ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/10/2012

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים