשלו את עצמכם שקריאה ראשונה כבר גמרנו. החוק לא בידיים שלנו עדיין. ולכן כל אי-שיתוף פעולה שלכם – אמר את זה היושב-ראש – זה ייגרע בקדנציה הבאה לקדם את החוק. ולכן הדברים שנמסרו לי על-ידי "חלמיש", אני מקבל את זה כרגע בעירבון מוגבל - - -
עקיבא אביעד
בעירבון מוגבל מאוד. מאוד.
היו"ר אמנון כהן
תסיימו את זה בלי חוק.
אברהם מיכאלי
בסדר. חברים, כל מי שיושב פה בעד לקדם את החוק הזה. לכן אני מבקש – גם לפרוטוקול שיהיה ברור – אנחנו בקדנציה הבאה, מי שלא יהיה, לא ניתן לאנשים שם, חלילה, להשתולל. אנשים יצטרכו להיכנס למסגרות שפחות או יותר היושב-ראש ציין והיועץ המשפטי קבע פה.
נאווה צנעני
זה תמיד היה ככה, במשך שנים. והם שיבשו את זה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.
ארז קמיניץ
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיד הערה אחת שתהיה, לפרוטוקול לפחות, לעניין הדיון לקריאה שנייה ושלישית, וחשוב שחברי הכנסת ישמעו. כרגע מסמך הקריטריונים של שנת 96' הוא מסמך משפטי מאוד לא ברור. קשה מאוד לקרוא אותו. והיו עליו פרשנויות כאלה ואחרות, ויש על זה דיונים משפטיים. אני לא רוצה להיכנס. אנחנו כנראה בקריאה שנייה ושלישית, כשנגיע, נצטרך להבהיר את הדברים טוב יותר, או שזה יובהר בהמשך בתקנות. אלא מה? כרגע, לפי הנוסח של ההחלטה, יש שוויון מוחלט בין כל הדורות, בין דור א', בין דור ב', ואולי גם דור ג', ככל שנמצא זכאי. צריך להעלות לדיון ולחשוב האם אנחנו חושבים שראוי שיהיה שוויון כזה. היינו, אם תישאר סיטואציה שבה - - -
היו"ר אמנון כהן
זה בינכם. למה אתה מכניס את זה לחוק?
ארז קמיניץ
לא, אני אומר, אם לא נצליח להגיע בהסכמה.
היו"ר אמנון כהן
אני בעד שתעשו את זה בינכם. תגיעו בינכם להבנות.
ארז קמיניץ
אני רוצה שזה יהיה ברור. כי לפי הנוסח כרגע, אם אין מספיק לתת לכולם דירת ארבעה חדרים – חדשה, לא חדשה – זה יורד בשיעור יחסי מכולם.
אברהם מיכאלי
בוודאי, זה ברור.
נאווה צנעני
זה משק סגור.
ארז קמיניץ
והשאלה אם זה מוצדק, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
את זה הם יחליטו. הם יחליטו.
ארז קמיניץ
לא, לא הם יחליטו - - -
אהרון מדואל
ארז, קריטריון 96' התייחס לזה. יש שם הגדרות לראש משפחה, יש הגדרות - - -
רויטל אריאל
- - - לא תהיה בעיה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. שמענו את כל ההערות.
תומר רוזנר
הערה ראשונה, לאור העובדה שהממשלה מתנגדת להצעת החוק ונמסר שהעלות התקציבית שלה היא לפחות 650 מיליון שקל, הצעת החוק הזאת תוגדר כהצעת חוק תקציבית. המשמעות ידועה.
היו"ר אמנון כהן
50 חברי כנסת לפחות. יש לנו 50.
תומר רוזנר
בסדר, אני צריך לומר את זה.
היו"ר אמנון כהן
51. 50, נכון?
ארז קמיניץ
למעלה מ-50.
אברהם מיכאלי
51.
ארז קמיניץ
יותר מ-50 חברי כנסת.
היו"ר אמנון כהן
הלאה.
תומר רוזנר
הערה שנייה, לגבי מועד חקיקת הצעת החוק. כיוון שמדובר בהצעת חוק בעלת משמעויות תקציביות מאוד גבוהות מצד אחד, ומצד שני יש חשש לא פשוט שקידומה של הצעת החוק הזאת מושפע, לפחות לגבי חלקם של חברי כנסת, על-ידי שיקולים של בחירות מקדימות העשויות להתקיים בקרוב - - -
היו"ר אמנון כהן
אמרנו שאין פריימריז.
תומר רוזנר
אמרתי לגבי חלק מחברי הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
יש פריימריז? אז כל מי שמצביע, אין לו אינטרס. הלאה, מה עוד?
תומר רוזנר
לא ראוי לקדם את הצעת החוק בשלב זה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אנחנו, כל חברי הכנסת שנמצאים כאן, אין להם עניינים של פריימריז. אתם לא התפקדתם לש"ס, או לחד"ש או לבל"ד, או דברים כאלה, נכון?
קריאות
עוד לא.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתם יכולים להצביע להם. זה בסדר. אז אני מעמיד להצבעה את הצעת החוק המתוקנת.
אברהם מיכאלי
אני לא יכול להשתתף בהצבעה, אבל תצביע במקומי.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר. אני מייצג אותך. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א-2012, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, פ/3371. מיזגנו את כל הצעות החוק, ה-פ' העתידיים. זה צריך לעבור ועדת כנסת גם?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך נכון? הצבענו על המיזוג. אנחנו מעמידים לקריאה ראשונה. חבר הכנסת דב חנין, אתה איתי?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אמנון כהן
פה אחד. אושר בוועדה לקריאה ראשונה. אנחנו רוצים שזה לא יגיע לקריאה שנייה ושלישית, ועם תום הבחירות תגידו תודה רבה. נעשה איזו קריעת סרט, נבוא למקום.
נאווה צנעני
אמנון, כבר עכשיו תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
תהיו בריאים. ארז, תמשיכו לעבוד.
נאווה צנעני
חבר הכנסת אברהם מיכאלי, תודה רבה גם.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים