ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/09/2012

צו הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (שינוי התוספת) התשע"ב 2012 - פסולת זיהומית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
23/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 607>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, ז' בתשרי התשע"ג (23 בספטמבר 2012), שעה 12:10
סדר היום
<צו הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (שינוי התוספת) התשע"ב 2012 - פסולת זיהומית>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
נטע דרורי - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

יוסי בר - אגף אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

זאב פיש - מפקח ארצי בריאות הציבור, משרד הבריאות

ניל פרלמן - אמרכ"ל מינהל הרפואה, משרד הבריאות

אורית מלמד - לשכה משפטית-עו"ד, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
אורון אלוני

רוני טיסר
מזכירה בכירה בוועדה
שוש אזולאי
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<צו הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (שינוי התוספת) התשע"ב 2012 - פסולת זיהומית>
היו"ר אורי מקלב
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה כממלא מקום היושב-ראש, חבר הכנסת אמנון כהן. על סדר-היום: צו הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (שינוי התוספת) התשע"ב 2012 - פסולת זיהומית. אבקש מהמשרד להציג את הצו, בבקשה.
נטע דרורי
במסגרת יוזמת הוועדה, לשפר את האכיפה של נושא הפסולת הזיהומית, המשרד מציע תיקון לתוספת לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה). התוספת לחוק מפרטת את החיקוקים שמפקחי גופי החקירה של המשרד רשאים לבצע לגביהם פיקוח ואכיפה. אנחנו מציעים לתקן בצו את התוספת, ולהוסיף לה תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997. תחילת התיקון יהיה 90 יום מיום הפרסום, וזה יאפשר לגופי החקירה של המשרד, לבצע פיקוח ואכיפה על הוראות התקנות הללו.
היו"ר אורי מקלב
מה זה האכיפה? מתן קנסות? יש חוק שאומר מה יהיה הקנס על כל דבר כזה?
נטע דרורי
למיטב ידיעתי, אין עבירות קנס על התקנות הללו, אלא אם כן זאב יתקן אותי; מדובר בסמכות, לבצע פיקוח מינהלי, סמכויות כניסה, סמכויות בדיקה, דרישת מסמכים וסמכויות אכיפה פלילית, סמכויות חקירה, תפיסה, עיכוב. הסמכויות עצמן קבועות בחוק הגנת הסביבה, ונתונות למפקחים של המשרד באופן רוחבי.
היו"ר אורי מקלב
זה קיים, אבל לא בנושא הזה של פסולת זיהומית. אתם רוצי להרחיב את הסמכויות על פסולת זיהומית.
נטע דרורי
נכון, כדי לתגבר את מערך האכיפה הקיים.
היו"ר אורי מקלב
ההגדרה של פסולת זיהומית זה כפי שמופיע איפה?
נטע דרורי
ההגדרה מופיעה בתקנות.
גלעד קרן
למעשה, אנחנו מוסיפים את כל האכיפה של כל התקנות האלה לסמכות של פקחי המשרד להגנת הסביבה. זה כולל בעיקר את עניין הפסולת הזיהומית במוסדות רפואיים.
היו"ר אורי מקלב
והתקנות הן של מי?
גלעד קרן
של משרד הבריאות.
היו"ר אורי מקלב
כלומר המשרד לאיכות הסביבה מתלבש על החלק הזה, מרחיב את הפעילות שלו על דברים שמשרד הבריאות היה עד היום אחראי, ממונה על כך.
גלעד קרן
התקנות הן של משרד הבריאות, ועכשיו אנחנו מוסיפים סמכות נוספת גם לפקחי המשרד להגנת הסביבה לאכוף את התקנות.
נטע דרורי
הגוף העיקרי הוא, כמובן, משרד הבריאות, והוא שאחראי על התקנות ומפקח עליהן ואוכף אותן.
היו"ר אורי מקלב
כמה פקחים יש למשרד להגנת הסביבה?
יוסי בר
42. אני סגן מנהל המשטרה הירוקה. המשטרה הירוקה זה יחידת הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה. אציין שהתקנות אינן חדשות לנו; הן מ-97'. לא היו לנו סמכויות, אבל ביצענו פעולות פיקוח "על יבש", מה שנקרא. "השתפשפנו" על התקנות האלה, כי אין ספק שיש פה אינטראקציה ברורה בין ההיבטים התברואיים להיבטים הסביבתיים. גם השוק של נותני השירות - קבלן פסולת הוא קבלן פסולת הוא קבלן פסולת, והאינטרסים שאתם הוא קם בבוקר הם אותם אינטרסים; איך לחסוך, איך לצמצם בעלויות, איך למקסם רווחים – שמניע את כל היצורים האנושיים שאני מכיר.
היו"ר אורי מקלב
האם ה-42 פקחים שלך יקבלו הכשרה על פסולת זיהומית? מה שהתרגלתם – התרגלתם, אבל איני יודע כמה נכנסתם לרשויות פרטיות. כשאתם נכנסים לתוך מרפאת שיניים, וצריך עכשיו לתת הנחיות – זה לא רק על רשות הרבים; אני מניח שזה מהקצה, דהיינו כשהוא כבר נכנס למרפאה, ורוצה ממנו שיאחסן את החומר כך, ואחרי זה ילך עם זה אחרת, ואלה דברים שצריכים בשבילם הכשרה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לאפשר לפקחים של המשרד להגנת הסביבה בלי שיקבלו הכשרה בעניין הזה.
יוסי בר
אתייחס למה שאמרת בשתי פאזות: אחת, מה קורה ברגע זה ממש, ושתיים, הכיוון שאליו אנחנו הולכים: עקרונית, אם אנחנו גם מכירים את הדרישות בכל הנוגע להכשרות, כפי שהן עולות מהתקנות, ההכשרות שלהם מאוד ספציפיות. ההכשרות, שמורכבות מלימודי תואר שנשענים על התוספת הראשונה והתוספת השנייה, כולם – אפשר יהיה לבצע את ההתאמות הרלוונטיות לעולם התוכן שלנו – כמובן, בתיאום עם הממונה מטעם בריאות והממונה מטעם הגנת הסביבה. אין לנו כוונה, ואנחנו לא מתיימרים, אני לא מתיימר לצאת באמירה שאומרת שהיום כולם נמצאים באותה איכות אקדמית עם אותה יכולת אקדמית. אנחנו נעשה דיפרנציאציה של הפיקוח ושל האכיפה. זה הולך יד ביד עם שינוי ארגוני שאנחנו מתכווננים אליו. כרגע, למשל, יש לנו ממונה חומרים מסוכנים שנקלט ביחידה.
היו"ר אורי מקלב
היועץ המשפטי גלעד אומר לי שבתוך החוק כתוב שהוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות, דהיינו צריך הכשרה מיוחדת בצורה מסודרת.
יוסי בר
נכון, ניערך למערכי שיעורים שיהיו מתואמים בהנחיות פנימיות ובנוהלי עבודה יחד עם בריאות.

חשוב לציין שאנחנו בתוך מהלך של בחינת חלופת ארגוניות, שבמסגרתן אנחנו עושים דיפרנציאציה בין הפרופסיות, ויש פונקציה שיש לה קלסיפיקציה בתחומים האלה.
היו"ר אורי מקלב
תכף נתרגם את זה... אתם היום נכנסים לרשות היחיד הרבה?
יוסי בר
כן. זה אותו חוק שממנו יצא חוק הגנת הסביבה, מקנה לנו סמכויות רבות מאוד, חדשות מאוד. עולם התוכן השתנה לחלוטין. רשות היחיד היא כבר לא חו"ל, מבחינתנו.
היו"ר אורי מקלב
משרד הבריאות, משרד הפנים, מישהו רוצה להוסיף?
זאב פיש
יש הסכמה. משרד הבריאות הסכים לתוספת הזאת. התנינו את זה שרק אנשי מקצוע ייכנסו למוסדות בריאות, כמובן, וגם זה התקבל. לנו היתה שגרה במשרד הפנים, היה שם דיון עם מפע"ם, שזה המכללה שמכשירה, ליבנו שם את הנושאים, ועל הבסיס של השכלה מינימלית של כל פקח כזה, שאני משוכנע שבהגנת הסביבה, הפקחים שלהם עומדים בזה, יהיה קורס שצריך לעשות אותו במסגרת המשולש הזה של משרד הפנים, הגנת הסביבה ומשרד הבריאות. אנחנו צריכים לשבת ולארגן את הקורס הזה, אין בעיה.

רק יש לי בקשה קטנה כאזרח מודאג: זה בסדר שכמה שיותר אנשי פיקוח, אבל שלא יהיה מצב, וחובה על שני המשרדים למסד את זה ברוח שיתוף הפעולה שהוא בדרך כלל מצוין בין המשרדים, שלא יהיה מצב שיבואו למוסד בריאות, ופקח א' יגיד כחול והשני – לא לשכוח שמדובר במוסדות בריאות.
היו"ר אורי מקלב
אני עוסק בתקנות, אבל היה צריך תיאום ביניכם. אתם נכנסתם לבית חולים – אין סיבה שאחרי חודש ייכנס המשרד לאיכות הסביבה.
זאב פיש
אני מזכיר שבתוך בתי החולים, בתוך המתחמים זה עובד לגמרי לא רע.
היו"ר אורי מקלב
אני מבין שמדובר יותר בהרחבה – מרפאות, רופאי שיניים. כאן צפוי להיות, שמשרד הבריאות כיום, כנראה, קשה לו בכוח האדם שיש לו, להיכנס למקומות האלה, אני מניח, אבל טוב שאומרים את הדברים קודם. מקום שהיתה ביקורת, והיה אחראי משרד הבריאות בשנה האחרונה, לא יכול לבוא עכשיו, או אכיפה שהיא מתואמת בעניין הזה. זה חשוב - אנחנו אחרת יכולים להיקלע לעודף פיקוח, שהוא גם לא טוב, ואז האזרחים מתלוננים בעניין הזה.
יוסי בר
אני מציע שבמקביל לבניית מערכי השיעור, נתווה את מנהלי העבודה – מי עושה מה.
היו"ר אורי מקלב
זה לא התפקיד של מפע"ם. אם חילקתם את זה, ואני שומע בתוך השורות במשרד הבריאות – חייב להיות, לדעתי, ודאי לתחילת הדרך, אני לא יודע אם מפע"ם – היא יותר עמותה של הדרכה, אבל - - -הם גם עושים ארגון, עושים רה-ארגון, אבל יכול להיות שיש להם גם אנשים מומחים בנושא הזה. שהמשרד הזה יכול להיכנס לחלק ארגוני – איך עובד העסק, איך יהיה סנכרון בין הפיקוח של משרד הבריאות לבין הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה. זה חייב להיות. אם שני משרדים עובדים על אותו שטח, באותה עת לעבוד באותם מקומות, זה גם לעבוד לריק, וגם לא נכון לעשות זאת. לכן סדרי העבודה, שלא קשורות לצו, צריכים להיות בצורה מסודרת בין שני המשרדים. נראה לי שעוזרת השר תיקח לעצמה את העניין הזה, שהמשרדים – שלא אקבל מסגן השר טלפון אחרי הצהריים: אי-אפשר לעבוד כך, שכל אחד עצמאית יאכוף ויפקח. אם הדברים ברורים, אפשר לאשר את זה.
גלעד קרן
מבחינת הפרוצדורה, נבהיר שעל-פי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תיקון של צו כפי שאנו מתבקשים כעת, מחייב קבלת הסכמת השר הממונה על החיקוק הספציפי, שבמקרה הזה זה שר הבריאות יחד עם הסכמת השר לביטחון הפנים, ואכן קיבלנו את הסכמת שני השרים. בנוסף, אישור הוועדה. אני מציע שנקרא את נוסח התיקון.

צו הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (שינוי התוספת) התשע"ג- 2012.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. שינוי התוספת לחוק. בפרט 2 לתוספת לחוק, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997".

2. תחילה. תחילתו של צו זה תשעים ימים מיום פרסומו.
היו"ר אורי מקלב
גם מרפאת שיניים.
גלעד קרן
כן, יש הגדרות.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר אורי מקלב
אני מאשר את הצו.
<אנחנו נועלים את הישיבה. תודה רבה, גמר חתימה טובה, הישיבה נעולה.>
<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים