ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכלכלה
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 960>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28) (תקצוב שידורי רשת מורשת), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת דוד אזולאי וישראל אייכלר (פ/4013)>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
ישראל אייכלר

נחמן שי
אכרם חסון

מרינה סולודקין
מוזמנים
>
מיקי מירו - מנהל קול ישראל, רשות השידור

ערן הורן - סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

אבי שמיטמשה זמיר - נציג העובדים, עורך, מפיק, מורשת, שונות
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו פותחים את הישיבה של ועדת הכלכלה. על סדר-היום, הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28) (תקצוב שידורי רשת מורשת), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת דוד אזולאי וישראל אייכלר.
אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. מדובר בהצעת חוק קצרה, שהיא מעגנת בחקיקה את ההסכמות וההתחייבויות שהיו כאן במהלך הדיונים ברפורמה ברשות השידור. יש קונצנזוס מלא סביב השורה הזו. אני מציע שנסיים את זה כמה שיותר מהר. הצעת החוק.

כן.
משה זמיר
שלום עליכם. משה מרשת מורשת, קול ישראל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, משה.
משה זמיר
- - - מלווים את כל הנושא הזה כבר שנים, ואתה יודע את זה. אל"ף, אני רוצה להגיד לכם: באמת, מכל הלב, בעקבות הדיונים ובעקבות כל מה שנעשה פה, הנהלת רשות השידור שינתה את פניה לגבי רשת מורשת, וזה ייאמר לזכותו של מר מיקי מירו, שהוא הפך. היום להגיד שרשת מורשת היא אותו דבר כמו כל הרשתות, זה עדיין לא כי אי-אפשר. כי יש דברים שהתקבעו ולא יכולים לזוז.

הבעיה שלנו בחוק הזה, כן? - - - דיברנו מההתחלה שתהיה תוספת לתקציב רשת מורשת, ולא התקציב של רשת מורשת. וזה דובר מההתחלה בנושא הזה. ומשום מה, בניסוח של החוק, מצוין שזה יהיה התקציב, ובזה זה תוקע אותנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא הבנתי מה הבעיה.
נחמן שי
- - - לא תיחשב כתוספת על - - -
ישראל אייכלר
- - -, אחרת יכניסו אותם, כולם, בסד כזה, שרק את זה יש לכם, לא יותר. ויכניסו את כל הדברים שקשורים למורשת ישראל לפה, ויגידו: הכול כלול במורשת.

אתה יודע, בערוץ 10, - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא הבנתי, אז מה הנוסח הראוי שמשקף?
ישראל אייכלר
הוא רוצה שזה יהיה - -
משה זמיר
תוספת לתקציב.
ישראל אייכלר
- - תוספת לתקציב.
משה זמיר
תוספת לתקציב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה התקציב היום?
משה זמיר
היום התקציב הוא שלושה מיליון שקלים בערך, וצריכה להיות תוספת לתקציב על-מנת שיהיה חופש פעולה לרשת, כי אין לנו היום חופש פעולה.
ישראל אייכלר
שלא יכניסו את כל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא יודע, אני לא זוכר אם זו הייתה ההסכמה או שההסכמה הייתה - -
קריאה
לא, לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
- - שלא יפגעו לכם בתקציב. אני לא - - -
ערן הורן
ההסכמה הייתה שלושה מיליון שקל.
לאה ורון
בוא, אדוני, תעבור בבקשה לשבת פה, שההקלטה תקלוט את דבריך, וגם תבקש רשות דיבור ותגיב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא רוצה לסטות מההסכמות. מה שהיו ההסכמות, הוועדה תחליט.
אלקנה אפרתי
אני רק אזכיר, אדוני היושב-ראש, שבמהלך הדיון הקודם הסוגיה הזאת עלתה במהלך ההכנה לקריאה הראשונה. ונצטט מהפרוטוקול – אדוני אמר: "לא כתוב תוספת תקציב". ואחר-כך העיר חבר הכנסת אייכלר, שכיום התקציב הוא פחות משלושה מיליון שקלים, ולכן הנוסח נעשה כפי שנעשה. בידי חברי הכנסת יש הזכות לשנות, אבל זה היה הנוסח שנקבע לראשונה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
- - -
ישראל אייכלר
אולי היועץ המשפטי יעזור לנו להבהיר, שלא יכניסו את כל הסלים של הדברים שנקראים מורשת ישראל – זה מונח כל-כך רחב – להכניס על השלושה מיליון שקלים האלה. אלא להשאיר את זה באמת, כמו שהיום יש שני מיליון שקלים וחצי, שזה יהיה שלושה מיליון שקלים. זו הייתה ההסכמה.
אלקנה אפרתי
הנוסח, כפי שאני מבין אותו – אם לזה מתכוון אדוני – - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כתוב: "- - - לשידורים בנושא מורשת ישראל, ברשת מורשת".
אלקנה אפרתי
"- - -, ברשת מורשת".
ישראל אייכלר
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלומר, שידורים בנושא מורשת ישראל ברשת בי"ת, זה לא כלול.
משה זמיר
אבל פה מדובר על קטע של הרחבת שידורים. והיום השידורים הקיימים זה בעצם לא להרחיב את השידורים – זה להעמיד את זה כמו שזה.
נחמן שי
- - -
משה זמיר
ודיברנו על זה מההתחלה, במשך שנים אנחנו מדברים: מדובר על קטע של תוספת לתקציב רשת מורשת, לצורך הרחבת השידורים.
ישראל אייכלר
אני רוצה לשמוע מה אומרת רשות השידור. מה אומר מנהל הרדיו בעניין? אם הוא רוצה לומר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, מנהל הרדיו. בבקשה.
מיקי מירו
תראו, הכוונה ההתחלתית הייתה – לנו יש משאבים מאוד מוגבלים, ברשות השידור. היום אני הצלחתי, בסיוע עם אנשי הכספים: מר ערן הורן, מודי והמנכ"ל, לגייס, פחות או יותר, את השלושה מיליון שקלים שיהיה לרשת מורשת כדי להתקיים.
אנחנו, במצב הקיים, מתקשים מאוד-מאוד להרחיב. אני יודע כמה הרשת הזאת חשובה. היא חשובה לי מאוד. אני רואה את זה כאחת המטרות החשובות שלי, להרים את הרשת הזאת וגם להפוך אותה לרשת שמשדרת 24 שעות ביממה, לא רק חצי יממה. אנחנו, היום עם ה-D.T.T. כבר התחלנו לעשות את המהלך הזה של השלמת השידור. כבר בלילה השידורים ב-D.T.T., במערכת "עידן פלוס", הם באמצעות.

הכוונה הייתה – יש תקציב של רשת מורשת, ממשלתי. תקציב שאומרים שאנחנו רוצים לקדם. מה שהייתה הבקשה שלי, זה לתת תגבור חיצוני כדי לתת לדבר הזה להתרומם למשך כמה שנים. והיה ואנחנו נשתקם בעוד חמש-שש שנים, בעזרת השם – אנחנו מאוד מקווים לעמוד בפני עצמנו – לראות את זה כסטארט-אפ ממשלתי. זה דבר חשוב. הרשת הזאת חשובה לכל המדינה הזאת. ואז להוסיף עוד שלושה מיליון שקלים יעודיים, חיצוניים, למטרת הזרקת חיים לרשת.
כרגע מה שקורה זה הנצחת הקיים.
נחמן שי
הבטחת הקיים.
מיקי מירו
הבטחת הקיים.
נחמן שי
יכול לבוא גם יום שחור, שירצו לקצץ בתקציב הזה – גם זה יכול לקרות, היו דברים מעולם: שביטלו רשתות, והזיזו תקציבים.
מיקי מירו
אבל המחשבה שלי אופטימית. אני מבין מה אתה אומר.
נחמן שי
לא, לא, - - -
מיקי מירו
חבר הכנסת שי, אני רואה את המטרה שלי לקדם את הדבר הזה, להצעיד. ואגב, גם בסקרי ה-T.G.I. רואים עלייה של אחוז גם ברשת אל"ף וגם ברשת מורשת, שזה דבר משמעותי. זה אומר שיש יותר ביקוש. ואני אומר שברגע שגם ניכנס ל-D.T.T., ל"עידן פלוס", שזה דבר שיכול להיות פיתרון אדיר להרחבת השידורים, אז נצטרך עוד תקציבים.

אם אתם שואלים אותי מה האידיאלי, אני הייתי רוצה את אותה זריקת עידוד שבאה מבחוץ כתקציב ייעודי, חיצוני, שנועד לחזק את המורשת.
נחמן שי
- - -
מיקי מירו
אמרתי – יש תקציבי מורשת ישראל, ממשלתיים.
ישראל אייכלר
יש 400 מיליון שקל - - -
מיקי מירו
יש את הכסף שנותנים לאתרי מורשת, ופה בדיוק זה "מתלבש" אחד על השני.
נחמן שי
זה אתרי מורשת. זה לא - - -
ישראל אייכלר
לא, לא, - - -
מיקי מירו
לא, זה גם על הזיכרון.
נחמן שי
כן?
מיקי מירו
גם על הזיכרון. אני אתן דוגמה: זה בדיוק כמו שנותנים כסף, למשל, לארכיון הסרטים של הטלוויזיה. המטרה היא לשמר את הדברים לעתיד. אז גם פה, אני חושב שהיה מקום לבקש את הדבר הזה. זאת הייתה המטרה הבסיסית, ואני מקווה שהיא תמומש.
ישראל אייכלר
אני אשאל את היועץ המשפטי: איך מנסחים את מה שאמר המנהל? אפשר בחוק להכניס את הרעיון הזה? או שהחוק הוא ככה - - -
אלקנה אפרתי
כאן אנחנו מדברים – אם אני מבין נכון את דברי מנהל הרדיו – הוא מדבר על תקציבים חיצוניים. והסעיף הזה, עניינו הוא תקציב רשות השידור. אני לא בטוח שבחוק - - -
ישראל אייכלר
זאת אומרת שזה בכלל לא שייך - - -
אלקנה אפרתי
אנחנו מדברים כאן על תקציב רשות השידור. אני חושב שאנחנו לא יכולים כל-כך - - -
אבי שמיט
אולי, ברשותכם, - - - למה שאמר מנהל הרדיו – אם היו כתובות המילים: לא יפחת משלושה מיליון שקלים, - - -
ערן הורן
כתוב. זה מה שכתוב.
מיקי מירו
זה כתוב.
אבי שמידט
אז זה בסדר גמור. אז ברצותו ירחיב.
אלקנה אפרתי
- - -
ישראל אייכלר
אז זה בסדר.

