ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/10/2012

יישום התיקון לחוק משק החשמל בנושא הפחתת תשלומים לזכאים - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
14/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 957>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, כ"ח בתשרי התשע"ג (14 באוקטובר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<יישום התיקון לחוק משק החשמל בנושא הפחתת תשלומים לזכאים - ישיבת מעקב>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
שבתי אלבוחר - עו"ד לשכה משפטית, משרד האנרגיה והמים

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה וחשמל באגף תקציבים, משרד האוצר

דבורה בן-ישעיהו - מנהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חוה ליברמן - יישומי גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

מירב יוסף - ראש אגף צרכנות, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

קמש מנחם - ראש אגף כלכלה, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

יהודה ניב - מנהל מינהל החשמל

אורנה גולן - סגן מנהל האגף לשיווק ועניינים מסחריים, חברת החשמל

זאב פרידמן - המועצה הישראלית לצרכנות

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו, ארגוני נכים

חיה קינן - יו"ר ארגון נכי הפוליו בישראל, ארגוני נכים

יעקב יצחק - יו"ר מחוז תל אביב והמרכז, ארגון נכי צה"ל, ארגוני נכים

אלי תירוש כהן - נציג העיוורים, המרכז לעיוור, ארגוני נכים

אביאל קוביסי - ארגון נכי צה"ל, ארגוני נכים

ששון עוזר - חבר ארגון נכי הפוליו, ארגוני נכים

יצחק שחק

כלכלן, יועץ עצמאי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<יישום התיקון לחוק משק החשמל בנושא הפחתת תשלומים לזכאים - ישיבת מעקב>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: ישיבת מעקב בנושא יישום התיקון לחוק משק החשמל בנושא הפחתת תשלומים לזכאים.
ועדת הכלכלה הכניסה תיקון לחוק החשמל בדבר זכאות של קבוצות נוספות להנחה של 50% במכסת 400 קילו ואט שעה חשמל. ההנחה אמורה להיות אוטומטית. כלומר, הזכאי לא אמור לבקש אותה אלא קובץ של האוכלוסיות המוגדרות, שאלה קשישים סיעודיים, ילדים נכים, משפחות חד הוריות מרובות ילדים, הנתונים אמורים לעבור באופן אוטומטי לרשות החשמל וההצלבה היא אוטומטית.

אני רוצה לדעת האם הנתונים עברו?
אורנה גולן
לא, טרם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לא?
אורנה גולן
אנחנו מחכים לנתונים מביטוח לאומי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ביטוח לאומי, בבקשה.
חוה ליברמן
אני מאגף המחשוב בביטוח לאומי. ביום רביעי השבוע אנחנו מתכוונים להעביר לחברת החשמל את הקובץ שמכיל את אוכלוסיית החולים הסיעודיים, ילדים נכים ומקבלי שירותים מיוחדים.
בשבועיים שלאחר מכן אנחנו נשלח מכתבים לאוכלוסיות הנוספות, שזה מקבלות מזונות והבטחת הכנסה, חד הוריות עם 4 ילדים ומעלה. התהליך יימשך בשבועיים שלאחר מכן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה נדרשים המכתבים?
חוה ליברמן
לצורך הסכמה שלהם להעברת הנתונים. לפי התקנות, אנחנו לא יכולים להעביר את המידע ללא ההסכמה של האנשים. יש לנו תהליך שאנחנו שולחים מכתב לכל אחד שזכאי להנחה. אם הוא לא יתנגד במשך חודש, אז אנחנו מעבירים את המידע לחברת החשמל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנתונים של איזה קבוצות יעברו ביום רביעי?
חוה ליברמן
של מקבלי סיעוד, שירותים מיוחדים וילד נכה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על כמה אנשים מדובר?
חוה ליברמן
בערך 60,000 איש. מעל 22,000 סיעוד, 16,000 ילד נכה, ושירותים מיוחדים 18,500.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה די הרוב ממה שהחלטנו, נכון? מישהו זוכר את המספר הכללי?

