ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/09/2012

אישור קיומה של ישיבת הכנסת לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין., מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
23/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 306>
מישיבת ועדת הכנסת
יום ראשון, ז' בתשרי התשע"ג (23 בספטמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<1. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
<2. אישור קיומה של ישיבת הכנסת לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
סגן מזכיר הכנסת נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר היום שני נושאים, הנושא הראשון: מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ. הודיעה מזכירת הכנסת כי יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום כ"ב בתשרי תשע"ג-8 באוקטובר 2012 ולשוב ארצה ביום כ"ח בתשרי תשע"ג-14 באוקטובר 2012. היושב-ראש ממליץ כי בתקופת היעדרו ימלא את מקומו סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יצחק וקנין וזאת עד לשובו לארץ. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר. נאזם, מה נשמע? לא הצלחתי לעמוד ביעד שעד שתשב נגמור את כל הישיבה אבל לפחות את הנושא הראשון סיימנו.

<אישור קיומה של ישיבת הכנסת לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.>
היו"ר יריב לוין
עכשיו אני עובר לנושא השני: פניית יושב-ראש הכנסת בדבר אישור קיומה של ישיבת כנסת מיוחדת לציון 17 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי הוראות חוק הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997, יצוין בכל מוסדות המדינה יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל ביום ראשון י"ב בחשוון התשע"ג, שחל השנה ב-28 באוקטובר 2012. באותו יום תתקיים אזכרה בהר הרצל ועל כן מבקש יושב-ראש הכנסת באמצעות מזכירת הכנסת לקיים בשעה 17:00 ישיבה מיוחדת לציון 17 שנים להירצחו ועל כן אני מציע לאשר כמובן את הבקשה הזו.

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:35.>

קוד המקור של הנתונים