ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/09/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012, המשך תקצובו וביצועו של פרוייקט גריטת הרכבים

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכספים
20/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1193>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, ד' בתשרי התשע"ג (20 בספטמבר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<המשך תקצובו וביצועו של פרויקט גריטת הרכבים>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי

ציון פיניאן

עינת וילף
מוזמנים
>
אייל אפשטיין - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

קטי מורלי - מנהלת תחום רישוי רכב ונהלים, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

גלעד כהן - מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מירי שאול - יועצת השר להגנת הסביבה

אמיר זלצברג - אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

נטליה ליטבק שפיר - גריטת רכבים, המשרד להגנת הסביבה

מיכל שינוול - המשרד להגנת הסביבה

נסים עוג'ר - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<המשך תקצובו וביצועו של פרויקט גריטת הרכבים>
היו"ר משה גפני
בוק​​​ר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון – המשך תקצובו וביצועו של פרויקט גריטת הרכבים. אנחנו דיברנו כמה פעמים על הפסקת הפרויקט הזה.
טמיר כהן
ב-30 באפריל.
היו"ר משה גפני
הפרויקט הזה, שלכל הדעות – גם לדעת המשרד להגנת הסביבה וגם לדעת משרד התחבורה, לדעתנו – הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב. המציאות הזאת שבה רכבים ישנים, הממשלה מבצעת בהם גריטה ומעודדת את האנשים להביא את הרכבים הללו גורמת לירידה בתאונות הדרכים, וגורם לעלייה באיכות הסביבה. המציאות הזאת היא מציאות שלפי החישובים שאני יודע שעשו, מדובר על חיסכון של כסף רב. מדובר על בין 70-40 מיליון שקל על גריטה של 10,000 רכבים, משהו כזה, או פחות.
אמיר זלצברג
עד היום נמסרו 25,000 כלי רכב.
היו"ר משה גפני
25,000.
ציון פיניאן
אבל מה שחשוב פה זה מה שאנשים שניצלים, שהרכב הזה לא בכביש. כל נפש בישראל זה יותר מכל דבר אחר.
היו"ר משה גפני
ודאי. אבל, לצערנו הרב, התקציב של גריטת הרכבים הסתיים, או נגמר, בגלל שהתוכנית הזאת היא תכנית מאוד אטרקטיבית. ולא היה כסף נוסף כדי להמשיך את התקצוב. אני ביקשתי ממשרד האוצר לתקצב את זה. אנחנו גם עשינו פה איזה שינוי בהעברות שהיו בוועדה על מנת להמשיך את ההליך הזה. אני יודע שדיברו גם המשרדים. ואני מבקש, היות ויש לנו כאן העברה של עשרה מיליון ש"ח, על מספר פנייה לוועדה 627 – אני גם מודה ל – מי נמצא פה ממשרד האוצר?
מיכל שינוול
אני.
היו"ר משה גפני
את עם אייל אפשטיין? אני מודה לו על ההעברה הזאת, שביקשתי כבר מזמן שהיא תבוא, אבל היא באה, והיא באה בסדר. ואני מודה לו על העניין הזה. ואני מבקש, קודם כל, שתסבירי ואחרי זה אני אבקש מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד התחבורה. בבקשה. מיכל?
מיכל שינוול
כן. על הפנייה?
היו"ר משה גפני
כן, ודאי.
מיכל שינוול
הפנייה נועדה להעברת עשרה מיליון שקלים לפרויקט גריטת רכבים. זה פרויקט בהשתתפות עם משרד התחבורה. זהו.
היו"ר משה גפני
ואם אנחנו נאשר היום את עשרת מיליוני השקלים הללו, האם מיד תהיה הגריטה, או שזה עוד יתעכב?
מיכל שינוול
כדאי להפנות את כל הפרטים האלה לאמיר זלצברג.
היו"ר משה גפני
הבנתי. טוב. בסדר גמור. בבקשה, מי הראשון?
אמיר זלצברג
אני אדוני. המשרד להגנת הסביבה, אמיר זלצברג.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
אמיר זלצברג
כאמור עד עכשיו נוצלו בפרויקט הזה כמעט 80 מיליון ש"ח, ונמסרו לגריטה יותר מ-25,000 כלי רכב. לכשנקבל את ההעברה התקציבית – קודם כל אני אציין מראש שכמעט כל הכסף הולך ישירות לאזרחים. מעט מאוד הולך לעלויות מעטפת – מגרשי גריטה וכדומה. אז זה יספיק ליותר מ-3,000 כלי רכב, אותם עשרה מיליון. יש לנו איזשהו זמן היערכות, בין אם זה מול אתרי הגריטה, לשכות הרישוי, להודיע לציבור. יש גם עניין משפטי מסוים שצריך לפרסם. ולכן ברגע שזה יסתיים, אנחנו נפרסם לציבור ונודיע מראש מתי ניתן יהיה להגיע למגרשים.
היו"ר משה גפני
מה הערכת הזמן?
אמיר זלצברג
קשה להתחייב כרגע. אבל מה שעוד חשוב לנו לציין, שאנחנו חייבים ליצור רצף ולא להפסיק את התוכנית באמצע. השנה הפסקנו את התוכנית אחרי חודשיים וחצי, וזה היה מאוד בעייתי כלפי הציבור. אנחנו מאוד מעוניינים ליצור רצף, ואנחנו רוצים ליצור רצף, כך שב-1.1.2013 ייכנסו בבסיס התקציב עוד כ-18 מיליון ש"ח. אנחנו רוצים ליצור רצף שלא ייווצר מצב שאנחנו נפסיק באמצע. בגלל הרצף הזה אני צופה שזה לא יהיה עכשיו, אלא קצת יותר מאוחר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אם נדון על התקציב, אז לא לאשר את התקציב אם לא יהיו 18 מיליון שקל לגריטת רכבים?
אמיר זלצברג
18 המיליון הם כבר בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
אתה ראית את התקציב ל-2013?
מיכל שינוול
בכל מקרה, גם אם תקציב 2013 לא יאושר, זה בבסיס תקציב 2012, כשכך או כך זה יהיה. זה אמור להיות בבסיס התקציב. תכנית גריטת הרכבים היא כחלק מהחלטת ממשלה שביקשה לתקצב 100 מיליון שקלים על-פני חמש שנים - - -
היו"ר משה גפני
אבל הממשלה לא מעניינת. כבר אמרתי עשר פעמים, הממשלה לא מעניינת. הממשלה החליטה. אז יש עכשיו גריטת רכבים בגלל שהממשלה החליטה? אם אנחנו לא היינו יוצאים מעורנו אז היתה גריטת רכבים היום? הממשלה אישרה. מה שהממשלה אישרה לא מעניין שום דבר. השאלה מה ועדת הכספים אישרה. לא חשוב. אז הממשלה אישרה. הממשלה אישרה, למה הפסיקו? הוא צודק. למה הפסיקו?
מיכל שינוול
כל התקציב שהממשלה הקצתה יצא. הממשלה אמרה 100 מיליון שקלים על-פני חמש שנים. בבסיס התקציב בכל אחת מהשנים האלה יש כ-20 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
ואת אומרת שיש 18?
אמיר זלצברג
היו שני קיצוצים בינתיים.
מיכל שינוול
אחרי קיצוצים. 2013 זאת שנה רביעית לדעתי.
היו"ר משה גפני
אבל אם עושים קיצוצים בזה אז גם נגרם נזק כספי. זה כבר ברור.
מיכל שינוול
כן, הקיצוצים זה - - -
היו"ר משה גפני
עשרת מיליוני השקלים האלה יספיקו עכשיו?
אמיר זלצברג
הם יספיקו ליותר מ-3,000 כלי רכב. השנה, כשהיה לנו 20 מיליון, זה הספיק לנו לחודשיים וחצי. שוב פעם אני אומר, אני לא רוצה ליצור מצב שאנחנו מתחילים עכשיו, ועוד חודש - חודש וחצי, מפסיקים ומשגעים את הציבור. גם אנחנו וגם משרד התחבורה תמימי דעים בנושא הזה, כי אנחנו רוצים ליצור רצף, כי הציבור מבולבל מהדברים האלה.
קטי מורלי
גם אנחנו חשופים לתביעות.
היו"ר משה גפני
רגע, את מקבלת רשות דיבור. תאמרי שם ותפקיד.
קטי מורלי
קטי מורלי מהאגף הרישוי, משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
קטי מורלי
לא ייתכן שאנחנו יוצאים בפרסומים לגבי הגריטה. אחרי חודש אנחנו פתאום מפסיקים את הגריטה. הציבור כבר מאבד את האמון שלו. הוא מטורטר. מגישים עתירות לבתי משפט על זה שהם התכוננו והם הסתמכו על הנושא של הגריטה, ופתאום אנחנו הפסקנו. ואנחנו כבר כמה וכמה פעמים כל פעם הפסקנו, התחלנו. זה מעסיק לנו – מערכת פניות הציבור שלנו קורסת בגלל הדבר הזה. וגם האנשים מאבדים את האמון. ואנחנו לא רוצים לשדר שמשרד התחבורה הוא חפיפניק במידה מסוימת. אנחנו רוצים שיהיה רצף. אם אנחנו אומרים שיש פרויקט גריטה, אנחנו רוצים להתחייב ולעמוד בהתחייבות, שזה על פני תקופה של שנה או חצי שנה. אבל לפחות מראש אתה מיידע את הציבור שיש לו פרק זמן של חצי שנה לבצע את הגריטה, ולא אחרי חודש שנגמרים העשרה מיליון, להגיד לו אופס, אין לנו כסף, ואנחנו סוגרים את השלטר. עוד שבועיים, רגע, יש כסף. מה זה? זה בהלה לזהב. אחרי זה כולם מתנפלים על משרד הרישוי, מקללים. אני לא צריכה לספר לך מה קורה.
היו"ר משה גפני
לא, לקלל זה לא טוב. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אדרי. יש לי כמה שאלות אליך.
יעקב אדרי
במקום לחטוף את כל הקללות, אל"ף, חשוב שיהיה תיאום - -
קטי מורלי
יש תיאום.
יעקב אדרי
- - דבר שני, זה בשבילכם גרעינים להשתתף בתקציב. הייתם עוזרים למשרד להגנת הסביבה. כי זה אינטרס של משרד התחבורה שלא יהיו הרכבים האלה זרוקים בכל מיני מקומות. זה בשבילכם Peanuts. אתה יודע, הרב גפני, מה זה עשרה מיליון בשביל משרד התחבורה?
קטי מורלי
אנחנו תורמים את התשתיות שלנו. אי-אפשר - - -
יעקב אדרי
לא, הרי זה אינטרס שלכם גם. הייתם עושים ביחד. אפילו הייתם צריכים להיות לארג'ים. זה בשבילכם כלום.
היו"ר משה גפני
אתם מקבלים קבלה על זה שאתם תורמים את התשתיות? זה לפני סעיף 46?
יעקב אדרי
זה חשוב מאוד למשרד התחבורה, ואין ספק בחשיבות שלה.
גלעד כהן
אני רוצה לענות לך, ברשותך. גילי כהן - - -
יעקב אדרי
אתה עונה בשם השר, אני מבין.
גלעד כהן
אני מנהל אגף התקציבים.
ציון פיניאן
סליחה, אין השתתפויות של הרשויות המקומיות?
יעקב אדרי
אתה מנהל אגף התקציבים? עוד יותר טוב. בוא נשמע.
ציון פיניאן
אנחנו מנקים להם את הרחובות.
היו"ר משה גפני
תשאל.
ציון פיניאן
סליחה, אין השתתפויות של הרשויות המקומיות?
אמיר זלצברג
אין השתתפויות.
ציון פיניאן
למה? אנחנו מנקים להם את הרחובות.
אמיר זלצברג
ראשית, מדובר בכלי רכב שנוסעים, לא בגרוטאות שעומדות בצד הדרך. כלי רכב שנוסעים. אם הוא לא נוסע הוא לא מזהם ולא מהווה מפגע בטיחותי. רכב שעומד בצד הדרך וחונה שם שנתיים והוא לא נוסע, מבחינת המדינה, האינטרס - - -
ציון פיניאן
לא מדובר במכוניות שיורדות מהכביש?
אמיר זלצברג
מדובר במכוניות שאנחנו מעודדים את בעל המכונית להוריד את הרכב מהכביש.
היו"ר משה גפני
צריך שיהיה לו רישיון תקף והכול.
אמיר זלצברג
צריך שיהיה טסט בתוקף.
יעקב אדרי
בכל זאת לא קיבלתי תשובה.
גלעד כהן
לצערנו, התקציב של הגריטה מתוקצב בתקציב הרגיל של משרד התחבורה, שסופג כאן השכם והערב פלטים וכדומה. לא בטוח שנגמור את השנה גם בלי להוסיף כסף לגריטה.
יעקב אדרי
אבל בשבילכם זה ממש כלום. בשביל המשרד להגנת הסביבה – הם צריכים להיאבק. אני אומר, האינטרס הוא חשוב.
גלעד כהן
ברור שהאינטרס הוא גם שלנו. אם משרד האוצר יענה ל - - -
קטי מורלי
אנחנו תורמים.
יעקב אדרי
מה אתם תורמים? אתם משתתפים בצערם. מה אתם תורמים?
קטי מורלי
אנחנו תורמים את כל התשתיות. האנשים באים אלינו, מקבלים את השירות אצלנו. אנחנו משדרים - - -
יעקב אדרי
אבל אתם אומרים שמקללים אתכם. זה גורם לכם נזק - -
קטי מורלי
גם מקבלים קללות.
יעקב אדרי
- - תגידו בואו נזרוק עצם למשרד להגנת הסביבה ונגמור.
קטי מורלי
פקידות משרד שמקבלות את הקללות ואת העצבים - - -
יעקב אדרי
יופי, אז במקום לחטוף קללות, הכול - - -
אמיר זלצברג
ברשותך אדוני, אני רק אציין שבאמצעות משרד התחבורה מתפעלים את הפרויקט הן מבחינת לשכות הרישוי, מערכת המחשב, זיכוי חשבונות הבנק. אלו דברים שמתבצעים גם - - -
יעקב אדרי
משרד התחבורה עושה דברים מאוד חשובים. אין ספק בזה ואין ויכוח על זה. אני רק אומר, עם כל הצער שנגרם לכם וכל אלה ששועטים לכיוון משרד הרישוי, ואתם חוטפים וחוטפים. אני אומר ב-18 מיליוני השקלים – רבותי, אני אומר לכם, זה נראה לי לא טוב. חבל, זה פרויקט מאוד חשוב.
אמיר זלצברג
המצאי, מספר כלי הרכב שזכאים להשתתף הוא לא כל כך גדול. כאלה ישנים יש סדר גודל של 30,000 כלי רכב. ואנחנו עם עשרת המיליונים יכולים להוריד 10% - 3,000 כלי רכב. אני מניח שלא כולם ירצו, זו תכנית וולונטרית. אבל ההיענות היא מאוד גבוהה, וזה מאוד משמח.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לאשר את התקציב הזה אם אתם לא אומרים לי מתי זה מתחיל. אני לא הולך לשחק עם הדבר הזה. מה את אומרת? תאריך.
מירי שאול
אין לנו תאריך. אנחנו לא יכולים להתחייב על תאריך.
היו"ר משה גפני
למה?
יעקב אדרי
אין כסף?
היו"ר משה גפני
אם אנחנו מאשרים, מתי זה מתחיל?
יעקב אדרי
אני מבין שהכול מוכן, רק מחכים לכסף. עכשיו אומרים גם כשיהיה כסף - - -
היו"ר משה גפני
לא, הם אמרו שצריך לארגן את – כמה זמן?
קטי מורלי
אנחנו הזרוע הביצועית. אנחנו לא מחליטים מתי זה מתחיל.
יעקב אדרי
מי מחליט, מירה?
ציון פיניאן
מי המבצע? מי הזרוע הביצועית?
אמיר זלצברג
הזרוע הביצועית, בעצם שני המשרדים מבצעים, ומי שמעביר את התקציב זה משרד האוצר. קשה לי להעריך את סדר גודל הזמן, אבל הפעולות שצריך לבצע כוללות גם החתמה של מנכ"לי משרדים ופרסום ברשומות, גם העברת התקציב, גם חידוש התקשרויות מול אתרי גריטה, גם הודעה לציבור וכדומה. אני לא רוצה להתחייב על תאריך כי אני יודע שהנושא הזה רגיש.
היו"ר משה גפני
אבל לא הבנתי. מה שאמרתם ברור. אף אחד לא המציא פה את הגלגל. צריך שהמנכ"לים יחתמו. אתם רוצים, אני אלך להחתים אותם. אני חבר של המנכ"לים, אני אחתים אותם. אני אלך היום אחרי הישיבה – במקום לעשות כפרות – אני אלך למנכ"לים. להחתים אותם, בגלל שאני חושב שזה פרויקט חשוב מאוד. אני חושב שהאינטרס שלכם הוא לא פחות - -
יעקב אדרי
מטלה אחת הרב גפני לקח עליו.
היו"ר משה גפני
- - הנה, אני מוריד לכם את המנכ"לים, היום אני מחתים אותם.
יעקב אדרי
מירה, איפה הבעיה?
מירי שאול
אין בעיה. אנחנו מעולם לא - - -
היו"ר משה גפני
אבל להודיע תאריך בערך. החתמת המנכ"לים אמרתם. פרסום ברשומות – אנחנו נדאג מפה שיעשו את זה מהר. אנחנו ועדה שעובדת מהר.
יעקב אדרי
שלושה חודשים, ארבעה חודשים.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
ציון פיניאן
זה הרבה.
יעקב אדרי
אתה אומר לי זה הרבה. הלוואי וזה יהיה שלושה חודשים.
אמיר זלצברג
תראה, ארבעה חודשים אנחנו כבר ב-2013.
היו"ר משה גפני
לא, לא, אנחנו לא שם, אז בשביל מה עבדתי?
אמיר זלצברג
זה כסף של 2012.
היו"ר משה גפני
השר להגנת הסביבה מסכים שזה יהיה ב-2013?
ציון פיניאן
אז נאשר ב-2013.
היו"ר משה גפני
הוא לא מסכים. שר התחבורה גם כנראה לא מסכים. זה צריך להיות עכשיו.
ציון פיניאן
אם זה ב-2013, אדוני היושב-ראש, אולי צריך לאשר ב-2013.
יעקב אדרי
איזה אבסורד פה, היושב-ראש אומר אנחנו נאשר, תעשו את זה מהר. ואתם מתלבטים ומתחבטים וכל החגיגה.
קטי מורלי
השנה, בטח, 2012.
היו"ר משה גפני
2012, לא עולה בדעתי אחרת. אוי ואבוי אם לא.
גלעד כהן
מבחינת משרד התחבורה זה יהיה עוד ב-2012. אנחנו צריכים - - -
היו"ר משה גפני
מתי? 2012. אנחנו עכשיו רוצים לדעת מתי, חודש, שבועיים, שבוע? שלושה שבועות?
יעקב אדרי
הם הלכו לבדוק את זה עכשיו.
היו"ר משה גפני
תראו, המצב הוא כזה, המצב הוא שאם אתם קובעים - - -
יעקב אדרי
אני מאשר, אבל הם לא יודעים - - -
קטי מורלי
מבחינתנו, אין לנו בעיה. אנחנו, משרד התחבורה.
אמיר זלצברג
אבל אין לך רצף.
קטי מורלי
לא יהיה לנו רצף. זאת הבעיה שתהיה. כי אם אני בחודש מחסלת את עשרת המיליון, מה אני אומרת לאזרחים? עוד פעם אין לי כסף עד ינואר 2013?
היו"ר משה גפני
לכן מה את מציעה?
ציון פיניאן
כן, שנת תקציב חדשה.
קטי מורלי
אני מציעה לעשות את זה כמה שיותר קרוב לדצמבר - -
היו"ר משה גפני
לא.
קטי מורלי
- - כדי שבכל חודש דצמבר ילכו עשרת המיליונים, וב-2013 אני מקבלת את ה-18, יהיה לי רצף.
היו"ר משה גפני
אם אני הייתי עובד משרד התחבורה לא הייתי מדבר ככה. אבל אני עוף מוזר. אני הייתי אומר עכשיו להתחיל עם זה. ומעכשיו להתחיל להיאבק על מנת שיהיה הלאה תקציב. בגלל שזה חוסך כסף למשרד התחבורה. למשרד להגנת הסביבה זה חוסך כסף.
קטי מורלי
אני מוכנה כבר אתמול, אבל איך אני יכולה להתחייב על משהו שהוא לא ביד שלי?
היו"ר משה גפני
את יכולה להתחייב על זה שעכשיו מתחילים. ברגע שאפשר להתחיל צריך להתחיל. והאמינות – נתחיל להתמודד עם זה. דרך אגב, משרד האוצר הפנים את העניין. המשרדים הפנימו את העניין. כולם מבינים שזה דבר רציני.
ציון פיניאן
אני בטוח ששר התחבורה היה מוכן מאתמול.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
קטי מורלי
נכון. גם אני. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
נו, מה?
קטי מורלי
אבל שלא יקרה מצב שלא יהיה רצף.
מירי שאול
אני מתנצלת, אבל כרגע אנחנו לא יכולים להתחייב. למועד אנחנו לא יכולים להתחייב.
היו"ר משה גפני
למה?
מירי שאול
כי יש דברים שגם לא תלויים בנו. אני משערת שכבודו מודע לחשיבות שאנחנו והשר רואים בפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
ודאי, מה השאלה?
מירי שאול
אנחנו לא נעכב את הפרויקט.
היו"ר משה גפני
משרד התחבורה אומר שמבחינתם אפשר לעשות את זה מהר.
מירי שאול
גם מבחינתנו אפשר לעשות את זה מהר. אני לא יודעת להצביע על מועד.
היו"ר משה גפני
מה אתם צריכים לעשות שהם לא צריכים לעשות? מה המשרד עושה?
אמיר זלצברג
כל הפעילות של אתרי הגריטה אצלנו. גם הנושא התקציב עובר דרכנו. והפרסום לציבור, יש לנו מערך פניות ציבור וכדומה.
היו"ר משה גפני
בסדר. חודש?
מירי שאול
לא. באמת, אני משערת שאתה מכיר את האמינות המחויבות - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אני רוצה - - -
יעקב אדרי
אני מציע, הרב גפני, שתוך שבועיים-שלושה יבואו עם תאריך מסודר לוועדת הכספים ויגידו לנו את לוח הזמנים, על מנת שנדע שזה אכן עובד.
היו"ר משה גפני
בשבועיים-שלושה אני רוצה שזה כבר יצא לדרך.
יעקב אדרי
אני בעד. אז אולי לא תאשר, ואז - - - מועד.
היו"ר משה גפני
השר גלעד ארדן רוצה מיד. לא הצלחתי לדבר אתו, אבל - - -
מירי שאול
כן, הבנתי את - - -
יעקב אדרי
הנה, הוא שלח לנו את מירי, שאומרת כמה שיותר מהר.
מירי שאול
שיהיה כמה שיותר מהר, אבל אין לי תאריך על השולחן.
אמיר זלצברג
אין לנו אינטרס לעכב את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתם אומרים לאשר את זה?
ציון פיניאן
כן.
יעקב אדרי
כן, לאשר.
היו"ר משה גפני
יש לכם מזל שקיבלתי את הפתק. אני מבקש בתוך שבועיים תשובה מתי זה מתחיל. אני יודע שגם השר גלעד ארדן וגם השר ישראל כץ וגם אנשי המשרדים מבקשים לעשות את זה כמה שיותר מהר. אני מבקש לא לעכב את זה. מה אמרת ששמך?
קטי מורלי
קטי.
היו"ר משה גפני
קטי. אני מבקש לא לעכב את זה.
קטי מורלי
אנחנו מוכנים אתמול.
היו"ר משה גפני
אני אדבר עם שני השרים שוב. אני אדבר גם עם משרד האוצר. אני אדבר עם אייל. לא לעכב את זה. זאת אומרת, לא שלא לעכב, לא להפסיק את הרצף. בגלל שהיה מדובר שעשרה מיליון – זה לא יהיה הכסף האחרון בעניין הזה. עשרה מיליון נלקחו מאיזשהו מקום. זה לא צנח באיזושהי צורה. עשינו פה איזו פעולה שהביאה את עשרת המיליונים. אם אתם בתוך שבועיים – וזה מה שאתם צריכים לעשות, גם אם זה לא יוצר לפועל, אני רוצה שתתנו תשובה מתי זה כן מתבצע. ואז באותו רגע אני אדבר שוב עם משרד האוצר, אני אדבר עם שני השרים על מנת שהרצף לא ייפסק. אבל לא לחשוב על 2013, בגלל שאם זה לא יעשה עכשיו – אני אספר לכם מה קורה במשרד האוצר אם הולכים לאשר תקציב. הם יישבו עכשיו במשרדים שם, בלילה מאוחר, עם העט ועם המחשב, ויתחילו לעשות את – ויגיעו לגריטת הרכבים, ויגידו בלאו הכי זה לא מתבצע, בוא נוריד את זה, ועם גפני נסתדר אחר כך. הרי אנחנו נפגע בוא בקצבאות, אז גריטת הרכבים יורד. אם זה מתבצע הגריטה לא יורדת. זה המצב, שתדעו את הכלל.
קטי מורלי
המפליא הוא שחלק מחברי הכנסת מעבירים אלינו פניות למתן מענה על הנושא של הגריטה, למה הופסקה? אז הם יושבים פה, והם אמורים להחליט, אז - - -
היו"ר משה גפני
יש שיבוש מערכות בכלל היום במדינה. אנחנו מנסים לשמור את זה. את באה בטענות. את הממשלה. את משרד התחבורה. את באה בטענות למה הפסיקו לך את הכסף של הגריטה. מי שהפסיק את הכסף של הגריטה זה לא הכנסת, זה הממשלה, זה משרד האוצר. אני לא רוצה להגיד תסדרו בינכם בגלל שאתם אנשים נחמדים. אבל תלכו איתי בעניין הזה מכיוון שאני חושב שהדרך היא להתחיל את הגריטה כמה שיותר מהר. זה גם פסיכולוגית וגם באופן אמתי. במשרד האוצר ובמשרדים יפנימו שצריך לעשות את הפרויקט זה. עד שיגיעו למיצוי, ל-30,000, שזה יעזור גם במלחמה בתאונות הדרכים וגם יתרום לאיכות הסביבה. השרים מעוניינים בזה, כולם מעוניינים בעניין הזה.

טוב, אז תוך שבועיים אני רוצה תשובה. ואני מקווה שבעוד שבועיים אתם תגידו שזה מתחיל בעוד שבועיים. בעוד שבועיים מהיום, אבל אני מחכה להודעה. מספר פנייה לוועדה – 627, הפרויקט לגריטת רכבים. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הפנייה אושרה. תוך שבועיים אני רוצה מועד. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים