ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים