ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/10/2012

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 23) (פינוי פסולת בניין), התשע"ב-2012 - סעיפים 1 עד 3 (פיצול)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים