ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/10/2012

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 780>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום ראשון, כ"ח בתשרי התשע"ג (14 באוקטובר 2012), שעה 16:00
סדר היום
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עדי גולדינר - משרד המשפטים

דוד ימין - משרד התמ"ת

ערן דוידי - יועץ שר החינוך, משרד החינוך

לירון דרשני - עוזר ליועמ"ש, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ליועמ"ש, משרד החינוך

שלמה פרלוב - יו"ר חטיבת המיגזר העסקי, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

יצחק שטיינר - יו"ר הסתדרות ההנדסאים, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

הניה מרקוביץ - מנהלת אגף בכיר, נציבות שירות המדינה

אלי פארן-בישארה -

רענן הר-זהב
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012>
היו"ר חיים כץ
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב-2012, של חבר הכנסת חיים כץ.
בישיבה האחרונה היו לנו כמה מחלוקות, שהיינו צריכים לדבר עם שני השרים – שר התמ"ת ושר החינוך – והיה הקטע של הנציבות, ששלחנו אותם אחרי שהם התעוררו, בשעה טובה שלחנו אותם לסיים עם הסתדרות הטכנאים. אני פונה לנציגי הנציבות, האם הגעתם להסכמות על המכרז? ראיתם? חוץ מזה שניסיתם להפיל את משרד ראש הממשלה.
הניה מרקוביץ
אנחנו לא הגענו להסכמות, כי אין כאן בסעיף הזה – אתה מתייחס לסעיף 21 בהצעה, נכון?
היו"ר חיים כץ
כן.
הניה מרקוביץ
הסעיף הזה לא מוגדר טוב מספיק. אנחנו לא יודעים, למה הוא מתייחס. כפי שזה מוגדר כאן היום, אנחנו לא מבינים מה הכוונה בסעיף הזה. אנחנו מבינים שיש רצון. ישבנו כרגע כמה שעות עם נציגי הטכנאים – זה היה המועד הראשון שיכולנו להתכנס יחד, ולפני הישיבה הזאת ישבנו. אנחנו מבינים, ואנחנו גם מסכימים לכך, שצריכה להינתן אפשרות גם לאנשים בעלי השכלה כהנדסאים או כטכנאים, כפי שמוגדר בהצעת החוק, לגשת למכרזים מסוימים בשירות המדינה. אני מדברת בשם שירות המדינה, כמובן, ולא בשם השירות הציבורי כולו. אבל אני יודעת שברגע ששירות המדינה עושה החלטות- - -
היו"ר חיים כץ
כמה הנדסאים יש בשירות המדינה?
הניה מרקוביץ
1,500.
היו"ר חיים כץ
כמה הנדסאים יש בארץ?
קריאות
כ-70 אלף.
הניה מרקוביץ
אבל כשנציבות שירות המדינה מחליטה על מדיניות, זה בדרך כלל זולג לכל השירות הציבורי, כי מתייעצים אתנו, ורואים איך עשינו את הדברים האלה. אנחנו בהחלט מסכימים שיש תפקידים, והראו לי החברים דוגמאות, שאני כמובן מסכימה על הסף, שהדוגמאות הן היו צריכות להיראות אחרת, והיינו צריכים להגיע להידברות טובה יותר בנושאים האלה. אבל כפי שהחוק כיום מנוסח, איני מבינה מה הכוונה. אני מבינה שברגע האחרון תפסו אותי במילה, והוציאו את שלוש שנות הניסיון. אני לא יודעת למה מתייחס. האם מה שכתוב כאן זה לתפקיד הראשוני בדירוג מינהלי? לתפקיד הראשוני בדירוג מח"ר? מה יהיו דרישות הניסיון שיידרשו מטכנאי?
היו"ר חיים כץ
מה דרוש מאחד שגמר גיאוגרפיה? 1,200 שעות, וכל דרדק עובר את זה. מה דרוש ממנו?
הניה מרקוביץ
לדרגה 36 – 0 שנות ניסיון בעבודה. ככל שהדרגה עולה, יש יותר שנות ניסיון בעבודה.
היו"ר חיים כץ
ועם שנות הניסיון הוא יכול להתמודד לכל מכרז.
הניה מרקוביץ
לא. אם יש דרישה ספציפית של כלכלן, הוא לא יכול להתמודד.
היו"ר חיים כץ
אבל אם יש כלכלן, גם הנדסאי לא ייגש. נראה לך שכל אחד שלומד גיאוגרפיה, יכול להיות הנדסאי?
הניה מרקוביץ
לא.
היו"ר חיים כץ
ונראה לך שכל הנדסאי יכול לגמור גיאוגרפיה, בקלילות? כדרך אגב יעבור ליד המכללה ויגמור גיאוגרפיה? ואפילו משפטים? ולא כל משפטים יגמור הנדסאי? כי הראש שלו לא בנוי למתמטיקה כזאת, והוא לא יודע לעשות מטריצות. מה לעשות?
הניה מרקוביץ
אין לי בעיה, אם משרד החינוך יוציא לי אישור, שהשכלה של טכנאי או של הנדסאי שווה להשכלה של אקדמאי – נקבל אותם בברכה בכל המכרזים.
היו"ר חיים כץ
יש פה נציג ההנדסאים?
הניה מרקוביץ
הם שמעו את הדברים האלה גם ממני.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
יצחק שטיינר
אנחנו בשיחה עם הניה היום הבאנו לה מספר דוגמאות – להמחיש את האבסורד שיש, כאשר, למשל, דרוש קניין, דירוג מהנדסים או מח"ר. מה זה קניין?
הניה מרקוביץ
תקרא את כל התפקיד. זה לא רק קניין.
יצחק שטיינר
זה רק קניין.
הניה מרקוביץ
זה גם הנדסת ייצור.
יצחק שטיינר
והנדסאי לא? זו דוגמה מהחודש האחרון.
היו"ר חיים כץ
זה שלמד גיאוגרפיה- - -
הניה מרקוביץ
אני למדתי גיאוגרפיה.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול לעשות הנדסת ייצור?
הניה מרקוביץ
לא.
היו"ר חיים כץ
אז למה הוא יכול להתמודד? תודה.

נקריא ונצביע, ואם תרצו, תוכלו להגיש הסתייגות. צר לי שהתעוררתם בסוף. הכנסת מתפזרת, ועבודה של שנתיים וחצי לא תרד לטמיון. ציבור ההנדסאים במדינת ישראל לא ייפגע בגלל שנציבות שירות המדינה על 1,500 ההנדסאים שבה, וזו כמות לא מבוטלת, התעוררה.
הניה מרקוביץ
אתה לא מוכן שניכנס לדברת?
היו"ר חיים כץ
נתתי לכם שבוע לדבר.
הניה מרקוביץ
היינו בחופשה מרוכזת, זה לא יצא.
היו"ר חיים כץ
אין חופשה מרוכזת, כשנוגע בגורלם של אנשים. אתם מחליטים על פרנסתם של אנשים, ואתם בחופשה. אין כזה דבר. ידעתם שאגמור את החוק הזה, כי אם לא, לא יהיה, ואתם יודעים שלא יהיה. לכן לא מצאתם זמן ולא רציתם לדחות – כי אמרתם: הכנסת מתפזרת. גם כך אני לא יודע אם זה יהיה, אם החוק יעבור שנייה-שלישית, בגלל שהכנסת מתפזרת, ואתם באים במגמה, להכשיל? כאילו כולם לא מבינים כלום, וכל החכמה אצלכם.
הניה מרקוביץ
לא, אנחנו באים בכוונה לעזור.
היו"ר חיים כץ
אני שמעתי את הנציג שלכם בפעם שעברה.
הניה מרקוביץ
אנחנו באים בכוונה לעזור, גם הבהרתי את זה היום בפגישה.
היו"ר חיים כץ
אם כך, נעביר את זה עכשיו, אתם תעשו הבהרות. את החקיקה אפשר לתקן.
הניה מרקוביץ
טוב. אנחנו בהחלט מוכנים לפגישות.
היו"ר חיים כץ
אני מקבל את מה שאת אומרת. אנחנו נעביר את זה. אני מתחייב לך, שאחרי שתדברו, ותצטרכו, אני אגיש הצעות חוק לתיקון, ויתוקן, אם צריך. אבל לא ייתכן, שמי שלומד גיאוגרפיה, שלא יודע לכתוב משוואה בשני נעלמים, יוכל להתמודד במכרזים, ומי שגמר הנדסאי אלקטרוניקה, לא יוכל להתמודד. זה לא עושה שכל. הנדסאי אלקטרוניקה ללמוד – זה יותר קשה מעריכת דין. בלי שום פרופורציה. להתחיל לשחק בפולסים – זה לא קל, וללמוד ג'וקים – זה לא קל. זה לא לקחת את החומר, ולקרוא על המזרח התיכון, לשנן. זה הרבה מעבר לזה, ואת ודאי יודעת.
הניה מרקוביץ
אני לא מתכחשת. גם אמרתי את זה. הכוונה שלנו היא בהחלט לשבת ברצינות, לעשות עבודה מאוד יסודית בשירות המדינה- - -
היו"ר חיים כץ
אבל אם אנחנו לא גומרים את זה היום, זה ניחום אבלים.
הניה מרקוביץ
חס וחלילה.
היו"ר חיים כץ
את יודעת כמה שנים עובדים על זה?
הניה מרקוביץ
מ-2005. שמעתי.
היו"ר חיים כץ
שבע שנים.
הניה מרקוביץ
לפעמים הדברים נגמרים דווקא ברגע האחרון בצורה חיובית.
היו"ר חיים כץ
אין "רגע אחרון". אני מקווה שלא איחרנו את הרגע האחרון.
הניה מרקוביץ
גם בלי החקיקה נשב עם הסתדרות ההנדסאים, ונקדם את הנושא הזה בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
קודם כל, אני מודה לך. בבקשה.
עדי גולדינר
הדיון שהיה פה עכשיו מוכיח שזו סוגייה מקצועית. אני מבקשת לציין לפרוטוקול, שעמדת משרד המשפטים, מבלי להידרש לגופן של דרישות הסף, הנושא הזה לא אמור להיות מוסדר בחקיקה.
היו"ר חיים כץ
ברור לך שאף אחד לא יזכה במכרז, אם הוא לא יעמוד בתנאים לתפקיד. אגב, אתם מושכים את ההסתייגות שלכם מהפעם שעבר?
עדי גולדינר
השר שלנו החליט לא להגיש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מודים לכם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
רוב החוק הוצבע כבר. אני עוברת כרגע מההתחלה, וכשנגיע למקומות שלא הצבענו, וצריך להצביע מחדש, כי הסעיף השתנה מהותית- - -
הניה מרקוביץ
אני מבקשת להוסיף עוד דבר אחד: אם אפשר להוסיף בתוך סעיף 21 – הרי לנו יש חוק המינויים, וכאן החוק הזה הוא בניגוד לחוק המינויים. לפי חוק המינויים, נציב שירות המדינה הוא זה שמוסמך לעשות שינויים בתקינה. כאן אנחנו מדברים על שינויים בתקינה, וצריך לחבר את הסעיף הזה לחוק המינויים, כדי שזה יהיה כפוף לחוק המינויים.
היו"ר חיים כץ
למה פניתם למנכ"ל משרד ראש הממשלה?
אלי פארן-בישארה
פנינו כי זה תוספת של נושא חדש בשלב מאוד מתקדם של החקיקה.
היו"ר חיים כץ
יש ועדות כנסת.
אלי פארן-בישארה
אפשר גם לטעון את זה. רציתי לעשות את הפרוצדורה.
היו"ר חיים כץ
אז למה לא אמרת שתפנה, ונתת לחכות שבוע, ולא גמרתי את זה לפני שבוע, והייתי צריך לבוא עכשיו? אתה משחית את זמן הוועדה, ואני זוכר את ההתייחסות שלך בדיון הקודם.
אלי פארן-בישארה
יכול להיות שיש פה אי-הבנה מצדך. ניסיתי להביא את הגורם המקצועי לשבת, ויש לנו כוונות לסיים.
היו"ר חיים כץ
יש לך כוונות, מה לעשות?
אלי פארן-בישארה
לסגור את זה.
היו"ר חיים כץ
מי אתה, שאני המחוקק, ומחליט שכך אני רוצה, וזה החוק שאני מגיש, שיש לך כוונות?
הניה מרקוביץ
לא, אם הסעיף הזה לא יופיע בחקיקה- - -
היו"ר חיים כץ
הוא מופיע בחקיקה.
הניה מרקוביץ
אמרנו שגם אם החוק לא יעבור, בכל זאת נקיים משא ומתן עם ההסתדרות לקידום הנושא.
היו"ר חיים כץ
מקובל עליי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נתחיל לעבור מסעיף 1 – מצוין לכם בנוסח שעל השולחן, איפה היו שינויים בהגדרות, למרות שהצבענו על הסעיף. דווקא ההגדרה הראשונה – אני מבינה שלגביה יש בכל זאת בעיה עם השינוי שנעשה – ההגדרה של הארגון היציג. הגעתם להסכמה בעניין הזה?
דוד ימין
התחלנו לשוחח- - -
היו"ר חיים כץ
ביקשתם רבע שעה הפסקה, לתאם את ההסכמות בין השרים, וקיבלתם חצי שעה. יהיה לכם בחצי השעה – גם זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הדבר הבא – הגדרות שנוספו – זה טכני לחלוטין. הנדסאי רשום, טכנאי מוסמך רשום בהמשך. אני מדברת רק על הדברים שנוספו.


ההגדרות של מכללה טכנולוגית – אנחנו משאירים כרגע- - -

הסעיף הבא הוא סעיף 15. אני מפנה אתכם לדף בודד שיש לכם על השולחן ליד הנוסח. זה כבר נוסח שעבר את הממונה, נוסח החוק. זה השתנה בעקבות העובדה שהשרים בעתיד יחלקו ביניהם – נדלג גם על זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עושים הפסקה. עכשיו 16:30. ב-17:10 אנחנו מתכנסים, ומה שלא הגעתם להסכמות – אצביע מה שאני רוצה, מה שאני חושב. הפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 16:30 ונתחדשה בשעה 17:10.)>
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הישיבה. בבקשה, גברתי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו סיימנו את הישיבה בנקודה שבה ביקשנו- - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים לקדם את העניינים, ונעבור להצעת המכרזים, ונצביע, ונעבור סעיף-סעיף, ונצביע, ונגמור את הכול. זמנם תם. שנתיים וחצי היה מספיק זמן לאנשים לשבת ולסיים את העניין. כל מה שהם לא הגיעו להסכמה, יש לנו הנוסח הזה, ונגמר הסיפור.
נירה לאמעי-רכלבסקי
האם יש שינוי בהגדרה של מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים וצעירים?
דוד ימין
אין הסכמה.
היו"ר חיים כץ
היא שאלה אותך אם יש שינוי בהגדרה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ההגדרה כרגע היא ריקה, ומשאירה את המגרש לשרים, לחלוקה תוך 12 חודשים ביניהם.
ערן דוידי
מבחינתנו, בסדר. אם זה נשאר בלי הסכמות, אנחנו רוצים שבמנגנון הזה יהיה בסוף, באין הסכמה בין השרים, שיגיע להכרעת הממשלה.
היו"ר חיים כץ
אין הסכמה – יהיו לשרים 12 חודש לסיים את זה; לא חמש דקות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ראש הממשלה יחליט להטיל על מישהו, לעשות משהו ספציפי. הממשלה לא תתקין במקומם תקנות.
היו"ר חיים כץ
ראש הממשלה יקבל החלטה.
דוד ימין
הנוסח השתנה שוב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אוסיף את זה בעל-פה בסעיף 15.
דוד ימין
לגבי האספקט הזה, השר שלנו נמצא כרגע בתפילות של השבעה, והוא ביקש לשוחח בדיוק על העניין הזה עם מיכל צוק, האם זה מאושר או לא.
היו"ר חיים כץ
כולנו משתתפים באבלו של השר שלכם, מעומק לבי. יחד עם זאת, זה נמשך שנתיים וחצי. ועוד חמש דקות, ואתה יושב שעה, ואתה עושה צחוק, ואם אני הייתי ממונה עליך, והיית אומר לי: חמש דקות- - -
דוד ימין
אני לא עושה צחוק, אני מחויב לחוק הזה. אני חושב שהשקעתי אישית בחוק הזה מאות שעות עבודה.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין מה אתה עושה? אם אין היום – אין חוק. אז מה יצא?
דוד ימין
לא פחות מאדוני אני רוצה שיהיה היום חוק. אני חושב שכל מי שנמצא סביב השולחן הזה, וישב אתי בחודשים האחרונים מאות שעות, יכול לאשר את זה. העניין הוא שאם יהיה הסעיף הזה, נצטרך להגיש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
תגיש הסתייגות.
דוד ימין
אני רק אומר את זה, זה לא ריב.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. כל מה שלא נראה לך – תגיש הסתייגות. תרשום, בסוף נגיש את כל ההסתייגויות שלך, נצביע עליהן, תביא אותן למליאה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני חוזרת לסעיף 1. הארגון היציג – יש הסכמה:
הארגון היציג
ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המאורגנים בישראל.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
הסעיף אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כפי שאמרתי, נוספו שתי הגדרות טכניות: הנדסאי רשום – מי שרשום במרשם כהנדסאי, וטכנאי מוסמך רשום – מי שרשום במרשם כטכנאי מוסמך.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה, יש להם זכות הצבעה, תמכו, והסעיף אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לגבי ההגדרות של מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים או מכללה טכנולוגית להכשרת צעירים, ההגדרות שהיו רשומות בנוסח הקודם, והצבענו עליהן, נמחקות עכשיו. ההגדרה הופכת להיות הגדרה ריקה. אולי ננסח אותה טיפה שונה, אבל היא לא מוגדרת כרגע. היא בעצם: מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים מבוגרים – ככל הנראה, כפי שיקבעו השרים, לפי סעיף 15. אנחנו עכשיו משאירים את זה לחלוקה עתידית.
היו"ר חיים כץ
איך אנחנו מביאים את החוק מחר? מה כתוב שם?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כפי שציינתי, "מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים" – מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים מבוגרים, כפי שיקבעו השרים, לפי סעיף 15.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
"מכללה טכנולוגית להכשרת צעירים" – מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים צעירים, כפי שיקבעו השרים, לפי סעיף 15.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו עוברים לסעיף 15. הוא נמצא בדף הנפרד שהבאתי לכם, והוא לוקח בחשבון את ההסדרה העתידית.

הכרה במכללה טכנולוגית. 15(א) השרים יקבעו כללים שלפיהם יסווגו מכללות טכנולוגיות מוכרות כמכללות טכנולוגיות להכשרת מבוגרים וכמכללות טכנולוגיות להכשרת צעירים.
כאן נתבקשנו להוסיף
לא הגיעו השרים- - -
קריאה
מה עם פרק זמן?
נירה לאמעי-רכלבסקי
פרק זמן מופיע בסעיף 27.
היו"ר חיים כץ
פה – לא הגיעו השרים להסכמה בפרק הזמן שהוגדר בסעיף 27- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
תכריע הממשלה בנדון. זה ניסוח חופשי לחלוטין. זה סעיף 21(א).
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, סעיף 21(א) אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
(ב) השר יכיר במוסד כמכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת מבוגרים לצורך חוק זה, וכן רשאי הוא להתנות, לבטל או להתלות, לתקופה שיקבע, הכרה כאמור, והכל כפי שיקבע השר בתקנות, לאחר התייעצות עם המועצה.

(ג) שר החינוך יכיר במוסד חינוך בעל רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, כמכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת צעירים לצורך חוק זה, וכן רשאי הוא להתנות, לבטל או להתלות, לתקופה שיקבע, הכרה כאמור, והכל כפי שיקבע בתקנות, לאחר התייעצות עם המועצה.

(ד) מכללה טכנולוגית מוכרת יכול שתהיה מוכרת הן על ידי השר והן על ידי שר החינוך.
זה 15.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 15(ב) עד (ד), כולל – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, גם זה אושר על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה, ויש להם זכות הצבעה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני עוברת לסעיף 21. אני מקריאה אותו – זה בדף המצורף.
21. זכאות להגיש מועמדות לתפקיד. הנדסאי או טכנאי מוסמך – וכאן אנחנו מוחקים את: בעל ותק מקצועי, עד: לפי העניין – נאמר לנו שזה לא רלוונטי - זכאי להגיש מועמדות לקבלה לעבודה בגוף ציבורי וכן לקידום בעבודה, לשינוי תפקיד ולמינוי למשרה בעבודה בגוף ציבורי, ולא יהיה בכך שאינו בעל תואר מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, כדי למנוע הגשת מועמדות כאמור, אלא אם נקבעה הגבלה מפורשת בעניין זה בחוק, ובלבד שמתקיימות בו יתר הדרישות לעניין אותה מועמדות; בסעיף זה, "גוף ציבורי" – הגופים המנויים בפסקאות (1) עד (9) בהגדרה "רשות ציבורית" שבחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, וכן מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992.
נאמר לי שייתכן שנצטרך לכתוב
על אף חוק המינויים – יש כאן אולי סתירה לחוק המינויים. אני אבדוק את זה.
אלי פארן-בישארה
אדוני- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתם אמרתם שיש כאן סתירה לסמכות שבחוק המינויים, אם כי נצטרך לקבוע שההוראה הזאת היא על אף האמור בחוק המינויים. למה התכוונתם בהערה שלכם?
אלי פארן-בישארה
בכפוף לחוק המינויים.
היו"ר חיים כץ
זה לא בכפוף לחוק המינויים. אנחנו מתקנים את חוק המינויים שלך בעניין הזה.
אלי פארן-בישארה
אפשר גם להשאיר את זה ככה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אפשר להשאיר את זה ככה.

מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיף אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הסעיף הבא הרלוונטי הוא סעיף 27. אני רק מסבירה שסעיף 26 שהצבענו עליו אוחד עכשיו עם סעיף 27 מבחינה ניסוחית. אנחנו בעצם מצביעים כרגע על 26 הקודם ו-27. זה יתוקן לקראת הנוסח.

27. תחילה, תקנות ראשונות והוראות מעבר. 27(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 2, 60 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה)‏.
(ב) בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה תמונה המועצה לפי סעיף 2; לעניין הנציגים לפי פסקאות (8) ו-(9) של הסעיף האמור, השרים ימנו למועצה הראשונה נציגי מוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים שהוכרו ערב יום התחילה על ידי השר או שר החינוך, לפי העניין.
הסבר קצר
המועצה כוללת נציג מכללות צעירים ונציג מכללות מבוגרים. אם לא הגדרנו אותם, ואמורים להקים את המועצה תוך חודש מתחילת החוק, לפי מה? זאת הוראת מעבר בעניין הזה. זה אומר שנציגים אלה פשוט ייקחו מההנחיות שכבר קיימות ערב יום התחילה אצל התמ"ת ואצל החינוך, כדי שיוכלו להתחיל להריץ את המועצה. זאת תהיה המועצה הראשונה. אחר כך כבר יפעלו לפי ההגדרות החדשות, אם יהיו.

(ג) בתוך 12 חודשים מיום התחילה יקבעו השרים כללים ראשונים לפי סעיף 15(א).

(ד) בתוך 18 חודשים מיום מינוי המועצה הראשונה לפי סעיף קטן (ב), יתקינו השרים תקנות לפי סעיף 15(ב) או (ג), לפי העניין.

זה הכללים להכרה במכללות.

(ה) עד לקביעת כללים ותקנות לפי סעיף 15, השר או שר החינוך רשאים להכיר במוסד כמכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת מבוגרים או כמכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת צעירים, לפי העניין, בהתאם לכללים שנהגו ערב יום התחילה לעניין זה, והכל עד לסוף שנת הלימודים שלאחר כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 15, או עד אשר תלמידים שהחלו לימודיהם לפני יום כניסתן לתוקף של התקנות האמורות יסיימו את לימודיהם באותו מוסד, לפי המאוחר.
כלומר אנחנו נותנים לתלמידים שעדיין לומדים, גם אם המוסד שלהם לא מוכר לפי החוק החדש – זאת הוראת המעבר.

התוספת הזאת כרגע יורדת. נתבקשתי להבהיר, שהמוסדות האלה רק נותנים להם לסיים עם התלמידים. ברור שהם לא מכירים בינתיים, אם הם לא עומדים בכללי החוק בתלמידים חדשים; נותנים להם רק לסיים – זה הגרייס שנותנים להם. זה ברור, לפי הממונה על נוסח החוק, אבל אוסיף כאן משהו שיבהיר את זה.

(ו) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים שהוכר על ידי השר או שר החינוך ערב יום התחילה, יראו אותו כמכללה טכנולוגית מוכרת עד לסוף שנת הלימודים שלאחר יום התחילה, או עד אשר תלמידים הלומדים במוסד כאמור, אשר החלו את לימודיהם בו לפני יום התחילה יסיימו לימודיהם, לפי המאוחר.
רענן הר-זהב
יש פה סתירה לסעיף הקודם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה? שם זה עד קביעת כללים והתקנות, ופה זה מוסדות שכבר הוכרו בעבר.
רענן הר-זהב
אבל אם לא יהיו כללים, חיסלת למעשה את כל המוסדות. נאמר שהשרים לא יגיעו להסכמה – את מגבילה פה את האפשרות להכיר בהם, כי פה אפשר להכיר עד לקביעת כללים ותקנות לפי סעיף 15 – אפשר להמשיך- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה היה כתוב כל הזמן.
רענן הר-זהב
אבל זה עכשיו סותר את זה לאור זה שהמגרש לא סודר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, זה משאיר את המצב בדיוק כפי שהוא.
רענן הר-זהב
יש יום תחילה. נגמרה שנת הלימודים, או נגמרו התלמידים שהתחילו את הלימודים, אבל השרים לא סידרו את המגרש, אי-אפשר להכיר במכללות מוכרות.
היו"ר חיים כץ
גם בהסבר שלך דיברת על זה שאת נותנת גרייס רק לאלה שלומדים, ואת לא מתייחסת לתלמידים חדשים.
רענן הר-זהב
צריך להשמיט את (ו). אין בו צורך.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
דוד ימין
סעיף (ו), לפי מה שאני מבין, פשוט מעניק הסמכה. ברגע שיש חוק, כביכול ההסמכה הקודמת של השרים להכיר כבר לא קיימת. לכן סעיף (ו) הוא חקיקתי בלבד. הוא אומר שלמרות שכביכול אנחנו אמורים להכיר על-פי חוק, אם הם יוכרו פעם לא על-פי חוק, הם ממשיכים. שאר הסעיפים הם סעיפים שלא מדברים על האספקט החקיקתי אלא על האספקט המהותי של התקנות, לכן אין סתירה בין הסעיפים, ושניהם צריכים להיות שם.
רענן הר-זהב
אפשר להבין את זה כך.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
(ז) הנדסאי או טכנאי מוסמך שהיה רשום בפנקס ערב יום התחילה, יראו אותו כרשום במרשם לפי חוק זה; בסעיף זה, "הפנקס" – פנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שהתנהל במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ערב יום התחילה.

זה סעיף 27.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 27 כפי שהוקרא – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, סעיף 27 אושר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
התוספת השנייה כבר אושרה. אצלי כתוב שסעיף 28, משום מה, לא אושר. בואו נצביע עליו ליתר ביטחון. לא ברור, כי הוא סעיף מוסכם לחלוטין.

28. שמירת תוקף. הסדרים הקבועים בחיקוק, המייחדים פעולות להנדסאים או לטכנאים מוסמכים רשומים, ובכלל זה התוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז–1967‏, שהיו בתוקף ערב יום התחילה, ימשיכו לעמוד בתוקפם גם אחרי יום התחילה, אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, אושר. זה כבר אושר בפעם שעברה.
דוד ימין
כן אדוני, אבל מאז הפעם שעברה עד היום עלינו על באג בסעיף הזה, ודיברתי עליו עם וילמה ועם רענן, ורצינו לשנות שם משהו קטן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתה מדבר על התוספת.
היו"ר חיים כץ
סיימנו, נכון?
נירה לאמעי-רכלבסקי
יש פה בקשה להבהיר – בתוספת השנייה לכתוב בבירור, שאנחנו מפנים להוראות לפי חוק ההנדסאים – הרי אנחנו מפנים לתוספת לפי חוק ההנדסאים, לתקנות שלהם.
היו"ר חיים כץ
בסדר, תכתבי את זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוראות לפי – זה אומר התוספת, אבל נתבקשתי להבהיר שהפעולות המפורטות לגבי הנדסאים בתחומי הבניין, האדריכלות, התכנון ועיצוב הפנים בהוראות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, שבתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים וכדומה.
קריאה
רישוי וייחוד פעולות, התשכ"ז-1967.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כנראה, זה מיותר.
היו"ר חיים כץ
הבהרת לפרוטוקול. בבקשה.
דוד ימין
לדעתי, הנוסח שהיה כתוב: על-פי הדרישות המפורטות בהוראות האמורות – נשאר או נמחק?
נירה לאמעי-רכלבסקי
נשאר – אחרת יש לנו ואקום.
דוד ימין
הוואקום שאת, לדעתי, סוגרת פה, פוגע בהישגים שהנדסאים הצליחו להשיג בחוק הזה, כי זה מפנה לייחוד ורישוי פעולות של המהנדסים, וזה אומר שאם היום נתתי לוועדת ההסמכה את הכוח להכיר במיהו הנדסאי ובמיהו לא הנדסאי, היא לא תוכל לקבל את הכוח הזה, כי הכוח הזה בתקנות המהנדסים והאדריכלים נתון למישהו אחר, ולכן אתם פוגעים בהישג שהשגתם בחוק הזה, בזה שהעברתם את זה- - -
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
רענן הר-זהב
אני נוטה להסכים עם דעתו של דוד. יש פה בעיה, כי הגופים שמוסמכים- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל ועדת ההסמכה, כרגע אין לה שום סמכות כזו, לפי החוק. מדברים על הוועדה המשותפת.
היו"ר חיים כץ
איפה נתת לוועדת ההסמכה את המנדט?
דוד ימין
סעיף 14. סעיף 14 מעניק לוועדת ההסמכה את האפשרות להכיר במי שלמד בלימודים בחו"ל, להכיר בו כהנדסאי בארץ. בתקנות המהנדסים והאדריכלים כתוב שמי שלמד הנדסאות בחו"ל, כדי לקבל ייחוד ורישוי בארץ, ייבחן על-ידי איזושהי ועדת בוחנים, שמורכבת מהרכב אחר לגמרי. אם אנחנו משאירים את זה כך, זה אומר שוועדת ההסמכה לא תוכל להכיר- - -
קריאה
אני מסכים.
היו"ר חיים כץ
אז גם אנחנו מסכימים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
פשוט לא דיברנו על זה. אנחנו מייבאים חלקים מהתוספת. אנחנו צריכים להגדיר, מה אנחנו מייבאים ממנה.
עדי גולדינר
בעצם, יש לנו מצב פה של שני מנגנונים, שלא יכולים לחיות יחד בין שיטות ההכרה – מה שקבוע בתקנות ומה שקבוע בחוק החדש. אני חושבת שאנחנו לא יכולים להפנות לפעולות בלי להפנות - - - כי זה יהיה חסר. מצד שני, אנחנו לא יכולים להפנות לדרישות שם בחוק הזה, כי זה מחזק את התוקף. מה שהצעתי גם בישיבה הקודמת זה להשאיר את התוספת ריקה. התיקון של התקנות נעשה באותו אופן שבו מתקנים את התוספת, והתיקון הזה יצטרך להיעשות על-ידי שר התמ"ת לאחר התייעצות עם הוועדה המשותפת, וזו דרך המלך, בעיניי, לפתור את העניין.
נירה לאמעי-רכלבסקי
התוספת מדברת לא רק על הנדסאי חו"ל, שמוכרים על-ידי ועדת ההסמכה – זה דבר אחד. התוספת אומרת למי מותר לעשות מה. התוספת מפרטת את כל תחום התכנון והבנייה, ואומרת: להנדסאי עיצוב מותר לעשות ככה וכו'. אם אנחנו לא מפרטים- - -
עדי גולדינר
אבל הנדסאי בניין שלמדו במכללות, שהוכרו על-ידי שר התמ"ת. זה הנוסח של התקנות.
רענן הר-זהב
לא, דיברנו על זה היום בשיחה עם דוד, והסתבר שלפי הנוסח, זה יכול לחול גם על משרד החינוך. מה שאנחנו עושים בסך הכול – עושים השוואה לסעיף 28, כלומר אנחנו רק מפנים לתוספת, אומרים: מה שהתוספת אומרת, וזהו, ולא מוסיפים תוספות לפי הדרישות וכו', שיכול לתת פרשנות בעייתית, כמו שאומר דוד ימין. לכן אני מציע- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתם רוצים להפנות רק לפעולות?
רענן הר-זהב
כן. לא, אנחנו מפנים לתוספת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, זה לא טוב. זה אומר אך ורק לפעולות.
רענן הר-זהב
הפעולות המפורטות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה אומר שאת כל הדרישות השר עכשיו צריך לקבוע, ולהכניס לתוספת.
דוד ימין
לא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
למה לא? בהוראת מעבר התוספת חלה. ברגע שהשר ירצה להיכנס לתמונה, והתוספת הזאת מתייחסת רק לפעולות, הוא יצטרך להחליט, מי יעשה את הפעולות האלה? הוא יצטרך לקבוע לכל פעולה, למי מותר לעשות אותה – אחרת יש לכם לקונה.
דוד ימין
בסך הכול התוספת של המהנדסים והאדריכלים של החוק מדברת על שתי סוגיות: האחת, למי מותר לעשות, שזה אומר, מי שרשום כ-א', ב', ג', שזה או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות; אחר כך היא אומרת, מיהו אותו הנדסאי אדריכלות ומיהו אותו הנדסאי בניין.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ואתם לא רציתם לגעת בזה. אי-אפשר להשאיר את זה פתוח, רק עם פעולות.
דוד ימין
אבל החוק הזה כן קבע לנו מחדש, מיהו הנדסאי בניין ומיהו הנדסאי אדריכלות. התוספת קבעה מיהו הנדסאי בניין ומיהו הנדסאי אדריכלות, כי לא היה חוק שיקבע, מיהו הנדסאי בניין ומיהו הנדסאי אדריכלות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
החוק הזה לא קובע כלום אלא משאיר הכול לוועדה המשותפת.
רענן הר-זהב
אני חושב שרוב הדיון הזה מיותר; ברגע שנאמר: בהוראות לפי התוספת הראשונה – זה כל ההוראות. אז דוד מציע הצעה, שאני חושב שהיא נכונה, כי היא קצת מסירה את החשש שוועדת ההסמכה לא תוכל להכיר, זה הכול. לדעתי, בסופו של דבר אנחנו אומרים אותו דבר. לכן אני מציע שנכניס את התוספת, נשמיט את הסיום, ותהיה קוהרנטיות עם סעיף 28, וזהו. זה הרבה מלל על מעט דברים שיש לעשות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כרגע זה הרשיון להנדסאי בניין לפעול. גם ככה יש להם בעיות, אני מבינה. ברגע שהם יבואו לפעול, ויסתכלו על התוספת, ויגידו: טוב, לוקחים ממה רק את מה מותר להם לעשות, אבל לא ברור למי, אתם משאירים משהו לא מאוזן.
דוד ימין
ברור למי – מי שהוא רשום כהנדסאי בניין או מי שהוא רשום כהנדסאי אדריכלות. השאלה היא רק איך הוא זכאי להירשם. קודם הוא היה זכאי להירשם על-פי מנגנון אחר, כי לא היה חוק; היום הוא זכאי להירשם על-פי המנגנון שקיים בחוק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. לא נגמור את העבודה עד הסוף – נעשה תיקוני חקיקה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
טוב, אז אנחנו מורידים את "על-פי הדרישות המפורטות", ונשארים עם הפעולות.
רענן הר-זהב
אבל מכניסים את התוספת הראשונה וכו'.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן. אבל אתם רוצים להישאר רק עם הפעולות.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מצביעים על התוספת השנייה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, התוספת השנייה אושרה.

סיימנו את החוק, ואנחנו באים אליך להסתייגויות. זאת תהיה ההסתייגות היחידה, ותחשוב מה אתה עושה. תגיש. נראה אם ההסתייגות תעבור, בשביל מה אתה עושה את זה?
דוד ימין
זה רק לגבי הסיפא של סעיף 15א – למחוק אותו: לא הגיעו השרים להכרעה כאמור – תובא המחלוקת להכרעת הממשלה.

אני מקווה שבמשרד יירדו מזה, אבל אצטרך לבדוק מולם.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מי נגד ההסתייגות – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – אין

נגד - פה אחד

לא אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, ההסתייגות נפלה. אתה יכול להגיש אותה למליאה.

מה ההסתייגות שלכם?
הניה מרקוביץ
לסעיף 21 בחוק- - -
היו"ר חיים כץ
מי יגיש אותה?
הניה מרקוביץ
ראש הממשלה. אלה ההנחיות שקיבלתי, לכן אני מגישה. אני מקריאה את ההסתייגות: ה- - - מדגישים כי יחסי עובד ומעביד, לרבות קביעה של דרישות סף למשרה, נעשים דרך הידברות בין המעסיק לבין ארגון העובדים. הקביעה שבהצעת החוק מהווה תקדים, וזאת על-ידי הכתבת- - -
היו"ר חיים כץ
זאת אמירה לפרוטוקול. אם יש הסתייגות בסעיף, את צריכה להקריא את הנוסח – מה את מציעה.
הניה מרקוביץ
אנחנו מבקשים לבטל את סעיף 21 להצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההצעה של משרד ראש הממשלה – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – אין

נגד - פה אחד

לא אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, ההסתייגות נפלה.

תודה רבה. תם ונשלם בוועדה. אני מאוד רוצה לקוות, שמשרד ראש הממשלה, בטח אחרי שאני דיברתי אתו, ומשרד התמ"ת, אחרי שאתם תדברו אתו, יאפשר לנו להביא את החוק הזה ללא הסתייגויות, ולהעביר אותו. אחר כך, אם יצטרכו לעשות תיקונים, נעשה תיקונים, זה ייעשה בצורה חכמה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:45.>

קוד המקור של הנתונים