אה, זה 65,000 אבל לא כולם בעלי חשבונות חשמל.
חוה ליברמן
כדי לסייע לחברת חשמל למצות את הזכויות של כולם, הוספנו את נתוני הכתובת של האנשים. אנחנו גם עוזרים להם בנושא הזה. קיבלנו מהם קבצים של חריגים ואנחנו מנסים לעזור להם כדי למצות את הזכויות של כולם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רשות המים פרסמה בשעתו פרסומים פומביים בעיתונות הכתובה לגבי הכללים למתן הנחה והזכות לקבל הנחה לגבי מים. אני חושב שאותו דבר נכון שתעשו בפרסום בנושא הזה. יתכן ויש אנשים שתעודת הזהות שלהם לא מעודכנת בחברת החשמל או שהחשבון לא על שמם. הם יפלו בין הכיסאות.
מירב יוסף
לגבי העניין של הפרסום, קיבלת מייל ביום חמישי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טרם ראיתיו.
מירב יוסף
לגבי הפרסום, חברת חשמל פרסמה בחשבונות יוני-יולי את כל העניין הזה של ההנחות כך שכל צרכני משק החשמל, מבחינת המידע שלהם לגבי ההנחות והאפשרות לקבל, קיבלו את המידע.
אם אנחנו עושים השוואה בין רשות המים לרשות החשמל, אז בנושא של ההנחות, הסמכות לקבוע מי מקבלים את הנחות לא נתונה לנו כרשות אלא למשרד התשתיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה ברור. חשוב שהציבור יידע.
מירב יוסף
לכן, מבחינת הפרסום בעיתון, לא אנחנו יכולים לפרסם. הפרסום צריך לצאת דרך משרד התשתיות. אבל, עדיין, חשבנו שזה יהיה נכון - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני חושב שרשות המים היתה חתומה על הפרסום.
מירב יוסף
נכון. אבל אני אומרת שזה לא אותו דבר כמו בחשמל כי בחשמל הסמכויות שונות. לכן, לא יכולנו לקחת על זה קרדיט. ביקשנו מחברת החשמל ואכן הם פעלו ועשו, דרך חשבונות החשמל, ששם זאת הסמכות שלנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני קיבלתי חשבון ואני לא זוכר דבר כזה.
מירב יוסף
שלחנו לך דוגמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני חושב שהאפקט של פרסום פומבי ביחס לעלות שלו הוא כדאי. במיוחד, אם אנשים זכאים והם לא יקבלו רק מחוסר ידיעה טכנית. למשל, אם חשבון החשמל לא רשום על שמם, מספר תעודת הזהות לא הוצלבה וכדומה ואז הם יתפספסו. ראיתי שרשות המים עשו את זה. אנחנו רוצים שקיפות, אין שום בעיה.
יחס לכסף שאנחנו מדברים, זה בטל בשישים.
מירב יוסף
זה לא עניין של כסף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז מה הבעיה להגיד שמשרד האנרגיה והמים מודיע לציבור, או, רשות החשמל מודיעה. ועדת הכלכלה לא יכולה לעשות את זה. דעו שאם אתם שייכים לאחת מהקבוצות האלה, בתנאי שהחשבון רשום על שמכם, אתם תקבלו את ההטבה אוטומטית. צריך לעודד את הציבור למצות את הזכויות שלו. זאת דעתי וכך אני חושב שצריך ללכת בעניין הזה.
דורון יהודה
נכי צה"ל לא נכללים בתוך המסגרת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אחרי שכבר החלטנו, פנה אלי יו"ר מחוז תל-אביב של ארגון נכי צה"ל. אנחנו תיאמנו בינינו שבפעם הבאה כשייפתח הנושא לדיון לראות איך דואגים לנושא הזה.
אורנה גולן
אני רוצה להוסיף שעדיין יש את החיילים הבודדים. עדיין אנחנו צריכים לקבל מהצבא.
אלי תירוש כהן
לגבי העיוורים. ישנה בעיה שמספר העיוורים שרשומים במוסד לביטוח הלאומי הוא לא מלא. לכן, היינו מבקשים שאת ההנחה יקבלו כל בעלי תעודת העיוור שמונפקת על-ידי משרד העבודה והרווחה. בסופו של דבר לא כולם מקבלים, גם כאלה שמגיע להם על-פי החוק.
אתה יכול לבדוק את זה, גם מבקר המדינה דיבר על כך. לכן, לדעתנו, הדבר הנכון הוא לתת לאנשים בעלי תעודות עיוור ואת הרשימות לקבל ממשרד הרווחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אדוני, הדיון הזה מצומצם. ההחלטה מי יקבל נקבעה כבר לפני 8 חודשים. הסמכות כרגע בחוק היא לתת למי שקבוע כרגע בחוק כזכאי. לגבי הרחבה של קבוצות נוספות, הוספת קבוצות, זה לא במסגרת הדיון הזה. אין לנו סמכות לעשות את זה כי אין לנו כרגע חקיקה. אנחנו רק בדיון מעקב על יישום של הוראות חוק שקבענו בעבר.
בטוח שאוכלוסיית העיוורים תטען את הטענות שלה בפעם הבאה אם הנושא הזה ייפתח לדיון. כנראה שזה יהיה רק בכנסת הבאה. אם אני אהיה פה או מישהו אחר, אני בטוח שיהיה עם אוזן קשבת לצרכים של האוכלוסייה הזאת. אני לא יודע מי יהיה פה ומה הוא יחשוב, אבל נשמע לי הגיוני לדון בזה. אין לנו כרגע אפשרות. גם אם כולנו בחדר מסכימים, אין לנו סמכות לוועדה להוסיף ולו אדם אחד.
אביאל קוביסי
יש משפחות חד הוריות שבמסגרת הבעיות הכלכליות שלהם יש להם מונה שהוא בהטענה אישית. כלומר, הם משלמים במזומן ומטעינים. איך ההנחה שלהם תבוא לידי ביטוי ברגע שזה יהיה בר ביצוע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תסביר.
אביאל קוביסי
לא מגיע אליהם חשבון פר שימוש. הם כל פעם מטעינים את המונה. מסיבות כלכליות הם קיבלו מונה והם מטעינים סכום קצוב. אם הם מקבלים הנחה, איך יוכלו לקרוא את זה במערכת?
אורנה גולן
אין עם זה בעיה. חברת החשמל מתמודדת גם עם המונה. הרי הרשימות מגיעות מביטוח לאומי בתור קבצים ואנחנו יודעים להתמודד עם זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש מענה. אם תרגיש שאין מענה, תטען.

משרד הביטחון וצה"ל נמצאים? אינם.
לאה ורון
הם הוזמנו וקיווינו שאכן יגיעו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא מגיעים או שיגיעו באיחור?
לאה ורון
רשומה לי זורע, עוזרת מדור תנאי שירות ורווחה במשרד הביטחון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה נחמד שלכנסת יותר אכפת מהחיילים הבודדים מאשר למדור תנאי שירות ולחימה.

היא אמרה שהיא תאחר.
לאה ורון
אני יודעת שהיא תאחר אבל הישיבה היתה אמורה להיות ב-9:00.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בין היתר החוק מדבר על מתן הנחה לחיילים בודדים שמקבהלים סיוע בשכר דירה. אם צה"ל לא יעביר את הקובץ לא תהיה להם הנחה. אני מבין שכרגע אין לנו עם מי לדבר אלא רק איתה.
לאה ורון
כן, היא הנציגה.

אנחנו נצטרך לברר את זה אחרי הישיבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לגבי ההתחייבות של משרד הרווחה, נוכל לקבל ישיבת מעקב? אנחנו בפגרת בחירות והישיבות לא באותו קצב.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:40.>

קוד המקור של הנתונים