ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

קביעת תיקון טעות טכנית בחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012 - הצבעה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 260>
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 15:00
סדר היום
<קביעת תיקון טעות טכנית בחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012 - הצבעה>
נכחו
חברי הוועדה: >
דני דנון – היו"ר
מוזמנים
>
מאיר גבריאל - סגן בכיר ליועצת המשפטית, משרד התרבות והספורט
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי - רכלבסקי
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<קביעת תיקון טעות טכנית בחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012 - הצבעה>
היו"ר דני דנון
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא –קביעת תיקון טעות טכנית בחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012, הצבעה.
נירה לאמעי
אז יש לפנינו את הצעת התיקון להעביר למליאה: סעיף 5(א) של חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, במקום- 15 צריך להיות- 13. אנחנו מתקנים טעות טכנית, לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 לפי ההחלטה שמצויה כאן על שולחן הוועדה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

אנחנו מצביעים על הנוסח המוצע- מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר דני דנון
ההצעה אושרה, תודה רבה, היא עוברת למליאה לאישור.

הישיבה נעולה, תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:03.>

קוד המקור של הנתונים