אם היועץ המשפטי אומר שזה מבטיח – אתה לא הפחדת, אני סומך עליך. אז, אדוני היושב-ראש, מבחינתי אפשר להצביע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על זה, על הנוסח הזה.
ישראל אייכלר
כן, כי הוא אומר שבכל רשות השידור הוא לא יכול לבקש תוספת נוספת. הוועדה אולי יכולה לבקש ממשרד האוצר.
מיקי מירו
זהו, כי אני אשמח מאוד שתהיה קריאה של הוועדה או שיש אפשרות לעשות, כדי שיקצו לנו את הכסף. כי אנחנו נמצאים בתנופה, בתנופה אדירה. זה פרויקט לאומי, ואנחנו רוצים לשים אותו על המפה. נפתחה לי עכשיו האופציה של ה-D.T.T., ואני רוצה להתחיל ולהפעיל אותה, ואני יכול לתת. כי כל האוכלוסייה, ניקח את החרדים: עדיף להם לקבל איזה צ'יפ קטן של D.T.T., שהוא יכול לשים אותו גם במחשב. הוא לא צריך בשביל זה טלוויזיה ולא שום-דבר. אני יכול להגדיל את ההאזנה בעשרות אחוזים. אז חבל לא לקחת את ההזדמנות הזאת ולרוץ עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי.
מיקי מירו
אנחנו בתנופה, כרגע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מקריא: הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28) (תקצוב שידורי רשת מורשת), התשע"ב-2012.

1. בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בסעיף 31(ב), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) סכום שנתי של שלושה מיליון שקלים חדשים לשידורים בנושא מורשת ישראל, ברשת מורשת".
אבי שמיט
איפה כתוב "לא יפחת"?
אלקנה אפרתי
איך אתה יכול להבין שלושה מיליון שקלים כפחות משלושה מיליון שקלים?
משה זמיר
אבל שזה יהיה מינימום.
אבי שמיט
לא, אמרו פה - - - יש אופציה להרחיב את זה רק - - -
ישראל אייכלר
שאם הם ירצו להוסיף, שיוכלו להוסיף. שזה לא יהיה מקסימום.
אבי שמיט
שלא יפחת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סכום שנתי שלא יפחת.
ישראל אייכלר
שלא יפחת.
אלקנה אפרתי
אוקיי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנו. ההערה התקבלה.
עוד הערות?
נחמן שי
זה נותן להם ביטחון גדול, כי מחר יכול לבוא מנהל חדש ולהגיד: אני רוצה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו בעד שיהיה להם ביטחון.
ישראל אייכלר
נכון. זו מטרת החוק.
נחמן שי
כן, אני בעד. זה העניין. בסדר. אוקיי. הלוואי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הצעת החוק?
מרינה סולודקין
כמה מקדימה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כולם יכולים להצביע.
לאה ורון
חברת הכנסת סולודקין מצביעה במקום חבר הכנסת טיבייב, וחבר הכנסת אכרם חסון מצביע במקום חבר הכנסת ישראל חסון.
קריאה
אנחנו, שנינו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. אתם עדיין מפלגה גדולה.
מרינה סולודקין
אנחנו גם נהיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מאחל לכולם להצליח.
מרינה סולודקין
כן, גם אני.
נחמן שי
נעשה כינוס.
הצבעה
בעד הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 28) (תקצוב שידורי רשת מורשת), התשע"ב-2012 – 5
נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
לאה ורון
פה אחד. הצעת החוק התקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההצעה אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית. שיהיה לכם בהצלחה, רשת מורשת.
ישראל אייכלר
אני רק רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה חשוב.
ישראל אייכלר
- - ולחברי הוועדה, ולמנהלת הוועדה, ולכל אלה שעמלו, ולמנהל הרדיו – שנתנו יד להבטחת הדבר החשוב הזה לכל עם ישראל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:22.>

קוד המקור של הנתונים