ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים