ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

הרחבת ההסדר חלופי לחישוב המשכורת הקובעת לעובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית אשר חלה עליהם רפורמת "אופק חדש"

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 784 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<הרחבת ההסדר חלופי לחישוב המשכורת הקובעת לעובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית אשר חלה עליהם רפורמת "אופק חדש">
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
משה בכר - רפרנט דתות וחינוך באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד רבקה ראבילו - ממונה ייעוץ משפטי באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

איתי הדר - מנהל תחום גמלאות ופיצויים, משרד החינוך
ייעוץ משפטי
איל בן-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הרחבת ההסדר חלופי לחישוב המשכורת הקובעת לעובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית אשר חלה עליהם רפורמת "אופק חדש">
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין יום שני בשבוע, כ"ט בתשרי, 15 באוקטובר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הרחבת הסדר חלופי לחישוב המשכורת הקובעת לעובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית אשר חלה עליהם רפורמת "אופק חדש".
נבצר מבינתי להבין למה המורים לא פה למרות שוילמה, מנהלת הוועדה, אמרה לי שהם הוזמנו. האוצר יודע למה הם לא פה?

לפרוטוקול, שם ותפקיד.
משה בכר
משה בכר, רפרנט חינוך באגף השכר במשרד האוצר. אני שוחחתי אתמול בצהריים ואתמול בערב עם נציגי ההסתדרות, כולל עם המזכ"ל, והם טענו בכל תוקף שלא קיבלו הזמנה, ולכן הם לא מגיעים.
היו"ר חיים כץ
הם מסכימים למה שכתוב פה?
משה בכר
על ההסדר? כן, הם חתמו על ההסכם. יש הסכם חתום איתם, זה גם אמרו לי. הם אמרו, בסדר, אז לא קיבלנו הזמנה, אבל חתמנו על ההסכם, ברור שאנחנו לא בורחים מזה.
היו"ר חיים כץ
מה ההסדר?
משה בכר
תכף אני אתן ליועצת המשפטית להציג - -
היו"ר חיים כץ
אתה תבקש ממני לבקש מהיועצת המשפטית. אתה לא מנהל את הוועדה גם אם אתה ממשרד האוצר.
משה בכר
סליחה. אני אבקש לאפשר ליועצת המשפטית להציג את הפן המשפטי של המהלך. אבל עקרונית מבחינה כלכלית מדובר על שינוי שיטת המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית. מובן שלא מדובר על עובדים גמלאים שכבר פרשו לפנסיה תקציבית, אלא עובדים שיפרשו בעתיד לבוא. אחת ההסכמות שעמדו בבסיס האפשרות לצאת לדרך לרפורמת "אופק חדש" במערכת החינוך הייתה הסכמה שהושגה עוד לפני חתימת ההסכם בנוגע לשינוי שיטת חישוב המשכורת הקובעת. מכיוון שידעו מראש שעלות החבות האקטוארית של החלת ההסדר על כל הגמלאים לגבי כל תקופת ההעסקה תהיה גדולה זה היא אחד מעמודי התווך שבעקבותיו יכלו לצאת להסכם הרפורמה. דברים דומים גם קיימים ברפורמות אחרות שהממשלה עושה שמשנים את שיטת החישוב. העיקרון הוא אותו עיקרון שהמשכורת הקובעת נקבעת לפי שתי תקופות: תקופת השירות שלפני המעבר לתנאי רפורמת "אופק חדש" ותקופת השירות ממעבר ל"אופק חדש" ואילך. עושים פשוט ממוצע משוקלל בין שתי התקופות, וזה מה שנותן את המשכורת הקובעת. זה בגדול.

אנחנו כבר היינו בוועדה הזאת – לא אני אישית, אבל משרד האוצר – וגם ארגוני המורים היו בקיץ 2008 והחילו את ההסדר הזה לגבי רוב רובן של האוכלוסיות שעליהן חל הסכם "אופק חדש". באותו זמן אמרו גם כאן לא חברי הוועדה, אבל נציגים מהוועדה שכדי לשנות את שיטת חישוב המשכורת הקובעת לגבי אוכלוסיות שבשעתם לא היה לגביהן הסכם, לא רפורמה ולא פנסיה, אז לאחר שיוסכם גם הסכם רפורמה וגם הסכם פנסיה לגביהם צריך לחזור לוועדה ולעשות את הפרוצדורה. לכן אנחנו כאן, אנחנו מרחיבים את אותו דבר בדיוק שנעשה בקיץ 2008 לגבי מספר אוכלוסיות נוספות, ביניהם גננות, עובדים בחוות חקלאיות, במרכזים ימיים ועוד כל מיני אוכלוסיות קטנות אחרות.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
איל בן ארי
אכן ב-2008 היה הליך היוועצות, והוועדה עמדה על כך שהליך ההיוועצות ייעשה רק לגבי אותם סוגי עובדי הוראה שלגביהם נחתם הסכם קיבוצי ולגבי הסוגים הנוספים, ככל שייקבע לגביהם בהמשך, אכן הייתה קביעה שצריך הליך היוועצות נפרד.

לגבי פרט נוסף שאינו שייך באופן ישיר להליך ההיוועצות שנמצא בפני הוועדה כעת – הליך ההיוועצות של 2008 אמנם הסתיים בוועדה, אבל ההליך שקבוע בחוק, דהיינו סעיף 108 לחוק שירות המדינה (גמלאות) קובע שכדי להחריג או לקבוע הוראות שונות לגבי עובד המדינה שחוק הגמלאות חל עליו צריכים להתקיים שלושה תנאים: החלטת ממשלה, היוועצות עם ועדת העבודה ופרסום ברשומות. נושא פרסום הרשומות לגבי אוכלוסיות של עובדי ההוראה מ-2008 לא נעשה. לכן לגבי אותן אוכלוסיות עד כמה שהבנתי משגת אין מקור חוקי לסטייה מההסדר הקודם ערב אוגוסט 2008 עת נחתם ההסכם הקיבוצי בין המדינה לבין הסתדרות המורים. זה נושא שצריך לרפא אותו. זה דבר שאני יודע שידוע לממשלה, למשרד האוצר לכל המאוחר ממהלך שנת 2009. זאת ההערה שלי לגבי שנת 2008.

לגבי ההליך שלפנינו כעת, אני רציתי לדעת אם כל המשא ומתן עם הסתדרות המורים הסתיים. זאת אומרת נכון לפעם הקודמת, לאפריל 2012 כשהיינו בחילופי מיילים הבנתי שבעצם נושא טבלאות שבוע העבודה טרם הסתיים אף על פי שבעצם טבלאות השכר שעל בסיסן כן נחתך, להבנתי, השכר הקובע לעניין מורים שמצטרפים ל"אופק חדש", כן סוכמו, אבל נושא שבוע העבודה טרם סוכם. אני רוצה לדעת אם כל ההליך שאתם מגיעים איתו לוועדה הוא הליך שמבחינת משא ומתן עם הסתדרות המורים הסתיים, והאם כבר נעשים צעדים לרישום ההסכם הקיבוצי.
משה בכר
הנושא של טבלאות שבוע העבודה כבר סוכם. זה כבר סוכם בעת שנחתם ההסכם בפברואר, וזה גם סוכם עוד קודם לכן בחליפת המכתבים בין מזכ"ל הסתדרות המורים לבין נציגי משרד האוצר.
איל בן ארי
פברואר נרשם?
משה בכר
ההסכם לא נרשם עדיין. בשעתו הסיבה הייתה שיש המון טבלאות של שבוע עבודה שצריך לערוך אותן ולהציג אותן בצורה טובה ומובנת גם כלפי השטח כי אנשים אחר כך צריכים לעשות שימוש בכל המחוזות וכל המורים צריכים להבין את הטבלאות האלה. אחד הלקחים שנלמדו מההסכם הקודם זה להנגיש את ההסכם לשטח. בכל אופן הטבלאות האלה גם נערכו, ואני מניח שבימים הקרובים ובשבועות הקרובים גם נגיש - -
היו"ר חיים כץ
בחודשים ובשנים. מימים אנחנו מגיעים לשנים.
משה בכר
אני רוצה להאמין שלא. הטבלאות כבר נערכו על-ידי משרד החינוך.
היו"ר חיים כץ
למה אתם רוצים כל כך להעביר את זה פה בחקיקה מהר? למה אצה לכם הדרך, משרד האוצר?
משה בכר
אנחנו פנינו כבר לפני 10 חודשים, להבנתי, לוועדה. כך שלא כל כך אצה לנו הדרך. גם אם רצינו וגם אם לא רצינו לא אצה לנו הדרך.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תקריא.
איל בן ארי
אין פה מה להקריא. אבל כרגע לא התקבלה תשובה לגבי שנת 2008 לגבי אותם סוגי מורים לא פורסמה החלטת הממשלה ברשומות כפי שמתחייב לפי סעיף 108 לחוק - -
היו"ר חיים כץ
תגדיר את זה שזה לא ייגע למורים מ-2008 שלא התקבלה לגביהם החלטה.
איל בן ארי
לגביהם אפשר לרפא את זה על-ידי הפרסום, אדוני. אבל עד שלא מתקיים הפרסום כל מה שנעשה
היו"ר חיים כץ
לאט-לאט. יש בעיה מ-2008?
איל בן ארי
כן.
היו"ר חיים כץ
גרע אותה מהחוק. אתה לא תקבל לגביהם שום החלטה עד שלא יסוכם. אני לא נותן להם קארד בלנק שיסכמו – גרע אותם מהחוק.
איל בן ארי
אוקיי - -
היו"ר חיים כץ
לא "אוקיי".
רבקה ראבילו
אם אפשר, אדוני? רק לומר שהאוכלוסיות שבהן מדובר כרגע בהוספתן להסדר הפנסיה כלל לא היו בתוך הרפורמה באותה תקופה, ואמנם אנחנו נדאג לזה. לא היה ברור לי איפה נפלה התקלה הטכנית של רישום ההחלטה. ניסיתי להבין - -
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך, גברת?
רבקה ראבילו
עורכת הדין רבקה ראבילו, אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
אני מכיר אתכם יותר משעה. אני לא מוכן לשים אף אחד מהאנשים שיהיה תלוי בכם.
רבקה ראבילו
אין בעיה - -
היו"ר חיים כץ
תגרע את כל אלה בניסוח, תוציא אותם. אנחנו נצביע רק על דברים מוגדרים, ברורים, בהירים שקיבלו עליהם החלטות. כל מה שלא נקבע ולא נגרע – תוציא אותו מהחוק.
רבקה ראבילו
אדוני, אני רק אנסה להוסיף שאני מאוד מצטערת שהסתדרות המורים לא נמצאת פה מכיוון שכל מה שנעשה- -
היו"ר חיים כץ
גם אני.
רבקה ראבילו
- - כל מה שנעשה, נעשה בהסכמה מלאה עם הארגון היציג שחזקה שהם דואגים לאינטרסים ולא מעוניינים כהוא זה לפגוע בעובדים.
היו"ר חיים כץ
יש לנו שתי אפשרויות, אני נותן לכם לבחור ביניהן: מאחר שאלה תקנות - -
איל בן ארי
זה הליך היוועצות.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאנחנו מדברים פה על הליך היוועצות לא צריך מליאה בשביל זה. אפשר להצביע על זה היום, ואפשר לא להצביע על זה היום, ועד הבחירות הוועדה יכולה להתכנס ולאשר את זה כאשר מלבנים את זה עם הסתדרות המורים. לא שאני שמח שהם לא באו היום.
רבקה ראבילו
גם אני מצטערת. אם ככה, באנו לקיים הליך היוועצות לגבי אוכלוסיות מסוימות.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו יכולים להוציא סוג של אוכלוסייה.
רבקה ראבילו
שוב, הם לא היו באותה תקופה ברפורמה.
היו"ר חיים כץ
מה הייתה הבעיה ב-2008 שאתה מעלה אותה ככזאת בעיה דרמטית, ואיך אתה פותר אותה?
איל בן ארי
הפתרון הוא פשוט – שהממשלה תפרסם את ההחלטה שלה - -
היו"ר חיים כץ
היא לא תפרסם. עד שהיא תפרסם אני לא רוצה שהם יהיו כתובים פה. הבנת?
איל בן ארי
בסדר, נעשה הפרדה בין שני העניינים: לגבי 2008 נקבעו סוגים מסוימים של עובדי הוראה - -
היו"ר חיים כץ
אז מה הוא מעלה את זה עכשיו? הוא לא מעלה את זה עכשיו אם הוא לא מתייחס אליה עכשיו.
וילמה מאור
הוא רק אומר שהדברים לא פורסמו, ולכן ההליך לא הושלם לגביהם. אבל אתה לא עושה שום הליך היום.
איל בן ארי
לגבי האנשים של שנת 2008 הוועדה דנה ב-2008 וקבעה שבוצע הליך ההיוועצות. הליך ההיוועצות הסתיים. נושא פרסום החלטת הממשלה שנותן תוקף להעביר - -
היו"ר חיים כץ
לא היה. מה אנחנו צריכים לעשות בוועדה?
איל בן ארי
הוועדה לא צריכה לעשות דבר.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל מה אתה מעלה את זה?
איל בן ארי
כיוון שהממשלה לא עשתה - -
היו"ר חיים כץ
אז היית מוציא מכתב.
איל בן ארי
כבר עשיתי את זה, אדוני, ב-2009.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל מה אתה מעלה את זה פה עכשיו?
איל בן ארי
חלק מפיקוח הכנסת על עבודת הממשלה מתקיים בוועדה - -
היו"ר חיים כץ
ברגע שאתה מוציא מכתב אז אתה מודיע לי עכשיו שלגבי 2008 אנחנו מתריעים.
איל בן ארי
זה נושא שכבר נעשה, אדוני. כבר התרעתי ב-2009.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל מה אתה מעלה את זה עכשיו?
איל בן ארי
כיוון שבפני הוועדה הנושא הזה צריך היה לעלות כיוון שלא נעשה דבר על-ידי הממשלה מאז 2009.
היו"ר חיים כץ
שואל היועץ המשפטי של הוועדה, למה אתם לא מפרסמים בממשלה?
רבקה ראבילו
אדוני, כנראה - -
היו"ר חיים כץ
הממשלה הייתה עסוקה. היו לה דברים גדולים לעשות, לא היה לה זמן להתעסק בדברים האלה.
רבקה ראבילו
חלילה, אדוני. ככל הנראה, נפלה תקלה טכנית. אמנם עורך דין בן-ארי דיבר אתנו בשעתו. לא היה ברור מה קרה, היכן נפלו הדברים בין הכיסאות. העניין יטופל ויסודר בזריזות האפשרית.
היו"ר חיים כץ
בואו נזיז את הכיסאות, נראה איפה הם נפלו. תזיזי את כל הכיסאות.
איל בן ארי
לגבי סוגי עובדי ההוראה הנוספים שלגביהם הייתה הפנייה הנוכחית בפני הוועדה זה הליך ההיוועצות שבפני הוועדה, ובפניה הוועדה תחליט אם קוימה עמה חובת ההיוועצות או לא.
היו"ר חיים כץ
וצריך להצביע על זה שזה קוים או להודיע?
איל בן ארי
לא. להודיע.
היו"ר חיים כץ
אז הוועדה מודיעה לפרוטוקול שקוים איתה הליך היוועצות. תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים